Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Sejnach

 • NIP: 8441784785
 • Szerokość geograficzna: 54°6' 54.55" N
  Długość geograficzna: 23°21' 12.05" W
 • Dane teleadresowe firmy:
 • Dr E. Rittlera 2
 • 16-500 Sejny

Opis placówki

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Sejnach to obiekt świadczący usługi w rejonie miasta Sejny. W jednostce wykonywane jest sześć świadczeń medycznych. W skład zakontraktowanych usług wchodzą: Rehabilitacja lecznicza(zbliżony do średniego limit świadczeń), Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze (duży limit świadczeń), Ratownictwo medyczne (zbliżony do średniego limit świadczeń), Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (mały limit świadczeń), Leczenie szpitalne (średni limit świadczeń), Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (mały limit świadczeń)
Szpital ma cztery oddziały, w których leczeni są chorzy. Największymi oddziałami szpitalnymi są Oddział Pediatryczny, Oddział Ginekologiczno-Położniczy a także Oddział Chirurgiczny Ogólny.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Sejnach zawiera gabinet lekarza pierwszego kontaktu oraz jedenaście poradni specjalistycznych. Największymi z nich są Poradnia Rehabilitacyjna, Poradnia Kardiologiczna a także Poradnia Ginekologiczno-Położnicza.
Kontrakt placówki obejmująca następujące usługi wykwalifikowanego lekarza rodzinnego zawiera promowanie zdrowia, wystawianie zaświadczeń o stanie zdrowia a także analizowanie konsultacji wykonywanych w innych jednostkach. Placówka posiada kontrakt na transport w POZ. Ten rodzaj transportu przysługuję chorym w sytuacjach gdy jeżeli zachodzi uzasadniona potrzeba leczenia leczenia wybranych schorzeń jak również dla zachowania ciągłości leczenia. Firmie zakontraktowano również świadczenia nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej W POZ. Są to świadczenia w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia stanu zdrowia. Pomoc ta udzielana jest od Poniedziałku do Piatku od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godzi. 8.00 do 8.00 dnia następnego. W ramach pomocy zapewniana jest niezbędna pomoc medyczna, ciągłość leczenia, a także orzekania i opiniowanie stanu zdrowia w uzasadnionych przypadkach. W zakładzie możliwe jest również zrobienie następujących badań: Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Gastroskopia
Rejestracja telefoniczna możliwa jest od poniedziałku do piątku podczas pracy poradni. W celu ustalenia terminu na wizytę specjalistyczną potrzebne są: dokument toższamości, dokument skierowania na wizytę specjalistyczną od lekarza rodzinnego, dokument ubezpieczeniowy.

Poradnie specjalistyczne

[zobacz mapkę]

Gabinet Endoskopii

Pracownia Endoskopii Sejny

lekarz gastrolog

 • Adres: Dr Edwarda Rittlera 1
  Miasto: Sejny
 • Tel. 87 516 21 38
 • Szerokość geograficzna: 54°6' 53.82" N Długość geograficzna: 23°21' 5.94" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 15 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Badania endoskopowe przewodu pokarmowego - gastroskopia (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgiczna

Poradnia Chirurgii Ogólnej Sejny

lekarz chirurg

 • Adres: 22 Lipca 45
  Miasto: Sejny
 • Tel. 87 516 20 14
 • Szerokość geograficzna: 54°6' 50.12" N Długość geograficzna: 23°21' 7.3" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 15 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 • Świadczenia zabiegowe w chirurgii ogólnej-zakres skojarzony z 02.1500.001.02 (mały kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Sejny

lekarz ortopeda

 • Adres: 22 Lipca 45
  Miasto: Sejny
 • Tel. 87 516 20 14
 • Szerokość geograficzna: 54°6' 50.12" N Długość geograficzna: 23°21' 7.3" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 15 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 • Świadczenia zabiegowe w ortopedii i traumatologii narządu ruchu -zakres skojarzony z 02.1580.001.02 (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Dermatologiczna - Sejny

lekarz dermatolog

 • Adres: Wojska Polskiego 60D
  Miasto: Sejny
 • Tel. 87 516 30 41
 • Szerokość geograficzna: 54°6' 19.51" N Długość geograficzna: 23°20' 35.68" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 15 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie dermatologii i wenerologii (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Diabetologiczna - Sejny

lekarz diabetolog

 • Adres: Wojska Polskiego 60D
  Miasto: Sejny
 • Tel. 87 516 30 41
 • Szerokość geograficzna: 54°6' 19.51" N Długość geograficzna: 23°20' 35.68" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 15 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie diabetologii (mały kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Sejny

lekarz ginekolog

 • Adres: 22 Lipca 45
  Miasto: Sejny
 • Tel. 875 172 352
 • Szerokość geograficzna: 54°6' 50.12" N Długość geograficzna: 23°21' 7.3" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 15 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii (średni kontrakt z NFZ)
 • Pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego - zakres skojarzony z 02.1450.001.02 (mały kontrakt z NFZ)
 • Świadczenia zabiegowe w położnictwie i ginekologii -zakres skojarzony z 02.1450.001.02 (mały kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc - Sejny

