Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Przasnyszu

 • NIP: 7611333881
 • Szerokość geograficzna: 53°1' 41.05" N
  Długość geograficzna: 20°53' 42.69" W
 • Dane teleadresowe firmy:
 • Sadowa 9
 • 06-300 Przasnysz

Opis placówki

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Przasnyszu to szpital działający w rejonie miasta Przasnysz. W ZOZ-ie wykonywane jest pięć świadczeń medycznych. Umowa z NFZ obejmuje następujące usługi: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(zbliżony do średniego limit świadczeń), Leczenie szpitalne (bardzo duży limit świadczeń) oraz Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (bardzo duży limit świadczeń), Rehabilitacja lecznicza (bardzo duży limit świadczeń), Profilaktyczne programy zdrowotne (mały limit świadczeń)
Szpital zawiera dwanaście oddziałów, w których hospitalizowani są chorzy. Do największych oddziałów szpitalnych należą Oddział Okulistyczny, Oddział Chorób Wewnętrznych i Oddział Neonatologiczny.
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Przasnyszu zawiera gabinet lekarza pierwszego kontaktu i kontrakt na świadczenia pielęgniarki jak również piętnaście gabinetów specjalistycznych. Do największych poradni należą Poradnia Chirurgii Ogólnej, Poradnia Okulistyczna i także Poradnia Rehabilitacyjna.
Dla pacjentek jednostka świadczy świadczenia położnej podstawowej opieki zdrowotnej obejmujące zakres edukacji związanej z planowaniem rodziny, opieki podczas ciąży oraz porad w zakresie higieny. Podpisana umowa placówki obejmująca następujące usługi lekarza POZ obejmuje informowanie pacjentów o możliwościach diagnostycznych, koordynowania postępowania diagnostycznego chorych jak również zlecanie badań diagnostycznych. Do zakresu zadań pielęgniarki POZ w przychodni należy wykonywanie świadczeń diagnostycznych. Zawiera całościową opiekę pielęgniarską nad osobą. Jednostka posiada kontrakt na transport POZ. Ten rodzaj transportu przysługuję chorym w sytuacjach gdy jeżeli pojawia się konieczność leczenia leczenia wybranych schorzeń i także dla zachowania ciągłości leczenia. Placówce zakontraktowano także świadczenia nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej W przedsiębiorstwie opieki zdrowotnej. Są to świadczenia w przypadku nagłego pogorszenia stanu medycznego stanu medycznego. Pomoc ta udzielana jest od Poniedziałku do Piatku od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godzi. 8.00 do 8.00 dnia następnego. W ramach pomocy zapewniana jest niezbędna pomoc medyczna, ciągłość leczenia, a także orzekania i opiniowanie stanu zdrowia w uzasadnionych przypadkach. W placówce możliwe jest też wykonanie poniższych badań: Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Gastroskopia oraz Badania Tomografii Komputerowej (Tk).
Rejestracja osobista, telefoniczna lub za pośrednictwem osoby trzeciej dostępna jest pn.-pt. podczas pracy jednostki. W celu ustalenia terminu na badanie wymagane są: dokument toższamości, dokument skierowania do gabinetu specjalistycznego od lekarza rodzinnego, dokument ubezpieczenia.

Leczenie psychiatryczne

[zobacz mapkę]

Oddział/ośrodek Leczenia Uzależnień - Przasnysz

terapeuta uzależnień

 • Adres: Sadowa 9
  Miasto: Przasnysz
 • Tel. 029 75-34-481
 • Szerokość geograficzna: 53°1' 41.05" N Długość geograficzna: 20°53' 42.69" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 21 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Leczenie uzaleznień stacjonarne (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Psychiatryczny

Oddział Psychiatryczny (Ogólny) Przasnysz

lekarz psychiatra

 • Adres: Sadowa 9
  Miasto: Przasnysz
 • Tel. 029 75 34 231
 • Szerokość geograficzna: 53°1' 41.05" N Długość geograficzna: 20°53' 42.69" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 21 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia psychiatryczne dla dorosłych (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Pododdział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (Detoksykacji)

