Pracownia Tomografii Komputerowej w mieście: Bydgoszcz

lekarz radiolog w mieście Bydgoszcz

 

Pracownia Tomografii Komputerowej - Bydgoszcz

Adres: Powstańców Warszawy 5 , Bydgoszcz Tel. 052-3786182 Czas oczekiwania (dane luty 2014): 47 dni prawdopodobny termin wizyty 15 listopada 2014
 

Pracownia Tomografii Komputerowej - Bydgoszcz

Adres: Seminaryjna 1 , Bydgoszcz Tel. 0-52 32 56 616 Czas oczekiwania (dane maj 2014): 108 dni prawdopodobny termin wizyty 18 lutego 2015
 

Pracownia Tomografii Komputerowej - Bydgoszcz

Adres: Markwarta 4-6 , Bydgoszcz Tel. 052-3636110 Czas oczekiwania (dane maj 2014): 69 dni prawdopodobny termin wizyty 19 grudnia 2014
 

Pracownia Tomografii Komputerowej - Bydgoszcz

Adres: Szpitalna 19 , Bydgoszcz Tel. 0523709353 Czas oczekiwania (dane maj 2014): 35 dni prawdopodobny termin wizyty 1 listopada 2014
 

Zakład Diagnostyki Obrazowej I Radiologii I Interwencyjnej - Pracowania Tk

Adres: Dr. I.romanowskiej 2 , Bydgoszcz Tel. (52)3743300 Czas oczekiwania (dane maj 2014): 46 dni prawdopodobny termin wizyty 14 listopada 2014