Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Łukowie

NIP: 8251711719
Szerokość geograficzna: 51°55' 29.38" N Długość geograficzna: 22°22' 43.23" W
Numer telefonu znajdziesz przy danej placówce poniżej
Dane teleadresowe firmy: Doktora Andrzeja Rogalińskiego 3 21-400 Łuków
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Łukowie jest to obiekt zaopatrujący pacjentów na obszarze miasta Łuków. W firmie wykonywane jest sześć świadczeń medycznych. Do zakontraktowanych usług należą: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(średni limit świadczeń), Leczenie szpitalne (mały limit świadczeń), Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (bardzo duży limit świadczeń), Profilaktyczne programy zdrowotne (zbliżony do średniego limit świadczeń) a także Rehabilitacja lecznicza (bardzo duży limit świadczeń), Ratownictwo medyczne (zbliżony do średniego limit świadczeń)
Szpital ma czternaście oddziałów, w których hospitalizowani są pacjenci. Wśród największych oddziałów szpitala wymienić należy Oddział Psychiatryczny (Ogólny), Oddział Chorób Wewnętrznych i Oddział/ośrodek Leczenia Uzależnień.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Łukowie ma gabinet lekarza pierwszego kontaktu a także umowę na świadczenia wykwalifikowanej pielęgniarki a także siedemnaście poradni specjalistycznych. Największe poradnie to Poradnia Neurologiczna, Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc i także Poradnia Ginekologiczno-Położnicza.
Specjalnie dla Mam zakontraktowano świadczenia położnej POZ obejmujące zakres opieki w przypadku chorób ginekologicznych, opieki w okresie porodu i połogu jak również porad w zakresie higieny. Podpisana umowa instytucji obejmująca następujące usługi lekarza podstawowej opieki zdrowotnej obejmuje promowanie zdrowia, identyfikowanie zagrożeń dla pacjenta i także zlecanie badań diagnostycznych. Do zadań pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w poradni należy wykonywanie świadczeń diagnostycznych. Zawiera pełną opiekę pielęgniarską nad osobą. Placówka posiada kontrakt na transport POZ. Ten rodzaj transportu przysługuję osobą w sytuacjach gdy jeżeli pojawia się konieczność leczenia leczenia określonych schorzeń oraz dla zachowania ciągłości procesu leczenia. ZOZ'owi zakontraktowano również usługi nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej W POZ. Są to świadczenia w przypadku nagłego pogorszenia stanu medycznego stanu medycznego. Pomoc ta udzielana jest od Poniedziałku do Piatku od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godzi. 8.00 do 8.00 dnia następnego. W ramach pomocy zapewniana jest niezbędna pomoc medyczna, ciągłość leczenia, a także orzekania i opiniowanie stanu zdrowia w uzasadnionych przypadkach. W firmie możliwe jest również przeprowadzenie panelu badań specjalistycznych: Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Gastroskopia oraz Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Kolonoskopia.
, Badania Tomografii Komputerowej (Tk)
Rejestracja osobista, telefoniczna lub za pośrednictwem osoby trzeciej pracuje poniedziałek - piątek w godzinach otwarcia placówki. W celu rejestracji na wizytę specjalistyczną potrzebne są: dokument toższamości, dokument skierowania na wizytę specjalistyczną od lekarza posiadającego umowę z NFZ, dowód ubezpieczenia. Z naszych danych wynika, że terapeuta uzależnień ma kolejkę na 32 dni. W dniu 2014-09-26 pacjenci raportowali 21 dni czasu oczekiwania, w dniu 2014-08-17 było to 60 dni dni kolejki.Z naszych danych wynika, że lekarz ginekolog nie ma kolejki. Dnia 2013-05-01 internauci raportowali 7 dni czasu oczekiwania.Według oficjalnych informacji lekarz laryngolog ma kolejkę na 172 dni. W dniu 2014-09-26 użytkownicy medbizu raportowali 102 dni czasu oczekiwania.

