Miejska Przychodnia Batory

NIP: 7282421732
Szerokość geograficzna: 51°45' 24.97" N Długość geograficzna: 19°31' 54.49" W
Numer telefonu znajdziesz przy danej placówce poniżej
Dane teleadresowe firmy: Elsnera 19 92-504 Łódź
Miejska Przychodnia Batory - przychodnia dysponująca wieloma specjalistami świadcząca usługi w okolicy miasta Łódź. W placówce wykonywane są dwa świadczenia medyczne. Do wykonywanych usług należą: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(mały limit świadczeń), Rehabilitacja lecznicza (zbliżony do średniego limit świadczeń)
Miejska Przychodnia Batory zawiera poradnię lekarza rodzinnego a także kontrakt na świadczenia pielęgniarki i także trzy gabinety specjalistyczne. W skład tych poradni wchodzą: Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, Poradnia Diabetologiczna jak również Poradnia Rehabilitacyjna.
Specjalnie dla Kobiet jednostka świadczy pomoc położnej POZ obejmujące zakres edukacji związanej z planowaniem rodziny, opieki w okresie ciąży i porodu i opieki nad pacjentką w okresie jej życia. Kontrakt firmy dotycząca lekarza podstawowej opieki zdrowotnej obejmuje promowanie zdrowia, identyfikowanie zagrożeń dla pacjenta oraz analizowanie wyników badań. Do zakresu zadań pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w przychodni należy wykonywanie świadczeń leczniczych. Obejmuje to całościową opiekę pielęgniarską nad społecznością w środowisku zamieszkania i miejsc udzielania świadczeń.
Rejestracja ze skierowaniem od specjalisty wystawionym przez lekarza posiadającego umowę z NFZ czynna poniedziałek - piątek w godzinach otwarcia. W celu ustalenia terminu do specjalisty niezbędne są: dokument toższamości, skierowanie na badanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (posiadającego umowę z NFZ), dokument ubezpieczenia.

Rehabilitacja lecznicza

 

Dział (Pracownia) Fizjoterapii - Łódź-Widzew

[zobacz mapkę]

lekarz fizjoterapeuta

Adres: Elsnera 19 Miasto: Łódź-Widzew
Tel. +48 42 671 10 80 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 132 dni Szacowana data wolnych terminów: po 19 października 2014
Szerokość geograficzna: 51°45' 25.84" N Długość geograficzna: 19°31' 59.94" W
FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Rehabilitacyjna - Łódź-Widzew

[zobacz mapkę]

lekarz rehabilitant

Adres: Elsnera 19 Miasto: Łódź-Widzew
Tel. +48 42 671 10 80 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 37 dni Szacowana data wolnych terminów: po 31 maja 2014
Szerokość geograficzna: 51°45' 25.84" N Długość geograficzna: 19°31' 59.94" W
LEKARSKA AMBULATORYJNA OPIEKA REHABILITACYJNA (średni kontrakt z NFZ)

Poradnie specjalistyczne

 

Poradnia Diabetologiczna - Łódź-Widzew

[zobacz mapkę]

lekarz diabetolog

Adres: Elsnera 19 Miasto: Łódź-Widzew
Tel. +48 42 671 10 80 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 55 dni Szacowana data wolnych terminów: po 22 czerwca 2014
Szerokość geograficzna: 51°45' 25.84" N Długość geograficzna: 19°31' 59.94" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGII (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Łódź-Widzew

[zobacz mapkę]

lekarz ginekolog

Adres: Elsnera 19 Miasto: Łódź-Widzew
Tel. (042)671 10 80 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: 29 dni
Szerokość geograficzna: 51°45' 25.84" N Długość geograficzna: 19°31' 59.94" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII (średni kontrakt z NFZ) POBRANIE MATERIAŁU Z SZYJKI MACICY DO PRZESIEWOWEGO BADANIA CYTOLOGICZNEGO - ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02 (poniżej średniej kontrakt z NFZ)

Podstawowa Opieka Zdrowotna

 

Poradnia Lekarza Rodzinnego - Łódź

lekarz rodzinny

położna, położnik

Pozostałe Świadczenia

Podstawowa Opieka Zdrowotna

  • ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ

  • ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ W RAMACH REALIZACJI PROFILAKTYKI GRUŹLICY

  • ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ UDZIELANE W STANACH NAGŁYCH ZACHOROWAŃ UBEZPIECZONYM SPOZA OW ORAZ Z TERENU OW ALE SPOZA GMINY WŁASNEJ I SĄSIADUJĄCYCH I SPOZA LISTY ZADEKLAROWANYCH PACJENTÓW

  • ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ - STANY NAGŁYCH ZACHOROWAŃ - ART. 2 UST. 1 PKT 2,3 USTAWY, KARTA POLAKA, UBEZPIECZENI OBCOKRAJOWCY ZATRUDNIENI CZASOWO NA TERYTORIUM RP

  • ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ - STANY ZACHOROWAŃ - NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O KOORDYNACJI (EKUZ, CERTYFIKAT)