Centrum Medyczne Internus Sp.z O.o.

NIP: 7161893716
Szerokość geograficzna: 51°24' 39.61" N Długość geograficzna: 21°56' 36.66" W
Numer telefonu znajdziesz przy danej placówce poniżej
Dane teleadresowe firmy: Ul.gen.fieldorfa ,,nila'' 10 24-100 Puławy
Centrum Medyczne Internus Sp.z O.o. - przychodnia wielospecjalistyczna obsługjąca pacjentów w okolicy miasta Puławy. W instytucji wykonywane jest pięć świadczeń medycznych. W ramach umowy z NFZ świadczone są następujące usługi medyczne: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(zbliżony do średniego limit świadczeń) i także Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (mały limit świadczeń), Rehabilitacja lecznicza (mały limit świadczeń), Leczenie stomatologiczne (średni limit świadczeń), Profilaktyczne programy zdrowotne (mały limit świadczeń)
W poradni dentystycznej dostępny jest następujący zakres bezpłatnych usług dentystycznych w ramach świadczeń zakontraktowanych z Narodowym Funduszem Zdrowia: Profilaktyczne świadczenia dentystyczne, zdjęcia zębów, odbudowa i opracowanie ubytków a także pomoc doraźna podczas krwawienia w obrębie jamy ustnej. Centrum Medyczne Internus Sp.z O.o. ma poradnię lekarza rodzinnego jak również kontrakt na świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej oraz dwadzieścia poradni specjalistycznych. Największymi poradniami są Poradnia Alergologiczna, Poradnia Ginekologiczno-Położnicza oraz Poradnia Okulistyczna.
Podpisana umowa firmy obejmująca usługi wykwalifikowanego lekarza rodzinnego zawiera prowadzenie edukacji zdrowotnej pacjenta, koordynowania postępowania diagnostycznego chorych a także kierowanie pacjentów do jednostek diagnostycznych. Do zadań wykwalifikowanej pielęgniarki w poradni należy promowanie zdrowia oraz profilaktyki chorób. Obejmuje to pełną opiekę nad pacjentem. W jednostce możliwe jest także przeprowadzenie poniższych badań diagnostycznych: Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Gastroskopia, Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Kolonoskopia
Rejestracja ze skierowaniem od specjalisty wystawionym przez lekarza posiadającego umowę z NFZ dostępna jest poniedziałek - piątek w godzinach otwarcia placówki. By zapisać się do specjalisty konieczne są: dowód osobisty, skierowanie na badanie wystawione przez lekarza rodzinnego, dokument potwierdzający ubezpieczenie.

Poradnie specjalistyczne

 

Diagnostyka-Endoskopia

[zobacz mapkę]

Pracownia Endoskopii Puławy

lekarz gastrolog

kolanoskopia

Adres: Gen.fieldorfa ,,nila" 10 Miasto: Puławy
Tel. 818886877 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 36 dni Szacowana data wolnych terminów: po 5 czerwca 2014
Szerokość geograficzna: 51°24' 52.47" N Długość geograficzna: 21°58' 18.33" W
BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - GASTROSKOPIA (średni kontrakt z NFZ) BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - KOLONOSKOPIA (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Diabetologiczna - Puławy

[zobacz mapkę]

lekarz diabetolog

Adres: Al.krolewska 15 Miasto: Puławy
Tel. 81 888 17 13 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 87 dni Szacowana data wolnych terminów: po 14 sierpnia 2014
Szerokość geograficzna: 51°24' 50.52" N Długość geograficzna: 21°57' 52.92" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGII (średni kontrakt z NFZ)
 

Specjalistyka-Chirurgia

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej Puławy

lekarz chirurg

Adres: Gen.fieldorfa ,,nila" 10 Miasto: Puławy
Tel. 818886877 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 31 dni Szacowana data wolnych terminów: po 30 maja 2014
Szerokość geograficzna: 51°24' 52.47" N Długość geograficzna: 21°58' 18.33" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ (średni kontrakt z NFZ)
 

Specjalistyka-Ch.naczyń

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Naczyniowej Puławy

Adres: Al.krolewska 15 Miasto: Puławy
Tel. 081 888 17 13 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 102 dni Szacowana data wolnych terminów: po 13 września 2014
Szerokość geograficzna: 51°24' 50.52" N Długość geograficzna: 21°57' 52.92" W
 

Specjalistyka-Dermatologia

[zobacz mapkę]

