Regionalny Szpital W Kołobrzegu

NIP: 6711030263
Szerokość geograficzna: 54°10' 29.27" N Długość geograficzna: 15°34' 4.76" W
Numer telefonu znajdziesz przy danej placówce poniżej
Dane teleadresowe firmy: Łopuskiego 31 78-100 Kołobrzeg
Regionalny Szpital W Kołobrzegu - szpital zaopatrujący pacjentów w okolicy miasta Kołobrzeg. W obiekcie wykonywane są cztery świadczenia medyczne. W ramach umowy z NFZ świadczone są następujące usługi medyczne: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(bardzo duży limit świadczeń) i Leczenie szpitalne (bardzo duży limit świadczeń), Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (bardzo duży limit świadczeń), Rehabilitacja lecznicza (bardzo duży limit świadczeń)
Szpital ma siedemnaście oddziałów, w których hospitalizowani są pacjenci. Największymi oddziałami szpitalnymi są Oddział Neonatologiczny, Oddział Dzienny Psychiatryczny (Ogólny) jak również Oddział Neonatologiczny.
Regionalny Szpital W Kołobrzegu zawiera dwadzieścia trzy poradnie specjalistyczne. Największymi poradniami są Poradnia Endokrynologiczna, Poradnia Chirurgii Ogólnej jak również Poradnia Okulistyczna.
Firma posiada umowę na transport w POZ. Ten rodzaj transportu przysługuję pacjenton w przypadkach gdy gdy zachodzi uzasadniona potrzeba leczenia leczenia określonych schorzeń oraz by zachowć ciągłości procesu leczenia. ZOZ'owi zakontraktowano także usługi nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej W przedsiębiorstwie opieki zdrowotnej. Są to świadczenia w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia stanu zdrowia. Pomoc ta udzielana jest od Poniedziałku do Piatku od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godzi. 8.00 do 8.00 dnia następnego. W ramach pomocy zapewniana jest niezbędna pomoc medyczna, ciągłość leczenia, a także orzekania i opiniowanie stanu zdrowia w uzasadnionych przypadkach. W ZOZ-ie możliwe jest także przeprowadzenie poniższych badań: Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Gastroskopia a także Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Kolonoskopia.
, Badania Tomografii Komputerowej (Tk)
Rejestracja telefoniczna czynna pn.-pt. w godzinach przyjęć. By dokonać rejestracji do gabinetu specjalistycznego konieczne są: dowód osobisty, skierowanie na wizytę specjalistyczną wystawione przez lekarza rodzinnego, dokument ubezpieczeniowy.

Leczenie szpitalne

 

Oddział Chirurgiczny Ogólny Z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej, Pododdziałem Urologicznym

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgiczny Ogólny Kołobrzeg

Adres: Łopuskiego 33 Miasto: Kołobrzeg
Tel. 0943530369 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 52 dni Szacowana data wolnych terminów: po 16 czerwca 2014
Szerokość geograficzna: 54°10' 27.74" N Długość geograficzna: 15°34' 2.36" W
CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ)
 

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Kołobrzeg

[zobacz mapkę]
Adres: Łopuskiego 33 Miasto: Kołobrzeg
Tel. 0943530370 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 404 dni Szacowana data wolnych terminów: po 2 listopada 2015
Szerokość geograficzna: 54°10' 27.74" N Długość geograficzna: 15°34' 2.36" W
ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ) ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU - HOSPITALIZACJA - H01,H02,H04,H05,H06,H07,H08,H09,H10,H11 (duży kontrakt z NFZ)
 

Oddział Chorób Wewnętrznych Z Pododdz.endokrynol.gastroenteol.reumatol.nefrologicznym

[zobacz mapkę]

Oddział Chorób Wewnętrznych Kołobrzeg

Adres: Łopuskiego 33 Miasto: Kołobrzeg
Tel. 0943530371 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 15 kwietnia 2014
Szerokość geograficzna: 54°10' 27.74" N Długość geograficzna: 15°34' 2.36" W
CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ)
 

Oddział Ginekologiczno-Położniczy - Kołobrzeg

[zobacz mapkę]
Adres: Łopuskiego 33 Miasto: Kołobrzeg
Tel. 0943530379 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: 40 dni
Szerokość geograficzna: 54°10' 27.74" N Długość geograficzna: 15°34' 2.36" W
POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA (duży kontrakt z NFZ) POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N01, N20 (duży kontrakt z NFZ)
 

