Centrum Medyczne Internus Sp.z O.o. Przychodnie

NIP: 7161893716
Szerokość geograficzna: 51°24' 52.47" N Długość geograficzna: 21°58' 18.33" W
Numer telefonu znajdziesz przy danej placówce poniżej
Dane teleadresowe firmy: Ul.gen.fieldorfa Nila 10 24-100 Puławy
Centrum Medyczne Internus Sp.z O.o. Przychodnie - przychodnia wielospecjalistyczna obsługjąca pacjentów w okolicy miasta Puławy. W instytucji wykonywane są cztery świadczenia medyczne. W ramach umowy z NFZ świadczone są następujące usługi medyczne: Leczenie stomatologiczne(zbliżony do średniego limit świadczeń), Rehabilitacja lecznicza (mały limit świadczeń), Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (mały limit świadczeń), Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (zbliżony do średniego limit świadczeń)
W poradni dentystycznej dostępny jest następujący zakres usług dentystycznych w ramach świadczeń zakontraktowanych z Narodowym Funduszem Zdrowia: Profilaktyczne świadczenia dentystyczne. Centrum Medyczne Internus Sp.z O.o. Przychodnie ma poradnię lekarza rodzinnego jak również kontrakt na świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej oraz dwadzieścia poradni specjalistycznych. Największymi poradniami są Poradnia Alergologiczna, Poradnia Ginekologiczno-Położnicza oraz Poradnia Chirurgii Ogólnej.
. Podpisana umowa firmy obejmująca usługi wykwalifikowanego lekarza rodzinnego zawiera prowadzenie edukacji zdrowotnej pacjenta, koordynowania postępowania diagnostycznego chorych , a także kierowanie pacjentów do jednostek diagnostycznych. Do zadań wykwalifikowanej pielęgniarki w poradni należy promowanie zdrowia oraz profilaktyki chorób. Obejmuje to pełną opiekę nad pacjentem. W jednostce możliwe jest także przeprowadzenie poniższych badań diagnostycznych: Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Gastroskopia, Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Kolonoskopia
Rejestracja ze skierowaniem od specjalisty wystawionym przez lekarza posiadającego umowę z NFZ dostępna jest poniedziałek - piątek w godzinach otwarcia placówki. By zapisać się do specjalisty konieczne są: dowód osobisty, skierowanie na badanie wystawione przez lekarza rodzinnego, aktualne ubezpieczenie zdrowotne. Według danych z września lekarz kardiolog ma kolejkę na 98 dni. W dniu 2014-12-09 użytkownicy medbizu podali 13 dni czasu oczekiwania.Z naszych danych wynika, że lekarz logopeda ma kolejkę na 31 dni. Dnia 2014-03-03 internauci raportowali 16 dni kolejki.

Poradnie specjalistyczne

 

Diagnostyka-Endoskopia

[zobacz mapkę]

Pracownia Endoskopii Puławy

lekarz gastrolog

kolanoskopia

Adres: Gen.fieldorfa ,,nila" 10 Miasto: Puławy
Tel. 818886877 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu maju: 41 dni Szacowana data wolnych terminów: po 6 listopada 2015
Szerokość geograficzna: 51°24' 52.47" N Długość geograficzna: 21°58' 18.33" W
BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - GASTROSKOPIA (średni kontrakt z NFZ) BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - KOLONOSKOPIA (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Diabetologiczna - Puławy

[zobacz mapkę]

lekarz diabetolog

Adres: Al.krolewska 15 Miasto: Puławy
Tel. 81 888 17 13 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 124 dni Szacowana data wolnych terminów: po 10 marca 2016
Szerokość geograficzna: 51°24' 50.03" N Długość geograficzna: 21°57' 52.64" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGII (średni kontrakt z NFZ)
 

Specjalistyka-Chirurgia

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej Puławy

lekarz chirurg

Adres: Gen.fieldorfa ,,nila" 10 Miasto: Puławy
Tel. 818886877 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 31 dni Szacowana data wolnych terminów: po 25 października 2015
Szerokość geograficzna: 51°24' 52.47" N Długość geograficzna: 21°58' 18.33" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ (poniżej średniej kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W CHIRURGII OGÓLNEJ-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1500.001.02 (duży kontrakt z NFZ)
 

Specjalistyka-Ch.naczyń

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Naczyniowej Puławy

Adres: Al.krolewska 15 Miasto: Puławy
Tel. 081 888 17 13 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 141 dni Szacowana data wolnych terminów: po 2 kwietnia 2016
Szerokość geograficzna: 51°24' 50.03" N Długość geograficzna: 21°57' 52.64" W
 

Specjalistyka-Dermatologia

[zobacz mapkę]

Poradnia Dermatologiczna Puławy

lekarz dermatolog

Adres: Gen.fieldorfa ,,nila" 10 Miasto: Puławy
Tel. 818886877 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 89 dni Szacowana data wolnych terminów: po 12 stycznia 2016
Szerokość geograficzna: 51°24' 52.47" N Długość geograficzna: 21°58' 18.33" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DERMATOLOGII I WENEROLOGII (średni kontrakt z NFZ)
 

