Instytut "pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" W Warszawie

 • NIP: 9521143675
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.48" N
  Długość geograficzna: 21°11' 31.26" E
 • Dane teleadresowe firmy:
 • Aleja Dzieci Polskich 20
 • 04-730 Warszawa

Opis placówki

Instytut "pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" W Warszawie jest to szpital obsługjący pacjentów na terenie miasta Warszawa. ZOZ prowadzi leczenie w ramach jednego programu leczenia, w których objęci opieką są chorzy. Umożliwia udział w następujących programach leczenia: Program Leczenia W Ramach Świadczenia Chemioterapii NiestandardowejW firmie wykonywane jest osiem świadczeń medycznych. Umowa z NFZ obejmuje następujące usługi: Leczenie szpitalne(mały limit świadczeń), Rehabilitacja lecznicza (bardzo duży limit świadczeń), Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (zbliżony do średniego limit świadczeń), Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze (bardzo duży limit świadczeń), Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (bardzo duży limit świadczeń), Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie (bardzo duży limit świadczeń), Profilaktyczne programy zdrowotne (średni limit świadczeń) jak również Leczenie stomatologiczne (duży limit świadczeń)
Szpital ma dwadzieścia jeden oddziałów, w których leczeni są chorzy. Największymi oddziałami szpitalnymi są Oddział Gastroenterologiczny Dla Dzieci, Oddział Kardiologiczny Dla Dzieci jak również Oddział Neurologiczny Dla Dzieci.
W gabinecie stomatologicznym refundowany jest poniższy zakres usług stomatologicznych w ramach świadczeń zakontraktowanych z NFZ: Wewnątrzustne zdjęcie zębów. Instytut "pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" W Warszawie zawiera dwadzieścia osiem gabinetów specjalistycznych. Największymi poradniami są Poradnia Rehabilitacyjna, Poradnia Psychologiczna a także Poradnia Genetyczna.
. W firmie możliwe jest też przeprowadzenie poniższych badań: Badania Medycyny Nuklearnej, Badania Tomografii Komputerowej (Tk) oraz Badania Rezonansu Magnetycznego (Rm).
, Badania Izotopowe, Badania Zgodności Tkankowej, Badania Genetyczne
Rejestracja ze skierowaniem od lekarza rodzinnego dostępna jest pon.-pt. w czasie pracy placówki. Aby uzgodnić termin do wybranego specjalisty konieczne są: dokument tożsamości, skierowanie do specjalisty wystawione przez lekarza rodzinnego, regularnie opłacone ubezpieczenie zdrowotne.

Leczenie szpitalne

[zobacz mapkę]

Oddział Audiologii I Foniatrii

Oddział Audiologiczno-Foniatryczny Dla Dzieci Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. (22) 8151614
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: 77 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 30 sierpnia 2016

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział Chirurgiczny Dla Dzieci Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-13-60
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: 109 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 22 października 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Chorób Metabolicznych

Oddział Pediatryczny Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-74-90
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 4 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Diabetologii

Oddział Diabetologiczny Dla Dzieci Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 22 815-75-78
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: 41 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 10 lipca 2016

[zobacz mapkę]

Oddział Dializ

Stacja Dializ Dla Dzieci Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-74-28
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 22 maja 2016

[zobacz mapkę]

Oddział Dzienny Chemioterapii

Oddział Onkologii Klinicznej/chemioterapii Dla Dzieci Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-11-65
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 22 maja 2016

[zobacz mapkę]

Oddział Endokrynologii

Leczenie Niskorosłych Dzieci Z Somatropinową Niedoczynnością Przysadki Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 22 815-75-78
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 22 maja 2016

[zobacz mapkę]

Oddział Endokrynologii

Oddział Endokrynologiczny Dla Dzieci Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 22 815-75-78
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: 89 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 15 września 2016

[zobacz mapkę]

Oddział Gastroenterologii, Hepatologii I Zaburzeń Odżywiania

Oddział Gastroenterologiczny Dla Dzieci Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-73-84
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: 95 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 2 października 2016

[zobacz mapkę]

Oddział Immunologii

Leczenie Pierwotnych Niedoborów Odporności U Dzieci Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-18-75
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 22 maja 2016

[zobacz mapkę]

Oddział Immunologii

Oddział Immunologii Klinicznej Dla Dzieci Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-18-75
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: 60 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 8 sierpnia 2016

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2013-07-25) 30 dni

(2013-07-25) 28 dni

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiochirurgii

Oddział Kardiochirurgiczny Dla Dzieci Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 22/815-73-46
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 22 maja 2016

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologii

Leczenie Tętniczego Nadciśnienia Płucnego (Tnp) Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-73-70
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 22 maja 2016

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologii

Oddział Kardiologiczny Dla Dzieci Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-73-70
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: 250 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 7 maja 2017

[zobacz mapkę]

Oddział Nefrologii Transplantacji Nerek I Nadciśnienia Tętniczego

Oddział Nefrologiczny Dla Dzieci Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-15-40
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: 57 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 29 lipca 2016

[zobacz mapkę]

