Poradnia Genetyczna w mieście: Gdańsk

inne w mieście Gdańsk

 

Poradnia Genetyczna - Gdańsk

Adres: Rajska 10 , Gdańsk Tel. (058)585 88 00 Czas oczekiwania (dane marzec 2018): 23 dni prawdopodobny termin wizyty 19 lipca 2018
 

Poradnia Genetyczna - Gdańsk

Adres: Skłodowskiej-Curie 2 , Gdańsk Tel. (058)345 21 99
 

Poradnia Genetyczna - Gdańsk

Adres: Jaśkowa Dolina 132 , Gdańsk Tel. (058)524 15 00
 

Poradnia Genetyczna. Ośrodek Chorób Rzadkich.

Adres: Dębinki 7 , Gdańsk Tel. (058)349 34 68 Czas oczekiwania (dane marzec 2018): 76 dni prawdopodobny termin wizyty 1 października 2018
 
Gdańsk - aglomeracja miejska posiadająca dwanaście poradnii. Większy wynegocjowany kontrakt uzyskała firma Uniwersyteckie Centrum Kliniczne pod nazwą Poradnia Genetyczna znajdująca się na Kliniczna 1A i Poradnia Genetyczna, Kliniczna 1A będąca częścią jednostki Uniwersyteckie Centrum Kliniczne. Podobnej wielkości kontrakt posiada Poradnia Genetyczna przyjmująca pacjentów przy Kliniczna 1A jako Uniwersyteckie Centrum Kliniczne .. Poradnie posiadaja przynajmniej mały obowiązujący kontrakt zawierający Badania Zgodności Tkankowej. W momencie pojawienia się długich kolejek rozeznać się można poradnie w sąsiednich miejscowościach:
Gdynia - odległość 18 km (jedna poradnia), Bydgoszcz - odległość 147 km (dwie poradnie) jak również Toruń - odległość 149 km (dwie poradnie)

Zasięg leczenia przychodni to nie tylko Gdańsk a także znajdujące się niedaleko miejscowości bez dostępu do zakontraktowanych umów z Centralą NFZ na Badania Zgodności Tkankowej, zaliczają się do tych miejscowości:
  • Powiat sopot
  • Sopot (10 km)
  • Powiat gdański
  • Pruszcz Gdański (12 km)
  • Pruszcz Gdański (12 km)
  • Kolbudy (17 km)
  • Suchy Dąb (21 km)
  • Pszczółki (22 km)

Najkrótsza lista oczekujących ubezpieczonych (powyżej 12 dni) znajduje się w jednostce znajdującej się przy ulicy Rajska 10, jej długość zweryfikować należy w przychodni pod numerem telefonu (058)585 88 00. Wiele poradni zakontraktowanych w Narodowym Funduszu Zdrowia udostępnia ZOZ Uniwersyteckie Centrum Kliniczne. Dobrze jest przeanalizować ich informacje jeżeli potrzebujemy porady u wielu specjalistów.