Centrum Zdrowia Tuchów - Szpital

NIP: 8733135562
Szerokość geograficzna: 49°53' 36.16" N Długość geograficzna: 21°3' 39.57" W
Numer telefonu znajdziesz przy danej placówce poniżej
Dane teleadresowe firmy: Szpitalna 1 33-170 Tuchów
Centrum Zdrowia Tuchów - Szpital to obiekt zaopatrujący pacjentów na obszarze miasta Tuchów. W firmie wykonywane jest sześć świadczeń medycznych. Kontrakt obejmuje następujące usługi medyczne: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(bardzo duży limit świadczeń), Leczenie szpitalne (średni limit świadczeń), Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (zbliżony do średniego limit świadczeń) i Rehabilitacja lecznicza (średni limit świadczeń), Leczenie stomatologiczne (bardzo duży limit świadczeń), Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze (mały limit świadczeń)
Szpital posiada osiem oddziałów, w których hospitalizowani są pacjenci. Do największych oddziałów szpitalnych należą Oddział Neonatologiczny, Oddział Chirurgiczny Ogólny jak również Oddział Chirurgii Naczyniowej.
W gabinecie dentystycznym dostępny jest kompleksowy zakres darmowych usług dentystycznych w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia: Kontrolne badanie dentystyczne, znieczulenie pacjentów, leczenie zmian na błonie śluzowej w jamie ustnej i pomoc doraźna podczas krwawienia w obrębie jamy ustnej. Centrum Zdrowia Tuchów - Szpital ma poradnię lekarza rodzinnego i także umowę na świadczenia pielęgniarki POZ a także dwadzieścia osiem gabinetów specjalistycznych. Największe poradnie to Poradnia Reumatologiczna, Poradnia Otolaryngologiczna i Poradnia Kardiologiczna.
Dla Mam zakontraktowano opiekę wykwalifikowanej położnej w zakresie opieki w przypadku chorób ginekologicznych, opieki podczas ciąży oraz opieki nad kobietą w każdym okresie życia. Kontrakt instytucji obejmująca następujące usługi lekarza POZ zawiera opiniowanie stanu zdrowia pacjenta, koordynowania postępowania diagnostycznego chorych a także zlecanie badań diagnostycznych. Do zakresu zadań pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w przychodni należy wykonywanie świadczeń diagnostycznych. Obejmuje to kompleksową opiekę nad chorym. Firma posiada kontrakt na transport sanitarny w POZ. Ten rodzaj transportu przysługuję pacjenton w przypadkach gdy gdy zachodzi konieczność leczenia leczenia wybranych schorzeń i by zachowć ciągłości leczenia. Jednostce zakontraktowano także usługi nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej W przedsiębiorstwie opieki zdrowotnej. Są to usługi w przypadku nagłego pogorszenia stanu medycznego stanu medycznego. Pomoc ta udzielana jest od Poniedziałku do Piatku od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godzi. 8.00 do 8.00 dnia następnego. W ramach pomocy zapewniana jest niezbędna pomoc medyczna, ciągłość leczenia, a także orzekania i opiniowanie stanu zdrowia w uzasadnionych przypadkach. W firmie możliwe jest też przeprowadzenie wielu badań diagnostycznych: Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Gastroskopia oraz Badania Tomografii Komputerowej (Tk).
Rejestracja telefoniczna czynna od poniedziałku do piątku w czasie pracy poradni. Aby zarejetrować się do gabinetu specjalistycznego wymagane są: dokument toższamości, skierowanie na wizytę specjalistyczną od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (posiadającego umowę z NFZ), dokument ubezpieczeniowy. Według danych z października lekarz ortopeda ma kolejkę na 25 dni. W dniu 2014-03-31 użytkownicy medbizu raportowali 6 dni czasu oczekiwania.Według danych z października lekarz ortopeda ma kolejkę na 16 dni. W dniu 2014-01-13 użytkownicy medbizu raportowali 13 dni kolejki.Według danych z października lekarz endokrynolog ma kolejkę na 78 dni. Dnia 2014-09-01 odwiedzający stronę raportowali 20 dni czasu oczekiwania.Z naszych danych wynika, że lekarz reumatolog ma kolejkę na 59 dni. W dniu 2014-10-03 pacjenci podawali 14 dni czasu oczekiwania.

