Regionalny Szpital W Kołobrzegu

 • NIP: 6711030263
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 28.1" N
  Długość geograficzna: 15°34' 3.55" E
 • Dane teleadresowe firmy:
 • Łopuskiego 31
 • 78-100 Kołobrzeg

Opis placówki

Regionalny Szpital W Kołobrzegu - szpital zaopatrujący pacjentów w okolicy miasta Kołobrzeg. W obiekcie wykonywane są cztery świadczenia medyczne. W ramach umowy z NFZ świadczone są następujące usługi medyczne: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(bardzo duży limit świadczeń) i Leczenie szpitalne (bardzo duży limit świadczeń), Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (bardzo duży limit świadczeń), Rehabilitacja lecznicza (bardzo duży limit świadczeń)
Szpital ma siedemnaście oddziałów, w których hospitalizowani są pacjenci. Największymi oddziałami szpitalnymi są Oddział Neonatologiczny, Oddział Dzienny Psychiatryczny (Ogólny) jak również Oddział Neonatologiczny.
Regionalny Szpital W Kołobrzegu zawiera dwadzieścia trzy poradnie specjalistyczne. Największymi poradniami są Poradnia Endokrynologiczna, Poradnia Chirurgii Ogólnej jak również Poradnia Okulistyczna.
Firma posiada umowę na transport w POZ. Ten rodzaj transportu przysługuję pacjenton w przypadkach gdy gdy zachodzi uzasadniona potrzeba leczenia leczenia określonych schorzeń oraz by zachowć ciągłości procesu leczenia. ZOZ'owi zakontraktowano także usługi nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej W przedsiębiorstwie opieki zdrowotnej. Są to świadczenia w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia stanu zdrowia. Pomoc ta udzielana jest od Poniedziałku do Piatku od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godzi. 8.00 do 8.00 dnia następnego. W ramach pomocy zapewniana jest niezbędna pomoc medyczna, ciągłość leczenia, a także orzekania i opiniowanie stanu zdrowia w uzasadnionych przypadkach. W ZOZ-ie możliwe jest także przeprowadzenie poniższych badań: Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Gastroskopia a także Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Kolonoskopia.
, Badania Tomografii Komputerowej (Tk)
Rejestracja telefoniczna czynna pn.-pt. w godzinach przyjęć. By dokonać rejestracji do gabinetu specjalistycznego konieczne są: dowód osobisty, skierowanie na wizytę specjalistyczną wystawione przez lekarza rodzinnego, dokument ubezpieczeniowy.

Leczenie szpitalne

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgiczny Ogólny Z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej, Pododdziałem Urologicznym

Oddział Chirurgiczny Ogólny Kołobrzeg

 • Adres: Łopuskiego 33
  Miasto: Kołobrzeg
 • Tel. 0943530369
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 27.74" N Długość geograficzna: 15°34' 2.36" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lutym: 125 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 21 września 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Kołobrzeg

 • Adres: Łopuskiego 33
  Miasto: Kołobrzeg
 • Tel. 0943530370
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 27.74" N Długość geograficzna: 15°34' 2.36" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 232 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 1 lutego 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Chorób Wewnętrznych Z Pododdz.endokrynol.gastroenteol.reumatol.nefrologicznym

Oddział Chorób Wewnętrznych Kołobrzeg

 • Adres: Łopuskiego 33
  Miasto: Kołobrzeg
 • Tel. 0943530371
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 27.74" N Długość geograficzna: 15°34' 2.36" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 24 marca 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Ginekologiczno-Położniczy - Kołobrzeg

 • Adres: Łopuskiego 33
  Miasto: Kołobrzeg
 • Tel. 0943530379
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 27.74" N Długość geograficzna: 15°34' 2.36" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 43 dni.

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2016-02-03) 30 dni

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologiczny - Kołobrzeg

 • Adres: Łopuskiego 33
  Miasto: Kołobrzeg
 • Tel. 0943530371
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 27.74" N Długość geograficzna: 15°34' 2.36" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lutym: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 24 marca 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Neonatologiczny Z Pododdziałem Patologii Noworodka

Oddział Neonatologiczny Kołobrzeg

 • Adres: Łopuskiego 33
  Miasto: Kołobrzeg
 • Tel. 0943530368
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 27.74" N Długość geograficzna: 15°34' 2.36" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 24 marca 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Neurologiczny Z Pododdziałem Udarowym

Leczenie Dystonii Ogniskowych I Połowiczego Kurczu Twarzy Kołobrzeg

 • Adres: Łopuskiego 31
  Miasto: Kołobrzeg
 • Tel. 0943530372
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 28 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 21 kwietnia 2017

[zobacz mapkę]

Oddział Neurologiczny Z Pododdziałem Udarowym

Leczenie Spastyczności Kończyny Górnej Po Udarze Mózgu Z Użyciem Toksyny Botulinowej Typu A Kołobrzeg

