• NIP: 8671880400
 • Szerokość geograficzna: 50°25' 9.81" N
  Długość geograficzna: 21°45' 19.97" W
 • Dane teleadresowe firmy:
 • M.c.skłodowskiej 1A
 • 39-460 Nowa Dęba

Opis placówki

Szpital Powiatowy jest to szpital udzielający świadczeń w obrębie miasta Nowa Dęba. W jednostce wykonywane jest siedem świadczeń medycznych. Do wykonywanych usług należą: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(duży limit świadczeń), Leczenie szpitalne (duży limit świadczeń), Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (bardzo duży limit świadczeń), Rehabilitacja lecznicza (bardzo duży limit świadczeń), Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie (mały limit świadczeń), Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze (duży limit świadczeń), Ratownictwo medyczne (zbliżony do średniego limit świadczeń)
Szpital posiada osiem oddziałów, w których hospitalizowani są chorzy. Do największych oddziałów szpitalnych należą Oddział Pediatryczny, Oddział Ginekologiczno-Położniczy jak również Oddział Chorób Wewnętrznych.
Szpital Powiatowy ma czternaście gabinetów specjalistycznych. Do największych poradni należą Poradnia Neurologiczna, Poradnia Reumatologiczna oraz Poradnia Ginekologiczno-Położnicza.
Placówka posiada umowę na transport w POZ. Ten rodzaj transportu przysługuję pacjenton w przypadkach gdy jeżeli pojawia się konieczność leczenia leczenia wybranych schorzeń i także dla zachowania ciągłości leczenia. Jednostce zakontraktowano także świadczenia nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej W POZ. Są to świadczenia w przypadku nagłego pogorszenia stanu medycznego stanu medycznego. Pomoc ta udzielana jest od Poniedziałku do Piatku od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godzi. 8.00 do 8.00 dnia następnego. W ramach pomocy zapewniana jest niezbędna pomoc medyczna, ciągłość leczenia, a także orzekania i opiniowanie stanu zdrowia w uzasadnionych przypadkach. W firmie możliwe jest również wykonanie badań diagnostycznych: Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Gastroskopia, Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Kolonoskopia
Rejestracja osobista lub telefoniczna dostępna jest pon.-pt. w godzinach otwarcia. Aby zarejetrować się do wybranego specjalisty konieczne są: dokument toższamości, dokument skierowania do lekarza specjalisty wystawione przez lekarza posiadającego umowę z NFZ, dokument ubezpieczenia. Według oficjalnych informacji terapeuta uzależnień nie ma kolejki. Dnia 2014-12-10 odwiedzający stronę podali 14 dni kolejki.

Rehabilitacja lecznicza

[zobacz mapkę]

Dział (Pracownia) Fizjoterapii - Nowa Dęba

lekarz fizjoterapeuta

 • Adres: Rzeszowska 8
  Miasto: Nowa Dęba
 • Tel. (015)846 26 51
 • Szerokość geograficzna: 50°24' 43.23" N Długość geograficzna: 21°45' 17.15" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 55 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 28 listopada 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Fizjoterapia ambulatoryjna (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Rehabilitacyjny - Nowa Dęba

inne

 • Adres: Rzeszowska 8
  Miasto: Nowa Dęba
 • Tel. (015)846 26 51
 • Szerokość geograficzna: 50°24' 43.23" N Długość geograficzna: 21°45' 17.15" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 115 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 2 marca 2016 [zobacz inne poradnie]
 • Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej - Nowa Dęba

 • Adres: Rzeszowska 8
  Miasto: Nowa Dęba
 • Tel. (015)846 26 51
 • Szerokość geograficzna: 50°24' 43.23" N Długość geograficzna: 21°45' 17.15" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 16 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 11 października 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/ oddziale dziennym (mały kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Rehabilitacyjna - Nowa Dęba

lekarz rehabilitant

 • Adres: Rzeszowska 8
  Miasto: Nowa Dęba
 • Tel. (015)846 26 51
 • Szerokość geograficzna: 50°24' 43.23" N Długość geograficzna: 21°45' 17.15" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 23 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna (mały kontrakt z NFZ)

Leczenie szpitalne

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgiczny Ogólny - Nowa Dęba

 • Adres: M.c.skłodowskiej 1A
  Miasto: Nowa Dęba
 • Tel. (015)846 26 51
 • Szerokość geograficzna: 50°25' 9.81" N Długość geograficzna: 21°45' 19.97" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 29 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Chirurgia ogólna - hospitalizacja (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Chorób Wewnętrznych Z Pododdziałem Chorób Płuc

Oddział Chorób Wewnętrznych Nowa Dęba

 • Adres: Kościuszki 1
  Miasto: Nowa Dęba
 • Tel. (015)846 26 51
 • Szerokość geograficzna: 50°25' 3.34" N Długość geograficzna: 21°44' 48.03" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 23 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Choroby wewnętrzne - hospitalizacja (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Ginekologiczno-Położniczy - Nowa Dęba

