Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Międzyrzecz

 • NIP: 5961240044
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 23.89" N
  Długość geograficzna: 15°35' 3.44" W
 • Dane teleadresowe firmy:
 • Konstytucji 3 Maja 35
 • 66-300 Międzyrzecz

Opis placówki

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Międzyrzecz to szpital działający na terenie miasta Międzyrzecz. W obiekcie wykonywane jest osiem świadczeń medycznych. Do zakontraktowanych usług należą: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(zbliżony do średniego limit świadczeń), Leczenie szpitalne (duży limit świadczeń), Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (mały limit świadczeń), Rehabilitacja lecznicza (bardzo duży limit świadczeń), Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie (mały limit świadczeń), Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze (mały limit świadczeń), Opieka paliatywna i hospicyjna (zbliżony do średniego limit świadczeń), Ratownictwo medyczne (zbliżony do średniego limit świadczeń)
Szpital ma w posiadaniu dziewięć oddziałów, w których leczeni są pacjenci. Do głównych oddziałów można zaliczyć Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Oddział Pediatryczny a także Oddział Ginekologiczno-Położniczy.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Międzyrzecz posiada poradnię lekarza pierwszego kontaktu oraz osiemnaście poradni specjalistycznych. Największymi poradniami są Poradnia Alergologiczna, Poradnia Kardiologiczna jak również Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc.
Kontrakt placówki obejmująca usługi lekarza rodzinnego obejmuje prowadzenie edukacji zdrowotnej pacjenta, wystawianie zaświadczeń o stanie zdrowia i także analizowanie konsultacji wykonywanych w innych jednostkach. ZOZ posiada umowę na transport w POZ. Ten rodzaj transportu przysługuję osobą w sytuacjach gdy jeśli zachodzi uzasadniona potrzeba leczenia leczenia wybranych schorzeń jak również aby nie przerwać ciągłości procesu leczenia. ZOZ'owi zakontraktowano także usługi nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej W POZ. Są to świadczenia w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia stanu zdrowia. Pomoc ta udzielana jest od Poniedziałku do Piatku od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godzi. 8.00 do 8.00 dnia następnego. W ramach pomocy zapewniana jest niezbędna pomoc medyczna, ciągłość leczenia, a także orzekania i opiniowanie stanu zdrowia w uzasadnionych przypadkach. W zakładzie możliwe jest też wykonanie wielu badań diagnostycznych: Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Gastroskopia a także Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Kolonoskopia.
, Badania Tomografii Komputerowej (Tk)
Rejestracja ze skierowaniem od specjalisty wystawionym przez lekarza posiadającego umowę z NFZ możliwa jest poniedziałek - piątek w godzinach pracy rejestracji. W celu uzgodnienia terminu na wizytę specjalistyczną w ramach NFZ potrzebne są: dokument toższamości, dokument skierowania na badanie wystawione przez lekarza posiadającego umowę z NFZ, dokument ubezpieczeniowy. Według danych z marca lekarz urolog ma kolejkę na 9 dni. W dniu 2015-02-09 pacjenci podawali 7 dni czasu oczekiwania.

Rehabilitacja lecznicza

[zobacz mapkę]

Dział Fizjoterapii

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Międzyrzecz

lekarz fizjoterapeuta

 • Adres: Konstytucji 3 Maja 35
  Miasto: Międzyrzecz
 • Tel. (095)742 82 53
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 23.89" N Długość geograficzna: 15°35' 3.44" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 30 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 22 kwietnia 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Fizjoterapia ambulatoryjna (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Rehabilitacji