Oddział Kardiologiczny - Kołobrzeg

[zobacz mapkę]
Adres: Łopuskiego 33 Miasto: Kołobrzeg
Tel. 0943530371 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 15 kwietnia 2014
Szerokość geograficzna: 54°10' 27.74" N Długość geograficzna: 15°34' 2.36" W
KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ)
 

Oddział Neonatologiczny Z Pododdziałem Patologii Noworodka

[zobacz mapkę]

Oddział Neonatologiczny Kołobrzeg

Adres: Łopuskiego 33 Miasto: Kołobrzeg
Tel. 0943530368 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 15 kwietnia 2014
Szerokość geograficzna: 54°10' 27.74" N Długość geograficzna: 15°34' 2.36" W
NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA (bardzo duży kontrakt z NFZ) NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N20, N24, N25 (duży kontrakt z NFZ)
 

Oddział Neurologiczny Z Pododdziałem Udarowym

[zobacz mapkę]

Oddział Neurologiczny Kołobrzeg

Adres: Łopuskiego 33 Miasto: Kołobrzeg
Tel. 0943530372 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 15 kwietnia 2014
Szerokość geograficzna: 54°10' 27.74" N Długość geograficzna: 15°34' 2.36" W
NEUROLOGIA - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ) NEUROLOGIA - HOSPITALIZACJA - A48, A51 (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Oddział Okulistyczny - Kołobrzeg

[zobacz mapkę]
Adres: Łopuskiego 33 Miasto: Kołobrzeg
Tel. 0943530263 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 15 kwietnia 2014
Szerokość geograficzna: 54°10' 27.74" N Długość geograficzna: 15°34' 2.36" W
OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA (poniżej średniej kontrakt z NFZ) OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA B12,B13,B14,B15 (średni kontrakt z NFZ)
 

Oddział Pediatryczny Z Pododdziałem Neurologii Dziecięcej

[zobacz mapkę]

Oddział Pediatryczny Kołobrzeg

Adres: Łopuskiego 33 Miasto: Kołobrzeg
Tel. 094 3530345/349 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 15 kwietnia 2014
Szerokość geograficzna: 54°10' 27.74" N Długość geograficzna: 15°34' 2.36" W
PEDIATRIA - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ)
 

Pododdział Hematologiczny

[zobacz mapkę]

Oddział Hematologiczny Kołobrzeg

Adres: Łopuskiego 33 Miasto: Kołobrzeg
Tel. 09403530371 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 15 kwietnia 2014
Szerokość geograficzna: 54°10' 27.74" N Długość geograficzna: 15°34' 2.36" W
HEMATOLOGIA - HOSPITALIZACJA (poniżej średniej kontrakt z NFZ)

Leczenie psychiatryczne

 

Oddział Dzienny Psychiatryczny

[zobacz mapkę]

Oddział Dzienny Psychiatryczny (Ogólny) Kołobrzeg

lekarz psychiatra

Adres: Łopuskiego 33 Miasto: Kołobrzeg
Tel. 0943530312 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 15 kwietnia 2014
Szerokość geograficzna: 54°10' 27.74" N Długość geograficzna: 15°34' 2.36" W
ŚWIADCZENIA DZIENNE PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCH (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Oddział Psychiatryczny Z Pododdziałem Leczenia Uzależnień

[zobacz mapkę]

Oddział Psychiatryczny (Ogólny) Kołobrzeg

Adres: Łopuskiego 33 Miasto: Kołobrzeg
Tel. 0943530372 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 15 kwietnia 2014
Szerokość geograficzna: 54°10' 27.74" N Długość geograficzna: 15°34' 2.36" W
ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCH (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Leczenia Uzależnień - Kołobrzeg

[zobacz mapkę]

terapeuta uzależnień

Adres: Łopuskiego 33 Miasto: Kołobrzeg
Tel. 943530212 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 15 kwietnia 2014
Szerokość geograficzna: 54°10' 27.74" N Długość geograficzna: 15°34' 2.36" W
LECZENIE UZALEŻNIEŃ (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Zdrowia Psychicznego - Kołobrzeg

[zobacz mapkę]

lekarz psychiatra

Adres: Łopuskiego 31 Miasto: Kołobrzeg
Tel. 0943530253 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 19 kwietnia 2014
Szerokość geograficzna: 54°10' 29.27" N Długość geograficzna: 15°34' 4.76" W
ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE AMBULATORYJNE DLA DOROSŁYCH (średni kontrakt z NFZ)

Rehabilitacja lecznicza

 

