Instytut "pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" W Warszawie

 • NIP: 9521143675
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.48" N
  Długość geograficzna: 21°11' 31.26" W
 • Dane teleadresowe firmy:
 • Aleja Dzieci Polskich 20
 • 04-730 Warszawa

Opis placówki

Instytut "pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" W Warszawie jest to szpital obsługjący pacjentów na terenie miasta Warszawa. ZOZ prowadzi leczenie w ramach jednego programu leczenia, w których objęci opieką są chorzy. Umożliwia udział w następujących programach leczenia: Program Leczenia W Ramach Świadczenia Chemioterapii NiestandardowejW firmie wykonywane jest osiem świadczeń medycznych. Umowa z NFZ obejmuje następujące usługi: Leczenie szpitalne(mały limit świadczeń), Rehabilitacja lecznicza (bardzo duży limit świadczeń), Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (zbliżony do średniego limit świadczeń), Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze (bardzo duży limit świadczeń), Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (bardzo duży limit świadczeń), Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie (bardzo duży limit świadczeń), Profilaktyczne programy zdrowotne (średni limit świadczeń) jak również Leczenie stomatologiczne (duży limit świadczeń)
Szpital ma dwadzieścia jeden oddziałów, w których leczeni są chorzy. Największymi oddziałami szpitalnymi są Oddział Gastroenterologiczny Dla Dzieci, Oddział Kardiologiczny Dla Dzieci jak również Oddział Neurologiczny Dla Dzieci.
W gabinecie stomatologicznym refundowany jest poniższy zakres usług stomatologicznych w ramach świadczeń zakontraktowanych z NFZ: Wewnątrzustne zdjęcie zębów. Instytut "pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" W Warszawie zawiera dwadzieścia osiem gabinetów specjalistycznych. Największymi poradniami są Poradnia Rehabilitacyjna, Poradnia Psychologiczna a także Poradnia Genetyczna.
. W firmie możliwe jest też przeprowadzenie poniższych badań: Badania Medycyny Nuklearnej, Badania Tomografii Komputerowej (Tk) oraz Badania Rezonansu Magnetycznego (Rm).
, Badania Izotopowe, Badania Zgodności Tkankowej, Badania Genetyczne
Rejestracja ze skierowaniem od lekarza rodzinnego dostępna jest pon.-pt. w czasie pracy placówki. Aby uzgodnić termin do wybranego specjalisty konieczne są: dokument tożsamości, skierowanie do specjalisty wystawione przez lekarza rodzinnego, regularnie opłacone ubezpieczenie zdrowotne. Według danych z grudnia lekarz endokrynolog ma kolejkę na 214 dni. W dniu 2015-01-05 pacjenci raportowali 9 dni czasu oczekiwania.Według danych z kwietnia inne ma kolejkę na 50 dni. W dniu 2015-06-28 pacjenci raportowali 12 dni kolejki.

Leczenie szpitalne

[zobacz mapkę]

Oddział Audiologii I Foniatrii

Oddział Audiologiczno-Foniatryczny Dla Dzieci Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. (22) 8151614
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 77 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 26 grudnia 2015
 • Audiologia i foniatria dla dzieci - hospitalizacja (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział Chirurgiczny Dla Dzieci Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-13-60
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 69 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 16 grudnia 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Chirurgia dziecięca - hospitalizacja (bardzo duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Chorób Metabolicznych

Oddział Pediatryczny Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-74-90
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
 • Pediatria - hospitalizacja (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Diabetologii

Oddział Diabetologiczny Dla Dzieci Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 22 815-75-78
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 51 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 17 listopada 2015
 • Diabetologia dziecięca - hospitalizacja (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Dializ

Stacja Dializ Dla Dzieci Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-74-28
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 17 września 2015
[zobacz mapkę]

Oddział Dzienny Chemioterapii

Oddział Onkologii Klinicznej/chemioterapii Dla Dzieci Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-11-65
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 17 września 2015
[zobacz mapkę]

Oddział Endokrynologii

Oddział Endokrynologiczny Dla Dzieci Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 22 815-75-78
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 39 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 3 listopada 2015
 • Endokrynologia dziecięca - hospitalizacja (duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Gastroenterologii, Hepatologii I Zaburzeń Odżywiania

Oddział Gastroenterologiczny Dla Dzieci Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-73-84
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 59 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 27 listopada 2015
 • Gastroenterologia dziecięca - hospitalizacja (bardzo duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Immunologii

Oddział Immunologii Klinicznej Dla Dzieci Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-18-75
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 47 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 12 listopada 2015
 • Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2013-07-25) 30 dni (2013-07-25) 28 dni
 • Immunologia kliniczna dziecięca - hospitalizacja (duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Kardiochirurgii

