Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Przasnyszu

NIP: 7611333881
Szerokość geograficzna: 53°1' 41.05" N Długość geograficzna: 20°53' 42.69" W
Numer telefonu znajdziesz przy danej placówce poniżej
Dane teleadresowe firmy: Sadowa 9 06-300 Przasnysz
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Przasnyszu to szpital działający w rejonie miasta Przasnysz. W ZOZ-ie wykonywane jest pięć świadczeń medycznych. Umowa z NFZ obejmuje następujące usługi: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(zbliżony do średniego limit świadczeń), Leczenie szpitalne (bardzo duży limit świadczeń) oraz Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (bardzo duży limit świadczeń), Rehabilitacja lecznicza (bardzo duży limit świadczeń), Profilaktyczne programy zdrowotne (mały limit świadczeń)
Szpital zawiera dwanaście oddziałów, w których hospitalizowani są chorzy. Do największych oddziałów szpitalnych należą Oddział Okulistyczny, Oddział Chorób Wewnętrznych i Oddział Neonatologiczny.
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Przasnyszu zawiera gabinet lekarza pierwszego kontaktu i kontrakt na świadczenia pielęgniarki jak również piętnaście gabinetów specjalistycznych. Do największych poradni należą Poradnia Chirurgii Ogólnej, Poradnia Okulistyczna i także Poradnia Rehabilitacyjna.
Dla pacjentek jednostka świadczy świadczenia położnej podstawowej opieki zdrowotnej obejmujące zakres edukacji związanej z planowaniem rodziny, opieki podczas ciąży oraz porad w zakresie higieny. Podpisana umowa placówki obejmująca następujące usługi lekarza POZ obejmuje informowanie pacjentów o możliwościach diagnostycznych, koordynowania postępowania diagnostycznego chorych jak również zlecanie badań diagnostycznych. Do zakresu zadań pielęgniarki POZ w przychodni należy wykonywanie świadczeń diagnostycznych. Zawiera całościową opiekę pielęgniarską nad osobą. Jednostka posiada kontrakt na transport POZ. Ten rodzaj transportu przysługuję chorym w sytuacjach gdy jeżeli pojawia się konieczność leczenia leczenia wybranych schorzeń i także dla zachowania ciągłości leczenia. Placówce zakontraktowano także świadczenia nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej W przedsiębiorstwie opieki zdrowotnej. Są to świadczenia w przypadku nagłego pogorszenia stanu medycznego stanu medycznego. Pomoc ta udzielana jest od Poniedziałku do Piatku od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godzi. 8.00 do 8.00 dnia następnego. W ramach pomocy zapewniana jest niezbędna pomoc medyczna, ciągłość leczenia, a także orzekania i opiniowanie stanu zdrowia w uzasadnionych przypadkach. W placówce możliwe jest też wykonanie poniższych badań: Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Gastroskopia oraz Badania Tomografii Komputerowej (Tk).
Rejestracja osobista, telefoniczna lub za pośrednictwem osoby trzeciej dostępna jest pn.-pt. podczas pracy jednostki. W celu ustalenia terminu na badanie wymagane są: dokument toższamości, dokument skierowania do gabinetu specjalistycznego od lekarza rodzinnego, dokument ubezpieczenia.

Leczenie psychiatryczne

 

Oddział/ośrodek Leczenia Uzależnień - Przasnysz

[zobacz mapkę]

terapeuta uzależnień

Adres: Sadowa 9 Miasto: Przasnysz
Tel. 029 75-34-481 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 19 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 53°1' 41.05" N Długość geograficzna: 20°53' 42.69" W
LECZENIE UZALEZNIEŃ STACJONARNE (średni kontrakt z NFZ)
 

Oddział Psychiatryczny

[zobacz mapkę]

Oddział Psychiatryczny (Ogólny) Przasnysz

lekarz psychiatra

Adres: Sadowa 9 Miasto: Przasnysz
Tel. 029 75 34 231 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 19 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 53°1' 41.05" N Długość geograficzna: 20°53' 42.69" W
ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCH (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Pododdział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (Detoksykacji)

[zobacz mapkę]

