105 Szpital Wojskowy Z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Żarach

NIP: 9281739120
Szerokość geograficzna: 51°38' 27.23" N Długość geograficzna: 15°8' 53.85" W
Numer telefonu znajdziesz przy danej placówce poniżej
Dane teleadresowe firmy: Domańskiego 2 68-200 Żary
105 Szpital Wojskowy Z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Żarach to obiekt obsługjący pacjentów na obszarze miasta Żary. W instytucji wykonywane jest osiem świadczeń medycznych. Kontrakt obejmuje następujące usługi medyczne: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(bardzo duży limit świadczeń), Leczenie szpitalne (bardzo duży limit świadczeń), Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (średni limit świadczeń), Rehabilitacja lecznicza (zbliżony do średniego limit świadczeń) jak również Leczenie stomatologiczne (duży limit świadczeń), Profilaktyczne programy zdrowotne (zbliżony do średniego limit świadczeń), Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie (mały limit świadczeń), Ratownictwo medyczne (mały limit świadczeń)
Szpital zawiera czternaście oddziałów, w których hospitalizowani są pacjenci. Do największych oddziałów szpitalnych należą Oddział Urologiczny, Oddział Okulistyczny i także Oddział Chorób Wewnętrznych.
W gabinecie stomatologicznym refundowany jest kompleksowy zakres darmowych usług dentystycznych w ramach umowy z NFZ: Profilaktyczne świadczenia dentystyczne, opatrunek leczniczy w zębach stałych, uzupełnianie braków oraz pomoc doraźna w przypadku obrzęku twarzy. 105 Szpital Wojskowy Z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Żarach zawiera poradnię lekarza rodzinnego oraz kontrakt na świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej a także siedemnaście poradni specjalistycznych. Największymi z nich są Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, Poradnia Urologiczna a także Poradnia Alergologiczna.
Specjalnie dla Mam jednostka świadczy świadczenia położnej w zakresie opieki w przypadku chorób ginekologicznych, opieki w okresie ciąży i porodu a także edukacji dla porozdrowotnego trybu życia. Umowa instytucji dotycząca lekarza POZ obejmuje prowadzenie edukacji zdrowotnej pacjenta, wystawianie zaświadczeń o stanie zdrowia i także zlecanie badań diagnostycznych. Do zadań pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w przychodni należy promowanie zdrowia oraz profilaktyki chorób. Obejmuje to całościową opiekę pielęgniarską nad chorym. ZOZ posiada umowę na transport sanitarny POZ. Ten rodzaj transportu przysługuję chorym w przypadkach gdy gdy pojawia się uzasadniona potrzeba leczenia leczenia określonych chorób i także dla zachowania ciągłości procesu leczenia. Firmie zakontraktowano także usługi nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej W przedsiębiorstwie opieki zdrowotnej. Są to usługi w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia stanu zdrowia. Pomoc ta udzielana jest od Poniedziałku do Piatku od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godzi. 8.00 do 8.00 dnia następnego. W ramach pomocy zapewniana jest niezbędna pomoc medyczna, ciągłość leczenia, a także orzekania i opiniowanie stanu zdrowia w uzasadnionych przypadkach. W obiekcie możliwe jest też przeprowadzenie poniższych badań specjalistycznych: Badania Medycyny Nuklearnej jak również Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Gastroskopia.
, Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Kolonoskopia, Badania Tomografii Komputerowej (Tk)
Rejestracja możliwa pon.-pt. w godzinach świadczenia usług. Aby ustalić termin na wizytę specjalistyczną wymagane są: dowód osobisty, dokument skierowania do specjalisty wystawione przez lekarza rodzinnego, dowód potwierdzający ubezpieczenie.

