Gminna Przychodnia Zdrowia W Andrespolu

NIP: 7282283164
Szerokość geograficzna: 51°43' 37.12" N Długość geograficzna: 19°38' 9.94" W
Numer telefonu znajdziesz przy danej placówce poniżej
Dane teleadresowe firmy: Rokicińska 125 95-020 Andrespol
Gminna Przychodnia Zdrowia W Andrespolu jest to poradnia z wieloma spcajalnościami pracująca w rejonie miasta Andrespol. W jednostce wykonywane są dwa świadczenia medyczne. Kontrakt obejmuje następujące usługi medyczne: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(mały limit świadczeń), Leczenie stomatologiczne (średni limit świadczeń)
W gabinecie stomatologicznym refundowany jest kompleksowy zakres darmowych usług stomatologicznych w ramach umowy z NFZ: Profilaktyczne badania stomatologiczne, zdjęcia RTG zębów, odbudowa i opracowanie ubytków i także pomoc doraźna w przypadku obrzęku twarzy. Gminna Przychodnia Zdrowia W Andrespolu posiada gabinet lekarza rodzinnego i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej jak również dwie poradnie specjalistyczne. W jednostce istnieje: Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, Poradnia Ginekologiczno-Położnicza a także Poradnia Chirurgii Ogólnej.
Specjalnie dla Kobiet zakontraktowano opiekę położnej w zakresie edukacji w zakresie planowania rodziny, pomocy w okresie ciąży i porodu i porad w zakresie higieny. Umowa jednostki w zakresie lekarza POZ obejmuje prowadzenie edukacji zdrowotnej pacjenta, identyfikowanie zagrożeń dla pacjenta i analizowanie wyników badań. Do zadań wykwalifikowanej pielęgniarki w poradni należy wykonywanie świadczeń diagnostycznych. Obejmuje to pełną opiekę pielęgniarską nad społecznością w środowisku zamieszkania i miejsc udzielania świadczeń. Jednostka posiada umowę na transport sanitarny w POZ. Ten rodzaj transportu przysługuję osobą w sytuacjach gdy gdy zachodzi konieczność leczenia leczenia określonych schorzeń jak również by zachowć ciągłości leczenia. ZOZ'owi zakontraktowano również usługi nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej W POZ. Są to usługi w przypadku nagłego pogorszenia stanu medycznego stanu medycznego. Pomoc ta udzielana jest od Poniedziałku do Piatku od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godzi. 8.00 do 8.00 dnia następnego. W ramach pomocy zapewniana jest niezbędna pomoc medyczna, ciągłość leczenia, a także orzekania i opiniowanie stanu zdrowia w uzasadnionych przypadkach.
Rejestracja osobista, telefoniczna lub za pośrednictwem osoby trzeciej możliwa pn.-pt. podczas pracy poradni. By zapisać się na wizytę specjalistyczną niezbędne są: dowód osobisty, skierowanie na wizytę specjalistyczną od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (posiadającego umowę z NFZ), dokument ubezpieczeniowy.

Poradnie specjalistyczne

 

Poradnia Chirurgiczna

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej Andrespol

lekarz chirurg

Adres: Rokicińska 125 Miasto: Andrespol
Tel. +48 42 213 23 62 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 17 kwietnia 2014
Szerokość geograficzna: 51°43' 37.12" N Długość geograficzna: 19°38' 9.94" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Andrespol

[zobacz mapkę]

lekarz ginekolog

Adres: Rokicińska 125 Miasto: Andrespol
Tel. +48 42 213 23 62 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: 30 dni
Szerokość geograficzna: 51°43' 37.12" N Długość geograficzna: 19°38' 9.94" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII (poniżej średniej kontrakt z NFZ) POBRANIE MATERIAŁU Z SZYJKI MACICY DO PRZESIEWOWEGO BADANIA CYTOLOGICZNEGO - ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02 (średni kontrakt z NFZ)

Leczenie stomatologiczne

 

Poradnia Stomatologiczna - Andrespol

[zobacz mapkę]

stomatolog

Adres: Rokicińska 125 Miasto: Andrespol
Tel. +48 42 213 23 62 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 17 kwietnia 2014
Szerokość geograficzna: 51°43' 37.12" N Długość geograficzna: 19°38' 9.94" W
ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE (duży kontrakt z NFZ)

Podstawowa Opieka Zdrowotna

 

Poradnia Lekarza Rodzinnego - Andrespol

lekarz rodzinny

położna, położnik

Pozostałe Świadczenia

Podstawowa Opieka Zdrowotna

  • ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA OBSZARZE ZABEZPIECZENIA DO 50 000 OSÓB - UE

  • ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA OBSZARZE ZABEZPIECZENIA DO 50 000 OSÓB - RYCZAŁT MIESIĘCZNY

  • TRANSPORT SANITARNY W POZ

  • TRANSPORT SANITARNY "DALEKI" W POZ NA ODLEGŁOŚĆ (TAM I Z POWROTEM) 121-400 KM

  • TRANSPORT SANITARNY " DALEKI" W POZ NA ODLEGŁOŚĆ (TAM I Z POWROTEM) POWYŻEJ 400 KM

  • ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ

  • ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ W RAMACH REALIZACJI PROFILAKTYKI GRUŹLICY

  • ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ UDZIELANE W STANACH NAGŁYCH ZACHOROWAŃ UBEZPIECZONYM SPOZA OW ORAZ Z TERENU OW ALE SPOZA GMINY WŁASNEJ I SĄSIADUJĄCYCH I SPOZA LISTY ZADEKLAROWANYCH PACJENTÓW

  • ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ - STANY NAGŁYCH ZACHOROWAŃ - ART. 2 UST. 1 PKT 2,3 USTAWY, KARTA POLAKA, UBEZPIECZENI OBCOKRAJOWCY ZATRUDNIENI CZASOWO NA TERYTORIUM RP

  • ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ - STANY ZACHOROWAŃ - NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O KOORDYNACJI (EKUZ, CERTYFIKAT)