Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gdańskie Centrum Zdrowia

 • NIP: 5832634870
 • Szerokość geograficzna: 54°24' 6.11" N
  Długość geograficzna: 18°40' 14.06" E
 • Dane teleadresowe firmy:
 • Oliwska 62
 • 80-542 Gdańsk

Opis placówki

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gdańskie Centrum Zdrowia to przychodnia wielospecjalistyczna obsługjąca pacjentów na terenie miasta Gdańsk. W obiekcie wykonywane są cztery świadczenia medyczne. W skład zakontraktowanych usług wchodzą: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(bardzo duży limit świadczeń), Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (bardzo duży limit świadczeń), Rehabilitacja lecznicza (duży limit świadczeń), Leczenie stomatologiczne (duży limit świadczeń)
W gabinecie dentystycznym refundowany jest następujący zakres usług dentystycznych dzięki umowie z Narodowym Funduszem Zdrowia: Profilaktyczne świadczenia dentystyczne. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gdańskie Centrum Zdrowia zawiera gabinet lekarza pierwszego kontaktu i także umowę na świadczenia wykwalifikowanej pielęgniarki oraz piętnaście gabinetów specjalistycznych. Największymi poradniami są Poradnia Endokrynologiczna, Poradnia Neurologiczna a także Poradnia Stomatologiczna.
. Dla Mam zakontraktowano usługi wykwalifikowanej położnej w zakresie edukacji w zakresie planowania rodziny, pomocy w okresie ciąży i porodu jak również porad w zakresie higieny. Umowa instytucji obejmująca następujące usługi lekarza rodzinnego obejmuje promowanie zdrowia, diagnozowania pacjentów oraz przeprowadzanie badań pacjentów. Do zadań pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w przychodni należy wykonywanie świadczeń leczniczych. Zawiera kompleksową opiekę nad osobą.
Rejestracja osobista, telefoniczna lub za pośrednictwem osoby trzeciej czynna pn.-pt. w godzinach otwarcia poradni. Aby zostać zarejestrowanym na badanie niezbędne są: dowód osobisty, skierowanie na wizytę specjalistyczną wystawione przez lekarza posiadającego umowę z NFZ, regularnie opłacone ubezpieczenie zdrowotne.

Rehabilitacja lecznicza

[zobacz mapkę]

Dział (Pracownia) Fizjoterapii - Gdańsk

 • Adres: Oliwska 62
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)342 33 43
 • Szerokość geograficzna: 54°24' 6.11" N Długość geograficzna: 18°40' 14.06" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 194 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 20 grudnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Rehabilitacyjna - Gdańsk

 • Adres: Oliwska 62
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)342 33 60
 • Szerokość geograficzna: 54°24' 6.11" N Długość geograficzna: 18°40' 14.06" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 27 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 19 kwietnia 2018

[zobacz inne poradnie]

Leczenie psychiatryczne

[zobacz mapkę]

Dzieci I Młodzieży

Poradnia Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci I Młodzieży Gdańsk

 • Adres: Oliwska 62
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)342 33 21
 • Szerokość geograficzna: 54°24' 6.11" N Długość geograficzna: 18°40' 14.06" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 2.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 20 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Dzienny Psychiatryczny Dla Dzieci I Młodzieży - Gdańsk

 • Adres: Oliwska 62
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)342 33 21
 • Szerokość geograficzna: 54°24' 6.11" N Długość geograficzna: 18°40' 14.06" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 7 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Dzienny Psychiatryczny (Ogólny) - Gdańsk

 • Adres: Oliwska 62
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)342 33 56
 • Szerokość geograficzna: 54°24' 6.11" N Długość geograficzna: 18°40' 14.06" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 11 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 13 maja 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Dzienny Psychogeriatryczny - Gdańsk

 • Adres: Oliwska 62
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)342 33 17
 • Szerokość geograficzna: 54°24' 6.11" N Długość geograficzna: 18°40' 14.06" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 15 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 11 kwietnia 2018

[zobacz mapkę]

Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia Od Alkoholu - Gdańsk

 • Adres: Oliwska 62
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)342 33 65
 • Szerokość geograficzna: 54°24' 6.11" N Długość geograficzna: 18°40' 14.06" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 11 kwietnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Leczenia Nerwic - Gdańsk

