Apteki Podlaskie

 

Apteki powiat augustowski

W powiecie działa dwadzieścia pięć aptek w siedmu miejscowościach. Zarejestrowano dwadzieścia jedna aptek ogólnodostępnych, jedna aptekę szpitalną, jedna dział farmacji szpitalnej, a także dwa punkty apteczne.
 

Apteki powiat białostocki

W powiecie działa sto siedemdziesiąt siedem aptek w dwudziestu trzech miejscowościach. Zarejestrowano sto pięćdziesiąt dwie apteki ogólnodostępne, dziewięć aptek szpitalnych, dziewięć działów farmacji szpitalnej, a także siedem punktów aptecznych.
 

Apteki powiat Białystok

W powiecie działa dziesięć aptek w jednej miejscowości. Zarejestrowano siedem aptek ogólnodostępnych, trzy działy farmacji szpitalnej.
 

Apteki powiat bielski

W powiecie działa dwadzieścia siedem aptek w dziewięciu miejscowościach. Zarejestrowano dwadzieścia trzy apteki ogólnodostępne, jedna aptekę szpitalną, a także trzy punkty apteczne.
 

Apteki powiat grajewski

W powiecie działa dwadzieścia jedna aptek w sześciu miejscowościach. Zarejestrowano szesnaście aptek ogólnodostępnych, a także pięć punktów aptecznych.
 

Apteki powiat hajnowski

W powiecie działa dziewiętnaście aptek w osimiu miejscowościach. Zarejestrowano dwanaście aptek ogólnodostępnych, jedna aptekę szpitalną, a także sześć punktów aptecznych.
 

Apteki powiat kolneński

W powiecie działa piętnaście aptek w siedmu miejscowościach. Zarejestrowano dziesięć aptek ogólnodostępnych, jedna aptekę szpitalną, a także cztery punkty apteczne.
 

Apteki powiat Łomża

W powiecie działa dwie apteki w jednej miejscowości. Zarejestrowano jedna aptekę ogólnodostępną, jedna dział farmacji szpitalnej.
 

Apteki powiat łomżyński

W powiecie działa czterdzieści dwie apteki w dziesięciu miejscowościach. Zarejestrowano trzydzieści pięć aptek ogólnodostępnych, jedna aptekę szpitalną, a także sześć punktów aptecznych.
 

Apteki powiat moniecki

W powiecie działa czternaście aptek w siedmu miejscowościach. Zarejestrowano dziesięć aptek ogólnodostępnych, jedna aptekę szpitalną, jedna dział farmacji szpitalnej, a także dwa punkty apteczne.
 

Apteki powiat sejneński

W powiecie działa siedem aptek w czterech miejscowościach. Zarejestrowano pięć aptek ogólnodostępnych, jedna aptekę szpitalną, a także jeden punkt apteczny.
 

Apteki powiat siemiatycki

W powiecie działa osiemnaście aptek w dziewięciu miejscowościach. Zarejestrowano dziesięć aptek ogólnodostępnych, jedna aptekę szpitalną, a także siedem punktów aptecznych.
 

Apteki powiat sokólski

W powiecie działa trzydzieści aptek w jedenastu miejscowościach. Zarejestrowano siedemnaście aptek ogólnodostępnych, dwie apteki szpitalne, a także jedenaście punktów aptecznych.
 

Apteki powiat suwalski

W powiecie działa czterdzieści jedna aptek w dziesięciu miejscowościach. Zarejestrowano trzydzieści trzy apteki ogólnodostępne, jedna aptekę szpitalną, dwie działy farmacji szpitalnej, a także pięć punktów aptecznych.
 

Apteki powiat Suwałki

W powiecie działa trzy apteki w jednej miejscowości. Zarejestrowano dwie apteki ogólnodostępne, jedna dział farmacji szpitalnej.
 

Apteki powiat wysokomazowiecki

W powiecie działa dwadzieścia dziewięć aptek w trzynastu miejscowościach. Zarejestrowano osiemnaście aptek ogólnodostępnych, jedna aptekę szpitalną, a także dziesięć punktów aptecznych.
 

Apteki powiat zambrowski

W powiecie działa osiemnaście aptek w pięciu miejscowościach. Zarejestrowano piętnaście aptek ogólnodostępnych, jedna dział farmacji szpitalnej, a także dwa punkty apteczne.