Miejska Przychodnia Specjalistyczna W Toruniu

 • NIP: 9561950790
 • Szerokość geograficzna: 53°0' 55.54" N
  Długość geograficzna: 18°36' 19.32" E
 • Dane teleadresowe firmy:
 • Uniwersytecka 17
 • 87-100 Toruń

Opis placówki

Miejska Przychodnia Specjalistyczna W Toruniu - przychodnia posiadająca wielu specjalistów świadcząca usługi w obrębie miasta Toruń. W obiekcie wykonywane są cztery świadczenia medyczne. Do zakontraktowanych usług należą: Rehabilitacja lecznicza(duży limit świadczeń), Leczenie stomatologiczne (zbliżony do średniego limit świadczeń), Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (zbliżony do średniego limit świadczeń), Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (mały limit świadczeń)
W poradni stomatologicznej refundowany jest poniższy zakres usług stomatologicznych w ramach świadczeń zakontraktowanych z NFZ: Kontrolne badanie dentystyczne. Miejska Przychodnia Specjalistyczna W Toruniu zawiera gabinet lekarza pierwszego kontaktu jak również umowę na świadczenia pielęgniarki POZ i dwadzieścia dwa gabinety specjalistyczne. Największymi poradniami są Poradnia Neurologiczna, Poradnia Reumatologiczna jak również Poradnia Chirurgii Ogólnej.
. Dla pacjentek udostępniono świadczenia wykwalifikowanej położnej obejmujące zakres edukacji w zakresie planowania rodziny, opieki w okresie okołociążowym jak również porad w zakresie higieny. Kontrakt placówki obejmująca usługi wykwalifikowanego lekarza rodzinnego zawiera opiniowanie stanu zdrowia pacjenta, identyfikowanie zagrożeń dla pacjenta oraz kierowanie pacjentów do jednostek diagnostycznych. Do kompetencji pielęgniarki POZ w przychodni należy wykonywanie świadczeń pielęgnacyjnych. Zawiera pełną opiekę nad chorym. W firmie możliwe jest także zrobienie zaawansowanej diagnostyki: Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Gastroskopia, Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Kolonoskopia
Rejestracja telefoniczna możliwa jest pon.-pt. w czasie pracy poradni. By dokonać rejestracji na badanie niezbędne są: dokument tożsamości, skierowanie do specjalisty od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (posiadającego umowę z NFZ), aktualne ubezpieczenie zdrowotne.

Rehabilitacja lecznicza

[zobacz mapkę]

Dział Fizjoterapii

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Toruń

 • Adres: Łyskowskiego 15
  Miasto: Toruń
 • Tel. 56 648-16-26
 • Szerokość geograficzna: 53°1' 36.57" N Długość geograficzna: 18°39' 41.36" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu sierpniu: 134 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 3 marca 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Dział Fizjoterapii

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Toruń

 • Adres: Uniwersytecka 17
  Miasto: Toruń
 • Tel. (56) 611-99-01
 • Szerokość geograficzna: 53°0' 55.54" N Długość geograficzna: 18°36' 19.32" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lipcu: 170 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 23 kwietnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej - Toruń

 • Adres: Łyskowskiego 15
  Miasto: Toruń
 • Tel. (56) 648-16-26
 • Szerokość geograficzna: 53°1' 36.57" N Długość geograficzna: 18°39' 41.36" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: 22 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 15 października 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Dla Dzieci - Toruń

 • Adres: Łyskowskiego 15
  Miasto: Toruń
 • Tel. 56 648 16 26
 • Szerokość geograficzna: 53°1' 36.57" N Długość geograficzna: 18°39' 41.36" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: 9 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 31 sierpnia 2017

[zobacz mapkę]

Poradnia Rehabilitacyjna - Toruń

 • Adres: Uniwersytecka 17
  Miasto: Toruń
 • Tel. (056) 611-99-01
 • Szerokość geograficzna: 53°0' 55.54" N Długość geograficzna: 18°36' 19.32" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lipcu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 26 sierpnia 2017

