Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej W Lesku

NIP: 6881197430
Szerokość geograficzna: 49°28' 13.48" N Długość geograficzna: 22°19' 49.16" W
Numer telefonu znajdziesz przy danej placówce poniżej
Dane teleadresowe firmy: Kazimierza Wielkiego 4 38-600 Lesko
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej W Lesku - szpital pracujący w rejonie miasta Lesko. W obiekcie wykonywane jest siedem świadczeń medycznych. W skład zakontraktowanych usług wchodzą: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(bardzo duży limit świadczeń), Leczenie szpitalne (średni limit świadczeń), Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (mały limit świadczeń), Rehabilitacja lecznicza (bardzo duży limit świadczeń), Profilaktyczne programy zdrowotne (mały limit świadczeń), Opieka paliatywna i hospicyjna (mały limit świadczeń), Ratownictwo medyczne (zbliżony do średniego limit świadczeń)
Szpital posiada siedem oddziałów, w których hospitalizowani są chorzy. Wśród największych oddziałów szpitala wymienić należy Oddział Ginekologiczno-Położniczy, Oddział Chorób Wewnętrznych i Oddział Pediatryczny.
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej W Lesku posiada piętnaście poradni specjalistycznych. Największymi z nich są Poradnia Alergologiczna, Poradnia Neurologiczna a także Poradnia Ginekologiczno-Położnicza.
Jednostka posiada umowę na transport sanitarny POZ. Ten rodzaj transportu przysługuję osobą w sytuacjach gdy jeżeli pojawia się uzasadniona potrzeba leczenia leczenia określonych chorób i aby nie przerwać ciągłości leczenia. ZOZ'owi zakontraktowano również usługi nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej W POZ. Są to usługi w przypadku nagłego pogorszenia stanu medycznego stanu medycznego. Pomoc ta udzielana jest od Poniedziałku do Piatku od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godzi. 8.00 do 8.00 dnia następnego. W ramach pomocy zapewniana jest niezbędna pomoc medyczna, ciągłość leczenia, a także orzekania i opiniowanie stanu zdrowia w uzasadnionych przypadkach.
Rejestracja osobista, telefoniczna lub za pośrednictwem osoby trzeciej czynna pn.-pt. w godzinach świadczenia usług. By zapisać się do wybranego specjalisty wymagane są: dowód osobisty, skierowanie na badanie wystawione przez lekarza posiadającego umowę z NFZ, dowód potwierdzający ubezpieczenie. Z naszych danych wynika, że lekarz dermatolog nie ma kolejki. Dnia 2014-11-21 internauci raportowali 3 dni czasu oczekiwania.

Rehabilitacja lecznicza

 

Dział (Pracownia) Fizjoterapii - Lesko

[zobacz mapkę]

lekarz fizjoterapeuta

Adres: Kochanowskiego 2 Miasto: Lesko
Tel. (013)460 82 23 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 12 dni Szacowana data wolnych terminów: po 1 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 49°28' 26.39" N Długość geograficzna: 22°19' 52.98" W
FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Oddział Rehabilitacyjny - Lesko

[zobacz mapkę]

inne

Adres: Kochanowskiego 2 Miasto: Lesko
Tel. (013)469 60 86 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 274 dni Szacowana data wolnych terminów: po 7 stycznia 2016
Szerokość geograficzna: 49°28' 26.39" N Długość geograficzna: 22°19' 52.98" W
REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej - Lesko

[zobacz mapkę]
Adres: Kochanowskiego 2 Miasto: Lesko
Tel. (013)469 60 86 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 15 dni Szacowana data wolnych terminów: po 5 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 49°28' 26.39" N Długość geograficzna: 22°19' 52.98" W
REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W OŚRODKU/ ODDZIALE DZIENNYM (mały kontrakt z NFZ)
 

Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej

[zobacz mapkę]

