Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego W Sandomierzu

NIP: 8641577743
Szerokość geograficzna: 50°41' 52.83" N Długość geograficzna: 21°44' 55.44" W
Numer telefonu znajdziesz przy danej placówce poniżej
Dane teleadresowe firmy: Schinzla 13 27-600 Sandomierz
Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego W Sandomierzu to obiekt obsługjący pacjentów na obszarze miasta Sandomierz. W jednostce wykonywane jest sześć świadczeń medycznych. Umowa z NFZ obejmuje następujące usługi: Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień(mały limit świadczeń), Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (bardzo duży limit świadczeń) a także Rehabilitacja lecznicza (bardzo duży limit świadczeń), Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie (zbliżony do średniego limit świadczeń), Opieka paliatywna i hospicyjna (duży limit świadczeń), Leczenie szpitalne (bardzo duży limit świadczeń)
Szpital zawiera osiemnaście oddziałów, w których leczeni są pacjenci. Wśród największych oddziałów szpitala wymienić należy Oddział Neurologiczny, Oddział Pediatryczny i Oddział Dzienny Psychiatryczny (Ogólny).
Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego W Sandomierzu ma dwadzieścia trzy poradnie specjalistyczne. Największymi z nich są Poradnia Neurologiczna, Poradnia Zdrowia Psychicznego i Poradnia Kardiologiczna.
ZOZ posiada umowę na transport POZ. Ten rodzaj transportu przysługuję pacjenton w przypadkach gdy jeżeli pojawia się konieczność leczenia leczenia wybranych schorzeń i także aby nie przerwać ciągłości leczenia. Jednostce zakontraktowano także usługi nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej W POZ. Są to świadczenia w przypadku nagłego pogorszenia stanu medycznego stanu medycznego. Pomoc ta udzielana jest od Poniedziałku do Piatku od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godzi. 8.00 do 8.00 dnia następnego. W ramach pomocy zapewniana jest niezbędna pomoc medyczna, ciągłość leczenia, a także orzekania i opiniowanie stanu zdrowia w uzasadnionych przypadkach. W placówce możliwe jest także przeprowadzenie poniższych badań: Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Gastroskopia i Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Kolonoskopia.
, Badania Tomografii Komputerowej (Tk), Badania Rezonansu Magnetycznego (Rm)
Rejestracja ze skierowaniem od specjalisty wystawionym przez lekarza posiadającego umowę z NFZ czynna poniedziałek - piątek w godzinach świadczenia usług. W celu ustalenia terminu na wizytę specjalistyczną potrzebne będą: dowód osobisty, skierowanie do specjalisty od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (posiadającego umowę z NFZ), dokument ubezpieczeniowy. Według oficjalnych informacji lekarz psychiatra nie ma kolejki. Dnia 2014-04-06 odwiedzający stronę podawali 31 dni kolejki.Z naszych danych wynika, że lekarz rehabilitant nie ma kolejki. W dniu 2013-10-20 pacjenci raportowali 30 dni czasu oczekiwania.Według oficjalnych informacji lekarz ortopeda nie ma kolejki. W dniu 2013-07-14 pacjenci raportowali 2 dni kolejki.Według oficjalnych informacji kolanoskopia nie ma kolejki. W dniu 2014-07-17 użytkownicy medbizu podawali 10 dni czasu oczekiwania.

Leczenie szpitalne

 

Oddział Chirurgiczny

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgiczny Ogólny Sandomierz

Adres: Schinzla 13 Miasto: Sandomierz
Tel. 158330635 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 23 dni Szacowana data wolnych terminów: po 6 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 50°41' 52.83" N Długość geograficzna: 21°44' 55.44" W
CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ)
 

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Sandomierz

[zobacz mapkę]
Adres: Schinzla 13 Miasto: Sandomierz
Tel. 158330559 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 16 dni Szacowana data wolnych terminów: po 2 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 50°41' 52.83" N Długość geograficzna: 21°44' 55.44" W
ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU - HOSPITALIZACJA (poniżej średniej kontrakt z NFZ) ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU - HOSPITALIZACJA - H01,H02,H04,H05,H06,H07,H08,H09,H10,H11 (mały kontrakt z NFZ)
 

Oddział Chorób Wewnętrznych - Sandomierz

[zobacz mapkę]
Adres: Schinzla 13 Miasto: Sandomierz
Tel. 158330625 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 12 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 50°41' 52.83" N Długość geograficzna: 21°44' 55.44" W
CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ)
 