Oddział Rehabilitacyjny - Kołobrzeg

[zobacz mapkę]

inne

Adres: Łopuskiego 33 Miasto: Kołobrzeg
Tel. 0943530370 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 323 dni Szacowana data wolnych terminów: po 11 lipca 2015
Szerokość geograficzna: 54°10' 27.74" N Długość geograficzna: 15°34' 2.36" W
REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH (średni kontrakt z NFZ)
 

Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej

[zobacz mapkę]

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej Kołobrzeg

lekarz rehabilitant

Adres: Łopuskiego 33 Miasto: Kołobrzeg
Tel. 9435300370 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 15 kwietnia 2014
Szerokość geograficzna: 54°10' 27.74" N Długość geograficzna: 15°34' 2.36" W
REHABILITACJA NEUROLOGICZNA (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Rehabilitacyjna Adres Udzielania Świadczeń: Ul. Łopuskiego 33 78-100 Kołobrzeg

[zobacz mapkę]

Poradnia Rehabilitacyjna Kołobrzeg

Adres: Łopuskiego 31 Miasto: Kołobrzeg
Tel. 0943530233 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 34 dni Szacowana data wolnych terminów: po 26 maja 2014
Szerokość geograficzna: 54°10' 29.27" N Długość geograficzna: 15°34' 4.76" W
LEKARSKA AMBULATORYJNA OPIEKA REHABILITACYJNA (średni kontrakt z NFZ)
 

Zakład Rehabilitacyjny

[zobacz mapkę]

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Kołobrzeg

lekarz fizjoterapeuta

Adres: Łopuskiego 33 Miasto: Kołobrzeg
Tel. 094 3530233 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 111 dni Szacowana data wolnych terminów: po 17 września 2014
Szerokość geograficzna: 54°10' 27.74" N Długość geograficzna: 15°34' 2.36" W
FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA (bardzo duży kontrakt z NFZ)

Poradnie specjalistyczne

 

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Kołobrzeg

[zobacz mapkę]

lekarz chirurg

Adres: Łopuskiego 31 Miasto: Kołobrzeg
Tel. 0943530237 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 15 kwietnia 2014
Szerokość geograficzna: 54°10' 29.27" N Długość geograficzna: 15°34' 4.76" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Chirurgii Ogólnej Dla Dzieci I Młodzieży

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej Dla Dzieci Kołobrzeg

Adres: Łopuskiego 31 Miasto: Kołobrzeg
Tel. 943530237 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 15 kwietnia 2014
Szerokość geograficzna: 54°10' 29.27" N Długość geograficzna: 15°34' 4.76" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII DZIECIĘCEJ (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Kołobrzeg

[zobacz mapkę]

lekarz ortopeda

Adres: Łopuskiego 31 Miasto: Kołobrzeg
Tel. 0943530258 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 25 dni Szacowana data wolnych terminów: po 13 maja 2014
Szerokość geograficzna: 54°10' 29.27" N Długość geograficzna: 15°34' 4.76" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU (duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Endokrynologiczna - Kołobrzeg

[zobacz mapkę]

lekarz endokrynolog

Adres: Łopuskiego 31 Miasto: Kołobrzeg
Tel. 094 3530223 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 73 dni Szacowana data wolnych terminów: po 19 lipca 2014
Szerokość geograficzna: 54°10' 29.27" N Długość geograficzna: 15°34' 4.76" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Gastroenterologiczna - Kołobrzeg

[zobacz mapkę]

lekarz gastrolog

Adres: Łopuskiego 31 Miasto: Kołobrzeg
Tel. 094 3530235 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 78 dni Szacowana data wolnych terminów: po 25 lipca 2014
Szerokość geograficzna: 54°10' 29.27" N Długość geograficzna: 15°34' 4.76" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GASTROENTEROLOGII (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Adres Udzielenia Świadczenia: Ul. Łopuskiego 33 78-100 Kołobrzeg

[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Kołobrzeg

lekarz ginekolog

Adres: Łopuskiego 31 Miasto: Kołobrzeg
Tel. 0943530276 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lipcu: 23 dni
Szerokość geograficzna: 54°10' 29.27" N Długość geograficzna: 15°34' 4.76" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII (duży kontrakt z NFZ) POBRANIE MATERIAŁU Z SZYJKI MACICY DO PRZESIEWOWEGO BADANIA CYTOLOGICZNEGO - ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02 (duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc - Kołobrzeg

