Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów

 • NIP: 9511998375
 • Szerokość geograficzna: 52°9' 37.67" N
  Długość geograficzna: 21°2' 3.6" E
 • Dane teleadresowe firmy:
 • Zamiany 13
 • 02-786 Warszawa

Opis placówki

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów to obiekt obsługjący pacjentów w okolicy miasta Warszawa. W placówce wykonywane jest sześć świadczeń medycznych. Do powyższych usług należą: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(mały limit świadczeń), Leczenie szpitalne (zbliżony do średniego limit świadczeń), Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (średni limit świadczeń) oraz Rehabilitacja lecznicza (bardzo duży limit świadczeń), Leczenie stomatologiczne (bardzo duży limit świadczeń), Profilaktyczne programy zdrowotne (zbliżony do średniego limit świadczeń)
Szpital posiada sześć oddziałów, w których hospitalizowani są chorzy. Największymi oddziałami szpitalnymi są Oddział Gastroenterologiczny, Oddział Chirurgiczny Ogólny jak również Oddział Okulistyczny.
W gabinecie dentystycznym refundowany jest kompleksowy zakres darmowych usług stomatologicznych w ramach świadczeń zakontraktowanych z NFZ: Badania z instruktażem higieny jamy ustnej, zabiegni znieczulenia, unieruchomienie rozchwianych zębów jak również pomoc doraźna w przypadku nagłego ostrego bólu zęba. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów zawiera gabinet lekarza pierwszego kontaktu jak również umowę na świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i dwadzieścia dwa gabinety specjalistyczne. Największymi poradniami są Poradnia Rehabilitacyjna, Poradnia Terapii Uzależnienia Od Alkoholu I Współuzależnienia i także Poradnia Diabetologiczna.
Specjalnie dla Kobiet jednostka świadczy świadczenia położnej obejmujące zakres edukacji w zakresie planowania rodziny, opieki w okresie ciąży i porodu i edukacji dla porozdrowotnego trybu życia. Kontrakt jednostki w zakresie lekarza rodzinnego zawiera opiniowanie stanu zdrowia pacjenta, diagnozowania pacjentów oraz kierowanie pacjentów do jednostek diagnostycznych. Do kompetencji pielęgniarki POZ w przychodni należy wykonywanie świadczeń pielęgnacyjnych. Obejmuje to kompleksową opiekę nad chorym. Obiekt posiada kontrakt na transport w POZ. Ten rodzaj transportu przysługuję pacjenton w przypadkach gdy jeżeli pojawia się uzasadniona potrzeba leczenia leczenia określonych chorób jak również dla zachowania ciągłości procesu leczenia. ZOZ'owi zakontraktowano także usługi nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej W POZ. Są to usługi w przypadku nagłego pogorszenia stanu medycznego stanu medycznego. Pomoc ta udzielana jest od Poniedziałku do Piatku od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godzi. 8.00 do 8.00 dnia następnego. W ramach pomocy zapewniana jest niezbędna pomoc medyczna, ciągłość leczenia, a także orzekania i opiniowanie stanu zdrowia w uzasadnionych przypadkach. W obiekcie możliwe jest także przeprowadzenie wielu badań diagnostycznych: Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Gastroskopia, Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Kolonoskopia
Rejestracja ze skierowaniem od lekarza rodzinnego dostępna jest pon.-pt. w czasie pracy poradni. W celu ustalenia terminu do wybranego specjalisty potrzebne są: dokument toższamości, dokument skierowania na badanie wystawione przez lekarza posiadającego umowę z NFZ, dowód ubezpieczenia.

