Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia Im.prof. Jana Mazurkiewicza W Pruszkowie

NIP: 5340012306
Szerokość geograficzna: 52°10' 10.68" N Długość geograficzna: 20°49' 26.64" W
Numer telefonu znajdziesz przy danej placówce poniżej
Dane teleadresowe firmy: Partyzantów 2/4 05-802 Pruszków
Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia Im.prof. Jana Mazurkiewicza W Pruszkowie - obiekt świadczący usługi w rejonie miasta Pruszków. W placówce wykonywane są trzy świadczenia medyczne. Do zakontraktowanych usług należą: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(mały limit świadczeń), Leczenie szpitalne (zbliżony do średniego limit świadczeń), Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (bardzo duży limit świadczeń)
Szpital ma dziesięć oddziałów, w których hospitalizowani są chorzy. Największymi oddziałami szpitalnymi są Oddział Dzienny Psychiatryczny (Ogólny), Oddział/ośrodek Terapii Uzależnienia Od Alkoholu i Oddział Psychogeriatryczny.
Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia Im.prof. Jana Mazurkiewicza W Pruszkowie posiada poradnię lekarza rodzinnego a także dwa gabinety specjalistyczne. W jednostce funkcjonuje: Poradnia Zdrowia Psychicznego, Poradnia Terapii Uzależnienia Od Alkoholu I Współuzależnienia W jednostce możliwe jest również zrobienie szeregu badań diagnostycznych: Badania Tomografii Komputerowej (Tk)
Rejestracja telefoniczna obsługuje pon.-pt. w godzinach świadczenia usług. W celu rejestracji do wybranego specjalisty potrzebne są: dokument toższamości, skierowanie na badanie wystawione przez lekarza rodzinnego, dowód ubezpieczenia.

Leczenie psychiatryczne

 

Oddział Psychiatryczny (Ogólny) Pruszków

inne

lekarz psychiatra

Adres: Partyzantów 2/4 Miasto: Pruszków
Tel. 022 739 13 26 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lutym: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 23 kwietnia 2014
Szerokość geograficzna: 52°10' 10.68" N Długość geograficzna: 20°49' 26.64" W
LECZENIE ELEKTROWSTRZĄSAMI CHORYCH Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI (EW) ZE WSKAZAŃ ZYCIOWYCH (mały kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCH (mały kontrakt z NFZ)
 

Oddział Psychiatryczny (Ogólny) Pruszków

Adres: Partyzantów 2/4 Miasto: Pruszków
Tel. 022 739 13 26 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lutym: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 23 kwietnia 2014
Szerokość geograficzna: 52°10' 10.68" N Długość geograficzna: 20°49' 26.64" W
 

Oddział Psychiatryczny (Ogólny) Pruszków

Adres: Partyzantów 2/4 Miasto: Pruszków
Tel. 022 739 13 26 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lutym: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 23 kwietnia 2014
Szerokość geograficzna: 52°10' 10.68" N Długość geograficzna: 20°49' 26.64" W
 

Oddział Psychiatryczny (Ogólny) Pruszków

Adres: Partyzantów 2/4 Miasto: Pruszków
Tel. 022 739 13 26 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lutym: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 23 kwietnia 2014
Szerokość geograficzna: 52°10' 10.68" N Długość geograficzna: 20°49' 26.64" W
 

Oddział Psychogeriatryczny Pruszków

Adres: Partyzantów 2/4 Miasto: Pruszków
Tel. 022 739 13 26 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lutym: 135 dni Szacowana data wolnych terminów: po 29 października 2014
Szerokość geograficzna: 52°10' 10.68" N Długość geograficzna: 20°49' 26.64" W
ŚWIADCZENIA PSYCHOGERIATRYCZNE (duży kontrakt z NFZ)
 

Oddział Psychiatryczny (Ogólny) Pruszków

Adres: Partyzantów 2/4 Miasto: Pruszków
Tel. 022 739 13 26 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu maju: brak kolejki
Szerokość geograficzna: 52°10' 10.68" N Długość geograficzna: 20°49' 26.64" W
 

