Instytut Matki I Dziecka

 • NIP: 5250008471
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 36.61" N
  Długość geograficzna: 20°58' 10.07" E
 • Dane teleadresowe firmy:
 • Kasprzaka 17 A
 • 01-211 Warszawa

Opis placówki

Instytut Matki I Dziecka - szpital pracujący na obszarze miasta Warszawa. Placówka posiada pozwolenie na prowadzenie jednego programu leczenia, w których udział biorą chorzy. Umożliwia udział w następujących programach leczenia: Program Leczenia W Ramach Świadczenia Chemioterapii NiestandardowejW obiekcie wykonywane jest osiem świadczeń medycznych. Do zakontraktowanych usług należą: Pomoc doraźna i transport sanitarny(zbliżony do średniego limit świadczeń) jak również Leczenie stomatologiczne (bardzo duży limit świadczeń), Leczenie szpitalne (mały limit świadczeń), Rehabilitacja lecznicza (zbliżony do średniego limit świadczeń), Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (mały limit świadczeń), Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (bardzo duży limit świadczeń), Profilaktyczne programy zdrowotne (bardzo duży limit świadczeń), Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie (zbliżony do średniego limit świadczeń)
Szpital ma dziesięć oddziałów, w których hospitalizowani są pacjenci. Wśród największych oddziałów szpitala wymienić należy Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Dla Dzieci, Oddział Ginekologiczno-Położniczy a także Oddział Neurologiczny Dla Dzieci.
W poradni dentystycznej refundowany jest poniższy zakres usług dentystycznych w ramach świadczeń opłacanych na podstawie umowy z NFZ: Profilaktyczne świadczenia stomatologiczne. Instytut Matki I Dziecka zawiera trzydzieści poradni specjalistycznych. Największymi poradniami są Poradnia Chorób Metabolicznych, Poradnia Immunologiczna jak również Poradnia Genetyczna.
. W obiekcie możliwe jest też przeprowadzenie poniższych badań specjalistycznych: Badania Echokardiograficzne Płodu, Badania Tomografii Komputerowej (Tk) jak również Badania Rezonansu Magnetycznego (Rm).
, Badania Genetyczne
Rejestracja osobista lub telefoniczna czynna poniedziałek - piątek w godzinach pracy poradni. W celu ustalenia terminu na wizytę specjalistyczną w ramach NFZ konieczne są: dokument tożsamości, skierowanie na badanie wystawione przez lekarza rodzinnego, aktualne ubezpieczenie zdrowotne.

Leczenie szpitalne

[zobacz mapkę]

Klinika Neurologii Dzieci I Młodzieży

Oddział Neurologiczny Dla Dzieci Warszawa

 • Adres: Kasprzaka 17/a
  Miasto: Warszawa
 • Tel. 0223277130
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 37.43" N Długość geograficzna: 20°58' 18.31" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 30 dni.

[zobacz mapkę]

Klinika Pediatryczna

Oddział Pediatryczny Warszawa

 • Adres: Kasprzaka 17A
  Miasto: Warszawa
 • Tel. 0223277190
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 36.71" N Długość geograficzna: 20°58' 13.12" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 26 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Chemioterapii

Oddział Onkologii Klinicznej/chemioterapii Dla Dzieci Warszawa

 • Adres: Kasprzaka 17 A
  Miasto: Warszawa
 • Tel. 0223277205
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 36.61" N Długość geograficzna: 20°58' 10.07" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Kręgosłupa

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Warszawa

 • Adres: Kasprzaka 17/a
  Miasto: Warszawa
 • Tel. 0223277386
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 37.43" N Długość geograficzna: 20°58' 18.31" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 29 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Kręgosłupa Dla Dzieci

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Dla Dzieci Warszawa

 • Adres: Kasprzaka 17/a
  Miasto: Warszawa
 • Tel. 0223277386
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 37.43" N Długość geograficzna: 20°58' 18.31" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 57 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Kręgosłupa Dla Dzieci

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Dla Dzieci Warszawa

 • Adres: Kasprzaka 17 A
  Miasto: Warszawa
 • Tel. 0223277163
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 36.61" N Długość geograficzna: 20°58' 10.07" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 22 kwietnia 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Kręgosłupa I Ortopedii