Oddział/ośrodek Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (Detoksykacji) Przasnysz

terapeuta uzależnień

Adres: Sadowa 9 Miasto: Przasnysz
Tel. 29 75 34 231 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 19 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 53°1' 41.05" N Długość geograficzna: 20°53' 42.69" W
LECZENIE ALKOHOLOWYCH ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH (DETOKSYKACJA) (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Leczenia Uzależnień - Przasnysz

[zobacz mapkę]
Adres: Sadowa 9 Miasto: Przasnysz
Tel. 029 75 34 481 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 19 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 53°1' 41.05" N Długość geograficzna: 20°53' 42.69" W
LECZENIE UZALEŻNIEŃ (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Zdrowia Psychicznego - Przasnysz

[zobacz mapkę]

lekarz psychiatra

Adres: Sadowa 9 Miasto: Przasnysz
Tel. 029 75 34 483 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 90 dni Szacowana data wolnych terminów: po 24 kwietnia 2015
Szerokość geograficzna: 53°1' 41.05" N Długość geograficzna: 20°53' 42.69" W
ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE AMBULATORYJNE DLA DOROSŁYCH (średni kontrakt z NFZ)

Leczenie szpitalne

 

Oddział Chirurgiczny

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgiczny Ogólny Przasnysz

Adres: Sadowa 9 Miasto: Przasnysz
Tel. 029 75 34 476 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 19 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 53°1' 41.05" N Długość geograficzna: 20°53' 42.69" W
CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ)
 

Oddział Chorób Wewnętrznych - Przasnysz

[zobacz mapkę]
Adres: Sadowa 9 Miasto: Przasnysz
Tel. 029 75-34-288 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 19 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 53°1' 41.05" N Długość geograficzna: 20°53' 42.69" W
CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA (duży kontrakt z NFZ)
 

Oddział Neonatologiczny - Przasnysz

[zobacz mapkę]
Adres: Sadowa 9 Miasto: Przasnysz
Tel. 029 75 34 333 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 19 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 53°1' 41.05" N Długość geograficzna: 20°53' 42.69" W
NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA (mały kontrakt z NFZ) NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N20, N24, N25 (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Oddział Okulistyczny - Przasnysz

[zobacz mapkę]
Adres: Sadowa 9 Miasto: Przasnysz
Tel. 029 75 34 200 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 19 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 53°1' 41.05" N Długość geograficzna: 20°53' 42.69" W
OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA PLANOWA (bardzo duży kontrakt z NFZ) OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA PLANOWA B12,B13,B14,B15 (duży kontrakt z NFZ)
 

Oddział Pediatryczny - Przasnysz

[zobacz mapkę]
Adres: Sadowa 9 Miasto: Przasnysz
Tel. 029 75 34 261 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 19 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 53°1' 41.05" N Długość geograficzna: 20°53' 42.69" W
PEDIATRIA - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ)
 

Oddział Położniczo-Ginekologiczny

[zobacz mapkę]

Oddział Ginekologiczno-Położniczy Przasnysz

Adres: Sadowa 9 Miasto: Przasnysz
Tel. 029 75 34 431 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 19 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 53°1' 41.05" N Długość geograficzna: 20°53' 42.69" W
POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA (duży kontrakt z NFZ) POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N01, N20 (średni kontrakt z NFZ)
 

Pododdział Urologiczny

[zobacz mapkę]

Oddział Urologiczny Przasnysz

Adres: Sadowa 9 Miasto: Przasnysz
Tel. 029 75-34-280 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 19 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 53°1' 41.05" N Długość geograficzna: 20°53' 42.69" W
UROLOGIA - HOSPITALIZACJA (poniżej średniej kontrakt z NFZ)

Procedury medyczne

 

Oddział Okulistyczny

[zobacz mapkę]

Zabiegi W Zakresie Ciała Szklistego (Witrektomia) Przasnysz

Adres: Sadowa 9 Miasto: Przasnysz
Tel. 029 75 34 200 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 19 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 53°1' 41.05" N Długość geograficzna: 20°53' 42.69" W

Rehabilitacja lecznicza

 