Oddział Rehabilitacyjny Międzyrzecz

inne

 • Adres: Konstytucji 3 Maja 35
  Miasto: Międzyrzecz
 • Tel. (095)742 82 84
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 23.89" N Długość geograficzna: 15°35' 3.44" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 209 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 4 stycznia 2016 [zobacz inne poradnie]
 • Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Rehabilitacyjna - Międzyrzecz

lekarz rehabilitant

 • Adres: Konstytucji 3 Maja 35
  Miasto: Międzyrzecz
 • Tel. (095)742 82 53
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 23.89" N Długość geograficzna: 15°35' 3.44" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 14 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 1 kwietnia 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna (poniżej średniej kontrakt z NFZ)

Opieka długoterminowa

[zobacz mapkę]

Hospicjum Domowe

Hospicja Domowe Międzyrzecz

inne

 • Adres: Konstytucji 3 Maja 35
  Miasto: Międzyrzecz
 • Tel. (095)742 82 82
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 23.89" N Długość geograficzna: 15°35' 3.44" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 17 marca 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w hospicjum domowym (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Zespół Domowego Leczenia Tlenem - Międzyrzecz

 • Adres: Konstytucji 3 Maja 35
  Miasto: Międzyrzecz
 • Tel. (095)742 82 30
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 23.89" N Długość geograficzna: 15°35' 3.44" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 17 marca 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Tlenoterapia domowa (mały kontrakt z NFZ)

Leczenie szpitalne

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Ogólnej I Urologii

Oddział Chirurgiczny Ogólny Międzyrzecz

 • Adres: Konstytucji 3 Maja 35
  Miasto: Międzyrzecz
 • Tel. (095)742 82 66
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 23.89" N Długość geograficzna: 15°35' 3.44" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 17 marca 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Chirurgia ogólna - hospitalizacja (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Dziecięcy

Oddział Pediatryczny Międzyrzecz

 • Adres: Konstytucji 3 Maja 35
  Miasto: Międzyrzecz
 • Tel. (095)742 82 60
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 23.89" N Długość geograficzna: 15°35' 3.44" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 17 marca 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Pediatria - hospitalizacja (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Ginekologiczno-Położniczy-Rooming-In

Oddział Ginekologiczno-Położniczy Międzyrzecz

 • Adres: Konstytucji 3 Maja 35
  Miasto: Międzyrzecz
 • Tel. (095)742 82 71
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 23.89" N Długość geograficzna: 15°35' 3.44" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 17 marca 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 • Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja - n01, n20 (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Internistyczno - Kardiologiczny Z Pododdziałem Udarowym

Oddział Chorób Wewnętrznych Międzyrzecz

 • Adres: Konstytucji 3 Maja 35
  Miasto: Międzyrzecz
 • Tel. (095)742 82 52
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 23.89" N Długość geograficzna: 15°35' 3.44" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 17 marca 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Choroby wewnętrzne - hospitalizacja (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Ortopedii I Traumatologii Narządu Ruchu

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Międzyrzecz

 • Adres: Konstytucji 3 Maja 35
  Miasto: Międzyrzecz
 • Tel. (095)742 83 16
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 23.89" N Długość geograficzna: 15°35' 3.44" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 17 marca 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2013-10-16) 35 dni
 • Ortopedia i traumat narz ruchu - hospitalizacja (średni kontrakt z NFZ)
 • Ortopedia i traumat narz ruchu - hospitalizacja - h01,h02,h04,h05,h06,h07,h08,h09,h10,h11 (mały kontrakt z NFZ)

Poradnie specjalistyczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Alergologiczna - Międzyrzecz

lekarz alergolog

 • Adres: Konstytucji 3 Maja 35
  Miasto: Międzyrzecz
 • Tel. (095)742 82 35
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 23.89" N Długość geograficzna: 15°35' 3.44" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 81 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 30 czerwca 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie alergologii (duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgiczna

Poradnia Chirurgii Ogólnej Międzyrzecz

lekarz chirurg

 • Adres: Konstytucji 3 Maja 35
  Miasto: Międzyrzecz
 • Tel. (095)742 82 53
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 23.89" N Długość geograficzna: 15°35' 3.44" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: brak kolejki [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 19 marca 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej (średni kontrakt z NFZ)
 • Świadczenia zabiegowe w chirurgii ogólnej-zakres skojarzony z 02.1500.001.02 (duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Endokrynologiczna - Międzyrzecz

lekarz endokrynolog

 • Adres: Konstytucji 3 Maja 35
  Miasto: Międzyrzecz
 • Tel. (095)742 82 82
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 23.89" N Długość geograficzna: 15°35' 3.44" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 91 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 22 lipca 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie endokrynologii (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Trzciel

lekarz ginekolog

 • Adres: Armii Czerwonej 16
  Miasto: Trzciel
 • Tel. (095)742 90 50
 • Świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 • Pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego - zakres skojarzony z 02.1450.001.02 (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 • Świadczenia zabiegowe w położnictwie i ginekologii -zakres skojarzony z 02.1450.001.02 (duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Pszczew

 • Adres: Rynek 4
  Miasto: Pszczew
 • Tel. (095)748 92 09
 • Szerokość geograficzna: 52°28' 0" N Długość geograficzna: 15°46' 0" W
[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Międzyrzecz

 • Adres: Konstytucji 3 Maja 35
  Miasto: Międzyrzecz
 • Tel. (095)742 82 53
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 23.89" N Długość geograficzna: 15°35' 3.44" W
[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno - Położnicza

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Trzciel

 • Adres: Grunwaldzka 7
  Miasto: Trzciel
 • Tel. (095)743 10 11
 • Szerokość geograficzna: 52°21' 58.93" N Długość geograficzna: 15°52' 16.26" W
[zobacz mapkę]

Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc - Międzyrzecz

lekarz pulmonolog

 • Adres: Konstytucji 3 Maja 35
  Miasto: Międzyrzecz
 • Tel. (095)742 82 35
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 23.89" N Długość geograficzna: 15°35' 3.44" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 82 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 2 lipca 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiologiczna I Zaburzeń Lipidowych

Poradnia Kardiologiczna Międzyrzecz

lekarz kardiolog

 • Adres: Konstytucji 3 Maja 35
  Miasto: Międzyrzecz
 • Tel. (095)742 82 82
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 23.89" N Długość geograficzna: 15°35' 3.44" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 23 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 11 kwietnia 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie kardiologii (duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Laryngologiczna

Poradnia Otolaryngologiczna Międzyrzecz

lekarz laryngolog

 • Adres: Konstytucji 3 Maja 24
  Miasto: Międzyrzecz
 • Tel. (095)742 83 05
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 30.71" N Długość geograficzna: 15°34' 53.5" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 31 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 23 kwietnia 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie otolaryngologii (średni kontrakt z NFZ)
 • Świadczenia zabiegowe w otolaryngologii -zakres skojarzony z 02.1610.001.02 (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Leczenia Bólu - Międzyrzecz

inne

 • Adres: Konstytucji 3 Maja 35
  Miasto: Międzyrzecz
 • Tel. (095)742 82 82
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 23.89" N Długość geograficzna: 15°35' 3.44" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 17 marca 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie leczenia bólu (mały kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Nefrologiczna Dla Dzieci - Międzyrzecz

lekarz nefrolog

 • Adres: Konstytucji 3 Maja 35
  Miasto: Międzyrzecz
 • Tel. (095)742 82 78
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 23.89" N Długość geograficzna: 15°35' 3.44" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 18 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 6 kwietnia 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie nefrologii dla dzieci (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 • Kwalifikowanie do przeszczepu i monitorowanie zakwalifikowanych - zakres skojarzony do nefrologii dla dzieci 02.1131.001.02 (bardzo duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna - Międzyrzecz

lekarz neurolog

 • Adres: Konstytucji 3 Maja 35
  Miasto: Międzyrzecz
 • Tel. (095)742 82 82
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 23.89" N Długość geograficzna: 15°35' 3.44" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 77 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 25 czerwca 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie neurologii (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Okulistyczna - Międzyrzecz