Leczenie szpitalne

 

Oddział Chirurgiczny Ogólny - Żary

[zobacz mapkę]
Adres: Domańskiego 2 Miasto: Żary
Tel. (068)470 78 27 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 15 dni Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 51°38' 27.23" N Długość geograficzna: 15°8' 53.85" W
CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Oddział Chirurgii Ogólnej Z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej I Urologii

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgiczny Ogólny Żagań

Adres: Żelazna 1A Miasto: Żagań
Tel. (068)477 12 25 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 29 dni Szacowana data wolnych terminów: po 11 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 51°36' 15.04" N Długość geograficzna: 15°19' 43.38" W
 

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Żary

[zobacz mapkę]
Adres: Domańskiego 2 Miasto: Żary
Tel. (068)470 78 31 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 249 dni Szacowana data wolnych terminów: po 13 listopada 2015
Szerokość geograficzna: 51°38' 27.23" N Długość geograficzna: 15°8' 53.85" W
ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU - HOSPITALIZACJA (duży kontrakt z NFZ) ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU - HOSPITALIZACJA - H01,H02,H04,H05,H06,H07,H08,H09,H10,H11 (mały kontrakt z NFZ)
 

Oddział Chorób Wewnętrznych - Żary

[zobacz mapkę]
Adres: Domańskiego 2 Miasto: Żary
Tel. (068)470 78 20 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 12 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 51°38' 27.23" N Długość geograficzna: 15°8' 53.85" W
CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ)
 

Oddział Chorób Wewnętrznych - Żagań

[zobacz mapkę]
Adres: Żelazna 1A Miasto: Żagań
Tel. (068)477 12 25 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 12 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 51°36' 15.04" N Długość geograficzna: 15°19' 43.38" W
 

Oddział Dermatologiczny - Żary

[zobacz mapkę]
Adres: Domańskiego 2 Miasto: Żary
Tel. (068)470 78 42 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 23 dni Szacowana data wolnych terminów: po 7 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 51°38' 27.23" N Długość geograficzna: 15°8' 53.85" W
DERMATOLOGIA I WENEROLOGIA - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ)
 

Oddział Ginekologiczno-Położniczy - Żagań

[zobacz mapkę]
Adres: Żelazna 1A Miasto: Żagań
Tel. (068)477 12 25 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 12 dni Szacowana data wolnych terminów: po 26 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 51°36' 15.04" N Długość geograficzna: 15°19' 43.38" W
POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ) POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N01, N20 (średni kontrakt z NFZ)
 

Oddział Kardiologiczny - Żary

[zobacz mapkę]
Adres: Domańskiego 2 Miasto: Żary
Tel. (068)470 78 23 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 86 dni Szacowana data wolnych terminów: po 3 kwietnia 2015
Szerokość geograficzna: 51°38' 27.23" N Długość geograficzna: 15°8' 53.85" W
KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA (poniżej średniej kontrakt z NFZ) KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA E11,E12,E13,E14 (średni kontrakt z NFZ)
 

Oddział Neurologiczny - Żary

[zobacz mapkę]
Adres: Domańskiego 2 Miasto: Żary
Tel. (068)470 78 51 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 10 dni Szacowana data wolnych terminów: po 24 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 51°38' 27.23" N Długość geograficzna: 15°8' 53.85" W
NEUROLOGIA - HOSPITALIZACJA (poniżej średniej kontrakt z NFZ) NEUROLOGIA - HOSPITALIZACJA - A48, A51 (duży kontrakt z NFZ)
 

Oddział Noworodkowy

[zobacz mapkę]

Oddział Neonatologiczny Żagań

Adres: Żelazna 1A Miasto: Żagań
Tel. (068)477 12 59 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 12 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 51°36' 15.04" N Długość geograficzna: 15°19' 43.38" W
NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA (mały kontrakt z NFZ) NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N20, N24, N25 (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Oddział Otolaryngologiczny - Żary

[zobacz mapkę]
Adres: Domańskiego 2 Miasto: Żary
Tel. (068)470 78 35 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 70 dni Szacowana data wolnych terminów: po 3 marca 2015
Szerokość geograficzna: 51°38' 27.23" N Długość geograficzna: 15°8' 53.85" W
OTORYNOLARYNGOLOGIA - HOSPITALIZACJA (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Oddział Pulmonologii - Żagań

[zobacz mapkę]
Adres: Żelazna 1A Miasto: Żagań
Tel. (068)477 12 41 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 14 dni Szacowana data wolnych terminów: po 26 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 51°36' 15.04" N Długość geograficzna: 15°19' 43.38" W
CHOROBY PŁUC - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ)

Procedury medyczne

 

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

[zobacz mapkę]

Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Kolanowego Żary

Adres: Domańskiego 2 Miasto: Żary
Tel. (068)470 78 31 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 12 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 51°38' 27.23" N Długość geograficzna: 15°8' 53.85" W
 

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

[zobacz mapkę]

Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Biodrowego Żary

Adres: Domańskiego 2 Miasto: Żary
Tel. (068)470 78 31 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 553 dni Szacowana data wolnych terminów: po 24 stycznia 2017
Szerokość geograficzna: 51°38' 27.23" N Długość geograficzna: 15°8' 53.85" W
 

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

[zobacz mapkę]

Endoprotezoplastyka Stawu Biodrowego Żary

Adres: Domańskiego 2 Miasto: Żary
Tel. (068)470 78 31 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 564 dni Szacowana data wolnych terminów: po 30 marca 2017
Szerokość geograficzna: 51°38' 27.23" N Długość geograficzna: 15°8' 53.85" W
 

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

[zobacz mapkę]

Endoprotezoplastyka Stawu Kolanowego Żary

Adres: Domańskiego 2 Miasto: Żary
Tel. (068)470 78 31 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 612 dni Szacowana data wolnych terminów: po 13 kwietnia 2017
Szerokość geograficzna: 51°38' 27.23" N Długość geograficzna: 15°8' 53.85" W
 

Oddział Kardiologiczny

[zobacz mapkę]

Usunięcie Zwężenia Tętnicy Wieńcowej (Angioplastyka) Żary

Adres: Domańskiego 2 Miasto: Żary
Tel. (068)470 78 23 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 37 dni Szacowana data wolnych terminów: po 23 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 51°38' 27.23" N Długość geograficzna: 15°8' 53.85" W
 

Oddział Kardiologiczny

[zobacz mapkę]

Koronarografia Żary

Adres: Domańskiego 2 Miasto: Żary
Tel. (068)470 78 23 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 91 dni Szacowana data wolnych terminów: po 4 kwietnia 2015
Szerokość geograficzna: 51°38' 27.23" N Długość geograficzna: 15°8' 53.85" W
 

Oddział Otolaryngologiczny

[zobacz mapkę]

Leczenie Wysiękowej Postaci Amd Z Zastosowaniem Iniekcji Doszklistkowych Przeciwciała Monoklonalnego Anty-Vegf Żary

Adres: Domańskiego 2 Miasto: Żary
Tel. (068)470 78 35 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 16 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 51°38' 27.23" N Długość geograficzna: 15°8' 53.85" W
 

Oddział Otolaryngologiczny

[zobacz mapkę]

Zabiegi W Zakresie Ciała Szklistego (Witrektomia) Żary

Adres: Domańskiego 2 Miasto: Żary
Tel. (068)470 78 35 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 16 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 51°38' 27.23" N Długość geograficzna: 15°8' 53.85" W
 

Oddział Otolaryngologiczny

[zobacz mapkę]

Zabiegi W Zakresie Soczewki (Zaćma) Żary

Adres: Domańskiego 2 Miasto: Żary
Tel. (068)470 78 35 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 581 dni Szacowana data wolnych terminów: po 3 marca 2017
Szerokość geograficzna: 51°38' 27.23" N Długość geograficzna: 15°8' 53.85" W

Leczenie psychiatryczne

 

Oddział Psychiatryczny (Ogólny) - Żary

[zobacz mapkę]

lekarz psychiatra

Adres: Domańskiego 2 Miasto: Żary
Tel. (068)470 78 45 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 13 dni Szacowana data wolnych terminów: po 29 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 51°38' 27.23" N Długość geograficzna: 15°8' 53.85" W
ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCH (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Zdrowia Psychicznego - Żary

[zobacz mapkę]
Adres: Domańskiego 2 Miasto: Żary
Tel. (068)470 78 47 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 11 dni Szacowana data wolnych terminów: po 25 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 51°38' 27.23" N Długość geograficzna: 15°8' 53.85" W
ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE AMBULATORYJNE DLA DOROSŁYCH (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Zdrowia Psychicznego - Żagań

[zobacz mapkę]
Adres: Żelazna 1A Miasto: Żagań
Tel. (068)477 12 81 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 15 dni Szacowana data wolnych terminów: po 29 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 51°36' 15.04" N Długość geograficzna: 15°19' 43.38" W

Poradnie specjalistyczne

 

Poradnia Alergologiczna - Żagań

[zobacz mapkę]

lekarz alergolog

Adres: Żelazna 1A Miasto: Żagań
Tel. (068)477 12 32 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 61 dni Szacowana data wolnych terminów: po 12 marca 2015
Szerokość geograficzna: 51°36' 15.04" N Długość geograficzna: 15°19' 43.38" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ALERGOLOGII (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Żary

