Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Międzyrzecz

NIP: 5961240044
Szerokość geograficzna: 52°26' 23.89" N Długość geograficzna: 15°35' 3.44" W
Numer telefonu znajdziesz przy danej placówce poniżej
Dane teleadresowe firmy: Konstytucji 3 Maja 35 66-300 Międzyrzecz
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Międzyrzecz to szpital działający na terenie miasta Międzyrzecz. W obiekcie wykonywane jest osiem świadczeń medycznych. Do zakontraktowanych usług należą: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(zbliżony do średniego limit świadczeń), Leczenie szpitalne (duży limit świadczeń), Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (mały limit świadczeń), Rehabilitacja lecznicza (bardzo duży limit świadczeń), Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie (mały limit świadczeń), Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze (mały limit świadczeń), Opieka paliatywna i hospicyjna (zbliżony do średniego limit świadczeń), Ratownictwo medyczne (zbliżony do średniego limit świadczeń)
Szpital ma w posiadaniu dziewięć oddziałów, w których leczeni są pacjenci. Do głównych oddziałów można zaliczyć Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Oddział Pediatryczny a także Oddział Ginekologiczno-Położniczy.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Międzyrzecz posiada poradnię lekarza pierwszego kontaktu oraz osiemnaście poradni specjalistycznych. Największymi poradniami są Poradnia Alergologiczna, Poradnia Kardiologiczna jak również Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc.
Kontrakt placówki obejmująca usługi lekarza rodzinnego obejmuje prowadzenie edukacji zdrowotnej pacjenta, wystawianie zaświadczeń o stanie zdrowia i także analizowanie konsultacji wykonywanych w innych jednostkach. ZOZ posiada umowę na transport w POZ. Ten rodzaj transportu przysługuję osobą w sytuacjach gdy jeśli zachodzi uzasadniona potrzeba leczenia leczenia wybranych schorzeń jak również aby nie przerwać ciągłości procesu leczenia. ZOZ'owi zakontraktowano także usługi nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej W POZ. Są to świadczenia w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia stanu zdrowia. Pomoc ta udzielana jest od Poniedziałku do Piatku od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godzi. 8.00 do 8.00 dnia następnego. W ramach pomocy zapewniana jest niezbędna pomoc medyczna, ciągłość leczenia, a także orzekania i opiniowanie stanu zdrowia w uzasadnionych przypadkach. W zakładzie możliwe jest też wykonanie wielu badań diagnostycznych: Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Gastroskopia a także Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Kolonoskopia.
, Badania Tomografii Komputerowej (Tk)
Rejestracja ze skierowaniem od specjalisty wystawionym przez lekarza posiadającego umowę z NFZ możliwa jest poniedziałek - piątek w godzinach pracy rejestracji. W celu uzgodnienia terminu na wizytę specjalistyczną w ramach NFZ potrzebne są: dokument toższamości, dokument skierowania na badanie wystawione przez lekarza posiadającego umowę z NFZ, dokument ubezpieczeniowy.

Rehabilitacja lecznicza

 

Dział Fizjoterapii

[zobacz mapkę]

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Międzyrzecz

lekarz fizjoterapeuta

Adres: Konstytucji 3 Maja 35 Miasto: Międzyrzecz
Tel. (095)742 82 53 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 39 dni Szacowana data wolnych terminów: po 31 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 52°26' 23.89" N Długość geograficzna: 15°35' 3.44" W
FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA (średni kontrakt z NFZ)
 

Oddział Rehabilitacji

[zobacz mapkę]

Oddział Rehabilitacyjny Międzyrzecz

inne

Adres: Konstytucji 3 Maja 35 Miasto: Międzyrzecz
Tel. (095)742 82 84 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 310 dni Szacowana data wolnych terminów: po 21 marca 2016
Szerokość geograficzna: 52°26' 23.89" N Długość geograficzna: 15°35' 3.44" W
REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Rehabilitacyjna - Międzyrzecz

