Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów

 • NIP: 9511998375
 • Szerokość geograficzna: 52°9' 37.67" N
  Długość geograficzna: 21°2' 3.6" W
 • Dane teleadresowe firmy:
 • Zamiany 13
 • 02-786 Warszawa

Opis placówki

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów to obiekt obsługjący pacjentów w okolicy miasta Warszawa. W placówce wykonywane jest sześć świadczeń medycznych. Do powyższych usług należą: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(mały limit świadczeń), Leczenie szpitalne (zbliżony do średniego limit świadczeń), Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (średni limit świadczeń) oraz Rehabilitacja lecznicza (bardzo duży limit świadczeń), Leczenie stomatologiczne (bardzo duży limit świadczeń), Profilaktyczne programy zdrowotne (zbliżony do średniego limit świadczeń)
Szpital posiada sześć oddziałów, w których hospitalizowani są chorzy. Największymi oddziałami szpitalnymi są Oddział Gastroenterologiczny, Oddział Chirurgiczny Ogólny jak również Oddział Okulistyczny.
W gabinecie dentystycznym refundowany jest kompleksowy zakres darmowych usług stomatologicznych w ramach świadczeń zakontraktowanych z NFZ: Badania z instruktażem higieny jamy ustnej, zabiegni znieczulenia, unieruchomienie rozchwianych zębów jak również pomoc doraźna w przypadku nagłego ostrego bólu zęba. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów zawiera gabinet lekarza pierwszego kontaktu jak również umowę na świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i dwadzieścia dwa gabinety specjalistyczne. Największymi poradniami są Poradnia Rehabilitacyjna, Poradnia Terapii Uzależnienia Od Alkoholu I Współuzależnienia i także Poradnia Diabetologiczna.
Specjalnie dla Kobiet jednostka świadczy świadczenia położnej obejmujące zakres edukacji w zakresie planowania rodziny, opieki w okresie ciąży i porodu i edukacji dla porozdrowotnego trybu życia. Kontrakt jednostki w zakresie lekarza rodzinnego zawiera opiniowanie stanu zdrowia pacjenta, diagnozowania pacjentów oraz kierowanie pacjentów do jednostek diagnostycznych. Do kompetencji pielęgniarki POZ w przychodni należy wykonywanie świadczeń pielęgnacyjnych. Obejmuje to kompleksową opiekę nad chorym. Obiekt posiada kontrakt na transport w POZ. Ten rodzaj transportu przysługuję pacjenton w przypadkach gdy jeżeli pojawia się uzasadniona potrzeba leczenia leczenia określonych chorób jak również dla zachowania ciągłości procesu leczenia. ZOZ'owi zakontraktowano także usługi nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej W POZ. Są to usługi w przypadku nagłego pogorszenia stanu medycznego stanu medycznego. Pomoc ta udzielana jest od Poniedziałku do Piatku od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godzi. 8.00 do 8.00 dnia następnego. W ramach pomocy zapewniana jest niezbędna pomoc medyczna, ciągłość leczenia, a także orzekania i opiniowanie stanu zdrowia w uzasadnionych przypadkach. W obiekcie możliwe jest także przeprowadzenie wielu badań diagnostycznych: Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Gastroskopia, Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Kolonoskopia
Rejestracja ze skierowaniem od lekarza rodzinnego dostępna jest pon.-pt. w czasie pracy poradni. W celu ustalenia terminu do wybranego specjalisty potrzebne są: dokument toższamości, dokument skierowania na badanie wystawione przez lekarza posiadającego umowę z NFZ, dowód ubezpieczenia. Według danych z października lekarz alergolog ma kolejkę na 78 dni. W dniu 2014-01-08 użytkownicy medbizu podali 97 dni czasu oczekiwania.Według oficjalnych informacji lekarz dermatolog ma kolejkę na 28 dni. Dnia 2013-08-13 odwiedzający stronę podawali 31 dni kolejki, w dniu 2013-04-29 było to 7 dni dni kolejki.Z naszych danych wynika, że lekarz okulista ma kolejkę na 144 dni. W dniu 2014-02-27 pacjenci podali 5 dni kolejki.Według danych z grudnia lekarz rehabilitant ma kolejkę na 58 dni. Dnia 2015-06-24 odwiedzający stronę raportowali 10 dni kolejki.

