Apteki

 

Apteki województwo dolnośląskie

W województwie działają tysiąc dwieście trzy apteki w dwustu czterdziestu sześciu miejscowościach. Zarejestrowano tysiąc czterdzieści sześć aptek ogólnodostępnych, pięćdziesiąt jeden aptek szpitalnych, dwadzieścia sześć działów farmacji szpitalnej, a także osiemdziesiąt punktów aptecznych.
 

Apteki województwo kujawsko-pomorskie

W województwie działają siedemset dziewięćdziesiąt cztery apteki w dwustu osimiu miejscowościach. Zarejestrowano sześćset dwadzieścia osiem aptek ogólnodostępnych, dwadzieścia cztery apteki szpitalne, czterdzieści jedna działów farmacji szpitalnej, a także dziewięćdziesiąt siedem punktów aptecznych.
 

Apteki województwo lubelskie

W województwie działają dziewięćset osiemdziesiąt trzy apteki w dwustu siedemdziesięciu dziewięciu miejscowościach. Zarejestrowano osiemset sześćdziesiąt siedem aptek ogólnodostępnych, trzydzieści cztery apteki szpitalne, dwadzieścia trzy działy farmacji szpitalnej, a także pięćdziesiąt osiem punktów aptecznych.
 

Apteki województwo lubuskie

W województwie działają trzysta sześćdziesiąt dwie apteki w osiemdziesięciu dziewięciu miejscowościach. Zarejestrowano trzysta siedemnaście aptek ogólnodostępnych, dziewiętnaście aptek szpitalnych, cztery działy farmacji szpitalnej, a także dwadzieścia dwa punkty apteczne.
 

Apteki województwo Łódzkie

W województwie działa tysiąc sześćset dwadzieścia osiem aptek w dwustu siedemdziesięciu czterech miejscowościach. Zarejestrowano zero aptek ogólnodostępnych, a także zero punktów aptecznych.
 

Apteki województwo małopolskie

W województwie działają tysiąc trzysta dwadzieścia dwie apteki w trzystu czterdziestu sześciu miejscowościach. Zarejestrowano tysiąc sto siedemdziesiąt osiem aptek ogólnodostępnych, dziesięć aptek szpitalnych, czterdzieści dwie działy farmacji szpitalnej, a także dziewięćdziesiąt jeden punktów aptecznych.
 

Apteki województwo mazowieckie

W województwie działają tysiąc osiemset sześćdziesiąt dwie apteki w czterystu trzynastu miejscowościach. Zarejestrowano tysiąc sześćset siedemnaście aptek ogólnodostępnych, dziesięć aptek szpitalnych, osiemdziesiąt dziewięć działów farmacji szpitalnej, a także sto czterdzieści pięć punktów aptecznych.
 

Apteki województwo opolskie

W województwie działa dwieście osiemdziesiąt dziewięć aptek w stu szesnastu miejscowościach. Zarejestrowano dwieście trzydzieści pięć aptek ogólnodostępnych, jedenaście aptek szpitalnych, osiem działów farmacji szpitalnej, a także trzydzieści pięć punktów aptecznych.
 

Apteki województwo podkarpackie

W województwie działa osiemset czterdzieści pięć aptek w dwustu dziewięćdziesięciu dwóch miejscowościach. Zarejestrowano sześćset sześćdziesiąt siedem aptek ogólnodostępnych, dwadzieścia cztery apteki szpitalne, piętnaście działów farmacji szpitalnej, a także sto trzydzieści siedem punktów aptecznych.
 

Apteki województwo podlaskie

W województwie działa czterysta dziewięćdziesiąt osiem aptek w stu dwudziestu siedmu miejscowościach. Zarejestrowano trzysta osiemdziesiąt siedem aptek ogólnodostępnych, dwadzieścia jeden aptek szpitalnych, dziewiętnaście działów farmacji szpitalnej, a także siedemdziesiąt jeden punktów aptecznych.
 

Apteki województwo pomorskie

W województwie działa osiemset czterdzieści sześć aptek w stu siedemdziesięciu jednym miejscowościach. Zarejestrowano siedemset dwadzieścia osiem aptek ogólnodostępnych, dwadzieścia sześć aptek szpitalnych, czterdzieści jedna działów farmacji szpitalnej, a także czterdzieści osiem punktów aptecznych.
 

Apteki województwo Śląskie

W województwie działa tysiąc osiemset osiemdziesiąt sześć aptek w trzystu siedemdziesięciu trzech miejscowościach. Zarejestrowano zero aptek ogólnodostępnych, a także zero punktów aptecznych.
 

Apteki województwo Świętokrzyskie

W województwie działa pięćset pięćdziesiąt jedna aptek w stu osiemdziesięciu siedmu miejscowościach. Zarejestrowano zero aptek ogólnodostępnych, a także zero punktów aptecznych.
 

Apteki województwo warmińsko-mazurskie

W województwie działa pięćset aptek w stu trzydziestu jednym miejscowościach. Zarejestrowano czterysta jedenaście aptek ogólnodostępnych, dwadzieścia cztery apteki szpitalne, trzynaście działów farmacji szpitalnej, a także czterdzieści dziewięć punktów aptecznych.
 

Apteki województwo wielkopolskie

W województwie działa tysiąc trzysta trzydzieści sześć aptek w trzystu pięćdziesięciu dziewięciu miejscowościach. Zarejestrowano tysiąc sto pięćdziesiąt dziewięć aptek ogólnodostępnych, pięćdziesiąt pięć aptek szpitalnych, pięć działów farmacji szpitalnej, a także sto jedenaście punktów aptecznych.
 

Apteki województwo zachodniopomorskie

W województwie działają sześćset czterdzieści trzy apteki w stu czterdziestu czterech miejscowościach. Zarejestrowano pięćset pięćdziesiąt aptek ogólnodostępnych, dwadzieścia cztery apteki szpitalne, dziewiętnaście działów farmacji szpitalnej, a także czterdzieści osiem punktów aptecznych.