Nadmorskie Centrum Medyczne

  • NIP: 5842444154
  • Szerokość geograficzna: 54°24' 2.68" N
    Długość geograficzna: 18°36' 44.02" W
  • Dane teleadresowe firmy:
  • Majewskich 26
  • 80-457 Gdańsk

Opis placówki

Nadmorskie Centrum Medyczne jest to obiekt obsługjący pacjentów na terenie miasta Gdańsk. W ZOZ-ie wykonywane jest sześć świadczeń medycznych. Do wykonywanych usług należą: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(bardzo duży limit świadczeń), Leczenie szpitalne (mały limit świadczeń), Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (zbliżony do średniego limit świadczeń) oraz Rehabilitacja lecznicza (średni limit świadczeń), Leczenie stomatologiczne (bardzo duży limit świadczeń), Profilaktyczne programy zdrowotne (zbliżony do średniego limit świadczeń)
Szpital ma w posiadaniu dwa oddziały, w których hospitalizowani są chorzy. Do oddziałów szpitala należą Oddział Chirurgiczny Ogólny, Oddział Dzienny Psychiatryczny (Ogólny)W gabinecie stomatologicznym refundowany jest następujący zakres bezpłatnych usług dentystycznych w ramach świadczeń opłacanych na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia: Kontrolne badania stomatologiczne, zdjęcia zębów, chirurgiczne zaopatrywanie ran i pomoc doraźna w przypadku nagłego ostrego bólu zęba. Nadmorskie Centrum Medyczne ma gabinet lekarza rodzinnego a także umowę na świadczenia pielęgniarki i dziewiętnaście poradni specjalistycznych. Największymi poradniami są Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc, Poradnia Ginekologiczno-Położnicza a także Poradnia Okulistyczna.
Dla Pań jednostka świadczy pomoc położnej podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie opieki w przypadku chorób ginekologicznych, pomocy w okresie ciąży i porodu a także opieki nad kobietą w każdym okresie życia. Kontrakt jednostki dotycząca lekarza rodzinnego zawiera opiniowanie stanu zdrowia pacjenta, diagnozowania pacjentów jak również zlecanie badań diagnostycznych. Do zadań wykwalifikowanej pielęgniarki w poradni należy wykonywanie świadczeń leczniczych. Zawiera pełną opiekę pielęgniarską nad chorym. Obiekt posiada kontrakt na transport POZ. Ten rodzaj transportu przysługuję chorym w sytuacjach gdy gdy pojawia się uzasadniona potrzeba leczenia leczenia określonych chorób i by zachowć ciągłości procesu leczenia. Jednostce zakontraktowano również świadczenia nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej W przedsiębiorstwie opieki zdrowotnej. Są to usługi w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia stanu zdrowia. Pomoc ta udzielana jest od Poniedziałku do Piatku od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godzi. 8.00 do 8.00 dnia następnego. W ramach pomocy zapewniana jest niezbędna pomoc medyczna, ciągłość leczenia, a także orzekania i opiniowanie stanu zdrowia w uzasadnionych przypadkach. W zakładzie możliwe jest również zrobienie następujących badań: Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Gastroskopia, Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Kolonoskopia
Rejestracja ze skierowaniem od lekarza rodzinnego pracuje poniedziałek - piątek w godzinach pracy rejestracji. W celu rejestracji do specjalisty niezbędne są: dokument toższamości, skierowanie do gabinetu specjalistycznego od lekarza posiadającego umowę z NFZ, dowód potwierdzający ubezpieczenie.

Rehabilitacja lecznicza

[zobacz mapkę]

Dział (Pracownia) Fizjoterapii - Gdańsk

  • Adres: Kołobrzeska 46
    Miasto: Gdańsk
  • Tel. (058)763 96 50
  • Szerokość geograficzna: 54°24' 18.35" N Długość geograficzna: 18°35' 58.96" W
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 89 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 25 marca 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Dział (Pracownia) Fizjoterapii - Gdańsk

  • Adres: Jagiellońska 7
    Miasto: Gdańsk
  • Tel. (058)763 93 50
  • Szerokość geograficzna: 54°24' 47.83" N Długość geograficzna: 18°35' 31.55" W
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 68 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 26 lutego 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Dział (Pracownia) Fizjoterapii - Gdańsk