[zobacz mapkę]

lekarz pulmonolog

Adres: Łopuskiego 31 Miasto: Kołobrzeg
Tel. 0943530260 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 14 dni Szacowana data wolnych terminów: po 30 kwietnia 2014
Szerokość geograficzna: 54°10' 29.27" N Długość geograficzna: 15°34' 4.76" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC (duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Hematologiczna - Kołobrzeg

[zobacz mapkę]

lekarz hematolog

Adres: Łopuskiego 31 Miasto: Kołobrzeg
Tel. 0943530239 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 89 dni Szacowana data wolnych terminów: po 9 sierpnia 2014
Szerokość geograficzna: 54°10' 29.27" N Długość geograficzna: 15°34' 4.76" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE HEMATOLOGII (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Hepatologiczna - Kołobrzeg

[zobacz mapkę]

lekarz gastrolog

Adres: Łopuskiego 31 Miasto: Kołobrzeg
Tel. 094 3530235 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 69 dni Szacowana data wolnych terminów: po 14 lipca 2014
Szerokość geograficzna: 54°10' 29.27" N Długość geograficzna: 15°34' 4.76" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE HEPATOLOGII (mały kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Kardiologiczna - Kołobrzeg

[zobacz mapkę]

lekarz kardiolog

Adres: Łopuskiego 31 Miasto: Kołobrzeg
Tel. 0943530240 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 90 dni Szacowana data wolnych terminów: po 19 sierpnia 2014
Szerokość geograficzna: 54°10' 29.27" N Długość geograficzna: 15°34' 4.76" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII (duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Leczenia Bólu - Kołobrzeg

[zobacz mapkę]

inne

Adres: Łopuskiego 31 Miasto: Kołobrzeg
Tel. 0943530253 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 66 dni Szacowana data wolnych terminów: po 10 lipca 2014
Szerokość geograficzna: 54°10' 29.27" N Długość geograficzna: 15°34' 4.76" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA BÓLU (mały kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Logopedyczna - Kołobrzeg

[zobacz mapkę]

lekarz logopeda

Adres: Łopuskiego 31 Miasto: Kołobrzeg
Tel. 0943530233 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 19 kwietnia 2014
Szerokość geograficzna: 54°10' 29.27" N Długość geograficzna: 15°34' 4.76" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LOGOPEDII (duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Neonatologiczna - Kołobrzeg

[zobacz mapkę]

lekarz neonatolog

Adres: Łopuskiego 31 Miasto: Kołobrzeg
Tel. 0943530384 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 42 dni Szacowana data wolnych terminów: po 4 czerwca 2014
Szerokość geograficzna: 54°10' 29.27" N Długość geograficzna: 15°34' 4.76" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEONATOLOGII (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Neurologiczna - Kołobrzeg

[zobacz mapkę]

lekarz neurolog

Adres: Łopuskiego 31 Miasto: Kołobrzeg
Tel. 0943530253 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 67 dni Szacowana data wolnych terminów: po 11 lipca 2014
Szerokość geograficzna: 54°10' 29.27" N Długość geograficzna: 15°34' 4.76" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Neurologiczna Dla Dzieci - Kołobrzeg

[zobacz mapkę]
Adres: Łopuskiego 31 Miasto: Kołobrzeg
Tel. 0943530230 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 77 dni Szacowana data wolnych terminów: po 24 lipca 2014
Szerokość geograficzna: 54°10' 29.27" N Długość geograficzna: 15°34' 4.76" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII DZIECIĘCEJ (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Okulistyczna - Kołobrzeg

[zobacz mapkę]

lekarz okulista

Adres: Łopuskiego 31 Miasto: Kołobrzeg
Tel. 0943530244 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 60 dni Szacowana data wolnych terminów: po 2 lipca 2014
Szerokość geograficzna: 54°10' 29.27" N Długość geograficzna: 15°34' 4.76" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Onkologiczna - Kołobrzeg

[zobacz mapkę]
Adres: Łopuskiego 33 Miasto: Kołobrzeg
Tel. 094 3530369 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 15 kwietnia 2014
Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2013-09-30) 115 dni
Szerokość geograficzna: 54°10' 27.74" N Długość geograficzna: 15°34' 2.36" W
 

Poradnia Otolaryngologiczna - Kołobrzeg

[zobacz mapkę]

lekarz laryngolog

Adres: Łopuskiego 31 Miasto: Kołobrzeg
Tel. 0943530242 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: 14 dni
Szerokość geograficzna: 54°10' 29.27" N Długość geograficzna: 15°34' 4.76" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII (duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Preluksacyjna - Kołobrzeg

