Szpital Powiatowy W Białogardzie

NIP: 6721759617
Szerokość geograficzna: 54°0' 27.06" N Długość geograficzna: 16°0' 33.88" W
Numer telefonu znajdziesz przy danej placówce poniżej
Dane teleadresowe firmy: Chopina 29 29 78-200 Białogard
Szpital Powiatowy W Białogardzie jest to obiekt zaopatrujący pacjentów w obrębie miasta Białogard. W jednostce wykonywane jest pięć świadczeń medycznych. Do powyższych usług należą: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(średni limit świadczeń), Leczenie szpitalne (średni limit świadczeń) a także Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (średni limit świadczeń), Rehabilitacja lecznicza (bardzo duży limit świadczeń), Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze (bardzo duży limit świadczeń)
Szpital ma dziewięć oddziałów, w których leczeni są pacjenci. Wśród największych oddziałów szpitala wymienić należy Oddział Rehabilitacyjny, Oddział Rehabilitacji Neurologicznej i także Oddział Neonatologiczny.
Szpital Powiatowy W Białogardzie zawiera pięć poradni specjalistycznych. Największymi z nich są Poradnia Chirurgii Ogólnej, Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Poradnia Zdrowia Psychicznego.
Firmie zakontraktowano także usługi nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej W POZ. Są to usługi w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia stanu zdrowia. Pomoc ta udzielana jest od Poniedziałku do Piatku od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godzi. 8.00 do 8.00 dnia następnego. W ramach pomocy zapewniana jest niezbędna pomoc medyczna, ciągłość leczenia, a także orzekania i opiniowanie stanu zdrowia w uzasadnionych przypadkach. W zakładzie możliwe jest też zrobienie następujących badań: Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Gastroskopia
Rejestracja telefoniczna obsługuje od poniedziałku do piątku podczas pracy poradni. W celu uzgodnienia terminu do specjalisty konieczne są: dowód osobisty, skierowanie do gabinetu specjalistycznego wystawione przez lekarza rodzinnego, dokument ubezpieczeniowy. Według danych z kwietnia lekarz rehabilitant nie ma kolejki. W dniu 2014-11-09 użytkownicy medbizu podawali 245 dni kolejki.Według oficjalnych informacji lekarz gastrolog ma kolejkę na 39 dni. W dniu 2014-06-17 pacjenci raportowali jeden dzień kolejki.

Rehabilitacja lecznicza

 

Dział Fizjoterapii

[zobacz mapkę]

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Białogard

lekarz fizjoterapeuta

Adres: Chopina 29 Miasto: Białogard
Tel. 094 3113763 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 17 dni Szacowana data wolnych terminów: po 7 października 2015
Szerokość geograficzna: 54°0' 27.06" N Długość geograficzna: 16°0' 33.88" W
FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA (średni kontrakt z NFZ)
 

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej Z Pododdziałem Udarowym

[zobacz mapkę]

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej Białogard

lekarz rehabilitant

Adres: Chopina 29 Miasto: Białogard
Tel. 094 311-37-55 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 1045 dni Szacowana data wolnych terminów: po 20 września 2019
Szerokość geograficzna: 54°0' 27.06" N Długość geograficzna: 16°0' 33.88" W
REHABILITACJA NEUROLOGICZNA (duży kontrakt z NFZ)
 

Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej B

[zobacz mapkę]

Oddział Rehabilitacyjny Białogard

inne

Adres: Chopina 29 Miasto: Białogard
Tel. 094 311-37-55 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 564 dni Szacowana data wolnych terminów: po 16 listopada 2017
Szerokość geograficzna: 54°0' 27.06" N Długość geograficzna: 16°0' 33.88" W
REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH (duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Rehabilitacyjna - Białogard

[zobacz mapkę]

lekarz rehabilitant

Adres: Chopina 29 Miasto: Białogard
Tel. 94 311-37-00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 18 września 2015
Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2014-11-09) 245 dni
Szerokość geograficzna: 54°0' 27.06" N Długość geograficzna: 16°0' 33.88" W
LEKARSKA AMBULATORYJNA OPIEKA REHABILITACYJNA (mały kontrakt z NFZ)

Leczenie szpitalne

 

Oddział Chirurgiczny

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgiczny Ogólny Białogard

Adres: Szpitalna 7 Miasto: Białogard
Tel. 94 312-02-13 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 205 dni Szacowana data wolnych terminów: po 1 lipca 2016
Szerokość geograficzna: 54°0' 24.31" N Długość geograficzna: 15°58' 17.23" W
CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Oddział Ginekologiczno-Położniczy - Białogard

[zobacz mapkę]
Adres: Szpitalna 7 Miasto: Białogard
Tel. 94 312-02-85 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 26 dni Szacowana data wolnych terminów: po 17 października 2015
Szerokość geograficzna: 54°0' 24.31" N Długość geograficzna: 15°58' 17.23" W
POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ) POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N01, N20 (średni kontrakt z NFZ)
 

