Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Sejnach

NIP: 8441784785
Szerokość geograficzna: 54°6' 54.55" N Długość geograficzna: 23°21' 12.05" W
Numer telefonu znajdziesz przy danej placówce poniżej
Dane teleadresowe firmy: Dr E. Rittlera 2 16-500 Sejny
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Sejnach to obiekt świadczący usługi w rejonie miasta Sejny. W jednostce wykonywane jest sześć świadczeń medycznych. W skład zakontraktowanych usług wchodzą: Rehabilitacja lecznicza(zbliżony do średniego limit świadczeń), Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze (duży limit świadczeń), Ratownictwo medyczne (zbliżony do średniego limit świadczeń), Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (mały limit świadczeń), Leczenie szpitalne (średni limit świadczeń), Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (mały limit świadczeń)
Szpital ma cztery oddziały, w których leczeni są chorzy. Największymi oddziałami szpitalnymi są Oddział Pediatryczny, Oddział Ginekologiczno-Położniczy a także Oddział Chirurgiczny Ogólny.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Sejnach zawiera gabinet lekarza pierwszego kontaktu oraz jedenaście poradni specjalistycznych. Największymi z nich są Poradnia Rehabilitacyjna, Poradnia Kardiologiczna a także Poradnia Ginekologiczno-Położnicza.
Kontrakt placówki obejmująca następujące usługi wykwalifikowanego lekarza rodzinnego zawiera promowanie zdrowia, wystawianie zaświadczeń o stanie zdrowia a także analizowanie konsultacji wykonywanych w innych jednostkach. Placówka posiada kontrakt na transport w POZ. Ten rodzaj transportu przysługuję chorym w sytuacjach gdy jeżeli zachodzi uzasadniona potrzeba leczenia leczenia wybranych schorzeń jak również dla zachowania ciągłości leczenia. Firmie zakontraktowano również świadczenia nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej W POZ. Są to świadczenia w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia stanu zdrowia. Pomoc ta udzielana jest od Poniedziałku do Piatku od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godzi. 8.00 do 8.00 dnia następnego. W ramach pomocy zapewniana jest niezbędna pomoc medyczna, ciągłość leczenia, a także orzekania i opiniowanie stanu zdrowia w uzasadnionych przypadkach. W zakładzie możliwe jest również zrobienie następujących badań: Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Gastroskopia
Rejestracja telefoniczna możliwa jest od poniedziałku do piątku podczas pracy poradni. W celu ustalenia terminu na wizytę specjalistyczną potrzebne są: dokument toższamości, dokument skierowania na wizytę specjalistyczną od lekarza rodzinnego, dokument ubezpieczeniowy.

Poradnie specjalistyczne

 

Gabinet Endoskopii

[zobacz mapkę]

Pracownia Endoskopii Sejny

lekarz gastrolog

Adres: Dr Edwarda Rittlera 1 Miasto: Sejny
Tel. 87 516 21 38 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 23 kwietnia 2014
Szerokość geograficzna: 54°6' 53.82" N Długość geograficzna: 23°21' 5.94" W
BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - GASTROSKOPIA (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Chirurgiczna

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej Sejny

lekarz chirurg

Adres: 22 Lipca 45 Miasto: Sejny
Tel. 87 516 20 14 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 23 kwietnia 2014
Szerokość geograficzna: 54°6' 50.12" N Długość geograficzna: 23°21' 7.3" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Sejny

[zobacz mapkę]

lekarz ortopeda

Adres: 22 Lipca 45 Miasto: Sejny
Tel. 87 516 20 14 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 23 kwietnia 2014
Szerokość geograficzna: 54°6' 50.12" N Długość geograficzna: 23°21' 7.3" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Dermatologiczna - Sejny

[zobacz mapkę]

lekarz dermatolog

Adres: Wojska Polskiego 60D Miasto: Sejny
Tel. 87 516 30 41 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 23 kwietnia 2014
Szerokość geograficzna: 54°6' 19.51" N Długość geograficzna: 23°20' 35.68" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DERMATOLOGII I WENEROLOGII (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Diabetologiczna - Sejny

[zobacz mapkę]

lekarz diabetolog

Adres: Wojska Polskiego 60D Miasto: Sejny
Tel. 87 516 30 41 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 23 kwietnia 2014
Szerokość geograficzna: 54°6' 19.51" N Długość geograficzna: 23°20' 35.68" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGII (mały kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Sejny

[zobacz mapkę]

lekarz ginekolog

Adres: 22 Lipca 45 Miasto: Sejny
Tel. 87 516 20 38 wew. 352 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lipcu: brak kolejki
Szerokość geograficzna: 54°6' 50.12" N Długość geograficzna: 23°21' 7.3" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII (średni kontrakt z NFZ) POBRANIE MATERIAŁU Z SZYJKI MACICY DO PRZESIEWOWEGO BADANIA CYTOLOGICZNEGO - ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02 (mały kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc - Sejny

[zobacz mapkę]

lekarz pulmonolog

Adres: Wojska Polskiego 60D Miasto: Sejny
Tel. 87 516 30 41 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 23 kwietnia 2014
Szerokość geograficzna: 54°6' 19.51" N Długość geograficzna: 23°20' 35.68" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Kardiologiczna - Sejny

[zobacz mapkę]

lekarz kardiolog

Adres: Wojska Polskiego 60D Miasto: Sejny
Tel. 87 516 30 41 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 23 kwietnia 2014
Szerokość geograficzna: 54°6' 19.51" N Długość geograficzna: 23°20' 35.68" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Laryngologiczna