Poradnia Dermatologiczna Puławy

lekarz dermatolog

Adres: Gen.fieldorfa ,,nila" 10 Miasto: Puławy
Tel. 818886877 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 67 dni
Szerokość geograficzna: 51°24' 52.47" N Długość geograficzna: 21°58' 18.33" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DERMATOLOGII I WENEROLOGII (średni kontrakt z NFZ)
 

Specjalistyka-Gastroenterologia

[zobacz mapkę]

Poradnia Gastroenterologiczna Puławy

lekarz gastrolog

Adres: Gen.fieldorfa ,,nila" 10 Miasto: Puławy
Tel. 818886877 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 54 dni Szacowana data wolnych terminów: po 27 czerwca 2014
Szerokość geograficzna: 51°24' 52.47" N Długość geograficzna: 21°58' 18.33" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GASTROENTEROLOGII (średni kontrakt z NFZ)
 

Specjalistyka-Gin.poł.2

[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Puławy

lekarz ginekolog

Adres: Gen.fieldorfa ,,nila" 10 Miasto: Puławy
Tel. 818886877 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: 98 dni
Szerokość geograficzna: 51°24' 52.47" N Długość geograficzna: 21°58' 18.33" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII (średni kontrakt z NFZ) POBRANIE MATERIAŁU Z SZYJKI MACICY DO PRZESIEWOWEGO BADANIA CYTOLOGICZNEGO - ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02 (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Specjalistyka-Kardiologia

[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiologiczna Puławy

lekarz kardiolog

Adres: Al.krolewska 15 Miasto: Puławy
Tel. 081 888 40 68 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 30 dni Szacowana data wolnych terminów: po 29 maja 2014
Szerokość geograficzna: 51°24' 50.52" N Długość geograficzna: 21°57' 52.92" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII (średni kontrakt z NFZ)
 

Specjalistyka-Logopedia

[zobacz mapkę]

Poradnia Logopedyczna Puławy

lekarz logopeda

Adres: Al.krolewska 15 Miasto: Puławy
Tel. 081 888 40 68 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 14 dni Szacowana data wolnych terminów: po 8 maja 2014
Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2014-03-03) 16 dni
Szerokość geograficzna: 51°24' 50.52" N Długość geograficzna: 21°57' 52.92" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LOGOPEDII (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Specjalistyka-Neurologiczna

[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna Puławy

lekarz neurolog

Adres: Gen.fieldorfa ,,nila" 10 Miasto: Puławy
Tel. 818886877 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 40 dni Szacowana data wolnych terminów: po 10 czerwca 2014
Szerokość geograficzna: 51°24' 52.47" N Długość geograficzna: 21°58' 18.33" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII (średni kontrakt z NFZ)
 

Specjalistyka-Okulistyczna

[zobacz mapkę]

Poradnia Okulistyczna Puławy

lekarz okulista

Adres: Gen.fieldorfa ,,nila" 10 Miasto: Puławy
Tel. 818886877 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 94 dni Szacowana data wolnych terminów: po 2 września 2014
Szerokość geograficzna: 51°24' 52.47" N Długość geograficzna: 21°58' 18.33" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI (duży kontrakt z NFZ)
 

Specjalistyka-Ortopedia

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Puławy

lekarz ortopeda

Adres: Gen.fieldorfa ,,nila" 10 Miasto: Puławy
Tel. 818886877 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 92 dni Szacowana data wolnych terminów: po 30 sierpnia 2014
Szerokość geograficzna: 51°24' 52.47" N Długość geograficzna: 21°58' 18.33" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Specjalistyka-Preluksacja

[zobacz mapkę]

Poradnia Preluksacyjna Puławy

inne

Adres: Gen.fieldorfa ,,nila" 10 Miasto: Puławy
Tel. 818886877 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 26 dni Szacowana data wolnych terminów: po 22 maja 2014
Szerokość geograficzna: 51°24' 52.47" N Długość geograficzna: 21°58' 18.33" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PRELUKSACJI (średni kontrakt z NFZ)
 

Specjalistyka-Proktologia

[zobacz mapkę]

Poradnia Proktologiczna Puławy

proktolog

Adres: Gen.fieldorfa ,,nila" 10 Miasto: Puławy
Tel. 818886877 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 9 dni Szacowana data wolnych terminów: po 3 maja 2014
Szerokość geograficzna: 51°24' 52.47" N Długość geograficzna: 21°58' 18.33" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PROKTOLOGII (średni kontrakt z NFZ)
 

Specjalistyka-Reumatologia

[zobacz mapkę]

Poradnia Reumatologiczna Puławy

lekarz reumatolog

Adres: Gen.fieldorfa ,,nila" 10 Miasto: Puławy
Tel. 818886877 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 128 dni Szacowana data wolnych terminów: po 19 października 2014
Szerokość geograficzna: 51°24' 52.47" N Długość geograficzna: 21°58' 18.33" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE REUMATOLOGII (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Specjalistyka-Urologia

