• NIP: 8681604021
 • Szerokość geograficzna: 49°57' 59.08" N
  Długość geograficzna: 20°25' 15.93" W
 • Dane teleadresowe firmy:
 • Krakowska 31
 • 32-700 Bochnia

Opis placówki

Szpital Powiatowy to szpital posiadający w zasięgu działania miasto Bochnia. W instytucji wykonywane jest pięć świadczeń medycznych. Do zakontraktowanych usług należą: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(bardzo duży limit świadczeń), Leczenie szpitalne (bardzo duży limit świadczeń), Rehabilitacja lecznicza (średni limit świadczeń), Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze (duży limit świadczeń), Ratownictwo medyczne (zbliżony do średniego limit świadczeń)
Szpital zawiera siedem oddziałów, w których leczeni są chorzy. Wśród największych oddziałów szpitala wymienić należy Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Chirurgiczny Ogólny oraz Oddział Pediatryczny.
Szpital Powiatowy posiada czternaście gabinetów specjalistycznych. Największymi z nich są Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, Poradnia Ginekologiczno-Położnicza i Poradnia Chirurgii Ogólnej.
Placówka posiada kontrakt na transport sanitarny w podstawowej opiece zdrowotnej. Ten rodzaj transportu przysługuję osobą w przypadkach gdy jeżeli zachodzi konieczność leczenia leczenia określonych schorzeń i także by zachowć ciągłości procesu leczenia. ZOZ'owi zakontraktowano również usługi nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej W przedsiębiorstwie opieki zdrowotnej. Są to świadczenia w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia stanu zdrowia. Pomoc ta udzielana jest od Poniedziałku do Piatku od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godzi. 8.00 do 8.00 dnia następnego. W ramach pomocy zapewniana jest niezbędna pomoc medyczna, ciągłość leczenia, a także orzekania i opiniowanie stanu zdrowia w uzasadnionych przypadkach. W zakładzie możliwe jest też wykonanie panelu badań: Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Gastroskopia jak również Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Kolonoskopia.
, Badania Tomografii Komputerowej (Tk)
Rejestracja ze skierowaniem od specjalisty wystawionym przez lekarza posiadającego umowę z NFZ czynna od poniedziałku do piątku w czasie pracy placówki. W celu rejestracji na wizytę specjalistyczną potrzebne są: dowód osobisty, skierowanie do gabinetu specjalistycznego wystawione przez lekarza posiadającego umowę z NFZ, dowód potwierdzający ubezpieczenie. Według oficjalnych informacji lekarz chirurg ma kolejkę na 8 dni. Dnia 2014-09-30 odwiedzający stronę raportowali 2 dni kolejki.

Rehabilitacja lecznicza

[zobacz mapkę]

Dział Fizjoterapii

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Bochnia

lekarz fizjoterapeuta

 • Adres: Wojska Polskiego 3
  Miasto: Bochnia
 • Tel. (014)612 44 45
 • Szerokość geograficzna: 49°58' 32.94" N Długość geograficzna: 20°25' 54.41" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 168 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 29 maja 2016 [zobacz inne poradnie]
 • Fizjoterapia ambulatoryjna (bardzo duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Rehabilitacji Leczniczej

Poradnia Rehabilitacyjna Bochnia

lekarz rehabilitant

 • Adres: Wojska Polskiego 3
  Miasto: Bochnia
 • Tel. (014)612 44 45
 • Szerokość geograficzna: 49°58' 32.94" N Długość geograficzna: 20°25' 54.41" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 7 października 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna (bardzo duży kontrakt z NFZ)

Leczenie szpitalne

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Ogólnej I Urazowej

Oddział Chirurgiczny Ogólny Bochnia

 • Adres: Krakowska 31
  Miasto: Bochnia
 • Tel. (014)615 33 35
 • Szerokość geograficzna: 49°57' 59.08" N Długość geograficzna: 20°25' 15.93" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 22 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 31 października 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Chirurgia ogólna - hospitalizacja (duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Dziecięcy

Oddział Pediatryczny Bochnia

 • Adres: Krakowska 31
  Miasto: Bochnia
 • Tel. (014)615 33 16
 • Szerokość geograficzna: 49°57' 59.08" N Długość geograficzna: 20°25' 15.93" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 28 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 7 listopada 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Pediatria - hospitalizacja (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Ginekologiczno-Położniczy - Bochnia

