Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "zdroje"

 • NIP: 9551489094
 • Szerokość geograficzna: 53°22' 19.33" N
  Długość geograficzna: 14°38' 29.96" W
 • Dane teleadresowe firmy:
 • Mączna 4
 • 70-780 Szczecin

Opis placówki

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "zdroje" - obiekt zaopatrujący miejscowość Szczecin. Firma posiada umowę na prowadzenie jednego programu leczenia, w których beneficjentami są chorzy. Bierze udział w następujących programach: Program Leczenia SubstytucyjnegoW placówce wykonywane jest osiem świadczeń medycznych. Do powyższych usług należą: Pomoc doraźna i transport sanitarny(zbliżony do średniego limit świadczeń), Profilaktyczne programy zdrowotne (mały limit świadczeń), Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie (mały limit świadczeń), Leczenie szpitalne (mały limit świadczeń), Rehabilitacja lecznicza (średni limit świadczeń), Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (bardzo duży limit świadczeń), Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (bardzo duży limit świadczeń), Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze (bardzo duży limit świadczeń)
Szpital ma dwadzieścia oddziałów, w których leczeni są chorzy. Do największych oddziałów szpitalnych należą Oddział Psychiatryczny (Ogólny), Oddział Okulistyczny i także Oddział Otolaryngologiczny.
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "zdroje" ma dwadzieścia cztery gabinety specjalistyczne. Największymi z nich są Poradnia Alergologiczna, Poradnia Nefrologiczna Dla Dzieci i także Poradnia Medycyny Sportowej.
Firmie zakontraktowano również usługi nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej W POZ. Są to usługi w przypadku nagłego pogorszenia stanu medycznego stanu medycznego. W ZOZ-ie możliwe jest także zrobienie zaawansowanej diagnostyki: Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Gastroskopia, Badania Echokardiograficzne Płodu oraz Badania Tomografii Komputerowej (Tk).
Rejestracja osobista lub telefoniczna możliwa pn.-pt. w godzinach przyjęć. Aby zostać zarejestrowanym do specjalisty potrzebne są: dokument tożsamości, skierowanie do gabinetu specjalistycznego od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (posiadającego umowę z NFZ), regularne opłacanie składek ZUS. Z naszych danych wynika, że lekarz neurolog ma kolejkę na 43 dni. Dnia 2014-08-28 odwiedzający stronę podawali 29 dni czasu oczekiwania.

Leczenie szpitalne

[zobacz mapkę]

Centrum Leczenia Oparzeń - Pododdział Oddziału Chirurgii Dziecięcej, Oparzeń I Urologii

Oddział Oparzeń Dla Dzieci Szczecin

 • Adres: Mączna 4
  Miasto: Szczecin
 • Tel. 091 88-06-358
 • Szerokość geograficzna: 53°22' 19.33" N Długość geograficzna: 14°38' 29.96" W
[zobacz mapkę]

Centrum Leczenia Oparzeń - Pododdział Oddziału Chirurgii Dziecięcej, Oparzeń I Urologii

Oddział Leczenia Oparzeń Dla Dzieci Szczecin

 • Adres: Mączna 4
  Miasto: Szczecin
 • Tel. 091 88-06-358
 • Szerokość geograficzna: 53°22' 19.33" N Długość geograficzna: 14°38' 29.96" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 7 października 2015
[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Dziecięcej, Oparzeń I Urologii

Oddział Chirurgiczny Dla Dzieci Szczecin

 • Adres: Św. Wojciecha 7
  Miasto: Szczecin
 • Tel. 091 88 06 059/064/089
 • Szerokość geograficzna: 53°25' 39.57" N Długość geograficzna: 14°32' 54.33" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 40 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 24 listopada 2015
 • Chirurgia dziecięca - hospitalizacja (duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Chorób Wewnętrznych - Szczecin

 • Adres: Mączna 4
  Miasto: Szczecin
 • Tel. 091 88-06-246/121/107
 • Szerokość geograficzna: 53°22' 19.33" N Długość geograficzna: 14°38' 29.96" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 15 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 24 października 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Choroby wewnętrzne - hospitalizacja (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział I Pediatrii, Alergologii I Pulmonologii

Oddział Pediatryczny Szczecin

 • Adres: Mączna 4
  Miasto: Szczecin
 • Tel. 091-8806358
 • Szerokość geograficzna: 53°22' 19.33" N Długość geograficzna: 14°38' 29.96" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 8 października 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Pediatria - hospitalizacja (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Kliniczny Pediatrii, Nefrologii Ze Stacją Dializ I Leczenia Ostrych Zatruć

