Instytut "pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" W Warszawie

NIP: 9521143675
Szerokość geograficzna: 52°12' 23.48" N Długość geograficzna: 21°11' 31.26" W
Numer telefonu znajdziesz przy danej placówce poniżej
Dane teleadresowe firmy: Aleja Dzieci Polskich 20 04-730 Warszawa
Instytut "pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" W Warszawie jest to szpital obsługjący pacjentów na terenie miasta Warszawa. W firmie wykonywane jest osiem świadczeń medycznych. Umowa z NFZ obejmuje następujące usługi: Rehabilitacja lecznicza(bardzo duży limit świadczeń) jak również Leczenie stomatologiczne (bardzo duży limit świadczeń), Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (bardzo duży limit świadczeń), Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (zbliżony do średniego limit świadczeń), Leczenie szpitalne (mały limit świadczeń), Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze (bardzo duży limit świadczeń), Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie (bardzo duży limit świadczeń), Profilaktyczne programy zdrowotne (średni limit świadczeń)
Szpital ma dwadzieścia oddziałów, w których leczeni są chorzy. Największymi oddziałami szpitalnymi są Oddział Gastroenterologiczny Dla Dzieci, Oddział Kardiologiczny Dla Dzieci jak również Oddział Neurologiczny Dla Dzieci.
W gabinecie stomatologicznym refundowany jest poniższy zakres darmowych usług stomatologicznych w ramach świadczeń zakontraktowanych z NFZ: Wewnątrzustne zdjęcie zębów, opatrunek leczniczy w zębach stałych, odbudowa i opracowanie ubytków i pomoc doraźna przy urazie twarzy. Instytut "pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" W Warszawie zawiera dwadzieścia pięć gabinetów specjalistycznych. Największymi poradniami są Poradnia Rehabilitacyjna, Poradnia Chorób Metabolicznych a także Poradnia Alergologiczna Dla Dzieci.
W firmie możliwe jest też przeprowadzenie poniższych badań: Badania Medycyny Nuklearnej oraz Badania Tomografii Komputerowej (Tk).
, Badania Rezonansu Magnetycznego (Rm), Badania Izotopowe, Badania Zgodności Tkankowej, Badania Genetyczne
Rejestracja ze skierowaniem od lekarza rodzinnego dostępna jest pon.-pt. w czasie pracy placówki. Aby uzgodnić termin do wybranego specjalisty konieczne są: dokument toższamości, skierowanie do specjalisty wystawione przez lekarza rodzinnego, dokument ubezpieczeniowy.

Leczenie szpitalne

 

Oddział Chirurgii Ogólnej

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgiczny Dla Dzieci Międzylesie

Adres: Aleja Dzieci Polskich 20 Miasto: Międzylesie
Tel. 022/815-13-60 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 55 dni Szacowana data wolnych terminów: po 29 czerwca 2014
CHIRURGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Oddział Chorób Metabolicznych

[zobacz mapkę]

Oddział Pediatryczny Międzylesie

Adres: Aleja Dzieci Polskich 20 Miasto: Międzylesie
Tel. 022/815-74-90 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 51 dni
PEDIATRIA - HOSPITALIZACJA (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Oddział Diabetologii

[zobacz mapkę]

Oddział Diabetologiczny Dla Dzieci Międzylesie

Adres: Aleja Dzieci Polskich 20 Miasto: Międzylesie
Tel. 22 815-75-78 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 24 kwietnia 2014
DIABETOLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ)
 

Oddział Dializ

[zobacz mapkę]

Stacja Dializ Dla Dzieci Międzylesie

Adres: Aleja Dzieci Polskich 20 Miasto: Międzylesie
Tel. 022/815-74-28 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 24 kwietnia 2014
 

Oddział Dzienny Chemioterapii

[zobacz mapkę]

Oddział Onkologii Klinicznej/chemioterapii Dla Dzieci Międzylesie

Adres: Aleja Dzieci Polskich 20 Miasto: Międzylesie
Tel. 022/815-11-65 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 24 kwietnia 2014
 

Oddział Endokrynologii

[zobacz mapkę]

Oddział Endokrynologiczny Dla Dzieci Międzylesie

Adres: Aleja Dzieci Polskich 20 Miasto: Międzylesie
Tel. 22 815-75-78 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 44 dni Szacowana data wolnych terminów: po 16 czerwca 2014
ENDOKRYNOLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA (duży kontrakt z NFZ)
 