Leczenie szpitalne

 

Oddział Chorób Wewnętrznych - Tuchów

[zobacz mapkę]
Adres: Szpitalna 1 Miasto: Tuchów
Tel. (014)653 52 42 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 26 grudnia 2014
CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ)
 

Oddział Ginekologiczno-Położniczy - Tuchów

[zobacz mapkę]
Adres: Szpitalna 1 Miasto: Tuchów
Tel. (014)653 51 14 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 19 grudnia 2014
POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ) POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N01, N20 (duży kontrakt z NFZ)
 

Oddział Neonatologiczny - Tuchów

[zobacz mapkę]
Adres: Szpitalna 1 Miasto: Tuchów
Tel. (014)653 51 21 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 19 grudnia 2014
NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA (mały kontrakt z NFZ) NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N20, N24, N25 (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Zespół Chirurgii Jednego Dnia

[zobacz mapkę]

Oddział Leczenia Jednego Dnia Tuchów

Adres: Szpitalna 1 Miasto: Tuchów
Tel. (014)653 22 95 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 61 dni Szacowana data wolnych terminów: po 8 marca 2015
Szerokość geograficzna: 49°53' 36.16" N Długość geograficzna: 21°3' 39.57" W

Leczenie psychiatryczne

 

Oddział Psychiatrii Dziennej

[zobacz mapkę]

Oddział Dzienny Psychiatryczny (Ogólny) Tuchów

lekarz psychiatra

Adres: Kolejowa 8B Miasto: Tuchów
Tel. +48 14 653 52 95 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 14 dni Szacowana data wolnych terminów: po 3 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 49°53' 34.61" N Długość geograficzna: 21°3' 15.98" W
ŚWIADCZENIA DZIENNE PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCH (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Leczenia Uzależnień - Tuchów

[zobacz mapkę]

terapeuta uzależnień

Adres: Kolejowa 8B Miasto: Tuchów
Tel. +48 14 653 52 95 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 17 dni Szacowana data wolnych terminów: po 7 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 49°53' 34.61" N Długość geograficzna: 21°3' 15.98" W
LECZENIE UZALEŻNIEŃ (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Psychologiczna - Tuchów

[zobacz mapkę]

psycholog

Adres: Kolejowa 8B Miasto: Tuchów
Tel. (014)653 52 49 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 24 dni Szacowana data wolnych terminów: po 14 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 49°53' 34.61" N Długość geograficzna: 21°3' 15.98" W
ŚWIADCZENIA PSYCHOLOGICZNE (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Terapii Uzależnienia Od Alkoholu I Współuzależnienia - Tuchów

[zobacz mapkę]

inne

Adres: Kolejowa 8B Miasto: Tuchów
Tel. +48 14 653 52 95 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 13 dni Szacowana data wolnych terminów: po 2 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 49°53' 34.61" N Długość geograficzna: 21°3' 15.98" W
ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Zdrowia Psychicznego - Tuchów

[zobacz mapkę]

lekarz psychiatra

Adres: Kolejowa 8B Miasto: Tuchów
Tel. (014)653 52 49 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 61 dni Szacowana data wolnych terminów: po 8 marca 2015
Szerokość geograficzna: 49°53' 34.61" N Długość geograficzna: 21°3' 15.98" W
ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE AMBULATORYJNE DLA DOROSŁYCH (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Zespół Leczenia Środowiskowego (Domowego) - Tuchów

[zobacz mapkę]
Adres: Kolejowa 8B Miasto: Tuchów
Tel. +48 14 653 52 95 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 19 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 49°53' 34.61" N Długość geograficzna: 21°3' 15.98" W
LECZENIE ŚRODOWISKOWE (DOMOWE) (poniżej średniej kontrakt z NFZ)

Rehabilitacja lecznicza

 

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej - Wierzchosławice

[zobacz mapkę]

inne

Adres: 39B Miasto: Wierzchosławice
Tel. +48 146 522 961 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 170 dni Szacowana data wolnych terminów: po 14 sierpnia 2015
Szerokość geograficzna: 50°0' 49.94" N Długość geograficzna: 20°51' 46.81" W
REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W OŚRODKU/ ODDZIALE DZIENNYM (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Rehabilitacyjna - Tuchów

