Nadmorskie Centrum Medyczne

NIP: 5842444154
Szerokość geograficzna: 54°24' 2.68" N Długość geograficzna: 18°36' 44.02" W
Numer telefonu znajdziesz przy danej placówce poniżej
Dane teleadresowe firmy: Majewskich 26 80-457 Gdańsk
Nadmorskie Centrum Medyczne jest to obiekt obsługjący pacjentów na terenie miasta Gdańsk. W ZOZ-ie wykonywane jest sześć świadczeń medycznych. Do wykonywanych usług należą: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(bardzo duży limit świadczeń), Leczenie szpitalne (mały limit świadczeń), Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (zbliżony do średniego limit świadczeń) oraz Rehabilitacja lecznicza (średni limit świadczeń), Leczenie stomatologiczne (bardzo duży limit świadczeń), Profilaktyczne programy zdrowotne (zbliżony do średniego limit świadczeń)
Szpital ma w posiadaniu dwa oddziały, w których hospitalizowani są chorzy. Do oddziałów szpitala należą Oddział Chirurgiczny Ogólny, Oddział Dzienny Psychiatryczny (Ogólny)W gabinecie stomatologicznym refundowany jest następujący zakres bezpłatnych usług dentystycznych w ramach świadczeń opłacanych na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia: Kontrolne badania stomatologiczne, zdjęcia zębów, chirurgiczne zaopatrywanie ran i pomoc doraźna w przypadku nagłego ostrego bólu zęba. Nadmorskie Centrum Medyczne ma gabinet lekarza rodzinnego a także umowę na świadczenia pielęgniarki i dziewiętnaście poradni specjalistycznych. Największymi poradniami są Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc, Poradnia Ginekologiczno-Położnicza a także Poradnia Okulistyczna.
Dla Pań jednostka świadczy pomoc położnej podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie opieki w przypadku chorób ginekologicznych, pomocy w okresie ciąży i porodu a także opieki nad kobietą w każdym okresie życia. Kontrakt jednostki dotycząca lekarza rodzinnego zawiera opiniowanie stanu zdrowia pacjenta, diagnozowania pacjentów jak również zlecanie badań diagnostycznych. Do zadań wykwalifikowanej pielęgniarki w poradni należy wykonywanie świadczeń leczniczych. Zawiera pełną opiekę pielęgniarską nad chorym. Obiekt posiada kontrakt na transport POZ. Ten rodzaj transportu przysługuję chorym w sytuacjach gdy gdy pojawia się uzasadniona potrzeba leczenia leczenia określonych chorób i by zachowć ciągłości procesu leczenia. Jednostce zakontraktowano również świadczenia nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej W przedsiębiorstwie opieki zdrowotnej. Są to usługi w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia stanu zdrowia. Pomoc ta udzielana jest od Poniedziałku do Piatku od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godzi. 8.00 do 8.00 dnia następnego. W ramach pomocy zapewniana jest niezbędna pomoc medyczna, ciągłość leczenia, a także orzekania i opiniowanie stanu zdrowia w uzasadnionych przypadkach. W zakładzie możliwe jest również zrobienie następujących badań: Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Gastroskopia, Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Kolonoskopia
Rejestracja ze skierowaniem od lekarza rodzinnego pracuje poniedziałek - piątek w godzinach pracy rejestracji. W celu rejestracji do specjalisty niezbędne są: dokument toższamości, skierowanie do gabinetu specjalistycznego od lekarza posiadającego umowę z NFZ, dowód potwierdzający ubezpieczenie.

