Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Łapach

NIP: 9661319909
Szerokość geograficzna: 52°59' 17.65" N Długość geograficzna: 22°52' 1.39" W
Numer telefonu znajdziesz przy danej placówce poniżej
Dane teleadresowe firmy: Korczaka 23 18-100 Łapy
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Łapach jest to szpital zaopatrujący pacjentów na terenie miasta Łapy. W instytucji wykonywane są cztery świadczenia medyczne. Kontrakt obejmuje następujące usługi medyczne: Leczenie szpitalne(mały limit świadczeń), Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (duży limit świadczeń), Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze (średni limit świadczeń), Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie (zbliżony do średniego limit świadczeń)
Szpital ma w posiadaniu pięć oddziałów, w których hospitalizowani są chorzy. Do głównych oddziałów można zaliczyć Oddział Chirurgiczny Ogólny, Oddział Ginekologiczno-Położniczy jak również Oddział Ginekologiczno-Położniczy.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Łapach zawiera sześć gabinetów specjalistycznych. Największymi z nich są Poradnia Otolaryngologiczna, Poradnia Chirurgii Ogólnej i także Poradnia Chirurgii Ogólnej.
. W jednostce możliwe jest też przeprowadzenie następujących badań: Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Gastroskopia
Rejestracja ze skierowaniem od lekarza rodzinnego pracuje poniedziałek - piątek w godzinach otwarcia placówki. W celu umówienia się do wybranego specjalisty niezbędne są: dowód osobisty, skierowanie do gabinetu specjalistycznego od lekarza posiadającego umowę z NFZ, regularne opłacanie składek ZUS.

Poradnie specjalistyczne

 

Poradnia Chirurgiczna

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej Łapy

lekarz chirurg

Adres: Korczaka 23 Miasto: Łapy
Tel. 85 81-42-417 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 2 lutego 2015
Szerokość geograficzna: 52°59' 17.65" N Długość geograficzna: 22°52' 1.39" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ (duży kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W CHIRURGII OGÓLNEJ-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1500.001.02 (duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Dermatologiczna - Łapy

[zobacz mapkę]

lekarz dermatolog

Adres: Korczaka 23 Miasto: Łapy
Tel. 85 81-42-417 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 27 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 52°59' 17.65" N Długość geograficzna: 22°52' 1.39" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DERMATOLOGII I WENEROLOGII (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Łapy

[zobacz mapkę]

lekarz ginekolog

Adres: Korczaka 23 Miasto: Łapy
Tel. 85 81-42-423 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 27 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 52°59' 17.65" N Długość geograficzna: 22°52' 1.39" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII (średni kontrakt z NFZ) POBRANIE MATERIAŁU Z SZYJKI MACICY DO PRZESIEWOWEGO BADANIA CYTOLOGICZNEGO - ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02 (mały kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W POŁOŻNICTWIE I GINEKOLOGII -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02 (mały kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Laryngologiczna

[zobacz mapkę]

Poradnia Otolaryngologiczna Łapy

lekarz laryngolog

Adres: Korczaka 23 Miasto: Łapy
Tel. 85 81-42-417 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 31 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 52°59' 17.65" N Długość geograficzna: 22°52' 1.39" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII (poniżej średniej kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W OTOLARYNGOLOGII -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1610.001.02 (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Nefrologiczna - Łapy

[zobacz mapkę]

lekarz nefrolog

Adres: Korczaka 23 Miasto: Łapy
Tel. 85 81-42-417 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 27 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 52°59' 17.65" N Długość geograficzna: 22°52' 1.39" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEFROLOGII (poniżej średniej kontrakt z NFZ) KWALIFIKACJA DO PRZESZCZEPU I MONITOROWANIE ZAKWALIFIKOWANYCH- ZAKRES SKOJARZONY DO ZAKRESU NEFROLOGII 02.1130.001.02 (mały kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Neurologiczna - Łapy