Oddział Nefrologiczny Dla Dzieci Szczecin

 • Adres: Św. Wojciecha 7
  Miasto: Szczecin
 • Tel. 091 88 06 074 091 88 06 077
 • Szerokość geograficzna: 53°25' 39.57" N Długość geograficzna: 14°32' 54.33" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 92 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 13 lutego 2016
 • Nefrologia dziecięca - hospitalizacja (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Neurochirurgii Dziecięcej Z Pododdziałem Neurochirurgii Dorosłych

Oddział Neurochirurgiczny Dla Dzieci Szczecin

 • Adres: Mączna 4
  Miasto: Szczecin
 • Tel. 091/88 06 492
 • Szerokość geograficzna: 53°22' 19.33" N Długość geograficzna: 14°38' 29.96" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 10 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 18 października 2015
 • Neurochirurgia dziecięca - hospitalizacja (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Neurologii Wieku Rozwojowego I Pediatrii

Oddział Pediatryczny Szczecin

 • Adres: Mączna 4
  Miasto: Szczecin
 • Tel. 091-8806358
 • Szerokość geograficzna: 53°22' 19.33" N Długość geograficzna: 14°38' 29.96" W
[zobacz mapkę]

Oddział Okulistyczny - Szczecin

 • Adres: Mączna 4
  Miasto: Szczecin
 • Tel. 091-8806-503/556/374
 • Szerokość geograficzna: 53°22' 19.33" N Długość geograficzna: 14°38' 29.96" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 15 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 24 października 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Okulistyka - hospitalizacja planowa (bardzo duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Otolaryngologiczny 1-Go Dnia

Oddział Otolaryngologiczny Szczecin

lekarz laryngolog

 • Adres: Maczna 4
  Miasto: Szczecin
 • Tel. 918806127
 • Szerokość geograficzna: 53°22' 19.33" N Długość geograficzna: 14°38' 29.96" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 138 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 17 kwietnia 2016 [zobacz inne poradnie]
 • Otorynolaryngologia - zespół chirurgii jednego dnia (bardzo duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Pediatrii, Gastroenterologii I Reumatologii

Oddział Pediatryczny Szczecin

 • Adres: Św. Wojciecha 7
  Miasto: Szczecin
 • Tel. 091 88 06 034/032/073
 • Szerokość geograficzna: 53°25' 39.57" N Długość geograficzna: 14°32' 54.33" W
[zobacz mapkę]

Oddział Położnictwa I Ginekologii

Oddział Ginekologiczno-Położniczy Szczecin

 • Adres: Mączna 4
  Miasto: Szczecin
 • Tel. 091-8806375
 • Szerokość geograficzna: 53°22' 19.33" N Długość geograficzna: 14°38' 29.96" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 7 października 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja iii poziom referencyjny (średni kontrakt z NFZ)
 • Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja iii poziom referencyjny - n01, n02, n03, n09, n11, n20 (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Urologiczny - Szczecin

 • Adres: Mączna 4
  Miasto: Szczecin
 • Tel. 918806141/122/547
 • Szerokość geograficzna: 53°22' 19.33" N Długość geograficzna: 14°38' 29.96" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 52 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 8 grudnia 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Urologia - hospitalizacja (średni kontrakt z NFZ)

Rehabilitacja lecznicza

[zobacz mapkę]

Dział Fizjoterapii

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Szczecin

lekarz fizjoterapeuta

 • Adres: Marii Skłodowskiej Curie 14
  Miasto: Szczecin
 • Tel. 091/ 486-04-25
 • Szerokość geograficzna: 53°27' 0.48" N Długość geograficzna: 14°31' 6.45" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 27 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 6 listopada 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Fizjoterapia ambulatoryjna (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Dział Fizjoterapii

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Szczecin

 • Adres: Mączna 4
  Miasto: Szczecin
 • Tel. 0918806466
 • Szerokość geograficzna: 53°22' 19.33" N Długość geograficzna: 14°38' 29.96" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 76 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 14 stycznia 2016 [zobacz inne poradnie]
 • Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2014-03-14) 10 dni
[zobacz mapkę]

