Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "combi-Med"

NIP: 5732608347
Szerokość geograficzna: 50°49' 31.29" N Długość geograficzna: 19°6' 39.42" W
Numer telefonu znajdziesz przy danej placówce poniżej
Dane teleadresowe firmy: Dekabrystów 17/19 42-218 Częstochowa
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "combi-Med" to obiekt obejmujący swoim zasięgiem miasto Częstochowa. W firmie wykonywane są trzy świadczenia medyczne. Umowa z NFZ obejmuje następujące usługi: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(duży limit świadczeń), Leczenie szpitalne (mały limit świadczeń), Leczenie stomatologiczne (średni limit świadczeń)
Szpital zawiera dwa oddziały, w których hospitalizowani są pacjenci. W skład tych jednostek wchodzą Oddział Ginekologiczno-Położniczy, Oddział Chirurgiczny OgólnyW poradni stomatologicznej dostępny jest następujący zakres usług dentystycznych w ramach świadczeń zakontraktowanych z NFZ: Wewnątrzustne zdjęcie zębów. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "combi-Med" zawiera gabinet lekarza pierwszego kontaktu i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i także jedenaście gabinetów specjalistycznych. Największymi z nich są Poradnia Otolaryngologiczna, Poradnia Chorób Naczyń i także Poradnia Neurologiczna.
. Dla Pań zakontraktowano świadczenia położnej podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie edukacji w zakresie planowania rodziny, pomocy w okresie ciąży i porodu i edukacji dla porozdrowotnego trybu życia. Kontrakt instytucji obejmująca następujące usługi lekarza rodzinnego zawiera opiniowanie stanu zdrowia pacjenta, identyfikowanie zagrożeń dla pacjenta , a także kierowanie pacjentów do jednostek diagnostycznych. Do kompetencji wykwalifikowanej pielęgniarki w poradni należy wykonywanie świadczeń leczniczych. Zawiera pełną opiekę pielęgniarską nad pacjentem.
Rejestracja osobista lub telefoniczna możliwa jest poniedziałek - piątek w godzinach pracy poradni. By zapisać się na badanie potrzebne będą: dowód osobisty, skierowanie na wizytę specjalistyczną od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (posiadającego umowę z NFZ), weryfikacja w systemie eWUŚ. Według danych z października lekarz dermatolog nie ma kolejki. Dnia 2014-03-16 internauci podawali jeden dzień kolejki.

Leczenie szpitalne

 

Chirurgia Krótkoterminowa

[zobacz mapkę]

Oddział Leczenia Jednego Dnia Częstochowa

Adres: Dekabrystów 17/19 Miasto: Częstochowa
Tel. (034)372 19 84 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 27 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 50°49' 31.29" N Długość geograficzna: 19°6' 39.42" W
 

Chirurgia Krótkoterminowa W Zakresie Ginekologii

[zobacz mapkę]

Oddział Leczenia Jednego Dnia Częstochowa

Adres: Dekabrystów 17/19 Miasto: Częstochowa
Tel. (034)372 19 84 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 27 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 50°49' 31.29" N Długość geograficzna: 19°6' 39.42" W

Poradnie specjalistyczne

 

Poradnia Alergologiczna - Częstochowa

[zobacz mapkę]

lekarz alergolog

Adres: Dekabrystów 17/19 Miasto: Częstochowa
Tel. (034)322 55 22 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 147 dni Szacowana data wolnych terminów: po 21 sierpnia 2015
Szerokość geograficzna: 50°49' 31.29" N Długość geograficzna: 19°6' 39.42" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ALERGOLOGII (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Audiologiczna - Częstochowa

[zobacz mapkę]

lekarz audiolog, foniatra

Adres: Dekabrystów 17/19 Miasto: Częstochowa
Tel. (034)322 55 22 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 27 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 50°49' 31.29" N Długość geograficzna: 19°6' 39.42" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE AUDIOLOGII I FONIATRII (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Chirurgii Naczyniowej - Częstochowa