Rehabilitacja lecznicza

 

Dział (Pracownia) Fizjoterapii - Gdańsk

[zobacz mapkę]

lekarz fizjoterapeuta

Adres: Jagiellońska 7 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)763 93 50 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 76 dni Szacowana data wolnych terminów: po 4 czerwca 2015
Szerokość geograficzna: 54°24' 47.83" N Długość geograficzna: 18°35' 31.55" W
FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Dział (Pracownia) Fizjoterapii - Gdańsk

[zobacz mapkę]
Adres: Kołobrzeska 46 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)763 96 50 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 93 dni Szacowana data wolnych terminów: po 5 lipca 2015
Szerokość geograficzna: 54°24' 18.35" N Długość geograficzna: 18°35' 58.96" W
 

Dział (Pracownia) Fizjoterapii - Gdańsk

[zobacz mapkę]
Adres: Świętokrzyska 4 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)763 98 50 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 126 dni Szacowana data wolnych terminów: po 20 sierpnia 2015
Szerokość geograficzna: 54°19' 33.37" N Długość geograficzna: 18°36' 24.01" W
 

Dzienny Ośrodek Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

[zobacz mapkę]

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Gdańsk

inne

Adres: Biwakowa 3 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)763 91 50 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 13 dni Szacowana data wolnych terminów: po 11 marca 2015
Szerokość geograficzna: 54°25' 33.09" N Długość geograficzna: 18°28' 17.21" W
REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W OŚRODKU/ ODDZIALE DZIENNYM (średni kontrakt z NFZ) REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA W OŚRODKU/ ODDZIALE DZIENNYM (średni kontrakt z NFZ)
 

Dzienny Ośrodek Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

[zobacz mapkę]

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Gdańsk

Adres: Kołobrzeska 46 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)763 96 50 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 8 dni Szacowana data wolnych terminów: po 6 marca 2015
Szerokość geograficzna: 54°24' 18.35" N Długość geograficzna: 18°35' 58.96" W
 

Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej - Gdańsk

[zobacz mapkę]
Adres: Gospody 7 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)763 92 90 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 28 lutego 2015
Szerokość geograficzna: 54°25' 21.41" N Długość geograficzna: 18°34' 49.4" W
 

Poradnia Rehabilitacyjna - Gdańsk

[zobacz mapkę]

lekarz rehabilitant

Adres: Biwakowa 3 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)763 91 50 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 30 dni Szacowana data wolnych terminów: po 2 kwietnia 2015
Szerokość geograficzna: 54°25' 33.09" N Długość geograficzna: 18°28' 17.21" W
LEKARSKA AMBULATORYJNA OPIEKA REHABILITACYJNA (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Rehabilitacyjna - Gdańsk

[zobacz mapkę]
Adres: Świętokrzyska 4 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)763 98 50 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 79 dni Szacowana data wolnych terminów: po 8 czerwca 2015
Szerokość geograficzna: 54°19' 33.37" N Długość geograficzna: 18°36' 24.01" W
 

Poradnia Rehabilitacyjna - Gdańsk

[zobacz mapkę]
Adres: Jagiellońska 7 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)763 93 50 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 29 dni Szacowana data wolnych terminów: po 29 marca 2015
Szerokość geograficzna: 54°24' 47.83" N Długość geograficzna: 18°35' 31.55" W
 

Poradnia Rehabilitacyjna - Gdańsk

[zobacz mapkę]
Adres: Kołobrzeska 46 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)763 96 50 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 24 dni Szacowana data wolnych terminów: po 23 marca 2015
Szerokość geograficzna: 54°24' 18.35" N Długość geograficzna: 18°35' 58.96" W
 

Pracownia Fizjoterapii

[zobacz mapkę]

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Gdańsk

Adres: Biwakowa 3 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)763 91 50 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 101 dni Szacowana data wolnych terminów: po 16 lipca 2015
Szerokość geograficzna: 54°25' 33.09" N Długość geograficzna: 18°28' 17.21" W

Leczenie szpitalne

 

Oddział/zespół Chirurgii Jednego Dnia - Gdańsk

[zobacz mapkę]
Adres: Polanki 7 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)763 97 67
Szerokość geograficzna: 54°24' 25.2" N Długość geograficzna: 18°33' 37.45" W

Leczenie psychiatryczne

 