Leczenie szpitalne

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział Chirurgiczny Ogólny Warszawa

 • Adres: Kajakowa 12
  Miasto: Warszawa
 • Tel. 226435236
 • Szerokość geograficzna: 52°7' 48.15" N Długość geograficzna: 21°1' 9.35" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 81 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 19 maja 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Onkologicznej - Warszawa

 • Adres: Kajakowa 12
  Miasto: Warszawa
 • Tel. 226435236
 • Szerokość geograficzna: 52°7' 48.15" N Długość geograficzna: 21°1' 9.35" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 44 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 28 marca 2016

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2013-05-29) 2 dni

(2013-05-29) 2 dni

(2013-05-29) 2 dni

(2013-05-29) 2 dni

(2013-05-29) 2 dni

(2013-05-29) 2 dni

(2013-05-29) 2 dni

(2013-05-29) 2 dni

(2013-05-29) 2 dni

(2013-05-29) 2 dni

(2013-05-29) 2 dni

(2013-05-29) 2 dni

(2013-05-29) 2 dni

(2013-05-29) 2 dni

(2013-05-29) 2 dni

(2013-05-29) 2 dni

[zobacz mapkę]

Oddział Ginekologii

Oddział Ginekologiczny Warszawa

 • Adres: Kajakowa 12
  Miasto: Warszawa
 • Tel. 226435236
 • Szerokość geograficzna: 52°7' 48.15" N Długość geograficzna: 21°1' 9.35" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 39 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 22 marca 2016

[zobacz mapkę]

Zespół Chirurgii Jednego Dnia

Oddział Leczenia Jednego Dnia Warszawa

 • Adres: Kajakowa 12
  Miasto: Warszawa
 • Tel. 228554737, 226435236
 • Szerokość geograficzna: 52°7' 48.15" N Długość geograficzna: 21°1' 9.35" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 72 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 8 maja 2016

Poradnie specjalistyczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Alergologiczna - Warszawa Ursynów

 • Adres: Na Uboczu 5
  Miasto: Warszawa Ursynów
 • Tel. 22-648-77-98
[zobacz mapkę]

Poradnia Alergologiczna - Ursynów

 • Adres: Na Uboczu 5
  Miasto: Ursynów
 • Tel. 022 649 65 02
 • Szerokość geograficzna: 52°8' 18.37" N Długość geograficzna: 21°2' 58.86" E
[zobacz mapkę]

Poradnia Alergologiczna Dla Dzieci - Warszawa Ursynów

 • Adres: Zamiany 13
  Miasto: Warszawa Ursynów
 • Tel. 22-648-30-76
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 192 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 30 października 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Alergologiczna Dla Dzieci - Ursynów

 • Adres: Zamiany 13
  Miasto: Ursynów
 • Tel. 022 644 83 18
 • Szerokość geograficzna: 52°9' 37.67" N Długość geograficzna: 21°2' 3.6" E

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2014-01-08) 97 dni

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Warszawa Ursynów

 • Adres: Na Uboczu 5
  Miasto: Warszawa Ursynów
 • Tel. 22 648 84 20 WEW 106
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 98 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 20 czerwca 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Ursynów

 • Adres: Na Uboczu 5
  Miasto: Ursynów
 • Tel. 022 649 65 02 wew 106
 • Szerokość geograficzna: 52°8' 18.37" N Długość geograficzna: 21°2' 58.86" E
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Warszawa Ursynów

 • Adres: Kajakowa 12
  Miasto: Warszawa Ursynów
 • Tel. 228554737, 226435236
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 92 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 12 czerwca 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chorób Płuc

Poradnia Pulmonologiczna Ursynów

 • Adres: Na Uboczu 5
  Miasto: Ursynów
 • Tel. 022 649 65 02, 04
 • Szerokość geograficzna: 52°8' 18.37" N Długość geograficzna: 21°2' 58.86" E

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2013-07-11) 180 dni

[zobacz mapkę]

Poradnia Chorób Płuc Dla Dzieci

Poradnia Pulmonologiczna Dla Dzieci Ursynów

 • Adres: Zamiany 13
  Miasto: Ursynów
 • Tel. 643-74-44
 • Szerokość geograficzna: 52°9' 37.67" N Długość geograficzna: 21°2' 3.6" E
[zobacz mapkę]