Leczenie psychiatryczne

 

Całodobowy Oddział Terapii Uzależnień

[zobacz mapkę]

Oddział/ośrodek Leczenia Uzależnień Łuków

terapeuta uzależnień

Adres: Dr Andrzeja Rogalińskiego 3 Miasto: Łuków
Tel. 0257982001 w.334 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 32 dni Szacowana data wolnych terminów: po 23 października 2015
Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2014-09-26) 21 dni (2014-08-17) 60 dni
Szerokość geograficzna: 51°55' 37.77" N Długość geograficzna: 22°22' 58.89" W
LECZENIE UZALEZNIEŃ STACJONARNE (średni kontrakt z NFZ)
 

Oddział Detoksykacyjny

[zobacz mapkę]

Oddział/ośrodek Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (Detoksykacji) Łuków

Adres: Dr Andrzeja Rogalińskiego 3 Miasto: Łuków
Tel. 0257982001 w.314 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 15 września 2015
Szerokość geograficzna: 51°55' 37.77" N Długość geograficzna: 22°22' 58.89" W
LECZENIE ALKOHOLOWYCH ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH (DETOKSYKACJA) (średni kontrakt z NFZ)
 

Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia Od Alkoholu - Łuków

[zobacz mapkę]
Adres: Dr Andrzeja Rogalińskiego 3 Miasto: Łuków
Tel. 25 798 20 01 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 7 dni Szacowana data wolnych terminów: po 23 września 2015
Szerokość geograficzna: 51°55' 37.77" N Długość geograficzna: 22°22' 58.89" W
ŚWIADCZENIA DZIENNE TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Oddział Psychiatryczny

[zobacz mapkę]

Oddział Psychiatryczny (Ogólny) Łuków

lekarz psychiatra

Adres: Dr Andrzeja Rogalińskiego 3 Miasto: Łuków
Tel. 0257982001 w.313 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 15 września 2015
Szerokość geograficzna: 51°55' 37.77" N Długość geograficzna: 22°22' 58.89" W
ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCH (duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Terapii Uzależnień

[zobacz mapkę]

Poradnia Leczenia Uzależnień Łuków

terapeuta uzależnień

Adres: Dr Andrzeja Rogalińskiego 3 Miasto: Łuków
Tel. 0257982001 w.339 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 15 września 2015
Szerokość geograficzna: 51°55' 37.77" N Długość geograficzna: 22°22' 58.89" W
LECZENIE UZALEŻNIEŃ (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Zdrowia Psychicznego - Łuków

[zobacz mapkę]

lekarz psychiatra

Adres: Dr Andrzeja Rogalińskiego 3 Miasto: Łuków
Tel. 0257982001 w.339 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 15 września 2015
Szerokość geograficzna: 51°55' 37.77" N Długość geograficzna: 22°22' 58.89" W
ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE AMBULATORYJNE DLA DOROSŁYCH (średni kontrakt z NFZ)

Poradnie specjalistyczne

 

Gabinet Gastroskopii

[zobacz mapkę]

Pracownia Endoskopii Łuków

lekarz gastrolog

kolanoskopia

Adres: Dr Andrzeja Rogalińskiego 3 Miasto: Łuków
Tel. 0257982001 w. 329 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 45 dni Szacowana data wolnych terminów: po 8 listopada 2015
Szerokość geograficzna: 51°55' 37.77" N Długość geograficzna: 22°22' 58.89" W
BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - GASTROSKOPIA (średni kontrakt z NFZ) BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - KOLONOSKOPIA (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Gabinet Kolonoskopii

[zobacz mapkę]

Pracownia Endoskopii Łuków

Adres: Dr Andrzeja Rogalińskiego 3 Miasto: Łuków
Tel. 0257982001 w. 329 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 60 dni Szacowana data wolnych terminów: po 2 grudnia 2015
Szerokość geograficzna: 51°55' 37.77" N Długość geograficzna: 22°22' 58.89" W
 

Poradnia Alergologiczna Dla Dzieci - Łuków

[zobacz mapkę]

lekarz alergolog

Adres: Dr Andrzeja Rogalińskiego 3 Miasto: Łuków
Tel. 25 7982001 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 100 dni Szacowana data wolnych terminów: po 2 lutego 2016
Szerokość geograficzna: 51°55' 37.77" N Długość geograficzna: 22°22' 58.89" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ALERGOLOGII DLA DZIECI (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Łuków