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Warszawa

 • Adres: Kasprzaka 17 A
  Miasto: Warszawa
 • Tel. 0223277163
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 36.61" N Długość geograficzna: 20°58' 10.07" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: 97 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 22 kwietnia 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Onkologicznej - Warszawa

 • Adres: Kasprzaka 17/a
  Miasto: Warszawa
 • Tel. 0223277205
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 37.43" N Długość geograficzna: 20°58' 18.31" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 22 kwietnia 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej - Warszawa

 • Adres: Kasprzaka 17 A
  Miasto: Warszawa
 • Tel. 0223277386
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 36.61" N Długość geograficzna: 20°58' 10.07" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: 276 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 4 marca 2018

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2014-01-18) 67 dni

(2014-01-18) 67 dni

[zobacz mapkę]

Oddział Ginekologiczny

Oddział Ginekologiczno-Położniczy Warszawa

 • Adres: Kasprzaka 17A
  Miasto: Warszawa
 • Tel. 0223277018
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 36.71" N Długość geograficzna: 20°58' 13.12" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 37 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Neonatologii

Oddział Neonatologiczny Warszawa

 • Adres: Kasprzaka 17 A
  Miasto: Warszawa
 • Tel. 0223277406
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 36.61" N Długość geograficzna: 20°58' 10.07" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 22 kwietnia 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Neurologiczny Dla Dzieci - Warszawa

 • Adres: Kasprzaka 17 A
  Miasto: Warszawa
 • Tel. 0223277130
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 36.61" N Długość geograficzna: 20°58' 10.07" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 22 kwietnia 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Ogólnochirurgiczny I Chirurgii Noworodka

Oddział Chirurgiczny Dla Dzieci Warszawa

 • Adres: Kasprzaka 17 A
  Miasto: Warszawa
 • Tel. 0223277386
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 36.61" N Długość geograficzna: 20°58' 10.07" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 106 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 13 października 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Onkologiczny Dla Dzieci

Oddział Onkologii I Hematologii Dziecięcej Warszawa

 • Adres: Kasprzaka 17 A
  Miasto: Warszawa
 • Tel. 0223277119
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 36.61" N Długość geograficzna: 20°58' 10.07" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 22 kwietnia 2017

[zobacz mapkę]

Oddział Onkologiczny Dla Dzieci - Warszawa

 • Adres: Kasprzaka 17 A
  Miasto: Warszawa
 • Tel. 0223277119
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 36.61" N Długość geograficzna: 20°58' 10.07" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Onkologiczny Dla Dzieci

Leczenie Doustne Stanów Nadmiaru Żelaza W Organizmie Warszawa

 • Adres: Kasprzaka 17 A
  Miasto: Warszawa
 • Tel. 0223277119
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 36.61" N Długość geograficzna: 20°58' 10.07" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 22 kwietnia 2017

[zobacz mapkę]

Oddział Pediatryczny

Leczenie Pierwotnych Niedoborów Odporności U Dzieci Warszawa

 • Adres: Kasprzaka 17 A
  Miasto: Warszawa
 • Tel. 0223277190
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 36.61" N Długość geograficzna: 20°58' 10.07" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 22 kwietnia 2017

[zobacz mapkę]

Oddział Pediatryczny

Zapobieganie Krwawieniom U Dzieci Z Hemofilią A I B Warszawa

 • Adres: Kasprzaka 17 A
  Miasto: Warszawa
 • Tel. 0223277190
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 36.61" N Długość geograficzna: 20°58' 10.07" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 22 kwietnia 2017

[zobacz mapkę]

Oddział Pediatryczny

Leczenie Doustne Stanów Nadmiaru Żelaza W Organizmie Warszawa

 • Adres: Kasprzaka 17 A
  Miasto: Warszawa
 • Tel. 0223277190
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 36.61" N Długość geograficzna: 20°58' 10.07" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 7.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Pediatryczny

Leczenie Przewlekłych Zakażeń Płuc U Świadczeniobiorców Z Mukowiscydozą Warszawa

 • Adres: Kasprzaka 17 A
  Miasto: Warszawa
 • Tel. 0223277190
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 36.61" N Długość geograficzna: 20°58' 10.07" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 22 kwietnia 2017