Specjalistyka-Gastroenterologia

[zobacz mapkę]

Poradnia Gastroenterologiczna Puławy

lekarz gastrolog

Adres: Gen.fieldorfa ,,nila" 10 Miasto: Puławy
Tel. 818886877 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu maju: 50 dni Szacowana data wolnych terminów: po 17 listopada 2015
Szerokość geograficzna: 51°24' 52.47" N Długość geograficzna: 21°58' 18.33" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GASTROENTEROLOGII (średni kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W GASTROENTEROLOGII-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1050.001.02 (mały kontrakt z NFZ)
 

Specjalistyka-Gin.poł.2

[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Puławy

lekarz ginekolog

Adres: Gen.fieldorfa ,,nila" 10 Miasto: Puławy
Tel. 818886877
Szerokość geograficzna: 51°24' 52.47" N Długość geograficzna: 21°58' 18.33" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII (średni kontrakt z NFZ) POBRANIE MATERIAŁU Z SZYJKI MACICY DO PRZESIEWOWEGO BADANIA CYTOLOGICZNEGO - ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02 (bardzo duży kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W POŁOŻNICTWIE I GINEKOLOGII -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02 (średni kontrakt z NFZ)
 

Specjalistyka-Kardiologia

[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiologiczna Puławy

lekarz kardiolog

Adres: Al.krolewska 15 Miasto: Puławy
Tel. 081 888 40 68 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 98 dni Szacowana data wolnych terminów: po 2 lutego 2016
Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2014-12-09) 13 dni
Szerokość geograficzna: 51°24' 50.03" N Długość geograficzna: 21°57' 52.64" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII (średni kontrakt z NFZ)
 

Specjalistyka-Logopedia

[zobacz mapkę]

Poradnia Logopedyczna Puławy

lekarz logopeda

Adres: Al.krolewska 15 Miasto: Puławy
Tel. 081 888 40 68 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 31 dni Szacowana data wolnych terminów: po 25 października 2015
Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2014-03-03) 16 dni
Szerokość geograficzna: 51°24' 50.03" N Długość geograficzna: 21°57' 52.64" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LOGOPEDII (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Specjalistyka-Neurologiczna

[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna Puławy

lekarz neurolog

Adres: Gen.fieldorfa ,,nila" 10 Miasto: Puławy
Tel. 818886877 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 64 dni Szacowana data wolnych terminów: po 10 grudnia 2015
Szerokość geograficzna: 51°24' 52.47" N Długość geograficzna: 21°58' 18.33" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII (średni kontrakt z NFZ)
 

Specjalistyka-Okulistyczna

[zobacz mapkę]

Poradnia Okulistyczna Puławy

lekarz okulista

Adres: Gen.fieldorfa ,,nila" 10 Miasto: Puławy
Tel. 818886877 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 141 dni Szacowana data wolnych terminów: po 2 kwietnia 2016
Szerokość geograficzna: 51°24' 52.47" N Długość geograficzna: 21°58' 18.33" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI (średni kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W OKULISTYCE -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1600.001.02 (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Specjalistyka-Ortopedia

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Puławy

lekarz ortopeda

Adres: Gen.fieldorfa ,,nila" 10 Miasto: Puławy
Tel. 818886877 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 130 dni Szacowana data wolnych terminów: po 18 marca 2016
Szerokość geograficzna: 51°24' 52.47" N Długość geograficzna: 21°58' 18.33" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU (poniżej średniej kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1580.001.02 (mały kontrakt z NFZ)
 

Specjalistyka-Preluksacja

[zobacz mapkę]

Poradnia Preluksacyjna Puławy

inne

Adres: Gen.fieldorfa ,,nila" 10 Miasto: Puławy
Tel. 818886877 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 41 dni Szacowana data wolnych terminów: po 6 listopada 2015
Szerokość geograficzna: 51°24' 52.47" N Długość geograficzna: 21°58' 18.33" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PRELUKSACJI (średni kontrakt z NFZ)
 

Specjalistyka-Proktologia

[zobacz mapkę]

Poradnia Proktologiczna Puławy

proktolog

Adres: Gen.fieldorfa ,,nila" 10 Miasto: Puławy
Tel. 818886877 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu maju: 14 dni Szacowana data wolnych terminów: po 3 października 2015
Szerokość geograficzna: 51°24' 52.47" N Długość geograficzna: 21°58' 18.33" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PROKTOLOGII (poniżej średniej kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W PROKTOLOGII -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1506.001.02 (średni kontrakt z NFZ)
 

Specjalistyka-Reumatologia

[zobacz mapkę]

Poradnia Reumatologiczna Puławy

lekarz reumatolog

Adres: Gen.fieldorfa ,,nila" 10 Miasto: Puławy
Tel. 818886877 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 121 dni Szacowana data wolnych terminów: po 5 marca 2016
Szerokość geograficzna: 51°24' 52.47" N Długość geograficzna: 21°58' 18.33" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE REUMATOLOGII (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Specjalistyka-Urologia

