Centrum Zdrowia Tuchów - Szpital

 • NIP: 8733135562
 • Szerokość geograficzna: 49°53' 36.16" N
  Długość geograficzna: 21°3' 39.57" W
 • Dane teleadresowe firmy:
 • Szpitalna 1
 • 33-170 Tuchów

Opis placówki

Centrum Zdrowia Tuchów - Szpital to obiekt zaopatrujący pacjentów na obszarze miasta Tuchów. W firmie wykonywane jest sześć świadczeń medycznych. Kontrakt obejmuje następujące usługi medyczne: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(bardzo duży limit świadczeń), Leczenie szpitalne (średni limit świadczeń), Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (zbliżony do średniego limit świadczeń) i Rehabilitacja lecznicza (średni limit świadczeń), Leczenie stomatologiczne (bardzo duży limit świadczeń), Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze (mały limit świadczeń)
Szpital posiada osiem oddziałów, w których hospitalizowani są pacjenci. Do największych oddziałów szpitalnych należą Oddział Neonatologiczny, Oddział Chirurgiczny Ogólny jak również Oddział Chirurgii Naczyniowej.
W gabinecie dentystycznym dostępny jest kompleksowy zakres darmowych usług dentystycznych w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia: Kontrolne badanie dentystyczne, znieczulenie pacjentów, leczenie zmian na błonie śluzowej w jamie ustnej i pomoc doraźna podczas krwawienia w obrębie jamy ustnej. Centrum Zdrowia Tuchów - Szpital ma poradnię lekarza rodzinnego i także umowę na świadczenia pielęgniarki POZ a także dwadzieścia osiem gabinetów specjalistycznych. Największe poradnie to Poradnia Reumatologiczna, Poradnia Otolaryngologiczna i Poradnia Kardiologiczna.
Dla Mam zakontraktowano opiekę wykwalifikowanej położnej w zakresie opieki w przypadku chorób ginekologicznych, opieki podczas ciąży oraz opieki nad kobietą w każdym okresie życia. Kontrakt instytucji obejmująca następujące usługi lekarza POZ zawiera opiniowanie stanu zdrowia pacjenta, koordynowania postępowania diagnostycznego chorych a także zlecanie badań diagnostycznych. Do zakresu zadań pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w przychodni należy wykonywanie świadczeń diagnostycznych. Obejmuje to kompleksową opiekę nad chorym. Firma posiada kontrakt na transport sanitarny w POZ. Ten rodzaj transportu przysługuję pacjenton w przypadkach gdy gdy zachodzi konieczność leczenia leczenia wybranych schorzeń i by zachowć ciągłości leczenia. Jednostce zakontraktowano także usługi nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej W przedsiębiorstwie opieki zdrowotnej. Są to usługi w przypadku nagłego pogorszenia stanu medycznego stanu medycznego. Pomoc ta udzielana jest od Poniedziałku do Piatku od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godzi. 8.00 do 8.00 dnia następnego. W ramach pomocy zapewniana jest niezbędna pomoc medyczna, ciągłość leczenia, a także orzekania i opiniowanie stanu zdrowia w uzasadnionych przypadkach. W firmie możliwe jest też przeprowadzenie wielu badań diagnostycznych: Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Gastroskopia oraz Badania Tomografii Komputerowej (Tk).
Rejestracja telefoniczna czynna od poniedziałku do piątku w czasie pracy poradni. Aby zarejetrować się do gabinetu specjalistycznego wymagane są: dokument toższamości, skierowanie na wizytę specjalistyczną od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (posiadającego umowę z NFZ), dokument ubezpieczeniowy. Według danych z grudnia lekarz ortopeda ma kolejkę na 24 dni. W dniu 2014-03-31 użytkownicy medbizu raportowali 6 dni czasu oczekiwania.Według danych z grudnia lekarz ortopeda ma kolejkę na 15 dni. W dniu 2014-01-13 użytkownicy medbizu raportowali 13 dni kolejki.Według danych z grudnia lekarz endokrynolog ma kolejkę na 107 dni. Dnia 2014-09-01 odwiedzający stronę raportowali 20 dni czasu oczekiwania.Z naszych danych wynika, że lekarz reumatolog ma kolejkę na 58 dni. W dniu 2014-10-03 pacjenci podawali 14 dni czasu oczekiwania.