 • Adres: M.c.skłodowskiej 1A
  Miasto: Nowa Dęba
 • Tel. (015)846 26 51
 • Szerokość geograficzna: 50°25' 9.81" N Długość geograficzna: 21°45' 19.97" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 23 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja (duży kontrakt z NFZ)
 • Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja - n01, n20 (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Gruźlicy I Chorób Płuc - Nowa Dęba

 • Adres: Kościuszki 1
  Miasto: Nowa Dęba
 • Tel. (015)846 48 41
 • Szerokość geograficzna: 50°25' 3.34" N Długość geograficzna: 21°44' 48.03" W
[zobacz mapkę]

Oddział Neonatologiczny - Nowa Dęba

 • Adres: M.c.skłodowskiej 1A
  Miasto: Nowa Dęba
 • Tel. (015)846 26 51
 • Szerokość geograficzna: 50°25' 9.81" N Długość geograficzna: 21°45' 19.97" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 23 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Neonatologia - hospitalizacja (mały kontrakt z NFZ)
 • Neonatologia - hospitalizacja - n20, n24, n25 (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Pediatryczny - Nowa Dęba

 • Adres: M.c.skłodowskiej 1A
  Miasto: Nowa Dęba
 • Tel. (015)846 26 51
 • Szerokość geograficzna: 50°25' 9.81" N Długość geograficzna: 21°45' 19.97" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 23 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Pediatria - hospitalizacja (duży kontrakt z NFZ)

Leczenie psychiatryczne

[zobacz mapkę]

Oddział Psychiatryczny (Ogólny) - Nowa Dęba

inne

lekarz psychiatra

 • Adres: M.c.skłodowskiej 1A
  Miasto: Nowa Dęba
 • Tel. (015)846 26 51
 • Szerokość geograficzna: 50°25' 9.81" N Długość geograficzna: 21°45' 19.97" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 23 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Leczenie elektrowstrząsami chorych z zaburzeniami psychicznymi (ew) ze wskazań zyciowych (mały kontrakt z NFZ)
 • Świadczenia psychiatryczne dla dorosłych (duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Leczenia Uzależnień - Nowa Dęba

terapeuta uzależnień

 • Adres: M.c.skłodowskiej 1A
  Miasto: Nowa Dęba
 • Tel. (015)846 26 51
 • Szerokość geograficzna: 50°25' 9.81" N Długość geograficzna: 21°45' 19.97" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 23 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2014-12-10) 14 dni
 • Leczenie uzależnień (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Zdrowia Psychicznego - Nowa Dęba

lekarz psychiatra

 • Adres: M.c.skłodowskiej 1A
  Miasto: Nowa Dęba
 • Tel. (015)846 26 51
 • Szerokość geograficzna: 50°25' 9.81" N Długość geograficzna: 21°45' 19.97" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 23 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych (średni kontrakt z NFZ)

Poradnie specjalistyczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Nowa Dęba

lekarz chirurg

 • Adres: M.c.skłodowskiej 1A
  Miasto: Nowa Dęba
 • Tel. (015)846 26 51
 • Szerokość geograficzna: 50°25' 9.81" N Długość geograficzna: 21°45' 19.97" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 23 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej (średni kontrakt z NFZ)
 • Świadczenia zabiegowe w chirurgii ogólnej-zakres skojarzony z 02.1500.001.02 (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Nowa Dęba

lekarz ortopeda

 • Adres: M.c.skłodowskiej 1A
  Miasto: Nowa Dęba
 • Tel. (015)846 26 51
 • Szerokość geograficzna: 50°25' 9.81" N Długość geograficzna: 21°45' 19.97" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 32 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 31 października 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu (mały kontrakt z NFZ)
 • Świadczenia zabiegowe w ortopedii i traumatologii narządu ruchu -zakres skojarzony z 02.1580.001.02 (mały kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Diabetologiczna - Nowa Dęba

lekarz diabetolog

 • Adres: Kościuszki 1
  Miasto: Nowa Dęba
 • Tel. (015)846 26 51
 • Szerokość geograficzna: 50°25' 3.75" N Długość geograficzna: 21°44' 48.16" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 115 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 2 marca 2016 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie diabetologii (mały kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Domowego Leczenia Tlenem

