Centrum Zdrowia Tuchów Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

 • NIP: 8733135562
 • Szerokość geograficzna: 49°53' 36.16" N
  Długość geograficzna: 21°3' 39.57" E
 • Dane teleadresowe firmy:
 • Szpitalna 1
 • 33-170 Tuchów

Opis placówki

Centrum Zdrowia Tuchów - Szpital to obiekt zaopatrujący pacjentów na obszarze miasta Tuchów. W firmie wykonywane jest sześć świadczeń medycznych. Kontrakt obejmuje następujące usługi medyczne: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(bardzo duży limit świadczeń), Leczenie szpitalne (średni limit świadczeń), Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (zbliżony do średniego limit świadczeń) i Rehabilitacja lecznicza (średni limit świadczeń), Leczenie stomatologiczne (bardzo duży limit świadczeń), Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze (mały limit świadczeń)
Szpital posiada osiem oddziałów, w których hospitalizowani są pacjenci. Do największych oddziałów szpitalnych należą Oddział Neonatologiczny, Oddział Chirurgiczny Ogólny jak również Oddział Chirurgii Naczyniowej.
W gabinecie dentystycznym dostępny jest kompleksowy zakres darmowych usług dentystycznych w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia: Kontrolne badanie dentystyczne, znieczulenie pacjentów, leczenie zmian na błonie śluzowej w jamie ustnej i pomoc doraźna podczas krwawienia w obrębie jamy ustnej. Centrum Zdrowia Tuchów - Szpital ma poradnię lekarza rodzinnego i także umowę na świadczenia pielęgniarki POZ a także dwadzieścia osiem gabinetów specjalistycznych. Największe poradnie to Poradnia Reumatologiczna, Poradnia Otolaryngologiczna i Poradnia Kardiologiczna.
Dla Mam zakontraktowano opiekę wykwalifikowanej położnej w zakresie opieki w przypadku chorób ginekologicznych, opieki podczas ciąży oraz opieki nad kobietą w każdym okresie życia. Kontrakt instytucji obejmująca następujące usługi lekarza POZ zawiera opiniowanie stanu zdrowia pacjenta, koordynowania postępowania diagnostycznego chorych a także zlecanie badań diagnostycznych. Do zakresu zadań pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w przychodni należy wykonywanie świadczeń diagnostycznych. Obejmuje to kompleksową opiekę nad chorym. Firma posiada kontrakt na transport sanitarny w POZ. Ten rodzaj transportu przysługuję pacjenton w przypadkach gdy gdy zachodzi konieczność leczenia leczenia wybranych schorzeń i by zachowć ciągłości leczenia. Jednostce zakontraktowano także usługi nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej W przedsiębiorstwie opieki zdrowotnej. Są to usługi w przypadku nagłego pogorszenia stanu medycznego stanu medycznego. Pomoc ta udzielana jest od Poniedziałku do Piatku od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godzi. 8.00 do 8.00 dnia następnego. W ramach pomocy zapewniana jest niezbędna pomoc medyczna, ciągłość leczenia, a także orzekania i opiniowanie stanu zdrowia w uzasadnionych przypadkach. W firmie możliwe jest też przeprowadzenie wielu badań diagnostycznych: Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Gastroskopia oraz Badania Tomografii Komputerowej (Tk).
Rejestracja telefoniczna czynna od poniedziałku do piątku w czasie pracy poradni. Aby zarejetrować się do gabinetu specjalistycznego wymagane są: dokument toższamości, skierowanie na wizytę specjalistyczną od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (posiadającego umowę z NFZ), dokument ubezpieczeniowy.

Leczenie szpitalne

[zobacz mapkę]

Oddział Chorób Wewnętrznych - Tuchów

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Tuchów
 • Tel. (014)653 52 42
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 30 lipca 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Ginekologiczno-Położniczy - Tuchów

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Tuchów
 • Tel. (014)653 51 14

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Neonatologiczny - Tuchów

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Tuchów
 • Tel. (014)653 51 21

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Neonatologiczny W Dąbrowie Tarnowskiej

Oddział Neonatologiczny Dąbrowa Tarnowska

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Dąbrowa Tarnowska
 • Tel. +48 146 443 215
 • Szerokość geograficzna: 50°10' 37.22" N Długość geograficzna: 20°58' 40.07" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Zespół Chirurgii Jednego Dnia

Oddział Leczenia Jednego Dnia Tuchów

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Tuchów
 • Tel. (014)653 52 60
 • Szerokość geograficzna: 49°53' 36.16" N Długość geograficzna: 21°3' 39.57" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: 185 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 13 kwietnia 2018

Leczenie psychiatryczne

[zobacz mapkę]