Oddział Kardiochirurgiczny Dla Dzieci Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 22/815-73-46
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 105 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 11 lutego 2016
 • Kardiochirurgia dziecięca - hospitalizacja (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologii

Oddział Kardiologiczny Dla Dzieci Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-73-70
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 152 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 17 kwietnia 2016
 • Kardiologia dziecięca - hospitalizacja (bardzo duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Nefrologii Transplantacji Nerek I Nadciśnienia Tętniczego

Oddział Nefrologiczny Dla Dzieci Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-15-40
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 60 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 4 grudnia 2015
 • Nefrologia dziecięca - hospitalizacja (duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Neonatologii, Patologii I Intensywnej Terapii Noworodka

Oddział Neonatologiczny Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-77-66
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 7 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 25 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Neonatologia - hospitalizacja iii poziom referencyjny (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 • Neonatologia - hospitalizacja iii poziom referencyjny - n20, n23, n24, n25, n22, n21 (duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Neurochirurgii

Oddział Neurochirurgiczny Dla Dzieci Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-75-60
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 25 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 15 października 2015
 • Neurochirurgia dziecięca - hospitalizacja (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 • Neurochirurgia dziecięca - hospitalizacja - a03 (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Neurologii I Epileptologii

Oddział Neurologiczny Dla Dzieci Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-74-04
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 50 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 16 listopada 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Neurologia dziecięca - hospitalizacja (bardzo duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Okulistyki

Oddział Okulistyczny Dla Dzieci Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-73-55
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 17 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Okulistyka dziecięca - hospitalizacja planowa (duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Onkologii

Oddział Onkologii I Hematologii Dziecięcej Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-17-87
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 23 września 2015
[zobacz mapkę]

Oddział Otolaryngologiczny

Oddział Otolaryngologiczny Dla Dzieci Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. (0-22) 815-70-92
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 111 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 19 lutego 2016 [zobacz inne poradnie]
 • Otorynolaryngologia dziecięca - hospitalizacja (duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Pediatrii, Żywienia I Chorób Metabolicznych

Oddział Pediatryczny Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-12-14
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
[zobacz mapkę]

Oddział Urologii Dzieciecej

Oddział Urologiczny Dla Dzieci Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-13-51
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 106 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 12 lutego 2016
 • Urologia dziecięca - hospitalizacja (bardzo duży kontrakt z NFZ)

Rehabilitacja lecznicza

[zobacz mapkę]

Oddział Dzienny Rehabilitacji Narządu Ruchu

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Dla Dzieci Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-19-29
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 46 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 11 listopada 2015
[zobacz mapkę]

Oddział Dzienny Rehabilitacji Neurologicznej

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Dla Dzieci Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-72-42
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 57 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 24 listopada 2015
[zobacz mapkę]

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej Dla Dzieci Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 22/815-75-50
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 129 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 16 marca 2016
[zobacz mapkę]

Oddział Rehabilitacji Pediatrycznej

Oddział Rehabilitacyjny Dla Dzieci Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-75-50
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 79 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 29 grudnia 2015
[zobacz mapkę]

Poradnia Rehabilitacji Pediatrycznej

Poradnia Rehabilitacyjna Dla Dzieci Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 801 051 000
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 69 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 16 grudnia 2015
[zobacz mapkę]

Pracownia Fizjoterapii

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Międzylesie

lekarz fizjoterapeuta

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. (22) 815-17-00
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 43 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 8 listopada 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Fizjoterapia ambulatoryjna (mały kontrakt z NFZ)

Procedury medyczne

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologii

Wszczepienie/wymiana Rozrusznika Dwujamowego Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-73-70
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 17 września 2015
[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologii

Wszczepienie/wymiana Rozrusznika Jednojamowego Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-73-70
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 17 września 2015
[zobacz mapkę]

Poradnia Okulistyczna

Zabiegi W Zakresie Ciała Szklistego (Witrektomia) Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-16-15
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu sierpniu: 45 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 10 listopada 2015
[zobacz mapkę]

Pracownia Rezonansu Magnetycznego

Świadczenia Rezonansu Magnetycznego Międzylesie

rezonans magnetyczny

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-12-95
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 105 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 11 lutego 2016
 • Badania rezonansu magnetycznego (rm) (poniżej średniej kontrakt z NFZ)

Programy zdrowotne

[zobacz mapkę]

Oddział Neurologii I Epileptologii

Leczenie Stwardnienia Rozsianego Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-74-04
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 105 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 11 lutego 2016

Poradnie specjalistyczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Alergologiczna