Oddział Dzienny Psychiatryczny (Ogólny) - Gdańsk

[zobacz mapkę]

lekarz psychiatra

Adres: Gdyńska 1 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)763 92 77 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 25 lutego 2015
Szerokość geograficzna: 54°25' 16.39" N Długość geograficzna: 18°34' 41.49" W
ŚWIADCZENIA DZIENNE PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCH (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Zdrowia Psychicznego - Gdańsk

[zobacz mapkę]
Adres: Gdyńska 1 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)763 92 77 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 43 dni Szacowana data wolnych terminów: po 18 kwietnia 2015
Szerokość geograficzna: 54°25' 16.39" N Długość geograficzna: 18°34' 41.49" W
ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE AMBULATORYJNE DLA DOROSŁYCH (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Zdrowia Psychicznego - Gdańsk

[zobacz mapkę]
Adres: Kołobrzeska 46 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)763 96 77 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 67 dni Szacowana data wolnych terminów: po 23 maja 2015
Szerokość geograficzna: 54°24' 18.35" N Długość geograficzna: 18°35' 58.96" W
 

Poradnia Zdrowia Psychicznego - Gdańsk

[zobacz mapkę]
Adres: Świętokrzyska 4 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)763 98 77 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 64 dni Szacowana data wolnych terminów: po 19 maja 2015
Szerokość geograficzna: 54°19' 33.37" N Długość geograficzna: 18°36' 24.01" W

Poradnie specjalistyczne

 

Poradnia Alergologiczna - Gdańsk

[zobacz mapkę]

lekarz alergolog

Adres: Gospody 7 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)763 92 90 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 49 dni Szacowana data wolnych terminów: po 25 kwietnia 2015
Szerokość geograficzna: 54°25' 21.41" N Długość geograficzna: 18°34' 49.4" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ALERGOLOGII (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Alergologiczna - Gdańsk

[zobacz mapkę]
Adres: Świętokrzyska 4 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)763 98 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 59 dni Szacowana data wolnych terminów: po 7 maja 2015
Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2013-06-20) 3 dni
Szerokość geograficzna: 54°19' 33.37" N Długość geograficzna: 18°36' 24.01" W
 

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Gdańsk

[zobacz mapkę]

lekarz chirurg

Adres: Jagiellońska 7 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)763 93 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 3 marca 2015
Szerokość geograficzna: 54°24' 47.83" N Długość geograficzna: 18°35' 31.55" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ (mały kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W CHIRURGII OGÓLNEJ-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1500.001.02 (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Gdańsk

[zobacz mapkę]
Adres: Polanki 7 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)763 97 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 4 marca 2015
Szerokość geograficzna: 54°24' 25.2" N Długość geograficzna: 18°33' 37.45" W
 

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Gdańsk

[zobacz mapkę]
Adres: Biwakowa 3 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)763 91 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 1 marca 2015
Szerokość geograficzna: 54°25' 33.09" N Długość geograficzna: 18°28' 17.21" W
 

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Gdańsk

[zobacz mapkę]
Adres: Świętokrzyska 4 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)763 98 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 9 dni Szacowana data wolnych terminów: po 7 marca 2015
Szerokość geograficzna: 54°19' 33.37" N Długość geograficzna: 18°36' 24.01" W
 

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Gdańsk

[zobacz mapkę]
Adres: Otomińska 74 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)763 94 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 7 dni Szacowana data wolnych terminów: po 5 marca 2015
Szerokość geograficzna: 54°20' 4.17" N Długość geograficzna: 18°30' 9.09" W
 

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Gdańsk

[zobacz mapkę]
Adres: Kilińskiego 34 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)763 95 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 3 marca 2015
Szerokość geograficzna: 54°23' 10.41" N Długość geograficzna: 18°36' 18.39" W
 