Oddział Psychiatrii Dziennej

Oddział Dzienny Psychiatryczny (Ogólny) Tuchów

 • Adres: Kolejowa 8B
  Miasto: Tuchów
 • Tel. +48 14 653 52 49
 • Szerokość geograficzna: 49°53' 34.62" N Długość geograficzna: 21°3' 15.99" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: 63 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 21 sierpnia 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Leczenia Uzależnień - Tuchów

 • Adres: Kolejowa 8B
  Miasto: Tuchów
 • Tel. +48 14 653 52 95
 • Szerokość geograficzna: 49°53' 34.62" N Długość geograficzna: 21°3' 15.99" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu maju: 11 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 26 lipca 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Psychologiczna - Tuchów

 • Adres: Kolejowa 8B
  Miasto: Tuchów
 • Tel. (014)653 52 49
 • Szerokość geograficzna: 49°53' 34.62" N Długość geograficzna: 21°3' 15.99" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: 30 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 16 września 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Terapii Uzależnienia Od Alkoholu I Współuzależnienia - Tuchów

 • Adres: Kolejowa 8B
  Miasto: Tuchów
 • Tel. +48 14 653 52 49
 • Szerokość geograficzna: 49°53' 34.62" N Długość geograficzna: 21°3' 15.99" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2017, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Zdrowia Psychicznego - Tuchów

 • Adres: Kolejowa 8B
  Miasto: Tuchów
 • Tel. (014)653 52 49
 • Szerokość geograficzna: 49°53' 34.62" N Długość geograficzna: 21°3' 15.99" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 47 dni.

[zobacz mapkę]

Zespół Leczenia Środowiskowego (Domowego) - Tuchów

 • Adres: Kolejowa 8B
  Miasto: Tuchów
 • Tel. +48 14 653 52 49
 • Szerokość geograficzna: 49°53' 34.62" N Długość geograficzna: 21°3' 15.99" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 20 lipca 2017

[zobacz inne poradnie]

Rehabilitacja lecznicza

[zobacz mapkę]

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej - Wierzchosławice

 • Adres: 39B
  Miasto: Wierzchosławice
 • Tel. +48 146 522 961
 • Szerokość geograficzna: 50°0' 49.94" N Długość geograficzna: 20°51' 46.81" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: 167 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 24 grudnia 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Rehabilitacyjna - Tuchów

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Tuchów
 • Tel. (014)653 52 95
 • Szerokość geograficzna: 49°53' 36.16" N Długość geograficzna: 21°3' 39.57" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: 124 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 4 marca 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pracownia Rehabilitacyjna W Szerzynach

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Szerzyny

 • Adres: 26
  Miasto: Szerzyny
 • Tel. (014)651 73 94
 • Szerokość geograficzna: 49°48' 30.16" N Długość geograficzna: 21°14' 23.67" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: 120 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 14 stycznia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pracownia Rehabilitacyjna W Tuchowie

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Tuchów

 • Adres: Mickiewicza 36
  Miasto: Tuchów
 • Tel. (014)652 55 03
 • Szerokość geograficzna: 49°53' 26.49" N Długość geograficzna: 21°3' 9.06" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: 205 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 6 kwietnia 2018

[zobacz inne poradnie]

Opieka długoterminowa

[zobacz mapkę]

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa - Tuchów

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Tuchów
 • Tel. (014)653 51 01
 • Szerokość geograficzna: 49°53' 36.16" N Długość geograficzna: 21°3' 39.57" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 2.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

Poradnie specjalistyczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Alergologiczna - Tuchów

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Tuchów
 • Tel. (014)653 52 95
 • Szerokość geograficzna: 49°53' 36.16" N Długość geograficzna: 21°3' 39.57" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: 381 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 18 lipca 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Naczyniowej - Tuchów

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Tuchów
 • Tel. (014)653 52 95
 • Szerokość geograficzna: 49°53' 36.16" N Długość geograficzna: 21°3' 39.57" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lipcu: 341 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 9 listopada 2018

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Tuchów

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Tuchów
 • Tel. (014)653 52 95
 • Szerokość geograficzna: 49°53' 36.16" N Długość geograficzna: 21°3' 39.57" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lipcu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 23 lipca 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej Dla Dzieci - Tuchów

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Tuchów
 • Tel. (014)653 52 02
 • Szerokość geograficzna: 49°53' 36.16" N Długość geograficzna: 21°3' 39.57" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lipcu: 31 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 6 sierpnia 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Onkologicznej - Tuchów

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Tuchów
 • Tel. (014)653 22 95
 • Szerokość geograficzna: 49°53' 36.16" N Długość geograficzna: 21°3' 39.57" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: 9 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 30 lipca 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Tuchów

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Tuchów
 • Tel. (014)653 52 95
 • Szerokość geograficzna: 49°53' 36.16" N Długość geograficzna: 21°3' 39.57" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 24 dni.