 • Adres: Oliwska 62
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)342 33 60
 • Szerokość geograficzna: 54°24' 6.11" N Długość geograficzna: 18°40' 14.06" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 33 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 17 maja 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Terapii Uzależnienia Od Alkoholu I Współuzależnienia - Gdańsk

 • Adres: Oliwska 62
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)342 33 65
 • Szerokość geograficzna: 54°24' 6.11" N Długość geograficzna: 18°40' 14.06" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 24 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 24 kwietnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Terapii Uzależnienia Od Substancji Psychoaktywnych - Gdańsk

 • Adres: Oliwska 62
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)342 33 65
 • Szerokość geograficzna: 54°24' 6.11" N Długość geograficzna: 18°40' 14.06" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 11 kwietnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Zdrowia Psychicznego - Gdańsk

 • Adres: Oliwska 62
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)342 33 55
 • Szerokość geograficzna: 54°24' 6.11" N Długość geograficzna: 18°40' 14.06" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 24 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 1 maja 2018

[zobacz inne poradnie]

Poradnie specjalistyczne

[zobacz mapkę]

Oddział Dzienny Psychiatryczny Dla Dzieci I Młodzieży

Oddział Dzienny Psychiatryczny Dla Dzieci Gdańsk

 • Adres: Oliwska 62
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)342 33 21
 • Szerokość geograficzna: 54°24' 6.11" N Długość geograficzna: 18°40' 14.06" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 11 kwietnia 2018

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Gdańsk

 • Adres: Oliwska 62
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)342 33 60
 • Szerokość geograficzna: 54°24' 6.11" N Długość geograficzna: 18°40' 14.06" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 6.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Gdańsk

 • Adres: Oliwska 62
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)342 33 60
 • Szerokość geograficzna: 54°24' 6.11" N Długość geograficzna: 18°40' 14.06" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 36 dni.

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2016-01-05) 6 dni

[zobacz mapkę]

Poradnia Dermatologiczna - Gdańsk

 • Adres: Oliwska 62
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)342 33 60
 • Szerokość geograficzna: 54°24' 6.11" N Długość geograficzna: 18°40' 14.06" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 42 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 24 maja 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Endokrynologiczna

Świadczenia Z Zakresu Endokrynologii Gdańsk

 • Adres: Oliwska 62
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)342 33 60
 • Szerokość geograficzna: 54°24' 6.11" N Długość geograficzna: 18°40' 14.06" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 374 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 14 maja 2019

[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Gdańsk

 • Adres: Oliwska 62
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)342 33 54
 • Szerokość geograficzna: 54°24' 6.11" N Długość geograficzna: 18°40' 14.06" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 6.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiologiczna - Gdańsk

 • Adres: Oliwska 62
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)342 33 60
 • Szerokość geograficzna: 54°24' 6.11" N Długość geograficzna: 18°40' 14.06" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 80 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Logopedyczna - Gdańsk

 • Adres: Oliwska 62
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)342 33 60
 • Szerokość geograficzna: 54°24' 6.11" N Długość geograficzna: 18°40' 14.06" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 14 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 28 kwietnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna - Gdańsk

 • Adres: Oliwska 62
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)342 33 60
 • Szerokość geograficzna: 54°24' 6.11" N Długość geograficzna: 18°40' 14.06" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 42 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 12 maja 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Otolaryngologiczna - Gdańsk

 • Adres: Oliwska 62
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)342 33 60
 • Szerokość geograficzna: 54°24' 6.11" N Długość geograficzna: 18°40' 14.06" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 8 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Reumatologiczna - Gdańsk

 • Adres: Oliwska 62
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)342 33 60
 • Szerokość geograficzna: 54°24' 6.11" N Długość geograficzna: 18°40' 14.06" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 10 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 23 kwietnia 2018

[zobacz inne poradnie]

Leczenie stomatologiczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Stomatologiczna - Gdańsk

 • Adres: Oliwska 62
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)342 33 38
 • Szerokość geograficzna: 54°24' 6.11" N Długość geograficzna: 18°40' 14.06" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 11 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 6 czerwca 2018

[zobacz inne poradnie]

Sprawdź kolejki do specjalistów

 

Lokalizacja

Podaj informację o kolejce