Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia Im.prof. Jana Mazurkiewicza W Pruszkowie

 • NIP: 5340012306
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 10.55" N
  Długość geograficzna: 20°49' 26.56" W
 • Dane teleadresowe firmy:
 • Partyzantów 2/4
 • 05-802 Pruszków

Opis placówki

Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia Im.prof. Jana Mazurkiewicza W Pruszkowie - obiekt świadczący usługi w rejonie miasta Pruszków. W placówce wykonywane są trzy świadczenia medyczne. Do zakontraktowanych usług należą: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(mały limit świadczeń), Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (bardzo duży limit świadczeń), Leczenie szpitalne (zbliżony do średniego limit świadczeń)
Szpital ma jedenaście oddziałów, w których hospitalizowani są chorzy. Największymi oddziałami szpitalnymi są Oddział Dzienny Psychiatryczny (Ogólny), Oddział/ośrodek Terapii Uzależnienia Od Alkoholu i Oddział Psychiatryczny (Ogólny).
Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia Im.prof. Jana Mazurkiewicza W Pruszkowie posiada dwa gabinety specjalistyczne. W jednostce funkcjonuje: Poradnia Zdrowia Psychicznego, Poradnia Terapii Uzależnienia Od Alkoholu I Współuzależnienia. W jednostce możliwe jest również zrobienie szeregu badań diagnostycznych: Badania Tomografii Komputerowej (Tk)
Rejestracja telefoniczna obsługuje pon.-pt. w godzinach świadczenia usług. W celu rejestracji do wybranego specjalisty potrzebne są: dokument tożsamości, skierowanie na badanie wystawione przez lekarza rodzinnego, regularne opłacanie składek ZUS.

Leczenie psychiatryczne

[zobacz mapkę]

Iii

Oddział Psychiatryczny (Ogólny) Pruszków

inne

lekarz psychiatra

 • Adres: Partyzantów 2/4
  Miasto: Pruszków
 • Tel. 022 739 13 26
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 10.55" N Długość geograficzna: 20°49' 26.56" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 20 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 2 kwietnia 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Leczenie elektrowstrząsami chorych z zaburzeniami psychicznymi (ew) ze wskazań zyciowych (średni kontrakt z NFZ)
 • Świadczenia psychiatryczne dla dorosłych (duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Ii Ab

Oddział Psychiatryczny (Ogólny) Pruszków

 • Adres: Partyzantów 2/4
  Miasto: Pruszków
 • Tel. 022 739 13 26
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 10.55" N Długość geograficzna: 20°49' 26.56" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 11 marca 2015 [zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Ii De

Oddział Psychiatryczny (Ogólny) Pruszków

 • Adres: Partyzantów 2/4
  Miasto: Pruszków
 • Tel. 022 739 13 26
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 10.55" N Długość geograficzna: 20°49' 26.56" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 11 marca 2015 [zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Ii Fk

Oddział Psychiatryczny (Ogólny) Pruszków

 • Adres: Partyzantów 2/4
  Miasto: Pruszków
 • Tel. 022 739 13 26
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 10.55" N Długość geograficzna: 20°49' 26.56" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 11 marca 2015 [zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Iv

Oddział Psychogeriatryczny Pruszków

 • Adres: Partyzantów 2/4
  Miasto: Pruszków
 • Tel. 022 739 13 26
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 10.55" N Długość geograficzna: 20°49' 26.56" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 11 marca 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia psychogeriatryczne (duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

I Ab

Oddział Psychiatryczny (Ogólny) Pruszków

 • Adres: Partyzantów 2/4
  Miasto: Pruszków
 • Tel. 022 739 13 26
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 10.55" N Długość geograficzna: 20°49' 26.56" W
[zobacz mapkę]

I C

Oddział/ośrodek Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (Detoksykacji) Pruszków

terapeuta uzależnień

 • Adres: Partyzantów 2/4
  Miasto: Pruszków
 • Tel. 022 739 13 26
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 10.55" N Długość geograficzna: 20°49' 26.56" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 11 marca 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Leczenie alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacja) (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

I D

Oddział Psychiatrii Sądowej O Wzmocnionym Zabezpieczeniu Pruszków

lekarz psychiatra

 • Adres: Partyzantów 2/4
  Miasto: Pruszków
 • Tel. 022 739 13 26
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 10.55" N Długość geograficzna: 20°49' 26.56" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 38 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 26 kwietnia 2015
 • Świadczenia w psychiatrii sądowej w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

I Fk

Oddział Psychiatryczny (Ogólny) Pruszków

 • Adres: Partyzantów 2/4
  Miasto: Pruszków
 • Tel. 022 739 13 26
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 10.55" N Długość geograficzna: 20°49' 26.56" W
[zobacz mapkę]