Poradnia Chirurgii Ogólnej Dla Dzieci - Gdańsk

[zobacz mapkę]
Adres: Świętokrzyska 4 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)763 98 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 8 dni Szacowana data wolnych terminów: po 6 marca 2015
Szerokość geograficzna: 54°19' 33.37" N Długość geograficzna: 18°36' 24.01" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII DZIECIĘCEJ (poniżej średniej kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W CHIRURGII DZIECIĘCEJ-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1501.001.02 (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Chirurgii Ogólnej Dla Dzieci - Gdańsk

[zobacz mapkę]
Adres: Jagiellońska 7 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)763 93 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 10 dni Szacowana data wolnych terminów: po 8 marca 2015
Szerokość geograficzna: 54°24' 47.83" N Długość geograficzna: 18°35' 31.55" W
 

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Gdańsk

[zobacz mapkę]

lekarz ortopeda

Adres: Kilińskiego 34 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)763 95 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 39 dni Szacowana data wolnych terminów: po 13 kwietnia 2015
Szerokość geograficzna: 54°23' 10.41" N Długość geograficzna: 18°36' 18.39" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU (średni kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1580.001.02 (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Gdańsk

[zobacz mapkę]
Adres: Świętokrzyska 4 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)763 98 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 41 dni Szacowana data wolnych terminów: po 15 kwietnia 2015
Szerokość geograficzna: 54°19' 33.37" N Długość geograficzna: 18°36' 24.01" W
 

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Gdańsk

[zobacz mapkę]
Adres: Jagiellońska 7 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)763 93 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 47 dni Szacowana data wolnych terminów: po 22 kwietnia 2015
Szerokość geograficzna: 54°24' 47.83" N Długość geograficzna: 18°35' 31.55" W
 

Poradnia Chorób Naczyń - Gdańsk

[zobacz mapkę]

lekarz chirurg naczyniowy

Adres: Jagiellońska 7 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)763 93 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 65 dni Szacowana data wolnych terminów: po 21 maja 2015
Szerokość geograficzna: 54°24' 47.83" N Długość geograficzna: 18°35' 31.55" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA CHORÓB NACZYŃ (duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Dermatologiczna - Gdańsk

[zobacz mapkę]

lekarz dermatolog

Adres: Jagiellońska 7 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)763 93 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 61 dni Szacowana data wolnych terminów: po 15 maja 2015
Szerokość geograficzna: 54°24' 47.83" N Długość geograficzna: 18°35' 31.55" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DERMATOLOGII I WENEROLOGII (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Dermatologiczna - Gdańsk

[zobacz mapkę]
Adres: Świętokrzyska 4 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)763 98 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 60 dni Szacowana data wolnych terminów: po 14 maja 2015
Szerokość geograficzna: 54°19' 33.37" N Długość geograficzna: 18°36' 24.01" W
 

Poradnia Diabetologiczna - Gdańsk

[zobacz mapkę]

lekarz diabetolog

Adres: Kołobrzeska 46 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)763 96 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 25 dni Szacowana data wolnych terminów: po 25 marca 2015
Szerokość geograficzna: 54°24' 18.35" N Długość geograficzna: 18°35' 58.96" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGII (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Diabetologiczna - Gdańsk

[zobacz mapkę]
Adres: Świętokrzyska 4 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)762 77 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 17 dni Szacowana data wolnych terminów: po 16 marca 2015
Szerokość geograficzna: 54°19' 33.37" N Długość geograficzna: 18°36' 24.01" W
 

Poradnia Gastroenterologiczna - Gdańsk

[zobacz mapkę]

lekarz gastrolog

Adres: Kilińskiego 34 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)763 95 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 39 dni Szacowana data wolnych terminów: po 13 kwietnia 2015
Szerokość geograficzna: 54°23' 10.41" N Długość geograficzna: 18°36' 18.39" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GASTROENTEROLOGII (średni kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W GASTROENTEROLOGII-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1050.001.02 (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Gdańsk

