Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej W Leżajsku

NIP: 8161452585
Szerokość geograficzna: 50°16' 19.11" N Długość geograficzna: 22°24' 5.54" W
Numer telefonu znajdziesz przy danej placówce poniżej
Dane teleadresowe firmy: Leśna 22 37-300 Leżajsk
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej W Leżajsku to obiekt posiadający w zasięgu działania miejscowość Leżajsk. W instytucji wykonywane jest siedem świadczeń medycznych. Do wykonywanych usług należą: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(zbliżony do średniego limit świadczeń), Leczenie szpitalne (mały limit świadczeń), Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (bardzo duży limit świadczeń), Rehabilitacja lecznicza (bardzo duży limit świadczeń), Profilaktyczne programy zdrowotne (mały limit świadczeń), Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze (bardzo duży limit świadczeń), Ratownictwo medyczne (zbliżony do średniego limit świadczeń)
Szpital posiada dziesięć oddziałów, w których hospitalizowani są pacjenci. Wśród największych oddziałów szpitala wymienić należy Oddział Neurologiczny, Oddział Pediatryczny i Oddział Ginekologiczno-Położniczy.
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej W Leżajsku posiada osiemnaście gabinetów specjalistycznych. Największe poradnie to Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej jak również Poradnia Leczenia Uzależnień.
Firma posiada kontrakt na transport sanitarny w podstawowej opiece zdrowotnej. Ten rodzaj transportu przysługuję osobą w przypadkach gdy jeżeli pojawia się uzasadniona potrzeba leczenia leczenia określonych chorób a także aby nie przerwać ciągłości procesu leczenia. ZOZ'owi zakontraktowano również usługi nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej W przedsiębiorstwie opieki zdrowotnej. Są to świadczenia w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia stanu zdrowia. Pomoc ta udzielana jest od Poniedziałku do Piatku od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godzi. 8.00 do 8.00 dnia następnego. W ramach pomocy zapewniana jest niezbędna pomoc medyczna, ciągłość leczenia, a także orzekania i opiniowanie stanu zdrowia w uzasadnionych przypadkach. W zakładzie możliwe jest także przeprowadzenie poniższych badań specjalistycznych: Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Gastroskopia jak również Badania Tomografii Komputerowej (Tk).
Rejestracja telefoniczna działa pon.-pt. w czasie pracy placówki. Aby zarejetrować się na wizytę specjalistyczną w ramach NFZ potrzebne będą: dokument toższamości, skierowanie na wizytę specjalistyczną od lekarza rodzinnego, dokument ubezpieczeniowy.

Rehabilitacja lecznicza

 

Dział Rehabilitacji Leczniczej

[zobacz mapkę]

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Leżajsk

lekarz fizjoterapeuta

Adres: Leśna 22 Miasto: Leżajsk
Tel. (017)240 49 17 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 41 dni Szacowana data wolnych terminów: po 4 czerwca 2014
Szerokość geograficzna: 50°16' 19.11" N Długość geograficzna: 22°24' 5.54" W
FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej - Leżajsk

[zobacz mapkę]

inne

Adres: Leśna 22 Miasto: Leżajsk
Tel. (017)240 49 17 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 32 dni Szacowana data wolnych terminów: po 24 maja 2014
Szerokość geograficzna: 50°16' 19.11" N Długość geograficzna: 22°24' 5.54" W
REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W OŚRODKU/ ODDZIALE DZIENNYM (duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Rehabilitacyjna - Leżajsk

[zobacz mapkę]

lekarz rehabilitant

Adres: Leśna 22 Miasto: Leżajsk
Tel. (017)240 49 17 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 19 dni Szacowana data wolnych terminów: po 7 maja 2014
Szerokość geograficzna: 50°16' 19.11" N Długość geograficzna: 22°24' 5.54" W
LEKARSKA AMBULATORYJNA OPIEKA REHABILITACYJNA (duży kontrakt z NFZ)

Leczenie szpitalne

 

Oddział Chirurgii Ogólnej

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgiczny Ogólny Leżajsk

Adres: Leśna 22 Miasto: Leżajsk
Tel. (017)240 49 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 16 kwietnia 2014
Szerokość geograficzna: 50°16' 19.11" N Długość geograficzna: 22°24' 5.54" W
CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ)
 

Oddział Diecięcy

[zobacz mapkę]

Oddział Pediatryczny Leżajsk

Adres: Leśna 22 Miasto: Leżajsk
Tel. (017)240 49 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 16 kwietnia 2014
Szerokość geograficzna: 50°16' 19.11" N Długość geograficzna: 22°24' 5.54" W
PEDIATRIA - HOSPITALIZACJA (duży kontrakt z NFZ)
 