Oddział/ośrodek Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (Detoksykacji) Przasnysz

terapeuta uzależnień

 • Adres: Sadowa 9
  Miasto: Przasnysz
 • Tel. 29 75 34 231
 • Szerokość geograficzna: 53°1' 41.05" N Długość geograficzna: 20°53' 42.69" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 21 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Leczenie alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacja) (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Leczenia Uzależnień - Przasnysz

 • Adres: Sadowa 9
  Miasto: Przasnysz
 • Tel. 029 75 34 481
 • Szerokość geograficzna: 53°1' 41.05" N Długość geograficzna: 20°53' 42.69" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 21 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Leczenie uzależnień (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Zdrowia Psychicznego - Przasnysz

lekarz psychiatra

 • Adres: Sadowa 9
  Miasto: Przasnysz
 • Tel. 029 75 34 483
 • Szerokość geograficzna: 53°1' 41.05" N Długość geograficzna: 20°53' 42.69" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 100 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 8 lutego 2016 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych (średni kontrakt z NFZ)

Leczenie szpitalne

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgiczny

Oddział Chirurgiczny Ogólny Przasnysz

 • Adres: Sadowa 9
  Miasto: Przasnysz
 • Tel. 029 75 34 476
 • Szerokość geograficzna: 53°1' 41.05" N Długość geograficzna: 20°53' 42.69" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 21 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Chirurgia ogólna - hospitalizacja (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Chorób Wewnętrznych - Przasnysz

 • Adres: Sadowa 9
  Miasto: Przasnysz
 • Tel. 029 75-34-288
 • Szerokość geograficzna: 53°1' 41.05" N Długość geograficzna: 20°53' 42.69" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 21 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Choroby wewnętrzne - hospitalizacja (duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Neonatologiczny - Przasnysz

 • Adres: Sadowa 9
  Miasto: Przasnysz
 • Tel. 029 75 34 333
 • Szerokość geograficzna: 53°1' 41.05" N Długość geograficzna: 20°53' 42.69" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 21 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Neonatologia - hospitalizacja (mały kontrakt z NFZ)
 • Neonatologia - hospitalizacja - n20, n24, n25 (bardzo duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Okulistyczny - Przasnysz

 • Adres: Sadowa 9
  Miasto: Przasnysz
 • Tel. 029 75 34 200
 • Szerokość geograficzna: 53°1' 41.05" N Długość geograficzna: 20°53' 42.69" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 21 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Okulistyka - hospitalizacja planowa (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 • Okulistyka - hospitalizacja planowa b12,b13,b14,b15 (duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Pediatryczny - Przasnysz

 • Adres: Sadowa 9
  Miasto: Przasnysz
 • Tel. 029 75 34 261
 • Szerokość geograficzna: 53°1' 41.05" N Długość geograficzna: 20°53' 42.69" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 21 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Pediatria - hospitalizacja (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Położniczo-Ginekologiczny

Oddział Ginekologiczno-Położniczy Przasnysz

 • Adres: Sadowa 9
  Miasto: Przasnysz
 • Tel. 029 75 34 431
 • Szerokość geograficzna: 53°1' 41.05" N Długość geograficzna: 20°53' 42.69" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 21 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja (duży kontrakt z NFZ)
 • Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja - n01, n20 (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Pododdział Urologiczny

Oddział Urologiczny Przasnysz

 • Adres: Sadowa 9
  Miasto: Przasnysz
 • Tel. 029 75-34-280
 • Szerokość geograficzna: 53°1' 41.05" N Długość geograficzna: 20°53' 42.69" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 21 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Urologia - hospitalizacja (poniżej średniej kontrakt z NFZ)

Procedury medyczne

[zobacz mapkę]

Oddział Okulistyczny

Zabiegi W Zakresie Ciała Szklistego (Witrektomia) Przasnysz

 • Adres: Sadowa 9
  Miasto: Przasnysz
 • Tel. 029 75 34 200
 • Szerokość geograficzna: 53°1' 41.05" N Długość geograficzna: 20°53' 42.69" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 21 września 2015

Rehabilitacja lecznicza

[zobacz mapkę]