Oddział Ginekologiczno Położniczy

[zobacz mapkę]

Oddział Ginekologiczno-Położniczy Sandomierz

Adres: Schinzla 13 Miasto: Sandomierz
Tel. 158330713 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 12 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 50°41' 52.83" N Długość geograficzna: 21°44' 55.44" W
POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNY (poniżej średniej kontrakt z NFZ) POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNY - N01, N02, N03, N20 (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Oddział Kardiologiczny - Sandomierz

[zobacz mapkę]
Adres: Schinzla 13 Miasto: Sandomierz
Tel. 15 833 06 24 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 12 grudnia 2014
Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2013-06-07) 14 dni
Szerokość geograficzna: 50°41' 52.83" N Długość geograficzna: 21°44' 55.44" W
KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA (duży kontrakt z NFZ) KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA E11,E12,E13,E14 (średni kontrakt z NFZ)
 

Oddział Nefrologiczny - Sandomierz

[zobacz mapkę]
Adres: Schinzla 13 Miasto: Sandomierz
Tel. 158330683 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 12 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 50°41' 52.83" N Długość geograficzna: 21°44' 55.44" W
NEFROLOGIA - HOSPITALIZACJA (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Oddział Nefrologii Dziecięcej

[zobacz mapkę]

Oddział Nefrologiczny Dla Dzieci Sandomierz

Adres: Schinzla 13 Miasto: Sandomierz
Tel. 158330645 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 12 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 50°41' 52.83" N Długość geograficzna: 21°44' 55.44" W
NEFROLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Oddział Neurologii

[zobacz mapkę]

Oddział Neurologiczny Sandomierz

Adres: Schinzla 13 Miasto: Sandomierz
Tel. 158330739 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 12 grudnia 2014
Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2014-06-24) jeden dzień
Szerokość geograficzna: 50°41' 52.83" N Długość geograficzna: 21°44' 55.44" W
NEUROLOGIA - HOSPITALIZACJA (duży kontrakt z NFZ) NEUROLOGIA - HOSPITALIZACJA - A48, A51 (średni kontrakt z NFZ)
 

Oddział Noworodkowy

[zobacz mapkę]

Oddział Neonatologiczny Sandomierz

Adres: Schinzla 13 Miasto: Sandomierz
Tel. 158330600 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 12 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 50°41' 52.83" N Długość geograficzna: 21°44' 55.44" W
NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNY (poniżej średniej kontrakt z NFZ) NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNY - N20, N23, N24, N25, N22 (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Oddział Otolaryngologiczny - Sandomierz

[zobacz mapkę]
Adres: Schinzla 13 Miasto: Sandomierz
Tel. 158330654 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 12 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 50°41' 52.83" N Długość geograficzna: 21°44' 55.44" W
OTORYNOLARYNGOLOGIA - HOSPITALIZACJA (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Oddział Pediatryczny Z Pododziałem Kardiologii Dziecięcej

[zobacz mapkę]

Oddział Pediatryczny Sandomierz

Adres: Schinzla 13 Miasto: Sandomierz
Tel. 158330678 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 12 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 50°41' 52.83" N Długość geograficzna: 21°44' 55.44" W
PEDIATRIA - HOSPITALIZACJA (duży kontrakt z NFZ)
 

Oddział Reumatologiczny - Sandomierz

[zobacz mapkę]
Adres: Schinzla 13 Miasto: Sandomierz
Tel. 158330544 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 12 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 50°41' 52.83" N Długość geograficzna: 21°44' 55.44" W
REUMATOLOGIA - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ)
 

Oddział Urologiczny - Sandomierz

[zobacz mapkę]
Adres: Schinzla 13 Miasto: Sandomierz
Tel. 158330689 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 12 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 50°41' 52.83" N Długość geograficzna: 21°44' 55.44" W
UROLOGIA - HOSPITALIZACJA (poniżej średniej kontrakt z NFZ)

Procedury medyczne

 

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

[zobacz mapkę]

Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Biodrowego Sandomierz

Adres: Schinzla 13 Miasto: Sandomierz
Tel. 158330559 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 12 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 50°41' 52.83" N Długość geograficzna: 21°44' 55.44" W
 

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

[zobacz mapkę]