Leczenie szpitalne

[zobacz mapkę]

Oddział Chorób Wewnętrznych - Tuchów

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Tuchów
 • Tel. (014)653 52 42
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 12 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 24 marca 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Choroby wewnętrzne - hospitalizacja (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Ginekologiczno-Położniczy - Tuchów

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Tuchów
 • Tel. (014)653 51 14
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 11 marca 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja (średni kontrakt z NFZ)
 • Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja - n01, n20 (duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Neonatologiczny - Tuchów

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Tuchów
 • Tel. (014)653 51 21
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 11 marca 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Neonatologia - hospitalizacja (mały kontrakt z NFZ)
 • Neonatologia - hospitalizacja - n20, n24, n25 (bardzo duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Zespół Chirurgii Jednego Dnia

Oddział Leczenia Jednego Dnia Tuchów

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Tuchów
 • Tel. (014)653 22 95
 • Szerokość geograficzna: 49°53' 36.16" N Długość geograficzna: 21°3' 39.57" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 61 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 29 maja 2015

Leczenie psychiatryczne

[zobacz mapkę]

Oddział Psychiatrii Dziennej

Oddział Dzienny Psychiatryczny (Ogólny) Tuchów

lekarz psychiatra

 • Adres: Kolejowa 8B
  Miasto: Tuchów
 • Tel. +48 14 653 52 95
 • Szerokość geograficzna: 49°53' 34.61" N Długość geograficzna: 21°3' 15.98" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 14 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 26 marca 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia dzienne psychiatryczne dla dorosłych (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Leczenia Uzależnień - Tuchów

terapeuta uzależnień

 • Adres: Kolejowa 8B
  Miasto: Tuchów
 • Tel. +48 14 653 52 95
 • Szerokość geograficzna: 49°53' 34.61" N Długość geograficzna: 21°3' 15.98" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 15 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 28 marca 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Leczenie uzależnień (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Psychologiczna - Tuchów

psycholog

 • Adres: Kolejowa 8B
  Miasto: Tuchów
 • Tel. (014)653 52 49
 • Szerokość geograficzna: 49°53' 34.61" N Długość geograficzna: 21°3' 15.98" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 21 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 3 kwietnia 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia psychologiczne (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Terapii Uzależnienia Od Alkoholu I Współuzależnienia - Tuchów

inne

 • Adres: Kolejowa 8B
  Miasto: Tuchów
 • Tel. +48 14 653 52 95
 • Szerokość geograficzna: 49°53' 34.61" N Długość geograficzna: 21°3' 15.98" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 13 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 25 marca 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Zdrowia Psychicznego - Tuchów

lekarz psychiatra

 • Adres: Kolejowa 8B
  Miasto: Tuchów
 • Tel. (014)653 52 49
 • Szerokość geograficzna: 49°53' 34.61" N Długość geograficzna: 21°3' 15.98" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 70 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 10 czerwca 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Zespół Leczenia Środowiskowego (Domowego) - Tuchów

 • Adres: Kolejowa 8B
  Miasto: Tuchów
 • Tel. +48 14 653 52 95
 • Szerokość geograficzna: 49°53' 34.61" N Długość geograficzna: 21°3' 15.98" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 11 marca 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Leczenie środowiskowe (domowe) (poniżej średniej kontrakt z NFZ)

Rehabilitacja lecznicza

[zobacz mapkę]

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej - Wierzchosławice

inne

 • Adres: 39B
  Miasto: Wierzchosławice
 • Tel. +48 146 522 961
 • Szerokość geograficzna: 50°0' 49.94" N Długość geograficzna: 20°51' 46.81" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 198 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 13 grudnia 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/ oddziale dziennym (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Rehabilitacyjna - Tuchów

lekarz rehabilitant

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Tuchów
 • Tel. (014)653 52 95
 • Szerokość geograficzna: 49°53' 36.16" N Długość geograficzna: 21°3' 39.57" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 37 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 24 kwietnia 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Pracownia Rehabilitacyjna W Szerzynach

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Szerzyny

lekarz fizjoterapeuta

 • Adres: 26
  Miasto: Szerzyny
 • Tel. (014)651 73 94
 • Szerokość geograficzna: 49°48' 30.16" N Długość geograficzna: 21°14' 23.67" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 88 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 3 lipca 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Fizjoterapia ambulatoryjna (duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Pracownia Rehabilitacyjna W Tuchowie

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Tuchów

 • Adres: Mickiewicza 36
  Miasto: Tuchów
 • Tel. (014)652 55 03
 • Szerokość geograficzna: 49°53' 26.49" N Długość geograficzna: 21°3' 9.06" W