  • Adres: Świętokrzyska 4
    Miasto: Gdańsk
  • Tel. (058)763 98 50
  • Szerokość geograficzna: 54°19' 33.37" N Długość geograficzna: 18°36' 24.01" W
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 115 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 9 maja 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Dzienny Ośrodek Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Gdańsk

  • Adres: Kołobrzeska 46
    Miasto: Gdańsk
  • Tel. (058)763 96 50
  • Szerokość geograficzna: 54°24' 18.35" N Długość geograficzna: 18°35' 58.96" W
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 30 listopada 2015

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Dzienny Ośrodek Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Gdańsk

  • Adres: Biwakowa 3
    Miasto: Gdańsk
  • Tel. (058)763 91 50
  • Szerokość geograficzna: 54°25' 33.09" N Długość geograficzna: 18°28' 17.21" W
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 13 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 14 grudnia 2015

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej - Gdańsk

  • Adres: Gospody 7
    Miasto: Gdańsk
  • Tel. (058)763 92 90
  • Szerokość geograficzna: 54°25' 21.41" N Długość geograficzna: 18°34' 49.4" W
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 29 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 1 stycznia 2016

[zobacz mapkę]

Poradnia Rehabilitacyjna - Gdańsk

  • Adres: Jagiellońska 7
    Miasto: Gdańsk
  • Tel. (058)763 93 50
  • Szerokość geograficzna: 54°24' 47.83" N Długość geograficzna: 18°35' 31.55" W
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 149 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 26 czerwca 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Rehabilitacyjna - Gdańsk

  • Adres: Biwakowa 3
    Miasto: Gdańsk
  • Tel. (058)763 91 50
  • Szerokość geograficzna: 54°25' 33.09" N Długość geograficzna: 18°28' 17.21" W
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 81 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 14 marca 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Rehabilitacyjna - Gdańsk

  • Adres: Kołobrzeska 46
    Miasto: Gdańsk
  • Tel. (058)763 96 50
  • Szerokość geograficzna: 54°24' 18.35" N Długość geograficzna: 18°35' 58.96" W
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 121 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 17 maja 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Rehabilitacyjna - Gdańsk

  • Adres: Świętokrzyska 4
    Miasto: Gdańsk
  • Tel. (058)763 98 50
  • Szerokość geograficzna: 54°19' 33.37" N Długość geograficzna: 18°36' 24.01" W
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 102 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 21 kwietnia 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pracownia Fizjoterapii

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Gdańsk

  • Adres: Biwakowa 3
    Miasto: Gdańsk
  • Tel. (058)763 91 50
  • Szerokość geograficzna: 54°25' 33.09" N Długość geograficzna: 18°28' 17.21" W
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 91 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 5 kwietnia 2016

[zobacz inne poradnie]

Leczenie szpitalne

[zobacz mapkę]

Oddział/zespół Chirurgii Jednego Dnia - Gdańsk

  • Adres: Polanki 7
    Miasto: Gdańsk
  • Tel. (058)763 97 67
  • Szerokość geograficzna: 54°24' 25.2" N Długość geograficzna: 18°33' 37.45" W
[zobacz mapkę]

Oddział Leczenia Jednego Dnia - Gdańsk

  • Adres: Polanki 7
    Miasto: Gdańsk
  • Tel. (058)763 97 67
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 52 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 31 stycznia 2016

Leczenie psychiatryczne

[zobacz mapkę]

Oddział Dzienny Psychiatryczny (Ogólny) - Gdańsk

  • Adres: Gdyńska 1
    Miasto: Gdańsk
  • Tel. (058)763 92 77
  • Szerokość geograficzna: 54°25' 16.39" N Długość geograficzna: 18°34' 41.49" W
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 30 listopada 2015

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Zdrowia Psychicznego - Gdańsk

  • Adres: Kołobrzeska 46
    Miasto: Gdańsk
  • Tel. (058)763 96 77
  • Szerokość geograficzna: 54°24' 18.35" N Długość geograficzna: 18°35' 58.96" W
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: 73 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 4 marca 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Zdrowia Psychicznego - Gdańsk