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej Lesko

lekarz rehabilitant

Adres: Kochanowskiego 2 Miasto: Lesko
Tel. (013)469 60 86 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 19 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 49°28' 26.39" N Długość geograficzna: 22°19' 52.98" W
REHABILITACJA NEUROLOGICZNA (mały kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Rehabilitacyjna - Lesko

[zobacz mapkę]
Adres: Kochanowskiego 2 Miasto: Lesko
Tel. (013)469 82 26 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 19 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 49°28' 26.39" N Długość geograficzna: 22°19' 52.98" W
LEKARSKA AMBULATORYJNA OPIEKA REHABILITACYJNA (mały kontrakt z NFZ)

Opieka długoterminowa

 

Hospicjum Domowe

[zobacz mapkę]

Hospicja Domowe Lesko

inne

Adres: Kochanowskiego 2 Miasto: Lesko
Tel. +13 668 399 538 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 19 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 49°28' 26.39" N Długość geograficzna: 22°19' 52.98" W
ŚWIADCZENIA W HOSPICJUM DOMOWYM (poniżej średniej kontrakt z NFZ)

Leczenie szpitalne

 

Oddział Chirurgiczny Ogólny - Lesko

[zobacz mapkę]
Adres: Kochanowskiego 2 Miasto: Lesko
Tel. (013)460 82 20 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 39 dni Szacowana data wolnych terminów: po 4 lutego 2015
Szerokość geograficzna: 49°28' 26.39" N Długość geograficzna: 22°19' 52.98" W
CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Oddział Chorób Wewnętrznych - Lesko

[zobacz mapkę]
Adres: Kochanowskiego 2 Miasto: Lesko
Tel. (013)460 82 20 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 19 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 49°28' 26.39" N Długość geograficzna: 22°19' 52.98" W
CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ)
 

Oddział Ginekologiczno-Położniczy - Lesko

[zobacz mapkę]
Adres: Kochanowskiego 2 Miasto: Lesko
Tel. (013)469 62 78 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 19 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 49°28' 26.39" N Długość geograficzna: 22°19' 52.98" W
POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA (duży kontrakt z NFZ) POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N01, N20 (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Oddział Pediatryczny - Lesko

[zobacz mapkę]
Adres: Kochanowskiego 2 Miasto: Lesko
Tel. (013)469 82 20 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 19 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 49°28' 26.39" N Długość geograficzna: 22°19' 52.98" W
PEDIATRIA - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ)

Poradnie specjalistyczne

 

Poradnia Alergologiczna - Lesko

[zobacz mapkę]

lekarz alergolog

Adres: Kochanowskiego 2 Miasto: Lesko
Tel. (013)469 67 74w. 25 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 123 dni Szacowana data wolnych terminów: po 9 czerwca 2015
Szerokość geograficzna: 49°28' 26.39" N Długość geograficzna: 22°19' 52.98" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ALERGOLOGII (duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Lesko

[zobacz mapkę]

lekarz chirurg

Adres: Kazimierza Wielkiego 4 Miasto: Lesko
Tel. (013)469 80 71 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 19 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 49°28' 13.48" N Długość geograficzna: 22°19' 49.16" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ (poniżej średniej kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W CHIRURGII OGÓLNEJ-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1500.001.02 (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Lesko

[zobacz mapkę]

lekarz ortopeda

Adres: Kochanowskiego 2 Miasto: Lesko
Tel. (013)460 82 29 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 25 dni Szacowana data wolnych terminów: po 16 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 49°28' 26.39" N Długość geograficzna: 22°19' 52.98" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU (średni kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1580.001.02 (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Dermatologiczna - Lesko

[zobacz mapkę]

lekarz dermatolog

Adres: Kazimierza Wielkiego 4 Miasto: Lesko
Tel. (013)469 80 71w. 23 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 19 grudnia 2014
Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2014-11-21) 3 dni
Szerokość geograficzna: 49°28' 13.48" N Długość geograficzna: 22°19' 49.16" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DERMATOLOGII I WENEROLOGII (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Diabetologiczna - Lesko