[zobacz mapkę]

lekarz neurolog

Adres: Korczaka 23 Miasto: Łapy
Tel. 85 81-42-417 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 27 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 52°59' 17.65" N Długość geograficzna: 22°52' 1.39" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII (średni kontrakt z NFZ)
 

Sp Zoz Przychodnia Rejonowa W Łapach Poradnia Nefrologiczna

[zobacz mapkę]

Poradnia Nefrologiczna Łapy

Adres: Piaskowa 9 Miasto: Łapy
Tel. (085) 81-42-417
Szerokość geograficzna: 52°59' 38.3" N Długość geograficzna: 22°52' 38.6" W
 

Szpital Sp Zoz - Pracownia Endoskopii

[zobacz mapkę]

Pracownia Endoskopii Łapy

lekarz gastrolog

Adres: Korczaka 23 Miasto: Łapy
Tel. 85 81-42-429 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 27 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 52°59' 17.65" N Długość geograficzna: 22°52' 1.39" W
BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - GASTROSKOPIA (poniżej średniej kontrakt z NFZ)

Leczenie szpitalne

 

Szpital Sp Zoz - Oddział Chirurgiczny

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgiczny Ogólny Łapy

Adres: Korczaka 23 Miasto: Łapy
Tel. 85 81-42-424 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 27 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 52°59' 17.65" N Długość geograficzna: 22°52' 1.39" W
CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ)
 

Szpital Sp Zoz - Oddział Dziecięcy Z Izbą Przyjęć

[zobacz mapkę]

Oddział Pediatryczny Łapy

Adres: Korczaka 23 Miasto: Łapy
Tel. 85 81-42-420 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 27 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 52°59' 17.65" N Długość geograficzna: 22°52' 1.39" W
PEDIATRIA - HOSPITALIZACJA (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Szpital Sp Zoz - Oddział Ginekologiczno Położniczy

[zobacz mapkę]

Oddział Ginekologiczno-Położniczy Łapy

Adres: Korczaka 23 Miasto: Łapy
Tel. 85 81-42-447 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 27 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 52°59' 17.65" N Długość geograficzna: 22°52' 1.39" W
POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA (poniżej średniej kontrakt z NFZ) POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N01, N20 (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Szpital Sp Zoz - Oddział Wewnętrzny

[zobacz mapkę]

Oddział Chorób Wewnętrznych Łapy

Adres: Korczaka 23 Miasto: Łapy
Tel. 85 81-42-442 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 27 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 52°59' 17.65" N Długość geograficzna: 22°52' 1.39" W
CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Szpital Sp Zoz - Pododdział Noworodkowy

[zobacz mapkę]

Oddział Neonatologiczny Łapy

Adres: Korczaka 23 Miasto: Łapy
Tel. (085) 81-42-466, 81-42-416
Szerokość geograficzna: 52°59' 17.65" N Długość geograficzna: 22°52' 1.39" W
NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA (mały kontrakt z NFZ) NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N20, N24, N25 (mały kontrakt z NFZ)
 

Szpital Sp Zoz - Stacja Dializ

[zobacz mapkę]

Stacja Dializ Łapy

lekarz nefrolog

Adres: Korczaka 23 Miasto: Łapy
Tel. 85 81-42-453 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 27 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 52°59' 17.65" N Długość geograficzna: 22°52' 1.39" W
HEMODIALIZOTERAPIA (poniżej średniej kontrakt z NFZ)

Opieka długoterminowa

 

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Sp Zoz

[zobacz mapkę]

Zakład/oddział Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Łapy

pielegniarka, pielegniarz

Adres: Korczaka 23 Miasto: Łapy
Tel. 85 81-42-445, 85 81-42-439 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 203 dni Szacowana data wolnych terminów: po 7 listopada 2015
Szerokość geograficzna: 52°59' 17.65" N Długość geograficzna: 22°52' 1.39" W
ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO- OPIEKUŃCZYM/OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM (poniżej średniej kontrakt z NFZ)