Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Bemowo-Włochy

NIP: 5222586517
Szerokość geograficzna: 52°15' 18.22" N Długość geograficzna: 20°55' 21.18" W
Numer telefonu znajdziesz przy danej placówce poniżej
Dane teleadresowe firmy: Wrocławska 19 01-493 Warszawa
Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa- Bemowo - ZOZ udzielający świadczeń w rejonie miasta Warszawa. W firmie wykonywane jest pięć świadczeń medycznych. Do zakontraktowanych usług należą: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(bardzo duży limit świadczeń) oraz Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (średni limit świadczeń), Rehabilitacja lecznicza (bardzo duży limit świadczeń), Leczenie stomatologiczne (bardzo duży limit świadczeń), Profilaktyczne programy zdrowotne (zbliżony do średniego limit świadczeń)
W poradni dentystycznej refundowany jest kompleksowy zakres darmowych usług dentystycznych w ramach świadczeń opłacanych na podstawie umowy z NFZ: Profilaktyczne świadczenia stomatologiczne, zabiegni znieczulenia, usunięcie zęba i także pomoc doraźna przy urazie twarzy. Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa- Bemowo zawiera poradnię lekarza rodzinnego i umowę na świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i dwadzieścia dwa gabinety specjalistyczne. Największymi z nich są Poradnia Rehabilitacyjna, Poradnia Kardiologiczna oraz Poradnia Neurologiczna.
Dla Kobiet poradnia świadczy pomoc wykwalifikowanej położnej obejmujące zakres edukacji w zakresie planowania rodziny, opieki w okresie okołociążowym a także porad w zakresie higieny. Umowa placówki w zakresie wykwalifikowanego lekarza rodzinnego zawiera informowanie pacjentów o możliwościach diagnostycznych, koordynowania postępowania diagnostycznego chorych i kierowanie pacjentów do jednostek diagnostycznych. Do kompetencji pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w poradni należy wykonywanie świadczeń leczniczych. Obejmuje to kompleksową opiekę pielęgniarską nad osobą. ZOZ posiada umowę na transport w POZ. Ten rodzaj transportu przysługuję osobą w przypadkach gdy jeśli zachodzi konieczność leczenia leczenia określonych chorób a także by zachowć ciągłości procesu leczenia. Jednostce zakontraktowano także usługi nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej W POZ. Są to usługi w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia stanu zdrowia. Pomoc ta udzielana jest od Poniedziałku do Piatku od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godzi. 8.00 do 8.00 dnia następnego. W ramach pomocy zapewniana jest niezbędna pomoc medyczna, ciągłość leczenia, a także orzekania i opiniowanie stanu zdrowia w uzasadnionych przypadkach.
Rejestracja możliwa jest pon.-pt. w godzinach otwarcia jednostki. W celu rejestracji do specjalisty wymagane są: dokument toższamości, dokument skierowania na wizytę specjalistyczną od lekarza rodzinnego, dokument ubezpieczenia. Według danych z października inne ma kolejkę na 47 dni. W dniu 2013-12-04 pacjenci raportowali 24 dni czasu oczekiwania.Według oficjalnych informacji inne ma kolejkę na 13 dni. W dniu 2013-08-25 pacjenci raportowali jeden dzień czasu oczekiwania.Według danych z marca lekarz psychiatra ma kolejkę na 13 dni. Dnia 2014-09-14 internauci raportowali jeden dzień kolejki.

Rehabilitacja lecznicza

 

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej - Warszawa

[zobacz mapkę]

inne

Adres: Powstańców Śląskich 19 Miasto: Warszawa
Tel. 22 664 44 80 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 47 dni Szacowana data wolnych terminów: po 12 listopada 2015
Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2013-12-04) 24 dni
Szerokość geograficzna: 52°13' 40.17" N Długość geograficzna: 20°54' 54.54" W
REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W OŚRODKU/ ODDZIALE DZIENNYM (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej - Warszawa

[zobacz mapkę]
Adres: 1 Sierpnia 36A Miasto: Warszawa
Tel. 22 224-15-07 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lutym: 25 dni Szacowana data wolnych terminów: po 15 października 2015
Szerokość geograficzna: 52°11' 41.41" N Długość geograficzna: 20°58' 5.88" W
 

