Przychodnia Lekarska "jasień"

NIP: 5832631044
Szerokość geograficzna: 54°20' 32.33" N Długość geograficzna: 18°33' 3.98" W
Numer telefonu znajdziesz przy danej placówce poniżej
Dane teleadresowe firmy: Kartuska 404 80-125 Gdańsk
Przychodnia Lekarska "jasień" to poradnia dysponująca wieloma specjalistami posiadająca w zasięgu działania miasto Gdańsk. W placówce wykonywane są trzy świadczenia medyczne. Do zakontraktowanych usług należą: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(mały limit świadczeń), Rehabilitacja lecznicza (mały limit świadczeń), Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze (bardzo duży limit świadczeń)
Przychodnia Lekarska "jasień" ma poradnię lekarza pierwszego kontaktu jak również kontrakt na świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej jak również cztery poradnie specjalistyczne. Największe poradnie to Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, Poradnia Ginekologiczno-Położnicza a także Poradnia Neurologiczna.
Dla pacjentek zoz świadczy opiekę położnej w zakresie edukacji związanej z planowaniem rodziny, opieki w okresie okołociążowym oraz porad w zakresie higieny. Umowa firmy w zakresie lekarza pierwszego kontaktu zawiera opiniowanie stanu zdrowia pacjenta, okresową ocenę pacjentów a także przeprowadzanie badań pacjentów. Do zadań pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w przychodni należy wykonywanie świadczeń leczniczych. Obejmuje to kompleksową opiekę pielęgniarską nad chorym. Obiekt posiada kontrakt na transport sanitarny w podstawowej opiece zdrowotnej. Ten rodzaj transportu przysługuję chorym w sytuacjach gdy gdy zachodzi konieczność leczenia leczenia wybranych schorzeń i dla zachowania ciągłości procesu leczenia. Firmie zakontraktowano także usługi nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej W przedsiębiorstwie opieki zdrowotnej. Są to usługi w przypadku nagłego pogorszenia stanu medycznego stanu medycznego. Pomoc ta udzielana jest od Poniedziałku do Piatku od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godzi. 8.00 do 8.00 dnia następnego. W ramach pomocy zapewniana jest niezbędna pomoc medyczna, ciągłość leczenia, a także orzekania i opiniowanie stanu zdrowia w uzasadnionych przypadkach.
Rejestracja ze skierowaniem od lekarza rodzinnego czynna poniedziałek - piątek podczas pracy poradni. By dokonać rejestracji na wizytę specjalistyczną potrzebne są: dokument toższamości, skierowanie na badanie od lekarza rodzinnego, dowód potwierdzający ubezpieczenie.

Poradnie specjalistyczne

 

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Gdańsk

[zobacz mapkę]
Adres: Kartuska 404 Miasto: Gdańsk
Tel. +48 58 322 11 51
Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2014-05-07) 3 dni
Szerokość geograficzna: 54°20' 32.33" N Długość geograficzna: 18°33' 3.98" W
 

Poradnia Neurologiczna - Gdańsk

[zobacz mapkę]
Adres: Kartuska 404 Miasto: Gdańsk
Tel. +48 583 221 151
Szerokość geograficzna: 54°20' 32.33" N Długość geograficzna: 18°33' 3.98" W
 

Poradnia Otolaryngologiczna - Gdańsk

[zobacz mapkę]
Adres: Kartuska 404 Miasto: Gdańsk
Tel. +48 583 221 151
Szerokość geograficzna: 54°20' 32.33" N Długość geograficzna: 18°33' 3.98" W

Rehabilitacja lecznicza

 

Poradnia Rehabilitacyjna - Prabuty

[zobacz mapkę]

lekarz rehabilitant

Adres: Kuracyjna 37 Miasto: Prabuty
Tel. +48 55 278 38 48 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 7 dni Szacowana data wolnych terminów: po 29 grudnia 2014
LEKARSKA AMBULATORYJNA OPIEKA REHABILITACYJNA (średni kontrakt z NFZ)
 

Pracownia Fizjoterapii

[zobacz mapkę]

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Prabuty

lekarz fizjoterapeuta

Adres: Kuracyjna 37 Miasto: Prabuty
Tel. +48 55 278 38 48 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 13 dni Szacowana data wolnych terminów: po 4 stycznia 2015
FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA (średni kontrakt z NFZ)

Opieka długoterminowa

 

Zakład/oddział Opiekuńczo-Leczniczy - Prabuty

[zobacz mapkę]
Adres: Kuracyjna 37 Miasto: Prabuty
Tel. +48 55 278 38 48 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 21 grudnia 2014

Podstawowa Opieka Zdrowotna

 

Poradnia Lekarza Rodzinnego - Gdańsk

lekarz rodzinny

położna, położnik