Oddział Ginekologiczno-Położniczy - Leżajsk

[zobacz mapkę]
Adres: Leśna 22 Miasto: Leżajsk
Tel. (017)240 49 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu maju: brak kolejki
Szerokość geograficzna: 50°16' 19.11" N Długość geograficzna: 22°24' 5.54" W
POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA (duży kontrakt z NFZ) POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N01, N20 (średni kontrakt z NFZ)
 

Oddział Neurologiczny - Leżajsk

[zobacz mapkę]
Adres: Leśna 22 Miasto: Leżajsk
Tel. (017)240 49 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 16 kwietnia 2014
Szerokość geograficzna: 50°16' 19.11" N Długość geograficzna: 22°24' 5.54" W
NEUROLOGIA - HOSPITALIZACJA (duży kontrakt z NFZ) NEUROLOGIA - HOSPITALIZACJA - A48, A51 (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Oddział Noworodkowy

[zobacz mapkę]

Oddział Neonatologiczny Leżajsk

Adres: Leśna 22 Miasto: Leżajsk
Tel. (017)240 49 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 16 kwietnia 2014
Szerokość geograficzna: 50°16' 19.11" N Długość geograficzna: 22°24' 5.54" W
NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA (mały kontrakt z NFZ) NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N20, N24, N25 (średni kontrakt z NFZ)
 

Oddział Reumatologiczny - Leżajsk

[zobacz mapkę]
Adres: Leśna 22 Miasto: Leżajsk
Tel. (017)240 49 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 74 dni Szacowana data wolnych terminów: po 21 lipca 2014
Szerokość geograficzna: 50°16' 19.11" N Długość geograficzna: 22°24' 5.54" W
REUMATOLOGIA - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ)
 

Oddział Urazowo-Ortopedyczny

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Leżajsk

Adres: Leśna 22 Miasto: Leżajsk
Tel. (017)240 49 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 12 dni Szacowana data wolnych terminów: po 29 kwietnia 2014
Szerokość geograficzna: 50°16' 19.11" N Długość geograficzna: 22°24' 5.54" W
ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ) ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU - HOSPITALIZACJA - H01,H02,H04,H05,H06,H07,H08,H09,H10,H11 (mały kontrakt z NFZ)
 

Oddział Wewnętrzny I

[zobacz mapkę]

Oddział Chorób Wewnętrznych Leżajsk

Adres: Leśna 22 Miasto: Leżajsk
Tel. (017)240 49 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 16 kwietnia 2014
Szerokość geograficzna: 50°16' 19.11" N Długość geograficzna: 22°24' 5.54" W
CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ)
 

Oddział Wewnętrzny Ii

[zobacz mapkę]

Oddział Chorób Wewnętrznych Leżajsk

Adres: Leśna 22 Miasto: Leżajsk
Tel. (017)240 49 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 16 kwietnia 2014
Szerokość geograficzna: 50°16' 19.11" N Długość geograficzna: 22°24' 5.54" W

Leczenie psychiatryczne

 

Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (Detoksykacji)

[zobacz mapkę]

Oddział/ośrodek Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (Detoksykacji) Leżajsk

terapeuta uzależnień

Adres: Leśna 22 Miasto: Leżajsk
Tel. (017)240 09 30 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 16 kwietnia 2014
Szerokość geograficzna: 50°16' 19.11" N Długość geograficzna: 22°24' 5.54" W
LECZENIE ALKOHOLOWYCH ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH (DETOKSYKACJA) (duży kontrakt z NFZ)
 

Oddział Psychiatryczny

[zobacz mapkę]

Oddział Psychiatryczny (Ogólny) Leżajsk

inne

lekarz psychiatra

Adres: Leśna 22 Miasto: Leżajsk
Tel. (017)240 49 30 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 35 dni Szacowana data wolnych terminów: po 28 maja 2014
Szerokość geograficzna: 50°16' 19.11" N Długość geograficzna: 22°24' 5.54" W
LECZENIE ELEKTROWSTRZĄSAMI CHORYCH Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI (EW) ZE WSKAZAŃ ZYCIOWYCH (mały kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCH (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Terapii Uzależnień I Współuzależnienia

[zobacz mapkę]

Poradnia Leczenia Uzależnień Leżajsk

terapeuta uzależnień

Adres: Leśna 22 Miasto: Leżajsk
Tel. (017)240 49 42 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 19 kwietnia 2014
Szerokość geograficzna: 50°16' 19.11" N Długość geograficzna: 22°24' 5.54" W
LECZENIE UZALEŻNIEŃ (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Zdrowia Psychicznego - Leżajsk