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2014-03-31) 6 dni

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Dla Dzieci W Tuchowie

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Dla Dzieci Tuchów

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Tuchów
 • Tel. (014)653 52 02
 • Szerokość geograficzna: 49°53' 36.16" N Długość geograficzna: 21°3' 39.57" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 15 dni.

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2014-01-13) 13 dni

[zobacz mapkę]

Poradnia Chorób Metabolicznych - Tuchów

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Tuchów
 • Tel. (014)653 52 02
 • Szerokość geograficzna: 49°53' 36.16" N Długość geograficzna: 21°3' 39.57" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Dermatologiczna - Tuchów

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Tuchów
 • Tel. (014)653 52 66
 • Szerokość geograficzna: 49°53' 36.16" N Długość geograficzna: 21°3' 39.57" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lipcu: 16 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 30 lipca 2017

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2015-07-30) 7 dni

[zobacz mapkę]

Poradnia Diabetologiczna - Tuchów

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Tuchów
 • Tel. (014)653 52 95
 • Szerokość geograficzna: 49°53' 36.16" N Długość geograficzna: 21°3' 39.57" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lipcu: 192 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 25 stycznia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Endokrynologiczna

Świadczenia Z Zakresu Endokrynologii Tuchów

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Tuchów
 • Tel. (014)653 52 95
 • Szerokość geograficzna: 49°53' 36.16" N Długość geograficzna: 21°3' 39.57" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lipcu: 503 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 2 stycznia 2019

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2014-09-01) 20 dni

[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza W Ciężkowicach

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Ciężkowice

 • Adres: Zdrowa 1
  Miasto: Ciężkowice
 • Tel. (014)651 00 09
 • Szerokość geograficzna: 49°47' 8.67" N Długość geograficzna: 20°58' 34.3" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza W Gromniku

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Gromnik

 • Adres: Jana Pawła Ii 10
  Miasto: Gromnik
 • Tel. (014)653 22 95
 • Szerokość geograficzna: 49°50' 22.53" N Długość geograficzna: 20°57' 16.22" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza W Tuchowie

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Tuchów

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Tuchów
 • Tel. (014)653 52 02
 • Szerokość geograficzna: 49°53' 36.16" N Długość geograficzna: 21°3' 39.57" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 3 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza W Wierzchosławicach

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Wierzchosławice

 • Adres: 39B
  Miasto: Wierzchosławice
 • Tel. +48 14 679 70 25
 • Szerokość geograficzna: 50°0' 49.94" N Długość geograficzna: 20°51' 46.81" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 14 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza W Wojniczu

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Wojnicz

 • Adres: 28
  Miasto: Wojnicz
 • Tel. (014)679 00 24
 • Szerokość geograficzna: 49°57' 43.43" N Długość geograficzna: 20°49' 53.51" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc - Tuchów

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Tuchów
 • Tel. (014)653 52 02
 • Szerokość geograficzna: 49°53' 36.16" N Długość geograficzna: 21°3' 39.57" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: 70 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 18 października 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiologiczna - Tuchów

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Tuchów
 • Tel. (014)653 52 31
 • Szerokość geograficzna: 49°53' 36.16" N Długość geograficzna: 21°3' 39.57" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 118 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiologiczna Dla Dzieci - Tuchów

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Tuchów
 • Tel. (014)653 52 02
 • Szerokość geograficzna: 49°53' 36.16" N Długość geograficzna: 21°3' 39.57" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 20 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Leczenia Bólu - Tuchów

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Tuchów
 • Tel. (014)653 52 95
 • Szerokość geograficzna: 49°53' 36.16" N Długość geograficzna: 21°3' 39.57" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lipcu: 15 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 31 października 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Medycyny Sportowej - Tuchów

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Tuchów
 • Tel. (014)653 52 95
 • Szerokość geograficzna: 49°53' 36.16" N Długość geograficzna: 21°3' 39.57" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: 124 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 20 lipca 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Neonatologiczna - Tuchów

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Tuchów
 • Tel. (014)653 52 02
 • Szerokość geograficzna: 49°53' 36.16" N Długość geograficzna: 21°3' 39.57" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: 49 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 4 września 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Neonatologiczna W Dąbrowie Tarnowskiej

Poradnia Neonatologiczna Dąbrowa Tarnowska

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Dąbrowa Tarnowska
 • Tel. (014)644 32 47
 • Szerokość geograficzna: 50°10' 37.22" N Długość geograficzna: 20°58' 40.07" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 20 lipca 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna - Tuchów

