Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej W Lesku

 • NIP: 6881197430
 • Szerokość geograficzna: 49°28' 13.48" N
  Długość geograficzna: 22°19' 49.16" W
 • Dane teleadresowe firmy:
 • Kazimierza Wielkiego 4
 • 38-600 Lesko

Opis placówki

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej W Lesku - szpital pracujący w rejonie miasta Lesko. W obiekcie wykonywane jest siedem świadczeń medycznych. W skład zakontraktowanych usług wchodzą: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(bardzo duży limit świadczeń), Leczenie szpitalne (średni limit świadczeń), Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (mały limit świadczeń), Rehabilitacja lecznicza (bardzo duży limit świadczeń), Profilaktyczne programy zdrowotne (mały limit świadczeń), Opieka paliatywna i hospicyjna (mały limit świadczeń), Ratownictwo medyczne (zbliżony do średniego limit świadczeń)
Szpital posiada siedem oddziałów, w których hospitalizowani są chorzy. Wśród największych oddziałów szpitala wymienić należy Oddział Ginekologiczno-Położniczy, Oddział Chorób Wewnętrznych i Oddział Pediatryczny.
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej W Lesku posiada piętnaście poradni specjalistycznych. Największymi z nich są Poradnia Alergologiczna, Poradnia Neurologiczna a także Poradnia Ginekologiczno-Położnicza.
Jednostka posiada umowę na transport sanitarny POZ. Ten rodzaj transportu przysługuję osobą w sytuacjach gdy jeżeli pojawia się uzasadniona potrzeba leczenia leczenia określonych chorób i aby nie przerwać ciągłości leczenia. ZOZ'owi zakontraktowano również usługi nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej W POZ. Są to usługi w przypadku nagłego pogorszenia stanu medycznego stanu medycznego. Pomoc ta udzielana jest od Poniedziałku do Piatku od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godzi. 8.00 do 8.00 dnia następnego. W ramach pomocy zapewniana jest niezbędna pomoc medyczna, ciągłość leczenia, a także orzekania i opiniowanie stanu zdrowia w uzasadnionych przypadkach.
Rejestracja osobista, telefoniczna lub za pośrednictwem osoby trzeciej czynna pn.-pt. w godzinach świadczenia usług. By zapisać się do wybranego specjalisty wymagane są: dowód osobisty, skierowanie na badanie wystawione przez lekarza posiadającego umowę z NFZ, dowód potwierdzający ubezpieczenie. Z naszych danych wynika, że lekarz dermatolog nie ma kolejki. Dnia 2014-11-21 internauci raportowali 3 dni czasu oczekiwania.

Rehabilitacja lecznicza

[zobacz mapkę]

Dział (Pracownia) Fizjoterapii - Lesko

lekarz fizjoterapeuta

 • Adres: Kochanowskiego 2
  Miasto: Lesko
 • Tel. (013)460 82 23
 • Szerokość geograficzna: 49°28' 26.39" N Długość geograficzna: 22°19' 52.98" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 13 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 4 października 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Fizjoterapia ambulatoryjna (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Rehabilitacyjny - Lesko

inne

 • Adres: Kochanowskiego 2
  Miasto: Lesko
 • Tel. (013)469 60 86
 • Szerokość geograficzna: 49°28' 26.39" N Długość geograficzna: 22°19' 52.98" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 299 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 12 listopada 2016 [zobacz inne poradnie]
 • Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej - Lesko

 • Adres: Kochanowskiego 2
  Miasto: Lesko
 • Tel. (013)469 60 86
 • Szerokość geograficzna: 49°28' 26.39" N Długość geograficzna: 22°19' 52.98" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 13 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 4 października 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/ oddziale dziennym (mały kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej Lesko

lekarz rehabilitant

 • Adres: Kochanowskiego 2
  Miasto: Lesko
 • Tel. (013)469 60 86
 • Szerokość geograficzna: 49°28' 26.39" N Długość geograficzna: 22°19' 52.98" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 20 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Rehabilitacja neurologiczna (mały kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Rehabilitacyjna - Lesko