[zobacz mapkę]

lekarz rehabilitant

Adres: Konstytucji 3 Maja 35 Miasto: Międzyrzecz
Tel. (095)742 82 53 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 10 dni Szacowana data wolnych terminów: po 22 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 52°26' 23.89" N Długość geograficzna: 15°35' 3.44" W
LEKARSKA AMBULATORYJNA OPIEKA REHABILITACYJNA (poniżej średniej kontrakt z NFZ)

Opieka długoterminowa

 

Hospicjum Domowe

[zobacz mapkę]

Hospicja Domowe Międzyrzecz

inne

Adres: Konstytucji 3 Maja 35 Miasto: Międzyrzecz
Tel. (095)742 82 82 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 12 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 52°26' 23.89" N Długość geograficzna: 15°35' 3.44" W
ŚWIADCZENIA W HOSPICJUM DOMOWYM (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Zespół Domowego Leczenia Tlenem - Międzyrzecz

[zobacz mapkę]
Adres: Konstytucji 3 Maja 35 Miasto: Międzyrzecz
Tel. (095)742 82 30
Szerokość geograficzna: 52°26' 23.89" N Długość geograficzna: 15°35' 3.44" W
TLENOTERAPIA DOMOWA (mały kontrakt z NFZ)

Leczenie szpitalne

 

Oddział Chirurgii Ogólnej I Urologii

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgiczny Ogólny Międzyrzecz

Adres: Konstytucji 3 Maja 35 Miasto: Międzyrzecz
Tel. (095)742 82 66 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 12 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 52°26' 23.89" N Długość geograficzna: 15°35' 3.44" W
CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Oddział Dziecięcy

[zobacz mapkę]

Oddział Pediatryczny Międzyrzecz

Adres: Konstytucji 3 Maja 35 Miasto: Międzyrzecz
Tel. (095)742 82 60 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 12 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 52°26' 23.89" N Długość geograficzna: 15°35' 3.44" W
PEDIATRIA - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ)
 

Oddział Ginekologiczno-Położniczy-Rooming-In

[zobacz mapkę]

Oddział Ginekologiczno-Położniczy Międzyrzecz

Adres: Konstytucji 3 Maja 35 Miasto: Międzyrzecz
Tel. (095)742 82 71 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 12 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 52°26' 23.89" N Długość geograficzna: 15°35' 3.44" W
POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA (poniżej średniej kontrakt z NFZ) POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N01, N20 (średni kontrakt z NFZ)
 

Oddział Internistyczno - Kardiologiczny Z Pododdziałem Udarowym

[zobacz mapkę]

Oddział Chorób Wewnętrznych Międzyrzecz

Adres: Konstytucji 3 Maja 35 Miasto: Międzyrzecz
Tel. (095)742 82 52 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 12 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 52°26' 23.89" N Długość geograficzna: 15°35' 3.44" W
CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Oddział Ortopedii I Traumatologii Narządu Ruchu

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Międzyrzecz

Adres: Konstytucji 3 Maja 35 Miasto: Międzyrzecz
Tel. (095)742 83 16 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 12 grudnia 2014
Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2013-10-16) 35 dni
Szerokość geograficzna: 52°26' 23.89" N Długość geograficzna: 15°35' 3.44" W
ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ) ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU - HOSPITALIZACJA - H01,H02,H04,H05,H06,H07,H08,H09,H10,H11 (mały kontrakt z NFZ)

Poradnie specjalistyczne

 

Poradnia Alergologiczna - Międzyrzecz

[zobacz mapkę]

lekarz alergolog

Adres: Konstytucji 3 Maja 35 Miasto: Międzyrzecz
Tel. (095)742 82 35 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 91 dni Szacowana data wolnych terminów: po 2 kwietnia 2015
Szerokość geograficzna: 52°26' 23.89" N Długość geograficzna: 15°35' 3.44" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ALERGOLOGII (duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Chirurgiczna

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej Międzyrzecz

lekarz chirurg

Adres: Konstytucji 3 Maja 35 Miasto: Międzyrzecz
Tel. (095)742 82 53 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 14 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 52°26' 23.89" N Długość geograficzna: 15°35' 3.44" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ (średni kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W CHIRURGII OGÓLNEJ-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1500.001.02 (duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Endokrynologiczna - Międzyrzecz

