Poradnie medyczne

 

Poradnie medyczne województwo Dolnośląskie

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia - Nr 1

W województwie znajduje się dwa tysiące dziewięćdziesiąt osiem poradnii specjalistycznych w stu dwudziestu pięciu miastach. Umowy na prowadzenie poradni posiada pięćset szesnaście podmiotów medycznych.
 

Poradnie medyczne województwo Kujawsko-Pomorskie

Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia - Nr 2

W województwie znajduje się tysiąc pięćset sześćdziesiąt sześć poradnii specjalistycznych w stu dziesięciu miastach. Umowy na prowadzenie poradni posiada trzysta pięćdziesiąt pięć podmiotów medycznych.
 

Poradnie medyczne województwo Lubelskie

Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia - Nr 3

W województwie znajduje się tysiąc czterysta sześćdziesiąt siedem poradnii specjalistycznych w pięćdziesięciu dziewięciu miastach. Umowy na prowadzenie poradni posiada dwieście siedemdziesiąt podmiotów medycznych.
 

Poradnie medyczne województwo Lubuskie

Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia - Nr 4

W województwie znajdują się sześćset osiemdziesiąt dwie poradnie specjalistyczne w czterdziestu dziewięciu miastach. Umowy na prowadzenie poradni posiada sto osiemdziesiąt osiem podmiotów medycznych.
 

Poradnie medyczne województwo Łódzkie

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia - Nr 5

W województwie znajdują się tysiąc osiemset sześćdziesiąt trzy poradnie specjalistyczne w stu czternastu miastach. Umowy na prowadzenie poradni posiada czterysta trzydzieści jeden podmiotów medycznych.
 

Poradnie medyczne województwo Małopolskie

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia - Nr 6

W województwie znajdują się dwa tysiące siedemdziesiąt dwie poradnie specjalistyczne w stu siedemdziesięciu miastach. Umowy na prowadzenie poradni posiada czterysta trzydzieści siedem podmiotów medycznych.
 

Poradnie medyczne województwo Mazowieckie

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia - Nr 7

W województwie znajduje się trzy tysiące siedemset trzydzieści siedem poradnii specjalistycznych w stu sześćdziesięciu sześciu miastach. Umowy na prowadzenie poradni posiada pięćset dziewięćdziesiąt podmiotów medycznych.
 

Poradnie medyczne województwo Opolskie

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia - Nr 8

W województwie znajduje się sześćset trzydzieści pięć poradnii specjalistycznych w czterdziestu pięciu miastach. Umowy na prowadzenie poradni posiada sto osiemdziesiąt pięć podmiotów medycznych.
 

Poradnie medyczne województwo Podkarpackie

Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia - Nr 9

W województwie znajduje się tysiąc czterysta czterdzieści poradnii specjalistycznych w stu czternastu miastach. Umowy na prowadzenie poradni posiada trzysta pięćdziesiąt jeden podmiotów medycznych.
 

Poradnie medyczne województwo Podlaskie

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia - Nr 10

W województwie znajduje się siedemset osiem poradnii specjalistycznych w trzydziestu dwóch miastach. Umowy na prowadzenie poradni posiada dwieście trzydzieści dziewięć podmiotów medycznych.
 

Poradnie medyczne województwo Pomorskie

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia - Nr 11

W województwie znajdują się tysiąc siedemset dwadzieścia trzy poradnie specjalistyczne w osiemdziesięciu siedmu miastach. Umowy na prowadzenie poradni posiadają trzysta osiemdziesiąt trzy podmioty medyczne.
 

Poradnie medyczne województwo Śląskie

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia - Nr 12

W województwie znajduje się cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia sześć poradnii specjalistycznych w stu pięćdziesięciu dziewięciu miastach. Umowy na prowadzenie poradni posiadają dziewięćset osiemdziesiąt dwa podmioty medyczne.
 

Poradnie medyczne województwo Świętokrzyskie

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia - Nr 13

W województwie znajduje się osiemset osiemdziesiąt dziewięć poradnii specjalistycznych w siedemdziesięciu trzech miastach. Umowy na prowadzenie poradni posiada dwieście osiemdziesiąt jeden podmiotów medycznych.
 

Poradnie medyczne województwo Warmińsko-Mazurskie

Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia - Nr 14

W województwie znajduje się dziewięćset czterdzieści siedem poradnii specjalistycznych w sześćdziesięciu sześciu miastach. Umowy na prowadzenie poradni posiada trzysta czterdzieści sześć podmiotów medycznych.
 

Poradnie medyczne województwo Wielkopolska

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia - Nr 15

W województwie znajdują się dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt cztery poradnie specjalistyczne w stu pięćdziesięciu dwóch miastach. Umowy na prowadzenie poradni posiada siedemset dwadzieścia sześć podmiotów medycznych.
 

Poradnie medyczne województwo Zachodniopomorskie

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia - Nr 16

W województwie znajduje się tysiąc sto osiemdziesiąt jedna poradnii specjalistycznych w siedemdziesięciu miastach. Umowy na prowadzenie poradni posiadają dwieście siedemdziesiąt dwa podmioty medyczne.