Leczenie szpitalne

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział Chirurgiczny Ogólny Warszawa

 • Adres: Kajakowa 12
  Miasto: Warszawa
 • Tel. 228554739
 • Szerokość geograficzna: 52°7' 48.15" N Długość geograficzna: 21°1' 9.35" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 74 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 22 grudnia 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Chirurgia ogólna - hospitalizacja planowa (bardzo duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Onkologicznej - Warszawa

 • Adres: Kajakowa 12
  Miasto: Warszawa
 • Tel. 228554739
 • Szerokość geograficzna: 52°7' 48.15" N Długość geograficzna: 21°1' 9.35" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 43 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 8 listopada 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2013-05-29) 2 dni (2013-05-29) 2 dni (2013-05-29) 2 dni (2013-05-29) 2 dni (2013-05-29) 2 dni (2013-05-29) 2 dni (2013-05-29) 2 dni (2013-05-29) 2 dni (2013-05-29) 2 dni (2013-05-29) 2 dni (2013-05-29) 2 dni (2013-05-29) 2 dni (2013-05-29) 2 dni (2013-05-29) 2 dni (2013-05-29) 2 dni (2013-05-29) 2 dni
 • Chirurgia onkologiczna - hospitalizacja planowa (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Ginekologii

Oddział Ginekologiczny Warszawa

 • Adres: Kajakowa 12
  Miasto: Warszawa
 • Tel. 228554739
 • Szerokość geograficzna: 52°7' 48.15" N Długość geograficzna: 21°1' 9.35" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 43 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 8 listopada 2015
[zobacz mapkę]

Zespół Chirurgii Jednego Dnia

Oddział Leczenia Jednego Dnia Warszawa

 • Adres: Kajakowa 12
  Miasto: Warszawa
 • Tel. 228554737
 • Szerokość geograficzna: 52°7' 48.15" N Długość geograficzna: 21°1' 9.35" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 57 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 24 listopada 2015

Poradnie specjalistyczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Alergologiczna - Ursynów

lekarz alergolog

 • Adres: Na Uboczu 5
  Miasto: Ursynów
 • Tel. 022 649 65 02
 • Szerokość geograficzna: 52°8' 18.37" N Długość geograficzna: 21°2' 58.86" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 76 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 25 grudnia 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie alergologii (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Alergologiczna Dla Dzieci - Ursynów

 • Adres: Zamiany 13
  Miasto: Ursynów
 • Tel. 022 644 83 18
 • Szerokość geograficzna: 52°9' 37.67" N Długość geograficzna: 21°2' 3.6" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 78 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 27 grudnia 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2014-01-08) 97 dni
 • Świadczenia w zakresie alergologii dla dzieci (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Ursynów

lekarz chirurg

 • Adres: Na Uboczu 5
  Miasto: Ursynów
 • Tel. 022 649 65 02 wew 106
 • Szerokość geograficzna: 52°8' 18.37" N Długość geograficzna: 21°2' 58.86" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 60 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 4 grudnia 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej (mały kontrakt z NFZ)
 • Świadczenia zabiegowe w chirurgii ogólnej-zakres skojarzony z 02.1500.001.02 (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Chorób Płuc

Poradnia Pulmonologiczna Ursynów

 • Adres: Na Uboczu 5
  Miasto: Ursynów
 • Tel. 022 649 65 02, 04
 • Szerokość geograficzna: 52°8' 18.37" N Długość geograficzna: 21°2' 58.86" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 132 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 20 marca 2016
 • Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2013-07-11) 180 dni
[zobacz mapkę]