Oddział/ośrodek Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (Detoksykacji) Pruszków

terapeuta uzależnień

Adres: Partyzantów 2/4 Miasto: Pruszków
Tel. 022 739 13 26 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lutym: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 23 kwietnia 2014
Szerokość geograficzna: 52°10' 10.68" N Długość geograficzna: 20°49' 26.64" W
LECZENIE ALKOHOLOWYCH ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH (DETOKSYKACJA) (mały kontrakt z NFZ)
 

Oddział Psychiatrii Sądowej O Wzmocnionym Zabezpieczeniu Pruszków

lekarz psychiatra

Adres: Partyzantów 2/4 Miasto: Pruszków
Tel. 022 739 13 26 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lutym: 14 dni Szacowana data wolnych terminów: po 8 maja 2014
Szerokość geograficzna: 52°10' 10.68" N Długość geograficzna: 20°49' 26.64" W
ŚWIADCZENIA W PSYCHIATRII SĄDOWEJ W WARUNKACH WZMOCNIONEGO ZABEZPIECZENIA (średni kontrakt z NFZ)
 

Oddział Psychiatryczny (Ogólny) Pruszków

Adres: Partyzantów 2/4 Miasto: Pruszków
Tel. 022 739 13 26 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lutym: 28 dni Szacowana data wolnych terminów: po 24 maja 2014
Szerokość geograficzna: 52°10' 10.68" N Długość geograficzna: 20°49' 26.64" W
 

Oddział Dzienny Psychiatryczny

[zobacz mapkę]

Oddział Dzienny Psychiatryczny (Ogólny) Pruszków

Adres: Partyzantów 2/4 Miasto: Pruszków
Tel. 022 739 13 26 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lutym: 82 dni Szacowana data wolnych terminów: po 8 sierpnia 2014
Szerokość geograficzna: 52°10' 10.68" N Długość geograficzna: 20°49' 26.64" W
ŚWIADCZENIA DZIENNE PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCH (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia Od Alkoholu - Pruszków

[zobacz mapkę]

terapeuta uzależnień

Adres: Partyzantów 2/4 Miasto: Pruszków
Tel. 022 739 12 08 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lutym: 14 dni Szacowana data wolnych terminów: po 8 maja 2014
Szerokość geograficzna: 52°10' 10.68" N Długość geograficzna: 20°49' 26.64" W
ŚWIADCZENIA DZIENNE TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU (średni kontrakt z NFZ)
 

Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych - Komorów

[zobacz mapkę]

psycholog

Adres: Sanatoryjna 1 Miasto: Komorów
Tel. 022 758 00 19 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lutym: 11 dni Szacowana data wolnych terminów: po 5 maja 2014
Szerokość geograficzna: 52°8' 41.53" N Długość geograficzna: 20°49' 48.54" W
LECZENIE ZABURZEŃ NERWICOWYCH DLA DOROSŁYCH (mały kontrakt z NFZ)
 

Oddział Psychiatryczny Dla Chorych Somatycznie - Pruszków

[zobacz mapkę]

lekarz psychiatra

Adres: Partyzantów 2/4 Miasto: Pruszków
Tel. 022 739 13 26 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lutym: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 23 kwietnia 2014
Szerokość geograficzna: 52°10' 10.68" N Długość geograficzna: 20°49' 26.64" W
ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE DLA CHORYCH SOMATYCZNIE (mały kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Terapii Uzależnienia Od Alkoholu

[zobacz mapkę]

Poradnia Terapii Uzależnienia Od Alkoholu I Współuzależnienia Pruszków

inne

Adres: Partyzantów 2/4 Miasto: Pruszków
Tel. 022 739 12 08 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lutym: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 23 kwietnia 2014
Szerokość geograficzna: 52°10' 10.68" N Długość geograficzna: 20°49' 26.64" W
ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Zdrowia Psychicznego - Pruszków