[zobacz mapkę]

lekarz chirurg

Adres: Dr Andrzeja Rogalińskiego 3 Miasto: Łuków
Tel. 0257982001 w.339 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 15 września 2015
Szerokość geograficzna: 51°55' 37.77" N Długość geograficzna: 22°22' 58.89" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ (bardzo duży kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W CHIRURGII OGÓLNEJ-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1500.001.02 (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Łuków

lekarz ortopeda

Adres: Dr Andrzeja Rogalińskiego 3 Miasto: Łuków
Tel. 0257982001 w.339 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 144 dni Szacowana data wolnych terminów: po 4 kwietnia 2016
Szerokość geograficzna: 51°55' 37.77" N Długość geograficzna: 22°22' 58.89" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU (poniżej średniej kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1580.001.02 (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Chorób Zakaźnych - Łuków

[zobacz mapkę]

inne

Adres: Dr Andrzeja Rogalińskiego 3 Miasto: Łuków
Tel. 0257982001 w.339 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 70 dni Szacowana data wolnych terminów: po 15 grudnia 2015
Szerokość geograficzna: 51°55' 37.77" N Długość geograficzna: 22°22' 58.89" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Endokrynologiczna - Łuków

[zobacz mapkę]

lekarz endokrynolog

Adres: Dr Andrzeja Rogalińskiego 3 Miasto: Łuków
Tel. 0257982001 w.339 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 152 dni Szacowana data wolnych terminów: po 15 kwietnia 2016
Szerokość geograficzna: 51°55' 37.77" N Długość geograficzna: 22°22' 58.89" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII (duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Łuków

[zobacz mapkę]

lekarz ginekolog

Adres: Al. Kościuszki 2 Miasto: Łuków
Tel. 0257982001 w.339 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 15 września 2015
Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2013-05-01) 7 dni
Szerokość geograficzna: 51°56' 10.22" N Długość geograficzna: 22°22' 50.85" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII (bardzo duży kontrakt z NFZ) POBRANIE MATERIAŁU Z SZYJKI MACICY DO PRZESIEWOWEGO BADANIA CYTOLOGICZNEGO - ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02 (bardzo duży kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W POŁOŻNICTWIE I GINEKOLOGII -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02 (mały kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc - Łuków

[zobacz mapkę]

lekarz pulmonolog

Adres: Dr Andrzeja Rogalińskiego 3 Miasto: Łuków
Tel. 0257982001 w.339 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 15 września 2015
Szerokość geograficzna: 51°55' 37.77" N Długość geograficzna: 22°22' 58.89" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Kardiologiczna - Łuków

[zobacz mapkę]

lekarz kardiolog

Adres: Dr Andrzeja Rogalińskiego 3 Miasto: Łuków
Tel. 0257982001 w.339 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 185 dni Szacowana data wolnych terminów: po 31 maja 2016
Szerokość geograficzna: 51°55' 37.77" N Długość geograficzna: 22°22' 58.89" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII (duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Medycyny Sportowej - Łuków

[zobacz mapkę]

lekarz sportowy

Adres: Dr Andrzeja Rogalińskiego 3 Miasto: Łuków
Tel. 25 7982001 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 8 dni Szacowana data wolnych terminów: po 24 września 2015
Szerokość geograficzna: 51°55' 37.77" N Długość geograficzna: 22°22' 58.89" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE MEDYCYNY SPORTOWEJ (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Neonatologiczna - Łuków

[zobacz mapkę]

lekarz neonatolog

Adres: Dr Andrzeja Rogalińskiego 3 Miasto: Łuków
Tel. 0257982001 w.339 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 15 września 2015
Szerokość geograficzna: 51°55' 37.77" N Długość geograficzna: 22°22' 58.89" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEONATOLOGII (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Neurologiczna - Łuków

[zobacz mapkę]

lekarz neurolog

Adres: Dr Andrzeja Rogalińskiego 3 Miasto: Łuków
Tel. 0257982001 w.339 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 144 dni Szacowana data wolnych terminów: po 4 kwietnia 2016
Szerokość geograficzna: 51°55' 37.77" N Długość geograficzna: 22°22' 58.89" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Okulistyczna - Łuków

[zobacz mapkę]

lekarz okulista

Adres: Dr Andrzeja Rogalińskiego 3 Miasto: Łuków
Tel. 0257982001 w.339 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 175 dni Szacowana data wolnych terminów: po 17 maja 2016
Szerokość geograficzna: 51°55' 37.77" N Długość geograficzna: 22°22' 58.89" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI (średni kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W OKULISTYCE -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1600.001.02 (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Otolaryngologiczna - Łuków