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej - Warszawa

[zobacz mapkę]
Adres: Wrocławska 19 Miasto: Warszawa
Tel. 022638-23-33 w. 111 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 17 września 2015
Szerokość geograficzna: 52°15' 18.22" N Długość geograficzna: 20°55' 21.18" W
 

Poradnia Rehabilitacyjna - Warszawa

[zobacz mapkę]

lekarz rehabilitant

Adres: Cegielniana 8 Miasto: Warszawa
Tel. 22 863-74-83 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 32 dni Szacowana data wolnych terminów: po 25 października 2015
Szerokość geograficzna: 52°12' 29.92" N Długość geograficzna: 20°55' 29.89" W
LEKARSKA AMBULATORYJNA OPIEKA REHABILITACYJNA (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Rehabilitacyjna - Warszawa

[zobacz mapkę]
Adres: 1 Sierpnia 36A Miasto: Warszawa
Tel. 22 224-15-07 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 51 dni Szacowana data wolnych terminów: po 17 listopada 2015
Szerokość geograficzna: 52°11' 41.41" N Długość geograficzna: 20°58' 5.88" W
 

Poradnia Rehabilitacyjna - Warszawa

[zobacz mapkę]
Adres: Wrocławska 19 Miasto: Warszawa
Tel. 022638-23-33 w. 111 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: 50 dni Szacowana data wolnych terminów: po 16 listopada 2015
Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2013-12-29) 30 dni (2013-06-21) 61 dni
Szerokość geograficzna: 52°15' 18.22" N Długość geograficzna: 20°55' 21.18" W
 

Poradnia Rehabilitacyjna - Warszawa

[zobacz mapkę]
Adres: Powstańców Śląskich 19 Miasto: Warszawa
Tel. 022664-84-04 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: 76 dni Szacowana data wolnych terminów: po 25 grudnia 2015
Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2013-11-08) 3 dni
Szerokość geograficzna: 52°13' 40.17" N Długość geograficzna: 20°54' 54.54" W
 

Pracownia Fizjoterapii

[zobacz mapkę]

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Warszawa

lekarz fizjoterapeuta

Adres: 1 Sierpnia 36A Miasto: Warszawa
Tel. 22 224-15-07 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 104 dni Szacowana data wolnych terminów: po 10 lutego 2016
Szerokość geograficzna: 52°11' 41.41" N Długość geograficzna: 20°58' 5.88" W
FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA (średni kontrakt z NFZ)
 

Pracownia Fizjoterapii

[zobacz mapkę]

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Warszawa

Adres: Wrocławska 19 Miasto: Warszawa
Tel. 022 638 23 33 w. 111 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: 107 dni Szacowana data wolnych terminów: po 14 lutego 2016
Szerokość geograficzna: 52°15' 18.22" N Długość geograficzna: 20°55' 21.18" W
 

Pracownia Fizjoterapii

[zobacz mapkę]

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Warszawa

Adres: Powstańców Śląskich 19 Miasto: Warszawa
Tel. 022 664 84 04 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 84 dni Szacowana data wolnych terminów: po 4 stycznia 2016
Szerokość geograficzna: 52°13' 40.17" N Długość geograficzna: 20°54' 54.54" W
 

Pracownia Fizjoterapii

[zobacz mapkę]

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Warszawa

Adres: Cegielniana 8 Miasto: Warszawa
Tel. 22 863-74-83 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lutym: 53 dni Szacowana data wolnych terminów: po 20 listopada 2015
Szerokość geograficzna: 52°12' 29.92" N Długość geograficzna: 20°55' 29.89" W

Poradnie specjalistyczne

 

Poradnia Alergologiczna

[zobacz mapkę]

Poradnia Alergologiczna Dla Dzieci Warszawa

lekarz alergolog

Adres: Wrocławska 19 Miasto: Warszawa
Tel. 022638-23-33 w. 280 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: 56 dni Szacowana data wolnych terminów: po 23 listopada 2015
Szerokość geograficzna: 52°15' 18.22" N Długość geograficzna: 20°55' 21.18" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ALERGOLOGII DLA DZIECI (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Warszawa

[zobacz mapkę]

lekarz chirurg

Adres: Wrocławska 19 Miasto: Warszawa
Tel. 022837-74-25 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: 16 dni Szacowana data wolnych terminów: po 5 października 2015
Szerokość geograficzna: 52°15' 18.22" N Długość geograficzna: 20°55' 21.18" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ (średni kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W CHIRURGII OGÓLNEJ-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1500.001.02 (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Chirurgii Onkologicznej (Wr)

