Poradnia Logopedyczna w mieście: Świniary Stare

lekarz logopeda w mieście Świniary Stare

 

Poradnia Logopedyczna - Świniary Stare

Adres: Świniary Stare 29 , Świniary Stare Tel. 15 866 91 39 Czas oczekiwania (dane marzec 2018): 31 dni prawdopodobny termin wizyty 26 czerwca 2018
 
Świniary Stare jest to miejscowość, która posiada jedna poradnię logopedyczną. Wynegocjowaną umowę z Oddziałem NFZ zawarła Poradnia Logopedyczna rejestrująca na Świniary Stare 29 mieszcząca się pod nazwą Podmiot Leczniczy "zdrowie" posiadająca średni podpisaną umowę na Świadczenia W Zakresie Logopedii. W momencie pojawienia się problemów z dostępnością usługi sprawdzić warto poradnie logopedyczne w sąsiednich miastach:
Tarnobrzeg - odległość 12 km (jedna poradnia logopedyczna), Nowa Dęba - odległość 23 km (jedna poradnia logopedyczna) i także Sandomierz - odległość 26 km (jedna poradnia logopedyczna)

Terytorium rejestrowania poradni to nie tylko Świniary Stare lecz znajdujące się w pobliżu gminy bez dostępu do własnych umów z Centralą NFZ na Świadczenia W Zakresie Logopedii, są wśród tego:
 • Powiat sandomierski
 • Łoniów (3 km)
 • Powiat tarnobrzeski
 • Baranów Sandomierski (4 km)
 • Powiat sandomierski
 • Koprzywnica (7 km)
 • Powiat staszowski
 • Osiek (8 km)
 • Powiat mielecki
 • Padew Narodowa (12 km)
 • Powiat sandomierski
 • Klimontów (15 km)

Lekarz Logopeda zakontraktowany w jednostce zajmuje się takimi chorobami jak:
 • Upośledzenie umysłowe lekkie
 • Specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka - dyslalia, seplenienie
 • Specyficzne zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych, w tym: dysleksja
 • Specyficzne zaburzenia rozwoju funkcji motorycznych
 • Dziecięce porażenie mózgowe
 • Nieprawidłowości zębowo – twarzowe
 • zaburzenia mowy niesklasyfikowane