 • Adres: Łopuskiego 31
  Miasto: Kołobrzeg
 • Tel. 0943530372
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 9 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 31 marca 2017

[zobacz mapkę]

Oddział Neurologiczny Z Pododdziałem Udarowym

Oddział Neurologiczny Kołobrzeg

 • Adres: Łopuskiego 31
  Miasto: Kołobrzeg
 • Tel. 0943530372
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 27.74" N Długość geograficzna: 15°34' 2.36" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 24 marca 2017

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2016-05-18) 7 dni

[zobacz mapkę]

Oddział Okulistyczny - Kołobrzeg

 • Adres: Łopuskiego 33
  Miasto: Kołobrzeg
 • Tel. 0943530263
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 27.74" N Długość geograficzna: 15°34' 2.36" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 24 marca 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Otolaryngologiczny - Kołobrzeg

 • Adres: Łopuskiego 33
  Miasto: Kołobrzeg
 • Tel. 0943530263
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 27.74" N Długość geograficzna: 15°34' 2.36" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 67 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Pediatryczny Z Pododdziałem Neurologii Dziecięcej

Oddział Pediatryczny Kołobrzeg

 • Adres: Łopuskiego 33
  Miasto: Kołobrzeg
 • Tel. 094 3530345/349
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 27.74" N Długość geograficzna: 15°34' 2.36" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lutym: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 24 marca 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pododdział Hematologiczny

Oddział Hematologiczny Kołobrzeg

 • Adres: Łopuskiego 33
  Miasto: Kołobrzeg
 • Tel. 09403530371
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 27.74" N Długość geograficzna: 15°34' 2.36" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 24 marca 2017

[zobacz inne poradnie]

Procedury medyczne

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Endoprotezoplastyka Stawu Kolanowego Kołobrzeg

 • Adres: Łopuskiego 33
  Miasto: Kołobrzeg
 • Tel. 0943530370
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 27.74" N Długość geograficzna: 15°34' 2.36" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 464 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 20 grudnia 2018

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Kolanowego Kołobrzeg

 • Adres: Łopuskiego 33
  Miasto: Kołobrzeg
 • Tel. 0943530370
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 27.74" N Długość geograficzna: 15°34' 2.36" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 65 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Biodrowego Kołobrzeg

 • Adres: Łopuskiego 33
  Miasto: Kołobrzeg
 • Tel. 0943530370
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 27.74" N Długość geograficzna: 15°34' 2.36" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Endoprotezoplastyka Stawu Biodrowego Kołobrzeg

 • Adres: Łopuskiego 33
  Miasto: Kołobrzeg
 • Tel. 0943530370
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 27.74" N Długość geograficzna: 15°34' 2.36" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 658 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 11 stycznia 2020

[zobacz mapkę]

Oddział Okulistyczny

Zabiegi W Zakresie Soczewki (Zaćma) Kołobrzeg

 • Adres: Łopuskiego 33
  Miasto: Kołobrzeg
 • Tel. 0943530263
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 27.74" N Długość geograficzna: 15°34' 2.36" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lutym: 360 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 6 września 2018

[zobacz mapkę]

Oddział Okulistyczny

Leczenie Wysiękowej Postaci Amd Z Zastosowaniem Iniekcji Doszklistkowych Przeciwciała Monoklonalnego Anty-Vegf Kołobrzeg

 • Adres: Łopuskiego 33
  Miasto: Kołobrzeg
 • Tel. 0943530263
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 27.74" N Długość geograficzna: 15°34' 2.36" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Okulistyczny

Zabiegi W Zakresie Ciała Szklistego (Witrektomia) Kołobrzeg

 • Adres: Łopuskiego 33
  Miasto: Kołobrzeg
 • Tel. 0943530263
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 27.74" N Długość geograficzna: 15°34' 2.36" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lutym: 24 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 19 kwietnia 2017

[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiologiczna

Wszczepienie/wymiana Rozrusznika Jednojamowego Kołobrzeg

 • Adres: Łopuskiego 31
  Miasto: Kołobrzeg
 • Tel. 0943530240
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 28.1" N Długość geograficzna: 15°34' 3.55" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiologiczna

Zabiegi W Zakresie Ciała Szklistego (Witrektomia) Kołobrzeg

 • Adres: Łopuskiego 31
  Miasto: Kołobrzeg
 • Tel. 0943530240
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 28.1" N Długość geograficzna: 15°34' 3.55" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiologiczna

Wszczepienie/wymiana Rozrusznika Dwujamowego Kołobrzeg

 • Adres: Łopuskiego 31
  Miasto: Kołobrzeg
 • Tel. 0943530240
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 28.1" N Długość geograficzna: 15°34' 3.55" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