 • Adres: Kochanowskiego 2
  Miasto: Lesko
 • Tel. (013)469 82 26
 • Szerokość geograficzna: 49°28' 26.39" N Długość geograficzna: 22°19' 52.98" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 20 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna (mały kontrakt z NFZ)

Opieka długoterminowa

[zobacz mapkę]

Hospicjum Domowe

Hospicja Domowe Lesko

inne

 • Adres: Kochanowskiego 2
  Miasto: Lesko
 • Tel. +13 668 399 538
 • Szerokość geograficzna: 49°28' 26.39" N Długość geograficzna: 22°19' 52.98" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 20 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w hospicjum domowym (poniżej średniej kontrakt z NFZ)

Leczenie szpitalne

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgiczny Ogólny - Lesko

 • Adres: Kochanowskiego 2
  Miasto: Lesko
 • Tel. (013)460 82 20
 • Szerokość geograficzna: 49°28' 26.39" N Długość geograficzna: 22°19' 52.98" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 39 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 6 listopada 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Chirurgia ogólna - hospitalizacja (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Chorób Wewnętrznych - Lesko

 • Adres: Kochanowskiego 2
  Miasto: Lesko
 • Tel. (013)460 82 20
 • Szerokość geograficzna: 49°28' 26.39" N Długość geograficzna: 22°19' 52.98" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 20 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Choroby wewnętrzne - hospitalizacja (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Ginekologiczno-Położniczy - Lesko

 • Adres: Kochanowskiego 2
  Miasto: Lesko
 • Tel. (013)469 62 78
 • Szerokość geograficzna: 49°28' 26.39" N Długość geograficzna: 22°19' 52.98" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 20 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja (duży kontrakt z NFZ)
 • Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja - n01, n20 (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Pediatryczny - Lesko

 • Adres: Kochanowskiego 2
  Miasto: Lesko
 • Tel. (013)469 82 20
 • Szerokość geograficzna: 49°28' 26.39" N Długość geograficzna: 22°19' 52.98" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 20 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Pediatria - hospitalizacja (średni kontrakt z NFZ)

Poradnie specjalistyczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Alergologiczna - Lesko

lekarz alergolog

 • Adres: Kochanowskiego 2
  Miasto: Lesko
 • Tel. (013)469 67 74w. 25
 • Szerokość geograficzna: 49°28' 26.39" N Długość geograficzna: 22°19' 52.98" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 133 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 24 marca 2016 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie alergologii (duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Lesko

lekarz chirurg

 • Adres: Kazimierza Wielkiego 4
  Miasto: Lesko
 • Tel. (013)469 80 71
 • Szerokość geograficzna: 49°28' 13.48" N Długość geograficzna: 22°19' 49.16" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 20 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 • Świadczenia zabiegowe w chirurgii ogólnej-zakres skojarzony z 02.1500.001.02 (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Lesko

lekarz ortopeda

 • Adres: Kochanowskiego 2
  Miasto: Lesko
 • Tel. (013)460 82 29
 • Szerokość geograficzna: 49°28' 26.39" N Długość geograficzna: 22°19' 52.98" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 25 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 18 października 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu (średni kontrakt z NFZ)
 • Świadczenia zabiegowe w ortopedii i traumatologii narządu ruchu -zakres skojarzony z 02.1580.001.02 (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Dermatologiczna - Lesko

lekarz dermatolog

 • Adres: Kazimierza Wielkiego 4
  Miasto: Lesko
 • Tel. (013)469 80 71w. 23
 • Szerokość geograficzna: 49°28' 13.48" N Długość geograficzna: 22°19' 49.16" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 20 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2014-11-21) 3 dni
 • Świadczenia w zakresie dermatologii i wenerologii (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Diabetologiczna - Lesko

lekarz diabetolog

 • Adres: Kochanowskiego 2
  Miasto: Lesko
 • Tel. (013)460 82 25
 • Szerokość geograficzna: 49°28' 26.39" N Długość geograficzna: 22°19' 52.98" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 131 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 21 marca 2016 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie diabetologii (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Dla Kobiet