Dzienny Oddział Rehabilitacji - Mączna

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Szczecin

inne

 • Adres: Mączna 4
  Miasto: Szczecin
 • Tel. 091-8806459
 • Szerokość geograficzna: 53°22' 19.33" N Długość geograficzna: 14°38' 29.96" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 65 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/ oddziale dziennym (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Lekarska Ambulatoryjna Opieka Rehabilitacyjna

Poradnia Rehabilitacyjna Szczecin

lekarz rehabilitant

 • Adres: Marii Skłodowskiej Curie 14
  Miasto: Szczecin
 • Tel. 091-4860425
 • Szerokość geograficzna: 53°27' 0.48" N Długość geograficzna: 14°31' 6.45" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 59 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 17 grudnia 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna (mały kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Przyszpitalna Poradnia Rehabilitacyjna

Poradnia Rehabilitacyjna Szczecin

 • Adres: Mączna 4
  Miasto: Szczecin
 • Tel. 918806466
 • Szerokość geograficzna: 53°22' 19.33" N Długość geograficzna: 14°38' 29.96" W

Leczenie psychiatryczne

[zobacz mapkę]

I Oddział Dzienny Leczenia Nerwic

Oddział Dzienny Zaburzeń Nerwicowych Szczecin

lekarz psychiatra

 • Adres: Żołnierska 55
  Miasto: Szczecin
 • Tel. 091 487-60-70 w. 308, 326, 312
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 15 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 24 października 2015
 • Świadczenia dzienne leczenia zaburzeń nerwicowych (duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Dzienny Psychiatryczny

Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny Szczecin

 • Adres: Żołnierska 55
  Miasto: Szczecin
 • Tel. 091-4876070 w. 331 lub 312
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 10 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 18 października 2015
 • Świadczenia dzienne psychiatryczne rehabilitacyjne dla dorosłych (duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Opiekuńczo-Leczniczy

Zakład/oddział Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny Szczecin

 • Adres: Mączna 4
  Miasto: Szczecin
 • Tel. 091-8806218
 • Szerokość geograficzna: 53°22' 19.33" N Długość geograficzna: 14°38' 29.96" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 7 października 2015
 • Świadczenia opiekuńczo-lecznicze psychiatryczne dla dorosłych (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Psychiatrii Dziecięcej I Młodzieżowej

Oddział Psychiatryczny Dla Dzieci I Młodzieży Szczecin

 • Adres: Mączna 4
  Miasto: Szczecin
 • Tel. 091-8806218
 • Szerokość geograficzna: 53°22' 19.33" N Długość geograficzna: 14°38' 29.96" W
[zobacz mapkę]

Oddział Psychiatrii Dziecięcej I Młodzieżowej

Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych Dla Dzieci I Młodzieży Szczecin

 • Adres: Mączna 4
  Miasto: Szczecin
 • Tel. 091-8806218
 • Szerokość geograficzna: 53°22' 19.33" N Długość geograficzna: 14°38' 29.96" W
[zobacz mapkę]

Oddział Psychiatrii Dziecięcej I Młodzieżowej

Oddział Psychiatryczny Dla Dzieci Szczecin

 • Adres: Mączna 4
  Miasto: Szczecin
 • Tel. 091-8806218
 • Szerokość geograficzna: 53°22' 19.33" N Długość geograficzna: 14°38' 29.96" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 19 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 28 października 2015
 • Świadczenia psychiatryczne dla dzieci i młodzieży (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Psychiatryczny

Oddział Psychiatryczny (Ogólny) Szczecin

inne

lekarz psychiatra

 • Adres: Mączna 4
  Miasto: Szczecin
 • Tel. 091-8806218
 • Szerokość geograficzna: 53°22' 19.33" N Długość geograficzna: 14°38' 29.96" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 7 października 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Leczenie elektrowstrząsami chorych z zaburzeniami psychicznymi (ew) ze wskazań zyciowych (średni kontrakt z NFZ)
 • Świadczenia psychiatryczne dla dorosłych (bardzo duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Terapii Uzależnienia Od Alkoholu

Oddział/ośrodek Terapii Uzależnienia Od Alkoholu Szczecin

inne

 • Adres: Żołnierska 55
  Miasto: Szczecin
 • Tel. 091 48 76 070 w. 106
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 30 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 12 listopada 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia terapii uzaleznienia od alkoholu stacjonarne (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Terapii Uzależnienia Od Alkoholu

Poradnia Terapii Uzależnienia Od Alkoholu I Współuzależnienia Szczecin

 • Adres: Żołnierska 55
  Miasto: Szczecin
 • Tel. 091-433-04-30
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 7 października 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu (bardzo duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Uzależnienia Od Środków Psychoaktywnych