Leczenie psychiatryczne

[zobacz mapkę]

Oddział Dzienny Psychiatryczny

Oddział Dzienny Psychiatryczny (Ogólny) Kołobrzeg

 • Adres: Łopuskiego 33
  Miasto: Kołobrzeg
 • Tel. 0943530312
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 27.74" N Długość geograficzna: 15°34' 2.36" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lutym: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 24 marca 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Psychiatryczny Z Pododdziałem Leczenia Uzależnień

Oddział Psychiatryczny (Ogólny) Kołobrzeg

 • Adres: Łopuskiego 33
  Miasto: Kołobrzeg
 • Tel. 0943530372
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 27.74" N Długość geograficzna: 15°34' 2.36" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 24 marca 2017

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2016-04-01) jeden dzień

[zobacz mapkę]

Poradnia Leczenia Uzależnień - Kołobrzeg

 • Adres: Łopuskiego 33
  Miasto: Kołobrzeg
 • Tel. 943530212
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 27.74" N Długość geograficzna: 15°34' 2.36" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 24 marca 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Zdrowia Psychicznego - Kołobrzeg

 • Adres: Łopuskiego 31
  Miasto: Kołobrzeg
 • Tel. 0943530253
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 28.1" N Długość geograficzna: 15°34' 3.55" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 9 dni.

[zobacz inne poradnie]

Rehabilitacja lecznicza

[zobacz mapkę]

Oddział Dzienny Rehabilitacyjny

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Kołobrzeg

 • Adres: Łopuskiego 33
  Miasto: Kołobrzeg
 • Tel. 94 35 30 233
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lutym: 274 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 14 grudnia 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Rehabilitacyjny - Kołobrzeg

 • Adres: Łopuskiego 33
  Miasto: Kołobrzeg
 • Tel. 0943530370
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 27.74" N Długość geograficzna: 15°34' 2.36" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lutym: 592 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 15 sierpnia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej Kołobrzeg

 • Adres: Łopuskiego 33
  Miasto: Kołobrzeg
 • Tel. 9435300370
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 27.74" N Długość geograficzna: 15°34' 2.36" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 161 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 9 listopada 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Rehabilitacyjna Adres Udzielania Świadczeń: Ul. Łopuskiego 33 78-100 Kołobrzeg

Poradnia Rehabilitacyjna Kołobrzeg

 • Adres: Łopuskiego 31
  Miasto: Kołobrzeg
 • Tel. 0943530233
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 28.1" N Długość geograficzna: 15°34' 3.55" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lutym: 9 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 1 kwietnia 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Zakład Rehabilitacyjny

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Kołobrzeg

 • Adres: Łopuskiego 33
  Miasto: Kołobrzeg
 • Tel. 094 3530233
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 27.74" N Długość geograficzna: 15°34' 2.36" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lutym: 246 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 12 marca 2018

[zobacz inne poradnie]

Poradnie specjalistyczne

[zobacz mapkę]

Oddział Otolaryngologiczny

Oddział Otorynolaryngologiczny Kołobrzeg

 • Adres: Łopuskiego 33
  Miasto: Kołobrzeg
 • Tel. 0943530263
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lutym: 147 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 2 października 2017

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Kołobrzeg

 • Adres: Łopuskiego 31
  Miasto: Kołobrzeg
 • Tel. 0943530237
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 28.1" N Długość geograficzna: 15°34' 3.55" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 24 marca 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej Dla Dzieci I Młodzieży

Poradnia Chirurgii Ogólnej Dla Dzieci Kołobrzeg

 • Adres: Łopuskiego 31
  Miasto: Kołobrzeg
 • Tel. 943530237
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 28.1" N Długość geograficzna: 15°34' 3.55" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 24 marca 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Kołobrzeg

 • Adres: Łopuskiego 31
  Miasto: Kołobrzeg
 • Tel. 0943530258
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 28.1" N Długość geograficzna: 15°34' 3.55" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 40 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Endokrynologiczna

Świadczenia Z Zakresu Endokrynologii Kołobrzeg

 • Adres: Łopuskiego 31
  Miasto: Kołobrzeg
 • Tel. 094 3530223
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 386 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 3 września 2018

[zobacz mapkę]

Poradnia Gastroenterologiczna - Kołobrzeg

 • Adres: Łopuskiego 31
  Miasto: Kołobrzeg
 • Tel. 094 3530235
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 28.1" N Długość geograficzna: 15°34' 3.55" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lutym: 80 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 30 czerwca 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Adres Udzielenia Świadczenia: Ul. Łopuskiego 33 78-100 Kołobrzeg

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Kołobrzeg

 • Adres: Łopuskiego 31
  Miasto: Kołobrzeg
 • Tel. 0943530276
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 28.1" N Długość geograficzna: 15°34' 3.55" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 22 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc - Kołobrzeg

