Poradnia Endokrynologiczna Dla Dzieci w mieście: Bydgoszcz

lekarz endokrynolog w mieście Bydgoszcz

 

Poradnia Endokrynologiczna

Adres: Gajowa 24 A , Bydgoszcz Tel. 523758825 Czas oczekiwania (dane listopad 2014): 132 dni prawdopodobny termin wizyty 18 stycznia 2016
 
Bydgoszcz - aglomeracja miejska, która posiada jedna poradnię endokrynologiczną dla dzieci. Wynegocjowany kontrakt z Centralą NFZ zawarła Poradnia Endokrynologiczna mieszcząca się przy Gajowa 24 A przyjmująca pacjentów jako Wojewódzki Szpital Dziecięcy Im. J. Brudzińskiego W Bydgoszczy posiadająca duży podpisaną umowę na Świadczenia W Zakresie Endokrynologii Dla Dzieci. Lekarz Endokrynolog pracujący w przychodni zajmuje się leczeniem następujących jednostek chorobowych:
 • Rak (wpust)
 • Rak (ujście odźwiernika)
 • Nowotwór złośliwy (żołądek, nieokreślony)
 • Nowotwór złośliwy (jelito kręte)
 • Rak (uchyłek Meckela)
 • Rak wyrostka robaczkowego
 • Rak okrężnicy poprzecznej
 • Rak (zmiana przekraczająca granice okrężnicy)
 • Rak zgięcia esiczo-odbytniczego
 • Rak (płat górny płuca lub oskrzele płatowe górne)
 • Rak (płat środkowy płuca lub oskrzele płatowe środkowe)
 • Rak tarczycy
 • Nowotwór złośliwy innych gruczołów – Rak przytarczyc
 • Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia
 • Rak żołądka w stadium przedinwazyjnym
 • Rak oskrzeli i płuc w stadium przedinwazyjnym
 • Nowotwór niezłośliwy (okrężnica poprzeczna)
 • Nowotwór niezłośliwy (zgięcie esiczo-odbytnicze)
 • Nowotwór niezłośliwy (dwunastnica)
 • Nowotwór niezłośliwy jajnika
 • Nowotwór niezłośliwy (przysadka)
 • Nowotwór niezłośliwy (zajęcie szeregu gruczołów wydzielania wewnętrznego)
 • Nowotwór o nieokreślonym charakterze (jelio ślepe)
 • Nowotwór o nieokreślonym charakterze (odbytnica)
 • Diagnostyka niedoboru wzrostu
 • Śpiączka hipoglikemiczna, niecukrzycowa
 • Opóźniony rozwój będący następstwem niedożywienia białkowo-energetycznego
 • Inne zaburzenia metaboliczne
 • Inne zaburzenia mineralizacji i struktury kości
 • Endometrioza
 • Obfite, częste i nieregularne miesiączki
 • Nawracające straty ciąży
 • Płeć niezdeterminowana i obojnactwo rzekome
 • Brak oczekiwanego prawidłowego rozwoju fizjologicznego