Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia Im.prof. Jana Mazurkiewicza W Pruszkowie

NIP: 5340012306
Szerokość geograficzna: 52°10' 10.55" N Długość geograficzna: 20°49' 26.56" W
Numer telefonu znajdziesz przy danej placówce poniżej
Dane teleadresowe firmy: Partyzantów 2/4 05-802 Pruszków
Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia Im.prof. Jana Mazurkiewicza W Pruszkowie - obiekt świadczący usługi w rejonie miasta Pruszków. W placówce wykonywane są trzy świadczenia medyczne. Do zakontraktowanych usług należą: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(mały limit świadczeń), Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (bardzo duży limit świadczeń), Leczenie szpitalne (zbliżony do średniego limit świadczeń)
Szpital ma jedenaście oddziałów, w których hospitalizowani są chorzy. Największymi oddziałami szpitalnymi są Oddział Dzienny Psychiatryczny (Ogólny), Oddział/ośrodek Terapii Uzależnienia Od Alkoholu i Oddział Psychiatryczny (Ogólny).
Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia Im.prof. Jana Mazurkiewicza W Pruszkowie posiada dwa gabinety specjalistyczne. W jednostce funkcjonuje: Poradnia Zdrowia Psychicznego, Poradnia Terapii Uzależnienia Od Alkoholu I Współuzależnienia. W jednostce możliwe jest również zrobienie szeregu badań diagnostycznych: Badania Tomografii Komputerowej (Tk)
Rejestracja telefoniczna obsługuje pon.-pt. w godzinach świadczenia usług. W celu rejestracji do wybranego specjalisty potrzebne są: dokument tożsamości, skierowanie na badanie wystawione przez lekarza rodzinnego, regularne opłacanie składek ZUS.

Leczenie psychiatryczne

 

Oddział Psychiatryczny (Ogólny) Pruszków

inne

lekarz psychiatra

Adres: Partyzantów 2/4 Miasto: Pruszków
Tel. 022 739 13 26 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 20 dni Szacowana data wolnych terminów: po 18 lutego 2015
Szerokość geograficzna: 52°10' 10.55" N Długość geograficzna: 20°49' 26.56" W
LECZENIE ELEKTROWSTRZĄSAMI CHORYCH Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI (EW) ZE WSKAZAŃ ZYCIOWYCH (średni kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCH (duży kontrakt z NFZ)
 

Oddział Psychiatryczny (Ogólny) Pruszków

Adres: Partyzantów 2/4 Miasto: Pruszków
Tel. 022 739 13 26 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 27 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 52°10' 10.55" N Długość geograficzna: 20°49' 26.56" W
 

Oddział Psychiatryczny (Ogólny) Pruszków

Adres: Partyzantów 2/4 Miasto: Pruszków
Tel. 022 739 13 26 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 27 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 52°10' 10.55" N Długość geograficzna: 20°49' 26.56" W
 

Oddział Psychiatryczny (Ogólny) Pruszków

Adres: Partyzantów 2/4 Miasto: Pruszków
Tel. 022 739 13 26 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 27 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 52°10' 10.55" N Długość geograficzna: 20°49' 26.56" W
 

Oddział Psychogeriatryczny Pruszków

Adres: Partyzantów 2/4 Miasto: Pruszków
Tel. 022 739 13 26 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 27 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 52°10' 10.55" N Długość geograficzna: 20°49' 26.56" W
ŚWIADCZENIA PSYCHOGERIATRYCZNE (duży kontrakt z NFZ)
 

Oddział Psychiatryczny (Ogólny) Pruszków

Adres: Partyzantów 2/4 Miasto: Pruszków
Tel. 022 739 13 26
Szerokość geograficzna: 52°10' 10.55" N Długość geograficzna: 20°49' 26.56" W
 

Oddział/ośrodek Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (Detoksykacji) Pruszków

terapeuta uzależnień

Adres: Partyzantów 2/4 Miasto: Pruszków
Tel. 022 739 13 26 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 27 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 52°10' 10.55" N Długość geograficzna: 20°49' 26.56" W
LECZENIE ALKOHOLOWYCH ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH (DETOKSYKACJA) (średni kontrakt z NFZ)
 

Oddział Psychiatrii Sądowej O Wzmocnionym Zabezpieczeniu Pruszków

lekarz psychiatra

Adres: Partyzantów 2/4 Miasto: Pruszków
Tel. 022 739 13 26 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 35 dni Szacowana data wolnych terminów: po 10 marca 2015
Szerokość geograficzna: 52°10' 10.55" N Długość geograficzna: 20°49' 26.56" W
ŚWIADCZENIA W PSYCHIATRII SĄDOWEJ W WARUNKACH WZMOCNIONEGO ZABEZPIECZENIA (średni kontrakt z NFZ)
 

Oddział Psychiatryczny (Ogólny) Pruszków

Adres: Partyzantów 2/4 Miasto: Pruszków
Tel. 022 739 13 26 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 41 dni Szacowana data wolnych terminów: po 17 marca 2015
Szerokość geograficzna: 52°10' 10.55" N Długość geograficzna: 20°49' 26.56" W
 

Oddział Dzienny Psychiatryczny

[zobacz mapkę]

Oddział Dzienny Psychiatryczny (Ogólny) Pruszków

Adres: Partyzantów 2/4 Miasto: Pruszków
Tel. 022 739 13 26 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 105 dni Szacowana data wolnych terminów: po 23 czerwca 2015
Szerokość geograficzna: 52°10' 10.55" N Długość geograficzna: 20°49' 26.56" W
ŚWIADCZENIA DZIENNE PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCH (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia Od Alkoholu - Pruszków