 • Adres: Krakowska 31
  Miasto: Bochnia
 • Tel. (014)615 32 71
 • Szerokość geograficzna: 49°57' 59.08" N Długość geograficzna: 20°25' 15.93" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 19 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 28 października 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2014-08-21) 5 dni
 • Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja ii poziom referencyjny (średni kontrakt z NFZ)
 • Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja ii poziom referencyjny - n01, n02, n03, n20 (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Noworodków

Oddział Neonatologiczny Bochnia

 • Adres: Krakowska 31
  Miasto: Bochnia
 • Tel. (014)615 32 91
 • Szerokość geograficzna: 49°57' 59.08" N Długość geograficzna: 20°25' 15.93" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 7 października 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Neonatologia - hospitalizacja ii poziom referencyjny (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 • Neonatologia - hospitalizacja ii poziom referencyjny - n20, n23, n24, n25, n22 (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Wewnętrzny

Oddział Chorób Wewnętrznych Bochnia

 • Adres: Krakowska 31
  Miasto: Bochnia
 • Tel. (014)615 33 25
 • Szerokość geograficzna: 49°57' 59.08" N Długość geograficzna: 20°25' 15.93" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 9 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 17 października 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Choroby wewnętrzne - hospitalizacja (duży kontrakt z NFZ)

Procedury medyczne

[zobacz mapkę]

Oddział Okulistyczny - Leczenie "jednego Dnia"

Zabiegi W Zakresie Soczewki (Zaćma) Bochnia

 • Adres: Krakowska 31
  Miasto: Bochnia
 • Tel. (014)615 34 00
 • Szerokość geograficzna: 49°57' 59.08" N Długość geograficzna: 20°25' 15.93" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 994 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 30 lipca 2019

Opieka długoterminowa

[zobacz mapkę]

Oddział Opiekuńczo-Leczniczy

Zakład/oddział Opiekuńczo-Leczniczy Bochnia

inne

 • Adres: Krakowska 31
  Miasto: Bochnia
 • Tel. (014)615 32 76
 • Szerokość geograficzna: 49°57' 59.08" N Długość geograficzna: 20°25' 15.93" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 48 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 4 grudnia 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym dla pacjentów wentylowanych mechanicznie/opiekuńczo-leczniczym dla pacjentów wentylowanych mechanicznie (poniżej średniej kontrakt z NFZ)

Poradnie specjalistyczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgiczna

Poradnia Chirurgii Ogólnej Bochnia

lekarz chirurg

 • Adres: Krakowska 31
  Miasto: Bochnia
 • Tel. (014)615 33 07
 • Szerokość geograficzna: 49°57' 59.08" N Długość geograficzna: 20°25' 15.93" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 7 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 15 października 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2014-09-30) 2 dni
 • Świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 • Świadczenia zabiegowe w chirurgii ogólnej-zakres skojarzony z 02.1500.001.02 (bardzo duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Chorób Płuc

Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc Bochnia

lekarz pulmonolog

 • Adres: Kazimierza Wielkiego 38
  Miasto: Bochnia
 • Tel. (014)612 20 52
 • Szerokość geograficzna: 49°58' 0.25" N Długość geograficzna: 20°25' 32.3" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 11 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 19 października 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Dermatologiczna - Bochnia

lekarz dermatolog

 • Adres: Krakowska 31
  Miasto: Bochnia
 • Tel. (014)615 34 00
 • Szerokość geograficzna: 49°57' 59.08" N Długość geograficzna: 20°25' 15.93" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 61 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 25 grudnia 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie dermatologii i wenerologii (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Dla Kobiet(Ginekologiczno-Położnicza)