[zobacz mapkę]

lekarz rehabilitant

Adres: Szpitalna 1 Miasto: Tuchów
Tel. (014)653 52 95 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 32 dni Szacowana data wolnych terminów: po 26 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 49°53' 36.16" N Długość geograficzna: 21°3' 39.57" W
LEKARSKA AMBULATORYJNA OPIEKA REHABILITACYJNA (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Pracownia Rehabilitacyjna W Szerzynach

[zobacz mapkę]

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Szerzyny

lekarz fizjoterapeuta

Adres: 26 Miasto: Szerzyny
Tel. (014)651 73 94 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 83 dni Szacowana data wolnych terminów: po 6 kwietnia 2015
Szerokość geograficzna: 49°48' 30.16" N Długość geograficzna: 21°14' 23.67" W
FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA (duży kontrakt z NFZ)
 

Pracownia Rehabilitacyjna W Tuchowie

[zobacz mapkę]

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Tuchów

Adres: Mickiewicza 36 Miasto: Tuchów
Tel. (014)652 55 03 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 142 dni Szacowana data wolnych terminów: po 6 lipca 2015
Szerokość geograficzna: 49°53' 26.49" N Długość geograficzna: 21°3' 9.06" W

Opieka długoterminowa

 

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa - Tuchów

[zobacz mapkę]
Adres: Szpitalna 1 Miasto: Tuchów
Tel. (014)653 51 01
Szerokość geograficzna: 49°53' 36.16" N Długość geograficzna: 21°3' 39.57" W

Poradnie specjalistyczne

 

Poradnia Alergologiczna - Tuchów

[zobacz mapkę]

lekarz alergolog

Adres: Szpitalna 1 Miasto: Tuchów
Tel. (014)653 52 95 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 116 dni Szacowana data wolnych terminów: po 30 maja 2015
Szerokość geograficzna: 49°53' 36.16" N Długość geograficzna: 21°3' 39.57" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ALERGOLOGII (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Chirurgii Naczyniowej - Tuchów

[zobacz mapkę]
Adres: Szpitalna 1 Miasto: Tuchów
Tel. (014)653 52 95 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 48 dni Szacowana data wolnych terminów: po 15 lutego 2015
Szerokość geograficzna: 49°53' 36.16" N Długość geograficzna: 21°3' 39.57" W
 

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Tuchów

[zobacz mapkę]

lekarz chirurg

Adres: Szpitalna 1 Miasto: Tuchów
Tel. (014)653 52 95 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 12 dni Szacowana data wolnych terminów: po 1 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 49°53' 36.16" N Długość geograficzna: 21°3' 39.57" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ (średni kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W CHIRURGII OGÓLNEJ-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1500.001.02 (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Chirurgii Ogólnej Dla Dzieci - Tuchów

[zobacz mapkę]
Adres: Szpitalna 1 Miasto: Tuchów
Tel. (014)653 52 02 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 18 dni Szacowana data wolnych terminów: po 8 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 49°53' 36.16" N Długość geograficzna: 21°3' 39.57" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII DZIECIĘCEJ (mały kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W CHIRURGII DZIECIĘCEJ-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1501.001.02 (mały kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Chirurgii Onkologicznej - Tuchów

[zobacz mapkę]
Adres: Szpitalna 1 Miasto: Tuchów
Tel. (014)653 22 95 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 15 dni Szacowana data wolnych terminów: po 5 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 49°53' 36.16" N Długość geograficzna: 21°3' 39.57" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ (mały kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1540.001.02 (mały kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Tuchów

[zobacz mapkę]

lekarz ortopeda

Adres: Szpitalna 1 Miasto: Tuchów
Tel. (014)653 52 95 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 25 dni Szacowana data wolnych terminów: po 16 stycznia 2015
Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2014-03-31) 6 dni
Szerokość geograficzna: 49°53' 36.16" N Długość geograficzna: 21°3' 39.57" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU (duży kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1580.001.02 (duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Dla Dzieci W Tuchowie

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Dla Dzieci Tuchów

Adres: Szpitalna 1 Miasto: Tuchów
Tel. (014)653 52 02 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 16 dni Szacowana data wolnych terminów: po 6 stycznia 2015
Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2014-01-13) 13 dni
Szerokość geograficzna: 49°53' 36.16" N Długość geograficzna: 21°3' 39.57" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU DLA DZIECI (poniżej średniej kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU DLA DZIECI -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1581.001.02 (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Chorób Metabolicznych - Tuchów

