Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski Im.jana Garduły W Świnoujściu

NIP: 8551488444
Szerokość geograficzna: 53°54' 36.38" N Długość geograficzna: 14°15' 35.21" W
Numer telefonu znajdziesz przy danej placówce poniżej
Dane teleadresowe firmy: Mieszka I 7 72-600 Świnoujście
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski Im.jana Garduły W Świnoujściu - szpital świadczący usługi w obrębie miasta Świnoujście. W firmie wykonywane są trzy świadczenia medyczne. Do powyższych usług należą: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(duży limit świadczeń), Leczenie szpitalne (średni limit świadczeń), Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (zbliżony do średniego limit świadczeń)
Szpital ma w posiadaniu siedem oddziałów, w których leczeni są chorzy. Do największych oddziałów szpitalnych należą Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Ginekologiczno-Położniczy i Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski Im.jana Garduły W Świnoujściu posiada jedenaście poradni specjalistycznych. Do największych poradni należą Poradnia Diabetologiczna, Poradnia Dermatologiczna i Poradnia Chirurgii Ogólnej.
Jednostce zakontraktowano również usługi nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej W przedsiębiorstwie opieki zdrowotnej. Są to usługi w przypadku nagłego pogorszenia stanu medycznego stanu medycznego. Pomoc ta udzielana jest od Poniedziałku do Piatku od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godzi. 8.00 do 8.00 dnia następnego. W ramach pomocy zapewniana jest niezbędna pomoc medyczna, ciągłość leczenia, a także orzekania i opiniowanie stanu zdrowia w uzasadnionych przypadkach. W obiekcie możliwe jest również wykonanie zaawansowanej diagnostyki: Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Gastroskopia, Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Kolonoskopia
Rejestracja ze skierowaniem od lekarza rodzinnego dostępna jest poniedziałek - piątek w czasie pracy poradni. Aby ustalić termin na wizytę specjalistyczną w ramach NFZ konieczne są: dowód osobisty, dokument skierowania na wizytę specjalistyczną od lekarza posiadającego umowę z NFZ, dokument potwierdzający ubezpieczenie.

Leczenie psychiatryczne

 

Oddział Dzienny Psychiatryczny - Rehabilitacyjny Dla Dorosłych

[zobacz mapkę]

Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny Świnoujście

lekarz psychiatra

Adres: Jana Z Kolna 12 Miasto: Świnoujście
Tel. 91-32-67-314 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 12 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 53°54' 29.91" N Długość geograficzna: 14°15' 30.48" W
ŚWIADCZENIA DZIENNE PSYCHIATRYCZNE REHABILITACYJNE DLA DOROSŁYCH (średni kontrakt z NFZ)
 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski Im Jana Garduły-Dzienny Otu

[zobacz mapkę]

Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia Od Alkoholu Świnoujście

terapeuta uzależnień

Adres: Jana Z Kolna 12 Miasto: Świnoujście
Tel. 91-32-67-314 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 12 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 53°54' 29.91" N Długość geograficzna: 14°15' 30.48" W
ŚWIADCZENIA DZIENNE TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU (średni kontrakt z NFZ)
 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski Im. Jana Garduły-Por.psychiatr

[zobacz mapkę]

Poradnia Zdrowia Psychicznego Świnoujście

lekarz psychiatra

Adres: Mieszka I 7 Miasto: Świnoujście
Tel. 91-32-67-316 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 14 dni Szacowana data wolnych terminów: po 27 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 53°54' 36.38" N Długość geograficzna: 14°15' 35.21" W
ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE AMBULATORYJNE DLA DOROSŁYCH (średni kontrakt z NFZ)
 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski Im Jana Garduły-Por Otu

[zobacz mapkę]

Poradnia Terapii Uzależnienia Od Alkoholu I Współuzależnienia Świnoujście

inne

Adres: Jana Z Kolna 12 Miasto: Świnoujście
Tel. 91-32-67-314 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 14 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 53°54' 29.91" N Długość geograficzna: 14°15' 30.48" W
ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Spzoz Szpital Miejski Świnoujście- Poradnia Od Substancji Psychoaktywnych

[zobacz mapkę]

Poradnia Terapii Uzależnienia Od Substancji Psychoaktywnych Świnoujście

terapeuta uzależnień

Adres: Jana Z Kolna 12 Miasto: Świnoujście
Tel. 91-32-67-314 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 13 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 53°54' 29.91" N Długość geograficzna: 14°15' 30.48" W
ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH INNYCH NIŻ ALKOHOL (mały kontrakt z NFZ)

Poradnie specjalistyczne

 

Poradnia Urazowo - Ortopedyczna

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Świnoujście

lekarz ortopeda

Adres: Mieszka I 7 Miasto: Świnoujście
Tel. 91-32-67-424 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 30 dni Szacowana data wolnych terminów: po 17 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 53°54' 36.38" N Długość geograficzna: 14°15' 35.21" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU (poniżej średniej kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1580.001.02 (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Urologiczna W Szpitalu

[zobacz mapkę]

Poradnia Urologiczna Świnoujście

lekarz urolog

Adres: Mieszka I 7 Miasto: Świnoujście
Tel. 91-32-67-424 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 37 dni Szacowana data wolnych terminów: po 28 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 53°54' 36.38" N Długość geograficzna: 14°15' 35.21" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII (poniżej średniej kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W UROLOGII -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1640.001.02 (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski Im.jana Garduły-Por. Diabet