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Onkologicznej Warszawa

Adres: Wrocławska 19 Miasto: Warszawa
Tel. 022666-29-15 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: 55 dni Szacowana data wolnych terminów: po 22 listopada 2015
Szerokość geograficzna: 52°15' 18.22" N Długość geograficzna: 20°55' 21.18" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ (średni kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1540.001.02 (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Bemowo

[zobacz mapkę]

lekarz ortopeda

Adres: Waleriana Czumy 1 Miasto: Bemowo
Tel. 022666-29-15 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: 67 dni Szacowana data wolnych terminów: po 13 grudnia 2015
Szerokość geograficzna: 52°14' 13.9" N Długość geograficzna: 20°54' 46.39" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU (duży kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1580.001.02 (duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Dermatologiczna - Warszawa

[zobacz mapkę]

lekarz dermatolog

Adres: Cegielniana 8 Miasto: Warszawa
Tel. 22 863-74-83 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lutym: 35 dni Szacowana data wolnych terminów: po 29 października 2015
Szerokość geograficzna: 52°12' 29.92" N Długość geograficzna: 20°55' 29.89" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DERMATOLOGII I WENEROLOGII (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Diabetologiczna - Warszawa

[zobacz mapkę]

lekarz diabetolog

Adres: Szybowcowa 4 Miasto: Warszawa
Tel. 22 846-47-82 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lutym: 138 dni Szacowana data wolnych terminów: po 28 marca 2016
Szerokość geograficzna: 52°10' 54.22" N Długość geograficzna: 20°58' 31.31" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGII (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Diabetologiczna - Warszawa

[zobacz mapkę]
Adres: Powstańców Śląskich 19 Miasto: Warszawa
Tel. 022665-23-03 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: 86 dni Szacowana data wolnych terminów: po 7 stycznia 2016
Szerokość geograficzna: 52°13' 40.17" N Długość geograficzna: 20°54' 54.54" W
 

Poradnia Endokrynologiczna - Warszawa

[zobacz mapkę]

lekarz endokrynolog

Adres: Wrocławska 19 Miasto: Warszawa
Tel. 022837-74-25 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: 145 dni Szacowana data wolnych terminów: po 7 kwietnia 2016
Szerokość geograficzna: 52°15' 18.22" N Długość geograficzna: 20°55' 21.18" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII (duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Warszawa

[zobacz mapkę]

lekarz ginekolog

Adres: Cegielniana 8 Miasto: Warszawa
Tel. 22 863-91-50 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 45 dni Szacowana data wolnych terminów: po 10 listopada 2015
Szerokość geograficzna: 52°12' 29.92" N Długość geograficzna: 20°55' 29.89" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII (bardzo duży kontrakt z NFZ) POBRANIE MATERIAŁU Z SZYJKI MACICY DO PRZESIEWOWEGO BADANIA CYTOLOGICZNEGO - ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02 (mały kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W POŁOŻNICTWIE I GINEKOLOGII -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02 (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Warszawa

[zobacz mapkę]
Adres: Wrocławska 19 Miasto: Warszawa
Tel. 022638-23-33 w. 222 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: 49 dni Szacowana data wolnych terminów: po 15 listopada 2015
Szerokość geograficzna: 52°15' 18.22" N Długość geograficzna: 20°55' 21.18" W
 

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Warszawa

[zobacz mapkę]
Adres: Powstańców Śląskich 19 Miasto: Warszawa
Tel. 022665-37-07 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: 21 dni Szacowana data wolnych terminów: po 10 października 2015
Szerokość geograficzna: 52°13' 40.17" N Długość geograficzna: 20°54' 54.54" W
 

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Bemowo

[zobacz mapkę]
Adres: Waleriana Czumy 1 Miasto: Bemowo
Tel. 022665-40-50 w. 33 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: 41 dni Szacowana data wolnych terminów: po 5 listopada 2015
Szerokość geograficzna: 52°14' 13.9" N Długość geograficzna: 20°54' 46.39" W
 