Poradnia Chorób Płuc Dla Dzieci

Poradnia Pulmonologiczna Dla Dzieci Ursynów

 • Adres: Zamiany 13
  Miasto: Ursynów
 • Tel. 643-74-44
 • Szerokość geograficzna: 52°9' 37.67" N Długość geograficzna: 21°2' 3.6" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 23 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 12 października 2015
[zobacz mapkę]

Poradnia Dermatologiczna - Ursynów

lekarz dermatolog

 • Adres: Na Uboczu 5
  Miasto: Ursynów
 • Tel. 022 649 65 02 wew 123
 • Szerokość geograficzna: 52°8' 18.37" N Długość geograficzna: 21°2' 58.86" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 28 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 18 października 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2013-08-13) 31 dni (2013-04-29) 7 dni
 • Świadczenia w zakresie dermatologii i wenerologii (bardzo duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Diabetologiczna - Ursynów

lekarz diabetolog

 • Adres: Na Uboczu 5
  Miasto: Ursynów
 • Tel. 022 649 65 02 wew 121
 • Szerokość geograficzna: 52°8' 18.37" N Długość geograficzna: 21°2' 58.86" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 63 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 8 grudnia 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie diabetologii (bardzo duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiologiczna - Ursynów

lekarz kardiolog

 • Adres: Na Uboczu 5
  Miasto: Ursynów
 • Tel. 022 648 67 36
 • Szerokość geograficzna: 52°8' 18.37" N Długość geograficzna: 21°2' 58.86" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 171 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 13 maja 2016 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie kardiologii (bardzo duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Logopedyczna Dla Dzieci - Ursynów

 • Adres: Zamiany 13
  Miasto: Ursynów
 • Tel. 022 644 83 18
 • Szerokość geograficzna: 52°9' 37.67" N Długość geograficzna: 21°2' 3.6" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 44 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 9 listopada 2015
[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna - Ursynów

lekarz neurolog

 • Adres: Na Uboczu 5
  Miasto: Ursynów
 • Tel. 022 649 65 02 wew 110
 • Szerokość geograficzna: 52°8' 18.37" N Długość geograficzna: 21°2' 58.86" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 115 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 25 lutego 2016 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie neurologii (duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna Dla Dzieci - Ursynów

 • Adres: Romera 4
  Miasto: Ursynów
 • Tel. 022 641 54 57 wew 256
 • Szerokość geograficzna: 52°9' 17.67" N Długość geograficzna: 21°1' 50.67" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 66 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 12 grudnia 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie neurologii dziecięcej (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Okulistyczna - Ursynów

lekarz okulista

 • Adres: Romera 4
  Miasto: Ursynów
 • Tel. 022 641 65 64 wew 245
 • Szerokość geograficzna: 52°9' 17.67" N Długość geograficzna: 21°1' 50.67" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 144 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 6 kwietnia 2016 [zobacz inne poradnie]
 • Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2014-02-27) 5 dni
 • Świadczenia w zakresie okulistyki (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 • Świadczenia zabiegowe w okulistyce -zakres skojarzony z 02.1600.001.02 (duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Okulistyczna - Ursynów

 • Adres: Kajakowa 12
  Miasto: Ursynów
 • Tel. 228554737
 • Szerokość geograficzna: 52°7' 48.15" N Długość geograficzna: 21°1' 9.35" W
[zobacz mapkę]

Poradnia Onkologiczna - Ursynów

lekarz onkolog

 • Adres: Na Uboczu 5
  Miasto: Ursynów
 • Tel. 022 649 65 02
 • Szerokość geograficzna: 52°8' 18.37" N Długość geograficzna: 21°2' 58.86" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 10 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 28 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie onkologii (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Otolaryngologiczna - Ursynów

lekarz laryngolog

 • Adres: Romera 4
  Miasto: Ursynów
 • Tel. 022 641 65 64 wew 244
 • Szerokość geograficzna: 52°9' 17.67" N Długość geograficzna: 21°1' 50.67" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 16 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 5 października 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie otolaryngologii (duży kontrakt z NFZ)
 • Świadczenia zabiegowe w otolaryngologii -zakres skojarzony z 02.1610.001.02 (bardzo duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Położniczo-Ginekologiczna