[zobacz mapkę]

lekarz endokrynolog

Adres: Konstytucji 3 Maja 35 Miasto: Międzyrzecz
Tel. (095)742 82 82 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 72 dni Szacowana data wolnych terminów: po 1 marca 2015
Szerokość geograficzna: 52°26' 23.89" N Długość geograficzna: 15°35' 3.44" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Trzciel

[zobacz mapkę]

lekarz ginekolog

Adres: Armii Czerwonej 16 Miasto: Trzciel
Tel. (095)742 90 50
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII (poniżej średniej kontrakt z NFZ) POBRANIE MATERIAŁU Z SZYJKI MACICY DO PRZESIEWOWEGO BADANIA CYTOLOGICZNEGO - ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02 (poniżej średniej kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W POŁOŻNICTWIE I GINEKOLOGII -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02 (duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Międzyrzecz

[zobacz mapkę]
Adres: Konstytucji 3 Maja 35 Miasto: Międzyrzecz
Tel. (095)742 82 53 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 12 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 52°26' 23.89" N Długość geograficzna: 15°35' 3.44" W
 

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Pszczew

[zobacz mapkę]
Adres: Rynek 4 Miasto: Pszczew
Tel. (095)748 92 09 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 12 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 52°28' 0" N Długość geograficzna: 15°46' 0" W
 

Poradnia Ginekologiczno - Położnicza

[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Trzciel

Adres: Grunwaldzka 7 Miasto: Trzciel
Tel. (095)743 10 11 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 12 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 52°21' 58.93" N Długość geograficzna: 15°52' 16.26" W
 

Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc - Międzyrzecz

[zobacz mapkę]

lekarz pulmonolog

Adres: Konstytucji 3 Maja 35 Miasto: Międzyrzecz
Tel. (095)742 82 35 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 82 dni Szacowana data wolnych terminów: po 29 marca 2015
Szerokość geograficzna: 52°26' 23.89" N Długość geograficzna: 15°35' 3.44" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Kardiologiczna I Zaburzeń Lipidowych

[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiologiczna Międzyrzecz

lekarz kardiolog

Adres: Konstytucji 3 Maja 35 Miasto: Międzyrzecz
Tel. (095)742 82 82 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 16 dni Szacowana data wolnych terminów: po 26 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 52°26' 23.89" N Długość geograficzna: 15°35' 3.44" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII (duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Laryngologiczna

[zobacz mapkę]

Poradnia Otolaryngologiczna Międzyrzecz

lekarz laryngolog

Adres: Konstytucji 3 Maja 24 Miasto: Międzyrzecz
Tel. (095)742 83 05 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 31 dni Szacowana data wolnych terminów: po 18 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 52°26' 30.71" N Długość geograficzna: 15°34' 53.5" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII (średni kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W OTOLARYNGOLOGII -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1610.001.02 (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Leczenia Bólu - Międzyrzecz

[zobacz mapkę]

inne

Adres: Konstytucji 3 Maja 35 Miasto: Międzyrzecz
Tel. (095)742 82 82 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 12 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 52°26' 23.89" N Długość geograficzna: 15°35' 3.44" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA BÓLU (mały kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Nefrologiczna Dla Dzieci - Międzyrzecz

[zobacz mapkę]

lekarz nefrolog

Adres: Konstytucji 3 Maja 35 Miasto: Międzyrzecz
Tel. (095)742 82 78 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 15 dni Szacowana data wolnych terminów: po 29 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 52°26' 23.89" N Długość geograficzna: 15°35' 3.44" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEFROLOGII DLA DZIECI (poniżej średniej kontrakt z NFZ) KWALIFIKOWANIE DO PRZESZCZEPU I MONITOROWANIE ZAKWALIFIKOWANYCH - ZAKRES SKOJARZONY DO NEFROLOGII DLA DZIECI 02.1131.001.02 (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Neurologiczna - Międzyrzecz