Oddział Noworodkowo-Dziecięcy

[zobacz mapkę]

Oddział Pediatryczny Białogard

Adres: Szpitalna 7A Miasto: Białogard
Tel. 094 312-02-81 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 18 września 2015
Szerokość geograficzna: 54°0' 24.31" N Długość geograficzna: 15°58' 17.23" W
PEDIATRIA - HOSPITALIZACJA (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Oddział Reumatologii

[zobacz mapkę]

Oddział Reumatologiczny Białogard

Adres: Chopina 29 Miasto: Białogard
Tel. 094 311-37-55 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 267 dni Szacowana data wolnych terminów: po 26 września 2016
Szerokość geograficzna: 54°0' 27.06" N Długość geograficzna: 16°0' 33.88" W
REUMATOLOGIA - HOSPITALIZACJA (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Oddział Wewnętrzny

[zobacz mapkę]

Oddział Chorób Wewnętrznych Białogard

Adres: Szpitalna 7 Miasto: Białogard
Tel. 94 312-02-21 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 18 września 2015
Szerokość geograficzna: 54°0' 24.31" N Długość geograficzna: 15°58' 17.23" W
CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA (poniżej średniej kontrakt z NFZ)

Leczenie psychiatryczne

 

Oddział Psychosomatyczny

[zobacz mapkę]

Oddział Psychiatryczny Dla Chorych Somatycznie Białogard

lekarz psychiatra

Adres: Szpitalna 7A Miasto: Białogard
Tel. 94 312-02-72 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 18 września 2015
Szerokość geograficzna: 54°0' 24.31" N Długość geograficzna: 15°58' 17.23" W
ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE DLA CHORYCH SOMATYCZNIE (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Zdrowia Psychicznego - Białogard

[zobacz mapkę]
Adres: Chopina 29 Miasto: Białogard
Tel. 94 311-37-74 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 18 września 2015
Szerokość geograficzna: 54°0' 27.06" N Długość geograficzna: 16°0' 33.88" W
ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE AMBULATORYJNE DLA DOROSŁYCH (średni kontrakt z NFZ)

Poradnie specjalistyczne

 

Poradnia Chirurgiczna

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej Białogard

lekarz chirurg

Adres: Szpitalna 7 Miasto: Białogard
Tel. 94 312-02-05 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 18 września 2015
Szerokość geograficzna: 54°0' 24.31" N Długość geograficzna: 15°58' 17.23" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ (poniżej średniej kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W CHIRURGII OGÓLNEJ-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1500.001.02 (duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Chirurgiczna Urazowo-Ortopedyczna

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Białogard

lekarz ortopeda

Adres: Szpitalna 7 Miasto: Białogard
Tel. 094 312-02-05 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 59 dni Szacowana data wolnych terminów: po 28 listopada 2015
Szerokość geograficzna: 54°0' 24.31" N Długość geograficzna: 15°58' 17.23" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU (średni kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1580.001.02 (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Położniczo-Ginekologiczna

[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Białogard

lekarz ginekolog

Adres: Szpitalna 7 Miasto: Białogard
Tel. 094 312-02-02 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 14 dni Szacowana data wolnych terminów: po 3 października 2015
Szerokość geograficzna: 54°0' 24.31" N Długość geograficzna: 15°58' 17.23" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII (poniżej średniej kontrakt z NFZ) POBRANIE MATERIAŁU Z SZYJKI MACICY DO PRZESIEWOWEGO BADANIA CYTOLOGICZNEGO - ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02 (mały kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W POŁOŻNICTWIE I GINEKOLOGII -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02 (mały kontrakt z NFZ)
 

Pracownia Fiberoskopii

[zobacz mapkę]

Pracownia Endoskopii Białogard

lekarz gastrolog

Adres: Szpitalna 7 Miasto: Białogard
Tel. 943120274 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 34 dni Szacowana data wolnych terminów: po 29 października 2015
Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2014-06-17) jeden dzień
Szerokość geograficzna: 54°0' 24.31" N Długość geograficzna: 15°58' 17.23" W
BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - GASTROSKOPIA (średni kontrakt z NFZ)

Opieka długoterminowa

 

Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczy

[zobacz mapkę]

Zakład/oddział Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Białogard

pielegniarka, pielegniarz

Adres: Chopina 29 Miasto: Białogard
Tel. 094 312-26-49 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 360 dni Szacowana data wolnych terminów: po 3 lutego 2017
Szerokość geograficzna: 54°0' 27.06" N Długość geograficzna: 16°0' 33.88" W
ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO- OPIEKUŃCZYM/OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM (poniżej średniej kontrakt z NFZ)

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

 

Poradnia Reumatologiczna - Białogard

lekarz reumatolog

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE REUMATOLOGII (średni kontrakt z NFZ)