Poradnia Audiologiczna w mieście: Łódź-Polesie

lekarz audiolog, foniatra w mieście Łódź-Polesie

 

Poradnia Audiologiczna - Łódź-Polesie

Adres: Wólczańska 155 , Łódź-Polesie Tel. +48 426 638 535
 

Poradnia Audiologii I Foniatrii

Adres: Próchnika 41 , Łódź-Polesie Tel. +48 42 239 00 07 Czas oczekiwania (dane marzec 2018): 41 dni prawdopodobny termin wizyty 12 sierpnia 2018
 
Łódź jest to miejscowość, która posiada dwie poradnie audiologiczne. Najwyższy kwotowo wynegocjowany kontrakt posiada jednostka Emiton Zakład Rehabilitacyjno Readaptacyjny Smulik Sp.j. pod nazwą Poradnia Audiologii I Foniatrii mieszcząca się pod adresem Próchnika 41. Poradnie podpisały przynajmniej mniejszy od średniej obowiązujący kontrakt obsługujący Świadczenia W Zakresie Audiologii I Foniatrii. W razie długiego czasu oczekiwania próbować warto poradnie audiologiczne w okolicznych miastach:
Łódź-Śródmieście - dystans 3 km (dwie poradnie audiologiczne), Łódź-Bałuty - dystans 5 km (jedna poradnia audiologiczna) a także Bełchatów - dystans 44 km (jedna poradnia audiologiczna)

Powierchnia działania poradni obejmuje nie tylko Łódź a także sąsiednie miasta bez kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia na Świadczenia W Zakresie Audiologii I Foniatrii, należą do tych miejscowości:
 • Powiat Łódź
 • Łódź (0 km)
 • Łódź-Śródmieście (2 km)
 • Łódź-Polesie (4 km)
 • Łódź-Górna (5 km)
 • Łódź-Bałuty (6 km)
 • Łódź-Widzew (9 km)

Lekarz Audiolog, Foniatra na umowie w jednostce zajmuje się takimi schorzeniami jak:
 • Zaburzenia nerwu twarzowego
 • Choroby ucha zewnętrznego
 • Inne choroby ucha
 • Nowotwór złośliwy krtani
 • Zaburzenia rozwoju języka
 • Mieszane specyficzne zaburzenia rozwojowe
 • Tiki
 • Zaburzenia nerwów czaszkowych w chorobach sklasyfikowanych w innych miejscach
 • Ostre zapalenie krtani i tchawicy
 • Zapalenie strun głosowych i krtani niesklasyfikowane gdzie indziej
 • Wrodzone wady rozwojowe ucha powodujące upośledzenie słuchu
 • Rozszczep podniebienia wraz z rozszczepem wargi
 • Inne wrodzone wady rozwojowe języka, jamy ustnej i krtani
 • Zaburzenia związane z krótkim czasem trwania ciąży i niskiej urodzeniowej masie ciała, niesklasyfikowane gdzie indziej
 • Cytomagalia wrodzona
 • Dysfagia
 • Dysleksja i inne zaburzenia spostrzegania, nigdzie indziej niesklasyfikowane