Poradnia Dermatologiczna - Ursynów

 • Adres: Na Uboczu 5
  Miasto: Ursynów
 • Tel. 022 649 65 02 wew 123
 • Szerokość geograficzna: 52°8' 18.37" N Długość geograficzna: 21°2' 58.86" E

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2013-08-13) 31 dni

(2013-04-29) 7 dni

[zobacz mapkę]

Poradnia Dermatologiczna - Warszawa Ursynów

 • Adres: Na Uboczu 5
  Miasto: Warszawa Ursynów
 • Tel. 22 648 77 98 WEW 123
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 44 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 28 marca 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Diabetologiczna - Ursynów

 • Adres: Na Uboczu 5
  Miasto: Ursynów
 • Tel. 022 649 65 02 wew 121
 • Szerokość geograficzna: 52°8' 18.37" N Długość geograficzna: 21°2' 58.86" E
[zobacz mapkę]

Poradnia Diabetologiczna - Warszawa Ursynów

 • Adres: Na Uboczu 5
  Miasto: Warszawa Ursynów
 • Tel. 022 649 65 02 WEW 121
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 190 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 27 października 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiologiczna - Ursynów

 • Adres: Na Uboczu 5
  Miasto: Ursynów
 • Tel. 022 648 67 36
 • Szerokość geograficzna: 52°8' 18.37" N Długość geograficzna: 21°2' 58.86" E
[zobacz mapkę]

Poradnia Logopedyczna Dla Dzieci - Warszawa Ursynów

 • Adres: Zamiany 13
  Miasto: Warszawa Ursynów
 • Tel. 022 644 83 18
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 56 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 11 kwietnia 2016

[zobacz mapkę]

Poradnia Logopedyczna Dla Dzieci - Ursynów

 • Adres: Zamiany 13
  Miasto: Ursynów
 • Tel. 022 644 83 18
 • Szerokość geograficzna: 52°9' 37.67" N Długość geograficzna: 21°2' 3.6" E
[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna - Ursynów

 • Adres: Na Uboczu 5
  Miasto: Ursynów
 • Tel. 022 649 65 02 wew 110
 • Szerokość geograficzna: 52°8' 18.37" N Długość geograficzna: 21°2' 58.86" E
[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna - Warszawa Ursynów

 • Adres: Na Uboczu 5
  Miasto: Warszawa Ursynów
 • Tel. 022 649 65 02 WEW 110
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 111 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 8 lipca 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna Dla Dzieci - Ursynów

 • Adres: Romera 4
  Miasto: Ursynów
 • Tel. 022 641 54 57 wew 256
 • Szerokość geograficzna: 52°9' 17.67" N Długość geograficzna: 21°1' 50.67" E
[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna Dla Dzieci - Warszawa Ursynów

 • Adres: Romera 4
  Miasto: Warszawa Ursynów
 • Tel. 22-643-87-70
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 114 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 13 lipca 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Okulistyczna - Warszawa Ursynów

 • Adres: Romera 4
  Miasto: Warszawa Ursynów
 • Tel. 226416453 WEW 245, 246
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 158 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 12 września 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Okulistyczna - Ursynów

 • Adres: Kajakowa 12
  Miasto: Ursynów
 • Tel. 228554737
 • Szerokość geograficzna: 52°7' 48.15" N Długość geograficzna: 21°1' 9.35" E
[zobacz mapkę]

Poradnia Okulistyczna - Ursynów

 • Adres: Romera 4
  Miasto: Ursynów
 • Tel. 022 641 65 64 wew 245
 • Szerokość geograficzna: 52°9' 17.67" N Długość geograficzna: 21°1' 50.67" E

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2014-02-27) 5 dni

[zobacz mapkę]

Poradnia Okulistyczna - Warszawa Ursynów

 • Adres: Kajakowa 12
  Miasto: Warszawa Ursynów
 • Tel. 228554737
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 255 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 26 stycznia 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Onkologiczna - Ursynów

 • Adres: Na Uboczu 5
  Miasto: Ursynów
 • Tel. 022 649 65 02
 • Szerokość geograficzna: 52°8' 18.37" N Długość geograficzna: 21°2' 58.86" E
[zobacz mapkę]