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Ursynów

lekarz ginekolog

 • Adres: Na Uboczu 5
  Miasto: Ursynów
 • Tel. 022 649 65 02 wew 119
 • Szerokość geograficzna: 52°8' 18.37" N Długość geograficzna: 21°2' 58.86" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 42 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 6 listopada 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 • Pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego - zakres skojarzony z 02.1450.001.02 (średni kontrakt z NFZ)
 • Świadczenia zabiegowe w położnictwie i ginekologii -zakres skojarzony z 02.1450.001.02 (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Położniczo-Ginekologiczna

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Ursynów

 • Adres: Kajakowa 12
  Miasto: Ursynów
 • Tel. 022 855 47 37
 • Szerokość geograficzna: 52°7' 48.15" N Długość geograficzna: 21°1' 9.35" W
[zobacz mapkę]

Poradnia Położniczo-Ginekologiczna

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Ursynów

 • Adres: Romera 4
  Miasto: Ursynów
 • Tel. 022 641 67 57
 • Szerokość geograficzna: 52°9' 17.67" N Długość geograficzna: 21°1' 50.67" W
[zobacz mapkę]

Poradnia Preluksacyjna - Ursynów

inne

 • Adres: Romera 4
  Miasto: Ursynów
 • Tel. 022 641 54 57 wew 256
 • Szerokość geograficzna: 52°9' 17.67" N Długość geograficzna: 21°1' 50.67" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 41 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 5 listopada 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie preluksacji (duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Reumatologiczna - Ursynów

lekarz reumatolog

 • Adres: Romera 4
  Miasto: Ursynów
 • Tel. 022 641 64 53 wew 238
 • Szerokość geograficzna: 52°9' 17.67" N Długość geograficzna: 21°1' 50.67" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 59 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 27 listopada 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie reumatologii (duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Urazowo Ortopedyczna

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Ursynów

lekarz ortopeda

 • Adres: Na Uboczu 5
  Miasto: Ursynów
 • Tel. 022 649 65 02 wew 107
 • Szerokość geograficzna: 52°8' 18.37" N Długość geograficzna: 21°2' 58.86" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 92 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 24 stycznia 2016 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu (średni kontrakt z NFZ)
 • Świadczenia zabiegowe w ortopedii i traumatologii narządu ruchu -zakres skojarzony z 02.1580.001.02 (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Urologiczna - Ursynów

lekarz urolog

 • Adres: Kajakowa 12
  Miasto: Ursynów
 • Tel. 022 855 47 37
 • Szerokość geograficzna: 52°7' 48.15" N Długość geograficzna: 21°1' 9.35" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 76 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 25 grudnia 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie urologii (duży kontrakt z NFZ)
 • Świadczenia zabiegowe w urologii -zakres skojarzony z 02.1640.001.02 (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Pracownia Endoskopii - Warszawa

lekarz gastrolog

kolanoskopia

 • Adres: Kajakowa 12
  Miasto: Warszawa
 • Tel. 228554737
 • Szerokość geograficzna: 52°7' 48.15" N Długość geograficzna: 21°1' 9.35" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 46 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 11 listopada 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Badania endoskopowe przewodu pokarmowego - gastroskopia (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 • Badania endoskopowe przewodu pokarmowego - kolonoskopia (poniżej średniej kontrakt z NFZ)

Rehabilitacja lecznicza

[zobacz mapkę]

Poradnia Rehabilitacyjna - Ursynów

lekarz rehabilitant

 • Adres: Na Uboczu 5
  Miasto: Ursynów
 • Tel. 022 649 65 02 wew 124
 • Szerokość geograficzna: 52°8' 18.37" N Długość geograficzna: 21°2' 58.86" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 58 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 26 listopada 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2015-06-24) 10 dni
 • Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna (bardzo duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Rehabilitacyjna Dla Dzieci - Ursynów

