Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Łukowie

NIP: 8251711719
Szerokość geograficzna: 51°55' 29.38" N Długość geograficzna: 22°22' 43.23" E
Numer telefonu znajdziesz przy danej placówce poniżej
Dane teleadresowe firmy: Doktora Andrzeja Rogalińskiego 3 21-400 Łuków
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Łukowie jest to obiekt zaopatrujący pacjentów na obszarze miasta Łuków. W firmie wykonywane jest sześć świadczeń medycznych. Do zakontraktowanych usług należą: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(średni limit świadczeń), Leczenie szpitalne (mały limit świadczeń), Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (bardzo duży limit świadczeń), Profilaktyczne programy zdrowotne (zbliżony do średniego limit świadczeń) a także Rehabilitacja lecznicza (bardzo duży limit świadczeń), Ratownictwo medyczne (zbliżony do średniego limit świadczeń)
Szpital ma czternaście oddziałów, w których hospitalizowani są pacjenci. Wśród największych oddziałów szpitala wymienić należy Oddział Psychiatryczny (Ogólny), Oddział Chorób Wewnętrznych i Oddział/ośrodek Leczenia Uzależnień.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Łukowie ma gabinet lekarza pierwszego kontaktu a także umowę na świadczenia wykwalifikowanej pielęgniarki a także siedemnaście poradni specjalistycznych. Największe poradnie to Poradnia Neurologiczna, Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc i także Poradnia Ginekologiczno-Położnicza.
Specjalnie dla Mam zakontraktowano świadczenia położnej POZ obejmujące zakres opieki w przypadku chorób ginekologicznych, opieki w okresie porodu i połogu jak również porad w zakresie higieny. Podpisana umowa instytucji obejmująca następujące usługi lekarza podstawowej opieki zdrowotnej obejmuje promowanie zdrowia, identyfikowanie zagrożeń dla pacjenta i także zlecanie badań diagnostycznych. Do zadań pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w poradni należy wykonywanie świadczeń diagnostycznych. Zawiera pełną opiekę pielęgniarską nad osobą. Placówka posiada kontrakt na transport POZ. Ten rodzaj transportu przysługuję osobą w sytuacjach gdy jeżeli pojawia się konieczność leczenia leczenia określonych schorzeń oraz dla zachowania ciągłości procesu leczenia. ZOZ'owi zakontraktowano również usługi nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej W POZ. Są to świadczenia w przypadku nagłego pogorszenia stanu medycznego stanu medycznego. Pomoc ta udzielana jest od Poniedziałku do Piatku od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godzi. 8.00 do 8.00 dnia następnego. W ramach pomocy zapewniana jest niezbędna pomoc medyczna, ciągłość leczenia, a także orzekania i opiniowanie stanu zdrowia w uzasadnionych przypadkach. W firmie możliwe jest również przeprowadzenie panelu badań specjalistycznych: Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Gastroskopia oraz Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Kolonoskopia.
, Badania Tomografii Komputerowej (Tk)
Rejestracja osobista, telefoniczna lub za pośrednictwem osoby trzeciej pracuje poniedziałek - piątek w godzinach otwarcia placówki. W celu rejestracji na wizytę specjalistyczną potrzebne są: dokument toższamości, dokument skierowania na wizytę specjalistyczną od lekarza posiadającego umowę z NFZ, dowód ubezpieczenia.

Leczenie psychiatryczne

 

Całodobowy Oddział Terapii Uzależnień

[zobacz mapkę]

Oddział/ośrodek Leczenia Uzależnień Łuków

Adres: Dr Andrzeja Rogalińskiego 3 Miasto: Łuków
Tel. 0257982001 w.334 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: 52 dni Szacowana data wolnych terminów: po 13 sierpnia 2018
Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2014-09-26) 21 dni (2014-08-17) 60 dni
Szerokość geograficzna: 51°55' 29.42" N Długość geograficzna: 22°22' 43.4" E
 

Oddział Detoksykacyjny

[zobacz mapkę]

Oddział/ośrodek Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (Detoksykacji) Łuków

Adres: Dr Andrzeja Rogalińskiego 3 Miasto: Łuków
Tel. 0257982001 w.314 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 24 czerwca 2018
Szerokość geograficzna: 51°55' 29.42" N Długość geograficzna: 22°22' 43.4" E
 

Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia Od Alkoholu - Łuków

[zobacz mapkę]
Adres: Dr Andrzeja Rogalińskiego 3 Miasto: Łuków
Tel. 25 798 20 01 w. 334 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 24 czerwca 2018
Szerokość geograficzna: 51°55' 29.42" N Długość geograficzna: 22°22' 43.4" E
 

Oddział Psychiatryczny

[zobacz mapkę]

Oddział Psychiatryczny (Ogólny) Łuków

Adres: Dr Andrzeja Rogalińskiego 3 Miasto: Łuków
Tel. 0257982001 w.313 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 24 czerwca 2018
Szerokość geograficzna: 51°55' 29.42" N Długość geograficzna: 22°22' 43.4" E
 

Poradnia Terapii Uzależnień

[zobacz mapkę]

Poradnia Leczenia Uzależnień Łuków

Adres: Dr Andrzeja Rogalińskiego 3 Miasto: Łuków
Tel. 0257982001 w.323 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 24 czerwca 2018
Szerokość geograficzna: 51°55' 29.42" N Długość geograficzna: 22°22' 43.4" E
 

Poradnia Zdrowia Psychicznego - Łuków

[zobacz mapkę]
Adres: Dr Andrzeja Rogalińskiego 3 Miasto: Łuków
Tel. 0257982001 w.323 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu listopadzie: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 24 czerwca 2018
Szerokość geograficzna: 51°55' 29.42" N Długość geograficzna: 22°22' 43.4" E

Poradnie specjalistyczne

 

Gabinet Gastroskopii

[zobacz mapkę]

Pracownia Endoskopii Łuków

Adres: Dr Andrzeja Rogalińskiego 3 Miasto: Łuków
Tel. 0257982001 W. 248
Szerokość geograficzna: 51°55' 29.42" N Długość geograficzna: 22°22' 43.4" E
 

Gabinet Gastroskopii

[zobacz mapkę]

Pracownia Endoskopii Łuków

Adres: Dr Andrzeja Rogalińskiego 3 Miasto: Łuków
Tel. 0257982001 w. 248 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 18 lipca 2018
Szerokość geograficzna: 51°55' 29.42" N Długość geograficzna: 22°22' 43.4" E
 

Gabinet Kolonoskopii

[zobacz mapkę]

Pracownia Endoskopii Łuków

Adres: Dr Andrzeja Rogalińskiego 3 Miasto: Łuków
Tel. 0257982001 W. 248
Szerokość geograficzna: 51°55' 29.42" N Długość geograficzna: 22°22' 43.4" E
 

Gabinet Kolonoskopii

[zobacz mapkę]

Pracownia Endoskopii Łuków

Adres: Dr Andrzeja Rogalińskiego 3 Miasto: Łuków
Tel. 0257982001 w. 248 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 12 dni Szacowana data wolnych terminów: po 9 sierpnia 2018
Szerokość geograficzna: 51°55' 29.42" N Długość geograficzna: 22°22' 43.4" E
 

Poradnia Alergologiczna Dla Dzieci - Łuków

[zobacz mapkę]
Adres: Dr Andrzeja Rogalińskiego 3 Miasto: Łuków
Tel. 25 7982001 w 339 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 16 dni Szacowana data wolnych terminów: po 24 czerwca 2018
Szerokość geograficzna: 51°55' 29.42" N Długość geograficzna: 22°22' 43.4" E
 

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Łuków

[zobacz mapkę]
Adres: Dr Andrzeja Rogalińskiego 3 Miasto: Łuków
Tel. 0257982001 w.339 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 3 lipca 2018
Szerokość geograficzna: 51°55' 29.42" N Długość geograficzna: 22°22' 43.4" E
 

Poradnia Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Łuków

Adres: Dr Andrzeja Rogalińskiego 3 Miasto: Łuków
Tel. 257989062 Szacowana data wolnych terminów: po 25 lipca 2018
Szerokość geograficzna: 51°55' 29.42" N Długość geograficzna: 22°22' 43.4" E
 