[zobacz mapkę]

lekarz neurolog

Adres: Konstytucji 3 Maja 35 Miasto: Międzyrzecz
Tel. (095)742 82 82 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 11 dni Szacowana data wolnych terminów: po 24 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 52°26' 23.89" N Długość geograficzna: 15°35' 3.44" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Okulistyczna - Międzyrzecz

[zobacz mapkę]

lekarz okulista

Adres: Konstytucji 3 Maja 24 Miasto: Międzyrzecz
Tel. (095)742 82 92 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 12 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 52°26' 30.71" N Długość geograficzna: 15°34' 53.5" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI (średni kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W OKULISTYCE -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1600.001.02 (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Onkologiczna - Międzyrzecz

[zobacz mapkę]

lekarz onkolog

Adres: Konstytucji 3 Maja 35 Miasto: Międzyrzecz
Tel. (095)742 82 35 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 12 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 52°26' 23.89" N Długość geograficzna: 15°35' 3.44" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Ortopedyczna

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Międzyrzecz

lekarz ortopeda

Adres: Konstytucji 3 Maja 35 Miasto: Międzyrzecz
Tel. (095)742 82 53 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 25 dni Szacowana data wolnych terminów: po 7 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 52°26' 23.89" N Długość geograficzna: 15°35' 3.44" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU (średni kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1580.001.02 (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Preluksacyjna - Międzyrzecz

[zobacz mapkę]

inne

Adres: Konstytucji 3 Maja 35 Miasto: Międzyrzecz
Tel. (095)742 82 53 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 43 dni Szacowana data wolnych terminów: po 2 lutego 2015
Szerokość geograficzna: 52°26' 23.89" N Długość geograficzna: 15°35' 3.44" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PRELUKSACJI (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Proktologiczna - Międzyrzecz

[zobacz mapkę]

proktolog

Adres: Konstytucji 3 Maja 35 Miasto: Międzyrzecz
Tel. (095)742 82 53 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 10 dni Szacowana data wolnych terminów: po 23 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 52°26' 23.89" N Długość geograficzna: 15°35' 3.44" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PROKTOLOGII (mały kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W PROKTOLOGII -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1506.001.02 (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Urologiczna - Międzyrzecz

[zobacz mapkę]

lekarz urolog

Adres: Konstytucji 3 Maja 35 Miasto: Międzyrzecz
Tel. (095)742 82 53 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 9 dni Szacowana data wolnych terminów: po 22 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 52°26' 23.89" N Długość geograficzna: 15°35' 3.44" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII (mały kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W UROLOGII -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1640.001.02 (mały kontrakt z NFZ)
 

Pracownia Endoskopii - Międzyrzecz

[zobacz mapkę]

lekarz gastrolog

kolanoskopia

Adres: Konstytucji 3 Maja 35 Miasto: Międzyrzecz
Tel. (095)742 82 28 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 12 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 52°26' 23.89" N Długość geograficzna: 15°35' 3.44" W
BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - GASTROSKOPIA (średni kontrakt z NFZ) BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - KOLONOSKOPIA (średni kontrakt z NFZ)
 

Pracownia Tomografii Komputerowej - Międzyrzecz

[zobacz mapkę]

tomografia komputerowa

Adres: Konstytucji 3 Maja 35 Miasto: Międzyrzecz
Tel. (095)742 82 87 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 28 dni Szacowana data wolnych terminów: po 6 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 52°26' 23.89" N Długość geograficzna: 15°35' 3.44" W
BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ (TK) (poniżej średniej kontrakt z NFZ)

Leczenie psychiatryczne

 

Poradnia Psychologiczna - Międzyrzecz

[zobacz mapkę]

psycholog

Adres: Konstytucji 3 Maja 24 Miasto: Międzyrzecz
Tel. (095)742 83 05 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 12 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 52°26' 30.71" N Długość geograficzna: 15°34' 53.5" W
ŚWIADCZENIA PSYCHOLOGICZNE (średni kontrakt z NFZ)