Poradnia Alergologiczna Dla Dzieci Międzylesie

lekarz alergolog

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 801 051 000
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 115 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 25 lutego 2016 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie alergologii dla dzieci (bardzo duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgiczna

Poradnia Chirurgii Ogólnej Dla Dzieci Międzylesie

lekarz chirurg

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-72-86
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 60 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 4 grudnia 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie chirurgii dziecięcej (średni kontrakt z NFZ)
 • Świadczenia zabiegowe w chirurgii dziecięcej-zakres skojarzony z 02.1501.001.02 (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Chorób I Transplantacji Wątroby

Poradnia Transplantologiczna Międzylesie

inne

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-19-98
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 67 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 13 grudnia 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie transplantologii (duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Chorób Metabolicznych

Poradnia Chorób Metabolicznych Dla Dzieci Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-70-63
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 39 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 3 listopada 2015
[zobacz mapkę]

Poradnia Chorób Płuc

Poradnia Pulmonologiczna Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 501 051 000
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 78 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 27 grudnia 2015
[zobacz mapkę]

Poradnia Dermatologiczna

Poradnia Dermatologiczna Dla Dzieci Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 801 051 000
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu sierpniu: 35 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 29 października 2015
[zobacz mapkę]

Poradnia Diabetologiczna

Poradnia Diabetologiczna Dla Dzieci Międzylesie

lekarz diabetolog

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 801 051 000
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 53 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 20 listopada 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej u dzieci (średni kontrakt z NFZ)
 • Świadczenia w zakresie diabetologii dla dzieci (duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Endokrynologiczna

Poradnia Endokrynologiczna Dla Dzieci Międzylesie

lekarz endokrynolog

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-70-66
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 214 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 13 lipca 2016 [zobacz inne poradnie]
 • Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2015-01-05) 9 dni
 • Świadczenia w zakresie endokrynologii dla dzieci (bardzo duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Foniatryczna

Poradnia Foniatryczna Dla Dzieci Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 801 051 000
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 37 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 31 października 2015
[zobacz mapkę]

Poradnia Gastroenterologiczna

Poradnia Gastroenterologiczna Dla Dzieci Międzylesie

lekarz gastrolog

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-13-08
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 96 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 29 stycznia 2016 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie gastroenterologii dla dzieci (bardzo duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Genetyczna - Międzylesie

inne

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-74-50
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 123 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 7 marca 2016 [zobacz inne poradnie]
 • Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2015-06-28) 12 dni
 • Badania zgodności tkankowej (mały kontrakt z NFZ)
 • Badania genetyczne (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 • Świadczenia w zakresie genetyki (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologii Dzieciecej

Poradnia Ginekologiczna Dla Dziewcząt Międzylesie

lekarz ginekolog

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 801 051 000
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 37 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 31 października 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie ginekolgii dla dziewcząt (bardzo duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Immunologiczna

Poradnia Immunologiczna Dla Dzieci Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-72-21
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 33 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 27 października 2015
[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiologiczna

Poradnia Kardiologiczna Dla Dzieci Międzylesie

lekarz kardiolog

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 801 051 000
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 172 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 15 maja 2016 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie kardiologii dziecięcej (bardzo duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Konsultacyjna

Poradnia Neonatologiczna Międzylesie

lekarz neonatolog

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-17-17
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 17 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie neonatologii (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Konsultacyjno-Pulmonologiczna

Poradnia Pulmonologiczna Dla Dzieci Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-17-12
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
[zobacz mapkę]

Poradnia Laryngologiczna

Poradnia Otolaryngologiczna Dla Dzieci Międzylesie

lekarz laryngolog

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 801 051 000
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 59 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 27 listopada 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie otolaryngologii dziecięcej (bardzo duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Logopedyczna

Poradnia Logopedyczna Dla Dzieci Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 800 051 000
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu sierpniu: 14 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 2 października 2015
[zobacz mapkę]

Poradnia Nefrologii I Nadciśnienia Tętniczego

Poradnia Nefrologiczna Dla Dzieci Międzylesie

lekarz nefrolog

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-13-04
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 226 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 29 lipca 2016 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie nefrologii dla dzieci (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 • Kwalifikowanie do przeszczepu i monitorowanie zakwalifikowanych - zakres skojarzony do nefrologii dla dzieci 02.1131.001.02 (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Neurochirurgiczna

Poradnia Neurochirurgiczna Dla Dzieci Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-72-86
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna I Epileptologiczna

Poradnia Neurologiczna Dla Dzieci Międzylesie

lekarz neurolog

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-17-05
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 44 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 9 listopada 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie neurologii dziecięcej (bardzo duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Okulistyczna