[zobacz mapkę]
Adres: Szpitalna 1 Miasto: Tuchów
Tel. (014)653 52 02
Szerokość geograficzna: 49°53' 36.16" N Długość geograficzna: 21°3' 39.57" W
 

Poradnia Dermatologiczna - Tuchów

[zobacz mapkę]

lekarz dermatolog

Adres: Szpitalna 1 Miasto: Tuchów
Tel. (014)653 52 66 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 26 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 49°53' 36.16" N Długość geograficzna: 21°3' 39.57" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DERMATOLOGII I WENEROLOGII (duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Diabetologiczna - Tuchów

[zobacz mapkę]

lekarz diabetolog

Adres: Szpitalna 1 Miasto: Tuchów
Tel. (014)653 52 95 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 86 dni Szacowana data wolnych terminów: po 10 kwietnia 2015
Szerokość geograficzna: 49°53' 36.16" N Długość geograficzna: 21°3' 39.57" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGII (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Endokrynologiczna - Tuchów

[zobacz mapkę]

lekarz endokrynolog

Adres: Szpitalna 1 Miasto: Tuchów
Tel. (014)653 52 95 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 78 dni Szacowana data wolnych terminów: po 30 marca 2015
Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2014-09-01) 20 dni
Szerokość geograficzna: 49°53' 36.16" N Długość geograficzna: 21°3' 39.57" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza W Ciężkowicach

[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Ciężkowice

lekarz ginekolog

Adres: Zdrowa 1 Miasto: Ciężkowice
Tel. (014)651 00 09 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 19 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 49°47' 8.67" N Długość geograficzna: 20°58' 34.3" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII (poniżej średniej kontrakt z NFZ) POBRANIE MATERIAŁU Z SZYJKI MACICY DO PRZESIEWOWEGO BADANIA CYTOLOGICZNEGO - ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02 (poniżej średniej kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W POŁOŻNICTWIE I GINEKOLOGII -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02 (mały kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza W Gromniku

[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Gromnik

Adres: Jana Pawła Ii 10 Miasto: Gromnik
Tel. (014)653 22 95 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 19 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 49°50' 22.53" N Długość geograficzna: 20°57' 16.22" W
 

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza W Tuchowie

[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Tuchów

Adres: Szpitalna 1 Miasto: Tuchów
Tel. (014)653 52 02 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 19 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 49°53' 36.16" N Długość geograficzna: 21°3' 39.57" W
 

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza W Wierzchosławicach

[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Wierzchosławice

Adres: 39B Miasto: Wierzchosławice
Tel. +48 14 679 70 25 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 14 dni Szacowana data wolnych terminów: po 3 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 50°0' 49.94" N Długość geograficzna: 20°51' 46.81" W
 

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza W Wojniczu

[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Wojnicz

Adres: 28 Miasto: Wojnicz
Tel. (014)679 00 24 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 19 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 49°57' 43.43" N Długość geograficzna: 20°49' 53.51" W
 

Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc - Tuchów

[zobacz mapkę]

lekarz pulmonolog

Adres: Szpitalna 1 Miasto: Tuchów
Tel. (014)653 52 02 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 41 dni Szacowana data wolnych terminów: po 6 lutego 2015
Szerokość geograficzna: 49°53' 36.16" N Długość geograficzna: 21°3' 39.57" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Kardiologiczna - Tuchów

[zobacz mapkę]

lekarz kardiolog

Adres: Szpitalna 1 Miasto: Tuchów
Tel. (014)653 52 31 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 113 dni Szacowana data wolnych terminów: po 26 maja 2015
Szerokość geograficzna: 49°53' 36.16" N Długość geograficzna: 21°3' 39.57" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII (duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Kardiologiczna Dla Dzieci - Tuchów

[zobacz mapkę]
Adres: Szpitalna 1 Miasto: Tuchów
Tel. (014)653 52 02 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 25 dni Szacowana data wolnych terminów: po 16 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 49°53' 36.16" N Długość geograficzna: 21°3' 39.57" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII DZIECIĘCEJ (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Leczenia Bólu - Tuchów

[zobacz mapkę]

inne

Adres: Szpitalna 1 Miasto: Tuchów
Tel. (014)653 52 95 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 7 dni Szacowana data wolnych terminów: po 27 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 49°53' 36.16" N Długość geograficzna: 21°3' 39.57" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA BÓLU (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Medycyny Sportowej - Tuchów