[zobacz inne poradnie]

Poradnie specjalistyczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Alergologiczna - Toruń

 • Adres: Uniwersytecka 17
  Miasto: Toruń
 • Tel. (056) 611-99-51
 • Szerokość geograficzna: 53°0' 55.54" N Długość geograficzna: 18°36' 19.32" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu sierpniu: 114 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 24 stycznia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Alergologiczna Dla Dzieci - Toruń

 • Adres: Uniwersytecka 17
  Miasto: Toruń
 • Tel. (056) 611-99-51
 • Szerokość geograficzna: 53°0' 55.54" N Długość geograficzna: 18°36' 19.32" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 111 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgiczna Dla Dzieci

Poradnia Chirurgii Ogólnej Dla Dzieci Toruń

 • Adres: Uniwersytecka 17
  Miasto: Toruń
 • Tel. (056) 611-99-41
 • Szerokość geograficzna: 53°0' 55.54" N Długość geograficzna: 18°36' 19.32" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 9 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Toruń

 • Adres: Uniwersytecka 17
  Miasto: Toruń
 • Tel. (056) 611-99-51
 • Szerokość geograficzna: 53°0' 55.54" N Długość geograficzna: 18°36' 19.32" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu sierpniu: 38 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 17 października 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Toruń

 • Adres: Uniwersytecka 17
  Miasto: Toruń
 • Tel. (056) 611-99-41
 • Szerokość geograficzna: 53°0' 55.54" N Długość geograficzna: 18°36' 19.32" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 64 dni.

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2013-10-04) 5 dni

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedyczna Dla Dzieci

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Dla Dzieci Toruń

 • Adres: Uniwersytecka 17
  Miasto: Toruń
 • Tel. 56 611 99 41
 • Szerokość geograficzna: 53°0' 55.54" N Długość geograficzna: 18°36' 19.32" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 27 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Chorób Metabolicznych - Toruń

 • Adres: Uniwersytecka 17
  Miasto: Toruń
 • Tel. (56) 611 99 24
 • Szerokość geograficzna: 53°0' 55.54" N Długość geograficzna: 18°36' 19.32" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lipcu: 67 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 24 listopada 2017

[zobacz mapkę]

Poradnia Dermatologiczna - Toruń

 • Adres: Uniwersytecka 17
  Miasto: Toruń
 • Tel. (056) 611-99-24
 • Szerokość geograficzna: 53°0' 55.54" N Długość geograficzna: 18°36' 19.32" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu sierpniu: 54 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 9 kwietnia 2018

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2014-02-21) 10 dni

[zobacz mapkę]

Poradnia Diabetologiczna - Toruń

 • Adres: Uniwersytecka 17
  Miasto: Toruń
 • Tel. (056) 611-99-75
 • Szerokość geograficzna: 53°0' 55.54" N Długość geograficzna: 18°36' 19.32" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu sierpniu: 72 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 30 października 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Endokrynologiczna

Świadczenia Z Zakresu Endokrynologii Toruń

 • Adres: Uniwersytecka 17
  Miasto: Toruń
 • Tel. (056) 611-99-24
 • Szerokość geograficzna: 53°0' 55.54" N Długość geograficzna: 18°36' 19.32" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu sierpniu: 217 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 5 sierpnia 2018

[zobacz mapkę]

Poradnia Gastroenterologiczna - Toruń

 • Adres: Uniwersytecka 17
  Miasto: Toruń
 • Tel. (056) 611-99-60
 • Szerokość geograficzna: 53°0' 55.54" N Długość geograficzna: 18°36' 19.32" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lipcu: 381 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 30 marca 2019

