Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej W Ustrzykach Dolnych

NIP: 6891148522
Szerokość geograficzna: 49°26' 5.77" N Długość geograficzna: 22°36' 13.31" W
Numer telefonu znajdziesz przy danej placówce poniżej
Dane teleadresowe firmy: 29 Listopada 57 38-700 Ustrzyki Dolne
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej W Ustrzykach Dolnych - szpital obsługjący pacjentów na terenie miasta Ustrzyki Dolne. W ZOZ-ie wykonywane są cztery świadczenia medyczne. W ramach umowy z NFZ świadczone są następujące usługi medyczne: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(duży limit świadczeń) a także Leczenie szpitalne (średni limit świadczeń), Rehabilitacja lecznicza (bardzo duży limit świadczeń), Ratownictwo medyczne (zbliżony do średniego limit świadczeń)
Szpital posiada sześć oddziałów, w których leczeni są pacjenci. Największymi oddziałami szpitalnymi są Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Ginekologiczno-Położniczy i Oddział Rehabilitacyjny.
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej W Ustrzykach Dolnych zawiera osiem poradni specjalistycznych. Największymi poradniami są Poradnia Neurologiczna, Poradnia Ginekologiczno-Położnicza a także Poradnia Ginekologiczno-Położnicza.
Placówka posiada umowę na transport w POZ. Ten rodzaj transportu przysługuję chorym w przypadkach gdy jeśli pojawia się konieczność leczenia leczenia określonych schorzeń i także aby nie przerwać ciągłości leczenia. ZOZ'owi zakontraktowano także świadczenia nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej W przedsiębiorstwie opieki zdrowotnej. Są to usługi w przypadku nagłego pogorszenia stanu medycznego stanu medycznego. Pomoc ta udzielana jest od Poniedziałku do Piatku od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godzi. 8.00 do 8.00 dnia następnego. W ramach pomocy zapewniana jest niezbędna pomoc medyczna, ciągłość leczenia, a także orzekania i opiniowanie stanu zdrowia w uzasadnionych przypadkach.
Rejestracja ze skierowaniem od lekarza rodzinnego czynna poniedziałek - piątek w czasie pracy poradni. W celu ustalenia terminu na wizytę specjalistyczną w ramach NFZ potrzebne są: dokument toższamości, dokument skierowania na wizytę specjalistyczną wystawione przez lekarza posiadającego umowę z NFZ, dowód potwierdzający ubezpieczenie. Z naszych danych wynika, że lekarz neurolog nie ma kolejki. Dnia 2014-02-09 odwiedzający stronę podawali 5 dni czasu oczekiwania.

Rehabilitacja lecznicza

 

Dział (Pracownia) Fizjoterapii - Ustrzyki Dolne

[zobacz mapkę]

lekarz fizjoterapeuta

Adres: 29 Listopada 57 Miasto: Ustrzyki Dolne
Tel. (013)461 20 70 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 30 dni Szacowana data wolnych terminów: po 19 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 49°26' 5.77" N Długość geograficzna: 22°36' 13.31" W
FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Oddział Rehabilitacyjny - Ustrzyki Dolne

[zobacz mapkę]

inne

Adres: 29 Listopada 57 Miasto: Ustrzyki Dolne
Tel. (013)461 13 95 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 144 dni Szacowana data wolnych terminów: po 4 lipca 2015
Szerokość geograficzna: 49°26' 5.77" N Długość geograficzna: 22°36' 13.31" W
REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH (poniżej średniej kontrakt z NFZ)

Leczenie szpitalne

 

Oddział Chirurgiczny Ogólny - Ustrzyki Dolne

[zobacz mapkę]
Adres: 29 Listopada 57 Miasto: Ustrzyki Dolne
Tel. (013)461 10 05 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 14 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 49°26' 5.77" N Długość geograficzna: 22°36' 13.31" W
CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Oddział Chorób Wewnętrznych - Ustrzyki Dolne

[zobacz mapkę]
Adres: 29 Listopada 57 Miasto: Ustrzyki Dolne
Tel. (013)461 12 63 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 14 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 49°26' 5.77" N Długość geograficzna: 22°36' 13.31" W
CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ)
 