Oddział Gastroenterologii, Hepatologii I Zaburzeń Odżywiania

[zobacz mapkę]

Oddział Gastroenterologiczny Dla Dzieci Międzylesie

Adres: Aleja Dzieci Polskich 20 Miasto: Międzylesie
Tel. 022/815-73-84 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 46 dni Szacowana data wolnych terminów: po 18 czerwca 2014
GASTROENTEROLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Oddział Immunologii

[zobacz mapkę]

Oddział Immunologii Klinicznej Dla Dzieci Międzylesie

Adres: Aleja Dzieci Polskich 20 Miasto: Międzylesie
Tel. 022/815-18-75 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 34 dni Szacowana data wolnych terminów: po 4 czerwca 2014
Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2013-07-25) 30 dni (2013-07-25) 28 dni
IMMUNOLOGIA KLINICZNA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA (duży kontrakt z NFZ)
 

Oddział Kardiochirurgii

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiochirurgiczny Dla Dzieci Międzylesie

Adres: Aleja Dzieci Polskich 20 Miasto: Międzylesie
Tel. 22/815-73-46 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 94 dni Szacowana data wolnych terminów: po 3 września 2014
KARDIOCHIRURGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA (duży kontrakt z NFZ)
 

Oddział Kardiologii

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologiczny Dla Dzieci Międzylesie

Adres: Aleja Dzieci Polskich 20 Miasto: Międzylesie
Tel. 022/815-73-70 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 159 dni Szacowana data wolnych terminów: po 3 grudnia 2014
KARDIOLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Oddział Nefrologii Transplantacji Nerek I Nadciśnienia Tętniczego

[zobacz mapkę]

Oddział Nefrologiczny Dla Dzieci Międzylesie

Adres: Aleja Dzieci Polskich 20 Miasto: Międzylesie
Tel. 022/815-15-40 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 71 dni Szacowana data wolnych terminów: po 25 lipca 2014
NEFROLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA (duży kontrakt z NFZ)
 

Oddział Neonatologii, Patologii I Intensywnej Terapii Noworodka

[zobacz mapkę]

Oddział Neonatologiczny Międzylesie

Adres: Aleja Dzieci Polskich 20 Miasto: Międzylesie
Tel. 022/815-77-66 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 24 kwietnia 2014
NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA III POZIOM REFERENCYJNY (bardzo duży kontrakt z NFZ) NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA III POZIOM REFERENCYJNY - N20, N23, N24, N25, N22, N21 (duży kontrakt z NFZ)
 

Oddział Neurochirurgii

[zobacz mapkę]

Oddział Neurochirurgiczny Dla Dzieci Międzylesie

Adres: Aleja Dzieci Polskich 20 Miasto: Międzylesie
Tel. 022/815-75-60 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 45 dni Szacowana data wolnych terminów: po 17 czerwca 2014
NEUROCHIRURGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Oddział Neurologii I Epileptologii

[zobacz mapkę]

Oddział Neurologiczny Dla Dzieci Międzylesie

Adres: Aleja Dzieci Polskich 20 Miasto: Międzylesie
Tel. 022/815-74-04 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 68 dni Szacowana data wolnych terminów: po 21 lipca 2014
NEUROLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Oddział Okulistyki

[zobacz mapkę]

Oddział Okulistyczny Dla Dzieci Międzylesie

Adres: Aleja Dzieci Polskich 20 Miasto: Międzylesie
Tel. 022/815-73-55 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 24 kwietnia 2014
OKULISTYKA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA PLANOWA (duży kontrakt z NFZ)
 

Oddział Onkologii

[zobacz mapkę]

Oddział Onkologii I Hematologii Dziecięcej Międzylesie

Adres: Aleja Dzieci Polskich 20 Miasto: Międzylesie
Tel. 022/815-17-87 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 24 kwietnia 2014
 

Oddział Otolaryngologiczny

[zobacz mapkę]

Oddział Otolaryngologiczny Dla Dzieci Międzylesie

Adres: Aleja Dzieci Polskich 20 Miasto: Międzylesie
Tel. (0-22) 815-70-92 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu maju: 197 dni
OTORYNOLARYNGOLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Oddział Pediatrii, Żywienia I Chorób Metabolicznych

[zobacz mapkę]

Oddział Pediatryczny Międzylesie

Adres: Aleja Dzieci Polskich 20 Miasto: Międzylesie
Tel. 022/815-12-14 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 20 dni Szacowana data wolnych terminów: po 16 maja 2014
 