[zobacz mapkę]

lekarz ginekolog

Adres: Świętokrzyska 4 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)763 98 40 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 33 dni Szacowana data wolnych terminów: po 6 kwietnia 2015
Szerokość geograficzna: 54°19' 33.37" N Długość geograficzna: 18°36' 24.01" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII (bardzo duży kontrakt z NFZ) POBRANIE MATERIAŁU Z SZYJKI MACICY DO PRZESIEWOWEGO BADANIA CYTOLOGICZNEGO - ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02 (mały kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W POŁOŻNICTWIE I GINEKOLOGII -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02 (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Gdańsk

[zobacz mapkę]
Adres: Polanki 7 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)763 97 40 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 21 dni Szacowana data wolnych terminów: po 20 marca 2015
Szerokość geograficzna: 54°24' 25.2" N Długość geograficzna: 18°33' 37.45" W
 

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Gdańsk

[zobacz mapkę]
Adres: Kilińskiego 34 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)763 95 40 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 50 dni Szacowana data wolnych terminów: po 26 kwietnia 2015
Szerokość geograficzna: 54°23' 10.41" N Długość geograficzna: 18°36' 18.39" W
 

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Gdańsk

[zobacz mapkę]
Adres: Jagiellońska 7 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)763 93 40 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 35 dni Szacowana data wolnych terminów: po 8 kwietnia 2015
Szerokość geograficzna: 54°24' 47.83" N Długość geograficzna: 18°35' 31.55" W
 

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Gdańsk

[zobacz mapkę]
Adres: Gdyńska 1 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)763 92 40 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 20 dni Szacowana data wolnych terminów: po 19 marca 2015
Szerokość geograficzna: 54°25' 16.39" N Długość geograficzna: 18°34' 41.49" W
 

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Gdańsk

[zobacz mapkę]
Adres: Biwakowa 3 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)763 91 40 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 30 dni Szacowana data wolnych terminów: po 2 kwietnia 2015
Szerokość geograficzna: 54°25' 33.09" N Długość geograficzna: 18°28' 17.21" W
 

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Gdańsk

[zobacz mapkę]
Adres: Kołobrzeska 46 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)763 96 40 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 38 dni Szacowana data wolnych terminów: po 12 kwietnia 2015
Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2013-06-07) 6 dni
Szerokość geograficzna: 54°24' 18.35" N Długość geograficzna: 18°35' 58.96" W
 

Poradnia Ginekologiczno - Położnicza

[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Gdańsk

Adres: Otomińska 74 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)763 94 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 17 dni Szacowana data wolnych terminów: po 16 marca 2015
Szerokość geograficzna: 54°20' 4.17" N Długość geograficzna: 18°30' 9.09" W
 

Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc - Gdańsk

[zobacz mapkę]

lekarz pulmonolog

Adres: Gospody 7 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)763 92 90 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 48 dni Szacowana data wolnych terminów: po 24 kwietnia 2015
Szerokość geograficzna: 54°25' 21.41" N Długość geograficzna: 18°34' 49.4" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc - Gdańsk

[zobacz mapkę]
Adres: Świętokrzyska 4 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)763 98 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 46 dni Szacowana data wolnych terminów: po 21 kwietnia 2015
Szerokość geograficzna: 54°19' 33.37" N Długość geograficzna: 18°36' 24.01" W
 

Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc - Gdańsk

[zobacz mapkę]
Adres: Kilińskiego 34 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)763 95 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 54 dni Szacowana data wolnych terminów: po 1 maja 2015
Szerokość geograficzna: 54°23' 10.41" N Długość geograficzna: 18°36' 18.39" W
 

Poradnia Kardiologiczna - Gdańsk

[zobacz mapkę]

lekarz kardiolog

Adres: Polanki 7 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)763 97 00
Szerokość geograficzna: 54°24' 25.2" N Długość geograficzna: 18°33' 37.45" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Kardiologiczna - Gdańsk

[zobacz mapkę]
Adres: Świętokrzyska 4 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)763 98 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 79 dni Szacowana data wolnych terminów: po 8 czerwca 2015
Szerokość geograficzna: 54°19' 33.37" N Długość geograficzna: 18°36' 24.01" W
 

