Advertisement

Oddział Reumatologiczny w mieście: Lublin

 

Oddział Reumatologii

Adres: Dr. K. Jaczewskiego 8 , Lublin Tel. 081-7244790 Czas oczekiwania (dane wrzesień 2015): 58 dni prawdopodobny termin wizyty 19 stycznia 2016