Poradnia Okulistyczna Dla Dzieci Międzylesie

lekarz okulista

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-16-15
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 41 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 5 listopada 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie okulistyki dla dzieci (bardzo duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Onkologiczna Dzieci I Młodzieży

Poradnia Onkologii I Hematologii Dziecięcej Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-70-48
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 17 września 2015
[zobacz mapkę]

Poradnia Transplantacji Nerek

Poradnia Transplantologiczna Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-19-96
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 17 września 2015 [zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Urologiczna

Poradnia Urologiczna Dla Dzieci Międzylesie

lekarz urolog

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-72-89
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 113 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 22 lutego 2016 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie urologii dziecięcej (bardzo duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Zaburzeń Odżywiania I Żywienia Enteralnego

Poradnia Żywieniowa Dla Dzieci Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 22-815-74-12
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
[zobacz mapkę]

Poradnia Żywieniowa

Poradnia Żywieniowa Dla Dzieci Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-72-79
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 17 września 2015
[zobacz mapkę]

Pracownia Badań Scyntygraficznych I Terapii Izotopowej

Zakład Medycyny Nuklearnej Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-73-03
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 17 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 6 października 2015
[zobacz mapkę]

Pracownia Tomografii Komputerowej - Międzylesie

tomografia komputerowa

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-12-01
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 35 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 29 października 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Badania tomografii komputerowej (tk) (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Zespół Domowej Dializy Otrzewnowej

Zespół Domowej Dializoterapii Otrzewnowej Dla Dzieci Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 22 815-19-96
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 17 września 2015

Leczenie stomatologiczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Stomatologicznej Dla Dzieci I Dorosłych

Poradnia Chirurgii Stomatologicznej Dla Dzieci Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-13-15
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 7 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 25 września 2015
[zobacz mapkę]

Poradnia Stomatologiczna Dla Dzieci - Międzylesie

stomatolog

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-13-15
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 32 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 25 października 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. ż. (duży kontrakt z NFZ)

Leczenie psychiatryczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Dla Dzieci Z Autyzmem

Poradnia Dla Osób Z Autyzmem Dziecięcym Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-71-61
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: 246 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 26 sierpnia 2016
[zobacz mapkę]

Poradnia Psychiatryczna Dla Dzieci I Młodzieży

Poradnia Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci I Młodzieży Międzylesie

lekarz psychiatra

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-71-61
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 145 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 7 kwietnia 2016 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dzieci i młodzieży (duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Psychologiczna

Poradnia Psychologiczna Dla Dzieci Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-12-60
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 24 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 13 października 2015

Opieka długoterminowa

[zobacz mapkę]

Zespół Długoterminowej Opieki Domowej - Międzylesie

inne

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 22 815-13-54
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 17 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Zespół Długoterminowej Opieki Domowej Dla Dzieci - Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 22 815-13-54
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 17 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia zespołu długoterminowej opieki domowej dla dzieci wentylowanych mechanicznie (bardzo duży kontrakt z NFZ)

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Poradnia Dla Osób Z Autyzmem Dziecięcym - Warszawa

 • Świadczenia dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju (mały kontrakt z NFZ)

Poradnia Psychologiczna - Warszawa

psycholog

 • Świadczenia psychologiczne (bardzo duży kontrakt z NFZ)

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Poradnia Chorób Metabolicznych - Warszawa

lekarz internista

 • Świadczenia w zakresie chorób metabolicznych (bardzo duży kontrakt z NFZ)

Poradnia Hematologiczna Dla Dzieci - Warszawa

lekarz onkolog

 • Świadczenia w zakresie onkologii i hematologii dziecięcej (bardzo duży kontrakt z NFZ)

Poradnia Immunologiczna - Warszawa

lekarz internista

 • Świadczenia w zakresie immunologii (bardzo duży kontrakt z NFZ)

Poradnia Dermatologiczna - Warszawa

lekarz dermatolog

 • Świadczenia w zakresie dermatologii i wenerologii (średni kontrakt z NFZ)

Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc - Warszawa

lekarz pulmonolog

 • Świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc (średni kontrakt z NFZ)

Poradnia Audiologiczna - Warszawa

lekarz audiolog, foniatra

 • Świadczenia w zakresie audiologii i foniatrii (bardzo duży kontrakt z NFZ)

Poradnia Logopedyczna - Warszawa

lekarz logopeda

 • Świadczenia w zakresie logopedii (bardzo duży kontrakt z NFZ)

Sprawdź kolejki do specjalistów

 

Lokalizacja

Podaj informację o kolejce