[zobacz mapkę]

Oddział Pediatryczny - Warszawa

 • Adres: Kasprzaka 17 A
  Miasto: Warszawa
 • Tel. 0223277190
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 36.61" N Długość geograficzna: 20°58' 10.07" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 24 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 20 maja 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Pediatryczny

Leczenie Niskorosłych Dzieci Z Somatropinową Niedoczynnością Przysadki Warszawa

 • Adres: Kasprzaka 17 A
  Miasto: Warszawa
 • Tel. 0223277190
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 36.61" N Długość geograficzna: 20°58' 10.07" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 22 kwietnia 2017

[zobacz mapkę]

Oddział Pediatryczny

Leczenie Przedwczesnego Dojrzewania Płciowego U Dzieci Warszawa

 • Adres: Kasprzaka 17 A
  Miasto: Warszawa
 • Tel. 0223277190
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 36.61" N Długość geograficzna: 20°58' 10.07" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 22 kwietnia 2017

[zobacz mapkę]

Poradnia Endokrynologiczna

Leczenie Przedwczesnego Dojrzewania Płciowego U Dzieci Warszawa

 • Adres: Kasprzaka 17 A
  Miasto: Warszawa
 • Tel. 223277050, 051, 402
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 36.61" N Długość geograficzna: 20°58' 10.07" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 22 kwietnia 2017

[zobacz mapkę]

Poradnia Endokrynologiczna

Leczenie Niskorosłych Dzieci Z Somatropinową Niedoczynnością Przysadki Warszawa

 • Adres: Kasprzaka 17 A
  Miasto: Warszawa
 • Tel. 223277050, 051, 402
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 36.61" N Długość geograficzna: 20°58' 10.07" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 22 kwietnia 2017

[zobacz mapkę]

Poradnia Immunologiczna Dla Dzieci

Leczenie Pierwotnych Niedoborów Odporności U Dzieci Warszawa

 • Adres: Kasprzaka 17 A
  Miasto: Warszawa
 • Tel. 223277185
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 36.61" N Długość geograficzna: 20°58' 10.07" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 22 kwietnia 2017

[zobacz mapkę]

Poradnia Leczenia Mukowiscydozy

Leczenie Przewlekłych Zakażeń Płuc U Świadczeniobiorców Z Mukowiscydozą Warszawa

 • Adres: Kasprzaka 17 A
  Miasto: Warszawa
 • Tel. 223277231
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 36.61" N Długość geograficzna: 20°58' 10.07" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lutym: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 22 kwietnia 2017

[zobacz mapkę]

Poradnia Neonatologiczna

Profilaktyka Zakażeń Wirusem Rs Warszawa

 • Adres: Kasprzaka 17 A
  Miasto: Warszawa
 • Tel. 223277187, 370
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 36.61" N Długość geograficzna: 20°58' 10.07" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 22 kwietnia 2017

Procedury medyczne

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Kręgosłupa Dla Dzieci

Endoprotezoplastyka Stawu Kolanowego Warszawa

 • Adres: Kasprzaka 17 A
  Miasto: Warszawa
 • Tel. 0223277163
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 36.61" N Długość geograficzna: 20°58' 10.07" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: 27 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 2 czerwca 2017

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Kręgosłupa Dla Dzieci

Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Kolanowego Warszawa

 • Adres: Kasprzaka 17 A
  Miasto: Warszawa
 • Tel. 0223277163
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 36.61" N Długość geograficzna: 20°58' 10.07" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Kręgosłupa Dla Dzieci

Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Biodrowego Warszawa

 • Adres: Kasprzaka 17 A
  Miasto: Warszawa
 • Tel. 0223277163
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 36.61" N Długość geograficzna: 20°58' 10.07" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Kręgosłupa Dla Dzieci

Endoprotezoplastyka Stawu Biodrowego Warszawa

 • Adres: Kasprzaka 17 A
  Miasto: Warszawa
 • Tel. 0223277163
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 36.61" N Długość geograficzna: 20°58' 10.07" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 20 maja 2017

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Kręgosłupa I Ortopedii

Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Kolanowego Warszawa

 • Adres: Kasprzaka 17 A
  Miasto: Warszawa
 • Tel. 0223277163
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 36.61" N Długość geograficzna: 20°58' 10.07" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Kręgosłupa I Ortopedii

