Centrum Zdrowia W Mikołowie Sp. Z O.o.

NIP: 6351802538
Szerokość geograficzna: 50°10' 28.64" N Długość geograficzna: 18°54' 17.96" E
Numer telefonu znajdziesz przy danej placówce poniżej
Dane teleadresowe firmy: Ludwika Waryńskiego 2 43-190 Mikołów
Centrum Zdrowia W Mikołowie Sp. Z O.o. - obiekt zaopatrujący pacjentów w okolicy miasta Mikołów. W placówce wykonywane są cztery świadczenia medyczne. Do wykonywanych usług należą: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(bardzo duży limit świadczeń) i także Leczenie szpitalne (średni limit świadczeń), Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (mały limit świadczeń), Rehabilitacja lecznicza (bardzo duży limit świadczeń)
Szpital posiada sześć oddziałów, w których hospitalizowani są chorzy. Wśród największych oddziałów szpitala wymienić należy Oddział Ginekologiczno-Położniczy, Oddział Neonatologiczny i Oddział Neonatologiczny.
Centrum Zdrowia W Mikołowie Sp. Z O.o. zawiera poradnię lekarza pierwszego kontaktu a także wykwalifikowanej pielęgniarki a także dziesięć gabinetów specjalistycznych. Największymi poradniami są Poradnia Neurologiczna, Poradnia Ginekologiczno-Położnicza oraz Poradnia Ginekologiczno-Położnicza.
Dla pacjentek jednostka świadczy opiekę położnej POZ w zakresie opieki w przypadku chorób ginekologicznych, opieki w okresie porodu i połogu i także porad w zakresie higieny. Kontrakt jednostki obejmująca następujące usługi lekarza podstawowej opieki zdrowotnej obejmuje opiniowanie stanu zdrowia pacjenta, diagnozowania pacjentów oraz analizowanie konsultacji wykonywanych w innych jednostkach. Do kompetencji pielęgniarki w przychodni należy wykonywanie świadczeń leczniczych. Zawiera kompleksową opiekę nad społecznością w środowisku zamieszkania i miejsc udzielania świadczeń. Obiekt posiada kontrakt na transport sanitarny w podstawowej opiece zdrowotnej. Ten rodzaj transportu przysługuję osobą w przypadkach gdy jeżeli zachodzi uzasadniona potrzeba leczenia leczenia określonych schorzeń a także dla zachowania ciągłości procesu leczenia. ZOZ'owi zakontraktowano także świadczenia nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej W przedsiębiorstwie opieki zdrowotnej. Są to usługi w przypadku nagłego pogorszenia stanu medycznego stanu medycznego. Pomoc ta udzielana jest od Poniedziałku do Piatku od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godzi. 8.00 do 8.00 dnia następnego. W ramach pomocy zapewniana jest niezbędna pomoc medyczna, ciągłość leczenia, a także orzekania i opiniowanie stanu zdrowia w uzasadnionych przypadkach. W jednostce możliwe jest również przeprowadzenie poniższych badań: Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Gastroskopia, Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Kolonoskopia
Rejestracja osobista lub telefoniczna możliwa poniedziałek - piątek w godzinach otwarcia. W celu uzgodnienia terminu do specjalisty potrzebne są: dowód osobisty, dokument skierowania do lekarza specjalisty wystawione przez lekarza rodzinnego, dokument ubezpieczeniowy.

Rehabilitacja lecznicza

 

Dział Rehabilitacji

[zobacz mapkę]

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Mikołów

Adres: Ludwika Waryńskiego 2 Miasto: Mikołów
Tel. (032)325 75 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lutym: 188 dni Szacowana data wolnych terminów: po 24 listopada 2017
Szerokość geograficzna: 50°10' 28.64" N Długość geograficzna: 18°54' 17.96" E
 

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej - Mikołów

[zobacz mapkę]
Adres: Ludwika Waryńskiego 2 Miasto: Mikołów
Tel. (032)325 75 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 972 dni Szacowana data wolnych terminów: po 22 grudnia 2020
Szerokość geograficzna: 50°10' 28.64" N Długość geograficzna: 18°54' 17.96" E
 

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej - Mikołów

[zobacz mapkę]
Adres: Waryńskiego 4 Miasto: Mikołów
Tel. (032)325 75 52
Szerokość geograficzna: 50°10' 28.64" N Długość geograficzna: 18°54' 17.96" E

Leczenie szpitalne

 

Oddział Chorób Wewnętrznych - Mikołów

[zobacz mapkę]
Adres: Ludwika Waryńskiego 2 Miasto: Mikołów
Tel. (032)325 75 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 7 kwietnia 2017
Szerokość geograficzna: 50°10' 28.64" N Długość geograficzna: 18°54' 17.96" E
 

Oddział Geriatryczny - Mikołów

[zobacz mapkę]
Adres: Ludwika Waryńskiego 2 Miasto: Mikołów
Tel. (032)325 75 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 18 dni Szacowana data wolnych terminów: po 19 kwietnia 2017
Szerokość geograficzna: 50°10' 28.64" N Długość geograficzna: 18°54' 17.96" E
 

Oddział Ginekologiczno-Położniczy W Tym Blok Porodowy

[zobacz mapkę]

Oddział Ginekologiczno-Położniczy Mikołów

Adres: Waryńskiego 4 Miasto: Mikołów
Tel. (032)325 75 00
Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2013-07-31) jeden dzień
Szerokość geograficzna: 50°10' 28.64" N Długość geograficzna: 18°54' 17.96" E
 

Oddział Neurologiczny Z Pododdziałem Udarowym

[zobacz mapkę]