[zobacz mapkę]
Adres: Dekabrystów 17/19 Miasto: Częstochowa
Tel. (034)322 55 22 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 59 dni Szacowana data wolnych terminów: po 8 kwietnia 2015
Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2014-10-14) 14 dni
Szerokość geograficzna: 50°49' 31.29" N Długość geograficzna: 19°6' 39.42" W
 

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Częstochowa

[zobacz mapkę]

lekarz chirurg

Adres: Dekabrystów 17/19 Miasto: Częstochowa
Tel. (034)322 55 22 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 27 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 50°49' 31.29" N Długość geograficzna: 19°6' 39.42" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ (mały kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W CHIRURGII OGÓLNEJ-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1500.001.02 (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Dermatologiczna - Częstochowa

[zobacz mapkę]

lekarz dermatolog

Adres: Dekabrystów 17/19 Miasto: Częstochowa
Tel. (034)322 55 22 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 27 stycznia 2015
Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2014-03-16) jeden dzień
Szerokość geograficzna: 50°49' 31.29" N Długość geograficzna: 19°6' 39.42" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DERMATOLOGII I WENEROLOGII (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Częstochowa

[zobacz mapkę]

lekarz ginekolog

Adres: Dekabrystów 17/19 Miasto: Częstochowa
Tel. (034)322 55 22 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 27 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 50°49' 31.29" N Długość geograficzna: 19°6' 39.42" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII (średni kontrakt z NFZ) POBRANIE MATERIAŁU Z SZYJKI MACICY DO PRZESIEWOWEGO BADANIA CYTOLOGICZNEGO - ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02 (mały kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W POŁOŻNICTWIE I GINEKOLOGII -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02 (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Neurologiczna - Częstochowa

[zobacz mapkę]

lekarz neurolog

Adres: Dekabrystów 17/19 Miasto: Częstochowa
Tel. (034)322 55 22 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 36 dni Szacowana data wolnych terminów: po 11 marca 2015
Szerokość geograficzna: 50°49' 31.29" N Długość geograficzna: 19°6' 39.42" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Okulistyczna - Częstochowa

[zobacz mapkę]

lekarz okulista

Adres: Dekabrystów 17/19 Miasto: Częstochowa
Tel. (034)322 55 22 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 88 dni Szacowana data wolnych terminów: po 21 maja 2015
Szerokość geograficzna: 50°49' 31.29" N Długość geograficzna: 19°6' 39.42" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI (średni kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W OKULISTYCE -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1600.001.02 (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Onkologiczna - Częstochowa

[zobacz mapkę]

lekarz onkolog

Adres: Dekabrystów 17/19 Miasto: Częstochowa
Tel. (034)322 55 22 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 27 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 50°49' 31.29" N Długość geograficzna: 19°6' 39.42" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII (mały kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Otolaryngologiczna - Częstochowa

[zobacz mapkę]

lekarz laryngolog

Adres: Dekabrystów 17/19 Miasto: Częstochowa
Tel. (034)322 55 22 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 34 dni Szacowana data wolnych terminów: po 9 marca 2015
Szerokość geograficzna: 50°49' 31.29" N Długość geograficzna: 19°6' 39.42" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII (średni kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W OTOLARYNGOLOGII -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1610.001.02 (duży kontrakt z NFZ)

Leczenie stomatologiczne

 

Poradnia Stomatologiczna - Częstochowa

[zobacz mapkę]

stomatolog

Adres: Dekabrystów 17/19 Miasto: Częstochowa
Tel. (034)322 55 22 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 27 stycznia 2015 * W przypadku stomatologów długość kolejki może dotyczyć jedynie protetyki. Leczenie zachowawcze jest przeważnie wykonywane na bieżąco.
Szerokość geograficzna: 50°49' 31.29" N Długość geograficzna: 19°6' 39.42" W
ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE (średni kontrakt z NFZ)

Podstawowa Opieka Zdrowotna

 

Poradnia Lekarza Rodzinnego - Częstochowa

lekarz rodzinny

położna, położnik

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

 

Poradnia Chorób Naczyń - Częstochowa

lekarz chirurg naczyniowy

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA CHORÓB NACZYŃ (średni kontrakt z NFZ)