[zobacz mapkę]

terapeuta uzależnień

Adres: Partyzantów 2/4 Miasto: Pruszków
Tel. 022 739 12 08 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 14 dni Szacowana data wolnych terminów: po 11 lutego 2015
Szerokość geograficzna: 52°10' 10.55" N Długość geograficzna: 20°49' 26.56" W
ŚWIADCZENIA DZIENNE TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych - Komorów

[zobacz mapkę]

psycholog

Adres: Sanatoryjna 1 Miasto: Komorów
Tel. 022 758 00 19 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 18 dni Szacowana data wolnych terminów: po 16 lutego 2015
Szerokość geograficzna: 52°8' 41.53" N Długość geograficzna: 20°49' 48.54" W
LECZENIE ZABURZEŃ NERWICOWYCH DLA DOROSŁYCH (duży kontrakt z NFZ)
 

Oddział Psychiatrii Sądowej O Podstawowym Zabezpieczeniu I Ab

[zobacz mapkę]

Oddział Psychiatrii Sądowej Pruszków

lekarz psychiatra

Adres: Partyzantów 2/4 Miasto: Pruszków
Tel. 227391326 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 29 dni Szacowana data wolnych terminów: po 28 lutego 2015
Szerokość geograficzna: 52°10' 10.55" N Długość geograficzna: 20°49' 26.56" W
ŚWIADCZENIA W PSYCHIATRII SĄDOWEJ W WARUNKACH PODSTAWOWEGO ZABEZPIECZENIA (średni kontrakt z NFZ)
 

Oddział Psychiatryczny Dla Chorych Somatycznie - Pruszków

[zobacz mapkę]
Adres: Partyzantów 2/4 Miasto: Pruszków
Tel. 022 739 13 26 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 27 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 52°10' 10.55" N Długość geograficzna: 20°49' 26.56" W
ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE DLA CHORYCH SOMATYCZNIE (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Terapii Uzależnienia Od Alkoholu

[zobacz mapkę]

Poradnia Terapii Uzależnienia Od Alkoholu I Współuzależnienia Pruszków

inne

Adres: Partyzantów 2/4 Miasto: Pruszków
Tel. 022 739 12 08 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 27 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 52°10' 10.55" N Długość geograficzna: 20°49' 26.56" W
ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Zdrowia Psychicznego - Pruszków

[zobacz mapkę]

lekarz psychiatra

Adres: Partyzantów 2/4 Miasto: Pruszków
Tel. 022 739 14 26 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 98 dni Szacowana data wolnych terminów: po 13 czerwca 2015
Szerokość geograficzna: 52°10' 10.55" N Długość geograficzna: 20°49' 26.56" W
ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE AMBULATORYJNE DLA DOROSŁYCH (duży kontrakt z NFZ)
 

Oddział Psychiatryczny (Ogólny) Pruszków

Adres: Partyzantów 2/4 Miasto: Pruszków
Tel. 22 739 13 26 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 27 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 52°10' 10.55" N Długość geograficzna: 20°49' 26.56" W
 

Oddział Psychiatryczny (Ogólny) Pruszków

Adres: Partyzantów 2/4 Miasto: Pruszków
Tel. 022 758 13 26 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 27 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 52°10' 10.55" N Długość geograficzna: 20°49' 26.56" W
 

Oddział/ośrodek Terapii Uzależnienia Od Alkoholu Pruszków

inne

Adres: Partyzantów 2/4 Miasto: Pruszków
Tel. 022 739 12 08 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 45 dni Szacowana data wolnych terminów: po 22 marca 2015
Szerokość geograficzna: 52°10' 10.55" N Długość geograficzna: 20°49' 26.56" W
ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEZNIENIA OD ALKOHOLU STACJONARNE (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Oddział Psychiatryczny (Ogólny) Pruszków

Adres: Partyzantów 2/4 Miasto: Pruszków
Tel. 022 739 13 26 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 27 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 52°10' 10.55" N Długość geograficzna: 20°49' 26.56" W
 

Zespół Leczenia Środowiskowego (Domowego) Pruszków

Adres: Partyzantów 2/4 Miasto: Pruszków
Tel. 022 739 15 74 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 27 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 52°10' 10.55" N Długość geograficzna: 20°49' 26.56" W
LECZENIE ŚRODOWISKOWE (DOMOWE) (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Zakład/oddział Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny Pruszków

lekarz psychiatra

Adres: Partyzantów 2/4 Miasto: Pruszków
Tel. 022 739 12 14 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 29 dni Szacowana data wolnych terminów: po 28 lutego 2015
Szerokość geograficzna: 52°10' 10.55" N Długość geograficzna: 20°49' 26.56" W
ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZO-LECZNICZE PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCH (duży kontrakt z NFZ)

Leczenie szpitalne

 

Oddział Neurologiczny Pruszków

Adres: Partyzantów 2/4 Miasto: Pruszków
Tel. 022 739 12 90 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 27 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 52°10' 10.55" N Długość geograficzna: 20°49' 26.56" W
NEUROLOGIA - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ) NEUROLOGIA - HOSPITALIZACJA - A48, A51 (średni kontrakt z NFZ)

Poradnie specjalistyczne

 

Pracownia Tk

[zobacz mapkę]

Pracownia Tomografii Komputerowej Pruszków

tomografia komputerowa

Adres: Partyzantów 2/4 Miasto: Pruszków
Tel. 022 739 14 37 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 19 dni Szacowana data wolnych terminów: po 17 lutego 2015
Szerokość geograficzna: 52°10' 10.55" N Długość geograficzna: 20°49' 26.56" W
BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ (TK) (mały kontrakt z NFZ)