Centrum Medyczne Nzoz Almed Grażyna Dziubałtowska-Horyń

NIP: 7731059394
Szerokość geograficzna: 51°31' 49.88" N Długość geograficzna: 19°59' 55.2" W
Numer telefonu znajdziesz przy danej placówce poniżej
Dane teleadresowe firmy: Piłsudskiego 32 97-200 Tomaszów Mazowiecki
Centrum Medyczne Nzoz Almed Grażyna Dziubałtowska-Horyń - przychodnia posiadająca wielu specjalistów zaopatrująca pacjentów w obrębie miasta Tomaszów Mazowiecki. W placówce wykonywane są cztery świadczenia medyczne. Do powyższych usług należą: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(zbliżony do średniego limit świadczeń), Rehabilitacja lecznicza (mały limit świadczeń), Leczenie stomatologiczne (duży limit świadczeń), Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze (zbliżony do średniego limit świadczeń)
W gabinecie dentystycznym refundowany jest kompleksowy zakres bezpłatnych usług stomatologicznych w ramach świadczeń zakontraktowanych z NFZ: Kontrolne badanie dentystyczne, znieczulenie pacjentów, odbudowa i opracowanie ubytków oraz pomoc doraźna podczas krwawienia w obrębie jamy ustnej. Centrum Medyczne Nzoz Almed Grażyna Dziubałtowska-Horyń ma poradnię lekarza rodzinnego a także pielęgniarki jak również trzy poradnie specjalistyczne. W jednostce funkcjonuje: Poradnia Okulistyczna, Poradnia Ginekologiczno-Położnicza i także Poradnia Ginekologiczno-Położnicza.
Specjalnie dla Mam poradnia świadczy pomoc wykwalifikowanej położnej w zakresie edukacji w zakresie planowania rodziny, opieki w okresie ciąży oraz porad w zakresie pielęgnacji. Kontrakt instytucji dotycząca lekarza rodzinnego zawiera opiniowanie stanu zdrowia pacjenta, okresową ocenę pacjentów i także kierowanie pacjentów do jednostek diagnostycznych. Do zakresu zadań pielęgniarki POZ w poradni należy promowanie zdrowia oraz profilaktyki chorób. Zawiera kompleksową opiekę nad chorym. Jednostka posiada umowę na transport w POZ. Ten rodzaj transportu przysługuję chorym w przypadkach gdy jeżeli pojawia się konieczność leczenia leczenia określonych schorzeń jak również dla zachowania ciągłości leczenia. Placówce zakontraktowano również świadczenia nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej W POZ. Są to usługi w przypadku nagłego pogorszenia stanu medycznego stanu medycznego. Pomoc ta udzielana jest od Poniedziałku do Piatku od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godzi. 8.00 do 8.00 dnia następnego. W ramach pomocy zapewniana jest niezbędna pomoc medyczna, ciągłość leczenia, a także orzekania i opiniowanie stanu zdrowia w uzasadnionych przypadkach.
Rejestracja działa poniedziałek - piątek podczas pracy poradni. By zapisać się na wizytę specjalistyczną wymagane są: dowód osobisty, skierowanie na badanie wystawione przez lekarza posiadającego umowę z NFZ, dokument potwierdzający ubezpieczenie. Według danych z maja lekarz ginekolog nie ma kolejki. Dnia 2014-01-15 internauci podawali 20 dni czasu oczekiwania.

Rehabilitacja lecznicza

 

Dział (Pracownia) Fizjoterapii - Tomaszów Mazowiecki

[zobacz mapkę]

lekarz fizjoterapeuta

Adres: Legionów 84 Miasto: Tomaszów Mazowiecki
Tel. +48 447 242 514 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 123 dni Szacowana data wolnych terminów: po 16 sierpnia 2015
FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Rehabilitacyjna - Tomaszów Mazowiecki

[zobacz mapkę]

lekarz rehabilitant

Adres: Legionów 84 Miasto: Tomaszów Mazowiecki
Tel. +48 447 242 514 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 13 dni Szacowana data wolnych terminów: po 11 marca 2015
LEKARSKA AMBULATORYJNA OPIEKA REHABILITACYJNA (poniżej średniej kontrakt z NFZ)

Opieka długoterminowa

 

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa - Tomaszów Mazowiecki

[zobacz mapkę]

pielegniarka, pielegniarz

Adres: Piłsudskiego 32 Miasto: Tomaszów Mazowiecki
Tel. +48 506 121 953 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 25 lutego 2015
Szerokość geograficzna: 51°31' 49.88" N Długość geograficzna: 19°59' 55.2" W
ŚWIADCZENIA W PIELĘGNIARSKIEJ OPIECE DŁUGOTERMINOWEJ DOMOWEJ (duży kontrakt z NFZ)

Poradnie specjalistyczne

 

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Tomaszów Mazowiecki

[zobacz mapkę]

lekarz ginekolog

Adres: Ogrodowa 53 Miasto: Tomaszów Mazowiecki
Tel. +48 447 241 514;+48 506 121 953 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu maju: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 25 lutego 2015
Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2014-01-15) 20 dni
Szerokość geograficzna: 51°31' 24.43" N Długość geograficzna: 19°59' 35.23" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII (poniżej średniej kontrakt z NFZ) POBRANIE MATERIAŁU Z SZYJKI MACICY DO PRZESIEWOWEGO BADANIA CYTOLOGICZNEGO - ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02 (poniżej średniej kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W POŁOŻNICTWIE I GINEKOLOGII -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02 (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Okulistyczna - Tomaszów Mazowiecki

[zobacz mapkę]

lekarz okulista

Adres: Krótka 7 Miasto: Tomaszów Mazowiecki
Tel. +48 447 246 391 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 62 dni Szacowana data wolnych terminów: po 17 maja 2015
Szerokość geograficzna: 51°31' 59.46" N Długość geograficzna: 20°0' 7.4" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI (średni kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W OKULISTYCE -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1600.001.02 (poniżej średniej kontrakt z NFZ)

Leczenie stomatologiczne

 

Poradnia Stomatologiczna - Tomaszów Mazowiecki

[zobacz mapkę]

stomatolog

Adres: Dzieci Polskich 19 Miasto: Tomaszów Mazowiecki
Tel. +48 447 236 682;+48 506 121 953 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 25 lutego 2015 * W przypadku stomatologów długość kolejki może dotyczyć jedynie protetyki. Leczenie zachowawcze jest przeważnie wykonywane na bieżąco.
Szerokość geograficzna: 51°32' 39.05" N Długość geograficzna: 20°0' 21.74" W
ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Stomatologiczna - Tomaszów Mazowiecki

[zobacz mapkę]
Adres: Piłsudskiego 32 Miasto: Tomaszów Mazowiecki
Tel. +48 506 121 953 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 25 lutego 2015
Szerokość geograficzna: 51°31' 49.88" N Długość geograficzna: 19°59' 55.2" W

Podstawowa Opieka Zdrowotna

 

Poradnia Lekarza Rodzinnego - Tomaszów Mazowiecki

lekarz rodzinny

położna, położnik