Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej W Kazimierzy Wielkiej

NIP: 6621518794
Szerokość geograficzna: 50°16' 6.96" N Długość geograficzna: 20°29' 10.06" W
Numer telefonu znajdziesz przy danej placówce poniżej
Dane teleadresowe firmy: Partyzantów 12 28-500 Kazimierza Wielka
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej W Kazimierzy Wielkiej to szpital działający na obszarze miasta Kazimierza Wielka. W jednostce wykonywane jest pięć świadczeń medycznych. Umowa z NFZ obejmuje następujące usługi: Rehabilitacja lecznicza(mały limit świadczeń) i także Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (mały limit świadczeń), Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze (średni limit świadczeń), Leczenie szpitalne (zbliżony do średniego limit świadczeń), Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (średni limit świadczeń)
Szpital zawiera jeden oddział, w którym leczeni są chorzy. Oddział Chorób WewnętrznychSamodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej W Kazimierzy Wielkiej ma poradnię lekarza rodzinnego i także pielęgniarki POZ i sześć gabinetów specjalistycznych. Największymi poradniami są Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, Poradnia Ginekologiczno-Położnicza i także Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.
. Dla Mam zakontraktowano opiekę wykwalifikowanej położnej obejmujące zakres opieki w przypadku chorób ginekologicznych, opieki w okresie porodu i połogu i edukacji dla porozdrowotnego trybu życia. Umowa placówki obejmująca usługi lekarza POZ zawiera informowanie pacjentów o możliwościach diagnostycznych, wystawianie zaświadczeń o stanie zdrowia i przeprowadzanie badań pacjentów. Do zakresu zadań wykwalifikowanej pielęgniarki w poradni należy wykonywanie świadczeń diagnostycznych. Zawiera pełną opiekę pielęgniarską nad pacjentem.
Rejestracja osobista, telefoniczna lub za pośrednictwem osoby trzeciej czynna pon.-pt. w czasie pracy placówki. Aby zarejetrować się na wizytę specjalistyczną konieczne są: dowód osobisty, dokument skierowania na wizytę specjalistyczną wystawione przez lekarza posiadającego umowę z NFZ, regularne opłacanie składek ZUS.

Rehabilitacja lecznicza

 

Gabinet Fizjoterapii

[zobacz mapkę]

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Kazimierza Wielka

lekarz fizjoterapeuta

Adres: Partyzantów 12 Miasto: Kazimierza Wielka
Tel. 041 352 21 40 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu listopadzie: 98 dni Szacowana data wolnych terminów: po 12 lipca 2015
Szerokość geograficzna: 50°16' 6.96" N Długość geograficzna: 20°29' 10.06" W
FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA (mały kontrakt z NFZ)

Poradnie specjalistyczne

 

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Kazimierza Wielka

[zobacz mapkę]

lekarz chirurg

Adres: Partyzantów 12 Miasto: Kazimierza Wielka
Tel. 041 352 21 40 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 10 dni Szacowana data wolnych terminów: po 8 marca 2015
Szerokość geograficzna: 50°16' 6.96" N Długość geograficzna: 20°29' 10.06" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ (poniżej średniej kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W CHIRURGII OGÓLNEJ-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1500.001.02 (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Chirurgii Urazowo Ortopedycznej

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Kazimierza Wielka

lekarz ortopeda

Adres: Partyzantów 12 Miasto: Kazimierza Wielka
Tel. 041 352 21 40 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 18 dni Szacowana data wolnych terminów: po 17 marca 2015
Szerokość geograficzna: 50°16' 6.96" N Długość geograficzna: 20°29' 10.06" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU (średni kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1580.001.02 (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Ginekologiczno Położnicza

[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Kazimierza Wielka

lekarz ginekolog

Adres: Partyzantów 12 Miasto: Kazimierza Wielka
Tel. 041 352 21 40 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 25 lutego 2015
Szerokość geograficzna: 50°16' 6.96" N Długość geograficzna: 20°29' 10.06" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII (średni kontrakt z NFZ) POBRANIE MATERIAŁU Z SZYJKI MACICY DO PRZESIEWOWEGO BADANIA CYTOLOGICZNEGO - ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02 (średni kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W POŁOŻNICTWIE I GINEKOLOGII -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02 (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc - Szpital

[zobacz mapkę]

Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc Kazimierza Wielka

lekarz pulmonolog

Adres: Partyzantów 12 Miasto: Kazimierza Wielka
Tel. 041 352 21 40 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 25 lutego 2015
Szerokość geograficzna: 50°16' 6.96" N Długość geograficzna: 20°29' 10.06" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC (poniżej średniej kontrakt z NFZ)

Leczenie psychiatryczne

 

Poradnia Leczenia Uzależnień - Kazimierza Wielka

[zobacz mapkę]

terapeuta uzależnień

Adres: Partyzantów 12 Miasto: Kazimierza Wielka
Tel. (41) 3522140 WEW. 38 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 25 lutego 2015
Szerokość geograficzna: 50°16' 6.96" N Długość geograficzna: 20°29' 10.06" W
LECZENIE UZALEŻNIEŃ (mały kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Zdrowia Psychicznego - Kazimierza Wielka

[zobacz mapkę]

lekarz psychiatra

Adres: Partyzantów 12 Miasto: Kazimierza Wielka
Tel. 041 352 21 40 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 25 lutego 2015
Szerokość geograficzna: 50°16' 6.96" N Długość geograficzna: 20°29' 10.06" W
ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE AMBULATORYJNE DLA DOROSŁYCH (poniżej średniej kontrakt z NFZ)

Leczenie szpitalne

 

Szpital Powiatowy - Oddział Chorób Wewnętrznych

[zobacz mapkę]

Oddział Chorób Wewnętrznych Kazimierza Wielka

Adres: Partyzantów 12 Miasto: Kazimierza Wielka
Tel. 041 352 21 40 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 25 lutego 2015
Szerokość geograficzna: 50°16' 6.96" N Długość geograficzna: 20°29' 10.06" W
CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ)

Podstawowa Opieka Zdrowotna

 

Poradnia Lekarza Rodzinnego - Kazimierza Wielka

lekarz rodzinny

położna, położnik