Poradnia Chorób Zakaźnych - Łuków

[zobacz mapkę]
Adres: Dr Andrzeja Rogalińskiego 3 Miasto: Łuków
Tel. 0257982001 w.291 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 120 dni Szacowana data wolnych terminów: po 12 grudnia 2018
Szerokość geograficzna: 51°55' 29.42" N Długość geograficzna: 22°22' 43.4" E
 

Poradnia Diabetologiczna - Łuków

[zobacz mapkę]
Adres: Dr Andrzeja Rogalińskiego 3 Miasto: Łuków
Tel. 25 798 90 61 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 160 dni Szacowana data wolnych terminów: po 1 maja 2019
Szerokość geograficzna: 51°55' 29.42" N Długość geograficzna: 22°22' 43.4" E
 

Poradnia Endokrynologiczna

[zobacz mapkę]

Świadczenia Z Zakresu Endokrynologii Łuków

Adres: Dr Andrzeja Rogalińskiego 3 Miasto: Łuków
Tel. 257989062 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 74 dni Szacowana data wolnych terminów: po 12 listopada 2018
Szerokość geograficzna: 51°55' 29.42" N Długość geograficzna: 22°22' 43.4" E
 

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Łuków

[zobacz mapkę]
Adres: Al. Kościuszki 2 Miasto: Łuków
Tel. 0257982216 Szacowana data wolnych terminów: po 24 czerwca 2018
Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2013-05-01) 7 dni
Szerokość geograficzna: 51°56' 10.22" N Długość geograficzna: 22°22' 50.85" E
 

Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc - Łuków

[zobacz mapkę]
Adres: Dr Andrzeja Rogalińskiego 3 Miasto: Łuków
Tel. 0257982001 w.235 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 64 dni Szacowana data wolnych terminów: po 18 sierpnia 2018
Szerokość geograficzna: 51°55' 29.42" N Długość geograficzna: 22°22' 43.4" E
 

Poradnia Kardiologiczna - Łuków

[zobacz mapkę]
Adres: Dr Andrzeja Rogalińskiego 3 Miasto: Łuków
Tel. 257989061 Szacowana data wolnych terminów: po 31 sierpnia 2018
Szerokość geograficzna: 51°55' 29.42" N Długość geograficzna: 22°22' 43.4" E
 

Poradnia Medycyny Sportowej - Łuków

[zobacz mapkę]
Adres: Dr Andrzeja Rogalińskiego 3 Miasto: Łuków
Tel. 25 7982001 w. 339 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 24 czerwca 2018
Szerokość geograficzna: 51°55' 29.42" N Długość geograficzna: 22°22' 43.4" E
 

Poradnia Neonatologiczna - Łuków

[zobacz mapkę]
Adres: Dr Andrzeja Rogalińskiego 3 Miasto: Łuków
Tel. 0257982001 w.339 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 24 czerwca 2018
Szerokość geograficzna: 51°55' 29.42" N Długość geograficzna: 22°22' 43.4" E
 

Poradnia Neurologiczna - Łuków

[zobacz mapkę]
Adres: Dr Andrzeja Rogalińskiego 3 Miasto: Łuków
Tel. 0257982001 w.323 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 118 dni Szacowana data wolnych terminów: po 24 czerwca 2018
Szerokość geograficzna: 51°55' 29.42" N Długość geograficzna: 22°22' 43.4" E
 

Poradnia Okulistyczna - Łuków

[zobacz mapkę]
Adres: Dr Andrzeja Rogalińskiego 3 Miasto: Łuków
Tel. 0257982001 w.339 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 331 dni Szacowana data wolnych terminów: po 5 sierpnia 2018
Szerokość geograficzna: 51°55' 29.42" N Długość geograficzna: 22°22' 43.4" E
 

Poradnia Otolaryngologiczna - Łuków

[zobacz mapkę]
Adres: Dr Andrzeja Rogalińskiego 3 Miasto: Łuków
Tel. 0257982001 w.339 Szacowana data wolnych terminów: po 27 grudnia 2018
Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2014-09-26) 102 dni
Szerokość geograficzna: 51°55' 29.42" N Długość geograficzna: 22°22' 43.4" E
 

