Poradnia Okulistyczna w mieście: Wieliczka

lekarz okulista w mieście Wieliczka

 

Poradnia Okulistyczna - Wieliczka

Adres: Szpunara 20 , Wieliczka Tel. +48 12 279 63 45 Czas oczekiwania (dane marzec 2018): 21 dni prawdopodobny termin wizyty 17 lipca 2018
 
Wieliczka to miejscowość która ma jedna poradnię okulistyczną. Aktualny kontrakt z Oddziałem NFZ uzyskała Poradnia Okulistyczna pracująca pod adresem Szpunara 20 przyjmująca pacjentów jako Zespół Lecznictwa Otwartego W Wieliczce posiadająca duży wynegocjowaną umowę na Świadczenia W Zakresie Okulistyki. W przypadku długiego czasu oczekiwania spróbować należy poradnie okulistyczne w następujących miastach:
Kraków - odległość 6 km (dwadzieścia siedem poradnii okulistycznych), Gorzków - odległość 8 km (jedna poradnia okulistyczna) i także Kraków-Nowa Huta - odległość 10 km (dwie poradnie okulistyczne)

Obręb leczenia poradni nie stanowi tylko miasta Wieliczka lecz okoliczne gminy bez podpisanych umów z NFZ na Świadczenia W Zakresie Okulistyki, są wśród tych miejscowości:
 • Powiat wielicki
 • Biskupice (5 km)
 • Powiat kraków
 • Kraków-Podgórze (7 km)
 • Kraków-Śródmieście (10 km)
 • Powiat krakowski
 • Świątniki Górne (11 km)
 • Powiat myślenicki
 • Siepraw (12 km)
 • Powiat wielicki
 • Niepołomice (15 km)

Lekarz Okulista na umowie w jednostce zajmuje się leczeniem następujących jednostek chorobowych:
 • Nowotwór złośliwy oka
 • Zaburzenia narządu łzowego
 • Zaburzenia tęczówki
 • Choroby naczyniówki i siatkówki
 • Zaburzenia ciała szklistego i gałki ocznej
 • Zaburzenia obuocznej motoryki
 • Slepota
 • Bezocze
 • Powierzchowny uraz głowy
 • Urazy oczu
 • Badanie oczu i wzroku
 • Badanie w związku z uprawianiem sportu
 • Obserwacja w kierunki podejrzewanych innych chorób i stanów
 • Zaburzenia mięśni gałki ocznej, obuocznej motoryki, akomodacji i refrakcji