Endoprotezoplastyka Stawu Kolanowego Sandomierz

Adres: Schinzla 13 Miasto: Sandomierz
Tel. 158330559 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 365 dni Szacowana data wolnych terminów: po 6 maja 2016
Szerokość geograficzna: 50°41' 52.83" N Długość geograficzna: 21°44' 55.44" W
 

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

[zobacz mapkę]

Endoprotezoplastyka Stawu Biodrowego Sandomierz

Adres: Schinzla 13 Miasto: Sandomierz
Tel. 158330559 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 197 dni Szacowana data wolnych terminów: po 5 listopada 2015
Szerokość geograficzna: 50°41' 52.83" N Długość geograficzna: 21°44' 55.44" W
 

Oddział Kardiologiczny

[zobacz mapkę]

Wszczepienie/wymiana Rozrusznika Jednojamowego Sandomierz

Adres: Schinzla 13 Miasto: Sandomierz
Tel. 15 833 06 24 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 12 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 50°41' 52.83" N Długość geograficzna: 21°44' 55.44" W
 

Oddział Kardiologiczny

[zobacz mapkę]

Usunięcie Zwężenia Tętnicy Wieńcowej (Angioplastyka) Sandomierz

Adres: Schinzla 13 Miasto: Sandomierz
Tel. 15 833 06 24 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 12 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 50°41' 52.83" N Długość geograficzna: 21°44' 55.44" W
 

Oddział Kardiologiczny

[zobacz mapkę]

Wszczepienie/wymiana Rozrusznika Dwujamowego Sandomierz

Adres: Schinzla 13 Miasto: Sandomierz
Tel. 15 833 06 24 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 12 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 50°41' 52.83" N Długość geograficzna: 21°44' 55.44" W
 

Oddział Kardiologiczny

[zobacz mapkę]

Koronarografia Sandomierz

Adres: Schinzla 13 Miasto: Sandomierz
Tel. 15 833 06 24 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 12 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 50°41' 52.83" N Długość geograficzna: 21°44' 55.44" W
 

Pracownia Rezonansu Magnetycznego

[zobacz mapkę]

Świadczenia Rezonansu Magnetycznego Sandomierz

rezonans magnetyczny

Adres: Schinzla 13 Miasto: Sandomierz
Tel. 15/8330527, 15/8330752 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 100 dni Szacowana data wolnych terminów: po 4 kwietnia 2015
Szerokość geograficzna: 50°41' 52.83" N Długość geograficzna: 21°44' 55.44" W
BADANIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO (RM) (poniżej średniej kontrakt z NFZ)

Leczenie psychiatryczne

 

Oddział Dzienny Psychiatryczny

[zobacz mapkę]

Oddział Dzienny Psychiatryczny (Ogólny) Sandomierz

lekarz psychiatra

Adres: Schinzla 13 Miasto: Sandomierz
Tel. 15 833 07 37 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 12 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 50°41' 52.83" N Długość geograficzna: 21°44' 55.44" W
ŚWIADCZENIA DZIENNE PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCH (średni kontrakt z NFZ)
 

Oddział Psychiatryczny I Detoksykacji

[zobacz mapkę]

Oddział Psychiatryczny (Ogólny) Sandomierz

inne

lekarz psychiatra

Adres: Schinzla 13 Miasto: Sandomierz
Tel. 158330525 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 12 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 50°41' 52.83" N Długość geograficzna: 21°44' 55.44" W
LECZENIE ELEKTROWSTRZĄSAMI CHORYCH Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI (EW) ZE WSKAZAŃ ZYCIOWYCH (mały kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCH (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Terapii Uzależnień

[zobacz mapkę]

Poradnia Leczenia Uzależnień Sandomierz

terapeuta uzależnień

Adres: Schinzla 13 Miasto: Sandomierz
Tel. 15 833 07 31 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 12 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 50°41' 52.83" N Długość geograficzna: 21°44' 55.44" W
LECZENIE UZALEŻNIEŃ (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Zdrowia Psychicznego - Sandomierz

[zobacz mapkę]

lekarz psychiatra

Adres: Schinzla 13 Miasto: Sandomierz
Tel. 15 833 05 32 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 12 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 50°41' 52.83" N Długość geograficzna: 21°44' 55.44" W
ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE AMBULATORYJNE DLA DOROSŁYCH (duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci, Młodzieży I Ich Rodzin