Opieka długoterminowa

[zobacz mapkę]

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa - Tuchów

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Tuchów
 • Tel. (014)653 51 01
 • Szerokość geograficzna: 49°53' 36.16" N Długość geograficzna: 21°3' 39.57" W

Poradnie specjalistyczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Alergologiczna - Tuchów

lekarz alergolog

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Tuchów
 • Tel. (014)653 52 95
 • Szerokość geograficzna: 49°53' 36.16" N Długość geograficzna: 21°3' 39.57" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 123 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 30 sierpnia 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie alergologii (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Naczyniowej - Tuchów

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Tuchów
 • Tel. (014)653 52 95
 • Szerokość geograficzna: 49°53' 36.16" N Długość geograficzna: 21°3' 39.57" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 59 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 21 maja 2015
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Tuchów

lekarz chirurg

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Tuchów
 • Tel. (014)653 52 95
 • Szerokość geograficzna: 49°53' 36.16" N Długość geograficzna: 21°3' 39.57" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 11 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 23 marca 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej (średni kontrakt z NFZ)
 • Świadczenia zabiegowe w chirurgii ogólnej-zakres skojarzony z 02.1500.001.02 (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej Dla Dzieci - Tuchów

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Tuchów
 • Tel. (014)653 52 02
 • Szerokość geograficzna: 49°53' 36.16" N Długość geograficzna: 21°3' 39.57" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 22 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 4 kwietnia 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie chirurgii dziecięcej (mały kontrakt z NFZ)
 • Świadczenia zabiegowe w chirurgii dziecięcej-zakres skojarzony z 02.1501.001.02 (mały kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Onkologicznej - Tuchów

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Tuchów
 • Tel. (014)653 22 95
 • Szerokość geograficzna: 49°53' 36.16" N Długość geograficzna: 21°3' 39.57" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 13 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 25 marca 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie chirurgii onkologicznej (mały kontrakt z NFZ)
 • Świadczenia zabiegowe w chirurgii onkologicznej -zakres skojarzony z 02.1540.001.02 (mały kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Tuchów

lekarz ortopeda

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Tuchów
 • Tel. (014)653 52 95
 • Szerokość geograficzna: 49°53' 36.16" N Długość geograficzna: 21°3' 39.57" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 24 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 6 kwietnia 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2014-03-31) 6 dni
 • Świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu (duży kontrakt z NFZ)
 • Świadczenia zabiegowe w ortopedii i traumatologii narządu ruchu -zakres skojarzony z 02.1580.001.02 (duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Dla Dzieci W Tuchowie

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Dla Dzieci Tuchów

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Tuchów
 • Tel. (014)653 52 02
 • Szerokość geograficzna: 49°53' 36.16" N Długość geograficzna: 21°3' 39.57" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 15 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 28 marca 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2014-01-13) 13 dni
 • Świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla dzieci (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 • Świadczenia zabiegowe w ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla dzieci -zakres skojarzony z 02.1581.001.02 (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Chorób Metabolicznych - Tuchów

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Tuchów
 • Tel. (014)653 52 02
 • Szerokość geograficzna: 49°53' 36.16" N Długość geograficzna: 21°3' 39.57" W
[zobacz mapkę]

Poradnia Dermatologiczna - Tuchów

lekarz dermatolog

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Tuchów
 • Tel. (014)653 52 66
 • Szerokość geograficzna: 49°53' 36.16" N Długość geograficzna: 21°3' 39.57" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 17 marca 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie dermatologii i wenerologii (duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Diabetologiczna - Tuchów

lekarz diabetolog

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Tuchów
 • Tel. (014)653 52 95
 • Szerokość geograficzna: 49°53' 36.16" N Długość geograficzna: 21°3' 39.57" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 113 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 16 sierpnia 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie diabetologii (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Endokrynologiczna - Tuchów

lekarz endokrynolog

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Tuchów
 • Tel. (014)653 52 95
 • Szerokość geograficzna: 49°53' 36.16" N Długość geograficzna: 21°3' 39.57" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 107 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 8 sierpnia 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2014-09-01) 20 dni
 • Świadczenia w zakresie endokrynologii (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza W Ciężkowicach

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Ciężkowice

lekarz ginekolog

 • Adres: Zdrowa 1
  Miasto: Ciężkowice
 • Tel. (014)651 00 09
 • Szerokość geograficzna: 49°47' 8.67" N Długość geograficzna: 20°58' 34.3" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 11 marca 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 • Pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego - zakres skojarzony z 02.1450.001.02 (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 • Świadczenia zabiegowe w położnictwie i ginekologii -zakres skojarzony z 02.1450.001.02 (mały kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza W Gromniku