[zobacz mapkę]

lekarz sportowy

Adres: Szpitalna 1 Miasto: Tuchów
Tel. (014)653 52 95 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 9 dni Szacowana data wolnych terminów: po 29 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 49°53' 36.16" N Długość geograficzna: 21°3' 39.57" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE MEDYCYNY SPORTOWEJ (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Neonatologiczna - Tuchów

[zobacz mapkę]

lekarz neonatolog

Adres: Szpitalna 1 Miasto: Tuchów
Tel. (014)653 52 02 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 20 dni Szacowana data wolnych terminów: po 10 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 49°53' 36.16" N Długość geograficzna: 21°3' 39.57" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEONATOLOGII (duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Neurologiczna - Tuchów

[zobacz mapkę]

lekarz neurolog

Adres: Szpitalna 1 Miasto: Tuchów
Tel. (014)653 52 95 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 94 dni Szacowana data wolnych terminów: po 30 kwietnia 2015
Szerokość geograficzna: 49°53' 36.16" N Długość geograficzna: 21°3' 39.57" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII (duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Okulistyczna - Tuchów

[zobacz mapkę]

lekarz okulista

Adres: Szpitalna 1 Miasto: Tuchów
Tel. (014)653 52 02 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 56 dni Szacowana data wolnych terminów: po 24 lutego 2015
Szerokość geograficzna: 49°53' 36.16" N Długość geograficzna: 21°3' 39.57" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI (średni kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W OKULISTYCE -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1600.001.02 (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Otolaryngologiczna Dla Dzieci - Tuchów

[zobacz mapkę]

lekarz laryngolog

Adres: Szpitalna 1 Miasto: Tuchów
Tel. (014)653 52 95 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 7 dni Szacowana data wolnych terminów: po 27 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 49°53' 36.16" N Długość geograficzna: 21°3' 39.57" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII DZIECIĘCEJ (duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Otolaryngologiczna W Ciężkowicach

[zobacz mapkę]

Poradnia Otolaryngologiczna Ciężkowice

Adres: Zdrowa 1 Miasto: Ciężkowice
Tel. (014)651 00 09 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 21 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 49°47' 8.67" N Długość geograficzna: 20°58' 34.3" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII (bardzo duży kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W OTOLARYNGOLOGII -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1610.001.02 (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Otolaryngologiczna W Tuchowie

[zobacz mapkę]

Poradnia Otolaryngologiczna Tuchów

Adres: Szpitalna 1 Miasto: Tuchów
Tel. (014)653 52 02 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 15 dni Szacowana data wolnych terminów: po 5 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 49°53' 36.16" N Długość geograficzna: 21°3' 39.57" W
 

Poradnia Reumatologiczna - Tuchów

[zobacz mapkę]

lekarz reumatolog

Adres: Szpitalna 1 Miasto: Tuchów
Tel. (014)653 52 02 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 59 dni Szacowana data wolnych terminów: po 28 lutego 2015
Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2014-10-03) 14 dni
Szerokość geograficzna: 49°53' 36.16" N Długość geograficzna: 21°3' 39.57" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE REUMATOLOGII (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Urologiczna - Tuchów

[zobacz mapkę]

lekarz urolog

Adres: Szpitalna 1 Miasto: Tuchów
Tel. (014)653 52 95 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 74 dni Szacowana data wolnych terminów: po 25 marca 2015
Szerokość geograficzna: 49°53' 36.16" N Długość geograficzna: 21°3' 39.57" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII (średni kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W UROLOGII -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1640.001.02 (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Pracownia Endoskopii - Tuchów

[zobacz mapkę]

lekarz gastrolog

Adres: Szpitalna 1 Miasto: Tuchów
Tel. (014)653 52 95 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 23 dni Szacowana data wolnych terminów: po 13 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 49°53' 36.16" N Długość geograficzna: 21°3' 39.57" W
BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - GASTROSKOPIA (średni kontrakt z NFZ)
 

Pracownia Tomografii Komputerowej - Tuchów

[zobacz mapkę]

tomografia komputerowa

Adres: Szpitalna 1 Miasto: Tuchów
Tel. (014)653 52 02 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 53 dni Szacowana data wolnych terminów: po 21 lutego 2015
Szerokość geograficzna: 49°53' 36.16" N Długość geograficzna: 21°3' 39.57" W
BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ (TK) (średni kontrakt z NFZ)