  • Adres: Gdyńska 1
    Miasto: Gdańsk
  • Tel. (058)763 92 77
  • Szerokość geograficzna: 54°25' 16.39" N Długość geograficzna: 18°34' 41.49" W
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: 60 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 16 lutego 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Zdrowia Psychicznego - Gdańsk

  • Adres: Świętokrzyska 4
    Miasto: Gdańsk
  • Tel. (058)763 98 77
  • Szerokość geograficzna: 54°19' 33.37" N Długość geograficzna: 18°36' 24.01" W
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: 62 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 19 lutego 2016

[zobacz inne poradnie]

Poradnie specjalistyczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Alergologiczna - Gdańsk

  • Adres: Gospody 7
    Miasto: Gdańsk
  • Tel. (058)763 92 90
  • Szerokość geograficzna: 54°25' 21.41" N Długość geograficzna: 18°34' 49.4" W
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 66 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 24 lutego 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Alergologiczna - Gdańsk

  • Adres: Świętokrzyska 4
    Miasto: Gdańsk
  • Tel. (058)763 98 00
  • Szerokość geograficzna: 54°19' 33.37" N Długość geograficzna: 18°36' 24.01" W
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 68 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 26 lutego 2016

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2013-06-20) 3 dni

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Gdańsk

  • Adres: Polanki 7
    Miasto: Gdańsk
  • Tel. (058)763 97 00
  • Szerokość geograficzna: 54°24' 25.2" N Długość geograficzna: 18°33' 37.45" W
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 7 grudnia 2015

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Gdańsk

  • Adres: Kilińskiego 34
    Miasto: Gdańsk
  • Tel. (058)763 95 00
  • Szerokość geograficzna: 54°23' 10.41" N Długość geograficzna: 18°36' 18.39" W
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 7 grudnia 2015

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Gdańsk

  • Adres: Jagiellońska 7
    Miasto: Gdańsk
  • Tel. (058)763 93 00
  • Szerokość geograficzna: 54°24' 47.83" N Długość geograficzna: 18°35' 31.55" W
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 13 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 14 grudnia 2015

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Gdańsk

  • Adres: Biwakowa 3
    Miasto: Gdańsk
  • Tel. (058)763 91 00
  • Szerokość geograficzna: 54°25' 33.09" N Długość geograficzna: 18°28' 17.21" W
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 7 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 8 grudnia 2015

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Gdańsk

  • Adres: Otomińska 74
    Miasto: Gdańsk
  • Tel. (058)763 94 00
  • Szerokość geograficzna: 54°20' 4.17" N Długość geograficzna: 18°30' 9.09" W
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 9 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 10 grudnia 2015

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Gdańsk

  • Adres: Świętokrzyska 4
    Miasto: Gdańsk
  • Tel. (058)763 98 00
  • Szerokość geograficzna: 54°19' 33.37" N Długość geograficzna: 18°36' 24.01" W
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 7 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 8 grudnia 2015

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej Dla Dzieci - Gdańsk

  • Adres: Jagiellońska 7
    Miasto: Gdańsk
  • Tel. (058)763 93 00
  • Szerokość geograficzna: 54°24' 47.83" N Długość geograficzna: 18°35' 31.55" W
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 12 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 13 grudnia 2015

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej Dla Dzieci - Gdańsk

  • Adres: Świętokrzyska 4
    Miasto: Gdańsk
  • Tel. (058)763 98 00
  • Szerokość geograficzna: 54°19' 33.37" N Długość geograficzna: 18°36' 24.01" W
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 7 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 8 grudnia 2015

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Gdańsk

  • Adres: Jagiellońska 7
    Miasto: Gdańsk
  • Tel. (058)763 93 00
  • Szerokość geograficzna: 54°24' 47.83" N Długość geograficzna: 18°35' 31.55" W
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Gdańsk

  • Adres: Kilińskiego 34
    Miasto: Gdańsk
  • Tel. (058)763 95 00
  • Szerokość geograficzna: 54°23' 10.41" N Długość geograficzna: 18°36' 18.39" W
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Gdańsk

  • Adres: Świętokrzyska 4
    Miasto: Gdańsk
  • Tel. (058)763 98 00
  • Szerokość geograficzna: 54°19' 33.37" N Długość geograficzna: 18°36' 24.01" W
[zobacz mapkę]

