Instytut "pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" W Warszawie

NIP: 9521143675
Szerokość geograficzna: 52°12' 23.48" N Długość geograficzna: 21°11' 31.26" W
Numer telefonu znajdziesz przy danej placówce poniżej
Dane teleadresowe firmy: Aleja Dzieci Polskich 20 04-730 Warszawa
Instytut "pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" W Warszawie jest to szpital obsługjący pacjentów na terenie miasta Warszawa. ZOZ prowadzi leczenie w ramach jednego programu leczenia, w których objęci opieką są chorzy. Umożliwia udział w następujących programach leczenia: Program Leczenia W Ramach Świadczenia Chemioterapii NiestandardowejW firmie wykonywane jest osiem świadczeń medycznych. Umowa z NFZ obejmuje następujące usługi: Leczenie szpitalne(mały limit świadczeń), Rehabilitacja lecznicza (bardzo duży limit świadczeń), Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (zbliżony do średniego limit świadczeń), Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze (bardzo duży limit świadczeń), Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (bardzo duży limit świadczeń), Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie (bardzo duży limit świadczeń), Profilaktyczne programy zdrowotne (średni limit świadczeń) jak również Leczenie stomatologiczne (duży limit świadczeń)
Szpital ma dwadzieścia jeden oddziałów, w których leczeni są chorzy. Największymi oddziałami szpitalnymi są Oddział Gastroenterologiczny Dla Dzieci, Oddział Kardiologiczny Dla Dzieci jak również Oddział Neurologiczny Dla Dzieci.
W gabinecie stomatologicznym refundowany jest poniższy zakres usług stomatologicznych w ramach świadczeń zakontraktowanych z NFZ: Wewnątrzustne zdjęcie zębów. Instytut "pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" W Warszawie zawiera dwadzieścia osiem gabinetów specjalistycznych. Największymi poradniami są Poradnia Rehabilitacyjna, Poradnia Psychologiczna a także Poradnia Genetyczna.
. W firmie możliwe jest też przeprowadzenie poniższych badań: Badania Medycyny Nuklearnej, Badania Tomografii Komputerowej (Tk) oraz Badania Rezonansu Magnetycznego (Rm).
, Badania Izotopowe, Badania Zgodności Tkankowej, Badania Genetyczne
Rejestracja ze skierowaniem od lekarza rodzinnego dostępna jest pon.-pt. w czasie pracy placówki. Aby uzgodnić termin do wybranego specjalisty konieczne są: dokument tożsamości, skierowanie do specjalisty wystawione przez lekarza rodzinnego, regularnie opłacone ubezpieczenie zdrowotne. Według danych z grudnia lekarz endokrynolog ma kolejkę na 214 dni. W dniu 2015-01-05 pacjenci raportowali 9 dni czasu oczekiwania.

Leczenie szpitalne

 

Oddział Audiologii I Foniatrii

[zobacz mapkę]

Oddział Audiologiczno-Foniatryczny Dla Dzieci Międzylesie

Adres: Aleja Dzieci Polskich 20 Miasto: Międzylesie
Tel. (22) 8151614 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 77 dni Szacowana data wolnych terminów: po 5 czerwca 2015
Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
AUDIOLOGIA I FONIATRIA DLA DZIECI - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ)
 

Oddział Chirurgii Ogólnej

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgiczny Dla Dzieci Międzylesie

Adres: Aleja Dzieci Polskich 20 Miasto: Międzylesie
Tel. 022/815-13-60 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 69 dni Szacowana data wolnych terminów: po 26 maja 2015
Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
CHIRURGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Oddział Chorób Metabolicznych

[zobacz mapkę]

Oddział Pediatryczny Międzylesie

Adres: Aleja Dzieci Polskich 20 Miasto: Międzylesie
Tel. 022/815-74-90
Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
PEDIATRIA - HOSPITALIZACJA (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Oddział Diabetologii

[zobacz mapkę]

Oddział Diabetologiczny Dla Dzieci Międzylesie

Adres: Aleja Dzieci Polskich 20 Miasto: Międzylesie
Tel. 22 815-75-78 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 51 dni Szacowana data wolnych terminów: po 27 kwietnia 2015
Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
DIABETOLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ)
 