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Lesko

lekarz ginekolog

 • Adres: Kazimierza Wielkiego 4
  Miasto: Lesko
 • Tel. (013)460 82 24
 • Szerokość geograficzna: 49°28' 13.48" N Długość geograficzna: 22°19' 49.16" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 20 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii (średni kontrakt z NFZ)
 • Pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego - zakres skojarzony z 02.1450.001.02 (mały kontrakt z NFZ)
 • Świadczenia zabiegowe w położnictwie i ginekologii -zakres skojarzony z 02.1450.001.02 (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Tarnawa Górna

 • Adres: Tarnawa Górna 81
  Miasto: Tarnawa Górna
 • Tel. +48 60 848 47 33
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 20 września 2015 [zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc - Lesko

lekarz pulmonolog

 • Adres: Kazimierza Wielkiego 4
  Miasto: Lesko
 • Tel. (013)469 80 71w. 40
 • Szerokość geograficzna: 49°28' 13.48" N Długość geograficzna: 22°19' 49.16" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 101 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 8 lutego 2016 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Leczenia Bólu - Lesko

 • Adres: Kochanowskiego 2
  Miasto: Lesko
 • Tel. (013)460 82 29
 • Szerokość geograficzna: 49°28' 26.39" N Długość geograficzna: 22°19' 52.98" W
[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna - Lesko

lekarz neurolog

 • Adres: Kazimierza Wielkiego 4
  Miasto: Lesko
 • Tel. (013)469 80 71
 • Szerokość geograficzna: 49°28' 13.48" N Długość geograficzna: 22°19' 49.16" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 110 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 21 lutego 2016 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie neurologii (duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Otolaryngologiczna - Lesko

lekarz laryngolog

 • Adres: Kazimierza Wielkiego 4
  Miasto: Lesko
 • Tel. (013)469 80 71
 • Szerokość geograficzna: 49°28' 13.48" N Długość geograficzna: 22°19' 49.16" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 20 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie otolaryngologii (mały kontrakt z NFZ)
 • Świadczenia zabiegowe w otolaryngologii -zakres skojarzony z 02.1610.001.02 (mały kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Reumatologiczna - Lesko

lekarz reumatolog

 • Adres: Kazimierza Wielkiego 4
  Miasto: Lesko
 • Tel. (013)469 80 71
 • Szerokość geograficzna: 49°28' 13.48" N Długość geograficzna: 22°19' 49.16" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 20 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie reumatologii (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Urologiczna - Lesko

lekarz urolog

 • Adres: Kazimierza Wielkiego 4
  Miasto: Lesko
 • Tel. (013)469 80 71
 • Szerokość geograficzna: 49°28' 13.48" N Długość geograficzna: 22°19' 49.16" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 20 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie urologii (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 • Świadczenia zabiegowe w urologii -zakres skojarzony z 02.1640.001.02 (poniżej średniej kontrakt z NFZ)

Leczenie psychiatryczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Leczenia Uzależnień - Lesko

terapeuta uzależnień

 • Adres: Kochanowskiego 2
  Miasto: Lesko
 • Tel. (013)460 82 41
 • Szerokość geograficzna: 49°28' 26.39" N Długość geograficzna: 22°19' 52.98" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 20 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Leczenie uzależnień (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Zdrowia Psychicznego - Lesko

lekarz psychiatra

 • Adres: Kazimierza Wielkiego 4
  Miasto: Lesko
 • Tel. (013)469 80 71w. 25
 • Szerokość geograficzna: 49°28' 13.48" N Długość geograficzna: 22°19' 49.16" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: brak kolejki [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 20 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych (średni kontrakt z NFZ)

Sprawdź kolejki do specjalistów

 

Lokalizacja

Podaj informację o kolejce