Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Mońkach

 • NIP: 5461193353
 • Szerokość geograficzna: 53°24' 20.46" N
  Długość geograficzna: 22°48' 11.77" E
 • Dane teleadresowe firmy:
 • Niepodległości 9
 • 19-100 Mońki

Opis placówki

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Mońkach to szpital obsługjący pacjentów na obszarze miasta Mońki. W obiekcie wykonywane jest siedem świadczeń medycznych. Umowa z NFZ obejmuje następujące usługi: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(bardzo duży limit świadczeń), Leczenie szpitalne (mały limit świadczeń), Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (mały limit świadczeń), Rehabilitacja lecznicza (bardzo duży limit świadczeń), Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie (mały limit świadczeń), Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze (duży limit świadczeń), Opieka paliatywna i hospicyjna (mały limit świadczeń)
Szpital posiada sześć oddziałów, w których leczeni są pacjenci. Wśród największych oddziałów szpitala wymienić należy Oddział Rehabilitacyjny, Oddział Chorób Wewnętrznych i także Oddział Chirurgiczny Ogólny.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Mońkach posiada poradnię lekarza rodzinnego a także kontrakt na świadczenia pielęgniarki POZ i także dwanaście gabinetów specjalistycznych. Do największych poradni należą Poradnia Rehabilitacyjna, Poradnia Neurologiczna i Poradnia Chirurgii Ogólnej.
Dla Mam jednostka świadczy pomoc wykwalifikowanej położnej obejmujące zakres edukacji w zakresie planowania rodziny, opieki w okresie porodu i połogu jak również opieki nad kobietą w każdym okresie życia. Kontrakt instytucji dotycząca lekarza rodzinnego zawiera informowanie pacjentów o możliwościach diagnostycznych, wystawianie zaświadczeń o stanie zdrowia i zlecanie badań diagnostycznych. Do kompetencji pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w poradni należy wykonywanie świadczeń diagnostycznych. Obejmuje to pełną opiekę pielęgniarską nad społecznością w środowisku zamieszkania i miejsc udzielania świadczeń. Placówka posiada kontrakt na transport w POZ. Ten rodzaj transportu przysługuję osobą w przypadkach gdy jeżeli pojawia się uzasadniona potrzeba leczenia leczenia określonych chorób a także aby nie przerwać ciągłości leczenia. Firmie zakontraktowano również świadczenia nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej W POZ. Są to usługi w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia stanu zdrowia. Pomoc ta udzielana jest od Poniedziałku do Piatku od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godzi. 8.00 do 8.00 dnia następnego. W ramach pomocy zapewniana jest niezbędna pomoc medyczna, ciągłość leczenia, a także orzekania i opiniowanie stanu zdrowia w uzasadnionych przypadkach.
Rejestracja osobista lub telefoniczna dostępna jest poniedziałek - piątek w godzinach pracy placówki. W celu rejestracji na badanie konieczne są: dokument toższamości, skierowanie na wizytę specjalistyczną od lekarza rodzinnego, dowód potwierdzający ubezpieczenie.

Opieka długoterminowa

[zobacz mapkę]

Hospicjum Domowe

Hospicja Domowe Mońki

 • Adres: Niepodległości 9
  Miasto: Mońki
 • Tel. 668877548
 • Szerokość geograficzna: 53°24' 20.46" N Długość geograficzna: 22°48' 11.77" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Zakład/oddział Opiekuńczo-Leczniczy Mońki

 • Adres: Niepodległości 11
  Miasto: Mońki
 • Tel. 668877576
 • Szerokość geograficzna: 53°24' 22.94" N Długość geograficzna: 22°48' 15.04" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 5.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 27 dni.

[zobacz mapkę]

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie

Zakład/oddział Opiekuńczo-Leczniczy Mońki

 • Adres: Niepodległości 11
  Miasto: Mońki
 • Tel. 668877582
 • Szerokość geograficzna: 53°24' 22.94" N Długość geograficzna: 22°48' 15.04" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

Leczenie szpitalne

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgiczny

Oddział Chirurgiczny Ogólny Mońki

 • Adres: Niepodległości 11
  Miasto: Mońki
 • Tel. 668877562
 • Szerokość geograficzna: 53°24' 22.94" N Długość geograficzna: 22°48' 15.04" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 7 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgiczny Ogólny Z Łóżkami Leczenia Bólu

Oddział Chirurgiczny Ogólny Mońki

 • Adres: Niepodległości 9
  Miasto: Mońki
 • Tel. 0
 • Szerokość geograficzna: 53°24' 20.46" N Długość geograficzna: 22°48' 11.77" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 10.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 7 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgiczny Ogólny Z Łóżkami Leczenia Bólu

Oddział Chirurgiczny Ogólny Mońki

 • Adres: Niepodległości 9
  Miasto: Mońki
 • Tel. 85 7278160; 668877540
 • Szerokość geograficzna: 53°24' 20.46" N Długość geograficzna: 22°48' 11.77" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 101 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 18 października 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Chorób Wewnętrznych - Mońki

 • Adres: Niepodległości 11
  Miasto: Mońki
 • Tel. 668877558
 • Szerokość geograficzna: 53°24' 22.94" N Długość geograficzna: 22°48' 15.04" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 24 czerwca 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Dziecięcy