Oddział Dializ

[zobacz mapkę]

Stacja Dializ Dla Dzieci Międzylesie

Adres: Aleja Dzieci Polskich 20 Miasto: Międzylesie
Tel. 022/815-74-28 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 25 lutego 2015
Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
 

Oddział Dzienny Chemioterapii

[zobacz mapkę]

Oddział Onkologii Klinicznej/chemioterapii Dla Dzieci Międzylesie

Adres: Aleja Dzieci Polskich 20 Miasto: Międzylesie
Tel. 022/815-11-65 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 25 lutego 2015
Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
 

Oddział Endokrynologii

[zobacz mapkę]

Oddział Endokrynologiczny Dla Dzieci Międzylesie

Adres: Aleja Dzieci Polskich 20 Miasto: Międzylesie
Tel. 22 815-75-78 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 39 dni Szacowana data wolnych terminów: po 13 kwietnia 2015
Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
ENDOKRYNOLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA (duży kontrakt z NFZ)
 

Oddział Gastroenterologii, Hepatologii I Zaburzeń Odżywiania

[zobacz mapkę]

Oddział Gastroenterologiczny Dla Dzieci Międzylesie

Adres: Aleja Dzieci Polskich 20 Miasto: Międzylesie
Tel. 022/815-73-84 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 59 dni Szacowana data wolnych terminów: po 7 maja 2015
Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
GASTROENTEROLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Oddział Immunologii

[zobacz mapkę]

Oddział Immunologii Klinicznej Dla Dzieci Międzylesie

Adres: Aleja Dzieci Polskich 20 Miasto: Międzylesie
Tel. 022/815-18-75 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 47 dni Szacowana data wolnych terminów: po 22 kwietnia 2015
Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2013-07-25) 30 dni (2013-07-25) 28 dni
Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
IMMUNOLOGIA KLINICZNA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA (duży kontrakt z NFZ)
 

Oddział Kardiochirurgii

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiochirurgiczny Dla Dzieci Międzylesie

Adres: Aleja Dzieci Polskich 20 Miasto: Międzylesie
Tel. 22/815-73-46 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 105 dni Szacowana data wolnych terminów: po 22 lipca 2015
Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
KARDIOCHIRURGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ)
 

Oddział Kardiologii

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologiczny Dla Dzieci Międzylesie

Adres: Aleja Dzieci Polskich 20 Miasto: Międzylesie
Tel. 022/815-73-70 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 152 dni Szacowana data wolnych terminów: po 26 września 2015
Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
KARDIOLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Oddział Nefrologii Transplantacji Nerek I Nadciśnienia Tętniczego

[zobacz mapkę]

Oddział Nefrologiczny Dla Dzieci Międzylesie

Adres: Aleja Dzieci Polskich 20 Miasto: Międzylesie
Tel. 022/815-15-40 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 60 dni Szacowana data wolnych terminów: po 14 maja 2015
Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
NEFROLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA (duży kontrakt z NFZ)
 

Oddział Neonatologii, Patologii I Intensywnej Terapii Noworodka

[zobacz mapkę]

Oddział Neonatologiczny Międzylesie

Adres: Aleja Dzieci Polskich 20 Miasto: Międzylesie
Tel. 022/815-77-66 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 7 dni Szacowana data wolnych terminów: po 5 marca 2015
Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA III POZIOM REFERENCYJNY (bardzo duży kontrakt z NFZ) NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA III POZIOM REFERENCYJNY - N20, N23, N24, N25, N22, N21 (duży kontrakt z NFZ)
 

Oddział Neurochirurgii

[zobacz mapkę]

Oddział Neurochirurgiczny Dla Dzieci Międzylesie

Adres: Aleja Dzieci Polskich 20 Miasto: Międzylesie
Tel. 022/815-75-60 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 25 dni Szacowana data wolnych terminów: po 25 marca 2015
Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
NEUROCHIRURGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA (bardzo duży kontrakt z NFZ) NEUROCHIRURGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA - A03 (średni kontrakt z NFZ)
 

Oddział Neurologii I Epileptologii

[zobacz mapkę]