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Warszawa

[zobacz mapkę]
Adres: 1 Sierpnia 36A Miasto: Warszawa
Tel. 22 846-29-41 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lutym: 38 dni Szacowana data wolnych terminów: po 2 listopada 2015
Szerokość geograficzna: 52°11' 41.41" N Długość geograficzna: 20°58' 5.88" W
 

Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc Dla Dzieci - Warszawa

[zobacz mapkę]

lekarz pulmonolog

Adres: Wrocławska 19 Miasto: Warszawa
Tel. 22 638 23 33 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 20 dni Szacowana data wolnych terminów: po 9 października 2015
Szerokość geograficzna: 52°15' 18.22" N Długość geograficzna: 20°55' 21.18" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC DLA DZIECI (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Kardiologiczna - Bemowo

[zobacz mapkę]

lekarz kardiolog

Adres: Waleriana Czumy 1 Miasto: Bemowo
Tel. 022665-40-50 w. 44,45 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: 75 dni Szacowana data wolnych terminów: po 24 grudnia 2015
Szerokość geograficzna: 52°14' 13.9" N Długość geograficzna: 20°54' 46.39" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Kardiologiczna - Warszawa

[zobacz mapkę]
Adres: Cegielniana 8 Miasto: Warszawa
Tel. 22 863 74 83 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 102 dni Szacowana data wolnych terminów: po 7 lutego 2016
Szerokość geograficzna: 52°12' 29.92" N Długość geograficzna: 20°55' 29.89" W
 

Poradnia Laryngologiczna

[zobacz mapkę]

Poradnia Otolaryngologiczna Bemowo

lekarz laryngolog

Adres: Waleriana Czumy 1 Miasto: Bemowo
Tel. 022664-10-14 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 30 dni Szacowana data wolnych terminów: po 23 października 2015
Szerokość geograficzna: 52°14' 13.9" N Długość geograficzna: 20°54' 46.39" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII (bardzo duży kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W OTOLARYNGOLOGII -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1610.001.02 (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Leczenia Gruźlicy I Chorób Płuc

[zobacz mapkę]

Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc Warszawa

lekarz pulmonolog

Adres: Powstańców Śląskich 19 Miasto: Warszawa
Tel. 022 664 44 54 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 51 dni Szacowana data wolnych terminów: po 17 listopada 2015
Szerokość geograficzna: 52°13' 40.17" N Długość geograficzna: 20°54' 54.54" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Neurologiczna - Warszawa

[zobacz mapkę]

lekarz neurolog

Adres: 1 Sierpnia 36A Miasto: Warszawa
Tel. 22 846-29-41 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 65 dni Szacowana data wolnych terminów: po 11 grudnia 2015
Szerokość geograficzna: 52°11' 41.41" N Długość geograficzna: 20°58' 5.88" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Neurologiczna - Bemowo

[zobacz mapkę]
Adres: Waleriana Czumy 1 Miasto: Bemowo
Tel. 022666-29-15 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: 62 dni Szacowana data wolnych terminów: po 7 grudnia 2015
Szerokość geograficzna: 52°14' 13.9" N Długość geograficzna: 20°54' 46.39" W
 

Poradnia Okulistyczna - Bemowo

[zobacz mapkę]

lekarz okulista

Adres: Waleriana Czumy 1 Miasto: Bemowo
Tel. 022666-29-15 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: 61 dni Szacowana data wolnych terminów: po 5 grudnia 2015
Szerokość geograficzna: 52°14' 13.9" N Długość geograficzna: 20°54' 46.39" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI (bardzo duży kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W OKULISTYCE -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1600.001.02 (duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Okulistyczna - Warszawa

[zobacz mapkę]
Adres: Cegielniana 8 Miasto: Warszawa
Tel. 22 863-74-83 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 62 dni Szacowana data wolnych terminów: po 7 grudnia 2015
Szerokość geograficzna: 52°12' 29.92" N Długość geograficzna: 20°55' 29.89" W
 

Poradnia Okulistyczna Dla Dzieci - Bemowo

[zobacz mapkę]
Adres: Waleriana Czumy 1 Miasto: Bemowo
Tel. 022664-10-14 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: 62 dni Szacowana data wolnych terminów: po 7 grudnia 2015
Szerokość geograficzna: 52°14' 13.9" N Długość geograficzna: 20°54' 46.39" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI DLA DZIECI (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Onkologiczna - Warszawa