Poradnia Kardiologiczna - Gdańsk

[zobacz mapkę]
Adres: Kołobrzeska 46 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)763 96 00
Szerokość geograficzna: 54°24' 18.35" N Długość geograficzna: 18°35' 58.96" W
 

Poradnia Kardiologiczna - Gdańsk

[zobacz mapkę]
Adres: Gospody 7 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)763 92 90 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 89 dni Szacowana data wolnych terminów: po 21 czerwca 2015
Szerokość geograficzna: 54°25' 21.41" N Długość geograficzna: 18°34' 49.4" W
 

Poradnia Neurologiczna - Gdańsk

[zobacz mapkę]

lekarz neurolog

Adres: Biwakowa 3 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)763 91 00
Szerokość geograficzna: 54°25' 33.09" N Długość geograficzna: 18°28' 17.21" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Neurologiczna - Gdańsk

[zobacz mapkę]
Adres: Świętokrzyska 4 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)763 98 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 68 dni Szacowana data wolnych terminów: po 24 maja 2015
Szerokość geograficzna: 54°19' 33.37" N Długość geograficzna: 18°36' 24.01" W
 

Poradnia Neurologiczna - Gdańsk

[zobacz mapkę]
Adres: Kołobrzeska 46 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)763 96 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 58 dni Szacowana data wolnych terminów: po 6 maja 2015
Szerokość geograficzna: 54°24' 18.35" N Długość geograficzna: 18°35' 58.96" W
 

Poradnia Neurologiczna - Gdańsk

[zobacz mapkę]
Adres: Jagiellońska 7 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)763 93 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 55 dni Szacowana data wolnych terminów: po 2 maja 2015
Szerokość geograficzna: 54°24' 47.83" N Długość geograficzna: 18°35' 31.55" W
 

Poradnia Neurologiczna - Gdańsk

[zobacz mapkę]
Adres: Gdyńska 1 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)763 92 00
Szerokość geograficzna: 54°25' 16.39" N Długość geograficzna: 18°34' 41.49" W
 

Poradnia Neurologiczna - Gdańsk

[zobacz mapkę]
Adres: Polanki 7 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)763 97 00
Szerokość geograficzna: 54°24' 25.2" N Długość geograficzna: 18°33' 37.45" W
 

Poradnia Neurologiczna Dla Dzieci - Gdańsk

[zobacz mapkę]
Adres: Kołobrzeska 46 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)763 96 00
Szerokość geograficzna: 54°24' 18.35" N Długość geograficzna: 18°35' 58.96" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII DZIECIĘCEJ (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Neurologii Dziecięcej

[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna Dla Dzieci Gdańsk

Adres: Świętokrzyska 4 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)763 98 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 55 dni Szacowana data wolnych terminów: po 2 maja 2015
Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2014-10-09) 123 dni
Szerokość geograficzna: 54°19' 33.37" N Długość geograficzna: 18°36' 24.01" W
 

Poradnia Okulistyczna - Gdańsk

[zobacz mapkę]

lekarz okulista

Adres: Świętokrzyska 4 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)763 98 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 36 dni Szacowana data wolnych terminów: po 9 kwietnia 2015
Szerokość geograficzna: 54°19' 33.37" N Długość geograficzna: 18°36' 24.01" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI (duży kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W OKULISTYCE -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1600.001.02 (duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Okulistyczna - Gdańsk

[zobacz mapkę]
Adres: Kilińskiego 34 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)763 95 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 67 dni Szacowana data wolnych terminów: po 23 maja 2015
Szerokość geograficzna: 54°23' 10.41" N Długość geograficzna: 18°36' 18.39" W
 

Poradnia Okulistyczna - Gdańsk

[zobacz mapkę]
Adres: Jagiellońska 7 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)763 93 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 68 dni Szacowana data wolnych terminów: po 24 maja 2015
Szerokość geograficzna: 54°24' 47.83" N Długość geograficzna: 18°35' 31.55" W
 