Oddział Urologii Dzieciecej

[zobacz mapkę]

Oddział Urologiczny Dla Dzieci Międzylesie

Adres: Aleja Dzieci Polskich 20 Miasto: Międzylesie
Tel. 022/815-13-51 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 45 dni Szacowana data wolnych terminów: po 17 czerwca 2014
UROLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA (bardzo duży kontrakt z NFZ)

Rehabilitacja lecznicza

 

Oddział Dzienny Rehabilitacji Narządu Ruchu

[zobacz mapkę]

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Dla Dzieci Międzylesie

Adres: Aleja Dzieci Polskich 20 Miasto: Międzylesie
Tel. 022/815-19-29 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 108 dni Szacowana data wolnych terminów: po 22 września 2014
 

Oddział Dzienny Rehabilitacji Neurologicznej

[zobacz mapkę]

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Dla Dzieci Międzylesie

Adres: Aleja Dzieci Polskich 20 Miasto: Międzylesie
Tel. 022/815-72-42 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 67 dni Szacowana data wolnych terminów: po 20 lipca 2014
 

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

[zobacz mapkę]

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej Dla Dzieci Międzylesie

Adres: Aleja Dzieci Polskich 20 Miasto: Międzylesie
Tel. 22/815-75-50 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 47 dni Szacowana data wolnych terminów: po 19 czerwca 2014
 

Oddział Rehabilitacji Pediatrycznej

[zobacz mapkę]

Oddział Rehabilitacyjny Dla Dzieci Międzylesie

Adres: Aleja Dzieci Polskich 20 Miasto: Międzylesie
Tel. 022/815-75-50 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 68 dni Szacowana data wolnych terminów: po 21 lipca 2014
 

Poradnia Rehabilitacji Pediatrycznej

[zobacz mapkę]

Poradnia Rehabilitacyjna Dla Dzieci Międzylesie

Adres: Aleja Dzieci Polskich 20 Miasto: Międzylesie
Tel. 801 051 000 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 60 dni Szacowana data wolnych terminów: po 11 lipca 2014
 

Pracownia Fizjoterapii

[zobacz mapkę]

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Międzylesie

lekarz fizjoterapeuta

Adres: Aleja Dzieci Polskich 20 Miasto: Międzylesie
Tel. (22) 815-17-00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 29 dni Szacowana data wolnych terminów: po 26 maja 2014
FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA (mały kontrakt z NFZ)

Poradnie specjalistyczne

 

Poradnia Alergologiczna

[zobacz mapkę]

Poradnia Alergologiczna Dla Dzieci Międzylesie

lekarz alergolog

Adres: Aleja Dzieci Polskich 20 Miasto: Międzylesie
Tel. 801 051 000 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 140 dni Szacowana data wolnych terminów: po 6 listopada 2014
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ALERGOLOGII DLA DZIECI (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Chirurgiczna

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej Dla Dzieci Międzylesie

lekarz chirurg

Adres: Aleja Dzieci Polskich 20 Miasto: Międzylesie
Tel. 022/815-72-86 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 65 dni Szacowana data wolnych terminów: po 18 lipca 2014
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII DZIECIĘCEJ (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Chorób I Transplantacji Wątroby

[zobacz mapkę]

Poradnia Transplantologiczna Międzylesie

inne

Adres: Aleja Dzieci Polskich 20 Miasto: Międzylesie
Tel. 022/815-19-98 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 51 dni Szacowana data wolnych terminów: po 24 czerwca 2014
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE TRANSPLANTOLOGII (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Chorób Metabolicznych

[zobacz mapkę]

Poradnia Chorób Metabolicznych Dla Dzieci Międzylesie

Adres: Aleja Dzieci Polskich 20 Miasto: Międzylesie
Tel. 022/815-70-63 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 46 dni Szacowana data wolnych terminów: po 18 czerwca 2014
 

Poradnia Dermatologiczna

[zobacz mapkę]

Poradnia Dermatologiczna Dla Dzieci Międzylesie

Adres: Aleja Dzieci Polskich 20 Miasto: Międzylesie
Tel. 801 051 000 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 35 dni Szacowana data wolnych terminów: po 5 czerwca 2014
 

Poradnia Diabetologiczna

[zobacz mapkę]

