Centrum Zdrowia W Mikołowie Sp. Z O.o.

NIP: 6351802538
Szerokość geograficzna: 50°10' 28.64" N Długość geograficzna: 18°54' 17.96" W
Numer telefonu znajdziesz przy danej placówce poniżej
Dane teleadresowe firmy: Waryńskiego 4 43-190 Mikołów
Centrum Zdrowia W Mikołowie Sp. Z O.o. - obiekt zaopatrujący pacjentów w okolicy miasta Mikołów. W placówce wykonywane są cztery świadczenia medyczne. Do wykonywanych usług należą: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(bardzo duży limit świadczeń) i także Leczenie szpitalne (średni limit świadczeń), Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (mały limit świadczeń), Rehabilitacja lecznicza (bardzo duży limit świadczeń)
Szpital posiada sześć oddziałów, w których hospitalizowani są chorzy. Wśród największych oddziałów szpitala wymienić należy Oddział Ginekologiczno-Położniczy, Oddział Neonatologiczny i Oddział Neonatologiczny.
Centrum Zdrowia W Mikołowie Sp. Z O.o. zawiera poradnię lekarza pierwszego kontaktu a także wykwalifikowanej pielęgniarki a także dziesięć gabinetów specjalistycznych. Największymi poradniami są Poradnia Neurologiczna, Poradnia Ginekologiczno-Położnicza oraz Poradnia Ginekologiczno-Położnicza.
Dla pacjentek jednostka świadczy opiekę położnej POZ w zakresie opieki w przypadku chorób ginekologicznych, opieki w okresie porodu i połogu i także porad w zakresie higieny. Kontrakt jednostki obejmująca następujące usługi lekarza podstawowej opieki zdrowotnej obejmuje opiniowanie stanu zdrowia pacjenta, diagnozowania pacjentów oraz analizowanie konsultacji wykonywanych w innych jednostkach. Do kompetencji pielęgniarki w przychodni należy wykonywanie świadczeń leczniczych. Zawiera kompleksową opiekę nad społecznością w środowisku zamieszkania i miejsc udzielania świadczeń. Obiekt posiada kontrakt na transport sanitarny w podstawowej opiece zdrowotnej. Ten rodzaj transportu przysługuję osobą w przypadkach gdy jeżeli zachodzi uzasadniona potrzeba leczenia leczenia określonych schorzeń a także dla zachowania ciągłości procesu leczenia. ZOZ'owi zakontraktowano także świadczenia nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej W przedsiębiorstwie opieki zdrowotnej. Są to usługi w przypadku nagłego pogorszenia stanu medycznego stanu medycznego. Pomoc ta udzielana jest od Poniedziałku do Piatku od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godzi. 8.00 do 8.00 dnia następnego. W ramach pomocy zapewniana jest niezbędna pomoc medyczna, ciągłość leczenia, a także orzekania i opiniowanie stanu zdrowia w uzasadnionych przypadkach. W jednostce możliwe jest również przeprowadzenie poniższych badań: Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Gastroskopia, Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Kolonoskopia
Rejestracja osobista lub telefoniczna możliwa poniedziałek - piątek w godzinach otwarcia. W celu uzgodnienia terminu do specjalisty potrzebne są: dowód osobisty, dokument skierowania do lekarza specjalisty wystawione przez lekarza rodzinnego, dokument ubezpieczeniowy.

Rehabilitacja lecznicza

 

Dział Rehabilitacji

[zobacz mapkę]

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Mikołów

lekarz fizjoterapeuta

Adres: Waryńskiego 4 Miasto: Mikołów
Tel. (032)325 75 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 142 dni Szacowana data wolnych terminów: po 3 kwietnia 2016
Szerokość geograficzna: 50°10' 28.64" N Długość geograficzna: 18°54' 17.96" W
FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA (mały kontrakt z NFZ)
 

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej - Mikołów

[zobacz mapkę]

lekarz rehabilitant

Adres: Waryńskiego 4 Miasto: Mikołów
Tel. (032)325 75 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 350 dni Szacowana data wolnych terminów: po 19 stycznia 2017
Szerokość geograficzna: 50°10' 28.64" N Długość geograficzna: 18°54' 17.96" W
REHABILITACJA NEUROLOGICZNA (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej - Mikołów

[zobacz mapkę]

inne

Adres: Waryńskiego 4 Miasto: Mikołów
Tel. (032)325 75 52 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lipcu: 172 dni Szacowana data wolnych terminów: po 15 maja 2016
Szerokość geograficzna: 50°10' 28.64" N Długość geograficzna: 18°54' 17.96" W
REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W OŚRODKU/ ODDZIALE DZIENNYM (mały kontrakt z NFZ)