[zobacz mapkę]

Poradnia Urologiczna Puławy

lekarz urolog

Adres: Al.krolewska 15 Miasto: Puławy
Tel. 081 888 40 68 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 37 dni Szacowana data wolnych terminów: po 6 czerwca 2014
Szerokość geograficzna: 51°24' 50.52" N Długość geograficzna: 21°57' 52.92" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Specjalistyka -Alergologia

[zobacz mapkę]

Poradnia Alergologiczna Puławy

lekarz alergolog

Adres: Al.krolewska 15 Miasto: Puławy
Tel. 081 888 40 68 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 44 dni Szacowana data wolnych terminów: po 15 czerwca 2014
Szerokość geograficzna: 51°24' 50.52" N Długość geograficzna: 21°57' 52.92" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ALERGOLOGII (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Specjalistyka Gin.poł.

[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Puławy

Adres: Al.krolewska 15 Miasto: Puławy
Tel. 081 888 17 13 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: 74 dni
Szerokość geograficzna: 51°24' 50.52" N Długość geograficzna: 21°57' 52.92" W
 

Specjalistyka Otolaryngologia

[zobacz mapkę]

Poradnia Otolaryngologiczna Puławy

lekarz laryngolog

Adres: Gen.fieldorfa ,,nila" 10 Miasto: Puławy
Tel. 818886877 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: 37 dni
Szerokość geograficzna: 51°24' 52.47" N Długość geograficzna: 21°58' 18.33" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII (średni kontrakt z NFZ)
 

Specjalistyka- Pulmonologia

[zobacz mapkę]

Poradnia Pulmonologiczna Puławy

Adres: Gen.fieldorfa ,,nila" 10 Miasto: Puławy
Tel. 818886877 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: 84 dni
Szerokość geograficzna: 51°24' 52.47" N Długość geograficzna: 21°58' 18.33" W
 

Specjalistyka -Urologia

[zobacz mapkę]

Poradnia Urologiczna Puławy

Adres: Gen.fieldorfa ,,nila" 10 Miasto: Puławy
Tel. 818886877 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 156 dni Szacowana data wolnych terminów: po 27 listopada 2014
Szerokość geograficzna: 51°24' 52.47" N Długość geograficzna: 21°58' 18.33" W

Rehabilitacja lecznicza

 

Poradnia Rehabilitacyjna - Puławy

[zobacz mapkę]

lekarz rehabilitant

Adres: Gen.fieldorfa ,,nila" 10 Miasto: Puławy
Tel. 81 888 68 77 w. 142 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 24 dni
Szerokość geograficzna: 51°24' 52.47" N Długość geograficzna: 21°58' 18.33" W
LEKARSKA AMBULATORYJNA OPIEKA REHABILITACYJNA
 

Rehabilitacja

[zobacz mapkę]

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Puławy

lekarz fizjoterapeuta

Adres: Gen.fieldorfa ,,nila" 10 Miasto: Puławy
Tel. 0818886877 wew.142 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 107 dni Szacowana data wolnych terminów: po 20 września 2014
Szerokość geograficzna: 51°24' 52.47" N Długość geograficzna: 21°58' 18.33" W
FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA (średni kontrakt z NFZ)

Leczenie psychiatryczne

 

Specjalistyka-Zdrowie Psychiczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Zdrowia Psychicznego Puławy

lekarz psychiatra

Adres: Al.krolewska 15 Miasto: Puławy
Tel. 081 888 40 68 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 17 dni Szacowana data wolnych terminów: po 12 maja 2014
Szerokość geograficzna: 51°24' 50.52" N Długość geograficzna: 21°57' 52.92" W
ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE AMBULATORYJNE DLA DOROSŁYCH (poniżej średniej kontrakt z NFZ)

Podstawowa Opieka Zdrowotna

 

Poradnia Lekarza Rodzinnego - Puławy

lekarz rodzinny

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

 

Poradnia Chorób Naczyń - Puławy

lekarz chirurg naczyniowy

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA CHORÓB NACZYŃ (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc - Puławy

lekarz pulmonolog

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC (poniżej średniej kontrakt z NFZ)

Pozostałe Świadczenia

Leczenie stomatologiczne

  • PORADNIA STOMATOLOGICZNA

    ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE

Profilaktyczne programy zdrowotne

  • PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI - ETAP POGŁĘBIONEJ DIAGNOSTYKI

  • PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI - ETAP PODSTAWOWY