Poradnia Audiologiczna w mieście: Białystok

lekarz audiolog, foniatra w mieście Białystok

 

Poradnia Audiologiczna - Białystok

Adres: M. Skłodowskiej-Curie 25 , Białystok Tel. 85 74 88 213 Czas oczekiwania (dane marzec 2018): 190 dni prawdopodobny termin wizyty 17 lutego 2019
 
Białystok - aglomeracja miejska, która posiada jedna poradnię audiologiczną. Kontrakt z Oddziałem NFZ uzyskała Poradnia Audiologiczna znajdująca się na Skłodowskiej-Curie 26 obsługująca pacjentów jako Sp Zoz Wojewódzki Szpital Zespolony Im. J. Śniadeckiego posiadająca mniejszy od średniej ważną umowę na Świadczenia W Zakresie Audiologii I Foniatrii. W razie długich kolejek próbować należy poradnie audiologiczne w poniższych miastach:
Łomża - odległość 92 km (jedna poradnia audiologiczna), Węgrów - odległość 127 km (jedna poradnia audiologiczna) a także Siedlce - odległość 131 km (trzy poradnie audiologiczne)

Obręb rejestrowania jednostek nie jest limitowana do miasta Białystok lecz położone w pobliżu miasta bez dostępu do zakontraktowanych umów z NFZ na Świadczenia W Zakresie Audiologii I Foniatrii, zaliczają się do tego:
 • Powiat białostocki
 • Wasilków (9 km)
 • Juchnowiec Kościelny (12 km)
 • Choroszcz (15 km)
 • Turośń Kościelna (15 km)
 • Dobrzyniewo Duże (15 km)
 • Supraśl (18 km)

Lekarz Audiolog, Foniatra na umowie w przychodni zajmuje się leczeniem następujących chorób:
 • Zaburzenia nerwu twarzowego
 • Choroby ucha zewnętrznego
 • Inne choroby ucha
 • Nowotwór złośliwy krtani
 • Zaburzenia rozwoju mowy
 • Mieszane specyficzne zaburzenia rozwojowe
 • Tiki
 • Zaburzenia innych nerwów czaszkowych
 • Ostre zapalenie krtani i tchawicy
 • Zapalenie strun głosowych i krtani niesklasyfikowane gdzie indziej
 • Wrodzone wady rozwojowe ucha powodujące upośledzenie słuchu
 • Rozszczep wargi
 • Inne wrodzone wady rozwojowe języka, jamy ustnej i krtani
 • Zaburzenia związane z krótkim czasem trwania ciąży i niskiej urodzeniowej masie ciała, niesklasyfikowane gdzie indziej
 • Wrodzone choroby wirusowe
 • Dysfagia
 • Dysleksja i inne zaburzenia spostrzegania, nigdzie indziej niesklasyfikowane