[zobacz mapkę]

Poradnia Otolaryngologiczna Sejny

lekarz laryngolog

Adres: 1 Maja 2 Miasto: Sejny
Tel. 87 5162 392 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: brak kolejki
Szerokość geograficzna: 54°6' 10.49" N Długość geograficzna: 23°20' 59.52" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Neurologiczna - Sejny

[zobacz mapkę]

lekarz neurolog

Adres: Wojska Polskiego 60D Miasto: Sejny
Tel. 87 516 30 41 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 23 kwietnia 2014
Szerokość geograficzna: 54°6' 19.51" N Długość geograficzna: 23°20' 35.68" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII (poniżej średniej kontrakt z NFZ)

Leczenie szpitalne

 

Oddział Chirurgiczny

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgiczny Ogólny Sejny

Adres: Dr Edwarda Rittlera 1 Miasto: Sejny
Tel. 87 516 21 38 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 23 kwietnia 2014
Szerokość geograficzna: 54°6' 53.82" N Długość geograficzna: 23°21' 5.94" W
CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ)
 

Oddział Wewnętrzny

[zobacz mapkę]

Oddział Chorób Wewnętrznych Sejny

Adres: Dr Edwarda Rittlera 1 Miasto: Sejny
Tel. 87 516 21 38 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 23 kwietnia 2014
Szerokość geograficzna: 54°6' 53.82" N Długość geograficzna: 23°21' 5.94" W
CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Pododdział Dziecięcy

[zobacz mapkę]

Oddział Pediatryczny Sejny

Adres: Dr Edwarda Rittlera 1 Miasto: Sejny
Tel. 87 516 21 38 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 23 kwietnia 2014
Szerokość geograficzna: 54°6' 53.82" N Długość geograficzna: 23°21' 5.94" W
PEDIATRIA - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ)
 

Pododdział Położniczo-Ginekologiczny Z Wydzielonymi Łóżkami Noworodkowymi

[zobacz mapkę]

Oddział Ginekologiczno-Położniczy Sejny

Adres: Dr Edwarda Rittlera 1 Miasto: Sejny
Tel. 87 516 21 38 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: brak kolejki
Szerokość geograficzna: 54°6' 53.82" N Długość geograficzna: 23°21' 5.94" W
POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ) POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N01, N20 (poniżej średniej kontrakt z NFZ)

Rehabilitacja lecznicza

 

Poradnia Rehabilitacji Leczniczej

[zobacz mapkę]

Poradnia Rehabilitacyjna Sejny

lekarz rehabilitant

Adres: Wojska Polskiego 60D Miasto: Sejny
Tel. 87 516 30 42 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 23 kwietnia 2014
Szerokość geograficzna: 54°6' 19.51" N Długość geograficzna: 23°20' 35.68" W
LEKARSKA AMBULATORYJNA OPIEKA REHABILITACYJNA (średni kontrakt z NFZ)
 

Sekcja Rehabilitacyjna

[zobacz mapkę]

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Sejny

lekarz fizjoterapeuta

Adres: Wojska Polskiego 60D Miasto: Sejny
Tel. 87 516 30 42 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 23 kwietnia 2014
Szerokość geograficzna: 54°6' 19.51" N Długość geograficzna: 23°20' 35.68" W
FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA (średni kontrakt z NFZ)

Leczenie psychiatryczne

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego - Sejny

[zobacz mapkę]

lekarz psychiatra

Adres: Wojska Polskiego 60D Miasto: Sejny
Tel. 87 516 30 41 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: brak kolejki
Szerokość geograficzna: 54°6' 19.51" N Długość geograficzna: 23°20' 35.68" W
ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE AMBULATORYJNE DLA DOROSŁYCH (poniżej średniej kontrakt z NFZ)

Opieka długoterminowa

 

Sale Pobytu Stacjonarnego

[zobacz mapkę]

Zakład/oddział Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Sejny

pielegniarka, pielegniarz

Adres: Wojska Polskiego 60D Miasto: Sejny
Tel. 87 516 28 11 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 23 kwietnia 2014
Szerokość geograficzna: 54°6' 19.51" N Długość geograficzna: 23°20' 35.68" W
ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO- OPIEKUŃCZYM/OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM (poniżej średniej kontrakt z NFZ)

Podstawowa Opieka Zdrowotna

 

Poradnia Lekarza Rodzinnego - Sejny

lekarz rodzinny

Pozostałe Świadczenia

Podstawowa Opieka Zdrowotna

  • ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA OBSZARZE ZABEZPIECZENIA DO 50 000 OSÓB - UE

  • ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA OBSZARZE ZABEZPIECZENIA DO 50 000 OSÓB - RYCZAŁT MIESIĘCZNY

Ratownictwo medyczne

  • ŚWIADCZENIA UDZIELANE PRZEZ PODSTAWOWE ZESPOŁY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO - UE

  • ŚWIADCZENIA UDZIELANE PRZEZ SPECJALISTYCZNE ZESPOŁY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO - UE

  • ŚWIADCZENIA UDZIELANE PRZEZ PODSTAWOWE ZESPOŁY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

  • ŚWIADCZENIA UDZIELANE PRZEZ SPECJALISTYCZNE ZESPOŁY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

Leczenie szpitalne

  • ŚWIADCZENIA W IZBIE PRZYJĘĆ - UE

  • IZBA PRZYJĘĆ

  • ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA - HOSPITALIZACJA