[zobacz mapkę]

Poradnia Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci I Młodzieży Sandomierz

Adres: Schinzla 13 Miasto: Sandomierz
Tel. 15/833 07 28, 15/833 05 56 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 12 grudnia 2014
Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2014-04-06) 31 dni
Szerokość geograficzna: 50°41' 52.83" N Długość geograficzna: 21°44' 55.44" W
ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE AMBULATORYJNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY (mały kontrakt z NFZ)

Opieka długoterminowa

 

Oddział Medycyny Paliatywnej - Sandomierz

[zobacz mapkę]

inne

Adres: Schinzla 13 Miasto: Sandomierz
Tel. 15 8330523 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 12 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 50°41' 52.83" N Długość geograficzna: 21°44' 55.44" W
ŚWIADCZENIA W ODDZIALE MEDYCYNY PALIATYWNEJ/HOSPICJUM STACJONARNYM (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Opieki Paliatywnej

[zobacz mapkę]

Poradnia Medycyny Paliatywnej Sandomierz

Adres: Schinzla 13 Miasto: Sandomierz
Tel. 15 833 05 30 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 12 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 50°41' 52.83" N Długość geograficzna: 21°44' 55.44" W
PORADA W PORADNI MEDYCYNY PALIATYWNEJ (mały kontrakt z NFZ)
 

Zakład Palitywno-Hospicyjny

[zobacz mapkę]

Hospicja Stacjonarne Sandomierz

Adres: Schinzla 13 Miasto: Sandomierz
Tel. 015/833 06 96
Szerokość geograficzna: 50°41' 52.83" N Długość geograficzna: 21°44' 55.44" W
 

Zespół Domowego Leczenia Tlenem - Sandomierz

[zobacz mapkę]
Adres: Schinzla 13 Miasto: Sandomierz
Tel. 15 833 07 15, 15/833 07 36 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 12 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 50°41' 52.83" N Długość geograficzna: 21°44' 55.44" W
TLENOTERAPIA DOMOWA (mały kontrakt z NFZ)
 

Zespół Domowej Dializoterapii Otrzewnowej - Sandomierz

[zobacz mapkę]
Adres: Schinzla 13 Miasto: Sandomierz
Tel. 15/8330587, 15/8330520 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 12 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 50°41' 52.83" N Długość geograficzna: 21°44' 55.44" W

Programy zdrowotne

 

Oddział Neurologii

[zobacz mapkę]

Leczenie Stwardnienia Rozsianego Sandomierz

Adres: Schinzla 13 Miasto: Sandomierz
Tel. 158330739 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 12 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 50°41' 52.83" N Długość geograficzna: 21°44' 55.44" W

Rehabilitacja lecznicza

 

Oddział Rehabilitacji Dziennej

[zobacz mapkę]

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Sandomierz

Adres: Schinzla 13 Miasto: Sandomierz
Tel. 15 8330560 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 136 dni Szacowana data wolnych terminów: po 6 czerwca 2015
Szerokość geograficzna: 50°41' 52.83" N Długość geograficzna: 21°44' 55.44" W
REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W OŚRODKU/ ODDZIALE DZIENNYM (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej - Sandomierz

[zobacz mapkę]

lekarz rehabilitant

Adres: Schinzla 13 Miasto: Sandomierz
Tel. 15 8330726 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 12 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 50°41' 52.83" N Długość geograficzna: 21°44' 55.44" W
REHABILITACJA NEUROLOGICZNA (średni kontrakt z NFZ)
 

Oddział Rehabilitacyjny - Sandomierz

[zobacz mapkę]

inne

Adres: Schinzla 13 Miasto: Sandomierz
Tel. 15 833 07 26 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 565 dni Szacowana data wolnych terminów: po 4 lutego 2017
Szerokość geograficzna: 50°41' 52.83" N Długość geograficzna: 21°44' 55.44" W
REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Rehabilitacji Medycznej

[zobacz mapkę]

Poradnia Rehabilitacyjna Sandomierz

lekarz rehabilitant

Adres: Schinzla 13 Miasto: Sandomierz
Tel. 15 833 06 68 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 12 grudnia 2014
Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2013-10-20) 30 dni
Szerokość geograficzna: 50°41' 52.83" N Długość geograficzna: 21°44' 55.44" W
LEKARSKA AMBULATORYJNA OPIEKA REHABILITACYJNA (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Pracownia Fizykoterapii