Oddział Dzienny Psychiatryczny

Oddział Dzienny Psychiatryczny (Ogólny) Pruszków

 • Adres: Partyzantów 2/4
  Miasto: Pruszków
 • Tel. 022 739 13 26
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 10.55" N Długość geograficzna: 20°49' 26.56" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 86 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 1 lipca 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia dzienne psychiatryczne dla dorosłych (bardzo duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia Od Alkoholu - Pruszków

terapeuta uzależnień

 • Adres: Partyzantów 2/4
  Miasto: Pruszków
 • Tel. 022 739 12 08
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 10.55" N Długość geograficzna: 20°49' 26.56" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 14 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 26 marca 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia dzienne terapii uzależnienia od alkoholu (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych - Komorów

psycholog

 • Adres: Sanatoryjna 1
  Miasto: Komorów
 • Tel. 022 758 00 19
 • Szerokość geograficzna: 52°8' 41.53" N Długość geograficzna: 20°49' 48.54" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 16 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 29 marca 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Leczenie zaburzeń nerwicowych dla dorosłych (duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Psychiatrii Sądowej O Podstawowym Zabezpieczeniu I Ab

Oddział Psychiatrii Sądowej Pruszków

lekarz psychiatra

 • Adres: Partyzantów 2/4
  Miasto: Pruszków
 • Tel. 227391326
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 10.55" N Długość geograficzna: 20°49' 26.56" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 27 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 10 kwietnia 2015
 • Świadczenia w psychiatrii sądowej w warunkach podstawowego zabezpieczenia (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Psychiatryczny Dla Chorych Somatycznie - Pruszków

 • Adres: Partyzantów 2/4
  Miasto: Pruszków
 • Tel. 022 739 13 26
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 10.55" N Długość geograficzna: 20°49' 26.56" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 11 marca 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia psychiatryczne dla chorych somatycznie (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Terapii Uzależnienia Od Alkoholu

Poradnia Terapii Uzależnienia Od Alkoholu I Współuzależnienia Pruszków

inne

 • Adres: Partyzantów 2/4
  Miasto: Pruszków
 • Tel. 022 739 12 08
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 10.55" N Długość geograficzna: 20°49' 26.56" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 11 marca 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Zdrowia Psychicznego - Pruszków

lekarz psychiatra

 • Adres: Partyzantów 2/4
  Miasto: Pruszków
 • Tel. 022 739 14 26
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 10.55" N Długość geograficzna: 20°49' 26.56" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 160 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 21 października 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych (duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

V

Oddział Psychiatryczny (Ogólny) Pruszków

 • Adres: Partyzantów 2/4
  Miasto: Pruszków
 • Tel. 22 739 13 26
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 10.55" N Długość geograficzna: 20°49' 26.56" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 11 marca 2015 [zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Vi

Oddział Psychiatryczny (Ogólny) Pruszków

 • Adres: Partyzantów 2/4
  Miasto: Pruszków
 • Tel. 022 758 13 26
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 10.55" N Długość geograficzna: 20°49' 26.56" W
[zobacz mapkę]

X

Oddział/ośrodek Terapii Uzależnienia Od Alkoholu Pruszków

inne

 • Adres: Partyzantów 2/4
  Miasto: Pruszków
 • Tel. 022 739 12 08
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 10.55" N Długość geograficzna: 20°49' 26.56" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 43 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 2 maja 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia terapii uzaleznienia od alkoholu stacjonarne (bardzo duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Xiv

Oddział Psychiatryczny (Ogólny) Pruszków

 • Adres: Partyzantów 2/4
  Miasto: Pruszków
 • Tel. 022 739 13 26
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 10.55" N Długość geograficzna: 20°49' 26.56" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 11 marca 2015 [zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Zlś

Zespół Leczenia Środowiskowego (Domowego) Pruszków

 • Adres: Partyzantów 2/4
  Miasto: Pruszków
 • Tel. 022 739 15 74
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 10.55" N Długość geograficzna: 20°49' 26.56" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 11 marca 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Leczenie środowiskowe (domowe) (bardzo duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Zol

Zakład/oddział Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny Pruszków

lekarz psychiatra

 • Adres: Partyzantów 2/4
  Miasto: Pruszków
 • Tel. 022 739 12 14
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 10.55" N Długość geograficzna: 20°49' 26.56" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 18 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 31 marca 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia opiekuńczo-lecznicze psychiatryczne dla dorosłych (duży kontrakt z NFZ)

Leczenie szpitalne

[zobacz mapkę]

Ix

Oddział Neurologiczny Pruszków

 • Adres: Partyzantów 2/4
  Miasto: Pruszków
 • Tel. 022 739 12 90
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 10.55" N Długość geograficzna: 20°49' 26.56" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 11 marca 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Neurologia - hospitalizacja (średni kontrakt z NFZ)
 • Neurologia - hospitalizacja - a48, a51 (średni kontrakt z NFZ)

Poradnie specjalistyczne

[zobacz mapkę]

Pracownia Tk

Pracownia Tomografii Komputerowej Pruszków

tomografia komputerowa

 • Adres: Partyzantów 2/4
  Miasto: Pruszków
 • Tel. 022 739 14 37
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 10.55" N Długość geograficzna: 20°49' 26.56" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 7 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 19 marca 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Badania tomografii komputerowej (tk) (mały kontrakt z NFZ)

Sprawdź kolejki do specjalistów

 

Lokalizacja

Podaj informację o kolejce