Poradnia Terapii Uzależnienia Od Substancji Psychoaktywnych Szczecin

terapeuta uzależnień

 • Adres: Żołnierska 55
  Miasto: Szczecin
 • Tel. 91/433-00-82
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 7 października 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Zdrowia Psychicznego - Szczecin

lekarz psychiatra

 • Adres: Żołnierska 55
  Miasto: Szczecin
 • Tel. 091-434-41-38
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 7 października 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych (bardzo duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Przyszpitalna Poradnia Zdrowia Psychicznego Dla Dorosłych

Poradnia Zdrowia Psychicznego Szczecin

 • Adres: Mączna 4
  Miasto: Szczecin
 • Tel. 091-8806221
 • Szerokość geograficzna: 53°22' 19.33" N Długość geograficzna: 14°38' 29.96" W
[zobacz mapkę]

Przyszpitalna Poradnia Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci I Młodzieży

Poradnia Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci I Młodzieży Szczecin

 • Adres: Mączna 4
  Miasto: Szczecin
 • Tel. 091-8806221
 • Szerokość geograficzna: 53°22' 19.33" N Długość geograficzna: 14°38' 29.96" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 110 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 9 marca 2016 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dzieci i młodzieży (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Vi Oddzał Psychiatryczny Rehabilitacyjny

Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej Szczecin

 • Adres: Mączna 4
  Miasto: Szczecin
 • Tel. 091-8806218
 • Szerokość geograficzna: 53°22' 19.33" N Długość geograficzna: 14°38' 29.96" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 7 października 2015
 • Świadczenia rehabilitacji psychiatrycznej (duży kontrakt z NFZ)

Poradnie specjalistyczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Alergologiczna - Mączna

Poradnia Alergologiczna Szczecin

lekarz alergolog

 • Adres: Mączna 4
  Miasto: Szczecin
 • Tel. 091-8806382
 • Szerokość geograficzna: 53°22' 19.33" N Długość geograficzna: 14°38' 29.96" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 75 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 13 stycznia 2016 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie alergologii (bardzo duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej Dla Dzieci - Szczecin

lekarz chirurg

 • Adres: Św. Wojciecha 7
  Miasto: Szczecin
 • Tel. 091 88 06 086
 • Szerokość geograficzna: 53°25' 39.57" N Długość geograficzna: 14°32' 54.33" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 19 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 28 października 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie chirurgii dziecięcej (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 • Świadczenia zabiegowe w chirurgii dziecięcej-zakres skojarzony z 02.1501.001.02 (bardzo duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Endokrynologiczna - Szczecin

lekarz endokrynolog

 • Adres: Słowackiego 19
  Miasto: Szczecin
 • Tel. 091-4222282
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 95 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 17 lutego 2016 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie endokrynologii (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Gastroenterologiczna Dla Dzieci - Szczecin

lekarz gastrolog

 • Adres: Św. Wojciecha 7
  Miasto: Szczecin
 • Tel. 091 88 06 086
 • Szerokość geograficzna: 53°25' 39.57" N Długość geograficzna: 14°32' 54.33" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 125 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 30 marca 2016
 • Świadczenia w zakresie gastroenterologii dla dzieci (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Szczecin

lekarz ginekolog

 • Adres: Mączna 4
  Miasto: Szczecin
 • Tel. 091-8806375
 • Szerokość geograficzna: 53°22' 19.33" N Długość geograficzna: 14°38' 29.96" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 7 października 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 • Pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego - zakres skojarzony z 02.1450.001.02 (mały kontrakt z NFZ)
 • Świadczenia zabiegowe w położnictwie i ginekologii -zakres skojarzony z 02.1450.001.02 (bardzo duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc

Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc Dla Dzieci Szczecin

lekarz pulmonolog

 • Adres: Mączna 4
  Miasto: Szczecin
 • Tel. 091-8806382
 • Szerokość geograficzna: 53°22' 19.33" N Długość geograficzna: 14°38' 29.96" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 16 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 25 października 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc dla dzieci (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Leczenia Zeza - Szczecin

lekarz okulista

 • Adres: Słowackiego 19
  Miasto: Szczecin
 • Tel. 091 422 77 13
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 148 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 1 maja 2016
 • Świadczenia w zakresie leczenia zeza (duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Logopedyczna - Szczecin

lekarz logopeda

 • Adres: Marii Skłodowskiej Curie 14
  Miasto: Szczecin
 • Tel. 091-48-60-425
 • Szerokość geograficzna: 53°27' 0.48" N Długość geograficzna: 14°31' 6.45" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 14 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 22 października 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie logopedii (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Medycyny Sportowej - Szczecin

lekarz sportowy

 • Adres: Św. Wojciecha 7
  Miasto: Szczecin
 • Tel. 091/ 88 06 028
 • Szerokość geograficzna: 53°25' 39.57" N Długość geograficzna: 14°32' 54.33" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 21 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 30 października 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2013-10-01) 15 dni
 • Świadczenia w zakresie medycyny sportowej (bardzo duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Nefrologiczna Dla Dzieci - Szczecin

lekarz nefrolog

 • Adres: Św. Wojciecha 7
  Miasto: Szczecin
 • Tel. 091 88 06 086
 • Szerokość geograficzna: 53°25' 39.57" N Długość geograficzna: 14°32' 54.33" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 55 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 12 grudnia 2015
 • Świadczenia w zakresie nefrologii dla dzieci (średni kontrakt z NFZ)
 • Kwalifikowanie do przeszczepu i monitorowanie zakwalifikowanych - zakres skojarzony do nefrologii dla dzieci 02.1131.001.02 (bardzo duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Neonatologiczna - Szczecin

lekarz neonatolog

 • Adres: Mączna 4
  Miasto: Szczecin
 • Tel. 091-8806-369/370/319
 • Szerokość geograficzna: 53°22' 19.33" N Długość geograficzna: 14°38' 29.96" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 7 października 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie neonatologii (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Neurochirurgiczna Dla Dzieci I Młodzieży

Poradnia Neurochirurgiczna Dla Dzieci Szczecin

lekarz neurochirurg

 • Adres: Mączna 4
  Miasto: Szczecin
 • Tel. 91/88-06-495
 • Szerokość geograficzna: 53°22' 19.33" N Długość geograficzna: 14°38' 29.96" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 18 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 27 października 2015
 • Świadczenia w zakresie neurochirurgii dla dzieci (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna Dla Dzieci I Młodzieży-Curie

Poradnia Neurologiczna Dla Dzieci Szczecin

lekarz neurolog

 • Adres: Marii Skłodowskiej Curie 14
  Miasto: Szczecin
 • Tel. 091/48-60-425
 • Szerokość geograficzna: 53°27' 0.48" N Długość geograficzna: 14°31' 6.45" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 26 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 5 listopada 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2014-08-28) 29 dni
 • Świadczenia w zakresie neurologii dziecięcej (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna Dla Dzieci - Mączna

Poradnia Neurologiczna Dla Dzieci Szczecin

 • Adres: Mączna 4
  Miasto: Szczecin
 • Tel. 091-8806318
 • Szerokość geograficzna: 53°22' 19.33" N Długość geograficzna: 14°38' 29.96" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 115 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 16 marca 2016 [zobacz inne poradnie]
 • Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2014-08-05) 20 dni
[zobacz mapkę]

Poradnia Okulistyczna -Słowackiego

Poradnia Okulistyczna Szczecin

lekarz okulista

 • Adres: Słowackiego 19
  Miasto: Szczecin
 • Tel. 091-4227713
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 166 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 26 maja 2016 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie okulistyki (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 • Świadczenia zabiegowe w okulistyce -zakres skojarzony z 02.1600.001.02 (duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Okulistyczna - Mączna

Poradnia Okulistyczna Szczecin

 • Adres: Mączna 4
  Miasto: Szczecin
 • Tel. 091-8806364
 • Szerokość geograficzna: 53°22' 19.33" N Długość geograficzna: 14°38' 29.96" W
[zobacz mapkę]

Poradnia Otolaryngologiczna - Mączna

Poradnia Otolaryngologiczna Szczecin

lekarz laryngolog

 • Adres: Mączna 4
  Miasto: Szczecin
 • Tel. 091-8806127
 • Szerokość geograficzna: 53°22' 19.33" N Długość geograficzna: 14°38' 29.96" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 9 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 17 października 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie otolaryngologii (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 • Świadczenia zabiegowe w otolaryngologii -zakres skojarzony z 02.1610.001.02 (mały kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Położniczo-Ginekologiczna -Słowackiego