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Gromnik

 • Adres: Jana Pawła Ii 10
  Miasto: Gromnik
 • Tel. (014)653 22 95
 • Szerokość geograficzna: 49°50' 22.53" N Długość geograficzna: 20°57' 16.22" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 11 marca 2015 [zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza W Tuchowie

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Tuchów

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Tuchów
 • Tel. (014)653 52 02
 • Szerokość geograficzna: 49°53' 36.16" N Długość geograficzna: 21°3' 39.57" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 11 marca 2015 [zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza W Wierzchosławicach

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Wierzchosławice

 • Adres: 39B
  Miasto: Wierzchosławice
 • Tel. +48 14 679 70 25
 • Szerokość geograficzna: 50°0' 49.94" N Długość geograficzna: 20°51' 46.81" W
[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza W Wojniczu

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Wojnicz

 • Adres: 28
  Miasto: Wojnicz
 • Tel. (014)679 00 24
 • Szerokość geograficzna: 49°57' 43.43" N Długość geograficzna: 20°49' 53.51" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 11 marca 2015 [zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc - Tuchów

lekarz pulmonolog

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Tuchów
 • Tel. (014)653 52 02
 • Szerokość geograficzna: 49°53' 36.16" N Długość geograficzna: 21°3' 39.57" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 30 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 16 kwietnia 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiologiczna - Tuchów

lekarz kardiolog

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Tuchów
 • Tel. (014)653 52 31
 • Szerokość geograficzna: 49°53' 36.16" N Długość geograficzna: 21°3' 39.57" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 118 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 23 sierpnia 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie kardiologii (duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiologiczna Dla Dzieci - Tuchów

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Tuchów
 • Tel. (014)653 52 02
 • Szerokość geograficzna: 49°53' 36.16" N Długość geograficzna: 21°3' 39.57" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 20 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 2 kwietnia 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie kardiologii dziecięcej (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Leczenia Bólu - Tuchów

inne

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Tuchów
 • Tel. (014)653 52 95
 • Szerokość geograficzna: 49°53' 36.16" N Długość geograficzna: 21°3' 39.57" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 7 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 19 marca 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie leczenia bólu (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Medycyny Sportowej - Tuchów

lekarz sportowy

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Tuchów
 • Tel. (014)653 52 95
 • Szerokość geograficzna: 49°53' 36.16" N Długość geograficzna: 21°3' 39.57" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 18 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 31 marca 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie medycyny sportowej (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Neonatologiczna - Tuchów

lekarz neonatolog

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Tuchów
 • Tel. (014)653 52 02
 • Szerokość geograficzna: 49°53' 36.16" N Długość geograficzna: 21°3' 39.57" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 21 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 3 kwietnia 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie neonatologii (duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna - Tuchów

lekarz neurolog

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Tuchów
 • Tel. (014)653 52 95
 • Szerokość geograficzna: 49°53' 36.16" N Długość geograficzna: 21°3' 39.57" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 109 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 11 sierpnia 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie neurologii (duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Okulistyczna - Tuchów

lekarz okulista

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Tuchów
 • Tel. (014)653 52 02
 • Szerokość geograficzna: 49°53' 36.16" N Długość geograficzna: 21°3' 39.57" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 63 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 1 czerwca 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie okulistyki (średni kontrakt z NFZ)
 • Świadczenia zabiegowe w okulistyce -zakres skojarzony z 02.1600.001.02 (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Otolaryngologiczna Dla Dzieci - Tuchów

lekarz laryngolog

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Tuchów
 • Tel. (014)653 52 95
 • Szerokość geograficzna: 49°53' 36.16" N Długość geograficzna: 21°3' 39.57" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 18 marca 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie otolaryngologii dziecięcej (duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Otolaryngologiczna W Ciężkowicach

Poradnia Otolaryngologiczna Ciężkowice

 • Adres: Zdrowa 1
  Miasto: Ciężkowice
 • Tel. (014)651 00 09
 • Szerokość geograficzna: 49°47' 8.67" N Długość geograficzna: 20°58' 34.3" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 12 marca 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie otolaryngologii (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 • Świadczenia zabiegowe w otolaryngologii -zakres skojarzony z 02.1610.001.02 (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Otolaryngologiczna W Tuchowie