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2013-06-25) 2 dni

[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Toruń

 • Adres: Uniwersytecka 17
  Miasto: Toruń
 • Tel. (056) 611-99-28
 • Szerokość geograficzna: 53°0' 55.54" N Długość geograficzna: 18°36' 19.32" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 16 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiologiczna - Toruń

 • Adres: Uniwersytecka 17
  Miasto: Toruń
 • Tel. (056) 611-99-60
 • Szerokość geograficzna: 53°0' 55.54" N Długość geograficzna: 18°36' 19.32" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 142 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Logopedyczna - Toruń

 • Adres: Łyskowskiego 15
  Miasto: Toruń
 • Tel. 56 648-16-26
 • Szerokość geograficzna: 53°1' 36.57" N Długość geograficzna: 18°39' 41.36" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lipcu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 3 października 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna - Toruń

 • Adres: Uniwersytecka 17
  Miasto: Toruń
 • Tel. (056) 611-99-10
 • Szerokość geograficzna: 53°0' 55.54" N Długość geograficzna: 18°36' 19.32" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lipcu: 75 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 1 stycznia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Okulistyczna - Toruń

 • Adres: Uniwersytecka 17
  Miasto: Toruń
 • Tel. (056) 611-99-24
 • Szerokość geograficzna: 53°0' 55.54" N Długość geograficzna: 18°36' 19.32" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu sierpniu: 356 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 20 czerwca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Otolaryngologiczna - Toruń

 • Adres: Uniwersytecka 17
  Miasto: Toruń
 • Tel. (056) 611-99-66
 • Szerokość geograficzna: 53°0' 55.54" N Długość geograficzna: 18°36' 19.32" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 28 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Reumatologiczna - Toruń

 • Adres: Uniwersytecka 17
  Miasto: Toruń
 • Tel. (056) 611-99-60
 • Szerokość geograficzna: 53°0' 55.54" N Długość geograficzna: 18°36' 19.32" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lipcu: 20 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 12 września 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Wad Postawy - Toruń

 • Adres: Łyskowskiego 15
  Miasto: Toruń
 • Tel. (56) 648-16-26
 • Szerokość geograficzna: 53°1' 36.57" N Długość geograficzna: 18°39' 41.36" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lipcu: 99 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 20 stycznia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pracownia Endoskopowa

Pracownia Endoskopii Toruń

 • Adres: Uniwersytecka 17
  Miasto: Toruń
 • Tel. (056) 611-99-67
 • Szerokość geograficzna: 53°0' 55.54" N Długość geograficzna: 18°36' 19.32" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lipcu: 197 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 24 czerwca 2018

[zobacz inne poradnie]

Leczenie stomatologiczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Ortodontyczna - Toruń

 • Adres: Uniwersytecka 17
  Miasto: Toruń
 • Tel. (056) 611-99-76
 • Szerokość geograficzna: 53°0' 55.54" N Długość geograficzna: 18°36' 19.32" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu sierpniu: 455 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 24 grudnia 2018

Leczenie psychiatryczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Psychologiczna - Toruń

 • Adres: Uniwersytecka 17
  Miasto: Toruń
 • Tel. (56) 611 99 00
 • Szerokość geograficzna: 53°0' 55.54" N Długość geograficzna: 18°36' 19.32" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 43 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Psychologiczna - Toruń

 • Adres: Łyskowskiego 15
  Miasto: Toruń
 • Tel. (56) 648-16-26
 • Szerokość geograficzna: 53°1' 36.57" N Długość geograficzna: 18°39' 41.36" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lipcu: 39 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 30 września 2017

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2014-09-14) 7 dni

[zobacz mapkę]

Poradnia Zdrowia Psychicznego - Toruń

 • Adres: Uniwersytecka 17
  Miasto: Toruń
 • Tel. (56) 611 99 00
 • Szerokość geograficzna: 53°0' 55.54" N Długość geograficzna: 18°36' 19.32" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 35 dni.

Sprawdź kolejki do specjalistów

 

Lokalizacja

Podaj informację o kolejce