[zobacz mapkę]

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Sandomierz

lekarz fizjoterapeuta

Adres: Schinzla 13 Miasto: Sandomierz
Tel. 15 833 05 60 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 46 dni Szacowana data wolnych terminów: po 5 lutego 2015
Szerokość geograficzna: 50°41' 52.83" N Długość geograficzna: 21°44' 55.44" W
FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA (bardzo duży kontrakt z NFZ)

Poradnie specjalistyczne

 

Poradnia Alergologiczna - Sandomierz

[zobacz mapkę]

lekarz alergolog

Adres: Schinzla 13 Miasto: Sandomierz
Tel. 15/8330 (728),(709) Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 106 dni Szacowana data wolnych terminów: po 4 kwietnia 2015
Szerokość geograficzna: 50°41' 52.83" N Długość geograficzna: 21°44' 55.44" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ALERGOLOGII (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Chirurgiczna

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej Sandomierz

lekarz chirurg

Adres: Schinzla 13 Miasto: Sandomierz
Tel. 15/8330 721 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 12 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 50°41' 52.83" N Długość geograficzna: 21°44' 55.44" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ (średni kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W CHIRURGII OGÓLNEJ-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1500.001.02 (duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Chirurgii Onkologicznej - Sandomierz

[zobacz mapkę]
Adres: Schinzla 13 Miasto: Sandomierz
Tel. 15/8330 (530),(661) Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 12 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 50°41' 52.83" N Długość geograficzna: 21°44' 55.44" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ (mały kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1540.001.02 (mały kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Diabetologiczna - Sandomierz

[zobacz mapkę]

lekarz diabetolog

Adres: Schinzla 13 Miasto: Sandomierz
Tel. 15/8330 551 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 12 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 50°41' 52.83" N Długość geograficzna: 21°44' 55.44" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGII (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Endokrynologiczna I Chorób Tarczycy

[zobacz mapkę]

Poradnia Endokrynologiczna Sandomierz

lekarz endokrynolog

Adres: Schinzla 13 Miasto: Sandomierz
Tel. 15/8330 (598),(748) Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 12 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 50°41' 52.83" N Długość geograficzna: 21°44' 55.44" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Sandomierz

[zobacz mapkę]

lekarz ginekolog

Adres: Schinzla 13 Miasto: Sandomierz
Tel. 15/8330 679 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 12 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 50°41' 52.83" N Długość geograficzna: 21°44' 55.44" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII (średni kontrakt z NFZ) POBRANIE MATERIAŁU Z SZYJKI MACICY DO PRZESIEWOWEGO BADANIA CYTOLOGICZNEGO - ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02 (poniżej średniej kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W POŁOŻNICTWIE I GINEKOLOGII -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02 (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc - Sandomierz

[zobacz mapkę]

lekarz pulmonolog

Adres: Schinzla 13 Miasto: Sandomierz
Tel. 15/8330(736),(715),(728),(659) Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 12 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 50°41' 52.83" N Długość geograficzna: 21°44' 55.44" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Hepatologiczna - Sandomierz

[zobacz mapkę]

lekarz gastrolog

Adres: Schinzla 13 Miasto: Sandomierz
Tel. 15/8330 587 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 12 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 50°41' 52.83" N Długość geograficzna: 21°44' 55.44" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE HEPATOLOGII (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Kardiologiczna - Sandomierz

[zobacz mapkę]

lekarz kardiolog

Adres: Schinzla 13 Miasto: Sandomierz
Tel. 15/8330 (588),(716) Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 12 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 50°41' 52.83" N Długość geograficzna: 21°44' 55.44" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII (duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Kardiologiczna Dziecięca

[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiologiczna Dla Dzieci Sandomierz

Adres: Schinzla 13 Miasto: Sandomierz
Tel. 15/8330 (728),(510) Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 12 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 50°41' 52.83" N Długość geograficzna: 21°44' 55.44" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII DZIECIĘCEJ (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Logopedyczna - Sandomierz

[zobacz mapkę]

lekarz logopeda

Adres: Schinzla 13 Miasto: Sandomierz
Tel. 15/8330 677 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 12 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 50°41' 52.83" N Długość geograficzna: 21°44' 55.44" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LOGOPEDII (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Nefrologiczna - Sandomierz