Poradnia Otolaryngologiczna Dla Dzieci - Łuków

[zobacz mapkę]
Adres: Dr Andrzeja Rogalińskiego 3 Miasto: Łuków
Tel. 25 7982001 Szacowana data wolnych terminów: po 24 czerwca 2018
Szerokość geograficzna: 51°55' 29.42" N Długość geograficzna: 22°22' 43.4" E
 

Poradnia Reumatologiczna - Łuków

[zobacz mapkę]
Adres: Dr Andrzeja Rogalińskiego 3 Miasto: Łuków
Tel. 257982001 W.339 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 300 dni Szacowana data wolnych terminów: po 24 czerwca 2018
Szerokość geograficzna: 51°55' 29.42" N Długość geograficzna: 22°22' 43.4" E

Leczenie szpitalne

 

Oddział Chirurgii Ogólnej I Urazowej

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgiczny Ogólny Łuków

Adres: Dr Andrzeja Rogalińskiego 3 Miasto: Łuków
Tel. 0257982001 w.239 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 24 czerwca 2018
Szerokość geograficzna: 51°55' 29.42" N Długość geograficzna: 22°22' 43.4" E
 

Oddział Dziecięcy I Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych

[zobacz mapkę]

Oddział Pediatryczny Łuków

Adres: Dr Andrzeja Rogalińskiego 3 Miasto: Łuków
Tel. 0257982001 w.254 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 24 czerwca 2018
Szerokość geograficzna: 51°55' 29.42" N Długość geograficzna: 22°22' 43.4" E
 

Oddział Neurologiczny - Łuków

[zobacz mapkę]
Adres: Dr Andrzeja Rogalińskiego 3 Miasto: Łuków
Tel. 0257982001 w.228 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 47 dni Szacowana data wolnych terminów: po 13 sierpnia 2018
Szerokość geograficzna: 51°55' 29.42" N Długość geograficzna: 22°22' 43.4" E
 

Oddział Noworodkowy

[zobacz mapkę]

Oddział Neonatologiczny Łuków

Adres: Dr Andrzeja Rogalińskiego 3 Miasto: Łuków
Tel. 0257982001 w.245 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lutym: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 11 kwietnia 2018
Szerokość geograficzna: 51°55' 29.42" N Długość geograficzna: 22°22' 43.4" E
 

Oddział Obserwacyjno- Zakaźny

[zobacz mapkę]

Leczenie Przewlekłego Wirusowego Zapalenia Wątroby Typu B Łuków

Adres: Dr Andrzeja Rogalińskiego 3 Miasto: Łuków
Tel. 0257982001 w.292 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 24 czerwca 2018
Szerokość geograficzna: 51°55' 29.42" N Długość geograficzna: 22°22' 43.4" E
 

Oddział Obserwacyjno- Zakaźny

[zobacz mapkę]

Leczenie Przewlekłego Wirusowego Zapalenia Wątroby Typu C Łuków

Adres: Dr Andrzeja Rogalińskiego 3 Miasto: Łuków
Tel. 0257982001 w.292 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu listopadzie: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 24 czerwca 2018
Szerokość geograficzna: 51°55' 29.42" N Długość geograficzna: 22°22' 43.4" E
 

Oddział Obserwacyjno- Zakaźny

[zobacz mapkę]

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny Łuków

Adres: Dr Andrzeja Rogalińskiego 3 Miasto: Łuków
Tel. 0257982001 w.292 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 24 czerwca 2018
Szerokość geograficzna: 51°55' 29.42" N Długość geograficzna: 22°22' 43.4" E
 

Oddział Położniczo- Ginekologiczny I Patologii Ciąży

[zobacz mapkę]

Oddział Ginekologiczno-Położniczy Łuków

Adres: Dr Andrzeja Rogalińskiego 3 Miasto: Łuków
Tel. 0257982001 w.247 Szacowana data wolnych terminów: po 24 czerwca 2018
Szerokość geograficzna: 51°55' 29.42" N Długość geograficzna: 22°22' 43.4" E
 

Oddział Reumatologiczny

[zobacz mapkę]

Leczenie Reumatoidalnego Zapalenia Stawów I Młodzieńczego Idiopatycznego Zapalenia Stawów O Przebiegu Agresywnym Łuków

