Poradnia Neurologiczna Dla Dzieci w mieście: Ciechanów

lekarz neurolog w mieście Ciechanów

 

Poradnia Neurologiczna Dla Dzieci - Ciechanów

Adres: Powst. Wielkopolskich 2 , Ciechanów Tel. 023 67 30 205
 
Ciechanów to jednostka terytorialna posiadająca jedna poradnię neurologiczną dla dzieci. Aktualny kontrakt z Oddziałem NFZ zawarła Poradnia Neurologiczna Dla Dzieci znajdująca się na Powst. Wielkopolskich 2 działająca jako Specjalistyczny Szpital Wojewódzki W Ciechanowie posiadająca średni podpisany kontrakt na Świadczenia W Zakresie Neurologii Dziecięcej. W chwili napotkania bardzo długich kolejek próbować warto poradnie neurologiczne dla dzieci w okolicznych miejscowościach:
Legionowo - odległość 60 km (jedna poradnia neurologiczna dla dzieci), Warszawa - odległość 74 km (dziesięć poradnii neurologicznych dla dzieci) jak również Wyszków - odległość 76 km (jedna poradnia neurologiczna dla dzieci)

Obręb leczenia poradni nie jest limitowana do miasta Ciechanów ale położone w pobliżu gminy bez dostępu do kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia na Świadczenia W Zakresie Neurologii Dziecięcej, są wśród tych miejscowości:
 • Powiat ciechanowski
 • Opinogóra Górna (7 km)
 • Regimin (9 km)
 • Sońsk (13 km)
 • Ojrzeń (16 km)
 • Powiat przasnyski
 • Czernice Borowe (18 km)
 • Powiat ciechanowski
 • Grudusk (19 km)

Lekarz Neurolog zatrudniony w jednostce zajmuje się leczeniem następujących chorób:
 • Następstwa innych i nieokreślonych chorób zakaźnych i pasożytniczych
 • Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze centralnego systemu nerwowego
 • Zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych (w zakresie i możliwościach działania poradni)
 • Zaburzenia obejmujące nerwy, korzenie nerwów rdzeniowych i sploty nerwowe
 • Porażenie mózgowe i inne zespoły porażenne
 • Wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego (w zakresie i możliwościach działania poradni)
 • Objawy i oznaki chorobowe dotyczące stanu emocjonalnego
 • Brak oczekiwanego prawidłowego rozwoju fizjologicznego
 • Rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe
 • Zapalenie nerwu wzrokowego