[zobacz mapkę]

lekarz psychiatra

Adres: Partyzantów 2/4 Miasto: Pruszków
Tel. 022 739 14 26 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lutym: 115 dni Szacowana data wolnych terminów: po 1 października 2014
Szerokość geograficzna: 52°10' 10.68" N Długość geograficzna: 20°49' 26.64" W
ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE AMBULATORYJNE DLA DOROSŁYCH (duży kontrakt z NFZ)
 

Oddział Psychiatryczny (Ogólny) Pruszków

Adres: Partyzantów 2/4 Miasto: Pruszków
Tel. 22 739 13 26 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lutym: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 23 kwietnia 2014
Szerokość geograficzna: 52°10' 10.68" N Długość geograficzna: 20°49' 26.64" W
 

Oddział Psychiatryczny (Ogólny) Pruszków

Adres: Partyzantów 2/4 Miasto: Pruszków
Tel. 022 758 13 26 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lutym: 23 dni Szacowana data wolnych terminów: po 18 maja 2014
Szerokość geograficzna: 52°10' 10.68" N Długość geograficzna: 20°49' 26.64" W
 

Oddział/ośrodek Terapii Uzależnienia Od Alkoholu Pruszków

inne

Adres: Partyzantów 2/4 Miasto: Pruszków
Tel. 022 739 12 08 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lutym: 46 dni Szacowana data wolnych terminów: po 17 czerwca 2014
Szerokość geograficzna: 52°10' 10.68" N Długość geograficzna: 20°49' 26.64" W
ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEZNIENIA OD ALKOHOLU STACJONARNE (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Oddział Psychiatryczny (Ogólny) Pruszków

Adres: Partyzantów 2/4 Miasto: Pruszków
Tel. 022 739 13 26 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lutym: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 23 kwietnia 2014
Szerokość geograficzna: 52°10' 10.68" N Długość geograficzna: 20°49' 26.64" W
 

Zespół Leczenia Środowiskowego (Domowego) Pruszków

lekarz rodzinny

Adres: Partyzantów 2/4 Miasto: Pruszków
Tel. 022 739 15 74 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lutym: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 23 kwietnia 2014
Szerokość geograficzna: 52°10' 10.68" N Długość geograficzna: 20°49' 26.64" W
LECZENIE ŚRODOWISKOWE (DOMOWE) (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Zakład/oddział Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny Pruszków

lekarz psychiatra

Adres: Partyzantów 2/4 Miasto: Pruszków
Tel. 022 739 12 14 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lutym: 40 dni Szacowana data wolnych terminów: po 10 czerwca 2014
Szerokość geograficzna: 52°10' 10.68" N Długość geograficzna: 20°49' 26.64" W
ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZO-LECZNICZE PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCH (poniżej średniej kontrakt z NFZ)

Leczenie szpitalne

 

Oddział Neurologiczny Pruszków

Adres: Partyzantów 2/4 Miasto: Pruszków
Tel. 022 739 12 90 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lutym: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 23 kwietnia 2014
Szerokość geograficzna: 52°10' 10.68" N Długość geograficzna: 20°49' 26.64" W
NEUROLOGIA - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ) NEUROLOGIA - HOSPITALIZACJA - A48, A51 (średni kontrakt z NFZ)

Poradnie specjalistyczne

 

Pracownia Tk

[zobacz mapkę]

Pracownia Tomografii Komputerowej Pruszków

tomografia komputerowa

Adres: Partyzantów 2/4 Miasto: Pruszków
Tel. 022 739 14 37 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lutym: 15 dni Szacowana data wolnych terminów: po 10 maja 2014
Szerokość geograficzna: 52°10' 10.68" N Długość geograficzna: 20°49' 26.64" W
BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ (TK) (mały kontrakt z NFZ)

Pozostałe Świadczenia

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

  • ŚWIADCZENIA W IZBIE PRZYJĘĆ SZPITALA (RYCZAŁT DOBOWY)