[zobacz mapkę]

lekarz psychiatra

Adres: Leśna 22 Miasto: Leżajsk
Tel. (017)240 49 41 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 26 dni Szacowana data wolnych terminów: po 15 maja 2014
Szerokość geograficzna: 50°16' 19.11" N Długość geograficzna: 22°24' 5.54" W
ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE AMBULATORYJNE DLA DOROSŁYCH (duży kontrakt z NFZ)

Poradnie specjalistyczne

 

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Leżajsk

[zobacz mapkę]

lekarz chirurg

Adres: Leśna 22 Miasto: Leżajsk
Tel. (017)240 47 65 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 22 kwietnia 2014
Szerokość geograficzna: 50°16' 19.11" N Długość geograficzna: 22°24' 5.54" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ (duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Leżajsk

[zobacz mapkę]

lekarz ortopeda

Adres: Leśna 22 Miasto: Leżajsk
Tel. (017)240 47 65 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 20 kwietnia 2014
Szerokość geograficzna: 50°16' 19.11" N Długość geograficzna: 22°24' 5.54" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Dermatologiczna - Leżajsk

[zobacz mapkę]

lekarz dermatolog

Adres: Leśna 22 Miasto: Leżajsk
Tel. (017)240 47 69 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 29 dni Szacowana data wolnych terminów: po 18 maja 2014
Szerokość geograficzna: 50°16' 19.11" N Długość geograficzna: 22°24' 5.54" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DERMATOLOGII I WENEROLOGII (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Diabetologiczna - Leżajsk

[zobacz mapkę]

lekarz diabetolog

Adres: Leśna 22 Miasto: Leżajsk
Tel. (017)240 47 78 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 11 dni Szacowana data wolnych terminów: po 28 kwietnia 2014
Szerokość geograficzna: 50°16' 19.11" N Długość geograficzna: 22°24' 5.54" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGII (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Endokrynologiczna - Leżajsk

[zobacz mapkę]

lekarz endokrynolog

Adres: Leśna 22 Miasto: Leżajsk
Tel. (017)240 47 78 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 96 dni Szacowana data wolnych terminów: po 28 sierpnia 2014
Szerokość geograficzna: 50°16' 19.11" N Długość geograficzna: 22°24' 5.54" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Gastroenterologiczna - Leżajsk

[zobacz mapkę]

lekarz gastrolog

Adres: Leśna 22 Miasto: Leżajsk
Tel. (017)240 47 65 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 23 kwietnia 2014
Szerokość geograficzna: 50°16' 19.11" N Długość geograficzna: 22°24' 5.54" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GASTROENTEROLOGII (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Leżajsk

[zobacz mapkę]

lekarz ginekolog

Adres: Leśna 22 Miasto: Leżajsk
Tel. (017)240 47 71 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: brak kolejki
Szerokość geograficzna: 50°16' 19.11" N Długość geograficzna: 22°24' 5.54" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII (duży kontrakt z NFZ) POBRANIE MATERIAŁU Z SZYJKI MACICY DO PRZESIEWOWEGO BADANIA CYTOLOGICZNEGO - ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02 (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc - Leżajsk

[zobacz mapkę]

lekarz pulmonolog

Adres: Leśna 22 Miasto: Leżajsk
Tel. (017)240 47 75 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 18 kwietnia 2014
Szerokość geograficzna: 50°16' 19.11" N Długość geograficzna: 22°24' 5.54" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC (duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Kardiologiczna - Leżajsk

[zobacz mapkę]

lekarz kardiolog

Adres: Leśna 22 Miasto: Leżajsk
Tel. (017)240 47 65 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 32 dni Szacowana data wolnych terminów: po 24 maja 2014
Szerokość geograficzna: 50°16' 19.11" N Długość geograficzna: 22°24' 5.54" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII (duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Nefrologiczna Dla Dzieci - Leżajsk

[zobacz mapkę]

lekarz nefrolog

Adres: Leśna 22 Miasto: Leżajsk
Tel. (017)240 47 65 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 14 dni Szacowana data wolnych terminów: po 1 maja 2014
Szerokość geograficzna: 50°16' 19.11" N Długość geograficzna: 22°24' 5.54" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEFROLOGII DLA DZIECI (mały kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Neurologiczna - Leżajsk

[zobacz mapkę]

lekarz neurolog

Adres: Leśna 22 Miasto: Leżajsk
Tel. (017)240 47 65 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 24 dni Szacowana data wolnych terminów: po 12 maja 2014
Szerokość geograficzna: 50°16' 19.11" N Długość geograficzna: 22°24' 5.54" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII (duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Okulistyczna - Leżajsk

[zobacz mapkę]

lekarz okulista

Adres: Leśna 22 Miasto: Leżajsk
Tel. (017)240 47 65 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 22 dni Szacowana data wolnych terminów: po 10 maja 2014
Szerokość geograficzna: 50°16' 19.11" N Długość geograficzna: 22°24' 5.54" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI (duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Otolaryngologiczna - Leżajsk