[zobacz mapkę]

lekarz nefrolog

Adres: Schinzla 13 Miasto: Sandomierz
Tel. 15/8330 587 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 12 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 50°41' 52.83" N Długość geograficzna: 21°44' 55.44" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEFROLOGII (średni kontrakt z NFZ) KWALIFIKACJA DO PRZESZCZEPU I MONITOROWANIE ZAKWALIFIKOWANYCH- ZAKRES SKOJARZONY DO ZAKRESU NEFROLOGII 02.1130.001.02 (mały kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Nefrologiczna Dla Dzieci - Sandomierz

[zobacz mapkę]
Adres: Schinzla 13 Miasto: Sandomierz
Tel. 15/8330 (659),(645) Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 58 dni Szacowana data wolnych terminów: po 17 lutego 2015
Szerokość geograficzna: 50°41' 52.83" N Długość geograficzna: 21°44' 55.44" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEFROLOGII DLA DZIECI (poniżej średniej kontrakt z NFZ) KWALIFIKOWANIE DO PRZESZCZEPU I MONITOROWANIE ZAKWALIFIKOWANYCH - ZAKRES SKOJARZONY DO NEFROLOGII DLA DZIECI 02.1131.001.02 (mały kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Neurologiczna - Sandomierz

[zobacz mapkę]

lekarz neurolog

Adres: Schinzla 13 Miasto: Sandomierz
Tel. 15/8330(563),(711),(708),(712) Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 12 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 50°41' 52.83" N Długość geograficzna: 21°44' 55.44" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Neurologiczna Dziecięca

[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna Dla Dzieci Sandomierz

Adres: Schinzla 13 Miasto: Sandomierz
Tel. 15/8330 (728),(510) Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 112 dni Szacowana data wolnych terminów: po 18 maja 2015
Szerokość geograficzna: 50°41' 52.83" N Długość geograficzna: 21°44' 55.44" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII DZIECIĘCEJ (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Ortopedyczna

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Sandomierz

lekarz ortopeda

Adres: Schinzla 13 Miasto: Sandomierz
Tel. 15/8330 (581),(507) Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 12 grudnia 2014
Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2013-07-14) 2 dni
Szerokość geograficzna: 50°41' 52.83" N Długość geograficzna: 21°44' 55.44" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU (średni kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1580.001.02 (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Patologii Noworodka

[zobacz mapkę]

Poradnia Neonatologiczna Sandomierz

lekarz neonatolog

Adres: Schinzla 13 Miasto: Sandomierz
Tel. 15/8330 (728),(556) Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 12 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 50°41' 52.83" N Długość geograficzna: 21°44' 55.44" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEONATOLOGII (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Reumatologiczna - Sandomierz

[zobacz mapkę]

lekarz reumatolog

Adres: Schinzla 13 Miasto: Sandomierz
Tel. 15/8330 740 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 12 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 50°41' 52.83" N Długość geograficzna: 21°44' 55.44" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE REUMATOLOGII (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Urologiczna - Sandomierz

[zobacz mapkę]

lekarz urolog

Adres: Schinzla 13 Miasto: Sandomierz
Tel. 15/8330 (530),(512) Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 12 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 50°41' 52.83" N Długość geograficzna: 21°44' 55.44" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII (średni kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W UROLOGII -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1640.001.02 (średni kontrakt z NFZ)
 

Pracownia Endoskopii I Spirometrii

[zobacz mapkę]

Pracownia Endoskopii Sandomierz

lekarz gastrolog

kolanoskopia

Adres: Schinzla 13 Miasto: Sandomierz
Tel. 15 833 06 60 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 12 grudnia 2014
Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2014-07-17) 10 dni
Szerokość geograficzna: 50°41' 52.83" N Długość geograficzna: 21°44' 55.44" W
BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - GASTROSKOPIA (średni kontrakt z NFZ) BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - KOLONOSKOPIA (mały kontrakt z NFZ)
 

Pracownia Tomografii Komputerowej - Sandomierz

[zobacz mapkę]

tomografia komputerowa

Adres: Schinzla 13 Miasto: Sandomierz
Tel. 15/8330752, 15/8330527 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 49 dni Szacowana data wolnych terminów: po 3 lutego 2015
Szerokość geograficzna: 50°41' 52.83" N Długość geograficzna: 21°44' 55.44" W
BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ (TK) (poniżej średniej kontrakt z NFZ)