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Bochnia

lekarz ginekolog

 • Adres: Krakowska 31
  Miasto: Bochnia
 • Tel. (014)615 32 69
 • Szerokość geograficzna: 49°57' 59.08" N Długość geograficzna: 20°25' 15.93" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 93 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 14 lutego 2016 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 • Pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego - zakres skojarzony z 02.1450.001.02 (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 • Świadczenia zabiegowe w położnictwie i ginekologii -zakres skojarzony z 02.1450.001.02 (bardzo duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Logopedyczna - Bochnia

lekarz logopeda

 • Adres: Kazimierza Wielkiego 38
  Miasto: Bochnia
 • Tel. (014)612 20 52
 • Szerokość geograficzna: 49°58' 0.25" N Długość geograficzna: 20°25' 32.3" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 7 października 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie logopedii (duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Neonatologiczna - Bochnia

lekarz neonatolog

 • Adres: Kazimierza Wielkiego 38
  Miasto: Bochnia
 • Tel. (014)612 20 52
 • Szerokość geograficzna: 49°58' 0.25" N Długość geograficzna: 20°25' 32.3" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 7 października 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie neonatologii (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Onkologiczna - Bochnia

lekarz onkolog

 • Adres: Krakowska 31
  Miasto: Bochnia
 • Tel. (014)615 34 00
 • Szerokość geograficzna: 49°57' 59.08" N Długość geograficzna: 20°25' 15.93" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 7 października 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie onkologii (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Proktologiczna - Bochnia

proktolog

 • Adres: Krakowska 31
  Miasto: Bochnia
 • Tel. 146153307
 • Szerokość geograficzna: 49°57' 59.08" N Długość geograficzna: 20°25' 15.93" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: 10 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 18 października 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie proktologii (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 • Świadczenia zabiegowe w proktologii -zakres skojarzony z 02.1506.001.02 (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Reumatologiczna - Bochnia

lekarz reumatolog

 • Adres: Kazimierza Wielkiego 38
  Miasto: Bochnia
 • Tel. (014)612 20 52
 • Szerokość geograficzna: 49°58' 0.25" N Długość geograficzna: 20°25' 32.3" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 89 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 31 stycznia 2016 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie reumatologii (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Wad Postawy - Bochnia

lekarz ortopeda

 • Adres: Wojska Polskiego 3
  Miasto: Bochnia
 • Tel. (014)612 44 45
 • Szerokość geograficzna: 49°58' 32.94" N Długość geograficzna: 20°25' 54.41" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 7 października 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie leczenia wad postawy u dzieci i młodzieży (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Pracownia Tomografii Komputerowej - Bochnia

tomografia komputerowa

 • Adres: Krakowska 31
  Miasto: Bochnia
 • Tel. (014)615 32 66
 • Szerokość geograficzna: 49°57' 59.08" N Długość geograficzna: 20°25' 15.93" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 72 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 9 stycznia 2016 [zobacz inne poradnie]
 • Badania tomografii komputerowej (tk) (średni kontrakt z NFZ)

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Poradnia Kardiologiczna - Bochnia

lekarz kardiolog

 • Świadczenia w zakresie kardiologii (średni kontrakt z NFZ)

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Bochnia

lekarz ortopeda

 • Świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu (poniżej średniej kontrakt z NFZ)

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Bochnia

 • Świadczenia zabiegowe w ortopedii i traumatologii narządu ruchu -zakres skojarzony z 02.1580.001.02 (poniżej średniej kontrakt z NFZ)

Poradnia Okulistyczna - Bochnia

lekarz okulista

 • Świadczenia w zakresie okulistyki (duży kontrakt z NFZ)

Poradnia Okulistyczna - Bochnia

 • Świadczenia zabiegowe w okulistyce -zakres skojarzony z 02.1600.001.02 (średni kontrakt z NFZ)

Poradnia Urologiczna - Bochnia

lekarz urolog

 • Świadczenia w zakresie urologii (średni kontrakt z NFZ)

Poradnia Urologiczna - Bochnia

 • Świadczenia zabiegowe w urologii -zakres skojarzony z 02.1640.001.02 (poniżej średniej kontrakt z NFZ)

Pracownia Endoskopii - Bochnia

lekarz gastrolog

 • Badania endoskopowe przewodu pokarmowego - gastroskopia (średni kontrakt z NFZ)

Pracownia Endoskopii - Bochnia

kolanoskopia

 • Badania endoskopowe przewodu pokarmowego - kolonoskopia (średni kontrakt z NFZ)

Sprawdź kolejki do specjalistów

 

Lokalizacja

Podaj informację o kolejce