Endoprotezoplastyka Stawu Biodrowego Warszawa

 • Adres: Kasprzaka 17 A
  Miasto: Warszawa
 • Tel. 0223277163
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 36.61" N Długość geograficzna: 20°58' 10.07" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 22 kwietnia 2017

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Kręgosłupa I Ortopedii

Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Biodrowego Warszawa

 • Adres: Kasprzaka 17 A
  Miasto: Warszawa
 • Tel. 0223277163
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 36.61" N Długość geograficzna: 20°58' 10.07" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Kręgosłupa I Ortopedii

Endoprotezoplastyka Stawu Kolanowego Warszawa

 • Adres: Kasprzaka 17 A
  Miasto: Warszawa
 • Tel. 0223277163
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 36.61" N Długość geograficzna: 20°58' 10.07" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 22 kwietnia 2017

[zobacz mapkę]

Pracownia Cytogenetyki Molekularnej

Badania Genetyczne Warszawa

 • Adres: Kasprzaka 17 A
  Miasto: Warszawa
 • Tel. 0223277177
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 36.61" N Długość geograficzna: 20°58' 10.07" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 214 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 9 marca 2018

[zobacz mapkę]

Pracownia Rezonansu Magnetycznego

Świadczenia Rezonansu Magnetycznego Warszawa

 • Adres: Kasprzaka 17 A
  Miasto: Warszawa
 • Tel. 0223377229
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 36.61" N Długość geograficzna: 20°58' 10.07" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 123 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 19 września 2017

Poradnie specjalistyczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Alergologiczna Dla Dzieci - Warszawa

 • Adres: Kasprzaka 17 A
  Miasto: Warszawa
 • Tel. 223277320, 395
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 36.61" N Długość geograficzna: 20°58' 10.07" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: 66 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 5 sierpnia 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej Dla Dzieci - Warszawa

 • Adres: Kasprzaka 17 A
  Miasto: Warszawa
 • Tel. 223277261
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 36.61" N Długość geograficzna: 20°58' 10.07" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 40 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 16 czerwca 2017

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2014-11-25) 40 dni

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Onkologicznej - Warszawa

 • Adres: Kasprzaka 17 A
  Miasto: Warszawa
 • Tel. 223277251
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 36.61" N Długość geograficzna: 20°58' 10.07" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 22 kwietnia 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Onkologicznej Dla Dzieci - Warszawa

 • Adres: Kasprzaka 17 A
  Miasto: Warszawa
 • Tel. 223277251
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 36.61" N Długość geograficzna: 20°58' 10.07" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 34 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 30 maja 2017

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Warszawa

 • Adres: Kasprzaka 17A
  Miasto: Warszawa
 • Tel. 223277163
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 36.71" N Długość geograficzna: 20°58' 13.12" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2016-02-15) 2 dni

(2015-11-23) jeden dzień

(2013-10-28) 15 dni

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Twarzowo-Szczękowej

Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Dla Dzieci Warszawa

 • Adres: Kasprzaka 17A
  Miasto: Warszawa
 • Tel. 223277050, 223277051
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 36.71" N Długość geograficzna: 20°58' 13.12" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 17 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Twarzowo-Szczękowej

Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Warszawa

 • Adres: Kasprzaka 17 A
  Miasto: Warszawa
 • Tel. 223277050, 223277051
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 36.61" N Długość geograficzna: 20°58' 10.07" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 18 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 13 maja 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Dla Dzieci - Warszawa

 • Adres: Kasprzaka 17A
  Miasto: Warszawa
 • Tel. 223277163
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 36.71" N Długość geograficzna: 20°58' 13.12" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 43 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Chorób Metabolicznych - Warszawa

 • Adres: Kasprzaka 17 A
  Miasto: Warszawa
 • Tel. 0223277050
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 36.61" N Długość geograficzna: 20°58' 10.07" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 169 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 27 września 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chorób Metabolicznych Dla Dzieci - Warszawa

 • Adres: Kasprzaka 17 A
  Miasto: Warszawa
 • Tel. 223277050
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 36.61" N Długość geograficzna: 20°58' 10.07" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 7 czerwca 2017

[zobacz mapkę]

