Poradnia Endokrynologiczna w mieście: Besko

lekarz endokrynolog w mieście Besko

 

Poradnia Endokrynologiczna - Besko

Adres: Błonie 3 , Besko Tel. (013)467 30 02 Czas oczekiwania (dane sierpień 2014): 92 dni prawdopodobny termin wizyty 15 lutego 2016
 
Besko jest to miejscowość, która posiada jedna poradnię endokrynologiczną. Umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia uzyskała Poradnia Endokrynologiczna pracująca pod adresem Błonie 3 działająca jako Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej W Besku posiadająca mniejszy od średniej ważną umowę na Świadczenia W Zakresie Endokrynologii. Lekarz Endokrynolog zakontraktowany w przychodni zajmuje się diagnozowaniem chorób jak:
 • Rak (wpust)
 • Rak (ujście odźwiernika)
 • Rak żołądka (nieokreślona krzywizna większa)
 • Rak dwunastnicy
 • Rak (uchyłek Meckela)
 • Rak wyrostka robaczkowego
 • Rak okrężnicy poprzecznej
 • Rak okrężnicy zstępującej
 • Rak zgięcia esiczo-odbytniczego
 • Rak trzustki
 • Rak (płat środkowy płuca lub oskrzele płatowe środkowe)
 • Rak jajnika
 • Rak gruczołów (przytarczyc)
 • Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia
 • Rak żołądka w stadium przedinwazyjnym
 • Rak odbytnicy w stadium przedinwazyjnym
 • Nowotwór niezłośliwy (wyrostek robaczkowy)
 • Nowotwór niezłośliwy (okrężnica esowata)
 • Nowotwór niezłośliwy (trzustka)
 • Nowotwór niezłośliwy (oskrzela i płuca)
 • Nowotwór niezłośliwy (nadnercza)
 • Nowotwór niezłośliwy (ciała przyaortalne i inne ciała trzyzwojowe)
 • Nowotwór o nieokreślonym charakterze (żołądek)
 • Nowotwór o nieokreślonym charakterze (odbytnica)
 • Diagnostyka niedoboru wzrostu
 • Hipoglikemia, nieokreślona
 • Gastrinoma
 • Inne choroby przysadki-niedoczynność przysadki po zabiegu operacyjnym, naświetlaniach
 • wodniak jądra i powrózka nasiennego (diagnostyka)
 • Inne niezapalne zaburzenia macicy z wyjątkiem szyjki macicy
 • Inne niezapalne schorzenia szyjki macicy
 • Ból i inne stany związane z żeńskimi narządami płciowymi i cyklem miesiączkowym
 • Niezstąpienie jąder
 • choroby przenoszone drogą płciowa