lekarz okulista

 • Adres: Konstytucji 3 Maja 24
  Miasto: Międzyrzecz
 • Tel. (095)742 82 92
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 30.71" N Długość geograficzna: 15°34' 53.5" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 17 marca 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie okulistyki (średni kontrakt z NFZ)
 • Świadczenia zabiegowe w okulistyce -zakres skojarzony z 02.1600.001.02 (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Onkologiczna - Międzyrzecz

lekarz onkolog

 • Adres: Konstytucji 3 Maja 35
  Miasto: Międzyrzecz
 • Tel. (095)742 82 35
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 23.89" N Długość geograficzna: 15°35' 3.44" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: brak kolejki [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 17 marca 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie onkologii (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Ortopedyczna

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Międzyrzecz

lekarz ortopeda

 • Adres: Konstytucji 3 Maja 35
  Miasto: Międzyrzecz
 • Tel. (095)742 82 53
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 23.89" N Długość geograficzna: 15°35' 3.44" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 26 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 15 kwietnia 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu (średni kontrakt z NFZ)
 • Świadczenia zabiegowe w ortopedii i traumatologii narządu ruchu -zakres skojarzony z 02.1580.001.02 (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Preluksacyjna - Międzyrzecz

inne

 • Adres: Konstytucji 3 Maja 35
  Miasto: Międzyrzecz
 • Tel. (095)742 82 53
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 23.89" N Długość geograficzna: 15°35' 3.44" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 43 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 8 maja 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie preluksacji (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Proktologiczna - Międzyrzecz

proktolog

 • Adres: Konstytucji 3 Maja 35
  Miasto: Międzyrzecz
 • Tel. (095)742 82 53
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 23.89" N Długość geograficzna: 15°35' 3.44" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 9 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 27 marca 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie proktologii (mały kontrakt z NFZ)
 • Świadczenia zabiegowe w proktologii -zakres skojarzony z 02.1506.001.02 (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Urologiczna - Międzyrzecz

lekarz urolog

 • Adres: Konstytucji 3 Maja 35
  Miasto: Międzyrzecz
 • Tel. (095)742 82 53
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 23.89" N Długość geograficzna: 15°35' 3.44" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 9 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 27 marca 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2015-02-09) 7 dni
 • Świadczenia w zakresie urologii (mały kontrakt z NFZ)
 • Świadczenia zabiegowe w urologii -zakres skojarzony z 02.1640.001.02 (mały kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Pracownia Endoskopii - Międzyrzecz

lekarz gastrolog

kolanoskopia

 • Adres: Konstytucji 3 Maja 35
  Miasto: Międzyrzecz
 • Tel. (095)742 82 28
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 23.89" N Długość geograficzna: 15°35' 3.44" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 17 marca 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Badania endoskopowe przewodu pokarmowego - gastroskopia (średni kontrakt z NFZ)
 • Badania endoskopowe przewodu pokarmowego - kolonoskopia (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Pracownia Tomografii Komputerowej - Międzyrzecz

tomografia komputerowa

 • Adres: Konstytucji 3 Maja 35
  Miasto: Międzyrzecz
 • Tel. (095)742 82 87
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 23.89" N Długość geograficzna: 15°35' 3.44" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 33 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 26 kwietnia 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Badania tomografii komputerowej (tk) (poniżej średniej kontrakt z NFZ)

Leczenie psychiatryczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Psychologiczna - Międzyrzecz

psycholog

 • Adres: Konstytucji 3 Maja 24
  Miasto: Międzyrzecz
 • Tel. (095)742 83 05
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 30.71" N Długość geograficzna: 15°34' 53.5" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 17 marca 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia psychologiczne (średni kontrakt z NFZ)

Sprawdź kolejki do specjalistów

 

Lokalizacja

Podaj informację o kolejce