Zespół Domowego Leczenia Tlenem Nowa Dęba

inne

 • Adres: Kościuszki 1
  Miasto: Nowa Dęba
 • Tel. (015)846 26 51
 • Szerokość geograficzna: 50°25' 3.75" N Długość geograficzna: 21°44' 48.16" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 23 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Tlenoterapia domowa (mały kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Endokrynologiczna - Nowa Dęba

lekarz endokrynolog

 • Adres: Kościuszki 1
  Miasto: Nowa Dęba
 • Tel. (015)846 26 51
 • Szerokość geograficzna: 50°25' 3.34" N Długość geograficzna: 21°44' 48.03" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 119 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 8 marca 2016 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie endokrynologii (mały kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Gastroenterologiczna - Nowa Dęba

lekarz gastrolog

 • Adres: Kościuszki 1
  Miasto: Nowa Dęba
 • Tel. (015)846 26 51
 • Szerokość geograficzna: 50°25' 3.34" N Długość geograficzna: 21°44' 48.03" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 23 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie gastroenterologii (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 • Świadczenia zabiegowe w gastroenterologii-zakres skojarzony z 02.1050.001.02 (mały kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Skopanie

lekarz ginekolog

 • Adres: [Brak] 299A
  Miasto: Skopanie
 • Tel. (015)846 26 51
 • Szerokość geograficzna: 50°29' 6.7" N Długość geograficzna: 21°34' 21.02" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 23 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii (mały kontrakt z NFZ)
 • Pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego - zakres skojarzony z 02.1450.001.02 (średni kontrakt z NFZ)
 • Świadczenia zabiegowe w położnictwie i ginekologii -zakres skojarzony z 02.1450.001.02 (mały kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Majdan Królewski

 • Adres: Strażacka 4
  Miasto: Majdan Królewski
 • Tel. (015)846 26 51
 • Szerokość geograficzna: 50°24' 21.46" N Długość geograficzna: 21°45' 20.58" W
[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Nowa Dęba

 • Adres: M.c.skłodowskiej 1A
  Miasto: Nowa Dęba
 • Tel. (015)846 26 51
 • Szerokość geograficzna: 50°25' 9.81" N Długość geograficzna: 21°45' 19.97" W
[zobacz mapkę]

Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc - Nowa Dęba

lekarz pulmonolog

 • Adres: Kościuszki 1
  Miasto: Nowa Dęba
 • Tel. (015)846 26 51
 • Szerokość geograficzna: 50°25' 3.34" N Długość geograficzna: 21°44' 48.03" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 72 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 26 grudnia 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiologiczna - Nowa Dęba

lekarz kardiolog

 • Adres: Kościuszki 1
  Miasto: Nowa Dęba
 • Tel. (015)846 26 51
 • Szerokość geograficzna: 50°25' 3.34" N Długość geograficzna: 21°44' 48.03" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 91 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 28 stycznia 2016 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie kardiologii (mały kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Leczenia Bólu - Nowa Dęba

inne

 • Adres: Rzeszowska 8
  Miasto: Nowa Dęba
 • Tel. (015)846 20 92
 • Szerokość geograficzna: 50°24' 43.23" N Długość geograficzna: 21°45' 17.15" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 23 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie leczenia bólu (mały kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Neonatologiczna - Nowa Dęba

lekarz neonatolog

 • Adres: M.c.skłodowskiej 1A
  Miasto: Nowa Dęba
 • Tel. (015)846 26 51
 • Szerokość geograficzna: 50°25' 9.81" N Długość geograficzna: 21°45' 19.97" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 23 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie neonatologii (mały kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna - Nowa Dęba

lekarz neurolog

 • Adres: Rzeszowska 8
  Miasto: Nowa Dęba
 • Tel. (015)846 26 51
 • Szerokość geograficzna: 50°24' 43.23" N Długość geograficzna: 21°45' 17.15" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 23 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie neurologii (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Reumatologiczna - Nowa Dęba

lekarz reumatolog

 • Adres: Rzeszowska 8
  Miasto: Nowa Dęba
 • Tel. (015)846 26 51
 • Szerokość geograficzna: 50°24' 43.23" N Długość geograficzna: 21°45' 17.15" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 23 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie reumatologii (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Pracownia Endoskopii - Nowa Dęba

lekarz gastrolog

kolanoskopia

 • Adres: M.c.skłodowskiej 1A
  Miasto: Nowa Dęba
 • Tel. (015)846 26 51
 • Szerokość geograficzna: 50°25' 9.81" N Długość geograficzna: 21°45' 19.97" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 23 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Badania endoskopowe przewodu pokarmowego - gastroskopia (duży kontrakt z NFZ)
 • Badania endoskopowe przewodu pokarmowego - kolonoskopia (średni kontrakt z NFZ)

Opieka długoterminowa

[zobacz mapkę]

Zakład/oddział Opiekuńczo-Leczniczy - Nowa Dęba

 • Adres: M.c.skłodowskiej 1A
  Miasto: Nowa Dęba
 • Tel. (015)846 26 51
 • Szerokość geograficzna: 50°25' 9.81" N Długość geograficzna: 21°45' 19.97" W

Sprawdź kolejki do specjalistów

 

Lokalizacja

Podaj informację o kolejce