Oddział Rehabilitacyjny - Przasnysz

inne

 • Adres: Sadowa 9
  Miasto: Przasnysz
 • Tel. 029 75 34 255
 • Szerokość geograficzna: 53°1' 41.05" N Długość geograficzna: 20°53' 42.69" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 393 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 24 marca 2017 [zobacz inne poradnie]
 • Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej - Przasnysz

 • Adres: Sadowa 9
  Miasto: Przasnysz
 • Tel. 029 75-34-240
 • Szerokość geograficzna: 53°1' 41.05" N Długość geograficzna: 20°53' 42.69" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 157 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 28 kwietnia 2016 [zobacz inne poradnie]
 • Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/ oddziale dziennym (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej Przasnysz

lekarz rehabilitant

 • Adres: Sadowa 9
  Miasto: Przasnysz
 • Tel. 29 75 34 255
 • Szerokość geograficzna: 53°1' 41.05" N Długość geograficzna: 20°53' 42.69" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 982 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 27 czerwca 2019 [zobacz inne poradnie]
 • Rehabilitacja neurologiczna (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Rehabilitacyjna - Przasnysz

 • Adres: Sadowa 9
  Miasto: Przasnysz
 • Tel. 029 75 34 240
 • Szerokość geograficzna: 53°1' 41.05" N Długość geograficzna: 20°53' 42.69" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 151 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 19 kwietnia 2016 [zobacz inne poradnie]
 • Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Pracownia Fizjoterapii

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Przasnysz

lekarz fizjoterapeuta

 • Adres: Sadowa 9
  Miasto: Przasnysz
 • Tel. 029 75-34-240
 • Szerokość geograficzna: 53°1' 41.05" N Długość geograficzna: 20°53' 42.69" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 146 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 12 kwietnia 2016 [zobacz inne poradnie]
 • Fizjoterapia ambulatoryjna (średni kontrakt z NFZ)

Poradnie specjalistyczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Przasnysz

lekarz chirurg

 • Adres: Sadowa 9
  Miasto: Przasnysz
 • Tel. 029 75-34-254
 • Szerokość geograficzna: 53°1' 41.05" N Długość geograficzna: 20°53' 42.69" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 21 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej (duży kontrakt z NFZ)
 • Świadczenia zabiegowe w chirurgii ogólnej-zakres skojarzony z 02.1500.001.02 (duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Chorób Piersi

Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi Przasnysz

 • Adres: Sadowa 9
  Miasto: Przasnysz
 • Tel. 029 75-34-404
 • Szerokość geograficzna: 53°1' 41.05" N Długość geograficzna: 20°53' 42.69" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 8 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 30 września 2015
[zobacz mapkę]

Poradnia Chorób Płuc I Gruźlicy

Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc Przasnysz

lekarz pulmonolog

 • Adres: Sadowa 9
  Miasto: Przasnysz
 • Tel. 029 75-34-451
 • Szerokość geograficzna: 53°1' 41.05" N Długość geograficzna: 20°53' 42.69" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 75 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 28 grudnia 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Chorób Płuc I Gruźlicy Dla Dzieci

Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc Dla Dzieci Przasnysz

 • Adres: Sadowa 9
  Miasto: Przasnysz
 • Tel. 029 75-34-451
 • Szerokość geograficzna: 53°1' 41.05" N Długość geograficzna: 20°53' 42.69" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 24 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 17 października 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc dla dzieci (mały kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Diabetologiczna - Przasnysz

lekarz diabetolog

 • Adres: Sadowa 9
  Miasto: Przasnysz
 • Tel. 029 75-34-254
 • Szerokość geograficzna: 53°1' 41.05" N Długość geograficzna: 20°53' 42.69" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 64 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 13 grudnia 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie diabetologii (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Przasnysz

lekarz ginekolog

 • Adres: Sadowa 9
  Miasto: Przasnysz
 • Tel. 029 75-34-404
 • Szerokość geograficzna: 53°1' 41.05" N Długość geograficzna: 20°53' 42.69" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 39 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 7 listopada 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii (mały kontrakt z NFZ)
 • Pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego - zakres skojarzony z 02.1450.001.02 (mały kontrakt z NFZ)
 • Świadczenia zabiegowe w położnictwie i ginekologii -zakres skojarzony z 02.1450.001.02 (mały kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiologiczna - Przasnysz