Poradnia Chorób Naczyń - Gdańsk

  • Adres: Jagiellońska 7
    Miasto: Gdańsk
  • Tel. (058)763 93 00
  • Szerokość geograficzna: 54°24' 47.83" N Długość geograficzna: 18°35' 31.55" W
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 118 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 13 maja 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Dermatologiczna - Gdańsk

  • Adres: Świętokrzyska 4
    Miasto: Gdańsk
  • Tel. (058)763 98 00
  • Szerokość geograficzna: 54°19' 33.37" N Długość geograficzna: 18°36' 24.01" W
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 80 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 13 marca 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Dermatologiczna - Gdańsk

  • Adres: Jagiellońska 7
    Miasto: Gdańsk
  • Tel. (058)763 93 00
  • Szerokość geograficzna: 54°24' 47.83" N Długość geograficzna: 18°35' 31.55" W
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 93 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 8 kwietnia 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Diabetologiczna - Gdańsk

  • Adres: Świętokrzyska 4
    Miasto: Gdańsk
  • Tel. (058)763 98 00
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 12 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 13 grudnia 2015

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Diabetologiczna - Gdańsk

  • Adres: Kołobrzeska 46
    Miasto: Gdańsk
  • Tel. (058)763 96 00
  • Szerokość geograficzna: 54°24' 18.35" N Długość geograficzna: 18°35' 58.96" W
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 50 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 29 stycznia 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Gastroenterologiczna - Gdańsk

  • Adres: Kilińskiego 34
    Miasto: Gdańsk
  • Tel. (058)763 95 00
  • Szerokość geograficzna: 54°23' 10.41" N Długość geograficzna: 18°36' 18.39" W
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 125 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 23 maja 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Gdańsk

  • Adres: Gdyńska 1
    Miasto: Gdańsk
  • Tel. (058)763 92 40
  • Szerokość geograficzna: 54°25' 16.39" N Długość geograficzna: 18°34' 41.49" W
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: 15 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 17 grudnia 2015

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Gdańsk

  • Adres: Polanki 7
    Miasto: Gdańsk
  • Tel. (058)763 97 40
  • Szerokość geograficzna: 54°24' 25.2" N Długość geograficzna: 18°33' 37.45" W
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: 27 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 30 grudnia 2015

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Gdańsk

  • Adres: Biwakowa 3
    Miasto: Gdańsk
  • Tel. (058)763 91 40
  • Szerokość geograficzna: 54°25' 33.09" N Długość geograficzna: 18°28' 17.21" W
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: 16 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 18 grudnia 2015

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Gdańsk

  • Adres: Świętokrzyska 4
    Miasto: Gdańsk
  • Tel. (058)763 98 40
  • Szerokość geograficzna: 54°19' 33.37" N Długość geograficzna: 18°36' 24.01" W
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: 19 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 21 grudnia 2015

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Gdańsk

  • Adres: Kilińskiego 34
    Miasto: Gdańsk
  • Tel. (058)763 95 40
  • Szerokość geograficzna: 54°23' 10.41" N Długość geograficzna: 18°36' 18.39" W
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: 48 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 27 stycznia 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Gdańsk

  • Adres: Kołobrzeska 46
    Miasto: Gdańsk
  • Tel. (058)763 96 40
  • Szerokość geograficzna: 54°24' 18.35" N Długość geograficzna: 18°35' 58.96" W
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: 44 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 22 stycznia 2016

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2013-06-07) 6 dni

[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Gdańsk

  • Adres: Jagiellońska 7
    Miasto: Gdańsk
  • Tel. (058)763 93 40
  • Szerokość geograficzna: 54°24' 47.83" N Długość geograficzna: 18°35' 31.55" W
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: 67 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 25 lutego 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno - Położnicza

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Gdańsk

  • Adres: Otomińska 74
    Miasto: Gdańsk
  • Tel. (058)763 94 00
  • Szerokość geograficzna: 54°20' 4.17" N Długość geograficzna: 18°30' 9.09" W
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 7 grudnia 2015