Oddział Pediatryczny Mońki

 • Adres: Niepodległości 11
  Miasto: Mońki
 • Tel. 668877567
 • Szerokość geograficzna: 53°24' 22.94" N Długość geograficzna: 22°48' 15.04" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 24 czerwca 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Położniczo-Ginekologiczny

Oddział Ginekologiczno-Położniczy Mońki

 • Adres: Niepodległości 11
  Miasto: Mońki
 • Tel. 668877570
 • Szerokość geograficzna: 53°24' 22.94" N Długość geograficzna: 22°48' 15.04" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2018, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]

Rehabilitacja lecznicza

[zobacz mapkę]

Oddział Rehabilitacji Leczniczej

Oddział Rehabilitacyjny Mońki

 • Adres: Niepodległości 11
  Miasto: Mońki
 • Tel. 668877553
 • Szerokość geograficzna: 53°24' 22.94" N Długość geograficzna: 22°48' 15.04" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu maju: 195 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 10 grudnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Rehabilitacyjna - Mońki

 • Adres: Niepodległości 9
  Miasto: Mońki
 • Tel. 668877535
 • Szerokość geograficzna: 53°24' 20.46" N Długość geograficzna: 22°48' 11.77" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 58 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 22 sierpnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Zakład Rehabilitacji Leczniczej

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Mońki

 • Adres: Niepodległości 9/a
  Miasto: Mońki
 • Tel. 668877530
 • Szerokość geograficzna: 53°24' 12.72" N Długość geograficzna: 22°48' 1.62" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 9 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 6 lipca 2018

[zobacz inne poradnie]

Poradnie specjalistyczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Mońki

 • Adres: Niepodległości 9
  Miasto: Mońki
 • Tel. 668877560
 • Szerokość geograficzna: 53°24' 20.46" N Długość geograficzna: 22°48' 11.77" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 25 czerwca 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Dermatologiczna - Mońki

 • Adres: Niepodległości 9
  Miasto: Mońki
 • Tel. 668877541
 • Szerokość geograficzna: 53°24' 20.46" N Długość geograficzna: 22°48' 11.77" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 22 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 15 sierpnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Dla Kobiet

Poradnia Ginekologiczna Mońki

 • Adres: Niepodległości 9
  Miasto: Mońki
 • Tel. 668877542
 • Szerokość geograficzna: 53°24' 20.46" N Długość geograficzna: 22°48' 11.77" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 24 czerwca 2018

[zobacz mapkę]

Poradnia Endokrynologiczna

Świadczenia Z Zakresu Endokrynologii Mońki

 • Adres: Niepodległości 9
  Miasto: Mońki
 • Tel. 668877554
 • Szerokość geograficzna: 53°24' 20.46" N Długość geograficzna: 22°48' 11.77" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 101 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 22 września 2018

[zobacz mapkę]

Poradnia Leczenia Bólu - Mońki

 • Adres: Niepodległości 9
  Miasto: Mońki
 • Tel. 668877230
 • Szerokość geograficzna: 53°24' 20.46" N Długość geograficzna: 22°48' 11.77" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 156 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 29 grudnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna - Mońki

 • Adres: Niepodległości 9
  Miasto: Mońki
 • Tel. 668877537
 • Szerokość geograficzna: 53°24' 20.46" N Długość geograficzna: 22°48' 11.77" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 34 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 31 lipca 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Okulistyczna - Mońki

 • Adres: Niepodległości 9
  Miasto: Mońki
 • Tel. 668877538
 • Szerokość geograficzna: 53°24' 20.46" N Długość geograficzna: 22°48' 11.77" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 56 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 11 września 2018

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2013-07-07) jeden dzień

[zobacz mapkę]

Poradnia Otolaryngologiczna - Mońki

 • Adres: Niepodległości 9
  Miasto: Mońki
 • Tel. 668877539
 • Szerokość geograficzna: 53°24' 20.46" N Długość geograficzna: 22°48' 11.77" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2018, czas oczekiwania wynosił wtedy 6 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Reumatologiczna - Mońki

 • Adres: Niepodległości 9
  Miasto: Mońki
 • Tel. 668877535
 • Szerokość geograficzna: 53°24' 20.46" N Długość geograficzna: 22°48' 11.77" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 24 czerwca 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Żywieniowa - Mońki

 • Adres: Niepodległości 9
  Miasto: Mońki
 • Tel. 668877560
 • Szerokość geograficzna: 53°24' 20.46" N Długość geograficzna: 22°48' 11.77" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 24 czerwca 2018

Leczenie psychiatryczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Leczenia Uzależnień I Współuzależnień

Poradnia Leczenia Uzależnień Mońki

 • Adres: Niepodległości 9
  Miasto: Mońki
 • Tel. 668877580
 • Szerokość geograficzna: 53°24' 20.46" N Długość geograficzna: 22°48' 11.77" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 24 czerwca 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Zdrowia Psychicznego - Mońki

 • Adres: Niepodległości 9
  Miasto: Mońki
 • Tel. 668877541
 • Szerokość geograficzna: 53°24' 20.46" N Długość geograficzna: 22°48' 11.77" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2018, czas oczekiwania wynosił wtedy 7 dni.

[zobacz inne poradnie]

Sprawdź kolejki do specjalistów

 

Lokalizacja

Podaj informację o kolejce