Apteki Łódzkie

 

Apteki powiat bełchatowski

W powiecie działa siedemdziesiąt pięć aptek w trzynastu miejscowościach. Zarejestrowano sześćdziesiąt osiem aptek ogólnodostępnych, a także siedem punktów aptecznych.
 

Apteki powiat brzeziński

W powiecie działa osiemnaście aptek w siedmu miejscowościach. Zarejestrowano czternaście aptek ogólnodostępnych, a także cztery punkty apteczne.
 

Apteki powiat kutnowski

W powiecie działa pięćdziesiąt trzy apteki w czternastu miejscowościach. Zarejestrowano czterdzieści pięć aptek ogólnodostępnych, a także osiem punktów aptecznych.
 

Apteki powiat łaski

W powiecie działa dwadzieścia dziewięć aptek w dwunastu miejscowościach. Zarejestrowano dwadzieścia dwie apteki ogólnodostępne, a także siedem punktów aptecznych.
 

Apteki powiat łęczycki

W powiecie działa trzydzieści pięć aptek w dziesięciu miejscowościach. Zarejestrowano dwadzieścia sześć aptek ogólnodostępnych, a także dziewięć punktów aptecznych.
 

Apteki powiat łowicki

W powiecie działa sześćdziesiąt aptek w trzynastu miejscowościach. Zarejestrowano pięćdziesiąt trzy apteki ogólnodostępne, a także siedem punktów aptecznych.
 

Apteki powiat łódzki wschodni

W powiecie działa dwadzieścia dziewięć aptek w dziesięciu miejscowościach. Zarejestrowano dwadzieścia sześć aptek ogólnodostępnych, a także trzy punkty apteczne.
 

Apteki powiat Łódź

W powiecie działa pięćset trzydzieści dwie apteki w trzech miejscowościach. Zarejestrowano pięćset trzydzieści dwie apteki ogólnodostępne.
 

Apteki powiat opoczyński

W powiecie działa czterdzieści jedna aptek w szesnastu miejscowościach. Zarejestrowano trzydzieści jedna aptek ogólnodostępnych, a także dziesięć punktów aptecznych.
 

Apteki powiat pabianicki

W powiecie działa osiemdziesiąt sześć aptek w dziewięciu miejscowościach. Zarejestrowano osiemdziesiąt cztery apteki ogólnodostępne, a także dwa punkty apteczne.
 

Apteki powiat pajęczański

W powiecie działa dwadzieścia cztery apteki w dziesięciu miejscowościach. Zarejestrowano dwadzieścia jedna aptek ogólnodostępnych, a także trzy punkty apteczne.
 

Apteki powiat piotrkowski

W powiecie działa czterdzieści sześć aptek w dwudziestu jednym miejscowościach. Zarejestrowano dwadzieścia dziewięć aptek ogólnodostępnych, a także siedemnaście punktów aptecznych.
 

Apteki powiat Piotrków Trybunalski

W powiecie działa sześćdziesiąt siedem aptek w dwóch miejscowościach. Zarejestrowano sześćdziesiąt siedem aptek ogólnodostępnych.
 

Apteki powiat poddębicki

W powiecie działa dwadzieścia aptek w osimiu miejscowościach. Zarejestrowano siedemnaście aptek ogólnodostępnych, a także trzy punkty apteczne.
 

Apteki powiat radomszczański

W powiecie działa osiemdziesiąt trzy apteki w dziewiętnastu miejscowościach. Zarejestrowano siedemdziesiąt jedna aptek ogólnodostępnych, a także dwanaście punktów aptecznych.
 

Apteki powiat rawski

W powiecie działa dwadzieścia osiem aptek w dziewięciu miejscowościach. Zarejestrowano dwadzieścia trzy apteki ogólnodostępne, a także pięć punktów aptecznych.
 

Apteki powiat sieradzki

W powiecie działa siedemdziesiąt dwie apteki w siedemnastu miejscowościach. Zarejestrowano sześćdziesiąt aptek ogólnodostępnych, a także dwanaście punktów aptecznych.
 

Apteki powiat Skierniewice

W powiecie działa dwadzieścia dziewięć aptek w jednej miejscowości. Zarejestrowano dwadzieścia dziewięć aptek ogólnodostępnych.
 

Apteki powiat skierniewicki

W powiecie działa dziewiętnaście aptek w dwunastu miejscowościach. Zarejestrowano jedenaście aptek ogólnodostępnych, a także osiem punktów aptecznych.
 

Apteki powiat tomaszowski

W powiecie działa siedemdziesiąt dziewięć aptek w osiemnastu miejscowościach. Zarejestrowano sześćdziesiąt siedem aptek ogólnodostępnych, a także dwanaście punktów aptecznych.
 

Apteki powiat wieluński

W powiecie działa czterdzieści osiem aptek w siedemnastu miejscowościach. Zarejestrowano trzydzieści osiem aptek ogólnodostępnych, a także dziesięć punktów aptecznych.
 

Apteki powiat wieruszowski

W powiecie działa siedemnaście aptek w osimiu miejscowościach. Zarejestrowano piętnaście aptek ogólnodostępnych, a także dwa punkty apteczne.
 

Apteki powiat zduńskowolski

W powiecie działa trzydzieści osiem aptek w sześciu miejscowościach. Zarejestrowano trzydzieści siedem aptek ogólnodostępnych, a także jeden punkt apteczny.
 

Apteki powiat zgierski

W powiecie działa sto aptek w dwudziestu trzech miejscowościach. Zarejestrowano osiemdziesiąt sześć aptek ogólnodostępnych, a także czternaście punktów aptecznych.