[zobacz mapkę]

lekarz chirurg

Adres: Domańskiego 2 Miasto: Żary
Tel. (068)470 72 14 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 12 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 51°38' 27.23" N Długość geograficzna: 15°8' 53.85" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ (średni kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W CHIRURGII OGÓLNEJ-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1500.001.02 (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Żagań

[zobacz mapkę]
Adres: Żelazna 1A Miasto: Żagań
Tel. (068)477 12 81 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 12 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 51°36' 15.04" N Długość geograficzna: 15°19' 43.38" W
 

Poradnia Chirurgii Onkologicznej - Żagań

[zobacz mapkę]
Adres: Żelazna 1A Miasto: Żagań
Tel. (068)477 12 44 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 10 dni Szacowana data wolnych terminów: po 23 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 51°36' 15.04" N Długość geograficzna: 15°19' 43.38" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ (mały kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1540.001.02 (mały kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Żary

[zobacz mapkę]

lekarz ortopeda

Adres: Domańskiego 2 Miasto: Żary
Tel. (068)470 72 14 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 41 dni Szacowana data wolnych terminów: po 31 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 51°38' 27.23" N Długość geograficzna: 15°8' 53.85" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU (poniżej średniej kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1580.001.02 (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Żagań

[zobacz mapkę]
Adres: Żelazna 1A Miasto: Żagań
Tel. (068)477 12 81 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 12 dni Szacowana data wolnych terminów: po 26 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 51°36' 15.04" N Długość geograficzna: 15°19' 43.38" W
 

Poradnia Dermatologiczna - Żagań

[zobacz mapkę]

lekarz dermatolog

Adres: Żelazna 1A Miasto: Żagań
Tel. (068)477 12 05 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 24 dni Szacowana data wolnych terminów: po 10 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 51°36' 15.04" N Długość geograficzna: 15°19' 43.38" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DERMATOLOGII I WENEROLOGII (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Dermatologiczna - Żary

[zobacz mapkę]
Adres: Domańskiego 2 Miasto: Żary
Tel. (068)470 78 44 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 18 dni Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 51°38' 27.23" N Długość geograficzna: 15°8' 53.85" W
 

Poradnia Diabetologiczna - Żagań

[zobacz mapkę]

lekarz diabetolog

Adres: Żelazna 1A Miasto: Żagań
Tel. (068)477 12 04 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 37 dni Szacowana data wolnych terminów: po 27 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 51°36' 15.04" N Długość geograficzna: 15°19' 43.38" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGII (duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Diabetologiczna - Żary

[zobacz mapkę]
Adres: Domańskiego 2 Miasto: Żary
Tel. (068)470 72 14 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 17 dni Szacowana data wolnych terminów: po 2 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 51°38' 27.23" N Długość geograficzna: 15°8' 53.85" W
 

Poradnia Domowego Leczenia Tlenem

[zobacz mapkę]

Zespół Domowego Leczenia Tlenem Żagań

inne

Adres: Żelazna 1A Miasto: Żagań
Tel. (068)477 12 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: 69 dni Szacowana data wolnych terminów: po 12 marca 2015
Szerokość geograficzna: 51°36' 15.04" N Długość geograficzna: 15°19' 43.38" W
TLENOTERAPIA DOMOWA (mały kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Endokrynologiczna - Żary

[zobacz mapkę]

lekarz endokrynolog

Adres: Domańskiego 2 Miasto: Żary
Tel. (068)470 79 09 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 108 dni Szacowana data wolnych terminów: po 27 kwietnia 2015
Szerokość geograficzna: 51°38' 27.23" N Długość geograficzna: 15°8' 53.85" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Endokrynologiczna - Żagań

[zobacz mapkę]
Adres: Żelazna 1A Miasto: Żagań
Tel. (068)477 12 81 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 129 dni Szacowana data wolnych terminów: po 4 maja 2015
Szerokość geograficzna: 51°36' 15.04" N Długość geograficzna: 15°19' 43.38" W
 