 • Adres: Romera 4
  Miasto: Ursynów
 • Tel. 022 641 54 57 wew 256
 • Szerokość geograficzna: 52°9' 17.67" N Długość geograficzna: 21°1' 50.67" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 71 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 18 grudnia 2015
 • Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2015-05-14) 52 dni
[zobacz mapkę]

Pracownia Fizjoterapii

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Ursynów

lekarz fizjoterapeuta

 • Adres: Na Uboczu 5
  Miasto: Ursynów
 • Tel. 22-649-65-06 wew 124
 • Szerokość geograficzna: 52°8' 18.37" N Długość geograficzna: 21°2' 58.86" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 48 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 14 listopada 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Fizjoterapia ambulatoryjna (duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Pracownia Fizjoterapii

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Ursynów

 • Adres: Romera 4
  Miasto: Ursynów
 • Tel. 22-641-65-64, 22-641-49-12
 • Szerokość geograficzna: 52°9' 17.67" N Długość geograficzna: 21°1' 50.67" W

Leczenie stomatologiczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Stomatologiczna - Ursynów

stomatolog

 • Adres: Kajakowa 12
  Miasto: Ursynów
 • Tel. 022 855 47 37
 • Szerokość geograficzna: 52°7' 48.15" N Długość geograficzna: 21°1' 9.35" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 46 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 11 listopada 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia ogólnostomatologiczne (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Stomatologiczna - Ursynów

 • Adres: Romera 4
  Miasto: Ursynów
 • Tel. 022 855 07 37
 • Szerokość geograficzna: 52°9' 17.67" N Długość geograficzna: 21°1' 50.67" W
[zobacz mapkę]

Poradnia Stomatologiczna - Ursynów

 • Adres: Na Uboczu 5
  Miasto: Ursynów
 • Tel. 022 648 70 26
 • Szerokość geograficzna: 52°8' 18.37" N Długość geograficzna: 21°2' 58.86" W

Leczenie psychiatryczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Terapii Uzależnienia I Współuzależnienia Od Alkoholu

Poradnia Terapii Uzależnienia Od Alkoholu I Współuzależnienia Ursynów

inne

 • Adres: Zamiany 13
  Miasto: Ursynów
 • Tel. 022 648 66 57
 • Szerokość geograficzna: 52°9' 37.67" N Długość geograficzna: 21°2' 3.6" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 53 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 20 listopada 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu (bardzo duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci

Poradnia Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci I Młodzieży Ursynów

lekarz psychiatra

 • Adres: Zamiany 13
  Miasto: Ursynów
 • Tel. 022 644 83 18
 • Szerokość geograficzna: 52°9' 37.67" N Długość geograficzna: 21°2' 3.6" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 43 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 8 listopada 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dzieci i młodzieży (duży kontrakt z NFZ)

Procedury medyczne

[zobacz mapkę]

Zespół Chirurgii Jednego Dnia

Zabiegi W Zakresie Soczewki (Zaćma) Warszawa

 • Adres: Kajakowa 12
  Miasto: Warszawa
 • Tel. 228554737
 • Szerokość geograficzna: 52°7' 48.15" N Długość geograficzna: 21°1' 9.35" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 199 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 22 czerwca 2016

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Poradnia Lekarza Rodzinnego - Warszawa

lekarz rodzinny

położna, położnik

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc - Warszawa

lekarz pulmonolog

 • Świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc (średni kontrakt z NFZ)

Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc Dla Dzieci - Warszawa

 • Świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc dla dzieci (średni kontrakt z NFZ)

Poradnia Logopedyczna - Warszawa

lekarz logopeda

 • Świadczenia w zakresie logopedii (duży kontrakt z NFZ)

Sprawdź kolejki do specjalistów

 

Lokalizacja

Podaj informację o kolejce