Oddział Neurologiczny Dla Dzieci Międzylesie

Adres: Aleja Dzieci Polskich 20 Miasto: Międzylesie
Tel. 022/815-74-04 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 50 dni Szacowana data wolnych terminów: po 26 kwietnia 2015
Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
NEUROLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Oddział Okulistyki

[zobacz mapkę]

Oddział Okulistyczny Dla Dzieci Międzylesie

Adres: Aleja Dzieci Polskich 20 Miasto: Międzylesie
Tel. 022/815-73-55 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 25 lutego 2015
Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
OKULISTYKA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA PLANOWA (duży kontrakt z NFZ)
 

Oddział Onkologii

[zobacz mapkę]

Oddział Onkologii I Hematologii Dziecięcej Międzylesie

Adres: Aleja Dzieci Polskich 20 Miasto: Międzylesie
Tel. 022/815-17-87 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 3 marca 2015
Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
 

Oddział Otolaryngologiczny

[zobacz mapkę]

Oddział Otolaryngologiczny Dla Dzieci Międzylesie

Adres: Aleja Dzieci Polskich 20 Miasto: Międzylesie
Tel. (0-22) 815-70-92 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 111 dni Szacowana data wolnych terminów: po 30 lipca 2015
Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
OTORYNOLARYNGOLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA (duży kontrakt z NFZ)
 

Oddział Pediatrii, Żywienia I Chorób Metabolicznych

[zobacz mapkę]

Oddział Pediatryczny Międzylesie

Adres: Aleja Dzieci Polskich 20 Miasto: Międzylesie
Tel. 022/815-12-14 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 18 dni Szacowana data wolnych terminów: po 17 marca 2015
Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
 

Oddział Urologii Dzieciecej

[zobacz mapkę]

Oddział Urologiczny Dla Dzieci Międzylesie

Adres: Aleja Dzieci Polskich 20 Miasto: Międzylesie
Tel. 022/815-13-51 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 106 dni Szacowana data wolnych terminów: po 23 lipca 2015
Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
UROLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA (bardzo duży kontrakt z NFZ)

Rehabilitacja lecznicza

 

Oddział Dzienny Rehabilitacji Narządu Ruchu

[zobacz mapkę]

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Dla Dzieci Międzylesie

Adres: Aleja Dzieci Polskich 20 Miasto: Międzylesie
Tel. 022/815-19-29 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 46 dni Szacowana data wolnych terminów: po 21 kwietnia 2015
Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
 

Oddział Dzienny Rehabilitacji Neurologicznej

[zobacz mapkę]

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Dla Dzieci Międzylesie

Adres: Aleja Dzieci Polskich 20 Miasto: Międzylesie
Tel. 022/815-72-42 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 57 dni Szacowana data wolnych terminów: po 4 maja 2015
Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
 

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

[zobacz mapkę]

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej Dla Dzieci Międzylesie

Adres: Aleja Dzieci Polskich 20 Miasto: Międzylesie
Tel. 22/815-75-50 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 129 dni Szacowana data wolnych terminów: po 25 sierpnia 2015
Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
 

Oddział Rehabilitacji Pediatrycznej

[zobacz mapkę]

Oddział Rehabilitacyjny Dla Dzieci Międzylesie

Adres: Aleja Dzieci Polskich 20 Miasto: Międzylesie
Tel. 022/815-75-50 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 79 dni Szacowana data wolnych terminów: po 8 czerwca 2015
Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
 

Poradnia Rehabilitacji Pediatrycznej

[zobacz mapkę]

Poradnia Rehabilitacyjna Dla Dzieci Międzylesie

Adres: Aleja Dzieci Polskich 20 Miasto: Międzylesie
Tel. 801 051 000 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 69 dni Szacowana data wolnych terminów: po 26 maja 2015
Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
 

Pracownia Fizjoterapii

[zobacz mapkę]

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Międzylesie

lekarz fizjoterapeuta

Adres: Aleja Dzieci Polskich 20 Miasto: Międzylesie
Tel. (22) 815-17-00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 43 dni Szacowana data wolnych terminów: po 18 kwietnia 2015
Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA (mały kontrakt z NFZ)

Procedury medyczne

 

Oddział Kardiologii

[zobacz mapkę]