[zobacz mapkę]

lekarz onkolog

Adres: Cegielniana 8 Miasto: Warszawa
Tel. 22 846-29-41 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lutym: 24 dni Szacowana data wolnych terminów: po 13 października 2015
Szerokość geograficzna: 52°12' 29.92" N Długość geograficzna: 20°55' 29.89" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII (mały kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Osteoporozy - Bemowo

[zobacz mapkę]

lekarz ortopeda

Adres: Waleriana Czumy 1 Miasto: Bemowo
Tel. 022666-29-15 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: 100 dni Szacowana data wolnych terminów: po 4 lutego 2016
Szerokość geograficzna: 52°14' 13.9" N Długość geograficzna: 20°54' 46.39" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA OSTEOPOROZY (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Otolaryngologiczna Dla Dzieci - Bemowo

[zobacz mapkę]

lekarz laryngolog

Adres: Waleriana Czumy 1 Miasto: Bemowo
Tel. 022666-10-14 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: 32 dni Szacowana data wolnych terminów: po 25 października 2015
Szerokość geograficzna: 52°14' 13.9" N Długość geograficzna: 20°54' 46.39" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII DZIECIĘCEJ (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Preluksacyjna Dla Dzieci

[zobacz mapkę]

Poradnia Preluksacyjna Warszawa

inne

Adres: Wrocławska 19 Miasto: Warszawa
Tel. 022638-29-43 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: 29 dni Szacowana data wolnych terminów: po 19 października 2015
Szerokość geograficzna: 52°15' 18.22" N Długość geograficzna: 20°55' 21.18" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PRELUKSACJI (duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Reumatologiczna - Warszawa

[zobacz mapkę]

lekarz reumatolog

Adres: Cegielniana 8 Miasto: Warszawa
Tel. 22 846-47-82 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lutym: 23 dni Szacowana data wolnych terminów: po 12 października 2015
Szerokość geograficzna: 52°12' 29.92" N Długość geograficzna: 20°55' 29.89" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE REUMATOLOGII (mały kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Urologiczna - Włochy

[zobacz mapkę]

lekarz urolog

Adres: Janiszowska 15 Miasto: Włochy
Tel. 22 846-42-49 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 67 dni Szacowana data wolnych terminów: po 13 grudnia 2015
Szerokość geograficzna: 52°10' 50.19" N Długość geograficzna: 20°56' 39.37" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII (duży kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W UROLOGII -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1640.001.02 (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Urologiczna - Warszawa

[zobacz mapkę]
Adres: Wrocławska 19 Miasto: Warszawa
Tel. 022837-74-25 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: 41 dni Szacowana data wolnych terminów: po 5 listopada 2015
Szerokość geograficzna: 52°15' 18.22" N Długość geograficzna: 20°55' 21.18" W
 

Poradnia Wad Postawy - Bemowo

[zobacz mapkę]

lekarz ortopeda

Adres: Waleriana Czumy 1 Miasto: Bemowo
Tel. 022 664 58 93 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 32 dni Szacowana data wolnych terminów: po 25 października 2015
Szerokość geograficzna: 52°14' 13.9" N Długość geograficzna: 20°54' 46.39" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA WAD POSTAWY U DZIECI I MŁODZIEŻY (bardzo duży kontrakt z NFZ)

Leczenie stomatologiczne

 

Poradnia Chirurgii Stomatologicznej - Warszawa

[zobacz mapkę]

stomatolog, protetyk

Adres: 1 Sierpnia 36A Miasto: Warszawa
Tel. 22 846-14-36 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 24 września 2015
Szerokość geograficzna: 52°11' 41.41" N Długość geograficzna: 20°58' 5.88" W
ŚWIADCZENIA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I PERIODONTOLOGII (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Ortodontyczna - Bemowo

[zobacz mapkę]
Adres: Waleriana Czumy 1 Miasto: Bemowo
Tel. 022665-40-50 w. 21 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: 20 dni Szacowana data wolnych terminów: po 9 października 2015
Szerokość geograficzna: 52°14' 13.9" N Długość geograficzna: 20°54' 46.39" W
 