[zobacz mapkę]

Poradnia Urologiczna Puławy

lekarz urolog

Adres: Al.krolewska 15 Miasto: Puławy
Tel. 081 888 40 68 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu maju: 63 dni Szacowana data wolnych terminów: po 9 grudnia 2015
Szerokość geograficzna: 51°24' 50.03" N Długość geograficzna: 21°57' 52.64" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII (poniżej średniej kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W UROLOGII -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1640.001.02 (mały kontrakt z NFZ)
 

Specjalistyka -Alergologia

[zobacz mapkę]

Poradnia Alergologiczna Puławy

lekarz alergolog

Adres: Al.krolewska 15 Miasto: Puławy
Tel. 081 888 40 68 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 56 dni Szacowana data wolnych terminów: po 24 listopada 2015
Szerokość geograficzna: 51°24' 50.03" N Długość geograficzna: 21°57' 52.64" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ALERGOLOGII (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Specjalistyka Gin.poł.

[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Puławy

Adres: Al.krolewska 15 Miasto: Puławy
Tel. 081 888 17 13 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 83 dni Szacowana data wolnych terminów: po 4 stycznia 2016
Szerokość geograficzna: 51°24' 50.03" N Długość geograficzna: 21°57' 52.64" W
 

Specjalistyka Otolaryngologia

[zobacz mapkę]

Poradnia Otolaryngologiczna Puławy

lekarz laryngolog

Adres: Gen.fieldorfa ,,nila" 10 Miasto: Puławy
Tel. 818886877 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 52 dni Szacowana data wolnych terminów: po 19 listopada 2015
Szerokość geograficzna: 51°24' 52.47" N Długość geograficzna: 21°58' 18.33" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII (średni kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W OTOLARYNGOLOGII -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1610.001.02 (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Specjalistyka- Pulmonologia

[zobacz mapkę]

Poradnia Pulmonologiczna Puławy

Adres: Gen.fieldorfa ,,nila" 10 Miasto: Puławy
Tel. 818886877 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 104 dni Szacowana data wolnych terminów: po 11 lutego 2016
Szerokość geograficzna: 51°24' 52.47" N Długość geograficzna: 21°58' 18.33" W
 

Specjalistyka -Urologia

[zobacz mapkę]

Poradnia Urologiczna Puławy

Adres: Gen.fieldorfa ,,nila" 10 Miasto: Puławy
Tel. 818886877 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lutym: 156 dni Szacowana data wolnych terminów: po 23 kwietnia 2016
Szerokość geograficzna: 51°24' 52.47" N Długość geograficzna: 21°58' 18.33" W

Rehabilitacja lecznicza

 

Poradnia Rehabilitacyjna - Puławy

[zobacz mapkę]
Adres: Gen.fieldorfa ,,nila" 10 Miasto: Puławy
Tel. 81 888 68 77 w. 142
Szerokość geograficzna: 51°24' 52.47" N Długość geograficzna: 21°58' 18.33" W
 

Rehabilitacja

[zobacz mapkę]

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Puławy

lekarz fizjoterapeuta

Adres: Gen.fieldorfa ,,nila" 10 Miasto: Puławy
Tel. 0818886877 wew.142 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lipcu: 92 dni Szacowana data wolnych terminów: po 25 stycznia 2016
Szerokość geograficzna: 51°24' 52.47" N Długość geograficzna: 21°58' 18.33" W
FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA (poniżej średniej kontrakt z NFZ)

Leczenie stomatologiczne

 

Poradnia Stomatologiczna Ogólna

[zobacz mapkę]

Poradnia Stomatologiczna Puławy

stomatolog

Adres: Al.krolewska 15 Miasto: Puławy
Tel. 81 888 17 13, 81 888 40 68 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 39 dni Szacowana data wolnych terminów: po 4 listopada 2015 * W przypadku stomatologów długość kolejki może dotyczyć jedynie protetyki. Leczenie zachowawcze jest przeważnie wykonywane na bieżąco.
Szerokość geograficzna: 51°24' 50.03" N Długość geograficzna: 21°57' 52.64" W
ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE (poniżej średniej kontrakt z NFZ)

Leczenie psychiatryczne

 

Specjalistyka-Zdrowie Psychiczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Zdrowia Psychicznego Puławy

lekarz psychiatra

Adres: Al.krolewska 15 Miasto: Puławy
Tel. 081 888 40 68 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 73 dni Szacowana data wolnych terminów: po 22 grudnia 2015
Szerokość geograficzna: 51°24' 50.03" N Długość geograficzna: 21°57' 52.64" W
ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE AMBULATORYJNE DLA DOROSŁYCH (poniżej średniej kontrakt z NFZ)

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

 

Poradnia Chorób Naczyń - Puławy

lekarz chirurg naczyniowy

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA CHORÓB NACZYŃ (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc - Puławy

lekarz pulmonolog

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC (poniżej średniej kontrakt z NFZ)

Podstawowa Opieka Zdrowotna

 

Poradnia Lekarza Rodzinnego - Puławy

lekarz rodzinny