Wszczepienie/wymiana Rozrusznika Dwujamowego Międzylesie

Adres: Aleja Dzieci Polskich 20 Miasto: Międzylesie
Tel. 022/815-73-70 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 25 lutego 2015
Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
 

Oddział Kardiologii

[zobacz mapkę]

Wszczepienie/wymiana Rozrusznika Jednojamowego Międzylesie

Adres: Aleja Dzieci Polskich 20 Miasto: Międzylesie
Tel. 022/815-73-70 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 25 lutego 2015
Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
 

Poradnia Okulistyczna

[zobacz mapkę]

Zabiegi W Zakresie Ciała Szklistego (Witrektomia) Międzylesie

Adres: Aleja Dzieci Polskich 20 Miasto: Międzylesie
Tel. 022/815-16-15 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu sierpniu: 45 dni Szacowana data wolnych terminów: po 20 kwietnia 2015
Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
 

Pracownia Rezonansu Magnetycznego

[zobacz mapkę]

Świadczenia Rezonansu Magnetycznego Międzylesie

rezonans magnetyczny

Adres: Aleja Dzieci Polskich 20 Miasto: Międzylesie
Tel. 022/815-12-95 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 105 dni Szacowana data wolnych terminów: po 22 lipca 2015
Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
BADANIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO (RM) (poniżej średniej kontrakt z NFZ)

Programy zdrowotne

 

Oddział Neurologii I Epileptologii

[zobacz mapkę]

Leczenie Stwardnienia Rozsianego Międzylesie

Adres: Aleja Dzieci Polskich 20 Miasto: Międzylesie
Tel. 022/815-74-04 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 105 dni Szacowana data wolnych terminów: po 22 lipca 2015
Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W

Poradnie specjalistyczne

 

Poradnia Alergologiczna

[zobacz mapkę]

Poradnia Alergologiczna Dla Dzieci Międzylesie

lekarz alergolog

Adres: Aleja Dzieci Polskich 20 Miasto: Międzylesie
Tel. 801 051 000 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 115 dni Szacowana data wolnych terminów: po 5 sierpnia 2015
Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ALERGOLOGII DLA DZIECI (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Chirurgiczna

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej Dla Dzieci Międzylesie

lekarz chirurg

Adres: Aleja Dzieci Polskich 20 Miasto: Międzylesie
Tel. 022/815-72-86 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 60 dni Szacowana data wolnych terminów: po 14 maja 2015
Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII DZIECIĘCEJ (średni kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W CHIRURGII DZIECIĘCEJ-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1501.001.02 (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Chorób I Transplantacji Wątroby

[zobacz mapkę]

Poradnia Transplantologiczna Międzylesie

inne

Adres: Aleja Dzieci Polskich 20 Miasto: Międzylesie
Tel. 022/815-19-98 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 67 dni Szacowana data wolnych terminów: po 23 maja 2015
Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE TRANSPLANTOLOGII (duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Chorób Metabolicznych

[zobacz mapkę]

Poradnia Chorób Metabolicznych Dla Dzieci Międzylesie

Adres: Aleja Dzieci Polskich 20 Miasto: Międzylesie
Tel. 022/815-70-63 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 39 dni Szacowana data wolnych terminów: po 13 kwietnia 2015
Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
 

Poradnia Chorób Płuc

[zobacz mapkę]

Poradnia Pulmonologiczna Międzylesie

Adres: Aleja Dzieci Polskich 20 Miasto: Międzylesie
Tel. 501 051 000 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 78 dni Szacowana data wolnych terminów: po 6 czerwca 2015
Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
 

Poradnia Dermatologiczna

[zobacz mapkę]

Poradnia Dermatologiczna Dla Dzieci Międzylesie

Adres: Aleja Dzieci Polskich 20 Miasto: Międzylesie
Tel. 801 051 000 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu sierpniu: 35 dni Szacowana data wolnych terminów: po 8 kwietnia 2015
Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
 

Poradnia Diabetologiczna

[zobacz mapkę]