Poradnia Diabetologiczna Dla Dzieci Międzylesie

lekarz diabetolog

inne

Adres: Aleja Dzieci Polskich 20 Miasto: Międzylesie
Tel. 801 051 000 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 40 dni Szacowana data wolnych terminów: po 11 czerwca 2014
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGII DLA DZIECI (duży kontrakt z NFZ) LECZENIE CUKRZYCY Z ZASTOSOWANIEM POMPY INSULINOWEJ U DZIECI (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Endokrynologiczna

[zobacz mapkę]

Poradnia Endokrynologiczna Dla Dzieci Międzylesie

lekarz endokrynolog

Adres: Aleja Dzieci Polskich 20 Miasto: Międzylesie
Tel. 022/815-70-66 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 209 dni Szacowana data wolnych terminów: po 11 lutego 2015
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII DLA DZIECI (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Foniatryczna

[zobacz mapkę]

Poradnia Foniatryczna Dla Dzieci Międzylesie

Adres: Aleja Dzieci Polskich 20 Miasto: Międzylesie
Tel. 801 051 000 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 50 dni Szacowana data wolnych terminów: po 23 czerwca 2014
 

Poradnia Gastroenterologiczna

[zobacz mapkę]

Poradnia Gastroenterologiczna Dla Dzieci Międzylesie

lekarz gastrolog

Adres: Aleja Dzieci Polskich 20 Miasto: Międzylesie
Tel. 022/815-13-08 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 93 dni Szacowana data wolnych terminów: po 1 września 2014
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GASTROENTEROLOGII DLA DZIECI (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Genetyczna - Międzylesie

[zobacz mapkę]

inne

Adres: Aleja Dzieci Polskich 20 Miasto: Międzylesie
Tel. 022/815-74-50 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 57 dni Szacowana data wolnych terminów: po 1 lipca 2014
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GENETYKI (średni kontrakt z NFZ) BADANIA ZGODNOŚCI TKANKOWEJ (mały kontrakt z NFZ) BADANIA GENETYCZNE (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Ginekologii Dzieciecej

[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczna Dla Dziewcząt Międzylesie

lekarz ginekolog

Adres: Aleja Dzieci Polskich 20 Miasto: Międzylesie
Tel. 801 051 000 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 24 dni Szacowana data wolnych terminów: po 20 maja 2014
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GINEKOLGII DLA DZIEWCZĄT (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Immunologiczna

[zobacz mapkę]

Poradnia Immunologiczna Dla Dzieci Międzylesie

Adres: Aleja Dzieci Polskich 20 Miasto: Międzylesie
Tel. 022/815-72-21 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 158 dni Szacowana data wolnych terminów: po 1 grudnia 2014
 

Poradnia Kardiologiczna

[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiologiczna Dla Dzieci Międzylesie

lekarz kardiolog

Adres: Aleja Dzieci Polskich 20 Miasto: Międzylesie
Tel. 801 051 000 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 152 dni Szacowana data wolnych terminów: po 23 listopada 2014
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII DZIECIĘCEJ (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Konsultacyjna

[zobacz mapkę]

Poradnia Neonatologiczna Międzylesie

lekarz neonatolog

Adres: Aleja Dzieci Polskich 20 Miasto: Międzylesie
Tel. 022/815-17-17 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 24 kwietnia 2014
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEONATOLOGII (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Konsultacyjno-Pulmonologiczna

[zobacz mapkę]

Poradnia Pulmonologiczna Dla Dzieci Międzylesie

Adres: Aleja Dzieci Polskich 20 Miasto: Międzylesie
Tel. 022/815-17-12 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lipcu: 117 dni
 

Poradnia Laryngologiczna

[zobacz mapkę]

Poradnia Otolaryngologiczna Dla Dzieci Międzylesie

lekarz laryngolog

Adres: Aleja Dzieci Polskich 20 Miasto: Międzylesie
Tel. 022/815-16-62 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: 76 dni
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII DZIECIĘCEJ (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Logopedyczna

[zobacz mapkę]

Poradnia Logopedyczna Dla Dzieci Międzylesie

Adres: Aleja Dzieci Polskich 20 Miasto: Międzylesie
Tel. 800 051 000 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 15 dni Szacowana data wolnych terminów: po 11 maja 2014
 

Poradnia Nefrologii I Nadciśnienia Tętniczego

[zobacz mapkę]