Leczenie szpitalne

 

Oddział Chorób Wewnętrznych - Mikołów

[zobacz mapkę]
Adres: Waryńskiego 4 Miasto: Mikołów
Tel. (032)325 75 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 178 dni Szacowana data wolnych terminów: po 23 maja 2016
Szerokość geograficzna: 50°10' 28.64" N Długość geograficzna: 18°54' 17.96" W
CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ)
 

Oddział Geriatryczny - Mikołów

[zobacz mapkę]
Adres: Waryńskiego 4 Miasto: Mikołów
Tel. (032)325 75 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 56 dni Szacowana data wolnych terminów: po 23 listopada 2015
Szerokość geograficzna: 50°10' 28.64" N Długość geograficzna: 18°54' 17.96" W
GERIATRIA - HOSPITALIZACJA (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Oddział Ginekologiczno-Położniczy W Tym Blok Porodowy

[zobacz mapkę]

Oddział Ginekologiczno-Położniczy Mikołów

Adres: Waryńskiego 4 Miasto: Mikołów
Tel. (032)325 75 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 32 dni Szacowana data wolnych terminów: po 25 października 2015
Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2013-07-31) jeden dzień
Szerokość geograficzna: 50°10' 28.64" N Długość geograficzna: 18°54' 17.96" W
POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA (duży kontrakt z NFZ) POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N01, N20 (duży kontrakt z NFZ)
 

Oddział Neurologiczny - Mikołów

[zobacz mapkę]
Adres: Waryńskiego 4 Miasto: Mikołów
Tel. (032)325 75 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 21 dni Szacowana data wolnych terminów: po 10 października 2015
Szerokość geograficzna: 50°10' 28.64" N Długość geograficzna: 18°54' 17.96" W
NEUROLOGIA - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ) NEUROLOGIA - HOSPITALIZACJA - A48, A51 (średni kontrakt z NFZ)
 

Oddział Noworodkowy

[zobacz mapkę]

Oddział Neonatologiczny Mikołów

Adres: Waryńskiego 4 Miasto: Mikołów
Tel. (032)325 75 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 17 września 2015
Szerokość geograficzna: 50°10' 28.64" N Długość geograficzna: 18°54' 17.96" W
NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ) NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N20, N24, N25 (duży kontrakt z NFZ)

Poradnie specjalistyczne

 

Pracownia Endoskopii - Mikołów

[zobacz mapkę]

lekarz gastrolog

kolanoskopia

Adres: Waryńskiego 4 Miasto: Mikołów
Tel. (032)325 75 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 71 dni Szacowana data wolnych terminów: po 18 grudnia 2015
Szerokość geograficzna: 50°10' 28.64" N Długość geograficzna: 18°54' 17.96" W
BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - GASTROSKOPIA (średni kontrakt z NFZ) BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - KOLONOSKOPIA (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Przychodnia Wielospecjalistyczna-Filia Nr 1 Poradnia Chirurgii Ogólnej

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej Mikołów

lekarz chirurg

Adres: Waryńskiego 4 Miasto: Mikołów
Tel. (032)325 75 44 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 80 dni Szacowana data wolnych terminów: po 30 grudnia 2015
Szerokość geograficzna: 50°10' 28.64" N Długość geograficzna: 18°54' 17.96" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ (średni kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W CHIRURGII OGÓLNEJ-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1500.001.02 (duży kontrakt z NFZ)
 

Przychodnia Wielospecjalistyczna-Filia Nr 1 Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Mikołów

lekarz ortopeda

Adres: Waryńskiego 4 Miasto: Mikołów
Tel. (032)325 75 76 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 68 dni Szacowana data wolnych terminów: po 14 grudnia 2015
Szerokość geograficzna: 50°10' 28.64" N Długość geograficzna: 18°54' 17.96" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU (średni kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1580.001.02 (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Przychodnia Wielospecjalistyczna-Filia Nr 1 Poradnia Dla Kobiet

[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Mikołów

lekarz ginekolog

Adres: Waryńskiego 4 Miasto: Mikołów
Tel. (032)325 75 50 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 17 września 2015
Szerokość geograficzna: 50°10' 28.64" N Długość geograficzna: 18°54' 17.96" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII (bardzo duży kontrakt z NFZ) POBRANIE MATERIAŁU Z SZYJKI MACICY DO PRZESIEWOWEGO BADANIA CYTOLOGICZNEGO - ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02 (bardzo duży kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W POŁOŻNICTWIE I GINEKOLOGII -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02 (duży kontrakt z NFZ)
 