Adres: Dr Andrzeja Rogalińskiego 3 Miasto: Łuków
Tel. 0257982001 w.319 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 12 dni Szacowana data wolnych terminów: po 24 czerwca 2018
Szerokość geograficzna: 51°55' 29.42" N Długość geograficzna: 22°22' 43.4" E
 

Oddział Reumatologiczny - Łuków

[zobacz mapkę]
Adres: Dr Andrzeja Rogalińskiego 3 Miasto: Łuków
Tel. 0257982001 w.319 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 71 dni Szacowana data wolnych terminów: po 27 września 2018
Szerokość geograficzna: 51°55' 29.42" N Długość geograficzna: 22°22' 43.4" E
 

Oddział Wewnętrzny- Kardiologiczny

[zobacz mapkę]

Oddział Chorób Wewnętrznych Łuków

Adres: Dr Andrzeja Rogalińskiego 3 Miasto: Łuków
Tel. 0257982001 w.252 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 24 czerwca 2018
Szerokość geograficzna: 51°55' 29.42" N Długość geograficzna: 22°22' 43.4" E

Programy zdrowotne

 

Oddział Obserwacyjno- Zakaźny

[zobacz mapkę]

Leczenie Przewlekłego Wzw Typu C Łuków

Adres: Dr Andrzeja Rogalińskiego 3 Miasto: Łuków
Tel. 0257982001 w.292 Szacowana data wolnych terminów: po 24 czerwca 2018
Szerokość geograficzna: 51°55' 29.42" N Długość geograficzna: 22°22' 43.4" E
 

Oddział Obserwacyjno- Zakaźny

[zobacz mapkę]

Leczenie Przewlekłego Wzw Typu B Łuków

Adres: Dr Andrzeja Rogalińskiego 3 Miasto: Łuków
Tel. 0257982001 w.292 Szacowana data wolnych terminów: po 24 czerwca 2018
Szerokość geograficzna: 51°55' 29.42" N Długość geograficzna: 22°22' 43.4" E

Rehabilitacja lecznicza

 

Oddział Rehabilitacyjny - Łuków

[zobacz mapkę]
Adres: Dr Andrzeja Rogalińskiego 3 Miasto: Łuków
Tel. 0257892001 w 294 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 268 dni Szacowana data wolnych terminów: po 6 lipca 2019
Szerokość geograficzna: 51°55' 29.42" N Długość geograficzna: 22°22' 43.4" E
 

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej - Dzieci

[zobacz mapkę]

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Dla Dzieci Łuków

Adres: Dr Andrzeja Rogalińskiego 3 Miasto: Łuków
Tel. 25 798 2001 w. 217 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: 99 dni Szacowana data wolnych terminów: po 7 sierpnia 2018
Szerokość geograficzna: 51°55' 29.42" N Długość geograficzna: 22°22' 43.4" E
 

Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej

[zobacz mapkę]

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej Łuków

Adres: Dr Andrzeja Rogalińskiego 3 Miasto: Łuków
Tel. 25 798 2001 w. 295 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 24 czerwca 2018
Szerokość geograficzna: 51°55' 29.42" N Długość geograficzna: 22°22' 43.4" E
 

Poradnia Rehabilitacyjna - Łuków

[zobacz mapkę]
Adres: Dr Andrzeja Rogalińskiego 3 Miasto: Łuków
Tel. 0257982001 W.339 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 17 dni Szacowana data wolnych terminów: po 26 lipca 2018
Szerokość geograficzna: 51°55' 29.42" N Długość geograficzna: 22°22' 43.4" E
 

Rehabilitacja W Ośrodku Dziennym

[zobacz mapkę]

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Łuków

Adres: Dr Andrzeja Rogalińskiego 3 Miasto: Łuków
Tel. 0257982001 W.217 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: 25 dni Szacowana data wolnych terminów: po 5 lipca 2018
Szerokość geograficzna: 51°55' 29.42" N Długość geograficzna: 22°22' 43.4" E
 

Zakład Rehabilitacji Leczniczej

[zobacz mapkę]

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Łuków

Adres: Dr Andrzeja Rogalińskiego 3 Miasto: Łuków
Tel. 0257982001 W.269 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 87 dni Szacowana data wolnych terminów: po 13 września 2018
Szerokość geograficzna: 51°55' 29.42" N Długość geograficzna: 22°22' 43.4" E