Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Św. Anny W Piasecznie

 • NIP: 1231238446
 • Szerokość geograficzna: 52°3' 44.61" N
  Długość geograficzna: 21°1' 29.61" E
 • Dane teleadresowe firmy:
 • Mickiewicza 39
 • 05-500 Piaseczno

Opis placówki

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Św. Anny W Piasecznie to obiekt pracujący w obrębie miasta Piaseczno. W ZOZ-ie wykonywane są cztery świadczenia medyczne. W skład zakontraktowanych usług wchodzą: Rehabilitacja lecznicza(mały limit świadczeń), Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (bardzo duży limit świadczeń) i także Leczenie szpitalne (duży limit świadczeń), Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (mały limit świadczeń)
Szpital zawiera pięć oddziałów, w których hospitalizowani są chorzy. Do największych oddziałów szpitalnych należą Oddział Neonatologiczny, Oddział Ginekologiczno-Położniczy jak również Oddział Chorób Wewnętrznych.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Św. Anny W Piasecznie ma czternaście poradni specjalistycznych. Największe poradnie to Poradnia Urologiczna, Poradnia Otolaryngologiczna jak również Poradnia Alergologiczna Dla Dzieci.
W zakładzie możliwe jest też zrobienie badań diagnostycznych: Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Gastroskopia
Rejestracja telefoniczna obsługuje poniedziałek - piątek w czasie pracy poradni. W celu uzgodnienia terminu na wizytę specjalistyczną w ramach NFZ potrzebne będą: dokument tożsamości, dokument skierowania na badanie od lekarza posiadającego umowę z NFZ, aktualne ubezpieczenie zdrowotne.

Rehabilitacja lecznicza

[zobacz mapkę]

Dział Fizjoterapii

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Piaseczno

 • Adres: Mickiewicza 39
  Miasto: Piaseczno
 • Tel. 022-735-41-01
 • Szerokość geograficzna: 52°3' 44.61" N Długość geograficzna: 21°1' 29.61" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: 153 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 24 grudnia 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Rehabilitacyjna - Piaseczno

 • Adres: Mickiewicza 39
  Miasto: Piaseczno
 • Tel. 022-735-41-01
 • Szerokość geograficzna: 52°3' 44.61" N Długość geograficzna: 21°1' 29.61" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: 20 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 15 czerwca 2016

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2014-10-07) jeden dzień

Leczenie szpitalne

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział Chirurgiczny Ogólny Piaseczno

 • Adres: Mickiewicza 39
  Miasto: Piaseczno
 • Tel. 022-735-41-02
 • Szerokość geograficzna: 52°3' 44.61" N Długość geograficzna: 21°1' 29.61" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: 29 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 25 czerwca 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Chorób Wewnętrznych - Piaseczno

 • Adres: Mickiewicza 39
  Miasto: Piaseczno
 • Tel. 022-735-41-02
 • Szerokość geograficzna: 52°3' 44.61" N Długość geograficzna: 21°1' 29.61" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 24 maja 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Geriatryczny - Piaseczno

 • Adres: Mickiewicza 39
  Miasto: Piaseczno
 • Tel. 22 735 41 00
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 24 maja 2016

[zobacz mapkę]

Oddział Neonatologii

Oddział Neonatologiczny Piaseczno

 • Adres: Mickiewicza 39
  Miasto: Piaseczno
 • Tel. 022-735-41-02
 • Szerokość geograficzna: 52°3' 44.61" N Długość geograficzna: 21°1' 29.61" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 24 maja 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Pediatrii

Oddział Pediatryczny Piaseczno

 • Adres: Mickiewicza 39
  Miasto: Piaseczno
 • Tel. 022-735-41-02
 • Szerokość geograficzna: 52°3' 44.61" N Długość geograficzna: 21°1' 29.61" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 24 maja 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Położniczo-Ginekologiczny

Oddział Ginekologiczno-Położniczy Piaseczno

 • Adres: Mickiewicza 39
  Miasto: Piaseczno
 • Tel. 022-735-41-02
 • Szerokość geograficzna: 52°3' 44.61" N Długość geograficzna: 21°1' 29.61" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 49 dni.

