• NIP: 8671880400
 • Szerokość geograficzna: 50°25' 9.81" N
  Długość geograficzna: 21°45' 19.97" E
 • Dane teleadresowe firmy:
 • M.c.skłodowskiej 1A
 • 39-460 Nowa Dęba

Opis placówki

Szpital Powiatowy jest to szpital udzielający świadczeń w obrębie miasta Nowa Dęba. W jednostce wykonywane jest siedem świadczeń medycznych. Do wykonywanych usług należą: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(duży limit świadczeń), Leczenie szpitalne (duży limit świadczeń), Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (bardzo duży limit świadczeń), Rehabilitacja lecznicza (bardzo duży limit świadczeń), Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie (mały limit świadczeń), Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze (duży limit świadczeń), Ratownictwo medyczne (zbliżony do średniego limit świadczeń)
Szpital posiada osiem oddziałów, w których hospitalizowani są chorzy. Do największych oddziałów szpitalnych należą Oddział Pediatryczny, Oddział Ginekologiczno-Położniczy jak również Oddział Chorób Wewnętrznych.
Szpital Powiatowy ma czternaście gabinetów specjalistycznych. Do największych poradni należą Poradnia Neurologiczna, Poradnia Reumatologiczna oraz Poradnia Ginekologiczno-Położnicza.
Placówka posiada umowę na transport w POZ. Ten rodzaj transportu przysługuję pacjenton w przypadkach gdy jeżeli pojawia się konieczność leczenia leczenia wybranych schorzeń i także dla zachowania ciągłości leczenia. Jednostce zakontraktowano także świadczenia nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej W POZ. Są to świadczenia w przypadku nagłego pogorszenia stanu medycznego stanu medycznego. Pomoc ta udzielana jest od Poniedziałku do Piatku od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godzi. 8.00 do 8.00 dnia następnego. W ramach pomocy zapewniana jest niezbędna pomoc medyczna, ciągłość leczenia, a także orzekania i opiniowanie stanu zdrowia w uzasadnionych przypadkach. W firmie możliwe jest również wykonanie badań diagnostycznych: Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Gastroskopia, Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Kolonoskopia
Rejestracja osobista lub telefoniczna dostępna jest pon.-pt. w godzinach otwarcia. Aby zarejetrować się do wybranego specjalisty konieczne są: dokument toższamości, dokument skierowania do lekarza specjalisty wystawione przez lekarza posiadającego umowę z NFZ, dokument ubezpieczenia.

Rehabilitacja lecznicza

[zobacz mapkę]

Dział (Pracownia) Fizjoterapii - Nowa Dęba

 • Adres: Rzeszowska 8
  Miasto: Nowa Dęba
 • Tel. (015)846 26 51
 • Szerokość geograficzna: 50°24' 43.23" N Długość geograficzna: 21°45' 17.15" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 36 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 24 maja 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Rehabilitacyjny - Nowa Dęba

 • Adres: Rzeszowska 8
  Miasto: Nowa Dęba
 • Tel. (015)846 26 51
 • Szerokość geograficzna: 50°24' 43.23" N Długość geograficzna: 21°45' 17.15" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 152 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 17 października 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej - Nowa Dęba

 • Adres: Rzeszowska 8
  Miasto: Nowa Dęba
 • Tel. (015)846 26 51
 • Szerokość geograficzna: 50°24' 43.23" N Długość geograficzna: 21°45' 17.15" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: 65 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 10 czerwca 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Rehabilitacyjna - Nowa Dęba

 • Adres: Ul. M. C. Skłodowskiej 1A
  Miasto: Nowa Dęba
 • Tel. (015)846 26 51
 • Szerokość geograficzna: 50°25' 9.81" N Długość geograficzna: 21°45' 19.97" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 11 kwietnia 2018

[zobacz inne poradnie]

Leczenie szpitalne

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgiczny Ogólny - Nowa Dęba

 • Adres: M.c.skłodowskiej 1A
  Miasto: Nowa Dęba
 • Tel. (015)846 26 51
 • Szerokość geograficzna: 50°25' 9.81" N Długość geograficzna: 21°45' 19.97" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 18 kwietnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Chorób Wewnętrznych Z Pododdziałem Chorób Płuc

Oddział Chorób Wewnętrznych Nowa Dęba

 • Adres: Kościuszki 1
  Miasto: Nowa Dęba
 • Tel. (015)846 26 51
 • Szerokość geograficzna: 50°25' 3.75" N Długość geograficzna: 21°44' 48.16" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 11 kwietnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Ginekologiczno-Położniczy - Nowa Dęba