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Tuchów
 • Tel. (014)653 52 95
 • Szerokość geograficzna: 49°53' 36.16" N Długość geograficzna: 21°3' 39.57" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: 156 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 6 kwietnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Okulistyczna - Tuchów

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Tuchów
 • Tel. (014)653 52 02
 • Szerokość geograficzna: 49°53' 36.16" N Długość geograficzna: 21°3' 39.57" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lipcu: 152 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 27 grudnia 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Otolaryngologiczna Dla Dzieci - Tuchów

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Tuchów
 • Tel. (014)653 52 95
 • Szerokość geograficzna: 49°53' 36.16" N Długość geograficzna: 21°3' 39.57" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 4 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Otolaryngologiczna W Ciężkowicach

Poradnia Otolaryngologiczna Ciężkowice

 • Adres: Zdrowa 1
  Miasto: Ciężkowice
 • Tel. (014)651 00 09
 • Szerokość geograficzna: 49°47' 8.67" N Długość geograficzna: 20°58' 34.3" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 2 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Otolaryngologiczna W Tuchowie

Poradnia Otolaryngologiczna Tuchów

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Tuchów
 • Tel. (014)653 52 02
 • Szerokość geograficzna: 49°53' 36.16" N Długość geograficzna: 21°3' 39.57" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 11 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Reumatologiczna - Tuchów

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Tuchów
 • Tel. (014)653 52 02
 • Szerokość geograficzna: 49°53' 36.16" N Długość geograficzna: 21°3' 39.57" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: 87 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 22 grudnia 2017

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2014-10-03) 14 dni

[zobacz mapkę]

Poradnia Urologiczna - Tuchów

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Tuchów
 • Tel. (014)653 52 95
 • Szerokość geograficzna: 49°53' 36.16" N Długość geograficzna: 21°3' 39.57" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu maju: 152 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 18 marca 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pracownia Endoskopii - Tuchów

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Tuchów
 • Tel. (014)653 52 31
 • Szerokość geograficzna: 49°53' 36.16" N Długość geograficzna: 21°3' 39.57" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: 57 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 29 sierpnia 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pracownia Tomografii Komputerowej - Tuchów

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Tuchów
 • Tel. (014)653 52 02
 • Szerokość geograficzna: 49°53' 36.16" N Długość geograficzna: 21°3' 39.57" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 53 dni.

Leczenie stomatologiczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Stomatologicznej - Tuchów

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Tuchów
 • Tel. (014)653 52 02
 • Szerokość geograficzna: 49°53' 36.16" N Długość geograficzna: 21°3' 39.57" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu maju: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 20 lipca 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Stomatologiczna - Wierzchosławice

 • Adres: 39B
  Miasto: Wierzchosławice
 • Tel. +48 14 679 70 25
 • Szerokość geograficzna: 50°0' 49.94" N Długość geograficzna: 20°51' 46.81" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 31 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Stomatologiczna W Biadolinach Radłowskich

Poradnia Stomatologiczna Biadoliny Radłowskie

 • Adres: Biadoliny Radłowskie 104
  Miasto: Biadoliny Radłowskie
 • Tel. (014)679 15 14

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 6.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Stomatologiczna W Bruśniku

Poradnia Stomatologiczna Bruśnik

 • Adres: - 42A
  Miasto: Bruśnik
 • Tel. (014)654 60 48
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lipcu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 20 lipca 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Stomatologiczna W Ciężkowicach

Poradnia Stomatologiczna Ciężkowice

 • Adres: Zdrowa 1
  Miasto: Ciężkowice
 • Tel. (014)651 00 09
 • Szerokość geograficzna: 49°47' 8.67" N Długość geograficzna: 20°58' 34.3" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lipcu: 14 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 29 lipca 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Stomatologiczna W Jastrzębi

Poradnia Stomatologiczna Jastrzębia

 • Adres: - 173
  Miasto: Jastrzębia
 • Tel. (014)651 20 29
 • Szerokość geograficzna: 50°8' 43.92" N Długość geograficzna: 18°58' 27.2" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lipcu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 28 lipca 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Stomatologiczna W Siemiechowie

Poradnia Stomatologiczna Siemiechów

 • Adres: 73
  Miasto: Siemiechów
 • Tel. (014)650 42 35
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lipcu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 20 lipca 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Stomatologiczna W Tuchowie

Poradnia Stomatologiczna Tuchów

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Tuchów
 • Tel. (014)653 52 02
 • Szerokość geograficzna: 49°53' 36.16" N Długość geograficzna: 21°3' 39.57" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lipcu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 20 lipca 2017

[zobacz inne poradnie]

Sprawdź kolejki do specjalistów

 

Lokalizacja

Podaj informację o kolejce