Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej W Lesku

 • NIP: 6881197430
 • Szerokość geograficzna: 49°28' 13.48" N
  Długość geograficzna: 22°19' 49.16" E
 • Dane teleadresowe firmy:
 • Kazimierza Wielkiego 4
 • 38-600 Lesko

Opis placówki

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej W Lesku - szpital pracujący w rejonie miasta Lesko. W obiekcie wykonywane jest siedem świadczeń medycznych. W skład zakontraktowanych usług wchodzą: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(bardzo duży limit świadczeń), Leczenie szpitalne (średni limit świadczeń), Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (mały limit świadczeń), Rehabilitacja lecznicza (bardzo duży limit świadczeń), Profilaktyczne programy zdrowotne (mały limit świadczeń), Opieka paliatywna i hospicyjna (mały limit świadczeń), Ratownictwo medyczne (zbliżony do średniego limit świadczeń)
Szpital posiada siedem oddziałów, w których hospitalizowani są chorzy. Wśród największych oddziałów szpitala wymienić należy Oddział Ginekologiczno-Położniczy, Oddział Chorób Wewnętrznych i Oddział Pediatryczny.
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej W Lesku posiada piętnaście poradni specjalistycznych. Największymi z nich są Poradnia Alergologiczna, Poradnia Neurologiczna a także Poradnia Ginekologiczno-Położnicza.
Jednostka posiada umowę na transport sanitarny POZ. Ten rodzaj transportu przysługuję osobą w sytuacjach gdy jeżeli pojawia się uzasadniona potrzeba leczenia leczenia określonych chorób i aby nie przerwać ciągłości leczenia. ZOZ'owi zakontraktowano również usługi nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej W POZ. Są to usługi w przypadku nagłego pogorszenia stanu medycznego stanu medycznego. Pomoc ta udzielana jest od Poniedziałku do Piatku od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godzi. 8.00 do 8.00 dnia następnego. W ramach pomocy zapewniana jest niezbędna pomoc medyczna, ciągłość leczenia, a także orzekania i opiniowanie stanu zdrowia w uzasadnionych przypadkach.
Rejestracja osobista, telefoniczna lub za pośrednictwem osoby trzeciej czynna pn.-pt. w godzinach świadczenia usług. By zapisać się do wybranego specjalisty wymagane są: dowód osobisty, skierowanie na badanie wystawione przez lekarza posiadającego umowę z NFZ, dowód potwierdzający ubezpieczenie.

Rehabilitacja lecznicza

[zobacz mapkę]

Dział (Pracownia) Fizjoterapii - Lesko

 • Adres: Kochanowskiego 2
  Miasto: Lesko
 • Tel. (013)460 82 23
 • Szerokość geograficzna: 49°28' 26.39" N Długość geograficzna: 22°19' 52.98" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 42 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 26 marca 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Rehabilitacyjny - Lesko

 • Adres: Kochanowskiego 2
  Miasto: Lesko
 • Tel. (013)469 60 86
 • Szerokość geograficzna: 49°28' 26.39" N Długość geograficzna: 22°19' 52.98" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 387 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 31 lipca 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej - Lesko

 • Adres: Kochanowskiego 2
  Miasto: Lesko
 • Tel. (013)469 60 86
 • Szerokość geograficzna: 49°28' 26.39" N Długość geograficzna: 22°19' 52.98" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 16 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 23 lutego 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej Lesko

 • Adres: Kochanowskiego 2
  Miasto: Lesko
 • Tel. (013)469 60 86
 • Szerokość geograficzna: 49°28' 26.39" N Długość geograficzna: 22°19' 52.98" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 166 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 24 września 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Rehabilitacyjna - Lesko

 • Adres: Kochanowskiego 2
  Miasto: Lesko
 • Tel. (013)469 82 26
 • Szerokość geograficzna: 49°28' 26.39" N Długość geograficzna: 22°19' 52.98" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 8 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 14 lutego 2016

[zobacz inne poradnie]

Opieka długoterminowa

[zobacz mapkę]

Hospicjum Domowe

Hospicja Domowe Lesko

 • Adres: Kochanowskiego 2
  Miasto: Lesko
 • Tel. +13 668 399 538
 • Szerokość geograficzna: 49°28' 26.39" N Długość geograficzna: 22°19' 52.98" E

Leczenie szpitalne

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgiczny Ogólny - Lesko

 • Adres: Kochanowskiego 2
  Miasto: Lesko
 • Tel. (013)469 65 58W. 55
 • Szerokość geograficzna: 49°28' 26.39" N Długość geograficzna: 22°19' 52.98" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 118 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 19 lipca 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Chorób Wewnętrznych - Lesko

 • Adres: Kochanowskiego 2
  Miasto: Lesko
 • Tel. (013)460 62 59W. 19
 • Szerokość geograficzna: 49°28' 26.39" N Długość geograficzna: 22°19' 52.98" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 5 lutego 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Ginekologiczno-Położniczy - Lesko