[zobacz mapkę]

lekarz laryngolog

Adres: Dr Andrzeja Rogalińskiego 3 Miasto: Łuków
Tel. 0257982001 w.339 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 172 dni Szacowana data wolnych terminów: po 13 maja 2016
Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2014-09-26) 102 dni
Szerokość geograficzna: 51°55' 37.77" N Długość geograficzna: 22°22' 58.89" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII (duży kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W OTOLARYNGOLOGII -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1610.001.02 (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Otolaryngologiczna Dla Dzieci - Łuków

[zobacz mapkę]
Adres: Dr Andrzeja Rogalińskiego 3 Miasto: Łuków
Tel. 25 7982001 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 15 września 2015
Szerokość geograficzna: 51°55' 37.77" N Długość geograficzna: 22°22' 58.89" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII DZIECIĘCEJ (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Reumatologiczna - Łuków

[zobacz mapkę]

lekarz reumatolog

Adres: Dr Andrzeja Rogalińskiego 3 Miasto: Łuków
Tel. 0257982001 w.339 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 171 dni Szacowana data wolnych terminów: po 11 maja 2016
Szerokość geograficzna: 51°55' 37.77" N Długość geograficzna: 22°22' 58.89" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE REUMATOLOGII (średni kontrakt z NFZ)

Leczenie szpitalne

 

Oddział Chirurgii Ogólnej I Urazowej

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgiczny Ogólny Łuków

Adres: Dr Andrzeja Rogalińskiego 3 Miasto: Łuków
Tel. 0257982001 w.239 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 15 września 2015
Szerokość geograficzna: 51°55' 37.77" N Długość geograficzna: 22°22' 58.89" W
CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ)
 

Oddział Dziecięcy I Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych

[zobacz mapkę]

Oddział Pediatryczny Łuków

Adres: Dr Andrzeja Rogalińskiego 3 Miasto: Łuków
Tel. 0257982001 w.254 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 15 września 2015
Szerokość geograficzna: 51°55' 37.77" N Długość geograficzna: 22°22' 58.89" W
PEDIATRIA - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ)
 

Oddział Neurologiczny - Łuków

[zobacz mapkę]
Adres: Dr Andrzeja Rogalińskiego 3 Miasto: Łuków
Tel. 0257982001 w.228 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 47 dni Szacowana data wolnych terminów: po 10 listopada 2015
Szerokość geograficzna: 51°55' 37.77" N Długość geograficzna: 22°22' 58.89" W
NEUROLOGIA - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ) NEUROLOGIA - HOSPITALIZACJA - A48, A51 (średni kontrakt z NFZ)
 

Oddział Noworodkowy

[zobacz mapkę]

Oddział Neonatologiczny Łuków

Adres: Dr Andrzeja Rogalińskiego 3 Miasto: Łuków
Tel. 0257982001 w.245 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 15 września 2015
Szerokość geograficzna: 51°55' 37.77" N Długość geograficzna: 22°22' 58.89" W
NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNY (mały kontrakt z NFZ) NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNY - N20, N23, N24, N25, N22 (średni kontrakt z NFZ)
 

Oddział Obserwacyjno- Zakaźny

[zobacz mapkę]

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny Łuków

Adres: Dr Andrzeja Rogalińskiego 3 Miasto: Łuków
Tel. 0257982001 w.292 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 15 września 2015
Szerokość geograficzna: 51°55' 37.77" N Długość geograficzna: 22°22' 58.89" W
 

Oddział Położniczo- Ginekologiczny I Patologii Ciąży

[zobacz mapkę]

Oddział Ginekologiczno-Położniczy Łuków

Adres: Dr Andrzeja Rogalińskiego 3 Miasto: Łuków
Tel. 0257982001 w.247 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 15 września 2015
Szerokość geograficzna: 51°55' 37.77" N Długość geograficzna: 22°22' 58.89" W
POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNY (poniżej średniej kontrakt z NFZ) POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNY - N01, N02, N03, N20 (średni kontrakt z NFZ)
 

Oddział Reumatologiczny - Łuków

[zobacz mapkę]
Adres: Dr Andrzeja Rogalińskiego 3 Miasto: Łuków
Tel. 0257982001 w.319 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 126 dni Szacowana data wolnych terminów: po 9 marca 2016
Szerokość geograficzna: 51°55' 37.77" N Długość geograficzna: 22°22' 58.89" W
REUMATOLOGIA - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ)
 