Poradnia Stomatologiczna - Warszawa

[zobacz mapkę]

stomatolog

Adres: Szybowcowa 4 Miasto: Warszawa
Tel. 22 846-47-46 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 194 dni Szacowana data wolnych terminów: po 15 czerwca 2016 * W przypadku stomatologów długość kolejki może dotyczyć jedynie protetyki. Leczenie zachowawcze jest przeważnie wykonywane na bieżąco.
Szerokość geograficzna: 52°10' 54.22" N Długość geograficzna: 20°58' 31.31" W
ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Stomatologiczna - Warszawa

[zobacz mapkę]
Adres: Cegielniana 8 Miasto: Warszawa
Tel. 22 863-91-38 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 166 dni Szacowana data wolnych terminów: po 6 maja 2016
Szerokość geograficzna: 52°12' 29.92" N Długość geograficzna: 20°55' 29.89" W
 

Poradnia Stomatologiczna - Włochy

[zobacz mapkę]
Adres: Janiszowska 15 Miasto: Włochy
Tel. 228464249 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 9 dni Szacowana data wolnych terminów: po 27 września 2015
Szerokość geograficzna: 52°10' 50.19" N Długość geograficzna: 20°56' 39.37" W
 

Poradnia Stomatologiczna - Warszawa

[zobacz mapkę]
Adres: 1 Sierpnia 36A Miasto: Warszawa
Tel. 22 846-14-36 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lutym: 25 dni Szacowana data wolnych terminów: po 15 października 2015
Szerokość geograficzna: 52°11' 41.41" N Długość geograficzna: 20°58' 5.88" W
 

Poradnia Stomatologiczna - Bemowo

[zobacz mapkę]
Adres: Waleriana Czumy 1 Miasto: Bemowo
Tel. 022665-40-50 w. 36 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: 26 dni Szacowana data wolnych terminów: po 16 października 2015
Szerokość geograficzna: 52°14' 13.9" N Długość geograficzna: 20°54' 46.39" W

Leczenie psychiatryczne

 

Poradnia Leczenia Uzależnienia Od Alkoholu

[zobacz mapkę]

Poradnia Terapii Uzależnienia Od Alkoholu I Współuzależnienia Bemowo

inne

Adres: Waleriana Czumy 1 Miasto: Bemowo
Tel. 022664-58-95 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: 13 dni Szacowana data wolnych terminów: po 1 października 2015
Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2013-08-25) jeden dzień
Szerokość geograficzna: 52°14' 13.9" N Długość geograficzna: 20°54' 46.39" W
ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Leczenia Uzależnień

[zobacz mapkę]

Poradnia Terapii Uzależnienia Od Alkoholu I Współuzależnienia Warszawa

Adres: Cegielniana 8 Miasto: Warszawa
Tel. 22 297-03-50 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 17 września 2015
Szerokość geograficzna: 52°12' 29.92" N Długość geograficzna: 20°55' 29.89" W
 

Poradnia Zdrowia Psychicznego - Warszawa

[zobacz mapkę]

lekarz psychiatra

Adres: Cegielniana 8 Miasto: Warszawa
Tel. 22 863-74-83 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 13 dni Szacowana data wolnych terminów: po 1 października 2015
Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2014-09-14) jeden dzień
Szerokość geograficzna: 52°12' 29.92" N Długość geograficzna: 20°55' 29.89" W
ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE AMBULATORYJNE DLA DOROSŁYCH (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Zdrowia Psychicznego - Warszawa

[zobacz mapkę]
Adres: Wrocławska 19 Miasto: Warszawa
Tel. 022638-23-33 w. 277 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: 30 dni Szacowana data wolnych terminów: po 23 października 2015
Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2014-03-11) 2 dni
Szerokość geograficzna: 52°15' 18.22" N Długość geograficzna: 20°55' 21.18" W
 

Zespół Leczenia Środowiskowego Psychiatrycznego

[zobacz mapkę]

Zespół Leczenia Środowiskowego (Domowego) Warszawa

Adres: Wrocławska 19 Miasto: Warszawa
Tel. 022638-23-33 w. 277 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 17 września 2015
Szerokość geograficzna: 52°15' 18.22" N Długość geograficzna: 20°55' 21.18" W
LECZENIE ŚRODOWISKOWE (DOMOWE) (poniżej średniej kontrakt z NFZ)

Podstawowa Opieka Zdrowotna

 

Poradnia Lekarza Rodzinnego - Warszawa

lekarz rodzinny

położna, położnik