Poradnia Audiologiczna w mieście: Łódź-Polesie

lekarz audiolog, foniatra w mieście Łódź-Polesie

 

Poradnia Audiologiczna - Łódź-Polesie

Adres: Wólczańska 155 , Łódź-Polesie Tel. +48 426 638 535
 

Poradnia Audiologii I Foniatrii

Adres: Próchnika 41 , Łódź-Polesie Tel. +48 42 239 00 07 Czas oczekiwania (dane luty 2018): 40 dni prawdopodobny termin wizyty 4 czerwca 2018
 
Łódź jest to miejscowość, która posiada dwie poradnie audiologiczne. Najwyższy kwotowo wynegocjowany kontrakt posiada jednostka Emiton Zakład Rehabilitacyjno Readaptacyjny Smulik Sp.j. pod nazwą Poradnia Audiologii I Foniatrii mieszcząca się pod adresem Próchnika 41. Poradnie podpisały przynajmniej mniejszy od średniej obowiązujący kontrakt obsługujący Świadczenia W Zakresie Audiologii I Foniatrii. W razie długiego czasu oczekiwania próbować warto poradnie audiologiczne w okolicznych miastach:
Łódź-Śródmieście - dystans 3 km (dwie poradnie audiologiczne), Łódź-Bałuty - dystans 5 km (jedna poradnia audiologiczna) a także Bełchatów - dystans 44 km (jedna poradnia audiologiczna)

Powierchnia działania poradni obejmuje nie tylko Łódź a także sąsiednie miasta bez kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia na Świadczenia W Zakresie Audiologii I Foniatrii, należą do tych miejscowości:
 • Powiat Łódź
 • Łódź (0 km)
 • Łódź-Śródmieście (2 km)
 • Łódź-Polesie (4 km)
 • Łódź-Górna (5 km)
 • Łódź-Bałuty (6 km)
 • Łódź-Widzew (9 km)

Lekarz Audiolog, Foniatra na umowie w jednostce zajmuje się takimi schorzeniami jak:
 • Zaburzenia nerwu twarzowego
 • Choroby ucha zewnętrznego
 • Inne choroby ucha
 • Nowotwór złośliwy krtani
 • Zaburzenia rozwoju języka
 • Mieszane specyficzne zaburzenia rozwojowe
 • Tiki
 • Zaburzenia nerwów czaszkowych w chorobach sklasyfikowanych w innych miejscach
 • Ostre zapalenie krtani i tchawicy
 • Zapalenie strun głosowych i krtani niesklasyfikowane gdzie indziej
 • Wrodzone wady rozwojowe ucha powodujące upośledzenie słuchu
 • Rozszczep podniebienia wraz z rozszczepem wargi
 • Inne wrodzone wady rozwojowe języka, jamy ustnej i krtani
 • Zaburzenia związane z krótkim czasem trwania ciąży i niskiej urodzeniowej masie ciała, niesklasyfikowane gdzie indziej
 • Cytomagalia wrodzona
 • Dysfagia
 • Dysleksja i inne zaburzenia spostrzegania, nigdzie indziej niesklasyfikowane