Poradnia Diabetologiczna Dla Dzieci Międzylesie

lekarz diabetolog

Adres: Aleja Dzieci Polskich 20 Miasto: Międzylesie
Tel. 801 051 000 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 53 dni Szacowana data wolnych terminów: po 30 kwietnia 2015
Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
LECZENIE CUKRZYCY Z ZASTOSOWANIEM POMPY INSULINOWEJ U DZIECI (średni kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGII DLA DZIECI (duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Endokrynologiczna

[zobacz mapkę]

Poradnia Endokrynologiczna Dla Dzieci Międzylesie

lekarz endokrynolog

Adres: Aleja Dzieci Polskich 20 Miasto: Międzylesie
Tel. 022/815-70-66 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 214 dni Szacowana data wolnych terminów: po 22 grudnia 2015
Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2015-01-05) 9 dni
Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII DLA DZIECI (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Foniatryczna

[zobacz mapkę]

Poradnia Foniatryczna Dla Dzieci Międzylesie

Adres: Aleja Dzieci Polskich 20 Miasto: Międzylesie
Tel. 801 051 000 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 37 dni Szacowana data wolnych terminów: po 10 kwietnia 2015
Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
 

Poradnia Gastroenterologiczna

[zobacz mapkę]

Poradnia Gastroenterologiczna Dla Dzieci Międzylesie

lekarz gastrolog

Adres: Aleja Dzieci Polskich 20 Miasto: Międzylesie
Tel. 022/815-13-08 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 96 dni Szacowana data wolnych terminów: po 9 lipca 2015
Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GASTROENTEROLOGII DLA DZIECI (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Genetyczna - Międzylesie

[zobacz mapkę]

inne

Adres: Aleja Dzieci Polskich 20 Miasto: Międzylesie
Tel. 022/815-74-50 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 123 dni Szacowana data wolnych terminów: po 16 sierpnia 2015
Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
BADANIA ZGODNOŚCI TKANKOWEJ (mały kontrakt z NFZ) BADANIA GENETYCZNE (bardzo duży kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GENETYKI (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Ginekologii Dzieciecej

[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczna Dla Dziewcząt Międzylesie

lekarz ginekolog

Adres: Aleja Dzieci Polskich 20 Miasto: Międzylesie
Tel. 801 051 000 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 37 dni Szacowana data wolnych terminów: po 10 kwietnia 2015
Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GINEKOLGII DLA DZIEWCZĄT (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Immunologiczna

[zobacz mapkę]

Poradnia Immunologiczna Dla Dzieci Międzylesie

Adres: Aleja Dzieci Polskich 20 Miasto: Międzylesie
Tel. 022/815-72-21 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 33 dni Szacowana data wolnych terminów: po 6 kwietnia 2015
Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
 

Poradnia Kardiologiczna

[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiologiczna Dla Dzieci Międzylesie

lekarz kardiolog

Adres: Aleja Dzieci Polskich 20 Miasto: Międzylesie
Tel. 801 051 000 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 172 dni Szacowana data wolnych terminów: po 24 października 2015
Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII DZIECIĘCEJ (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Konsultacyjna

[zobacz mapkę]

Poradnia Neonatologiczna Międzylesie

lekarz neonatolog

Adres: Aleja Dzieci Polskich 20 Miasto: Międzylesie
Tel. 022/815-17-17 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 25 lutego 2015
Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEONATOLOGII (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Konsultacyjno-Pulmonologiczna

[zobacz mapkę]

Poradnia Pulmonologiczna Dla Dzieci Międzylesie

Adres: Aleja Dzieci Polskich 20 Miasto: Międzylesie
Tel. 022/815-17-12
Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
 

Poradnia Laryngologiczna

[zobacz mapkę]

Poradnia Otolaryngologiczna Dla Dzieci Międzylesie

lekarz laryngolog

Adres: Aleja Dzieci Polskich 20 Miasto: Międzylesie
Tel. 801 051 000 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 59 dni Szacowana data wolnych terminów: po 7 maja 2015
Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII DZIECIĘCEJ (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Logopedyczna

[zobacz mapkę]

Poradnia Logopedyczna Dla Dzieci Międzylesie

Adres: Aleja Dzieci Polskich 20 Miasto: Międzylesie
Tel. 800 051 000 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu sierpniu: 14 dni Szacowana data wolnych terminów: po 12 marca 2015
Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
 