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc - Gdańsk

  • Adres: Kilińskiego 34
    Miasto: Gdańsk
  • Tel. (058)763 95 00
  • Szerokość geograficzna: 54°23' 10.41" N Długość geograficzna: 18°36' 18.39" W
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 73 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 4 marca 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc - Gdańsk

  • Adres: Świętokrzyska 4
    Miasto: Gdańsk
  • Tel. (058)763 98 00
  • Szerokość geograficzna: 54°19' 33.37" N Długość geograficzna: 18°36' 24.01" W
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 78 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 10 marca 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc - Gdańsk

  • Adres: Gospody 7
    Miasto: Gdańsk
  • Tel. (058)763 92 90
  • Szerokość geograficzna: 54°25' 21.41" N Długość geograficzna: 18°34' 49.4" W
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 74 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 5 marca 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiologiczna - Gdańsk

  • Adres: Kołobrzeska 46
    Miasto: Gdańsk
  • Tel. (058)763 96 00
  • Szerokość geograficzna: 54°24' 18.35" N Długość geograficzna: 18°35' 58.96" W
[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiologiczna - Gdańsk

  • Adres: Gospody 7
    Miasto: Gdańsk
  • Tel. (058)763 92 90
  • Szerokość geograficzna: 54°25' 21.41" N Długość geograficzna: 18°34' 49.4" W
[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiologiczna - Gdańsk

  • Adres: Polanki 7
    Miasto: Gdańsk
  • Tel. (058)763 97 00
  • Szerokość geograficzna: 54°24' 25.2" N Długość geograficzna: 18°33' 37.45" W
[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiologiczna - Gdańsk

  • Adres: Świętokrzyska 4
    Miasto: Gdańsk
  • Tel. (058)763 98 00
  • Szerokość geograficzna: 54°19' 33.37" N Długość geograficzna: 18°36' 24.01" W
[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna - Gdańsk

  • Adres: Świętokrzyska 4
    Miasto: Gdańsk
  • Tel. (058)763 98 00
  • Szerokość geograficzna: 54°19' 33.37" N Długość geograficzna: 18°36' 24.01" W
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 78 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 10 marca 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna - Gdańsk

  • Adres: Gdyńska 1
    Miasto: Gdańsk
  • Tel. (058)763 92 00
  • Szerokość geograficzna: 54°25' 16.39" N Długość geograficzna: 18°34' 41.49" W
[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna - Gdańsk

  • Adres: Biwakowa 3
    Miasto: Gdańsk
  • Tel. (058)763 91 00
  • Szerokość geograficzna: 54°25' 33.09" N Długość geograficzna: 18°28' 17.21" W
[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna - Gdańsk

  • Adres: Kołobrzeska 46
    Miasto: Gdańsk
  • Tel. (058)763 96 00
  • Szerokość geograficzna: 54°24' 18.35" N Długość geograficzna: 18°35' 58.96" W
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 78 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 10 marca 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna - Gdańsk

  • Adres: Polanki 7
    Miasto: Gdańsk
  • Tel. (058)763 97 00
  • Szerokość geograficzna: 54°24' 25.2" N Długość geograficzna: 18°33' 37.45" W
[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna - Gdańsk

  • Adres: Jagiellońska 7
    Miasto: Gdańsk
  • Tel. (058)763 93 00
  • Szerokość geograficzna: 54°24' 47.83" N Długość geograficzna: 18°35' 31.55" W
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 69 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 28 lutego 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna Dla Dzieci - Gdańsk

  • Adres: Kołobrzeska 46
    Miasto: Gdańsk
  • Tel. (058)763 96 00
  • Szerokość geograficzna: 54°24' 18.35" N Długość geograficzna: 18°35' 58.96" W
[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologii Dziecięcej

Poradnia Neurologiczna Dla Dzieci Gdańsk

  • Adres: Świętokrzyska 4
    Miasto: Gdańsk
  • Tel. (058)763 98 00
  • Szerokość geograficzna: 54°19' 33.37" N Długość geograficzna: 18°36' 24.01" W
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 48 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 27 stycznia 2016

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2014-10-09) 123 dni

[zobacz mapkę]

Poradnia Okulistyczna - Gdańsk

  • Adres: Świętokrzyska 4
    Miasto: Gdańsk
  • Tel. (058)763 98 00
  • Szerokość geograficzna: 54°19' 33.37" N Długość geograficzna: 18°36' 24.01" W
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 109 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 1 maja 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Okulistyczna - Gdańsk