Poradnia Gastroenterologiczna - Żagań

[zobacz mapkę]

lekarz gastrolog

Adres: Żelazna 1A Miasto: Żagań
Tel. (068)477 12 44 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 23 dni Szacowana data wolnych terminów: po 7 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 51°36' 15.04" N Długość geograficzna: 15°19' 43.38" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GASTROENTEROLOGII (średni kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W GASTROENTEROLOGII-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1050.001.02 (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Gastroenterologiczna - Żary

[zobacz mapkę]
Adres: Domańskiego 2 Miasto: Żary
Tel. (068)470 79 13 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 102 dni Szacowana data wolnych terminów: po 7 maja 2015
Szerokość geograficzna: 51°38' 27.23" N Długość geograficzna: 15°8' 53.85" W
 

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Żagań

[zobacz mapkę]

lekarz ginekolog

Adres: Żelazna 1A Miasto: Żagań
Tel. (068)477 12 47 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 17 dni Szacowana data wolnych terminów: po 2 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 51°36' 15.04" N Długość geograficzna: 15°19' 43.38" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII (duży kontrakt z NFZ) POBRANIE MATERIAŁU Z SZYJKI MACICY DO PRZESIEWOWEGO BADANIA CYTOLOGICZNEGO - ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W POŁOŻNICTWIE I GINEKOLOGII -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02 (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Żary

[zobacz mapkę]
Adres: Domańskiego 2 Miasto: Żary
Tel. (068)470 78 61 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lipcu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 12 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 51°38' 27.23" N Długość geograficzna: 15°8' 53.85" W
 

Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc - Żagań

[zobacz mapkę]

lekarz pulmonolog

Adres: Żelazna 1A Miasto: Żagań
Tel. (068)477 36 86 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 52 dni Szacowana data wolnych terminów: po 12 lutego 2015
Szerokość geograficzna: 51°36' 15.04" N Długość geograficzna: 15°19' 43.38" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC (duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Kardiologiczna - Żary

[zobacz mapkę]

lekarz kardiolog

Adres: Domańskiego 2 Miasto: Żary
Tel. (068)470 78 25 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 85 dni Szacowana data wolnych terminów: po 26 marca 2015
Szerokość geograficzna: 51°38' 27.23" N Długość geograficzna: 15°8' 53.85" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Kardiologiczna - Żagań

[zobacz mapkę]
Adres: Żelazna 1A Miasto: Żagań
Tel. (068)477 12 81 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 64 dni Szacowana data wolnych terminów: po 12 marca 2015
Szerokość geograficzna: 51°36' 15.04" N Długość geograficzna: 15°19' 43.38" W
 

Poradnia Medycyny Nuklearnej - Żary

[zobacz mapkę]
Adres: Domańskiego 2 Miasto: Żary
Tel. (068)470 79 09 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 39 dni Szacowana data wolnych terminów: po 24 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 51°38' 27.23" N Długość geograficzna: 15°8' 53.85" W
 

Poradnia Neurologiczna - Żary

[zobacz mapkę]

lekarz neurolog

Adres: Domańskiego 2 Miasto: Żary
Tel. (068)470 72 14 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 70 dni Szacowana data wolnych terminów: po 16 marca 2015
Szerokość geograficzna: 51°38' 27.23" N Długość geograficzna: 15°8' 53.85" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII (duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Neurologiczna - Żagań

[zobacz mapkę]
Adres: Żelazna 1A Miasto: Żagań
Tel. (068)477 12 81 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 45 dni Szacowana data wolnych terminów: po 31 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 51°36' 15.04" N Długość geograficzna: 15°19' 43.38" W
 

Poradnia Okulistyczna - Żary

[zobacz mapkę]

lekarz okulista

Adres: Domańskiego 2 Miasto: Żary
Tel. (068)470 78 62 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 224 dni Szacowana data wolnych terminów: po 14 września 2015
Szerokość geograficzna: 51°38' 27.23" N Długość geograficzna: 15°8' 53.85" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI (duży kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W OKULISTYCE -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1600.001.02 (duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Otolaryngologiczna - Żary

[zobacz mapkę]

lekarz laryngolog

Adres: Domańskiego 2 Miasto: Żary
Tel. (068)470 72 14 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 12 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 51°38' 27.23" N Długość geograficzna: 15°8' 53.85" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII (średni kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W OTOLARYNGOLOGII -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1610.001.02 (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Otolaryngologiczna - Żagań