Poradnia Nefrologii I Nadciśnienia Tętniczego

[zobacz mapkę]

Poradnia Nefrologiczna Dla Dzieci Międzylesie

lekarz nefrolog

Adres: Aleja Dzieci Polskich 20 Miasto: Międzylesie
Tel. 022/815-13-04 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 226 dni Szacowana data wolnych terminów: po 7 stycznia 2016
Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEFROLOGII DLA DZIECI (bardzo duży kontrakt z NFZ) KWALIFIKOWANIE DO PRZESZCZEPU I MONITOROWANIE ZAKWALIFIKOWANYCH - ZAKRES SKOJARZONY DO NEFROLOGII DLA DZIECI 02.1131.001.02 (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Neurochirurgiczna

[zobacz mapkę]

Poradnia Neurochirurgiczna Dla Dzieci Międzylesie

Adres: Aleja Dzieci Polskich 20 Miasto: Międzylesie
Tel. 022/815-72-86
Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
 

Poradnia Neurologiczna I Epileptologiczna

[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna Dla Dzieci Międzylesie

lekarz neurolog

Adres: Aleja Dzieci Polskich 20 Miasto: Międzylesie
Tel. 022/815-17-05 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 44 dni Szacowana data wolnych terminów: po 19 kwietnia 2015
Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII DZIECIĘCEJ (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Okulistyczna

[zobacz mapkę]

Poradnia Okulistyczna Dla Dzieci Międzylesie

lekarz okulista

Adres: Aleja Dzieci Polskich 20 Miasto: Międzylesie
Tel. 022/815-16-15 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 41 dni Szacowana data wolnych terminów: po 15 kwietnia 2015
Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI DLA DZIECI (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Onkologiczna Dzieci I Młodzieży

[zobacz mapkę]

Poradnia Onkologii I Hematologii Dziecięcej Międzylesie

Adres: Aleja Dzieci Polskich 20 Miasto: Międzylesie
Tel. 022/815-70-48 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 25 lutego 2015
Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
 

Poradnia Transplantacji Nerek

[zobacz mapkę]

Poradnia Transplantologiczna Międzylesie

Adres: Aleja Dzieci Polskich 20 Miasto: Międzylesie
Tel. 022/815-19-96 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 25 lutego 2015
Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
 

Poradnia Urologiczna

[zobacz mapkę]

Poradnia Urologiczna Dla Dzieci Międzylesie

lekarz urolog

Adres: Aleja Dzieci Polskich 20 Miasto: Międzylesie
Tel. 022/815-72-89 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 113 dni Szacowana data wolnych terminów: po 2 sierpnia 2015
Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII DZIECIĘCEJ (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Zaburzeń Odżywiania I Żywienia Enteralnego

[zobacz mapkę]

Poradnia Żywieniowa Dla Dzieci Międzylesie

Adres: Aleja Dzieci Polskich 20 Miasto: Międzylesie
Tel. 22-815-74-12
Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
 

Poradnia Żywieniowa

[zobacz mapkę]

Poradnia Żywieniowa Dla Dzieci Międzylesie

Adres: Aleja Dzieci Polskich 20 Miasto: Międzylesie
Tel. 022/815-72-79 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 25 lutego 2015
Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
 

Pracownia Badań Scyntygraficznych I Terapii Izotopowej

[zobacz mapkę]

Zakład Medycyny Nuklearnej Międzylesie

Adres: Aleja Dzieci Polskich 20 Miasto: Międzylesie
Tel. 022/815-73-03 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 17 dni Szacowana data wolnych terminów: po 16 marca 2015
Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
 

Pracownia Tomografii Komputerowej - Międzylesie

[zobacz mapkę]

tomografia komputerowa

Adres: Aleja Dzieci Polskich 20 Miasto: Międzylesie
Tel. 022/815-12-01 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 35 dni Szacowana data wolnych terminów: po 8 kwietnia 2015
Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ (TK) (średni kontrakt z NFZ)
 

Zespół Domowej Dializy Otrzewnowej

[zobacz mapkę]

Zespół Domowej Dializoterapii Otrzewnowej Dla Dzieci Międzylesie

Adres: Aleja Dzieci Polskich 20 Miasto: Międzylesie
Tel. 22 815-19-96 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 25 lutego 2015
Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W