  • Adres: Jagiellońska 7
    Miasto: Gdańsk
  • Tel. (058)763 93 00
  • Szerokość geograficzna: 54°24' 47.83" N Długość geograficzna: 18°35' 31.55" W
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 98 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 15 kwietnia 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Okulistyczna - Gdańsk

  • Adres: Kilińskiego 34
    Miasto: Gdańsk
  • Tel. (058)763 95 00
  • Szerokość geograficzna: 54°23' 10.41" N Długość geograficzna: 18°36' 18.39" W
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 142 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 16 czerwca 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Otolaryngologiczna - Gdańsk

  • Adres: Świętokrzyska 4
    Miasto: Gdańsk
  • Tel. (058)763 98 00
  • Szerokość geograficzna: 54°19' 33.37" N Długość geograficzna: 18°36' 24.01" W
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: 41 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 18 stycznia 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Otolaryngologiczna - Gdańsk

  • Adres: Jagiellońska 7
    Miasto: Gdańsk
  • Tel. (058)763 93 00
  • Szerokość geograficzna: 54°24' 47.83" N Długość geograficzna: 18°35' 31.55" W
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: 52 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 31 stycznia 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Otolaryngologiczna - Gdańsk

  • Adres: Kilińskiego 34
    Miasto: Gdańsk
  • Tel. (058)763 95 00
  • Szerokość geograficzna: 54°23' 10.41" N Długość geograficzna: 18°36' 18.39" W
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: 56 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 5 lutego 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Preluksacji

Poradnia Preluksacyjna Gdańsk

  • Adres: Kilińskiego 34
    Miasto: Gdańsk
  • Tel. (058)763 95 00
  • Szerokość geograficzna: 54°23' 10.41" N Długość geograficzna: 18°36' 18.39" W
[zobacz mapkę]

Poradnia Preluksacyjna - Gdańsk

  • Adres: Świętokrzyska 4
    Miasto: Gdańsk
  • Tel. (058)763 98 00
  • Szerokość geograficzna: 54°19' 33.37" N Długość geograficzna: 18°36' 24.01" W
[zobacz mapkę]

Poradnia Reumatologiczna - Gdańsk

  • Adres: Gdyńska 1
    Miasto: Gdańsk
  • Tel. (058)763 92 00
  • Szerokość geograficzna: 54°25' 16.39" N Długość geograficzna: 18°34' 41.49" W
[zobacz mapkę]

Poradnia Reumatologiczna - Gdańsk

  • Adres: Kołobrzeska 46
    Miasto: Gdańsk
  • Tel. (058)763 96 00
  • Szerokość geograficzna: 54°24' 18.35" N Długość geograficzna: 18°35' 58.96" W
[zobacz mapkę]

Poradnia Reumatologiczna - Gdańsk

  • Adres: Polanki 7
    Miasto: Gdańsk
  • Tel. (058)763 97 00
  • Szerokość geograficzna: 54°24' 25.2" N Długość geograficzna: 18°33' 37.45" W
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 94 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 10 kwietnia 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Reumatologiczna - Gdańsk

  • Adres: Świętokrzyska 4
    Miasto: Gdańsk
  • Tel. (058)763 98 00
  • Szerokość geograficzna: 54°19' 33.37" N Długość geograficzna: 18°36' 24.01" W
[zobacz mapkę]

Poradnia Reumatologiczna - Gdańsk

  • Adres: Jagiellońska 7
    Miasto: Gdańsk
  • Tel. (058)763 93 00
  • Szerokość geograficzna: 54°24' 47.83" N Długość geograficzna: 18°35' 31.55" W
[zobacz mapkę]

Poradnia Urologiczna - Gdańsk

  • Adres: Świętokrzyska 4
    Miasto: Gdańsk
  • Tel. (058)763 98 00
  • Szerokość geograficzna: 54°19' 33.37" N Długość geograficzna: 18°36' 24.01" W
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 54 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 3 lutego 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Urologiczna - Gdańsk