Poradnia Otolaryngologiczna - Ursynów

 • Adres: Romera 4
  Miasto: Ursynów
 • Tel. 022 641 65 64 wew 244
 • Szerokość geograficzna: 52°9' 17.67" N Długość geograficzna: 21°1' 50.67" E
[zobacz mapkę]

Poradnia Położniczo-Ginekologiczna

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Ursynów

 • Adres: Kajakowa 12
  Miasto: Ursynów
 • Tel. 022 855 47 37
 • Szerokość geograficzna: 52°7' 48.15" N Długość geograficzna: 21°1' 9.35" E
[zobacz mapkę]

Poradnia Położniczo-Ginekologiczna

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Ursynów

 • Adres: Romera 4
  Miasto: Ursynów
 • Tel. 022 641 67 57
 • Szerokość geograficzna: 52°9' 17.67" N Długość geograficzna: 21°1' 50.67" E
[zobacz mapkę]

Poradnia Położniczo-Ginekologiczna

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Ursynów

 • Adres: Na Uboczu 5
  Miasto: Ursynów
 • Tel. 022 649 65 02 wew 119
 • Szerokość geograficzna: 52°8' 18.37" N Długość geograficzna: 21°2' 58.86" E
[zobacz mapkę]

Poradnia Preluksacyjna - Warszawa Ursynów

 • Adres: Romera 4
  Miasto: Warszawa Ursynów
 • Tel. 226438770
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 40 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 23 marca 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Preluksacyjna - Ursynów

 • Adres: Romera 4
  Miasto: Ursynów
 • Tel. 022 641 54 57 wew 256
 • Szerokość geograficzna: 52°9' 17.67" N Długość geograficzna: 21°1' 50.67" E
[zobacz mapkę]

Poradnia Reumatologiczna - Warszawa Ursynów

 • Adres: Romera 4
  Miasto: Warszawa Ursynów
 • Tel. 226416453 WEW 200, 217
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 98 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 20 czerwca 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Reumatologiczna - Ursynów

 • Adres: Romera 4
  Miasto: Ursynów
 • Tel. 022 641 64 53 wew 238
 • Szerokość geograficzna: 52°9' 17.67" N Długość geograficzna: 21°1' 50.67" E
[zobacz mapkę]

Poradnia Urazowo Ortopedyczna

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Ursynów

 • Adres: Na Uboczu 5
  Miasto: Ursynów
 • Tel. 022 649 65 02 wew 107
 • Szerokość geograficzna: 52°8' 18.37" N Długość geograficzna: 21°2' 58.86" E
[zobacz mapkę]

Poradnia Urologiczna - Ursynów

 • Adres: Kajakowa 12
  Miasto: Ursynów
 • Tel. 022 855 47 37
 • Szerokość geograficzna: 52°7' 48.15" N Długość geograficzna: 21°1' 9.35" E
[zobacz mapkę]

Poradnia Urologiczna - Warszawa Ursynów

 • Adres: Kajakowa 12
  Miasto: Warszawa Ursynów
 • Tel. 022 855 47 37
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 80 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 18 maja 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pracownia Endoskopii - Warszawa

 • Adres: Kajakowa 12
  Miasto: Warszawa
 • Tel. 226435236
 • Szerokość geograficzna: 52°7' 48.15" N Długość geograficzna: 21°1' 9.35" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 101 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 24 czerwca 2016

[zobacz inne poradnie]

Rehabilitacja lecznicza

[zobacz mapkę]

Poradnia Rehabilitacyjna - Ursynów

 • Adres: Na Uboczu 5
  Miasto: Ursynów
 • Tel. 022 649 65 02 wew 124
 • Szerokość geograficzna: 52°8' 18.37" N Długość geograficzna: 21°2' 58.86" E

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2015-06-24) 10 dni

[zobacz mapkę]