 • Adres: Łopuskiego 31
  Miasto: Kołobrzeg
 • Tel. 0943530260
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 28.1" N Długość geograficzna: 15°34' 3.55" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lutym: 11 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 10 kwietnia 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Hematologiczna - Kołobrzeg

 • Adres: Łopuskiego 31
  Miasto: Kołobrzeg
 • Tel. 0943530239
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 28.1" N Długość geograficzna: 15°34' 3.55" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lutym: 98 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 3 sierpnia 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Hepatologiczna - Kołobrzeg

 • Adres: Łopuskiego 31
  Miasto: Kołobrzeg
 • Tel. 094 3530235
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 28.1" N Długość geograficzna: 15°34' 3.55" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lutym: 75 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 7 lipca 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiologiczna - Kołobrzeg

 • Adres: Łopuskiego 31
  Miasto: Kołobrzeg
 • Tel. 0943530240
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 28.1" N Długość geograficzna: 15°34' 3.55" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 71 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Leczenia Bólu - Kołobrzeg

 • Adres: Łopuskiego 31
  Miasto: Kołobrzeg
 • Tel. 0943530253
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 28.1" N Długość geograficzna: 15°34' 3.55" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 7 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 24 marca 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Logopedyczna - Kołobrzeg

 • Adres: Łopuskiego 31
  Miasto: Kołobrzeg
 • Tel. 0943530233
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 28.1" N Długość geograficzna: 15°34' 3.55" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Neonatologiczna - Kołobrzeg

 • Adres: Łopuskiego 31
  Miasto: Kołobrzeg
 • Tel. 0943530384
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 28.1" N Długość geograficzna: 15°34' 3.55" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lutym: 40 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 5 maja 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna - Kołobrzeg

 • Adres: Łopuskiego 31
  Miasto: Kołobrzeg
 • Tel. 0943530253
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 28.1" N Długość geograficzna: 15°34' 3.55" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lutym: 78 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 22 maja 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna Dla Dzieci - Kołobrzeg

 • Adres: Łopuskiego 31
  Miasto: Kołobrzeg
 • Tel. 0943530230
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 28.1" N Długość geograficzna: 15°34' 3.55" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 89 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 2 lipca 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Okulistyczna - Kołobrzeg

 • Adres: Łopuskiego 33
  Miasto: Kołobrzeg
 • Tel. 0943530244
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 28.1" N Długość geograficzna: 15°34' 3.55" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 129 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 13 listopada 2017

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2015-11-24) 154 dni

[zobacz mapkę]

Poradnia Onkologiczna - Kołobrzeg

 • Adres: Łopuskiego 33
  Miasto: Kołobrzeg
 • Tel. 094 3530369
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 27.74" N Długość geograficzna: 15°34' 2.36" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 4.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2013-09-30) 115 dni

(2013-09-30) 115 dni

[zobacz mapkę]

Poradnia Otolaryngologiczna - Kołobrzeg

 • Adres: Łopuskiego 31
  Miasto: Kołobrzeg
 • Tel. 0943530242
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 28.1" N Długość geograficzna: 15°34' 3.55" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 23 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Preluksacyjna - Kołobrzeg

 • Adres: Łopuskiego 31
  Miasto: Kołobrzeg
 • Tel. 0943530258
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 28.1" N Długość geograficzna: 15°34' 3.55" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 15 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 13 kwietnia 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Reumatologiczna - Kołobrzeg

 • Adres: Łopuskiego 31
  Miasto: Kołobrzeg
 • Tel. 0943530239
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 28.1" N Długość geograficzna: 15°34' 3.55" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Urologiczna - Kołobrzeg

 • Adres: Łopuskiego 31
  Miasto: Kołobrzeg
 • Tel. 0943530237
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 28.1" N Długość geograficzna: 15°34' 3.55" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 59 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 21 maja 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Wad Postawy - Kołobrzeg

 • Adres: Łopuskiego 31
  Miasto: Kołobrzeg
 • Tel. 0953530233
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 28.1" N Długość geograficzna: 15°34' 3.55" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 9 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 2 kwietnia 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pracownia Endoskopowa

Pracownia Endoskopii Kołobrzeg

 • Adres: Łopuskiego 33
  Miasto: Kołobrzeg
 • Tel. 0943530238
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 27.74" N Długość geograficzna: 15°34' 2.36" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lutym: 62 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 17 czerwca 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pracownia Tomografii Komputerowej - Kołobrzeg

 • Adres: Łopuskiego 33
  Miasto: Kołobrzeg
 • Tel. 0943530295
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 27.74" N Długość geograficzna: 15°34' 2.36" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 42 dni.

Sprawdź kolejki do specjalistów

 

Lokalizacja

Podaj informację o kolejce