  • Adres: Gdyńska 1
    Miasto: Gdańsk
  • Tel. (058)763 92 00
  • Szerokość geograficzna: 54°25' 16.39" N Długość geograficzna: 18°34' 41.49" W
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 57 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 6 lutego 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Urologiczna - Gdańsk

  • Adres: Kilińskiego 34
    Miasto: Gdańsk
  • Tel. (058)763 95 00
  • Szerokość geograficzna: 54°23' 10.41" N Długość geograficzna: 18°36' 18.39" W
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 61 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 17 lutego 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pracownia Endoskopii - Gdańsk

  • Adres: Kilińskiego 34
    Miasto: Gdańsk
  • Tel. (058)763 95 00
  • Szerokość geograficzna: 54°23' 10.41" N Długość geograficzna: 18°36' 18.39" W
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 36 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 12 stycznia 2016

[zobacz inne poradnie]

Leczenie stomatologiczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Protetyki Stomatologicznej - Gdańsk

  • Adres: Kołobrzeska 46
    Miasto: Gdańsk
  • Tel. (058)763 96 00
  • Szerokość geograficzna: 54°24' 18.35" N Długość geograficzna: 18°35' 58.96" W
[zobacz mapkę]

Poradnia Stomatologiczna - Gdańsk

  • Adres: Kilińskiego 34
    Miasto: Gdańsk
  • Tel. (058)763 95 00
  • Szerokość geograficzna: 54°23' 10.41" N Długość geograficzna: 18°36' 18.39" W
[zobacz mapkę]

Poradnia Stomatologiczna - Gdańsk

  • Adres: Biwakowa 3
    Miasto: Gdańsk
  • Tel. (058)763 91 00
  • Szerokość geograficzna: 54°25' 33.09" N Długość geograficzna: 18°28' 17.21" W
[zobacz mapkę]

Poradnia Stomatologiczna - Gdańsk

  • Adres: Jagiellońska 7
    Miasto: Gdańsk
  • Tel. (058)763 93 00
  • Szerokość geograficzna: 54°24' 47.83" N Długość geograficzna: 18°35' 31.55" W
[zobacz mapkę]

Poradnia Stomatologiczna - Gdańsk

  • Adres: Świętokrzyska 4
    Miasto: Gdańsk
  • Tel. (058)763 98 00
  • Szerokość geograficzna: 54°19' 33.37" N Długość geograficzna: 18°36' 24.01" W
[zobacz mapkę]

Poradnia Stomatologiczna - Gdańsk

  • Adres: Gdyńska 1
    Miasto: Gdańsk
  • Tel. (058)763 92 00
  • Szerokość geograficzna: 54°25' 16.39" N Długość geograficzna: 18°34' 41.49" W
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 7 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 8 grudnia 2015

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Stomatologiczna - Gdańsk

  • Adres: Kołobrzeska 46
    Miasto: Gdańsk
  • Tel. (058)763 96 00
  • Szerokość geograficzna: 54°24' 18.35" N Długość geograficzna: 18°35' 58.96" W
[zobacz mapkę]

Poradnia Stomatologiczna - Gdańsk

  • Adres: Polanki 7
    Miasto: Gdańsk
  • Tel. (058)763 97 00
  • Szerokość geograficzna: 54°24' 25.2" N Długość geograficzna: 18°33' 37.45" W
[zobacz mapkę]

Poradnia Stomatologiczna- Szkoła Podstawowa Nr 81, 80-299 Gdańsk Ul. Prof. Siedleckiego 14

Poradnia Stomatologiczna Gdańsk

  • Adres: Majewskich 26
    Miasto: Gdańsk
  • Tel. (058)558 70 31
  • Szerokość geograficzna: 54°24' 2.75" N Długość geograficzna: 18°36' 43.48" W
[zobacz mapkę]

Poradnia Stomatologiczna - Szkoła Podstawowa Nr 46 80-387 Gdańsk, Ul. Arkońska 17

Poradnia Stomatologiczna Gdańsk

  • Adres: Majewskich 26
    Miasto: Gdańsk
  • Tel. (058)553 27 23
  • Szerokość geograficzna: 54°24' 2.75" N Długość geograficzna: 18°36' 43.48" W

Sprawdź kolejki do specjalistów

 

Lokalizacja

Podaj informację o kolejce