Poradnia Nefrologiczna Dla Dzieci Międzylesie

lekarz nefrolog

Adres: Aleja Dzieci Polskich 20 Miasto: Międzylesie
Tel. 022/815-13-04 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 208 dni Szacowana data wolnych terminów: po 9 lutego 2015
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEFROLOGII DLA DZIECI (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Neurochirurgiczna

[zobacz mapkę]

Poradnia Neurochirurgiczna Dla Dzieci Międzylesie

Adres: Aleja Dzieci Polskich 20 Miasto: Międzylesie
Tel. 022/815-72-86 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 19 dni
 

Poradnia Neurologiczna I Epileptologiczna

[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna Dla Dzieci Międzylesie

lekarz neurolog

Adres: Aleja Dzieci Polskich 20 Miasto: Międzylesie
Tel. 022/815-17-05 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 52 dni Szacowana data wolnych terminów: po 25 czerwca 2014
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII DZIECIĘCEJ (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Okulistyczna

[zobacz mapkę]

Poradnia Okulistyczna Dla Dzieci Międzylesie

lekarz okulista

Adres: Aleja Dzieci Polskich 20 Miasto: Międzylesie
Tel. 022/815-16-15 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 42 dni Szacowana data wolnych terminów: po 13 czerwca 2014
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI DLA DZIECI (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Onkologiczna Dzieci I Młodzieży

[zobacz mapkę]

Poradnia Onkologii I Hematologii Dziecięcej Międzylesie

Adres: Aleja Dzieci Polskich 20 Miasto: Międzylesie
Tel. 022/815-70-48 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 24 kwietnia 2014
 

Poradnia Transplantacji Nerek

[zobacz mapkę]

Poradnia Transplantologiczna Międzylesie

Adres: Aleja Dzieci Polskich 20 Miasto: Międzylesie
Tel. 022/815-19-96 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 24 kwietnia 2014
 

Poradnia Urologiczna

[zobacz mapkę]

Poradnia Urologiczna Dla Dzieci Międzylesie

lekarz urolog

Adres: Aleja Dzieci Polskich 20 Miasto: Międzylesie
Tel. 022/815-72-89 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 63 dni Szacowana data wolnych terminów: po 15 lipca 2014
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII DZIECIĘCEJ (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Żywieniowa

[zobacz mapkę]

Poradnia Żywieniowa Dla Dzieci Międzylesie

Adres: Aleja Dzieci Polskich 20 Miasto: Międzylesie
Tel. 022/815-72-79 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 24 kwietnia 2014
 

Pracownia Badań Scyntygraficznych I Terapii Izotopowej

[zobacz mapkę]

Zakład Medycyny Nuklearnej Międzylesie

Adres: Aleja Dzieci Polskich 20 Miasto: Międzylesie
Tel. 022/815-73-03 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lipcu: brak kolejki
 

Pracownia Tomografii Komputerowej - Międzylesie

[zobacz mapkę]

tomografia komputerowa

Adres: Aleja Dzieci Polskich 20 Miasto: Międzylesie
Tel. 022/815-12-01 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 85 dni Szacowana data wolnych terminów: po 13 sierpnia 2014
BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ (TK) (poniżej średniej kontrakt z NFZ)

Leczenie stomatologiczne

 

Poradnia Chirurgii Stomatologicznej Dla Dzieci I Dorosłych

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Stomatologicznej Dla Dzieci Międzylesie

Adres: Aleja Dzieci Polskich 20 Miasto: Międzylesie
Tel. 022/815-13-15 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 24 kwietnia 2014
 

Poradnia Stomatologiczna Dla Dzieci - Międzylesie

[zobacz mapkę]

stomatolog

Adres: Aleja Dzieci Polskich 20 Miasto: Międzylesie
Tel. 022/815-13-15 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 35 dni Szacowana data wolnych terminów: po 5 czerwca 2014
ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 18 R. Ż. (bardzo duży kontrakt z NFZ)

Leczenie psychiatryczne

 

Poradnia Dla Dzieci Z Autyzmem

[zobacz mapkę]

Poradnia Dla Osób Z Autyzmem Dziecięcym Międzylesie

Adres: Aleja Dzieci Polskich 20 Miasto: Międzylesie
Tel. 022/815-71-61 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 255 dni Szacowana data wolnych terminów: po 16 kwietnia 2015
 

Poradnia Psychiatryczna Dla Dzieci I Młodzieży

[zobacz mapkę]