[zobacz mapkę]
Adres: Żelazna 1A Miasto: Żagań
Tel. (068)477 12 32 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 7 dni Szacowana data wolnych terminów: po 21 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 51°36' 15.04" N Długość geograficzna: 15°19' 43.38" W
 

Poradnia Pulmonologiczna - Żary

[zobacz mapkę]
Adres: Domańskiego 2 Miasto: Żary
Tel. (068)470 72 14 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 66 dni Szacowana data wolnych terminów: po 13 marca 2015
Szerokość geograficzna: 51°38' 27.23" N Długość geograficzna: 15°8' 53.85" W
 

Poradnia Reumatologiczna - Żary

[zobacz mapkę]

lekarz reumatolog

Adres: Domańskiego 2 Miasto: Żary
Tel. (068)470 79 13 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 93 dni Szacowana data wolnych terminów: po 21 kwietnia 2015
Szerokość geograficzna: 51°38' 27.23" N Długość geograficzna: 15°8' 53.85" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE REUMATOLOGII (duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Urologiczna - Żagań

[zobacz mapkę]

lekarz urolog

Adres: Żelazna 1A Miasto: Żagań
Tel. (068)477 12 44 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 51 dni Szacowana data wolnych terminów: po 10 lutego 2015
Szerokość geograficzna: 51°36' 15.04" N Długość geograficzna: 15°19' 43.38" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII (średni kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W UROLOGII -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1640.001.02 (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Urologiczna - Żary

[zobacz mapkę]
Adres: Domańskiego 2 Miasto: Żary
Tel. (068)470 72 14 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 118 dni Szacowana data wolnych terminów: po 26 maja 2015
Szerokość geograficzna: 51°38' 27.23" N Długość geograficzna: 15°8' 53.85" W
 

Pracownia Endoskopii - Żagań

[zobacz mapkę]

lekarz gastrolog

kolanoskopia

Adres: Żelazna 1A Miasto: Żagań
Tel. (068)477 12 44 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 36 dni Szacowana data wolnych terminów: po 22 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 51°36' 15.04" N Długość geograficzna: 15°19' 43.38" W
BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - GASTROSKOPIA (średni kontrakt z NFZ) BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - KOLONOSKOPIA (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Pracownia Endoskopii - Żary

[zobacz mapkę]
Adres: Domańskiego 2 Miasto: Żary
Tel. (068)470 79 13 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 12 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 51°38' 27.23" N Długość geograficzna: 15°8' 53.85" W
 

Pracownia Tomografii Komputerowej - Żary

[zobacz mapkę]

tomografia komputerowa

Adres: Domańskiego 2 Miasto: Żary
Tel. (068)470 79 95 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 30 dni Szacowana data wolnych terminów: po 22 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 51°38' 27.23" N Długość geograficzna: 15°8' 53.85" W
BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ (TK) (średni kontrakt z NFZ)
 

Zakład Medycyny Nuklearnej - Żary

[zobacz mapkę]
Adres: Domańskiego 2 Miasto: Żary
Tel. (068)470 79 09 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 28 dni Szacowana data wolnych terminów: po 9 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 51°38' 27.23" N Długość geograficzna: 15°8' 53.85" W

Leczenie stomatologiczne

 

Poradnia Stomatologiczna - Żary

[zobacz mapkę]

stomatolog

Adres: Domańskiego 2 Miasto: Żary
Tel. (068)470 79 07 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 21 dni Szacowana data wolnych terminów: po 4 lutego 2015 * W przypadku stomatologów długość kolejki może dotyczyć jedynie protetyki. Leczenie zachowawcze jest przeważnie wykonywane na bieżąco.
Szerokość geograficzna: 51°38' 27.23" N Długość geograficzna: 15°8' 53.85" W
ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE (średni kontrakt z NFZ)

Rehabilitacja lecznicza

 

Pracownia Fizjoterapii

[zobacz mapkę]

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Żary

lekarz fizjoterapeuta

Adres: Domańskiego 2 Miasto: Żary
Tel. (068)470 78 98 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lipcu: 46 dni Szacowana data wolnych terminów: po 5 lutego 2015
Szerokość geograficzna: 51°38' 27.23" N Długość geograficzna: 15°8' 53.85" W
FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA (średni kontrakt z NFZ)

Podstawowa Opieka Zdrowotna

 

Poradnia Lekarza Rodzinnego - Żary

lekarz rodzinny

położna, położnik