[zobacz mapkę]

inne

Adres: Łopuskiego 31 Miasto: Kołobrzeg
Tel. 0943530258 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 14 dni Szacowana data wolnych terminów: po 30 kwietnia 2014
Szerokość geograficzna: 54°10' 29.27" N Długość geograficzna: 15°34' 4.76" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PRELUKSACJI (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Reumatologiczna - Kołobrzeg

[zobacz mapkę]

lekarz reumatolog

Adres: Łopuskiego 31 Miasto: Kołobrzeg
Tel. 0943530239 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 111 dni Szacowana data wolnych terminów: po 17 września 2014
Szerokość geograficzna: 54°10' 29.27" N Długość geograficzna: 15°34' 4.76" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE REUMATOLOGII (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Urologiczna - Kołobrzeg

[zobacz mapkę]

lekarz urolog

Adres: Łopuskiego 31 Miasto: Kołobrzeg
Tel. 0943530237 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 20 dni Szacowana data wolnych terminów: po 7 maja 2014
Szerokość geograficzna: 54°10' 29.27" N Długość geograficzna: 15°34' 4.76" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Wad Postawy - Kołobrzeg

[zobacz mapkę]

lekarz ortopeda

Adres: Łopuskiego 31 Miasto: Kołobrzeg
Tel. 0953530233 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 14 dni Szacowana data wolnych terminów: po 30 kwietnia 2014
Szerokość geograficzna: 54°10' 29.27" N Długość geograficzna: 15°34' 4.76" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA WAD POSTAWY U DZIECI I MŁODZIEŻY (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Pracownia Endoskopowa

[zobacz mapkę]

Pracownia Endoskopii Kołobrzeg

lekarz gastrolog

kolanoskopia

Adres: Łopuskiego 33 Miasto: Kołobrzeg
Tel. 0943530238 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 144 dni Szacowana data wolnych terminów: po 3 listopada 2014
Szerokość geograficzna: 54°10' 27.74" N Długość geograficzna: 15°34' 2.36" W
BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - GASTROSKOPIA (średni kontrakt z NFZ) BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - KOLONOSKOPIA (duży kontrakt z NFZ)
 

Pracownia Tomografii Komputerowej - Kołobrzeg

[zobacz mapkę]

tomografia komputerowa

Adres: Łopuskiego 33 Miasto: Kołobrzeg
Tel. 0943530295 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 56 dni Szacowana data wolnych terminów: po 21 czerwca 2014
Szerokość geograficzna: 54°10' 27.74" N Długość geograficzna: 15°34' 2.36" W
BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ (TK) (średni kontrakt z NFZ)

Pozostałe Świadczenia

Podstawowa Opieka Zdrowotna

 • ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA OBSZARZE ZABEZPIECZENIA DO 100 000 OSÓB - UE

 • ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA OBSZARZE ZABEZPIECZENIA DO 100 000 OSÓB - RYCZAŁT MIESIĘCZNY

 • TRANSPORT SANITARNY W POZ

 • TRANSPORT SANITARNY "DALEKI" W POZ NA ODLEGŁOŚĆ (TAM I Z POWROTEM) 121-400 KM

 • TRANSPORT SANITARNY "DALEKI" W POZ NA ODLEGŁOŚĆ (TAM I Z POWROTEM) POWYŻEJ 400 KM

Leczenie szpitalne

 • CHEMIOTERAPIA W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH Z ZAKRESEM SKOJARZONYM

 • SUBSTANCJE CZYNNE W CHEMIOTERAPII W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH Z ZAKRESEM SKOJARZONYM

 • ŚWIADCZENIA W IZBIE PRZYJĘĆ - UE

 • ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY DLA DZIECI

  NEUROLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA

 • ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA II POZIOM REFERENCYJNY - HOSPITALIZACJA

 • ODDZIAŁ OTOLARYNGOLOGICZNY

  OTORYNOLARYNGOLOGIA - HOSPITALIZACJA

 • ODDZIAŁ UROLOGICZNY

  UROLOGIA - HOSPITALIZACJA

 • IZBA PRZYJĘĆ

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

 • ŚWIADCZENIA W IZBIE PRZYJĘĆ SZPITALA - UE

 • ŚWIADCZENIA W IZBIE PRZYJĘĆ SZPITALA (RYCZAŁT DOBOWY)