Oddział Rehabilitacyjny - Przasnysz

[zobacz mapkę]

inne

Adres: Sadowa 9 Miasto: Przasnysz
Tel. 029 75 34 255 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 380 dni Szacowana data wolnych terminów: po 3 czerwca 2016
Szerokość geograficzna: 53°1' 41.05" N Długość geograficzna: 20°53' 42.69" W
REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej - Przasnysz

[zobacz mapkę]
Adres: Sadowa 9 Miasto: Przasnysz
Tel. 029 75-34-240 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 272 dni Szacowana data wolnych terminów: po 4 stycznia 2016
Szerokość geograficzna: 53°1' 41.05" N Długość geograficzna: 20°53' 42.69" W
REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W OŚRODKU/ ODDZIALE DZIENNYM (średni kontrakt z NFZ)
 

Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej

[zobacz mapkę]

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej Przasnysz

lekarz rehabilitant

Adres: Sadowa 9 Miasto: Przasnysz
Tel. 29 75 34 255 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 969 dni Szacowana data wolnych terminów: po 6 września 2018
Szerokość geograficzna: 53°1' 41.05" N Długość geograficzna: 20°53' 42.69" W
REHABILITACJA NEUROLOGICZNA (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Rehabilitacyjna - Przasnysz

[zobacz mapkę]
Adres: Sadowa 9 Miasto: Przasnysz
Tel. 029 75 34 240 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 138 dni Szacowana data wolnych terminów: po 30 czerwca 2015
Szerokość geograficzna: 53°1' 41.05" N Długość geograficzna: 20°53' 42.69" W
LEKARSKA AMBULATORYJNA OPIEKA REHABILITACYJNA (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Pracownia Fizjoterapii

[zobacz mapkę]

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Przasnysz

lekarz fizjoterapeuta

Adres: Sadowa 9 Miasto: Przasnysz
Tel. 029 75-34-240 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 189 dni Szacowana data wolnych terminów: po 10 września 2015
Szerokość geograficzna: 53°1' 41.05" N Długość geograficzna: 20°53' 42.69" W
FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA (średni kontrakt z NFZ)

Poradnie specjalistyczne

 

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Przasnysz

[zobacz mapkę]

lekarz chirurg

Adres: Sadowa 9 Miasto: Przasnysz
Tel. 029 75-34-254 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 19 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 53°1' 41.05" N Długość geograficzna: 20°53' 42.69" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ (duży kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W CHIRURGII OGÓLNEJ-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1500.001.02 (duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Chorób Piersi

[zobacz mapkę]

Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi Przasnysz

Adres: Sadowa 9 Miasto: Przasnysz
Tel. 029 75-34-404 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 7 dni Szacowana data wolnych terminów: po 27 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 53°1' 41.05" N Długość geograficzna: 20°53' 42.69" W
 

Poradnia Chorób Płuc I Gruźlicy

[zobacz mapkę]

Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc Przasnysz

lekarz pulmonolog

Adres: Sadowa 9 Miasto: Przasnysz
Tel. 029 75-34-451 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 69 dni Szacowana data wolnych terminów: po 19 marca 2015
Szerokość geograficzna: 53°1' 41.05" N Długość geograficzna: 20°53' 42.69" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Chorób Płuc I Gruźlicy Dla Dzieci

[zobacz mapkę]

Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc Dla Dzieci Przasnysz

Adres: Sadowa 9 Miasto: Przasnysz
Tel. 029 75-34-451 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 23 dni Szacowana data wolnych terminów: po 13 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 53°1' 41.05" N Długość geograficzna: 20°53' 42.69" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC DLA DZIECI (mały kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Diabetologiczna - Przasnysz

[zobacz mapkę]

lekarz diabetolog

Adres: Sadowa 9 Miasto: Przasnysz
Tel. 029 75-34-254 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 60 dni Szacowana data wolnych terminów: po 7 marca 2015
Szerokość geograficzna: 53°1' 41.05" N Długość geograficzna: 20°53' 42.69" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGII (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Przasnysz

[zobacz mapkę]

lekarz ginekolog

Adres: Sadowa 9 Miasto: Przasnysz
Tel. 029 75-34-404 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 19 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 53°1' 41.05" N Długość geograficzna: 20°53' 42.69" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII (mały kontrakt z NFZ) POBRANIE MATERIAŁU Z SZYJKI MACICY DO PRZESIEWOWEGO BADANIA CYTOLOGICZNEGO - ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02 (mały kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W POŁOŻNICTWIE I GINEKOLOGII -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02 (mały kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Kardiologiczna - Przasnysz