[zobacz mapkę]

lekarz laryngolog

Adres: Leśna 22 Miasto: Leżajsk
Tel. (017)240 47 65 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu maju: brak kolejki
Szerokość geograficzna: 50°16' 19.11" N Długość geograficzna: 22°24' 5.54" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Preluksacyjna - Leżajsk

[zobacz mapkę]

inne

Adres: Leśna 22 Miasto: Leżajsk
Tel. (017)240 47 65 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 27 dni Szacowana data wolnych terminów: po 16 maja 2014
Szerokość geograficzna: 50°16' 19.11" N Długość geograficzna: 22°24' 5.54" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PRELUKSACJI (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Reumatologiczna - Leżajsk

[zobacz mapkę]

lekarz reumatolog

Adres: Leśna 22 Miasto: Leżajsk
Tel. (017)240 47 65 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 67 dni Szacowana data wolnych terminów: po 12 lipca 2014
Szerokość geograficzna: 50°16' 19.11" N Długość geograficzna: 22°24' 5.54" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE REUMATOLOGII (duży kontrakt z NFZ)
 

Pracownia Endoskopii - Leżajsk

[zobacz mapkę]

lekarz gastrolog

Adres: Leśna 22 Miasto: Leżajsk
Tel. (017)240 48 84 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 20 kwietnia 2014
Szerokość geograficzna: 50°16' 19.11" N Długość geograficzna: 22°24' 5.54" W
BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - GASTROSKOPIA (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Pracownia Tomografii Komputerowej - Leżajsk

[zobacz mapkę]

tomografia komputerowa

Adres: Leśna 22 Miasto: Leżajsk
Tel. (017)240 49 25 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 13 dni Szacowana data wolnych terminów: po 30 kwietnia 2014
Szerokość geograficzna: 50°16' 19.11" N Długość geograficzna: 22°24' 5.54" W
BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ (TK) (poniżej średniej kontrakt z NFZ)

Opieka długoterminowa

 

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

[zobacz mapkę]

Zakład/oddział Opiekuńczo-Leczniczy Leżajsk

Adres: Leśna 22 Miasto: Leżajsk
Tel. (017)240 48 09 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 15 dni Szacowana data wolnych terminów: po 3 maja 2014
Szerokość geograficzna: 50°16' 19.11" N Długość geograficzna: 22°24' 5.54" W

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

 

Poradnia Neonatologiczna - Leżajsk

lekarz neonatolog

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEONATOLOGII

Pozostałe Świadczenia

Podstawowa Opieka Zdrowotna

 • TRANSPORT SANITARNY W POZ

 • TRANSPORT SANITARNY "DALEKI" W POZ NA ODLEGŁOŚĆ (TAM I Z POWROTEM) 121-400 KM

 • TRANSPORT SANITARNY "DALEKI" W POZ NA ODLEGŁOŚĆ (TAM I Z POWROTEM) POWYŻEJ 400 KM

 • ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA OBSZARZE ZABEZPIECZENIA DO 100 000 OSÓB - UE

 • ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA OBSZARZE ZABEZPIECZENIA DO 100 000 OSÓB - RYCZAŁT MIESIĘCZNY

 • ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA OBSZARZE ZABEZPIECZENIA DO 100 000 OSÓB - UE

 • ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA OBSZARZE ZABEZPIECZENIA DO 100 000 OSÓB - RYCZAŁT MIESIĘCZNY

Leczenie szpitalne

 • ŚWIADCZENIA W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM - UE

 • ŚWIADCZENIA W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM

 • ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA - HOSPITALIZACJA

 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW I MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM

 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE ŁUSZCZYCOWEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM (ŁZS)

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW I MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE ŁUSZCZYCOWEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM (ŁZS)

Profilaktyczne programy zdrowotne

 • PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY - ETAP POGŁĘBIONEJ DIAGNOSTYKI

 • PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY - ETAP DIAGNOSTYCZNY

Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze

 • ZAKŁAD/ODDZIAŁ PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY

  ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO- OPIEKUŃCZYM/OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM

Ratownictwo medyczne

 • ŚWIADCZENIA UDZIELANE PRZEZ PODSTAWOWE ZESPOŁY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO - UE

 • ŚWIADCZENIA UDZIELANE PRZEZ SPECJALISTYCZNE ZESPOŁY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO - UE

 • ŚWIADCZENIA UDZIELANE PRZEZ PODSTAWOWE ZESPOŁY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

 • ŚWIADCZENIA UDZIELANE PRZEZ SPECJALISTYCZNE ZESPOŁY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO