Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego W Sandomierzu

 • NIP: 8641577743
 • Szerokość geograficzna: 50°41' 52.83" N
  Długość geograficzna: 21°44' 55.44" W
 • Dane teleadresowe firmy:
 • Schinzla 13
 • 27-600 Sandomierz

Opis placówki

Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego W Sandomierzu to obiekt obsługjący pacjentów na obszarze miasta Sandomierz. W jednostce wykonywane jest sześć świadczeń medycznych. Umowa z NFZ obejmuje następujące usługi: Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień(mały limit świadczeń), Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (bardzo duży limit świadczeń) a także Rehabilitacja lecznicza (bardzo duży limit świadczeń), Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie (zbliżony do średniego limit świadczeń), Opieka paliatywna i hospicyjna (duży limit świadczeń), Leczenie szpitalne (bardzo duży limit świadczeń)
Szpital zawiera osiemnaście oddziałów, w których leczeni są pacjenci. Wśród największych oddziałów szpitala wymienić należy Oddział Neurologiczny, Oddział Pediatryczny i Oddział Dzienny Psychiatryczny (Ogólny).
Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego W Sandomierzu ma dwadzieścia trzy poradnie specjalistyczne. Największymi z nich są Poradnia Neurologiczna, Poradnia Zdrowia Psychicznego i Poradnia Kardiologiczna.
ZOZ posiada umowę na transport POZ. Ten rodzaj transportu przysługuję pacjenton w przypadkach gdy jeżeli pojawia się konieczność leczenia leczenia wybranych schorzeń i także aby nie przerwać ciągłości leczenia. Jednostce zakontraktowano także usługi nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej W POZ. Są to świadczenia w przypadku nagłego pogorszenia stanu medycznego stanu medycznego. Pomoc ta udzielana jest od Poniedziałku do Piatku od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godzi. 8.00 do 8.00 dnia następnego. W ramach pomocy zapewniana jest niezbędna pomoc medyczna, ciągłość leczenia, a także orzekania i opiniowanie stanu zdrowia w uzasadnionych przypadkach. W placówce możliwe jest także przeprowadzenie poniższych badań: Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Gastroskopia i Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Kolonoskopia.
, Badania Tomografii Komputerowej (Tk), Badania Rezonansu Magnetycznego (Rm)
Rejestracja ze skierowaniem od specjalisty wystawionym przez lekarza posiadającego umowę z NFZ czynna poniedziałek - piątek w godzinach świadczenia usług. W celu ustalenia terminu na wizytę specjalistyczną potrzebne będą: dowód osobisty, skierowanie do specjalisty od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (posiadającego umowę z NFZ), dokument ubezpieczeniowy. Według oficjalnych informacji lekarz psychiatra nie ma kolejki. Dnia 2014-04-06 odwiedzający stronę podawali 31 dni kolejki.Z naszych danych wynika, że lekarz rehabilitant ma kolejkę na 53 dni. W dniu 2013-10-20 pacjenci raportowali 30 dni czasu oczekiwania.Według oficjalnych informacji lekarz ortopeda nie ma kolejki. W dniu 2013-07-14 pacjenci raportowali 2 dni kolejki.Według oficjalnych informacji kolanoskopia nie ma kolejki. W dniu 2014-07-17 użytkownicy medbizu podawali 10 dni czasu oczekiwania.

Leczenie szpitalne

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgiczny

Oddział Chirurgiczny Ogólny Sandomierz

 • Adres: Schinzla 13
  Miasto: Sandomierz
 • Tel. 158330635
 • Szerokość geograficzna: 50°41' 52.83" N Długość geograficzna: 21°44' 55.44" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 22 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 10 października 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Chirurgia ogólna - hospitalizacja (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Sandomierz

 • Adres: Schinzla 13
  Miasto: Sandomierz
 • Tel. 158330559
 • Szerokość geograficzna: 50°41' 52.83" N Długość geograficzna: 21°44' 55.44" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 15 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 3 października 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Ortopedia i traumat narz ruchu - hospitalizacja (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 • Ortopedia i traumat narz ruchu - hospitalizacja - h01,h02,h04,h05,h06,h07,h08,h09,h10,h11 (mały kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Chorób Wewnętrznych - Sandomierz

 • Adres: Schinzla 13
  Miasto: Sandomierz
 • Tel. 158330625
 • Szerokość geograficzna: 50°41' 52.83" N Długość geograficzna: 21°44' 55.44" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 16 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Choroby wewnętrzne - hospitalizacja (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Ginekologiczno Położniczy

Oddział Ginekologiczno-Położniczy Sandomierz

 • Adres: Schinzla 13
  Miasto: Sandomierz
 • Tel. 158330713
 • Szerokość geograficzna: 50°41' 52.83" N Długość geograficzna: 21°44' 55.44" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 16 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja ii poziom referencyjny (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 • Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja ii poziom referencyjny - n01, n02, n03, n20 (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologiczny - Sandomierz

 • Adres: Schinzla 13
  Miasto: Sandomierz
 • Tel. 15 833 06 24
 • Szerokość geograficzna: 50°41' 52.83" N Długość geograficzna: 21°44' 55.44" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 16 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2013-06-07) 14 dni
 • Kardiologia - hospitalizacja (duży kontrakt z NFZ)
 • Kardiologia - hospitalizacja e11,e12,e13,e14 (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Nefrologiczny - Sandomierz

 • Adres: Schinzla 13
  Miasto: Sandomierz
 • Tel. 158330683
 • Szerokość geograficzna: 50°41' 52.83" N Długość geograficzna: 21°44' 55.44" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 16 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Nefrologia - hospitalizacja (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Nefrologii Dziecięcej

Oddział Nefrologiczny Dla Dzieci Sandomierz

 • Adres: Schinzla 13
  Miasto: Sandomierz
 • Tel. 158330645
 • Szerokość geograficzna: 50°41' 52.83" N Długość geograficzna: 21°44' 55.44" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 16 września 2015
 • Nefrologia dziecięca - hospitalizacja (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Neurologii

Oddział Neurologiczny Sandomierz

 • Adres: Schinzla 13
  Miasto: Sandomierz
 • Tel. 158330739
 • Szerokość geograficzna: 50°41' 52.83" N Długość geograficzna: 21°44' 55.44" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 16 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2014-06-24) jeden dzień
 • Neurologia - hospitalizacja (duży kontrakt z NFZ)
 • Neurologia - hospitalizacja - a48, a51 (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Noworodkowy

Oddział Neonatologiczny Sandomierz

 • Adres: Schinzla 13
  Miasto: Sandomierz
 • Tel. 158330600
 • Szerokość geograficzna: 50°41' 52.83" N Długość geograficzna: 21°44' 55.44" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 16 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Neonatologia - hospitalizacja ii poziom referencyjny (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 • Neonatologia - hospitalizacja ii poziom referencyjny - n20, n23, n24, n25, n22 (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Otolaryngologiczny - Sandomierz

 • Adres: Schinzla 13
  Miasto: Sandomierz
 • Tel. 158330654
 • Szerokość geograficzna: 50°41' 52.83" N Długość geograficzna: 21°44' 55.44" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 16 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Otorynolaryngologia - hospitalizacja (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Pediatryczny Z Pododziałem Kardiologii Dziecięcej

Oddział Pediatryczny Sandomierz

 • Adres: Schinzla 13
  Miasto: Sandomierz
 • Tel. 158330678
 • Szerokość geograficzna: 50°41' 52.83" N Długość geograficzna: 21°44' 55.44" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 16 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Pediatria - hospitalizacja (duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Reumatologiczny - Sandomierz

 • Adres: Schinzla 13
  Miasto: Sandomierz
 • Tel. 158330544
 • Szerokość geograficzna: 50°41' 52.83" N Długość geograficzna: 21°44' 55.44" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 16 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Reumatologia - hospitalizacja (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Urologiczny - Sandomierz

 • Adres: Schinzla 13
  Miasto: Sandomierz
 • Tel. 158330689
 • Szerokość geograficzna: 50°41' 52.83" N Długość geograficzna: 21°44' 55.44" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 16 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Urologia - hospitalizacja (poniżej średniej kontrakt z NFZ)

Procedury medyczne

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Endoprotezoplastyka Stawu Biodrowego Sandomierz

 • Adres: Schinzla 13
  Miasto: Sandomierz
 • Tel. 158330559
 • Szerokość geograficzna: 50°41' 52.83" N Długość geograficzna: 21°44' 55.44" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 212 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 9 lipca 2016
[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Endoprotezoplastyka Stawu Kolanowego Sandomierz

 • Adres: Schinzla 13
  Miasto: Sandomierz
 • Tel. 158330559
 • Szerokość geograficzna: 50°41' 52.83" N Długość geograficzna: 21°44' 55.44" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 389 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 14 marca 2017
[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Biodrowego Sandomierz

 • Adres: Schinzla 13
  Miasto: Sandomierz
 • Tel. 158330559
 • Szerokość geograficzna: 50°41' 52.83" N Długość geograficzna: 21°44' 55.44" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 16 września 2015
[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologiczny

Koronarografia Sandomierz

 • Adres: Schinzla 13
  Miasto: Sandomierz
 • Tel. 15 833 06 24
 • Szerokość geograficzna: 50°41' 52.83" N Długość geograficzna: 21°44' 55.44" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 16 września 2015
[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologiczny

Wszczepienie/wymiana Rozrusznika Jednojamowego Sandomierz

 • Adres: Schinzla 13
  Miasto: Sandomierz
 • Tel. 15 833 06 24
 • Szerokość geograficzna: 50°41' 52.83" N Długość geograficzna: 21°44' 55.44" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 16 września 2015
[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologiczny

Usunięcie Zwężenia Tętnicy Wieńcowej (Angioplastyka) Sandomierz

 • Adres: Schinzla 13
  Miasto: Sandomierz
 • Tel. 15 833 06 24
 • Szerokość geograficzna: 50°41' 52.83" N Długość geograficzna: 21°44' 55.44" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 16 września 2015
[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologiczny

Wszczepienie/wymiana Rozrusznika Dwujamowego Sandomierz

 • Adres: Schinzla 13
  Miasto: Sandomierz
 • Tel. 15 833 06 24
 • Szerokość geograficzna: 50°41' 52.83" N Długość geograficzna: 21°44' 55.44" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 16 września 2015
[zobacz mapkę]

Pracownia Rezonansu Magnetycznego

Świadczenia Rezonansu Magnetycznego Sandomierz

rezonans magnetyczny

 • Adres: Schinzla 13
  Miasto: Sandomierz
 • Tel. 15/8330527, 15/8330752
 • Szerokość geograficzna: 50°41' 52.83" N Długość geograficzna: 21°44' 55.44" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 124 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 8 marca 2016
 • Badania rezonansu magnetycznego (rm) (poniżej średniej kontrakt z NFZ)

Leczenie psychiatryczne

[zobacz mapkę]

Oddział Dzienny Psychiatryczny

Oddział Dzienny Psychiatryczny (Ogólny) Sandomierz

lekarz psychiatra

 • Adres: Schinzla 13
  Miasto: Sandomierz
 • Tel. 15 833 07 37
 • Szerokość geograficzna: 50°41' 52.83" N Długość geograficzna: 21°44' 55.44" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 16 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia dzienne psychiatryczne dla dorosłych (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Psychiatryczny I Detoksykacji

Oddział Psychiatryczny (Ogólny) Sandomierz

inne

lekarz psychiatra

 • Adres: Schinzla 13
  Miasto: Sandomierz
 • Tel. 158330525
 • Szerokość geograficzna: 50°41' 52.83" N Długość geograficzna: 21°44' 55.44" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 16 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Leczenie elektrowstrząsami chorych z zaburzeniami psychicznymi (ew) ze wskazań zyciowych (mały kontrakt z NFZ)
 • Świadczenia psychiatryczne dla dorosłych (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Terapii Uzależnień

Poradnia Leczenia Uzależnień Sandomierz

terapeuta uzależnień

 • Adres: Schinzla 13
  Miasto: Sandomierz
 • Tel. 15 833 07 31
 • Szerokość geograficzna: 50°41' 52.83" N Długość geograficzna: 21°44' 55.44" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 16 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Leczenie uzależnień (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Zdrowia Psychicznego - Sandomierz

lekarz psychiatra

 • Adres: Schinzla 13
  Miasto: Sandomierz
 • Tel. 15 833 05 32
 • Szerokość geograficzna: 50°41' 52.83" N Długość geograficzna: 21°44' 55.44" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 16 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych (duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci, Młodzieży I Ich Rodzin

Poradnia Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci I Młodzieży Sandomierz

 • Adres: Schinzla 13
  Miasto: Sandomierz
 • Tel. 15/833 07 28, 15/833 05 56
 • Szerokość geograficzna: 50°41' 52.83" N Długość geograficzna: 21°44' 55.44" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 16 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2014-04-06) 31 dni
 • Świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dzieci i młodzieży (mały kontrakt z NFZ)

Opieka długoterminowa

[zobacz mapkę]

Oddział Medycyny Paliatywnej - Sandomierz

inne

 • Adres: Schinzla 13
  Miasto: Sandomierz
 • Tel. 15 8330523
 • Szerokość geograficzna: 50°41' 52.83" N Długość geograficzna: 21°44' 55.44" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 16 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w oddziale medycyny paliatywnej/hospicjum stacjonarnym (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Opieki Paliatywnej

Poradnia Medycyny Paliatywnej Sandomierz

 • Adres: Schinzla 13
  Miasto: Sandomierz
 • Tel. 15 833 05 30
 • Szerokość geograficzna: 50°41' 52.83" N Długość geograficzna: 21°44' 55.44" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 16 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Porada w poradni medycyny paliatywnej (mały kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Zakład Palitywno-Hospicyjny

Hospicja Stacjonarne Sandomierz

 • Adres: Schinzla 13
  Miasto: Sandomierz
 • Tel. 015/833 06 96
 • Szerokość geograficzna: 50°41' 52.83" N Długość geograficzna: 21°44' 55.44" W
[zobacz mapkę]

Zespół Domowego Leczenia Tlenem - Sandomierz

 • Adres: Schinzla 13
  Miasto: Sandomierz
 • Tel. 15 833 07 15, 15/833 07 36
 • Szerokość geograficzna: 50°41' 52.83" N Długość geograficzna: 21°44' 55.44" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 16 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Tlenoterapia domowa (mały kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Zespół Domowej Dializoterapii Otrzewnowej - Sandomierz

 • Adres: Schinzla 13
  Miasto: Sandomierz
 • Tel. 15/8330587, 15/8330520
 • Szerokość geograficzna: 50°41' 52.83" N Długość geograficzna: 21°44' 55.44" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 16 września 2015

Programy zdrowotne

[zobacz mapkę]

Oddział Neurologii

Leczenie Stwardnienia Rozsianego Sandomierz

 • Adres: Schinzla 13
  Miasto: Sandomierz
 • Tel. 158330739
 • Szerokość geograficzna: 50°41' 52.83" N Długość geograficzna: 21°44' 55.44" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 16 września 2015

Rehabilitacja lecznicza

[zobacz mapkę]

Oddział Rehabilitacji Dziennej

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Sandomierz

 • Adres: Schinzla 13
  Miasto: Sandomierz
 • Tel. 15 8330560
 • Szerokość geograficzna: 50°41' 52.83" N Długość geograficzna: 21°44' 55.44" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 136 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 24 marca 2016 [zobacz inne poradnie]
 • Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/ oddziale dziennym (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej - Sandomierz

lekarz rehabilitant

 • Adres: Schinzla 13
  Miasto: Sandomierz
 • Tel. 15 8330726
 • Szerokość geograficzna: 50°41' 52.83" N Długość geograficzna: 21°44' 55.44" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 16 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Rehabilitacja neurologiczna (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Rehabilitacyjny - Sandomierz

inne

 • Adres: Schinzla 13
  Miasto: Sandomierz
 • Tel. 15 833 07 26
 • Szerokość geograficzna: 50°41' 52.83" N Długość geograficzna: 21°44' 55.44" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 537 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 7 października 2017 [zobacz inne poradnie]
 • Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Rehabilitacji Medycznej

Poradnia Rehabilitacyjna Sandomierz

lekarz rehabilitant

 • Adres: Schinzla 13
  Miasto: Sandomierz
 • Tel. 15 833 06 68
 • Szerokość geograficzna: 50°41' 52.83" N Długość geograficzna: 21°44' 55.44" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 16 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2013-10-20) 30 dni
 • Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Pracownia Fizykoterapii

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Sandomierz

lekarz fizjoterapeuta

 • Adres: Schinzla 13
  Miasto: Sandomierz
 • Tel. 15 833 05 60
 • Szerokość geograficzna: 50°41' 52.83" N Długość geograficzna: 21°44' 55.44" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 47 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 11 listopada 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Fizjoterapia ambulatoryjna (bardzo duży kontrakt z NFZ)

Poradnie specjalistyczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Alergologiczna - Sandomierz

lekarz alergolog

 • Adres: Schinzla 13
  Miasto: Sandomierz
 • Tel. 15/8330 (728),(709)
 • Szerokość geograficzna: 50°41' 52.83" N Długość geograficzna: 21°44' 55.44" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 126 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 10 marca 2016 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie alergologii (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgiczna

Poradnia Chirurgii Ogólnej Sandomierz

lekarz chirurg

 • Adres: Schinzla 13
  Miasto: Sandomierz
 • Tel. 15/8330 721
 • Szerokość geograficzna: 50°41' 52.83" N Długość geograficzna: 21°44' 55.44" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 16 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej (średni kontrakt z NFZ)
 • Świadczenia zabiegowe w chirurgii ogólnej-zakres skojarzony z 02.1500.001.02 (duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Onkologicznej - Sandomierz

 • Adres: Schinzla 13
  Miasto: Sandomierz
 • Tel. 15/8330 (530),(661)
 • Szerokość geograficzna: 50°41' 52.83" N Długość geograficzna: 21°44' 55.44" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 16 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie chirurgii onkologicznej (mały kontrakt z NFZ)
 • Świadczenia zabiegowe w chirurgii onkologicznej -zakres skojarzony z 02.1540.001.02 (mały kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Diabetologiczna - Sandomierz

lekarz diabetolog

 • Adres: Schinzla 13
  Miasto: Sandomierz
 • Tel. 15/8330 551
 • Szerokość geograficzna: 50°41' 52.83" N Długość geograficzna: 21°44' 55.44" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 16 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie diabetologii (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Endokrynologiczna I Chorób Tarczycy

Poradnia Endokrynologiczna Sandomierz

lekarz endokrynolog

 • Adres: Schinzla 13
  Miasto: Sandomierz
 • Tel. 15/8330 (598),(748)
 • Szerokość geograficzna: 50°41' 52.83" N Długość geograficzna: 21°44' 55.44" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 16 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie endokrynologii (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Sandomierz

lekarz ginekolog

 • Adres: Schinzla 13
  Miasto: Sandomierz
 • Tel. 15/8330 679
 • Szerokość geograficzna: 50°41' 52.83" N Długość geograficzna: 21°44' 55.44" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 16 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii (średni kontrakt z NFZ)
 • Pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego - zakres skojarzony z 02.1450.001.02 (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 • Świadczenia zabiegowe w położnictwie i ginekologii -zakres skojarzony z 02.1450.001.02 (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc - Sandomierz

lekarz pulmonolog

 • Adres: Schinzla 13
  Miasto: Sandomierz
 • Tel. 15/8330(736),(715),(728),(659)
 • Szerokość geograficzna: 50°41' 52.83" N Długość geograficzna: 21°44' 55.44" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 16 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Hepatologiczna - Sandomierz

lekarz gastrolog

 • Adres: Schinzla 13
  Miasto: Sandomierz
 • Tel. 15/8330 587
 • Szerokość geograficzna: 50°41' 52.83" N Długość geograficzna: 21°44' 55.44" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 16 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie hepatologii (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiologiczna - Sandomierz

lekarz kardiolog

 • Adres: Schinzla 13
  Miasto: Sandomierz
 • Tel. 15/8330 (588),(716)
 • Szerokość geograficzna: 50°41' 52.83" N Długość geograficzna: 21°44' 55.44" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 16 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie kardiologii (duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiologiczna Dziecięca

Poradnia Kardiologiczna Dla Dzieci Sandomierz

 • Adres: Schinzla 13
  Miasto: Sandomierz
 • Tel. 15/8330 (728),(510)
 • Szerokość geograficzna: 50°41' 52.83" N Długość geograficzna: 21°44' 55.44" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 16 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie kardiologii dziecięcej (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Logopedyczna - Sandomierz

lekarz logopeda

 • Adres: Schinzla 13
  Miasto: Sandomierz
 • Tel. 15/8330 677
 • Szerokość geograficzna: 50°41' 52.83" N Długość geograficzna: 21°44' 55.44" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 16 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie logopedii (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Nefrologiczna - Sandomierz

lekarz nefrolog

 • Adres: Schinzla 13
  Miasto: Sandomierz
 • Tel. 15/8330 587
 • Szerokość geograficzna: 50°41' 52.83" N Długość geograficzna: 21°44' 55.44" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 16 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie nefrologii (średni kontrakt z NFZ)
 • Kwalifikacja do przeszczepu i monitorowanie zakwalifikowanych- zakres skojarzony do zakresu nefrologii 02.1130.001.02 (mały kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Nefrologiczna Dla Dzieci - Sandomierz

 • Adres: Schinzla 13
  Miasto: Sandomierz
 • Tel. 15/8330 (659),(645)
 • Szerokość geograficzna: 50°41' 52.83" N Długość geograficzna: 21°44' 55.44" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 63 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 7 grudnia 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie nefrologii dla dzieci (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 • Kwalifikowanie do przeszczepu i monitorowanie zakwalifikowanych - zakres skojarzony do nefrologii dla dzieci 02.1131.001.02 (mały kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna - Sandomierz

lekarz neurolog

 • Adres: Schinzla 13
  Miasto: Sandomierz
 • Tel. 15/8330(563),(711),(708),(712)
 • Szerokość geograficzna: 50°41' 52.83" N Długość geograficzna: 21°44' 55.44" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 16 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie neurologii (bardzo duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna Dziecięca

Poradnia Neurologiczna Dla Dzieci Sandomierz

 • Adres: Schinzla 13
  Miasto: Sandomierz
 • Tel. 15/8330 (728),(510)
 • Szerokość geograficzna: 50°41' 52.83" N Długość geograficzna: 21°44' 55.44" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 16 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie neurologii dziecięcej (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Ortopedyczna

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Sandomierz

lekarz ortopeda

 • Adres: Schinzla 13
  Miasto: Sandomierz
 • Tel. 15/8330 (581),(507)
 • Szerokość geograficzna: 50°41' 52.83" N Długość geograficzna: 21°44' 55.44" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 16 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2013-07-14) 2 dni
 • Świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu (średni kontrakt z NFZ)
 • Świadczenia zabiegowe w ortopedii i traumatologii narządu ruchu -zakres skojarzony z 02.1580.001.02 (bardzo duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Patologii Noworodka

Poradnia Neonatologiczna Sandomierz

lekarz neonatolog

 • Adres: Schinzla 13
  Miasto: Sandomierz
 • Tel. 15/8330 (728),(556)
 • Szerokość geograficzna: 50°41' 52.83" N Długość geograficzna: 21°44' 55.44" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 16 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie neonatologii (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Reumatologiczna - Sandomierz

lekarz reumatolog

 • Adres: Schinzla 13
  Miasto: Sandomierz
 • Tel. 15/8330 740
 • Szerokość geograficzna: 50°41' 52.83" N Długość geograficzna: 21°44' 55.44" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 16 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie reumatologii (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Urologiczna - Sandomierz

lekarz urolog

 • Adres: Schinzla 13
  Miasto: Sandomierz
 • Tel. 15/8330 (530),(512)
 • Szerokość geograficzna: 50°41' 52.83" N Długość geograficzna: 21°44' 55.44" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 16 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie urologii (średni kontrakt z NFZ)
 • Świadczenia zabiegowe w urologii -zakres skojarzony z 02.1640.001.02 (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Pracownia Endoskopii I Spirometrii

Pracownia Endoskopii Sandomierz

lekarz gastrolog

kolanoskopia

 • Adres: Schinzla 13
  Miasto: Sandomierz
 • Tel. 15 833 06 60
 • Szerokość geograficzna: 50°41' 52.83" N Długość geograficzna: 21°44' 55.44" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 16 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2014-07-17) 10 dni
 • Badania endoskopowe przewodu pokarmowego - gastroskopia (średni kontrakt z NFZ)
 • Badania endoskopowe przewodu pokarmowego - kolonoskopia (mały kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Pracownia Tomografii Komputerowej - Sandomierz

tomografia komputerowa

 • Adres: Schinzla 13
  Miasto: Sandomierz
 • Tel. 15/8330752, 15/8330527
 • Szerokość geograficzna: 50°41' 52.83" N Długość geograficzna: 21°44' 55.44" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 51 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 16 listopada 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Badania tomografii komputerowej (tk) (poniżej średniej kontrakt z NFZ)

Sprawdź kolejki do specjalistów

 

Lokalizacja

Podaj informację o kolejce