Poradnia Diabetologiczna - Warszawa

 • Adres: Kasprzaka 17 A
  Miasto: Warszawa
 • Tel. 022/ 32 77 051
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 36.61" N Długość geograficzna: 20°58' 10.07" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 50 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 27 czerwca 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Diabetologiczna Dla Dzieci - Warszawa

 • Adres: Kasprzaka 17 A
  Miasto: Warszawa
 • Tel. 223277360
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 36.61" N Długość geograficzna: 20°58' 10.07" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 56 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 10 czerwca 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Endokrynologiczna

Poradnia Endokrynologiczna Dla Dzieci Warszawa

 • Adres: Kasprzaka 17A
  Miasto: Warszawa
 • Tel. 223277050, 051, 402
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 36.71" N Długość geograficzna: 20°58' 13.12" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 72 dni.

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2015-08-12) 7 dni

[zobacz mapkę]

Poradnia Endokrynologiczna

Świadczenia Z Zakresu Endokrynologii Warszawa

 • Adres: Kasprzaka 17 A
  Miasto: Warszawa
 • Tel. 223277050, 051, 402
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 36.61" N Długość geograficzna: 20°58' 10.07" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 146 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 12 grudnia 2017

[zobacz mapkę]

Poradnia Gastroenterologiczna Dla Dzieci - Warszawa

 • Adres: Kasprzaka 17 A
  Miasto: Warszawa
 • Tel. 223277051
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 36.61" N Długość geograficzna: 20°58' 10.07" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 91 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 16 sierpnia 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Genetyczna - Warszawa

 • Adres: Kasprzaka 17 A
  Miasto: Warszawa
 • Tel. 0223277138
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 36.61" N Długość geograficzna: 20°58' 10.07" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 217 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 2 marca 2018

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2014-11-11) 29 dni

[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologii Dla Dziewcząt

Poradnia Ginekologiczna Dla Dziewcząt Warszawa

 • Adres: Kasprzaka 17 A
  Miasto: Warszawa
 • Tel. 223277050, 223277051
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 36.61" N Długość geograficzna: 20°58' 10.07" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 81 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 29 czerwca 2017

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2015-08-24) jeden dzień

[zobacz mapkę]

Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc Dla Dzieci - Warszawa

 • Adres: Kasprzaka 17 A
  Miasto: Warszawa
 • Tel. 223277158
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 36.61" N Długość geograficzna: 20°58' 10.07" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: 75 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 18 lipca 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Immunologiczna Dla Dzieci - Warszawa

 • Adres: Kasprzaka 17 A
  Miasto: Warszawa
 • Tel. 223277185
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 36.61" N Długość geograficzna: 20°58' 10.07" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: 73 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 1 grudnia 2017

[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiologiczna - Warszawa

 • Adres: Kasprzaka 17A
  Miasto: Warszawa
 • Tel. 223277284
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 36.71" N Długość geograficzna: 20°58' 13.12" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 24 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Leczenia Mukowiscydozy - Warszawa

 • Adres: Kasprzaka 17 A
  Miasto: Warszawa
 • Tel. 223277231
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 36.61" N Długość geograficzna: 20°58' 10.07" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lutym: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 22 kwietnia 2017

[zobacz mapkę]

Poradnia Logopedyczna

Poradnia Logopedyczna Dla Dzieci Warszawa

 • Adres: Kasprzaka 17 A
  Miasto: Warszawa
 • Tel. 223277115, 429
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 36.61" N Długość geograficzna: 20°58' 10.07" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 3 sierpnia 2017

[zobacz mapkę]

Poradnia Nefrologiczna - Warszawa

 • Adres: Kasprzaka 17 A
  Miasto: Warszawa
 • Tel. 223277050
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 36.61" N Długość geograficzna: 20°58' 10.07" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 10.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Nefrologiczna Dla Dzieci - Warszawa

 • Adres: Kasprzaka 17 A
  Miasto: Warszawa
 • Tel. 223277154 3277050
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 36.61" N Długość geograficzna: 20°58' 10.07" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: 127 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 12 sierpnia 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Neonatologiczna - Warszawa

 • Adres: Kasprzaka 17 A
  Miasto: Warszawa
 • Tel. 223277187, 370
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 36.61" N Długość geograficzna: 20°58' 10.07" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 22 kwietnia 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna Dla Dzieci - Warszawa