Oddział Wewnętrzny- Kardiologiczny

[zobacz mapkę]

Oddział Chorób Wewnętrznych Łuków

Adres: Dr Andrzeja Rogalińskiego 3 Miasto: Łuków
Tel. 0257982001 w.252 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 15 września 2015
Szerokość geograficzna: 51°55' 37.77" N Długość geograficzna: 22°22' 58.89" W
CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA (duży kontrakt z NFZ)

Programy zdrowotne

 

Oddział Obserwacyjno- Zakaźny

[zobacz mapkę]

Leczenie Przewlekłego Wzw Typu C Łuków

Adres: Dr Andrzeja Rogalińskiego 3 Miasto: Łuków
Tel. 0257982001 w.292 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 15 września 2015
Szerokość geograficzna: 51°55' 37.77" N Długość geograficzna: 22°22' 58.89" W
 

Oddział Obserwacyjno- Zakaźny

[zobacz mapkę]

Leczenie Przewlekłego Wzw Typu B Łuków

Adres: Dr Andrzeja Rogalińskiego 3 Miasto: Łuków
Tel. 0257982001 w.292 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 15 września 2015
Szerokość geograficzna: 51°55' 37.77" N Długość geograficzna: 22°22' 58.89" W

Rehabilitacja lecznicza

 

Oddział Rehabilitacyjny - Łuków

[zobacz mapkę]

inne

Adres: Dr Andrzeja Rogalińskiego 3 Miasto: Łuków
Tel. 0257892001 w 294 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 128 dni Szacowana data wolnych terminów: po 12 marca 2016
Szerokość geograficzna: 51°55' 37.77" N Długość geograficzna: 22°22' 58.89" W
REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej - Dzieci

[zobacz mapkę]

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Dla Dzieci Łuków

Adres: Dr Andrzeja Rogalińskiego 3 Miasto: Łuków
Tel. 25 798 2001 w. 217 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 15 września 2015
Szerokość geograficzna: 51°55' 37.77" N Długość geograficzna: 22°22' 58.89" W
 

Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej

[zobacz mapkę]

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej Łuków

lekarz rehabilitant

Adres: Dr Andrzeja Rogalińskiego 3 Miasto: Łuków
Tel. 25 798 2001 w. 295 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 15 września 2015
Szerokość geograficzna: 51°55' 37.77" N Długość geograficzna: 22°22' 58.89" W
REHABILITACJA NEUROLOGICZNA (mały kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Rehabilitacyjna - Łuków

[zobacz mapkę]
Adres: Dr Andrzeja Rogalińskiego 3 Miasto: Łuków
Tel. 0257982001 w.339 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 100 dni Szacowana data wolnych terminów: po 2 lutego 2016
Szerokość geograficzna: 51°55' 37.77" N Długość geograficzna: 22°22' 58.89" W
LEKARSKA AMBULATORYJNA OPIEKA REHABILITACYJNA (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Rehabilitacja W Ośrodku Dziennym

[zobacz mapkę]

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Łuków

inne

Adres: Dr Andrzeja Rogalińskiego 3 Miasto: Łuków
Tel. 0257982001 W.217 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 36 dni Szacowana data wolnych terminów: po 28 października 2015
Szerokość geograficzna: 51°55' 37.77" N Długość geograficzna: 22°22' 58.89" W
REHABILITACJA DZIECI Z ZABURZENIAMI WIEKU ROZWOJOWEGO W OŚRODKU/ODDZIALE DZIENNYM (mały kontrakt z NFZ) REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W OŚRODKU/ ODDZIALE DZIENNYM (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Zakład Rehabilitacji Leczniczej

[zobacz mapkę]

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Łuków

lekarz fizjoterapeuta

Adres: Dr Andrzeja Rogalińskiego 3 Miasto: Łuków
Tel. 0257982001 W.269 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 41 dni Szacowana data wolnych terminów: po 3 listopada 2015
Szerokość geograficzna: 51°55' 37.77" N Długość geograficzna: 22°22' 58.89" W
FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA (średni kontrakt z NFZ)

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

 

Pracownia Tomografii Komputerowej - Łuków

tomografia komputerowa

BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ (TK) (poniżej średniej kontrakt z NFZ)

Podstawowa Opieka Zdrowotna

 

Poradnia Lekarza Rodzinnego - Łuków

lekarz rodzinny

położna, położnik