lekarz pulmonolog

 • Adres: Wojska Polskiego 60D
  Miasto: Sejny
 • Tel. 87 516 30 41
 • Szerokość geograficzna: 54°6' 19.51" N Długość geograficzna: 23°20' 35.68" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 15 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiologiczna - Sejny

lekarz kardiolog

 • Adres: Wojska Polskiego 60D
  Miasto: Sejny
 • Tel. 87 516 30 41
 • Szerokość geograficzna: 54°6' 19.51" N Długość geograficzna: 23°20' 35.68" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 14 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 30 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie kardiologii (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Laryngologiczna

Poradnia Otolaryngologiczna Sejny

lekarz laryngolog

 • Adres: 1 Maja 2
  Miasto: Sejny
 • Tel. 87 5162 392
 • Szerokość geograficzna: 54°6' 10.49" N Długość geograficzna: 23°20' 59.52" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 19 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie otolaryngologii (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 • Świadczenia zabiegowe w otolaryngologii -zakres skojarzony z 02.1610.001.02 (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna - Sejny

lekarz neurolog

 • Adres: Wojska Polskiego 60D
  Miasto: Sejny
 • Tel. 87 516 30 41
 • Szerokość geograficzna: 54°6' 19.51" N Długość geograficzna: 23°20' 35.68" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 15 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie neurologii (poniżej średniej kontrakt z NFZ)

Leczenie szpitalne

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgiczny

Oddział Chirurgiczny Ogólny Sejny

 • Adres: Dr Edwarda Rittlera 1
  Miasto: Sejny
 • Tel. 875 172 332
 • Szerokość geograficzna: 54°6' 53.82" N Długość geograficzna: 23°21' 5.94" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 15 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Chirurgia ogólna - hospitalizacja (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Wewnętrzny

Oddział Chorób Wewnętrznych Sejny

 • Adres: Dr Edwarda Rittlera 1
  Miasto: Sejny
 • Tel. 875 172 334
 • Szerokość geograficzna: 54°6' 53.82" N Długość geograficzna: 23°21' 5.94" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 15 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Choroby wewnętrzne - hospitalizacja (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Pododdział Dziecięcy

Oddział Pediatryczny Sejny

 • Adres: Dr Edwarda Rittlera 1
  Miasto: Sejny
 • Tel. 875 172 326
 • Szerokość geograficzna: 54°6' 53.82" N Długość geograficzna: 23°21' 5.94" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 15 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Pediatria - hospitalizacja (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Pododdział Położniczo-Ginekologiczny Z Wydzielonymi Łóżkami Noworodkowymi

Oddział Ginekologiczno-Położniczy Sejny

 • Adres: Dr Edwarda Rittlera 1
  Miasto: Sejny
 • Tel. 875 172 325
 • Szerokość geograficzna: 54°6' 53.82" N Długość geograficzna: 23°21' 5.94" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 15 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja (średni kontrakt z NFZ)
 • Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja - n01, n20 (poniżej średniej kontrakt z NFZ)

Rehabilitacja lecznicza

[zobacz mapkę]

Poradnia Rehabilitacji Leczniczej

Poradnia Rehabilitacyjna Sejny

lekarz rehabilitant

 • Adres: Wojska Polskiego 60D
  Miasto: Sejny
 • Tel. 87 516 30 42
 • Szerokość geograficzna: 54°6' 19.51" N Długość geograficzna: 23°20' 35.68" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 15 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna (duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Sekcja Rehabilitacyjna

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Sejny

lekarz fizjoterapeuta

 • Adres: Wojska Polskiego 60D
  Miasto: Sejny
 • Tel. 87 516 30 42
 • Szerokość geograficzna: 54°6' 19.51" N Długość geograficzna: 23°20' 35.68" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 15 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Fizjoterapia ambulatoryjna (średni kontrakt z NFZ)

Leczenie psychiatryczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Zdrowia Psychicznego - Sejny

 • Adres: Wojska Polskiego 60D
  Miasto: Sejny
 • Tel. 87 516 30 41
 • Szerokość geograficzna: 54°6' 19.51" N Długość geograficzna: 23°20' 35.68" W

Opieka długoterminowa

[zobacz mapkę]

Sale Pobytu Stacjonarnego

Zakład/oddział Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Sejny

pielegniarka, pielegniarz

 • Adres: Wojska Polskiego 60D
  Miasto: Sejny
 • Tel. 87 516 28 11
 • Szerokość geograficzna: 54°6' 25.49" N Długość geograficzna: 23°20' 21.94" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 15 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno- opiekuńczym/opiekuńczo-leczniczym (średni kontrakt z NFZ)

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Poradnia Lekarza Rodzinnego - Sejny

lekarz rodzinny

Sprawdź kolejki do specjalistów

 

Lokalizacja

Podaj informację o kolejce