Apteki Warmińsko-Mazurskie

 

Apteki powiat bartoszycki

W powiecie działa dwadzieścia pięć aptek w dziesięciu miejscowościach. Zarejestrowano osiemnaście aptek ogólnodostępnych, jedna aptekę szpitalną, a także pięć punktów aptecznych.
 

Apteki powiat braniewski

W powiecie działa trzynaście aptek w czterech miejscowościach. Zarejestrowano dziesięć aptek ogólnodostępnych, dwie działy farmacji szpitalnej, a także jeden punkt apteczny.
 

Apteki powiat działdowski

W powiecie działa dwadzieścia dwie apteki w dziewięciu miejscowościach. Zarejestrowano szesnaście aptek ogólnodostępnych, jedna aptekę szpitalną, a także pięć punktów aptecznych.
 

Apteki powiat Elbląg

W powiecie działa czterdzieści aptek w jednej miejscowości. Zarejestrowano trzydzieści sześć aptek ogólnodostępnych, trzy apteki szpitalne, jedna dział farmacji szpitalnej.
 

Apteki powiat elbląski

W powiecie działa czternaście aptek w osimiu miejscowościach. Zarejestrowano dziewięć aptek ogólnodostępnych, jedna dział farmacji szpitalnej, a także cztery punkty apteczne.
 

Apteki powiat ełcki

W powiecie działa trzydzieści dwie apteki w sześciu miejscowościach. Zarejestrowano dwadzieścia pięć aptek ogólnodostępnych, jedna aptekę szpitalną, jedna dział farmacji szpitalnej, a także pięć punktów aptecznych.
 

Apteki powiat giżycki

W powiecie działa dwadzieścia dwie apteki w sześciu miejscowościach. Zarejestrowano siedemnaście aptek ogólnodostępnych, jedna aptekę szpitalną, a także cztery punkty apteczne.
 

Apteki powiat gołdapski

W powiecie działa siedem aptek w trzech miejscowościach. Zarejestrowano pięć aptek ogólnodostępnych, jedna dział farmacji szpitalnej, a także jeden punkt apteczny.
 

Apteki powiat iławski

W powiecie działa trzydzieści cztery apteki w jedenastu miejscowościach. Zarejestrowano trzydzieści aptek ogólnodostępnych, jedna aptekę szpitalną, a także trzy punkty apteczne.
 

Apteki powiat kętrzyński

W powiecie działa dziewiętnaście aptek w pięciu miejscowościach. Zarejestrowano osiemnaście aptek ogólnodostępnych, jedna aptekę szpitalną.
 

Apteki powiat lidzbarski

W powiecie działa szesnaście aptek w czterech miejscowościach. Zarejestrowano czternaście aptek ogólnodostępnych, jedna aptekę szpitalną, a także jeden punkt apteczny.
 

Apteki powiat mrągowski

W powiecie działa piętnaście aptek w czterech miejscowościach. Zarejestrowano trzynaście aptek ogólnodostępnych, jedna aptekę szpitalną, a także jeden punkt apteczny.
 

Apteki powiat nidzicki

W powiecie działa dziewięć aptek w czterech miejscowościach. Zarejestrowano siedem aptek ogólnodostępnych, a także dwa punkty apteczne.
 

Apteki powiat nowomiejski

W powiecie działa szesnaście aptek w osimiu miejscowościach. Zarejestrowano osiem aptek ogólnodostępnych, jedna aptekę szpitalną, a także siedem punktów aptecznych.
 

Apteki powiat olecki

W powiecie działa dwanaście aptek w czterech miejscowościach. Zarejestrowano jedenaście aptek ogólnodostępnych, jedna dział farmacji szpitalnej.
 

Apteki powiat Olsztyn

W powiecie działa siedemdziesiąt pięć aptek w dwóch miejscowościach. Zarejestrowano siedemdziesiąt dwie apteki ogólnodostępne, trzy działy farmacji szpitalnej.
 

Apteki powiat olsztyński

W powiecie działa czterdzieści cztery apteki w osiemnastu miejscowościach. Zarejestrowano dwadzieścia siedem aptek ogólnodostępnych, siedem aptek szpitalnych, dwie działy farmacji szpitalnej, a także sześć punktów aptecznych.
 

Apteki powiat ostródzki

W powiecie działa trzydzieści dwie apteki w dziewięciu miejscowościach. Zarejestrowano dwadzieścia dziewięć aptek ogólnodostępnych, dwie apteki szpitalne, a także jeden punkt apteczny.
 

Apteki powiat piski

W powiecie działa osiemnaście aptek w pięciu miejscowościach. Zarejestrowano szesnaście aptek ogólnodostępnych, jedna aptekę szpitalną, a także jeden punkt apteczny.
 

Apteki powiat szczycieński

W powiecie działa dwadzieścia sześć aptek w dziesięciu miejscowościach. Zarejestrowano dwadzieścia trzy apteki ogólnodostępne, jedna aptekę szpitalną, a także dwa punkty apteczne.
 

Apteki powiat węgorzewski

W powiecie działa dziewięć aptek w trzech miejscowościach. Zarejestrowano siedem aptek ogólnodostępnych, jedna aptekę szpitalną, jedna dział farmacji szpitalnej.