Poradnia Otolaryngologiczna - Gdańsk

[zobacz mapkę]

lekarz laryngolog

Adres: Kilińskiego 34 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)763 95 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 38 dni Szacowana data wolnych terminów: po 12 kwietnia 2015
Szerokość geograficzna: 54°23' 10.41" N Długość geograficzna: 18°36' 18.39" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII (średni kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W OTOLARYNGOLOGII -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1610.001.02 (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Otolaryngologiczna - Gdańsk

[zobacz mapkę]
Adres: Jagiellońska 7 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)763 93 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 49 dni Szacowana data wolnych terminów: po 25 kwietnia 2015
Szerokość geograficzna: 54°24' 47.83" N Długość geograficzna: 18°35' 31.55" W
 

Poradnia Otolaryngologiczna - Gdańsk

[zobacz mapkę]
Adres: Świętokrzyska 4 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)763 98 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 44 dni Szacowana data wolnych terminów: po 19 kwietnia 2015
Szerokość geograficzna: 54°19' 33.37" N Długość geograficzna: 18°36' 24.01" W
 

Poradnia Preluksacji

[zobacz mapkę]

Poradnia Preluksacyjna Gdańsk

Adres: Kilińskiego 34 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)763 95 00
Szerokość geograficzna: 54°23' 10.41" N Długość geograficzna: 18°36' 18.39" W
 

Poradnia Preluksacyjna - Gdańsk

[zobacz mapkę]
Adres: Świętokrzyska 4 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)763 98 00
Szerokość geograficzna: 54°19' 33.37" N Długość geograficzna: 18°36' 24.01" W
 

Poradnia Reumatologiczna - Gdańsk

[zobacz mapkę]

lekarz reumatolog

Adres: Świętokrzyska 4 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)763 98 00
Szerokość geograficzna: 54°19' 33.37" N Długość geograficzna: 18°36' 24.01" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE REUMATOLOGII (duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Reumatologiczna - Gdańsk

[zobacz mapkę]
Adres: Gdyńska 1 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)763 92 00
Szerokość geograficzna: 54°25' 16.39" N Długość geograficzna: 18°34' 41.49" W
 

Poradnia Reumatologiczna - Gdańsk

[zobacz mapkę]
Adres: Jagiellońska 7 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)763 93 00
Szerokość geograficzna: 54°24' 47.83" N Długość geograficzna: 18°35' 31.55" W
 

Poradnia Reumatologiczna - Gdańsk

[zobacz mapkę]
Adres: Kołobrzeska 46 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)763 96 00
Szerokość geograficzna: 54°24' 18.35" N Długość geograficzna: 18°35' 58.96" W
 

Poradnia Reumatologiczna - Gdańsk

[zobacz mapkę]
Adres: Polanki 7 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)763 97 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 47 dni Szacowana data wolnych terminów: po 22 kwietnia 2015
Szerokość geograficzna: 54°24' 25.2" N Długość geograficzna: 18°33' 37.45" W
 

Poradnia Urologiczna - Gdańsk

[zobacz mapkę]

lekarz urolog

Adres: Świętokrzyska 4 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)763 98 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 60 dni Szacowana data wolnych terminów: po 14 maja 2015
Szerokość geograficzna: 54°19' 33.37" N Długość geograficzna: 18°36' 24.01" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII (poniżej średniej kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W UROLOGII -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1640.001.02 (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Urologiczna - Gdańsk

[zobacz mapkę]
Adres: Gdyńska 1 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)763 92 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 34 dni Szacowana data wolnych terminów: po 7 kwietnia 2015
Szerokość geograficzna: 54°25' 16.39" N Długość geograficzna: 18°34' 41.49" W
 