Poradnia Rehabilitacyjna - Warszawa Ursynów

 • Adres: Na Uboczu 5
  Miasto: Warszawa Ursynów
 • Tel. 022 649 65 02 WEW 124
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 82 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 21 maja 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Rehabilitacyjna Dla Dzieci - Warszawa Ursynów

 • Adres: Romera 4
  Miasto: Warszawa Ursynów
 • Tel. 226438770
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 178 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 10 października 2016

[zobacz mapkę]

Poradnia Rehabilitacyjna Dla Dzieci - Ursynów

 • Adres: Romera 4
  Miasto: Ursynów
 • Tel. 022 641 54 57 wew 256
 • Szerokość geograficzna: 52°9' 17.67" N Długość geograficzna: 21°1' 50.67" E

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2015-05-14) 52 dni

[zobacz mapkę]

Pracownia Fizjoterapii

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Ursynów

 • Adres: Romera 4
  Miasto: Ursynów
 • Tel. 22-641-65-64, 22-641-49-12
 • Szerokość geograficzna: 52°9' 17.67" N Długość geograficzna: 21°1' 50.67" E
[zobacz mapkę]

Pracownia Fizjoterapii

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Warszawa Ursynów

 • Adres: Na Uboczu 5
  Miasto: Warszawa Ursynów
 • Tel. 226496506 WEW 108, 127, 143
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 81 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 19 maja 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pracownia Fizjoterapii

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Warszawa Ursynów

 • Adres: Romera 4
  Miasto: Warszawa Ursynów
 • Tel. 226416564 WEW 214, 210, 253
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 61 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 23 kwietnia 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pracownia Fizjoterapii

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Ursynów

 • Adres: Na Uboczu 5
  Miasto: Ursynów
 • Tel. 22-649-65-06 wew 124
 • Szerokość geograficzna: 52°8' 18.37" N Długość geograficzna: 21°2' 58.86" E

Leczenie stomatologiczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Stomatologiczna - Ursynów

 • Adres: Kajakowa 12
  Miasto: Ursynów
 • Tel. 022 855 47 37
 • Szerokość geograficzna: 52°7' 48.15" N Długość geograficzna: 21°1' 9.35" E
[zobacz mapkę]

Poradnia Stomatologiczna - Ursynów

 • Adres: Romera 4
  Miasto: Ursynów
 • Tel. 022 855 07 37
 • Szerokość geograficzna: 52°9' 17.67" N Długość geograficzna: 21°1' 50.67" E
[zobacz mapkę]

Poradnia Stomatologiczna - Ursynów

 • Adres: Na Uboczu 5
  Miasto: Ursynów
 • Tel. 022 648 70 26
 • Szerokość geograficzna: 52°8' 18.37" N Długość geograficzna: 21°2' 58.86" E

Leczenie psychiatryczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Terapii Uzależnienia I Współuzależnienia Od Alkoholu

Poradnia Terapii Uzależnienia Od Alkoholu I Współuzależnienia Ursynów

 • Adres: Zamiany 13
  Miasto: Ursynów
 • Tel. 022 648 66 57
 • Szerokość geograficzna: 52°9' 37.67" N Długość geograficzna: 21°2' 3.6" E
[zobacz mapkę]

Poradnia Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci

Poradnia Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci I Młodzieży Ursynów

 • Adres: Zamiany 13
  Miasto: Ursynów
 • Tel. 022 644 83 18
 • Szerokość geograficzna: 52°9' 37.67" N Długość geograficzna: 21°2' 3.6" E

Procedury medyczne

[zobacz mapkę]

Zespół Chirurgii Jednego Dnia

Zabiegi W Zakresie Soczewki (Zaćma) Warszawa

 • Adres: Kajakowa 12
  Miasto: Warszawa
 • Tel. 228554737, 226435236
 • Szerokość geograficzna: 52°7' 48.15" N Długość geograficzna: 21°1' 9.35" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 405 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 24 sierpnia 2017

Sprawdź kolejki do specjalistów

 

Lokalizacja

Podaj informację o kolejce