[zobacz mapkę]

lekarz kardiolog

Adres: Sadowa 9 Miasto: Przasnysz
Tel. 029 75-34-254 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 59 dni Szacowana data wolnych terminów: po 28 lutego 2015
Szerokość geograficzna: 53°1' 41.05" N Długość geograficzna: 20°53' 42.69" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Logopedyczna - Przasnysz

[zobacz mapkę]

lekarz logopeda

Adres: B. Joselewicza 6 Miasto: Przasnysz
Tel. 029 752-26-15 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 19 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 53°1' 18.98" N Długość geograficzna: 20°53' 1.86" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LOGOPEDII (mały kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Neonatologiczna - Przasnysz

[zobacz mapkę]

lekarz neonatolog

Adres: Sadowa 9 Miasto: Przasnysz
Tel. 029 75-34-254 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 29 dni Szacowana data wolnych terminów: po 20 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 53°1' 41.05" N Długość geograficzna: 20°53' 42.69" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEONATOLOGII (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Neurologiczna - Przasnysz

[zobacz mapkę]

lekarz neurolog

Adres: Sadowa 9 Miasto: Przasnysz
Tel. 029 75-34-254 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 141 dni Szacowana data wolnych terminów: po 4 lipca 2015
Szerokość geograficzna: 53°1' 41.05" N Długość geograficzna: 20°53' 42.69" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII (duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Okulistyczna - Przasnysz

[zobacz mapkę]

lekarz okulista

Adres: Sadowa 9 Miasto: Przasnysz
Tel. 029 75-34-254 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 19 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 53°1' 41.05" N Długość geograficzna: 20°53' 42.69" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI (bardzo duży kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W OKULISTYCE -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1600.001.02 (duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Onkologiczna - Przasnysz

[zobacz mapkę]

lekarz onkolog

Adres: Sadowa 9 Miasto: Przasnysz
Tel. 029 75-34-410 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 19 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 53°1' 41.05" N Długość geograficzna: 20°53' 42.69" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Otolaryngologiczna - Przasnysz

[zobacz mapkę]

lekarz laryngolog

Adres: Sadowa 9 Miasto: Przasnysz
Tel. 029 75-34-403 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 19 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 53°1' 41.05" N Długość geograficzna: 20°53' 42.69" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII (poniżej średniej kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W OTOLARYNGOLOGII -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1610.001.02 (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Patologii Ciąży - Przasnysz

[zobacz mapkę]
Adres: Sadowa 9 Miasto: Przasnysz
Tel. 029 75-34-404 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 19 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 53°1' 41.05" N Długość geograficzna: 20°53' 42.69" W
 

Poradnia Urologiczna - Przasnysz

[zobacz mapkę]

lekarz urolog

Adres: Sadowa 9 Miasto: Przasnysz
Tel. 029 75-34-254 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 19 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 53°1' 41.05" N Długość geograficzna: 20°53' 42.69" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII (średni kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W UROLOGII -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1640.001.02 (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Pracownia Endoskopowa

[zobacz mapkę]

Pracownia Endoskopii Przasnysz

lekarz gastrolog

Adres: Sadowa 9 Miasto: Przasnysz
Tel. 029 75-34-259 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 67 dni Szacowana data wolnych terminów: po 16 marca 2015
Szerokość geograficzna: 53°1' 41.05" N Długość geograficzna: 20°53' 42.69" W
BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - GASTROSKOPIA (średni kontrakt z NFZ)
 

Pracownia Tomografii Komputerowej - Przasnysz

[zobacz mapkę]

tomografia komputerowa

Adres: Sadowa 9 Miasto: Przasnysz
Tel. 029 75-34-344 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 19 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 53°1' 41.05" N Długość geograficzna: 20°53' 42.69" W
BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ (TK) (mały kontrakt z NFZ)

Podstawowa Opieka Zdrowotna

 

Poradnia Lekarza Rodzinnego - Przasnysz

lekarz rodzinny

położna, położnik