[zobacz mapkę]

lekarz diabetolog

Adres: Kochanowskiego 2 Miasto: Lesko
Tel. (013)460 82 25 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 96 dni Szacowana data wolnych terminów: po 2 maja 2015
Szerokość geograficzna: 49°28' 26.39" N Długość geograficzna: 22°19' 52.98" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGII (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Dla Kobiet

[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Lesko

lekarz ginekolog

Adres: Kazimierza Wielkiego 4 Miasto: Lesko
Tel. (013)460 82 24 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 19 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 49°28' 13.48" N Długość geograficzna: 22°19' 49.16" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII (średni kontrakt z NFZ) POBRANIE MATERIAŁU Z SZYJKI MACICY DO PRZESIEWOWEGO BADANIA CYTOLOGICZNEGO - ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02 (mały kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W POŁOŻNICTWIE I GINEKOLOGII -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02 (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Tarnawa Górna

[zobacz mapkę]
Adres: Tarnawa Górna 81 Miasto: Tarnawa Górna
Tel. +48 60 848 47 33 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 19 grudnia 2014
 

Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc - Lesko

[zobacz mapkę]

lekarz pulmonolog

Adres: Kazimierza Wielkiego 4 Miasto: Lesko
Tel. (013)469 80 71w. 40 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 94 dni Szacowana data wolnych terminów: po 30 kwietnia 2015
Szerokość geograficzna: 49°28' 13.48" N Długość geograficzna: 22°19' 49.16" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Leczenia Bólu - Lesko

[zobacz mapkę]
Adres: Kochanowskiego 2 Miasto: Lesko
Tel. (013)460 82 29
Szerokość geograficzna: 49°28' 26.39" N Długość geograficzna: 22°19' 52.98" W
 

Poradnia Neurologiczna - Lesko

[zobacz mapkę]

lekarz neurolog

Adres: Kazimierza Wielkiego 4 Miasto: Lesko
Tel. (013)469 80 71 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 101 dni Szacowana data wolnych terminów: po 9 maja 2015
Szerokość geograficzna: 49°28' 13.48" N Długość geograficzna: 22°19' 49.16" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII (duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Otolaryngologiczna - Lesko

[zobacz mapkę]

lekarz laryngolog

Adres: Kazimierza Wielkiego 4 Miasto: Lesko
Tel. (013)469 80 71 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 19 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 49°28' 13.48" N Długość geograficzna: 22°19' 49.16" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII (mały kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W OTOLARYNGOLOGII -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1610.001.02 (mały kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Reumatologiczna - Lesko

[zobacz mapkę]

lekarz reumatolog

Adres: Kazimierza Wielkiego 4 Miasto: Lesko
Tel. (013)469 80 71 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 19 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 49°28' 13.48" N Długość geograficzna: 22°19' 49.16" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE REUMATOLOGII (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Urologiczna - Lesko

[zobacz mapkę]

lekarz urolog

Adres: Kazimierza Wielkiego 4 Miasto: Lesko
Tel. (013)469 80 71 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 19 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 49°28' 13.48" N Długość geograficzna: 22°19' 49.16" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII (poniżej średniej kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W UROLOGII -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1640.001.02 (poniżej średniej kontrakt z NFZ)

Leczenie psychiatryczne

 

Poradnia Leczenia Uzależnień - Lesko

[zobacz mapkę]

terapeuta uzależnień

Adres: Kochanowskiego 2 Miasto: Lesko
Tel. (013)460 82 41 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 19 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 49°28' 26.39" N Długość geograficzna: 22°19' 52.98" W
LECZENIE UZALEŻNIEŃ (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Zdrowia Psychicznego - Lesko

[zobacz mapkę]

lekarz psychiatra

Adres: Kazimierza Wielkiego 4 Miasto: Lesko
Tel. (013)469 80 71w. 25 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 19 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 49°28' 13.48" N Długość geograficzna: 22°19' 49.16" W
ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE AMBULATORYJNE DLA DOROSŁYCH (średni kontrakt z NFZ)