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Szczecin

 • Adres: Słowackiego 19
  Miasto: Szczecin
 • Tel. 091-4222282
[zobacz mapkę]

Poradnia Pulmonologiczna

Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc Dla Dzieci Szczecin

 • Adres: Słowackiego 19
  Miasto: Szczecin
 • Tel. 091/423-10-49
[zobacz mapkę]

Poradnia Reumatologiczna Dla Dzieci - Szczecin

lekarz reumatolog

 • Adres: Św. Wojciecha 7
  Miasto: Szczecin
 • Tel. 091 88 06 086
 • Szerokość geograficzna: 53°25' 39.57" N Długość geograficzna: 14°32' 54.33" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 100 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 24 lutego 2016
 • Świadczenia w zakresie reumatologii dla dzieci (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Urazowo-Ortopedyczna - Ul. Św. Wojciecha

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Szczecin

lekarz ortopeda

 • Adres: Św. Wojciecha 7
  Miasto: Szczecin
 • Tel. 091 88 06 086
 • Szerokość geograficzna: 53°25' 39.57" N Długość geograficzna: 14°32' 54.33" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 52 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 8 grudnia 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 • Świadczenia zabiegowe w ortopedii i traumatologii narządu ruchu -zakres skojarzony z 02.1580.001.02 (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Urologiczna - Szczecin

lekarz urolog

 • Adres: Mączna 4
  Miasto: Szczecin
 • Tel. 091/88-06-552
 • Szerokość geograficzna: 53°22' 19.33" N Długość geograficzna: 14°38' 29.96" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 97 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 20 lutego 2016 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie urologii (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 • Świadczenia zabiegowe w urologii -zakres skojarzony z 02.1640.001.02 (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Żywieniowa Dla Dzieci - Szczecin

 • Adres: Św. Wojciecha 7
  Miasto: Szczecin
 • Tel. 91/88-06-086
 • Szerokość geograficzna: 53°25' 39.57" N Długość geograficzna: 14°32' 54.33" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 7 października 2015
[zobacz mapkę]

Pracownia Endoskopii

Pracownia Endoskopii Dla Dzieci Szczecin

 • Adres: Św. Wojciecha 7
  Miasto: Szczecin
 • Tel. 091- 88 06 069
 • Szerokość geograficzna: 53°25' 39.57" N Długość geograficzna: 14°32' 54.33" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 38 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 22 listopada 2015
[zobacz mapkę]

Pracownia Tomografii Komputerowej - Szczecin

tomografia komputerowa

 • Adres: Mączna 4
  Miasto: Szczecin
 • Tel. 091 88-06-518
 • Szerokość geograficzna: 53°22' 19.33" N Długość geograficzna: 14°38' 29.96" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 31 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 13 listopada 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Badania tomografii komputerowej (tk) (mały kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Pracownia Usg Płodu

Pracownia Usg Szczecin

lekarz kardiolog

 • Adres: Mączna 4
  Miasto: Szczecin
 • Tel. 091 88-06-375
 • Szerokość geograficzna: 53°22' 19.33" N Długość geograficzna: 14°38' 29.96" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 7 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 15 października 2015
 • Badania echokardiograficzne płodu (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Przyszpitalna Poradnia Leczenia Zeza

Poradnia Leczenia Zeza Szczecin

 • Adres: Mączna 4
  Miasto: Szczecin
 • Tel. 091 88 06 364
 • Szerokość geograficzna: 53°22' 19.33" N Długość geograficzna: 14°38' 29.96" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 46 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 1 grudnia 2015

Opieka długoterminowa

[zobacz mapkę]

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy

Zakład/oddział Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Szczecin

pielegniarka, pielegniarz

 • Adres: Maczna 4
  Miasto: Szczecin
 • Tel. 091/880-61-52 lub 56
 • Szerokość geograficzna: 53°22' 19.33" N Długość geograficzna: 14°38' 29.96" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 144 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 26 kwietnia 2016 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno- opiekuńczym/opiekuńczo-leczniczym (średni kontrakt z NFZ)

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Poradnia Leczenia Uzależnień - Szczecin

inne

 • Program leczenia substytucyjnego (średni kontrakt z NFZ)

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Pracownia Endoskopii - Szczecin

lekarz gastrolog

 • Badania endoskopowe przewodu pokarmowego - gastroskopia (poniżej średniej kontrakt z NFZ)

Sprawdź kolejki do specjalistów

 

Lokalizacja

Podaj informację o kolejce