 • Adres: M.c.skłodowskiej 1A
  Miasto: Nowa Dęba
 • Tel. (015)846 26 51
 • Szerokość geograficzna: 50°25' 9.81" N Długość geograficzna: 21°45' 19.97" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Gruźlicy I Chorób Płuc - Nowa Dęba

 • Adres: Kościuszki 1
  Miasto: Nowa Dęba
 • Tel. (015)846 48 41
 • Szerokość geograficzna: 50°25' 3.75" N Długość geograficzna: 21°44' 48.16" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Neonatologiczny - Nowa Dęba

 • Adres: M.c.skłodowskiej 1A
  Miasto: Nowa Dęba
 • Tel. (015)846 26 51
 • Szerokość geograficzna: 50°25' 9.81" N Długość geograficzna: 21°45' 19.97" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 11 kwietnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Pediatryczny - Nowa Dęba

 • Adres: M.c.skłodowskiej 1A
  Miasto: Nowa Dęba
 • Tel. (015)846 26 51
 • Szerokość geograficzna: 50°25' 9.81" N Długość geograficzna: 21°45' 19.97" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 11 kwietnia 2018

[zobacz inne poradnie]

Leczenie psychiatryczne

[zobacz mapkę]

Oddział Dzienny Psychiatryczny

Oddział Dzienny Psychiatryczny (Ogólny) Nowa Dęba

 • Adres: M.c.skłodowskiej 1A
  Miasto: Nowa Dęba
 • Tel. (015)846 26 51
 • Szerokość geograficzna: 50°25' 9.81" N Długość geograficzna: 21°45' 19.97" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 33 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 9 maja 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Psychiatryczny (Ogólny) - Nowa Dęba

 • Adres: M.c.skłodowskiej 1A
  Miasto: Nowa Dęba
 • Tel. (015)846 26 51
 • Szerokość geograficzna: 50°25' 9.81" N Długość geograficzna: 21°45' 19.97" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 11 kwietnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Leczenia Uzależnień - Nowa Dęba

 • Adres: M.c.skłodowskiej 1A
  Miasto: Nowa Dęba
 • Tel. (015)846 26 51
 • Szerokość geograficzna: 50°25' 9.81" N Długość geograficzna: 21°45' 19.97" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 9 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 11 kwietnia 2018

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2014-12-10) 14 dni

[zobacz mapkę]

Poradnia Zdrowia Psychicznego - Nowa Dęba

 • Adres: M.c.skłodowskiej 1A
  Miasto: Nowa Dęba
 • Tel. (015)846 26 51
 • Szerokość geograficzna: 50°25' 9.81" N Długość geograficzna: 21°45' 19.97" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 1.2018, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Zespół Leczenia Środowiskowego

Zespół Leczenia Środowiskowego (Domowego) Nowa Dęba

 • Adres: M.c.skłodowskiej 1A
  Miasto: Nowa Dęba
 • Tel. (015)846 26 51
 • Szerokość geograficzna: 50°25' 9.81" N Długość geograficzna: 21°45' 19.97" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 11 kwietnia 2018

[zobacz inne poradnie]

Poradnie specjalistyczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Nowa Dęba

 • Adres: M.c.skłodowskiej 1A
  Miasto: Nowa Dęba
 • Tel. (015)846 26 51
 • Szerokość geograficzna: 50°25' 9.81" N Długość geograficzna: 21°45' 19.97" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 11 kwietnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Nowa Dęba

 • Adres: M.c.skłodowskiej 1A
  Miasto: Nowa Dęba
 • Tel. (015)846 26 51
 • Szerokość geograficzna: 50°25' 9.81" N Długość geograficzna: 21°45' 19.97" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 32 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Diabetologiczna - Nowa Dęba

 • Adres: Kościuszki 1
  Miasto: Nowa Dęba
 • Tel. (015)846 26 51
 • Szerokość geograficzna: 50°25' 3.75" N Długość geograficzna: 21°44' 48.16" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 175 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 24 października 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Domowego Leczenia Tlenem

Zespół Domowego Leczenia Tlenem Nowa Dęba

 • Adres: Kościuszki 1
  Miasto: Nowa Dęba
 • Tel. (015)846 26 51
 • Szerokość geograficzna: 50°25' 3.75" N Długość geograficzna: 21°44' 48.16" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 100 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Endokrynologiczna

Świadczenia Z Zakresu Endokrynologii Nowa Dęba

 • Adres: Kościuszki 1
  Miasto: Nowa Dęba
 • Tel. (015)846 26 51
 • Szerokość geograficzna: 50°25' 3.75" N Długość geograficzna: 21°44' 48.16" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 10.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Gastroenterologiczna - Nowa Dęba