 • Adres: Kochanowskiego 2
  Miasto: Lesko
 • Tel. (013)469 62 78
 • Szerokość geograficzna: 49°28' 26.39" N Długość geograficzna: 22°19' 52.98" E
[zobacz mapkę]

Oddział Pediatryczny - Lesko

 • Adres: Kochanowskiego 2
  Miasto: Lesko
 • Tel. (013)469 67 74W. 51
 • Szerokość geograficzna: 49°28' 26.39" N Długość geograficzna: 22°19' 52.98" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 5 lutego 2016

[zobacz inne poradnie]

Poradnie specjalistyczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Alergologiczna - Lesko

 • Adres: Kochanowskiego 2
  Miasto: Lesko
 • Tel. (013)469 67 74W. 25
 • Szerokość geograficzna: 49°28' 26.39" N Długość geograficzna: 22°19' 52.98" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 32 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 14 marca 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Lesko

 • Adres: Kazimierza Wielkiego 4
  Miasto: Lesko
 • Tel. (013)469 80 71
 • Szerokość geograficzna: 49°28' 13.48" N Długość geograficzna: 22°19' 49.16" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 5 lutego 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Lesko

 • Adres: Kochanowskiego 2
  Miasto: Lesko
 • Tel. (013)460 82 29
 • Szerokość geograficzna: 49°28' 26.39" N Długość geograficzna: 22°19' 52.98" E
[zobacz mapkę]

Poradnia Dermatologiczna - Lesko

 • Adres: Kazimierza Wielkiego 4
  Miasto: Lesko
 • Tel. (013)469 80 71W. 23
 • Szerokość geograficzna: 49°28' 13.48" N Długość geograficzna: 22°19' 49.16" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 5 lutego 2016

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2014-11-21) 3 dni

[zobacz mapkę]

Poradnia Diabetologiczna - Lesko

 • Adres: Kochanowskiego 2
  Miasto: Lesko
 • Tel. (013)460 82 25
 • Szerokość geograficzna: 49°28' 26.39" N Długość geograficzna: 22°19' 52.98" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 88 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 29 maja 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Dla Kobiet

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Lesko

 • Adres: Kazimierza Wielkiego 4
  Miasto: Lesko
 • Tel. (013)460 82 24
 • Szerokość geograficzna: 49°28' 13.48" N Długość geograficzna: 22°19' 49.16" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 5 lutego 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Tarnawa Górna

 • Adres: Tarnawa Górna 81
  Miasto: Tarnawa Górna
 • Tel. +48 60 848 47 33
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 5 lutego 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc - Lesko

 • Adres: Kazimierza Wielkiego 4
  Miasto: Lesko
 • Tel. (013)469 80 71W. 40
 • Szerokość geograficzna: 49°28' 13.48" N Długość geograficzna: 22°19' 49.16" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 50 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 5 kwietnia 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Leczenia Bólu - Lesko

 • Adres: Kochanowskiego 2
  Miasto: Lesko
 • Tel. (013)460 82 29
 • Szerokość geograficzna: 49°28' 26.39" N Długość geograficzna: 22°19' 52.98" E
[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna - Lesko

 • Adres: Kazimierza Wielkiego 4
  Miasto: Lesko
 • Tel. (013)469 80 71
 • Szerokość geograficzna: 49°28' 13.48" N Długość geograficzna: 22°19' 49.16" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 120 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 22 lipca 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Otolaryngologiczna - Lesko

 • Adres: Kazimierza Wielkiego 4
  Miasto: Lesko
 • Tel. (013)469 80 71
 • Szerokość geograficzna: 49°28' 13.48" N Długość geograficzna: 22°19' 49.16" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 6 lutego 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Reumatologiczna - Lesko

 • Adres: Kazimierza Wielkiego 4
  Miasto: Lesko
 • Tel. (013)469 80 71
 • Szerokość geograficzna: 49°28' 13.48" N Długość geograficzna: 22°19' 49.16" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 8 lutego 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Urologiczna - Lesko

 • Adres: Kazimierza Wielkiego 4
  Miasto: Lesko
 • Tel. (013)469 80 71
 • Szerokość geograficzna: 49°28' 13.48" N Długość geograficzna: 22°19' 49.16" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 5 lutego 2016

[zobacz inne poradnie]

Leczenie psychiatryczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Leczenia Uzależnień - Lesko

 • Adres: Kochanowskiego 2
  Miasto: Lesko
 • Tel. (013)460 82 41
 • Szerokość geograficzna: 49°28' 26.39" N Długość geograficzna: 22°19' 52.98" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 5 lutego 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Zdrowia Psychicznego - Lesko

 • Adres: Kazimierza Wielkiego 4
  Miasto: Lesko
 • Tel. (013)469 80 71W. 44
 • Szerokość geograficzna: 49°28' 13.48" N Długość geograficzna: 22°19' 49.16" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 5 lutego 2016

[zobacz inne poradnie]

Sprawdź kolejki do specjalistów

 

Lokalizacja

Podaj informację o kolejce