Oddział Ginekologiczno-Położniczy - Ustrzyki Dolne

[zobacz mapkę]
Adres: 29 Listopada 57 Miasto: Ustrzyki Dolne
Tel. (013)461 10 69 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 14 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 49°26' 5.77" N Długość geograficzna: 22°36' 13.31" W
POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ) POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N01, N20 (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Oddział Pediatryczny - Ustrzyki Dolne

[zobacz mapkę]
Adres: 29 Listopada 57 Miasto: Ustrzyki Dolne
Tel. (013)461 13 31 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 14 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 49°26' 5.77" N Długość geograficzna: 22°36' 13.31" W
PEDIATRIA - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ)

Poradnie specjalistyczne

 

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Ustrzyki Dolne

[zobacz mapkę]

lekarz chirurg

Adres: 29 Listopada 57 Miasto: Ustrzyki Dolne
Tel. (013)461 10 11 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 14 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 49°26' 5.77" N Długość geograficzna: 22°36' 13.31" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ (poniżej średniej kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W CHIRURGII OGÓLNEJ-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1500.001.02 (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Ustrzyki Dolne

[zobacz mapkę]

lekarz ortopeda

Adres: 29 Listopada 57 Miasto: Ustrzyki Dolne
Tel. (013)461 10 11 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 14 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 49°26' 5.77" N Długość geograficzna: 22°36' 13.31" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU (poniżej średniej kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1580.001.02 (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Ustrzyki Dolne

[zobacz mapkę]

lekarz ginekolog

Adres: 29 Listopada 57 Miasto: Ustrzyki Dolne
Tel. (013)461 10 11 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 14 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 49°26' 5.77" N Długość geograficzna: 22°36' 13.31" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII (średni kontrakt z NFZ) POBRANIE MATERIAŁU Z SZYJKI MACICY DO PRZESIEWOWEGO BADANIA CYTOLOGICZNEGO - ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02 (średni kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W POŁOŻNICTWIE I GINEKOLOGII -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02 (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Kardiologiczna - Ustrzyki Dolne

[zobacz mapkę]

lekarz kardiolog

Adres: 29 Listopada 57 Miasto: Ustrzyki Dolne
Tel. (013)461 10 11 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 33 dni Szacowana data wolnych terminów: po 23 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 49°26' 5.77" N Długość geograficzna: 22°36' 13.31" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII (mały kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Neurologiczna - Ustrzyki Dolne

[zobacz mapkę]

lekarz neurolog

Adres: 29 Listopada 57 Miasto: Ustrzyki Dolne
Tel. (013)461 10 11 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 14 grudnia 2014
Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2014-02-09) 5 dni
Szerokość geograficzna: 49°26' 5.77" N Długość geograficzna: 22°36' 13.31" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII (duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Otolaryngologiczna - Ustrzyki Dolne

[zobacz mapkę]

lekarz laryngolog

Adres: 29 Listopada 57 Miasto: Ustrzyki Dolne
Tel. (013)461 10 11 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 14 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 49°26' 5.77" N Długość geograficzna: 22°36' 13.31" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII (poniżej średniej kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W OTOLARYNGOLOGII -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1610.001.02 (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Pulmonologiczna - Ustrzyki Dolne

[zobacz mapkę]
Adres: 29 Listopada 57 Miasto: Ustrzyki Dolne
Tel. (013)461 10 11 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 48 dni Szacowana data wolnych terminów: po 10 lutego 2015
Szerokość geograficzna: 49°26' 5.77" N Długość geograficzna: 22°36' 13.31" W
 

Poradnia Urologiczna - Ustrzyki Dolne

[zobacz mapkę]

lekarz urolog

Adres: 29 Listopada 57 Miasto: Ustrzyki Dolne
Tel. (013)461 10 11 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 14 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 49°26' 5.77" N Długość geograficzna: 22°36' 13.31" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII (poniżej średniej kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W UROLOGII -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1640.001.02 (poniżej średniej kontrakt z NFZ)

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

 

Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc - Ustrzyki Dolne

lekarz pulmonolog

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC (poniżej średniej kontrakt z NFZ)