Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Mońkach

NIP: 5461193353
Szerokość geograficzna: 53°24' 20.46" N Długość geograficzna: 22°48' 11.77" W
Numer telefonu znajdziesz przy danej placówce poniżej
Dane teleadresowe firmy: Niepodległości 9 19-100 Mońki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Mońkach to szpital obsługjący pacjentów na obszarze miasta Mońki. W obiekcie wykonywane jest siedem świadczeń medycznych. Umowa z NFZ obejmuje następujące usługi: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(bardzo duży limit świadczeń), Leczenie szpitalne (mały limit świadczeń), Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (mały limit świadczeń), Rehabilitacja lecznicza (bardzo duży limit świadczeń), Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie (mały limit świadczeń), Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze (duży limit świadczeń), Opieka paliatywna i hospicyjna (mały limit świadczeń)
Szpital posiada sześć oddziałów, w których leczeni są pacjenci. Wśród największych oddziałów szpitala wymienić należy Oddział Rehabilitacyjny, Oddział Chorób Wewnętrznych i także Oddział Chirurgiczny Ogólny.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Mońkach posiada poradnię lekarza rodzinnego a także kontrakt na świadczenia pielęgniarki POZ i także dwanaście gabinetów specjalistycznych. Do największych poradni należą Poradnia Rehabilitacyjna, Poradnia Neurologiczna i Poradnia Chirurgii Ogólnej.
Dla Mam jednostka świadczy pomoc wykwalifikowanej położnej obejmujące zakres edukacji w zakresie planowania rodziny, opieki w okresie porodu i połogu jak również opieki nad kobietą w każdym okresie życia. Kontrakt instytucji dotycząca lekarza rodzinnego zawiera informowanie pacjentów o możliwościach diagnostycznych, wystawianie zaświadczeń o stanie zdrowia i zlecanie badań diagnostycznych. Do kompetencji pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w poradni należy wykonywanie świadczeń diagnostycznych. Obejmuje to pełną opiekę pielęgniarską nad społecznością w środowisku zamieszkania i miejsc udzielania świadczeń. Placówka posiada kontrakt na transport w POZ. Ten rodzaj transportu przysługuję osobą w przypadkach gdy jeżeli pojawia się uzasadniona potrzeba leczenia leczenia określonych chorób a także aby nie przerwać ciągłości leczenia. Firmie zakontraktowano również świadczenia nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej W POZ. Są to usługi w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia stanu zdrowia. Pomoc ta udzielana jest od Poniedziałku do Piatku od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godzi. 8.00 do 8.00 dnia następnego. W ramach pomocy zapewniana jest niezbędna pomoc medyczna, ciągłość leczenia, a także orzekania i opiniowanie stanu zdrowia w uzasadnionych przypadkach.
Rejestracja osobista lub telefoniczna dostępna jest poniedziałek - piątek w godzinach pracy placówki. W celu rejestracji na badanie konieczne są: dokument toższamości, skierowanie na wizytę specjalistyczną od lekarza rodzinnego, dowód potwierdzający ubezpieczenie. Według oficjalnych informacji lekarz okulista nie ma kolejki. Dnia 2013-07-07 odwiedzający stronę podawali jeden dzień czasu oczekiwania.

Opieka długoterminowa

 

Hospicjum Domowe

[zobacz mapkę]

Hospicja Domowe Mońki

inne

Adres: Niepodległości 9 Miasto: Mońki
Tel. 668877548 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 25 lutego 2015
Szerokość geograficzna: 53°24' 20.46" N Długość geograficzna: 22°48' 11.77" W
ŚWIADCZENIA W HOSPICJUM DOMOWYM (mały kontrakt z NFZ)
 

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

[zobacz mapkę]

Zakład/oddział Opiekuńczo-Leczniczy Mońki

Adres: Niepodległości 11 Miasto: Mońki
Tel. 668877576
Szerokość geograficzna: 53°24' 22.94" N Długość geograficzna: 22°48' 15.04" W
ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO - OPIEKUŃCZYM DLA PACJENTÓW WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE/OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM DLA PACJENTÓW WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE (mały kontrakt z NFZ)
 

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie

[zobacz mapkę]

Zakład/oddział Opiekuńczo-Leczniczy Mońki

Adres: Niepodległości 11 Miasto: Mońki
Tel. 668877582 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 25 lutego 2015
Szerokość geograficzna: 53°24' 22.94" N Długość geograficzna: 22°48' 15.04" W

Leczenie szpitalne

 

Oddział Chirurgiczny

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgiczny Ogólny Mońki

Adres: Niepodległości 11 Miasto: Mońki
Tel. 668877562 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 47 dni Szacowana data wolnych terminów: po 22 kwietnia 2015
Szerokość geograficzna: 53°24' 22.94" N Długość geograficzna: 22°48' 15.04" W
CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ)
 

Oddział Chorób Wewnętrznych - Mońki

[zobacz mapkę]
Adres: Niepodległości 11 Miasto: Mońki
Tel. 668877558 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 25 lutego 2015
Szerokość geograficzna: 53°24' 22.94" N Długość geograficzna: 22°48' 15.04" W
CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ)
 

Oddział Dziecięcy

[zobacz mapkę]

Oddział Pediatryczny Mońki

Adres: Niepodległości 11 Miasto: Mońki
Tel. 668877567 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 25 lutego 2015
Szerokość geograficzna: 53°24' 22.94" N Długość geograficzna: 22°48' 15.04" W
PEDIATRIA - HOSPITALIZACJA (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Oddział Położniczo-Ginekologiczny

[zobacz mapkę]

Oddział Ginekologiczno-Położniczy Mońki

Adres: Niepodległości 11 Miasto: Mońki
Tel. 668877570 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 25 lutego 2015
Szerokość geograficzna: 53°24' 22.94" N Długość geograficzna: 22°48' 15.04" W
POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA (poniżej średniej kontrakt z NFZ) POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N01, N20 (poniżej średniej kontrakt z NFZ)

Rehabilitacja lecznicza

 

Oddział Rehabilitacji Leczniczej

[zobacz mapkę]

Oddział Rehabilitacyjny Mońki

Adres: Niepodległości 11 Miasto: Mońki
Tel. 668877553 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 70 dni Szacowana data wolnych terminów: po 27 maja 2015
Szerokość geograficzna: 53°24' 22.94" N Długość geograficzna: 22°48' 15.04" W
REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Rehabilitacyjna - Mońki

[zobacz mapkę]

lekarz rehabilitant

Adres: Niepodległości 9 Miasto: Mońki
Tel. 668877535 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 34 dni Szacowana data wolnych terminów: po 7 kwietnia 2015
Szerokość geograficzna: 53°24' 20.46" N Długość geograficzna: 22°48' 11.77" W
LEKARSKA AMBULATORYJNA OPIEKA REHABILITACYJNA (duży kontrakt z NFZ)
 

Zakład Rehabilitacji Leczniczej

[zobacz mapkę]

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Mońki

lekarz fizjoterapeuta

Adres: Niepodległości 9/a Miasto: Mońki
Tel. 668877526 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 32 dni Szacowana data wolnych terminów: po 4 kwietnia 2015
Szerokość geograficzna: 53°24' 20.28" N Długość geograficzna: 22°48' 11.74" W
FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA (bardzo duży kontrakt z NFZ)

Poradnie specjalistyczne

 

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Mońki

[zobacz mapkę]

lekarz chirurg

Adres: Niepodległości 9 Miasto: Mońki
Tel. 668877560 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 25 lutego 2015
Szerokość geograficzna: 53°24' 20.46" N Długość geograficzna: 22°48' 11.77" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ (duży kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W CHIRURGII OGÓLNEJ-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1500.001.02 (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Dermatologiczna - Mońki

[zobacz mapkę]

lekarz dermatolog

Adres: Niepodległości 9 Miasto: Mońki
Tel. 668877541 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 25 lutego 2015
Szerokość geograficzna: 53°24' 20.46" N Długość geograficzna: 22°48' 11.77" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DERMATOLOGII I WENEROLOGII (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Dla Kobiet

[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczna Mońki

Adres: Niepodległości 9 Miasto: Mońki
Tel. 668877542 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 25 lutego 2015
Szerokość geograficzna: 53°24' 20.46" N Długość geograficzna: 22°48' 11.77" W
 

Poradnia Endokrynologiczna - Mońki

[zobacz mapkę]

lekarz endokrynolog

Adres: Niepodległości 9 Miasto: Mońki
Tel. 668877554 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 60 dni Szacowana data wolnych terminów: po 14 maja 2015
Szerokość geograficzna: 53°24' 20.46" N Długość geograficzna: 22°48' 11.77" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Leczenia Bólu - Mońki

[zobacz mapkę]

inne

Adres: Niepodległości 9 Miasto: Mońki
Tel. 668877230 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 33 dni Szacowana data wolnych terminów: po 6 kwietnia 2015
Szerokość geograficzna: 53°24' 20.46" N Długość geograficzna: 22°48' 11.77" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA BÓLU (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Neurologiczna - Mońki

[zobacz mapkę]

lekarz neurolog

Adres: Niepodległości 9 Miasto: Mońki
Tel. 668877537 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 24 dni Szacowana data wolnych terminów: po 23 marca 2015
Szerokość geograficzna: 53°24' 20.46" N Długość geograficzna: 22°48' 11.77" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII (duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Okulistyczna - Mońki

[zobacz mapkę]

lekarz okulista

Adres: Niepodległości 9 Miasto: Mońki
Tel. 668877538 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 25 lutego 2015
Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2013-07-07) jeden dzień
Szerokość geograficzna: 53°24' 20.46" N Długość geograficzna: 22°48' 11.77" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI (średni kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W OKULISTYCE -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1600.001.02 (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Otolaryngologiczna - Mońki

[zobacz mapkę]

lekarz laryngolog

Adres: Niepodległości 9 Miasto: Mońki
Tel. 668877539 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 25 lutego 2015
Szerokość geograficzna: 53°24' 20.46" N Długość geograficzna: 22°48' 11.77" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII (średni kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W OTOLARYNGOLOGII -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1610.001.02 (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Reumatologiczna - Mońki

[zobacz mapkę]

lekarz reumatolog

Adres: Niepodległości 9 Miasto: Mońki
Tel. 668877535 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 25 lutego 2015
Szerokość geograficzna: 53°24' 20.46" N Długość geograficzna: 22°48' 11.77" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE REUMATOLOGII (mały kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Żywieniowa - Mońki

[zobacz mapkę]
Adres: Niepodległości 9 Miasto: Mońki
Tel. 668877560 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 25 lutego 2015
Szerokość geograficzna: 53°24' 20.46" N Długość geograficzna: 22°48' 11.77" W

Leczenie psychiatryczne

 

Poradnia Leczenia Uzależnień I Współuzależnień

[zobacz mapkę]

Poradnia Leczenia Uzależnień Mońki

terapeuta uzależnień

Adres: Niepodległości 9 Miasto: Mońki
Tel. 668877580 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 25 lutego 2015
Szerokość geograficzna: 53°24' 20.46" N Długość geograficzna: 22°48' 11.77" W
LECZENIE UZALEŻNIEŃ (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Zdrowia Psychicznego - Mońki

[zobacz mapkę]

lekarz psychiatra

Adres: Niepodległości 9 Miasto: Mońki
Tel. 668877541 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 72 dni Szacowana data wolnych terminów: po 30 maja 2015
Szerokość geograficzna: 53°24' 20.46" N Długość geograficzna: 22°48' 11.77" W
ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE AMBULATORYJNE DLA DOROSŁYCH (poniżej średniej kontrakt z NFZ)

Podstawowa Opieka Zdrowotna

 

Poradnia Lekarza Rodzinnego - Mońki

lekarz rodzinny

położna, położnik

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

 

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Mońki

lekarz ginekolog

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Mońki

POBRANIE MATERIAŁU Z SZYJKI MACICY DO PRZESIEWOWEGO BADANIA CYTOLOGICZNEGO - ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02 (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Mońki

ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W POŁOŻNICTWIE I GINEKOLOGII -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02 (mały kontrakt z NFZ)