 • Adres: Kasprzaka 17 A
  Miasto: Warszawa
 • Tel. 223277445, 456
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 36.61" N Długość geograficzna: 20°58' 10.07" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: 46 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 13 lipca 2017

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2016-12-30) 28 dni

(2016-12-30) 28 dni

(2013-06-24) 29 dni

[zobacz mapkę]

Poradnia Onkologiczna - Warszawa

 • Adres: Kasprzaka 17A
  Miasto: Warszawa
 • Tel. 223277251
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 36.71" N Długość geograficzna: 20°58' 13.12" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 28 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Onkologiczna Dla Dzieci - Warszawa

 • Adres: Kasprzaka 17A
  Miasto: Warszawa
 • Tel. 223277251
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 36.71" N Długość geograficzna: 20°58' 13.12" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 38 dni.

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2015-01-15) 30 dni

(2013-07-07) 105 dni

[zobacz mapkę]

Poradnia Otolaryngologiczna Dla Dzieci - Warszawa

 • Adres: Kasprzaka 17A
  Miasto: Warszawa
 • Tel. 223277050, 223277051
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 36.71" N Długość geograficzna: 20°58' 13.12" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 46 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Połozniczo-Ginekologiczna

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Warszawa

 • Adres: Kasprzaka 17A
  Miasto: Warszawa
 • Tel. 223277033,50,51,311kolposkopia
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 36.71" N Długość geograficzna: 20°58' 13.12" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 21 dni.

[zobacz mapkę]

Pracownia Tomografii Komputerowej - Warszawa

 • Adres: Kasprzaka 17/a
  Miasto: Warszawa
 • Tel. 0223274186
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 37.43" N Długość geograficzna: 20°58' 18.31" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 24 dni.

Leczenie stomatologiczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Ortodontyczna Dla Dzieci - Warszawa

 • Adres: Kasprzaka 17 A
  Miasto: Warszawa
 • Tel. 223277128
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 36.61" N Długość geograficzna: 20°58' 10.07" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 46 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 27 czerwca 2017

Rehabilitacja lecznicza

[zobacz mapkę]

Poradnia Rehabilitacyjna - Warszawa

 • Adres: Kasprzaka 17 A
  Miasto: Warszawa
 • Tel. 223277346, 489
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 36.61" N Długość geograficzna: 20°58' 10.07" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: 58 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 21 maja 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pracownia Fizjoterapii

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Warszawa

 • Adres: Kasprzaka 17 A
  Miasto: Warszawa
 • Tel. 22 32 77 489
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 36.61" N Długość geograficzna: 20°58' 10.07" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 18 lipca 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pracownia Fizykoterapii

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Warszawa

 • Adres: Kasprzaka 17A
  Miasto: Warszawa
 • Tel. 0223277051
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 36.71" N Długość geograficzna: 20°58' 13.12" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 22 dni.

[zobacz mapkę]

Rehabilitacja Dzienna

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Dla Dzieci Warszawa

 • Adres: Kasprzaka 17/a
  Miasto: Warszawa
 • Tel. 0223277346
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 37.43" N Długość geograficzna: 20°58' 18.31" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 59 dni.

[zobacz mapkę]

Rehabilitacja Dzienna

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Dla Dzieci Warszawa

 • Adres: Kasprzaka 17 A
  Miasto: Warszawa
 • Tel. 22 32 77 346
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 36.61" N Długość geograficzna: 20°58' 10.07" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: 69 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 13 lipca 2017

Leczenie psychiatryczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Zdrowia Psychicznego - Warszawa

 • Adres: Kasprzaka 17 A
  Miasto: Warszawa
 • Tel. 223277381, 322
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 36.61" N Długość geograficzna: 20°58' 10.07" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 22 kwietnia 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci I Młodzieży - Warszawa

 • Adres: Kasprzaka 17A
  Miasto: Warszawa
 • Tel. 223277333, 381, 322
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 36.71" N Długość geograficzna: 20°58' 13.12" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 23 dni.

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2014-09-04) 3 dni

Sprawdź kolejki do specjalistów

 

Lokalizacja

Podaj informację o kolejce