[zobacz inne poradnie]

Poradnie specjalistyczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Alergologiczna - Piaseczno

 • Adres: Mickiewicza 39
  Miasto: Piaseczno
 • Tel. 022-735-41-01
 • Szerokość geograficzna: 52°3' 44.61" N Długość geograficzna: 21°1' 29.61" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: 71 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 24 sierpnia 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Alergologiczna Dla Dzieci - Piaseczno

 • Adres: Mickiewicza 39
  Miasto: Piaseczno
 • Tel. 022-735-41-01
 • Szerokość geograficzna: 52°3' 44.61" N Długość geograficzna: 21°1' 29.61" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: 67 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 19 sierpnia 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Dermatologiczna - Piaseczno

 • Adres: Mickiewicza 39
  Miasto: Piaseczno
 • Tel. 022-735-41-01
 • Szerokość geograficzna: 52°3' 44.61" N Długość geograficzna: 21°1' 29.61" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: 30 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 29 czerwca 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Diabetologiczna - Piaseczno

 • Adres: Mickiewicza 39
  Miasto: Piaseczno
 • Tel. 022-735-41-01
 • Szerokość geograficzna: 52°3' 44.61" N Długość geograficzna: 21°1' 29.61" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: 61 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 11 sierpnia 2016

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2013-06-03) jeden dzień

[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiologiczna - Piaseczno

 • Adres: Mickiewicza 39
  Miasto: Piaseczno
 • Tel. 022-735-41-01
 • Szerokość geograficzna: 52°3' 44.61" N Długość geograficzna: 21°1' 29.61" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 163 dni.

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2015-08-11) 20 dni

[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna - Piaseczno

 • Adres: Mickiewicza 39
  Miasto: Piaseczno
 • Tel. 022-735-41-01
 • Szerokość geograficzna: 52°3' 44.61" N Długość geograficzna: 21°1' 29.61" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: 23 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 18 czerwca 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna Dla Dzieci - Piaseczno

 • Adres: Mickiewicza 39
  Miasto: Piaseczno
 • Tel. 022-735-41-01
 • Szerokość geograficzna: 52°3' 44.61" N Długość geograficzna: 21°1' 29.61" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: 34 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 4 lipca 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Otolaryngologiczna - Piaseczno

 • Adres: Mickiewicza 39
  Miasto: Piaseczno
 • Tel. 022-735-41-01
 • Szerokość geograficzna: 52°3' 44.61" N Długość geograficzna: 21°1' 29.61" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 27 dni.

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2014-12-29) 7 dni

[zobacz mapkę]

Poradnia Pulmonologiczna

Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc Piaseczno

 • Adres: Mickiewicza 39
  Miasto: Piaseczno
 • Tel. 022-735-41-01
 • Szerokość geograficzna: 52°3' 44.61" N Długość geograficzna: 21°1' 29.61" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: 43 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 15 lipca 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Reumatologiczna - Piaseczno

 • Adres: Mickiewicza 39
  Miasto: Piaseczno
 • Tel. 022-735-41-01
 • Szerokość geograficzna: 52°3' 44.61" N Długość geograficzna: 21°1' 29.61" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: 47 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 19 lipca 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Urologiczna - Piaseczno

 • Adres: Mickiewicza 39
  Miasto: Piaseczno
 • Tel. 022-735-41-01
 • Szerokość geograficzna: 52°3' 44.61" N Długość geograficzna: 21°1' 29.61" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: 61 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 11 sierpnia 2016

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2015-11-01) jeden dzień

[zobacz mapkę]

Pracownia Endoskopowa

Pracownia Endoskopii Piaseczno

 • Adres: Mickiewicza 39
  Miasto: Piaseczno
 • Tel. 022-735-41-01
 • Szerokość geograficzna: 52°3' 44.61" N Długość geograficzna: 21°1' 29.61" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: 14 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 8 czerwca 2016

[zobacz inne poradnie]

Leczenie psychiatryczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Leczenia Uzależnień - Piaseczno

 • Adres: Mickiewicza 39
  Miasto: Piaseczno
 • Tel. 022-735-41-01
 • Szerokość geograficzna: 52°3' 44.61" N Długość geograficzna: 21°1' 29.61" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: 13 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 7 czerwca 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Zdrowia Psychicznego - Piaseczno

 • Adres: Mickiewicza 39
  Miasto: Piaseczno
 • Tel. 022-735-41-01
 • Szerokość geograficzna: 52°3' 44.61" N Długość geograficzna: 21°1' 29.61" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: 58 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 2 sierpnia 2016

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2016-04-11) 50 dni

(2015-10-21) jeden dzień

Sprawdź kolejki do specjalistów

 

Lokalizacja

Podaj informację o kolejce