[zobacz mapkę]

Poradnia Diabetologiczna Świnoujście

lekarz diabetolog

Adres: Mieszka I 7 Miasto: Świnoujście
Tel. 091-32-67-424 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 13 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 53°54' 36.38" N Długość geograficzna: 14°15' 35.21" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGII (średni kontrakt z NFZ)
 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski Im Jana Garduły-Por. Dermat

[zobacz mapkę]

Poradnia Dermatologiczna Świnoujście

lekarz dermatolog

Adres: Dąbrowskiego 4 Miasto: Świnoujście
Tel. 604-521-698 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 12 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 53°55' 35.24" N Długość geograficzna: 14°27' 2" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DERMATOLOGII I WENEROLOGII (średni kontrakt z NFZ)
 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski Im Jana Garduły-Por Gastro

[zobacz mapkę]

Poradnia Gastroenterologiczna Świnoujście

lekarz gastrolog

Adres: Mieszka I 7 Miasto: Świnoujście
Tel. 091-32-67-322 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 7 dni Szacowana data wolnych terminów: po 19 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 53°54' 36.38" N Długość geograficzna: 14°15' 35.21" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GASTROENTEROLOGII (poniżej średniej kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W GASTROENTEROLOGII-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1050.001.02 (mały kontrakt z NFZ)
 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski Im Jana Garduły-Por Poł-Gin

[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Świnoujście

lekarz ginekolog

Adres: Mieszka I 7 Miasto: Świnoujście
Tel. 091-32-67-446
Szerokość geograficzna: 53°54' 36.38" N Długość geograficzna: 14°15' 35.21" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII (poniżej średniej kontrakt z NFZ) POBRANIE MATERIAŁU Z SZYJKI MACICY DO PRZESIEWOWEGO BADANIA CYTOLOGICZNEGO - ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02 (mały kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W POŁOŻNICTWIE I GINEKOLOGII -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02 (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Spzoz Szpital Miejski -Pr. Endoskopii

[zobacz mapkę]

Pracownia Endoskopii Świnoujście

lekarz gastrolog

kolanoskopia

Adres: Mieszka I 7 Miasto: Świnoujście
Tel. 091-32-67-322 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 11 dni Szacowana data wolnych terminów: po 24 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 53°54' 36.38" N Długość geograficzna: 14°15' 35.21" W
BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - GASTROSKOPIA (średni kontrakt z NFZ) BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - KOLONOSKOPIA (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Szpital Miejski Im Jana Garduły W Świnoujściu Sp. Z O.o.-Por Przyszp. Chir Og

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej Świnoujście

lekarz chirurg

Adres: Mieszka I 7 Miasto: Świnoujście
Tel. 091-32-67-424 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 8 dni Szacowana data wolnych terminów: po 21 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 53°54' 36.38" N Długość geograficzna: 14°15' 35.21" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ (średni kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W CHIRURGII OGÓLNEJ-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1500.001.02 (średni kontrakt z NFZ)
 

Szpital Miejski Im. Jana Garduły W Świnoujściu Sp. Z O.o. Por Kardiol.

[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiologiczna Świnoujście

lekarz kardiolog

Adres: Mieszka I 7 Miasto: Świnoujście
Tel. 091-32-67-424 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 39 dni Szacowana data wolnych terminów: po 28 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 53°54' 36.38" N Długość geograficzna: 14°15' 35.21" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII (poniżej średniej kontrakt z NFZ)

Leczenie szpitalne

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski Im.jana Garduły-Oddz.gin-Poł

[zobacz mapkę]

Oddział Ginekologiczno-Położniczy Świnoujście

Adres: Mieszka I 7 Miasto: Świnoujście
Tel. 091-3267-443
Szerokość geograficzna: 53°54' 36.38" N Długość geograficzna: 14°15' 35.21" W
POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ) POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N01, N20 (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski Im. Jana Garduły-Oddz. Nowor

[zobacz mapkę]

Oddział Neonatologiczny Świnoujście

Adres: Mieszka I 7 Miasto: Świnoujście
Tel. 091-32-67-430 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 12 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 53°54' 36.38" N Długość geograficzna: 14°15' 35.21" W
NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA (mały kontrakt z NFZ) NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N20, N24, N25 (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski Im. Jana Garduły-Oddz. Ped

[zobacz mapkę]

Oddział Pediatryczny Świnoujście

Adres: Mieszka I 7 Miasto: Świnoujście
Tel. 091-32-67-412 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 12 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 53°54' 36.38" N Długość geograficzna: 14°15' 35.21" W
PEDIATRIA - HOSPITALIZACJA (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski Im.jana Garduły- Oddz. Wew.

[zobacz mapkę]

Oddział Chorób Wewnętrznych Świnoujście

Adres: Mieszka I 7 Miasto: Świnoujście
Tel. 091-32-67-413 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 12 dni Szacowana data wolnych terminów: po 25 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 53°54' 36.38" N Długość geograficzna: 14°15' 35.21" W
CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ)
 

Szpital Miejski Im. Jana Garduły W Świnoujściu Sp. Z O.o.-Oddz.chir Ogolnej

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgiczny Ogólny Świnoujście

Adres: Mieszka I 7 Miasto: Świnoujście
Tel. 091-32-67-335 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 22 dni Szacowana data wolnych terminów: po 2 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 53°54' 36.38" N Długość geograficzna: 14°15' 35.21" W
CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA (poniżej średniej kontrakt z NFZ)