Oddział Neonatologii, Patologii I Intensywnej Terapii Noworodka

Oddział Neonatologiczny Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-77-66
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 28 maja 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Neurochirurgii

Oddział Neurochirurgiczny Dla Dzieci Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-75-60
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: 149 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 17 grudnia 2016

[zobacz mapkę]

Oddział Neurologii I Epileptologii

Oddział Neurologiczny Dla Dzieci Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-74-04
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: 66 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 16 sierpnia 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Okulistyki

Oddział Okulistyczny Dla Dzieci Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-73-55
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 22 maja 2016

[zobacz mapkę]

Oddział Onkologii

Oddział Onkologii I Hematologii Dziecięcej Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-17-87
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 22 maja 2016

[zobacz mapkę]

Oddział Onkologii

Leczenie Doustne Stanów Nadmiaru Żelaza W Organizmie Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-17-87
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 22 maja 2016

[zobacz mapkę]

Oddział Otolaryngologiczny

Oddział Otolaryngologiczny Dla Dzieci Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. (0-22) 815-70-92
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 129 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Pediatrii, Żywienia I Chorób Metabolicznych

Leczenie Przewlekłych Zakażeń Płuc U Świadczeniobiorców Z Mukowiscydozą Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-12-14
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 22 maja 2016

[zobacz mapkę]

Oddział Pediatrii, Żywienia I Chorób Metabolicznych

Oddział Pediatryczny Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-12-14
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: 64 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 13 sierpnia 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Pediatrii, Żywienia I Chorób Metabolicznych

Leczenie Choroby Hurler Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-12-14
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 22 maja 2016

[zobacz mapkę]

Oddział Pediatrii, Żywienia I Chorób Metabolicznych

Leczenie Choroby Pompego Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-12-14
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 22 maja 2016

[zobacz mapkę]

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

Leczenie Spastyczności W Mózgowym Porażeniu Dziecięcym Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 22/815-75-50
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 22 maja 2016

[zobacz mapkę]

Oddział Urologii Dzieciecej

Oddział Urologiczny Dla Dzieci Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-13-51
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: 175 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 22 stycznia 2017

[zobacz mapkę]

Poradnia Endokrynologiczna

Leczenie Niskorosłych Dzieci Z Somatropinową Niedoczynnością Przysadki Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-70-66
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 22 maja 2016

[zobacz mapkę]

Poradnia Endokrynologiczna

Leczenie Przedwczesnego Dojrzewania Płciowego U Dzieci Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-70-66
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 22 maja 2016

[zobacz mapkę]

Poradnia Immunologiczna

Leczenie Pierwotnych Niedoborów Odporności U Dzieci Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-72-21
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 22 maja 2016

[zobacz mapkę]

Pracownia Badań Scyntygraficznych I Terapii Izotopowej

Terapia Izotopowa Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-73-03
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 22 maja 2016

Rehabilitacja lecznicza

[zobacz mapkę]

Oddział Dzienny Rehabilitacji Narządu Ruchu

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Dla Dzieci Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-19-29
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: 12 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 4 czerwca 2016

[zobacz mapkę]

Oddział Dzienny Rehabilitacji Neurologicznej

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Dla Dzieci Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-72-42
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: 55 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 27 lipca 2016

[zobacz mapkę]

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej Dla Dzieci Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 22/815-75-50
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: 75 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 28 sierpnia 2016

[zobacz mapkę]

Oddział Rehabilitacji Pediatrycznej

Oddział Rehabilitacyjny Dla Dzieci Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-75-50
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: 117 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 2 listopada 2016

[zobacz mapkę]

Poradnia Rehabilitacji Pediatrycznej

Poradnia Rehabilitacyjna Dla Dzieci Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 801 051 000
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: 106 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 17 października 2016

[zobacz mapkę]

Pracownia Fizjoterapii

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. (22) 815-17-00
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: 43 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 13 lipca 2016

[zobacz inne poradnie]

Procedury medyczne

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologii

Wszczepienie/wymiana Rozrusznika Dwujamowego Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-73-70
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologii

Wszczepienie/wymiana Rozrusznika Jednojamowego Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-73-70
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Okulistyki

Zabiegi W Zakresie Ciała Szklistego (Witrektomia) Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-73-55
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 22 maja 2016

[zobacz mapkę]

Poradnia Genetyczna

Badania Genetyczne Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-74-50
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 22 maja 2016

[zobacz mapkę]

Poradnia Okulistyczna

Zabiegi W Zakresie Ciała Szklistego (Witrektomia) Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-16-15
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 7.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Pracownia Badań Scyntygraficznych I Terapii Izotopowej

Badania Medycyny Nuklearnej Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-73-03
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: 206 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 6 marca 2017

[zobacz mapkę]

Pracownia Rezonansu Magnetycznego

Świadczenia Rezonansu Magnetycznego Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-12-95
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: 104 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 15 października 2016

Programy zdrowotne

[zobacz mapkę]

Oddział Neurologii I Epileptologii

Leczenie Stwardnienia Rozsianego Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-74-04
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 22 maja 2016

Poradnie specjalistyczne

[zobacz mapkę]