Poradnia Otolaryngologiczna Tuchów

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Tuchów
 • Tel. (014)653 52 02
 • Szerokość geograficzna: 49°53' 36.16" N Długość geograficzna: 21°3' 39.57" W
[zobacz mapkę]

Poradnia Reumatologiczna - Tuchów

lekarz reumatolog

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Tuchów
 • Tel. (014)653 52 02
 • Szerokość geograficzna: 49°53' 36.16" N Długość geograficzna: 21°3' 39.57" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 58 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 20 maja 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2014-10-03) 14 dni
 • Świadczenia w zakresie reumatologii (bardzo duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Urologiczna - Tuchów

lekarz urolog

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Tuchów
 • Tel. (014)653 52 95
 • Szerokość geograficzna: 49°53' 36.16" N Długość geograficzna: 21°3' 39.57" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 89 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 5 lipca 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie urologii (średni kontrakt z NFZ)
 • Świadczenia zabiegowe w urologii -zakres skojarzony z 02.1640.001.02 (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Pracownia Endoskopii - Tuchów

lekarz gastrolog

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Tuchów
 • Tel. (014)653 52 95
 • Szerokość geograficzna: 49°53' 36.16" N Długość geograficzna: 21°3' 39.57" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 23 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 5 kwietnia 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Badania endoskopowe przewodu pokarmowego - gastroskopia (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Pracownia Tomografii Komputerowej - Tuchów

tomografia komputerowa

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Tuchów
 • Tel. (014)653 52 02
 • Szerokość geograficzna: 49°53' 36.16" N Długość geograficzna: 21°3' 39.57" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 53 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 14 maja 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Badania tomografii komputerowej (tk) (średni kontrakt z NFZ)

Leczenie stomatologiczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Stomatologicznej - Tuchów

stomatolog, protetyk

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Tuchów
 • Tel. (014)653 52 95
 • Szerokość geograficzna: 49°53' 36.16" N Długość geograficzna: 21°3' 39.57" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: brak kolejki [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 15 marca 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologii (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Stomatologiczna - Wierzchosławice

stomatolog

 • Adres: 39B
  Miasto: Wierzchosławice
 • Tel. +48 14 679 70 25
 • Szerokość geograficzna: 50°0' 49.94" N Długość geograficzna: 20°51' 46.81" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 31 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 17 kwietnia 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia ogólnostomatologiczne (duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Stomatologiczna W Biadolinach Radłowskich

Poradnia Stomatologiczna Biadoliny Radłowskie

 • Adres: Biadoliny Radłowskie 104
  Miasto: Biadoliny Radłowskie
 • Tel. (014)679 15 14
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lipcu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 11 marca 2015 [zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Stomatologiczna W Bruśniku

Poradnia Stomatologiczna Bruśnik

 • Adres: - 42A
  Miasto: Bruśnik
 • Tel. (014)654 60 48
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 11 marca 2015 [zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Stomatologiczna W Ciężkowicach

Poradnia Stomatologiczna Ciężkowice

 • Adres: Zdrowa 1
  Miasto: Ciężkowice
 • Tel. (014)651 00 09
 • Szerokość geograficzna: 49°47' 8.67" N Długość geograficzna: 20°58' 34.3" W
[zobacz mapkę]

Poradnia Stomatologiczna W Jastrzębi

Poradnia Stomatologiczna Jastrzębia

 • Adres: - 173
  Miasto: Jastrzębia
 • Tel. (014)651 20 29
 • Szerokość geograficzna: 50°8' 43.92" N Długość geograficzna: 18°58' 27.2" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 11 marca 2015 [zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Stomatologiczna W Siemiechowie

Poradnia Stomatologiczna Siemiechów

 • Adres: 73
  Miasto: Siemiechów
 • Tel. (014)650 42 35
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 11 marca 2015 [zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Stomatologiczna W Tuchowie

Poradnia Stomatologiczna Tuchów

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Tuchów
 • Tel. (014)653 52 95
 • Szerokość geograficzna: 49°53' 36.16" N Długość geograficzna: 21°3' 39.57" W

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Poradnia Chorób Naczyń - Tuchów

lekarz chirurg naczyniowy

 • Świadczenia w zakresie leczenia chorób naczyń (poniżej średniej kontrakt z NFZ)

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Poradnia Lekarza Rodzinnego - Tuchów

lekarz rodzinny

położna, położnik

Sprawdź kolejki do specjalistów

 

Lokalizacja

Podaj informację o kolejce