lekarz kardiolog

 • Adres: Sadowa 9
  Miasto: Przasnysz
 • Tel. 029 75-34-254
 • Szerokość geograficzna: 53°1' 41.05" N Długość geograficzna: 20°53' 42.69" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 100 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 8 lutego 2016 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie kardiologii (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Logopedyczna - Przasnysz

lekarz logopeda

 • Adres: B. Joselewicza 6
  Miasto: Przasnysz
 • Tel. 029 752-26-15
 • Szerokość geograficzna: 53°1' 18.98" N Długość geograficzna: 20°53' 1.86" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 21 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie logopedii (mały kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Neonatologiczna - Przasnysz

lekarz neonatolog

 • Adres: Sadowa 9
  Miasto: Przasnysz
 • Tel. 029 75-34-254
 • Szerokość geograficzna: 53°1' 41.05" N Długość geograficzna: 20°53' 42.69" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 31 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 28 października 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie neonatologii (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna - Przasnysz

lekarz neurolog

 • Adres: Sadowa 9
  Miasto: Przasnysz
 • Tel. 029 75-34-254
 • Szerokość geograficzna: 53°1' 41.05" N Długość geograficzna: 20°53' 42.69" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 149 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 17 kwietnia 2016 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie neurologii (duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Okulistyczna - Przasnysz

lekarz okulista

 • Adres: Sadowa 9
  Miasto: Przasnysz
 • Tel. 029 75-34-254
 • Szerokość geograficzna: 53°1' 41.05" N Długość geograficzna: 20°53' 42.69" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 21 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie okulistyki (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 • Świadczenia zabiegowe w okulistyce -zakres skojarzony z 02.1600.001.02 (duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Onkologiczna - Przasnysz

lekarz onkolog

 • Adres: Sadowa 9
  Miasto: Przasnysz
 • Tel. 029 75-34-410
 • Szerokość geograficzna: 53°1' 41.05" N Długość geograficzna: 20°53' 42.69" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 21 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie onkologii (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Otolaryngologiczna - Przasnysz

lekarz laryngolog

 • Adres: Sadowa 9
  Miasto: Przasnysz
 • Tel. 029 75-34-403
 • Szerokość geograficzna: 53°1' 41.05" N Długość geograficzna: 20°53' 42.69" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 21 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie otolaryngologii (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 • Świadczenia zabiegowe w otolaryngologii -zakres skojarzony z 02.1610.001.02 (bardzo duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Patologii Ciąży - Przasnysz

 • Adres: Sadowa 9
  Miasto: Przasnysz
 • Tel. 029 75-34-404
 • Szerokość geograficzna: 53°1' 41.05" N Długość geograficzna: 20°53' 42.69" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 21 września 2015
[zobacz mapkę]

Poradnia Urologiczna - Przasnysz

lekarz urolog

 • Adres: Sadowa 9
  Miasto: Przasnysz
 • Tel. 029 75-34-254
 • Szerokość geograficzna: 53°1' 41.05" N Długość geograficzna: 20°53' 42.69" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 21 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie urologii (średni kontrakt z NFZ)
 • Świadczenia zabiegowe w urologii -zakres skojarzony z 02.1640.001.02 (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Pracownia Endoskopowa

Pracownia Endoskopii Przasnysz

lekarz gastrolog

 • Adres: Sadowa 9
  Miasto: Przasnysz
 • Tel. 029 75-34-259
 • Szerokość geograficzna: 53°1' 41.05" N Długość geograficzna: 20°53' 42.69" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 62 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 11 grudnia 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Badania endoskopowe przewodu pokarmowego - gastroskopia (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Pracownia Tomografii Komputerowej - Przasnysz

tomografia komputerowa

 • Adres: Sadowa 9
  Miasto: Przasnysz
 • Tel. 029 75-34-344
 • Szerokość geograficzna: 53°1' 41.05" N Długość geograficzna: 20°53' 42.69" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 21 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Badania tomografii komputerowej (tk) (mały kontrakt z NFZ)

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Poradnia Lekarza Rodzinnego - Przasnysz

lekarz rodzinny

położna, położnik

Sprawdź kolejki do specjalistów

 

Lokalizacja

Podaj informację o kolejce