Przychodnia Wielospecjalistyczna-Filia Nr 1 Poradnia Gastrologiczna

[zobacz mapkę]

Poradnia Gastroenterologiczna Mikołów

lekarz gastrolog

Adres: Waryńskiego 4 Miasto: Mikołów
Tel. (032)325 75 44 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 74 dni Szacowana data wolnych terminów: po 22 grudnia 2015
Szerokość geograficzna: 50°10' 28.64" N Długość geograficzna: 18°54' 17.96" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GASTROENTEROLOGII (poniżej średniej kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W GASTROENTEROLOGII-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1050.001.02 (mały kontrakt z NFZ)
 

Przychodnia Wielospecjalistyczna-Filia Nr 1 Poradnia Neurologiczna

[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna Mikołów

lekarz neurolog

Adres: Waryńskiego 4 Miasto: Mikołów
Tel. (032)325 75 44 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 84 dni Szacowana data wolnych terminów: po 4 stycznia 2016
Szerokość geograficzna: 50°10' 28.64" N Długość geograficzna: 18°54' 17.96" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Przychodnia Wielospecjalistyczna-Filia Nr 1 Poradnia Onkologiczna

[zobacz mapkę]

Poradnia Onkologiczna Mikołów

lekarz onkolog

Adres: Waryńskiego 4 Miasto: Mikołów
Tel. (032)325 75 44 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 17 września 2015
Szerokość geograficzna: 50°10' 28.64" N Długość geograficzna: 18°54' 17.96" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII (mały kontrakt z NFZ)
 

Przychodnia Wielospecjalistyczna Poradnia Kardiologiczna Dla Dzieci

[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiologiczna Dla Dzieci Mikołów

lekarz kardiolog

Adres: Okrzei 31 Miasto: Mikołów
Tel. (032)226 20 72 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 87 dni Szacowana data wolnych terminów: po 8 stycznia 2016
Szerokość geograficzna: 50°10' 11.71" N Długość geograficzna: 18°54' 34.61" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII DZIECIĘCEJ (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Przychodnia Wielospecjalistyczna Poradnia Kontroli Rozwoju Wcześniaków I Noworodków Ryzyka

[zobacz mapkę]

Poradnia Neonatologiczna Mikołów

lekarz neonatolog

Adres: Okrzei 31 Miasto: Mikołów
Tel. (032)226 20 72 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 17 września 2015
Szerokość geograficzna: 50°10' 11.71" N Długość geograficzna: 18°54' 34.61" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEONATOLOGII (mały kontrakt z NFZ)
 

Przychodnia Wielospecjalistyczna Poradnia Urologiczna

[zobacz mapkę]

Poradnia Urologiczna Mikołów

lekarz urolog

Adres: Okrzei 31 Miasto: Mikołów
Tel. (032)226 20 72 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 286 dni Szacowana data wolnych terminów: po 21 października 2016
Szerokość geograficzna: 50°10' 11.71" N Długość geograficzna: 18°54' 34.61" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII (średni kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W UROLOGII -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1640.001.02 (średni kontrakt z NFZ)
 

Przychodnia Wielospecjalistyczna Poradnia Wad Postawy

[zobacz mapkę]

Poradnia Wad Postawy Mikołów

lekarz ortopeda

Adres: Okrzei 31 Miasto: Mikołów
Tel. (032)226 20 72 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 26 dni Szacowana data wolnych terminów: po 16 października 2015
Szerokość geograficzna: 50°10' 11.71" N Długość geograficzna: 18°54' 34.61" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA WAD POSTAWY U DZIECI I MŁODZIEŻY (średni kontrakt z NFZ)

Leczenie psychiatryczne

 

Przychodnia Wielospecjalistyczna Poradnia Profilaktyki I Leczenia Odwykowego

[zobacz mapkę]

Poradnia Terapii Uzależnienia Od Alkoholu I Współuzależnienia Mikołów

inne

Adres: Okrzei 31 Miasto: Mikołów
Tel. (032)226 20 72 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 17 września 2015
Szerokość geograficzna: 50°10' 11.71" N Długość geograficzna: 18°54' 34.61" W
ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU (poniżej średniej kontrakt z NFZ)

Podstawowa Opieka Zdrowotna

 

Poradnia Lekarza Rodzinnego - Mikołów

lekarz rodzinny

położna, położnik