Poradnia Urologiczna - Gdańsk

[zobacz mapkę]
Adres: Kilińskiego 34 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)763 95 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 44 dni Szacowana data wolnych terminów: po 19 kwietnia 2015
Szerokość geograficzna: 54°23' 10.41" N Długość geograficzna: 18°36' 18.39" W
 

Pracownia Endoskopii - Gdańsk

[zobacz mapkę]

lekarz gastrolog

kolanoskopia

Adres: Kilińskiego 34 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)763 95 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 26 dni Szacowana data wolnych terminów: po 26 marca 2015
Szerokość geograficzna: 54°23' 10.41" N Długość geograficzna: 18°36' 18.39" W
BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - GASTROSKOPIA (bardzo duży kontrakt z NFZ) BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - KOLONOSKOPIA (bardzo duży kontrakt z NFZ)

Leczenie stomatologiczne

 

Poradnia Protetyki Stomatologicznej - Gdańsk

[zobacz mapkę]
Adres: Kołobrzeska 46 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)763 96 00
Szerokość geograficzna: 54°24' 18.35" N Długość geograficzna: 18°35' 58.96" W
 

Poradnia Stomatologiczna - Gdańsk

[zobacz mapkę]

stomatolog

Adres: Biwakowa 3 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)763 91 00
Szerokość geograficzna: 54°25' 33.09" N Długość geograficzna: 18°28' 17.21" W
ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Stomatologiczna - Gdańsk

[zobacz mapkę]
Adres: Polanki 7 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)763 97 00
Szerokość geograficzna: 54°24' 25.2" N Długość geograficzna: 18°33' 37.45" W
 

Poradnia Stomatologiczna - Gdańsk

[zobacz mapkę]
Adres: Jagiellońska 7 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)763 93 00
Szerokość geograficzna: 54°24' 47.83" N Długość geograficzna: 18°35' 31.55" W
 

Poradnia Stomatologiczna - Gdańsk

[zobacz mapkę]
Adres: Gdyńska 1 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)763 92 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 11 dni Szacowana data wolnych terminów: po 9 marca 2015 * W przypadku stomatologów długość kolejki może dotyczyć jedynie protetyki. Leczenie zachowawcze jest przeważnie wykonywane na bieżąco.
Szerokość geograficzna: 54°25' 16.39" N Długość geograficzna: 18°34' 41.49" W
 

Poradnia Stomatologiczna - Gdańsk

[zobacz mapkę]
Adres: Kilińskiego 34 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)763 95 00
Szerokość geograficzna: 54°23' 10.41" N Długość geograficzna: 18°36' 18.39" W
 

Poradnia Stomatologiczna - Gdańsk

[zobacz mapkę]
Adres: Kołobrzeska 46 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)763 96 00
Szerokość geograficzna: 54°24' 18.35" N Długość geograficzna: 18°35' 58.96" W
 

Poradnia Stomatologiczna - Gdańsk

[zobacz mapkę]
Adres: Świętokrzyska 4 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)763 98 00
Szerokość geograficzna: 54°19' 33.37" N Długość geograficzna: 18°36' 24.01" W
 

Poradnia Stomatologiczna- Szkoła Podstawowa Nr 81, 80-299 Gdańsk Ul. Prof. Siedleckiego 14

[zobacz mapkę]

Poradnia Stomatologiczna Gdańsk

Adres: Majewskich 26 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)558 70 31
Szerokość geograficzna: 54°24' 2.75" N Długość geograficzna: 18°36' 43.48" W
 

Poradnia Stomatologiczna - Szkoła Podstawowa Nr 46 80-387 Gdańsk, Ul. Arkońska 17

[zobacz mapkę]

Poradnia Stomatologiczna Gdańsk

Adres: Majewskich 26 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)553 27 23
Szerokość geograficzna: 54°24' 2.75" N Długość geograficzna: 18°36' 43.48" W

Podstawowa Opieka Zdrowotna

 

Poradnia Lekarza Rodzinnego - Gdańsk

lekarz rodzinny

położna, położnik