 • Adres: Kościuszki 1
  Miasto: Nowa Dęba
 • Tel. (015)846 26 51
 • Szerokość geograficzna: 50°25' 3.75" N Długość geograficzna: 21°44' 48.16" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 45 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 25 maja 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Gastroenterologiczna - Nowa Dęba

 • Adres: Ul. M. C. Skłodowskiej 1A
  Miasto: Nowa Dęba
 • Tel. +48 15 846 26 51
 • Szerokość geograficzna: 50°25' 9.81" N Długość geograficzna: 21°45' 19.97" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 0.0, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Skopanie

 • Adres: [Brak] 299A
  Miasto: Skopanie
 • Tel. (015)846 26 51
 • Szerokość geograficzna: 50°29' 6.7" N Długość geograficzna: 21°34' 21.02" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2016-08-01) jeden dzień

[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Nowa Dęba

 • Adres: M.c.skłodowskiej 1A
  Miasto: Nowa Dęba
 • Tel. (015)846 26 51
 • Szerokość geograficzna: 50°25' 9.81" N Długość geograficzna: 21°45' 19.97" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 20 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Majdan Królewski

 • Adres: Strażacka 4
  Miasto: Majdan Królewski
 • Tel. (015)846 26 51
 • Szerokość geograficzna: 50°24' 21.46" N Długość geograficzna: 21°45' 20.58" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc - Nowa Dęba

 • Adres: Kościuszki 1
  Miasto: Nowa Dęba
 • Tel. (015)846 26 51
 • Szerokość geograficzna: 50°25' 3.75" N Długość geograficzna: 21°44' 48.16" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 109 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 18 lipca 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiologiczna - Nowa Dęba

 • Adres: Kościuszki 1
  Miasto: Nowa Dęba
 • Tel. (015)846 26 51
 • Szerokość geograficzna: 50°25' 3.75" N Długość geograficzna: 21°44' 48.16" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 91 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Leczenia Bólu - Nowa Dęba

 • Adres: Kościuszki 1
  Miasto: Nowa Dęba
 • Tel. (015)846 26 51
 • Szerokość geograficzna: 50°25' 3.75" N Długość geograficzna: 21°44' 48.16" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Leczenia Bólu - Nowa Dęba

 • Adres: Rzeszowska 8
  Miasto: Nowa Dęba
 • Tel. (015)846 20 92
 • Szerokość geograficzna: 50°24' 43.23" N Długość geograficzna: 21°45' 17.15" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Neonatologiczna - Nowa Dęba

 • Adres: M.c.skłodowskiej 1A
  Miasto: Nowa Dęba
 • Tel. (015)846 26 51
 • Szerokość geograficzna: 50°25' 9.81" N Długość geograficzna: 21°45' 19.97" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 11 kwietnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna - Nowa Dęba

 • Adres: Kościuszki 1
  Miasto: Nowa Dęba
 • Tel. (015)846 26 51
 • Szerokość geograficzna: 50°25' 3.75" N Długość geograficzna: 21°44' 48.16" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 11 kwietnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Reumatologiczna - Nowa Dęba

 • Adres: Ul. M. C. Skłodowskiej 1A
  Miasto: Nowa Dęba
 • Tel. (015)846 26 51
 • Szerokość geograficzna: 50°25' 9.81" N Długość geograficzna: 21°45' 19.97" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 11 kwietnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Urologiczna - Nowa Dęba

 • Adres: Ul. M. C. Skłodowskiej 1A
  Miasto: Nowa Dęba
 • Tel. (015)846 26 51
 • Szerokość geograficzna: 50°25' 9.81" N Długość geograficzna: 21°45' 19.97" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 2.2018, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pracownia Endoskopii - Nowa Dęba

 • Adres: M.c.skłodowskiej 1A
  Miasto: Nowa Dęba
 • Tel. (015)846 26 51
 • Szerokość geograficzna: 50°25' 9.81" N Długość geograficzna: 21°45' 19.97" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 12 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 25 kwietnia 2018

[zobacz inne poradnie]

Opieka długoterminowa

[zobacz mapkę]

Zakład/oddział Opiekuńczo-Leczniczy - Nowa Dęba

 • Adres: M.c.skłodowskiej 1A
  Miasto: Nowa Dęba
 • Tel. (015)846 26 51
 • Szerokość geograficzna: 50°25' 9.81" N Długość geograficzna: 21°45' 19.97" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 17 dni.

Sprawdź kolejki do specjalistów

 

Lokalizacja

Podaj informację o kolejce