Poradnia Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci I Młodzieży Międzylesie

lekarz psychiatra

Adres: Aleja Dzieci Polskich 20 Miasto: Międzylesie
Tel. 022/815-72-33 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lipcu: 139 dni
ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE AMBULATORYJNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY (duży kontrakt z NFZ)

Opieka długoterminowa

 

Zespół Długoterminowej Opieki Domowej - Międzylesie

[zobacz mapkę]

inne

Adres: Aleja Dzieci Polskich 20 Miasto: Międzylesie
Tel. 22 815-13-54 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 24 kwietnia 2014
ŚWIADCZENIA ZESPOŁU DŁUGOTERMINOWEJ OPIEKI DOMOWEJ DLA PACJENTÓW WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE (mały kontrakt z NFZ)
 

Zespół Długoterminowej Opieki Domowej Dla Dzieci - Międzylesie

[zobacz mapkę]
Adres: Aleja Dzieci Polskich 20 Miasto: Międzylesie
Tel. 22 815-13-54 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 24 kwietnia 2014
ŚWIADCZENIA ZESPOŁU DŁUGOTERMINOWEJ OPIEKI DOMOWEJ DLA DZIECI WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE (bardzo duży kontrakt z NFZ)

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

 

Poradnia Chorób Metabolicznych - Warszawa

lekarz internista

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHORÓB METABOLICZNYCH (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Hematologiczna Dla Dzieci - Warszawa

lekarz onkolog

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Immunologiczna - Warszawa

lekarz internista

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE IMMUNOLOGII (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Dermatologiczna - Warszawa

lekarz dermatolog

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DERMATOLOGII I WENEROLOGII (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc - Warszawa

lekarz pulmonolog

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Audiologiczna - Warszawa

lekarz audiolog, foniatra

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE AUDIOLOGII I FONIATRII (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Logopedyczna - Warszawa

lekarz logopeda

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LOGOPEDII (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Świadczenia Rezonansu Magnetycznego - Warszawa

rezonans magnetyczny

BADANIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO (RM) (poniżej średniej kontrakt z NFZ)

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

 

Poradnia Dla Osób Z Autyzmem Dziecięcym - Warszawa

inne

ŚWIADCZENIA DLA OSÓB Z AUTYZMEM DZIECIĘCYM LUB INNYMI CAŁOŚCIOWYMI ZABURZENIAMI ROZWOJU (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Psychologiczna - Warszawa

psycholog

ŚWIADCZENIA PSYCHOLOGICZNE (duży kontrakt z NFZ)

Pozostałe Świadczenia

Rehabilitacja lecznicza

 • PORADNIA REHABILITACYJNA

  LEKARSKA AMBULATORYJNA OPIEKA REHABILITACYJNA

 • OŚRODEK REHABILITACJI DZIENNEJ

  REHABILITACJA DZIECI Z ZABURZENIAMI WIEKU ROZWOJOWEGO W OŚRODKU/ODDZIALE DZIENNYM

 • OŚRODEK REHABILITACJI DZIENNEJ

  REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W OŚRODKU/ ODDZIALE DZIENNYM

 • ODDZIAŁ REHABILITACYJNY

  REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH

 • ODDZIAŁ REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ

  REHABILITACJA NEUROLOGICZNA

Leczenie stomatologiczne

 • ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE UDZIELANE W ZNIECZULENIU OGÓLNYM

 • PORADNIA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ

  ŚWIADCZENIA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I PERIODONTOLOGII

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

 • BADANIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ

Leczenie szpitalne

 • ŚWIADCZENIA W IZBIE PRZYJĘĆ - UE

 • ODDZIAŁ HEMATOLOGICZNY DLA DZIECI

  ONKOLOGIA I HEMATOLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA

 • ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA DLA DZIECI II POZIOM REFERENCYJNY - HOSPITALIZACJA

 • ODDZIAŁ TRANSPLANTOLOGICZNY DLA DZIECI

  TRANSPLANTOLOGIA KLINICZNA DZIECIĘCA- HOSPITALIZACJA

 • ODDZIAŁ TRANSPLANTOLOGICZNY DLA DZIECI

  TRANSPLANTOLOGIA KLINICZNA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA G30,L96,L97

 • IZBA PRZYJĘĆ

 • CHEMIOTERAPIA W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH Z ZAKRESEM SKOJARZONYM

 • CHEMIOTERAPIA W TRYBIE JEDNODNIOWYM Z ZAKRESEM SKOJARZONYM

 • CHEMIOTERAPIA - HOSPITALIZACJA Z ZAKRESEM SKOJARZONYM

 • SUBSTANCJE CZYNNE W CHEMIOTERAPII W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH Z ZAKRESEM SKOJARZONYM

 • SUBSTANCJE CZYNNE W CHEMIOTERAPII W TRYBIE JEDNODNIOWYM Z ZAKRESEM SKOJARZONYM

 • SUBSTANCJE CZYNNE W CHEMIOTERAPII - HOSPITALIZACJI Z ZAKRESEM SKOJARZONYM

 • KWALIFIKACJA DO STOSOWANIA HORMONU WZROSTU

 • KWALIFIKACJA I WERYFIKACJA LECZENIA CHORÓB ULTRARZADKICH

 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE GLEJAKÓW MÓZGU

 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI U DZIECI

 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PRZEDWCZESNEGO DOJRZEWANIA PŁCIOWEGO U DZIECI

 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z SOMATROPINOWĄ NIEDOCZYNNOŚCIĄ PRZYSADKI

 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z CIĘŻKIM PIERWOTNYM NIEDOBOREM IGF-1

 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CIĘŻKICH WRODZONYCH HIPERHOMOCYSTEINEMII

 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHOROBY POMPEGO

 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHOROBY GAUCHER'A

 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHOROBY HURLER

 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE MUKOPOLISACHARYDOZY TYPU II (ZESPÓŁ HUNTERA)

 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE MUKOPOLISACHARYDOZY TYPU VI (ZESPÓŁ MAROTEAUX – LAMY)

 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PRZEWLEKŁYCH ZAKAŻEŃ PŁUC U PACJENTÓW Z MUKOWISCYDOZĄ

 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO

 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE SPASTYCZNOŚCI W MÓZGOWYM PORAŻENIU DZIECIĘCYM

 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO (TNP)

 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO-CROHNA (CHLC)

 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE NIEDOKRWISTOŚCI W PRZEBIEGU PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI NEREK

 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE DZIECI Z ZESPOŁEM PRADER - WILLI

 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z ZESPOŁEM TURNERA (ZT)

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE GLEJAKÓW MÓZGU

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI U DZIECI

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE PRZEDWCZESNEGO DOJRZEWANIA PŁCIOWEGO U DZIECI

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z SOMATROPINOWĄ NIEDOCZYNNOŚCIĄ PRZYSADKI

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z CIĘŻKIM PIERWOTNYM NIEDOBOREM IGF-1

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CIĘŻKICH WRODZONYCH HIPERHOMOCYSTEINEMII

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHOROBY POMPEGO

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHOROBY GAUCHER'A

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHOROBY HURLER

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE MUKOPOLISACHARYDOZY TYPU II (ZESPÓŁ HUNTERA)

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE MUKOPOLISACHARYDOZY TYPU VI (ZESPÓŁ MAROTEAUX – LAMY)

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE PRZEWLEKŁYCH ZAKAŻEŃ PŁUC U PACJENTÓW Z MUKOWISCYDOZĄ

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE SPASTYCZNOŚCI W MÓZGOWYM PORAŻENIU DZIECIĘCYM

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO (TNP)

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO-CROHNA (CHLC)

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE NIEDOKRWISTOŚCI W PRZEBIEGU PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI NEREK

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE DZIECI Z ZESPOŁEM PRADER - WILLI

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z ZESPOŁEM TURNERA (ZT)

 • PROGRAM LECZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA CHEMIOTERAPII NIESTANDARDOWEJ

 • SUBSTANCJE CZYNNE W PT W RAMACH ŚWIADCZENIA CHEMIOTERAPII NIESTANDARDOWEJ

Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

 • LECZENIE SPASTYCZNOŚCI OPORNEJ NA LECZENIE FARMAKOLOGICZNE Z ZASTOSOWANIEM POMPY BAKLOFENOWEJ

Profilaktyczne programy zdrowotne

 • ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY

  PROGRAM BADAŃ PRENATALNYCH

Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

 • BADANIA IZOTOPOWE

 • TERAPIA IZOTOPOWA

 • ŻYWIENIE POZAJELITOWE W WARUNKACH DOMOWYCH

 • ŻYWIENIE DOJELITOWE W WARUNKACH DOMOWYCH

 • STACJA DIALIZ

  DIALIZOTERAPIA OTRZEWNOWA

 • STACJA DIALIZ

  HEMODIALIZOTERAPIA