Oddział Otolaryngologiczny

Oddział Otorynolaryngologiczny Dla Dzieci Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. (0-22) 815-70-92
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: 226 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 3 kwietnia 2017

[zobacz mapkę]

Poradnia Alergologiczna

Poradnia Alergologiczna Dla Dzieci Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 801 051 000
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: 167 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 11 stycznia 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgiczna

Poradnia Chirurgii Ogólnej Dla Dzieci Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-72-86
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: 91 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 26 września 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chorób I Transplantacji Wątroby

Poradnia Transplantologiczna Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-19-98
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: 99 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 8 października 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chorób Metabolicznych - Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-70-63
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: 69 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 20 sierpnia 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chorób Płuc

Poradnia Pulmonologiczna Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 501 051 000
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 60 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Dermatologiczna - Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 801 051 000
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: 22 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 15 czerwca 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Diabetologiczna

Poradnia Diabetologiczna Dla Dzieci Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 801 051 000
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: 39 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 8 lipca 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Endokrynologiczna

Świadczenia Z Zakresu Endokrynologii Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-70-66
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: 229 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 8 kwietnia 2017

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2015-01-05) 9 dni

[zobacz mapkę]

Poradnia Foniatryczna - Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 801 051 000
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: 46 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 16 lipca 2016

[zobacz mapkę]

Poradnia Gastroenterologiczna

Poradnia Gastroenterologiczna Dla Dzieci Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-13-08
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: 86 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 11 września 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Genetyczna - Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-74-50
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: 233 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 13 kwietnia 2017

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2015-06-28) 12 dni

[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologii Dzieciecej

Poradnia Ginekologiczna Dla Dziewcząt Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 801 051 000
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: 36 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 4 lipca 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Immunologiczna - Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-72-21
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: 107 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 19 października 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiologiczna

Poradnia Kardiologiczna Dla Dzieci Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 801 051 000
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 172 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Konsultacyjna

Poradnia Neonatologiczna Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-17-17
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 26 maja 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Konsultacyjno-Pulmonologiczna

Poradnia Pulmonologiczna Dla Dzieci Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-17-12
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 7.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 117 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Laryngologiczna

Poradnia Otolaryngologiczna Dla Dzieci Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 801 051 000
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 44 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Logopedyczna - Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 800 051 000
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: 19 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 12 czerwca 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Nefrologii I Nadciśnienia Tętniczego

Poradnia Nefrologiczna Dla Dzieci Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-13-04
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: 220 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 26 marca 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Neurochirurgiczna

Poradnia Neurochirurgiczna Dla Dzieci Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-72-86
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2012, czas oczekiwania wynosił wtedy 19 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna I Epileptologiczna

Poradnia Neurologiczna Dla Dzieci Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-17-05
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: 60 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 8 sierpnia 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Okulistyczna

Poradnia Okulistyczna Dla Dzieci Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-16-15
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: 81 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 4 września 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Onkologiczna Dzieci I Młodzieży

Poradnia Onkologii I Hematologii Dziecięcej Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-70-48
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Transplantacji Nerek

Poradnia Transplantologiczna Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-19-96
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 22 maja 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Urologiczna

Poradnia Urologiczna Dla Dzieci Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-72-89
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: 225 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 2 kwietnia 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Zaburzeń Odżywiania I Żywienia Enteralnego

Poradnia Żywieniowa Dla Dzieci Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 22-815-74-12
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Żywieniowa

Poradnia Żywieniowa Dla Dzieci Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-72-79
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 22 maja 2016

[zobacz mapkę]

Pracownia Badań Scyntygraficznych I Terapii Izotopowej

Zakład Medycyny Nuklearnej Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-73-03
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 17 dni.

[zobacz mapkę]

Pracownia Tomografii Komputerowej - Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-12-01
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 35 dni.

[zobacz mapkę]

Zespół Domowej Dializy Otrzewnowej

Zespół Domowej Dializoterapii Otrzewnowej Dla Dzieci Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 22 815-19-96
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 22 maja 2016

Leczenie stomatologiczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Stomatologicznej Dla Dzieci I Dorosłych

Poradnia Chirurgii Stomatologicznej Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-13-15
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: 13 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 5 czerwca 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Stomatologiczna Dla Dzieci - Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-13-15
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: 25 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 19 czerwca 2016

[zobacz inne poradnie]

Leczenie psychiatryczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Dla Dzieci Z Autyzmem

Poradnia Dla Osób Z Autyzmem Dziecięcym Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-71-61
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 5.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 246 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Psychiatryczna Dla Dzieci I Młodzieży

Poradnia Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci I Młodzieży Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-71-61
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 159 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Psychologiczna

Poradnia Psychologiczna Dla Dzieci Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-12-60
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: 28 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 22 czerwca 2016

Opieka długoterminowa

[zobacz mapkę]

Zespół Długoterminowej Opieki Domowej - Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 22 815-13-54
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Zespół Długoterminowej Opieki Domowej Dla Dzieci - Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 22 815-13-54
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

Sprawdź kolejki do specjalistów

 

Lokalizacja

Podaj informację o kolejce