Oddział Neurologiczny Mikołów

Adres: Ludwika Waryńskiego 2 Miasto: Mikołów
Tel. (032)325 75 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 2 kwietnia 2017
Szerokość geograficzna: 50°10' 28.64" N Długość geograficzna: 18°54' 17.96" E
 

Oddział Noworodkowy

[zobacz mapkę]

Oddział Neonatologiczny Mikołów

Adres: Ludwika Waryńskiego 2 Miasto: Mikołów
Tel. (032)325 75 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 27 marca 2017
Szerokość geograficzna: 50°10' 28.64" N Długość geograficzna: 18°54' 17.96" E

Poradnie specjalistyczne

 

Pracownia Endoskopii - Mikołów

[zobacz mapkę]
Adres: Ludwika Waryńskiego 2 Miasto: Mikołów
Tel. (032)325 75 55 Szacowana data wolnych terminów: po 22 maja 2017
Szerokość geograficzna: 50°10' 28.64" N Długość geograficzna: 18°54' 17.96" E
 

Przychodnia Wielospecjalistyczna-Filia Nr 1 Poradnia Chirurgii Ogólnej

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej Mikołów

Adres: Ludwika Waryńskiego 2 Miasto: Mikołów
Tel. (032)325 75 44 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 69 dni Szacowana data wolnych terminów: po 22 czerwca 2017
Szerokość geograficzna: 50°10' 28.64" N Długość geograficzna: 18°54' 17.96" E
 

Przychodnia Wielospecjalistyczna-Filia Nr 1 Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Mikołów

Adres: Waryńskiego 4 Miasto: Mikołów
Tel. (032)325 75 76
Szerokość geograficzna: 50°10' 28.64" N Długość geograficzna: 18°54' 17.96" E
 

Przychodnia Wielospecjalistyczna-Filia Nr 1 Poradnia Dla Kobiet

[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Mikołów

Adres: Waryńskiego 4 Miasto: Mikołów
Tel. (032)325 75 50
Szerokość geograficzna: 50°10' 28.64" N Długość geograficzna: 18°54' 17.96" E
 

Przychodnia Wielospecjalistyczna-Filia Nr 1 Poradnia Gastrologiczna

[zobacz mapkę]

Poradnia Gastroenterologiczna Mikołów

Adres: Ludwika Waryńskiego 2 Miasto: Mikołów
Tel. (032)325 75 44 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 159 dni Szacowana data wolnych terminów: po 25 grudnia 2017
Szerokość geograficzna: 50°10' 28.64" N Długość geograficzna: 18°54' 17.96" E
 

Przychodnia Wielospecjalistyczna-Filia Nr 1 Poradnia Neurologiczna

[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna Mikołów

Adres: Ludwika Waryńskiego 2 Miasto: Mikołów
Tel. (032)325 75 44 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lutym: 95 dni Szacowana data wolnych terminów: po 14 sierpnia 2017
Szerokość geograficzna: 50°10' 28.64" N Długość geograficzna: 18°54' 17.96" E
 

Przychodnia Wielospecjalistyczna-Filia Nr 1 Poradnia Onkologiczna

[zobacz mapkę]

Poradnia Onkologiczna Mikołów

Adres: Waryńskiego 4 Miasto: Mikołów
Tel. (032)325 75 44
Szerokość geograficzna: 50°10' 28.64" N Długość geograficzna: 18°54' 17.96" E
 

Przychodnia Wielospecjalistyczna Poradnia Kardiologiczna Dla Dzieci

[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiologiczna Dla Dzieci Mikołów

Adres: Okrzei 31 Miasto: Mikołów
Tel. (032)226 20 72
Szerokość geograficzna: 50°10' 11.71" N Długość geograficzna: 18°54' 34.61" E
 

Przychodnia Wielospecjalistyczna Poradnia Kontroli Rozwoju Wcześniaków I Noworodków Ryzyka

[zobacz mapkę]

Poradnia Neonatologiczna Mikołów

Adres: Okrzei 31 Miasto: Mikołów
Tel. (032)226 20 72 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lutym: 11 dni Szacowana data wolnych terminów: po 16 kwietnia 2017
Szerokość geograficzna: 50°10' 11.71" N Długość geograficzna: 18°54' 34.61" E
 

Przychodnia Wielospecjalistyczna Poradnia Urologiczna

[zobacz mapkę]

Poradnia Urologiczna Mikołów

Adres: Okrzei 31 Miasto: Mikołów
Tel. (032)226 20 72 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 246 dni Szacowana data wolnych terminów: po 12 kwietnia 2018
Szerokość geograficzna: 50°10' 11.71" N Długość geograficzna: 18°54' 34.61" E
 

Przychodnia Wielospecjalistyczna Poradnia Wad Postawy

[zobacz mapkę]

Poradnia Wad Postawy Mikołów

Adres: Okrzei 31 Miasto: Mikołów
Tel. (032)226 20 72 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 27 marca 2017
Szerokość geograficzna: 50°10' 11.71" N Długość geograficzna: 18°54' 34.61" E

Leczenie psychiatryczne

 

Przychodnia Wielospecjalistyczna Poradnia Profilaktyki I Leczenia Odwykowego

[zobacz mapkę]

Poradnia Terapii Uzależnienia Od Alkoholu I Współuzależnienia Mikołów

Adres: Okrzei 31 Miasto: Mikołów
Tel. (032)226 20 72 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 27 marca 2017
Szerokość geograficzna: 50°10' 11.71" N Długość geograficzna: 18°54' 34.61" E