Leczenie stomatologiczne

 

Poradnia Chirurgii Stomatologicznej - Tuchów

[zobacz mapkę]

stomatolog, protetyk

Adres: Szpitalna 1 Miasto: Tuchów
Tel. (014)653 52 95 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 23 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 49°53' 36.16" N Długość geograficzna: 21°3' 39.57" W
ŚWIADCZENIA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I PERIODONTOLOGII (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Stomatologiczna - Wierzchosławice

[zobacz mapkę]

stomatolog

Adres: 39B Miasto: Wierzchosławice
Tel. +48 14 679 70 25 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 31 dni Szacowana data wolnych terminów: po 25 stycznia 2015 * W przypadku stomatologów długość kolejki może dotyczyć jedynie protetyki. Leczenie zachowawcze jest przeważnie wykonywane na bieżąco.
Szerokość geograficzna: 50°0' 49.94" N Długość geograficzna: 20°51' 46.81" W
ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE (duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Stomatologiczna W Biadolinach Radłowskich

[zobacz mapkę]

Poradnia Stomatologiczna Biadoliny Radłowskie

Adres: Biadoliny Radłowskie 104 Miasto: Biadoliny Radłowskie
Tel. (014)679 15 14 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lipcu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 19 grudnia 2014 * W przypadku stomatologów długość kolejki może dotyczyć jedynie protetyki. Leczenie zachowawcze jest przeważnie wykonywane na bieżąco.
 

Poradnia Stomatologiczna W Bruśniku

[zobacz mapkę]

Poradnia Stomatologiczna Bruśnik

Adres: - 42A Miasto: Bruśnik
Tel. (014)654 60 48 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 19 grudnia 2014 * W przypadku stomatologów długość kolejki może dotyczyć jedynie protetyki. Leczenie zachowawcze jest przeważnie wykonywane na bieżąco.
 

Poradnia Stomatologiczna W Ciężkowicach

[zobacz mapkę]

Poradnia Stomatologiczna Ciężkowice

Adres: Zdrowa 1 Miasto: Ciężkowice
Tel. (014)651 00 09 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 39 dni Szacowana data wolnych terminów: po 4 lutego 2015 * W przypadku stomatologów długość kolejki może dotyczyć jedynie protetyki. Leczenie zachowawcze jest przeważnie wykonywane na bieżąco.
Szerokość geograficzna: 49°47' 8.67" N Długość geograficzna: 20°58' 34.3" W
 

Poradnia Stomatologiczna W Jastrzębi

[zobacz mapkę]

Poradnia Stomatologiczna Jastrzębia

Adres: - 173 Miasto: Jastrzębia
Tel. (014)651 20 29 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 19 grudnia 2014 * W przypadku stomatologów długość kolejki może dotyczyć jedynie protetyki. Leczenie zachowawcze jest przeważnie wykonywane na bieżąco.
Szerokość geograficzna: 50°8' 43.92" N Długość geograficzna: 18°58' 27.2" W
 

Poradnia Stomatologiczna W Siemiechowie

[zobacz mapkę]

Poradnia Stomatologiczna Siemiechów

Adres: 73 Miasto: Siemiechów
Tel. (014)650 42 35 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 19 grudnia 2014 * W przypadku stomatologów długość kolejki może dotyczyć jedynie protetyki. Leczenie zachowawcze jest przeważnie wykonywane na bieżąco.
 

Poradnia Stomatologiczna W Tuchowie

[zobacz mapkę]

Poradnia Stomatologiczna Tuchów

Adres: Szpitalna 1 Miasto: Tuchów
Tel. (014)653 52 95 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 26 dni Szacowana data wolnych terminów: po 17 stycznia 2015 * W przypadku stomatologów długość kolejki może dotyczyć jedynie protetyki. Leczenie zachowawcze jest przeważnie wykonywane na bieżąco.
Szerokość geograficzna: 49°53' 36.16" N Długość geograficzna: 21°3' 39.57" W

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

 

Poradnia Chorób Naczyń - Tuchów

lekarz chirurg naczyniowy

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA CHORÓB NACZYŃ (poniżej średniej kontrakt z NFZ)

Podstawowa Opieka Zdrowotna

 

Poradnia Lekarza Rodzinnego - Tuchów

lekarz rodzinny

położna, położnik