Leczenie stomatologiczne

 

Poradnia Chirurgii Stomatologicznej Dla Dzieci I Dorosłych

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Stomatologicznej Dla Dzieci Międzylesie

Adres: Aleja Dzieci Polskich 20 Miasto: Międzylesie
Tel. 022/815-13-15 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 7 dni Szacowana data wolnych terminów: po 5 marca 2015
Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
 

Poradnia Stomatologiczna Dla Dzieci - Międzylesie

[zobacz mapkę]

stomatolog

Adres: Aleja Dzieci Polskich 20 Miasto: Międzylesie
Tel. 022/815-13-15 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 32 dni Szacowana data wolnych terminów: po 4 kwietnia 2015 * W przypadku stomatologów długość kolejki może dotyczyć jedynie protetyki. Leczenie zachowawcze jest przeważnie wykonywane na bieżąco.
Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 18 R. Ż. (duży kontrakt z NFZ)

Leczenie psychiatryczne

 

Poradnia Dla Dzieci Z Autyzmem

[zobacz mapkę]

Poradnia Dla Osób Z Autyzmem Dziecięcym Międzylesie

Adres: Aleja Dzieci Polskich 20 Miasto: Międzylesie
Tel. 022/815-71-61 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: 246 dni Szacowana data wolnych terminów: po 4 lutego 2016
Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
 

Poradnia Psychiatryczna Dla Dzieci I Młodzieży

[zobacz mapkę]

Poradnia Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci I Młodzieży Międzylesie

lekarz psychiatra

Adres: Aleja Dzieci Polskich 20 Miasto: Międzylesie
Tel. 022/815-71-61 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 145 dni Szacowana data wolnych terminów: po 16 września 2015
Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE AMBULATORYJNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY (duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Psychologiczna

[zobacz mapkę]

Poradnia Psychologiczna Dla Dzieci Międzylesie

Adres: Aleja Dzieci Polskich 20 Miasto: Międzylesie
Tel. 022/815-12-60 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 24 dni Szacowana data wolnych terminów: po 23 marca 2015
Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W

Opieka długoterminowa

 

Zespół Długoterminowej Opieki Domowej - Międzylesie

[zobacz mapkę]

inne

Adres: Aleja Dzieci Polskich 20 Miasto: Międzylesie
Tel. 22 815-13-54 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 25 lutego 2015
Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
ŚWIADCZENIA ZESPOŁU DŁUGOTERMINOWEJ OPIEKI DOMOWEJ DLA PACJENTÓW WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Zespół Długoterminowej Opieki Domowej Dla Dzieci - Międzylesie

[zobacz mapkę]
Adres: Aleja Dzieci Polskich 20 Miasto: Międzylesie
Tel. 22 815-13-54 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 25 lutego 2015
Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" W
ŚWIADCZENIA ZESPOŁU DŁUGOTERMINOWEJ OPIEKI DOMOWEJ DLA DZIECI WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE (bardzo duży kontrakt z NFZ)

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

 

Poradnia Dla Osób Z Autyzmem Dziecięcym - Warszawa

ŚWIADCZENIA DLA OSÓB Z AUTYZMEM DZIECIĘCYM LUB INNYMI CAŁOŚCIOWYMI ZABURZENIAMI ROZWOJU (mały kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Psychologiczna - Warszawa

psycholog

ŚWIADCZENIA PSYCHOLOGICZNE (bardzo duży kontrakt z NFZ)

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

 

Poradnia Chorób Metabolicznych - Warszawa

lekarz internista

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHORÓB METABOLICZNYCH (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Hematologiczna Dla Dzieci - Warszawa

lekarz onkolog

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Immunologiczna - Warszawa

lekarz internista

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE IMMUNOLOGII (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Dermatologiczna - Warszawa

lekarz dermatolog

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DERMATOLOGII I WENEROLOGII (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc - Warszawa

lekarz pulmonolog

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Audiologiczna - Warszawa

lekarz audiolog, foniatra

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE AUDIOLOGII I FONIATRII (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Logopedyczna - Warszawa

lekarz logopeda

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LOGOPEDII (bardzo duży kontrakt z NFZ)